Siyer Atlası

Fiyat:
850,00 TL
İndirimli Fiyat (%36,5) :
540,00 TL
Kazancınız 310,00 TL
151,20 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap             Siyer Atlası
Yazar            Sami B. Abdullah B. Ahmet El Meğlus
Tahkik           Muhammed Emin Yıldırım
Tercüme        Abdullah Karakaş
Yayınevi        Siyer Yayınları
Kağıt - Cilt     Lüks Kuşe kağıt, Renkli, Resimli,  Lüks Cilt
Sayfa - Ebat   439 sayfa, 22x30 cm - Rahle Boy
Yayın Yılı       2018 -  Son Baskı


 
Siyer yayınları Siyer Atlası kitabı nı incelemektesiniz.
Muhammed Emin Yıldırım Siyer Atlası kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 

   SİYER ATLASI
 
Bu eser Suudi Arabistan'da basılmış yazarı ise Sami b. Abdullah b. Ahmet el MEĞLUS. Eserde tarihi hadiselerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak haritalar kullanılarak mübarek Nebevi sirete hizmet etmek amaçlanmıştır. Siyer talebelerinin ve ilim erbabının Hz. Peygamber'in hayatını doğru bir şekilde anlama ve idrak etme çabaları için elzem olan hususları kolay bir şekilde zihinlere yerleştirmeleri babında hazırlanmış mükemmel bir eser.
 
İstifadenin kolay olabilmesi için haritalar, resimler, grafikler kullanılmış sahasında önemli bir eser. Eserimiz Muhammed Emin Yıldırım hocamızın notlandırmasıyla daha bir anlaşılır olması sağlanmıştır. SİYER ATLASI sekiz bölümden oluşuyor.
 
Kısaca bu bölümlerde şu konular işlenmektedir: Arap yarımadası hakkında genel bilgiler, bu yarımadanın sakinleri, Hz. Peygamber döneminde Hicaz'daki önemli kültür merkezleri, Peygamber öncesi Arap Yarımadası, Hz. Peygamber'in doğumundan hicrete kadar olan Mekke dönemi, İslam devletinin kuruluşundan Peygamberimiz'in vefatına kadar olan Medine dönemi, Hz. Peygamber'in siretinin özel yönleri ve son olarak Siyer kronolojisini içermektedir.
 
 
Yayınevinin Takdimi
 
Siyer Yayınları olarak, kuruluşumuzun hemen akabinde Muhammed Emin Yıldırım Hocamız 'ın, Hz. Peygamber'in (sav) Albümü adlı eserini sizlere takdim etmenin heyecanını yaşarken, şimdi ise Siyer Atlası çalışmasını sizlere kazandırmanın sevinci içerisindeyiz.
 
Yayınevi olarak, kuruluşumuzun birinci yılında böylesi kapsamlı ve değerli eserleri yayınlamaya bizle­ri muvaffak kıldığı için Rabbimize sonsuz hamd ve bizi bu hayırlı hizmetlerde yalnız bırakmayıp bizlere destek olan tüm dostlarımıza ve okuyucularımıza da teşekkür ediyoruz.
 
Âlemlere Rahmet Efendimiz'in (sav) yaşamını konu alan bu kıymetli eserin, sizlerin eline ulaşan son haline gelene dek geçen, oldukça meşakkatli ve çileli yayın süreci/serüveni hakkında kısaca bilgi vermek isteriz.
 
Öncelikle bu eseri bize tavsiye eden, eserin Suudi Arabistan'dan getirilmesi aşamasına ön ayak olan, ayrıca hepsinden öte Siyer Araştırmaları Merkezinde, gecesini gündüzüne katarak aylarca bu eserin müm­kün olduğu kadar eksiksiz bir şekilde, sadece konunun ilgilileri için değil, her kesimden okuyucu­nun da istifade edebileceği bir çalışma olması adına, kitapta yer alan kaynakları tek tek gözden geçirilmesi işlemleri başta olmak üzere, eksik görülen yerlere farklı kaynaklardan da faydalı bilgilerin aktarılması ile eserin tahkik ve notlandırması gibi ilmî açıdan son derece önemli aşamalarını gerçekleştiren Muhterem Hocamız Muhammed Emin Yıldırım'a teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun, hayırlarını dergâh-ı izzetinde kabul buyursun.
 
Eserin müellifi Sami b. Abdullah el-Mağlus ve yayın haklarını ellerinde bulunduran el-Obeykan (Ubeykan) Yayınları ile irtibatımızı sağlayarak, Türkçe tercüme haklarının alınmasında bizlere önemli katkılarda bulunan Filistinli dostumuz Mu'taz el-Muhteseb'e; Eseri büyük bir özveri ile Arapça'dan tercüme eden İlahiyatçı-Araştırmacı Abdullah Karakaş'a;
 
Atlas'ta yer alan resimlerin düzenlenmesi ve mi­zanpaj aşamasını gerçekleştiren Serhat Sağnıç'a;
 
Eserin Türkçe tercümesini baştan sona yeniden gözden geçirerek tashihini gerçekleştirmesinin yanı sıra, çalışmanın daha estetik bir tarz kazanması adına iç tasarım uygulamalarında önemli katkıları bulunan ve basım aşamasında matbaa ayağındaki koşturma­larda da bizimle beraber terleyen Eğitimci-İlahiyatçı M.Ali Alioğlu Hocamıza;
 
Eserin matbaa öncesi son okumasını büyük bir özveri ile gerçekleştiren Hüseyin Yıldırım kardeşimize;
 
Ve son olarak da eserin matbaa öncesi son aşa­masının o yoğun temposunda, çalışmaya katkı sağla­yan tüm ekibe, günlerce bayram-tatil demeden sabah namazlarına kadar mekânlarını açık tutmak suretiyle her türlü alt yapı imkanlarını sağlayan başta müdürü Oğuzhan Yavuz kardeşimiz olmak üzere tüm Siyer Araştırmaları Merkezi çalışanlarına da burada teşekkürü bir borç biliriz.
Ne mutlu onlara, Ne mutlu bizlere ki, böyle güzel işler için beraberce yorulduk ki, nihayetinde de Rabbimiz bizlere böyle güzel ve hayırlı bir eseri yayınlamayı nasip etti.
 
Yayın dünyasında adı yeni anılmaya başlanan yayınevimiz, önümüzdeki süreçlerde siyer eksenli olmak üzere bu çapta nitelikli ve kaliteli eserleri siz değerli okuyucularımızla buluşturmaya devam edecektir.
 
Eserin yeni baskısını baştan sona titiz bir şekilde gözden geçirerek değerli katkılarda bulunan Dr. Necati Öztürk Hocamız'a da teşekkür ederiz.
 
Başka bir çalışmada görüşmek üzere...
 
Siyer Yayınları Yayın Kurulu Adına
Ömür YILDIRIM
 
 
Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla

 
                                  Takdim
 
Siyer nedir? veya Siyerin anlamı ve önemi nedir? Sorusuna farklı cevaplar vermek mümkündür.

Ancak, Ehl-i Beytin büyük imamlarından Hz. Ali'­nin torunu Zeynelâbidin Ali b. Hüseyin'in: "Biz çocuk­larımıza Kurandan bir sûre öğretir gibi, Efendimizin savaşlarını/hayatını öğretirdik" ifadeleri, bizlere Siyer'in önemi ve değeri hakkında önemli ip uçları vermektedir. Demek o ilk neslin dünyasında, siyerin değeri; Kuranın değeri gibiymiş... Çünkü onlar çok iyi biliyorlardı ki siyer, Kur'an'ın hayata dönüşmüş şekli; ayetlerin ete kemiğe bürünmüş biçimi; vahyin, ayaklar üzerinde yü­rüyen halidir.

Hal böyle olunca, Efendimizin d*-) bereketli hayat­ının daha iyi anlaşılması adına neler yapılsa, neler ortaya konsa gene azdır. Bu önemdendir ki, ta ilk nesillerden beri Efendimizin hayatı en ince ayrıntısına kadar kayıt altına alınmış, araştırılmış; yüzyıllar boyu bu devam ede gelmiş, halen de bu çaba ve gayretler devam etmiş, son güne kadar da devam ettirilecektir. Bu çaba ve gayretlere mütevazı bir katkı olsun diye bizlere de adım atma imkânı bahşeden Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Elinizde ki bu Siyer Atlası işte böyle bir katkıda bulunabilme ızdırabının bir neticesidir.

Siyer okumalarımız sırasında en fazla ihtiyaç duydu­ğumuz kaynak hiç şüphesiz o günün coğrafya ve sosyal hayatını bizlere gösterecek olan bir atlas olmuştur. Bu alanda ortaya konmuş üç önemli çalışmadan bahse­dilebilir. Bunlardan ilki; Şevki Ebû Halil'in çalışmasıdır, ki bu eser 2007 yılında Fecr Yayınevi tarafından Türk­çe'ye çevrilmiştir. Türkçeye kazandırılan ilk atlas olma­sından dolayı da takdire şayandır. Ancak gerek kullanı­lan teknik itibari ile gerek metin ve bilgilerin yetersiz olmasından dolayı, daha nitelikli ve derinlikli çalışmalar yapma zarureti ortaya çıkmıştır.
Kütüphanelerimizde Siyer Atlası olarak nitelenebi­lecek ikinci kaynak ise Hüseyin Mu'nis'in Atlasu Ta-rihü'l-İslam adlı geniş ve oldukça hacimli çalışmasıdır. Hüseyin Mu'nis'in bu eseri de çok önemli bilgileri içer­mesi yanı sıra, her kesimden okuyucunun istifade edebi­leceği bir eser olmaktan uzak, daha çok bu alanda belli bir altyapısı olan kimselere yönelik olması bakımdan eksikleri olan bir çalışmadır.

Üçüncü kaynağa gelince, bizim üzerinde çalıştığımız ve şu an sizlere takdim ettiğimiz Suudi Arabistanlı siyer ve tarih araştırmacısı Sami b. Abdullah el-Mağlus'un "elAtlasu't-Tarihî li Sireti'r-Rasûl" adlı eseridir. Ancak hemen burada şunu belirtelim ki, bu atlasta işin nihai noktası değildir; böyle bir iddianın içerisinde de değil­dir. İnşallah sizlere takdim ettiğimiz bu çalışma, hem var olan bir boşluğu doldurma adına istifadeli olacak, hem de bu alanda daha güzel çalışmaların yapılmasına zemin hazırlayacaktır.

Bu çalışmamızın sizlere ulaşması yaklaşık bir buçuk yıllık yoğun bir gayretin neticesidir. Gerek tercüme safhası, gerek tahkik ve notlandırma safhası, gerek sayfa düzeni ve teknik meselelerin safhası ciddi bir emek verilerek olgunlaşürılmış ve bu hale vardırılmıştır. Yapı­lan iş asla bir sıradan bir tercüme olmamıştır. Atlasımızı incelediğinizde göreceğiniz üzere, neredeyse metin kısımlarının tamamı, tablo ve haritaların ise bir kısmı yeniden düzenlenmiş, daha anlaşılır ve doğru bir hale kavuşması için çaba sarf edilmiştir.

Bu çaba ve gayretlerin neler olduğuna dair birkaç hususu sizlerle paylaşmak elinizdeki bu çalışmasının muhtevasını daha fazla iyi anlamanız için katkı sağlaya­caktır:

    1. Adasın tercümesi, sıradan bir Arapça eserin Türkçe­ye çevrilmesi gibi değildir. Özellikle haritalardaki coğrafi ifadeler (şehir, mekân, köy, vadi, dağ, tepe, nehir vs.), kavim ve kabile isimleri, şahıs ve tarihi nitelendirmeler; özel isimler olduğu için doğru tercümesi ve doğru telaffuzu oldukça problemli bir meseleydi. Bu konuda en sahih olanı ortaya koymak için, hem başka kaynaklar­daki kullanımları, hem halkın telaffuzunu esas almak icap ederdi. Biz de öyle yaptık, ciddi bir emek vererek kaynaklara müracaat ederek, bazen Arap dostların yardımlarına başvurarak, lâfzı tercüme ile yetinmeden, en doğru olanı ortaya çıkarmaya çalıştık.
 
  1. Müellifimizin belli konulardaki açıklama metinleri hem bilginin sunumu açısından, hem sıhhati açısından biraz sorunlar taşımaktaydı. Biz bu kısımlarda, okuyu­cumuzun daha fazla istifade edebilmesi adına, elimizden geldiğince kifayet miktarı izahatı, en sahih kaynaklara sadık kalarak sunmaya çalıştık. Müellifimizin kitabına almadığı bazı zaruri ilgili yerlerde uygun kısımlarına yerleştirdik. Mesela; Habeşistan hicreti, Akabe biatleri, Mekke'nin sosyal yapısı, Mûte şehideri, Efendimiz'in O davet mektupları ve daha onlarca yerde müdahale etmek zorunda kaldık. Açıkçası, eğer sadece müellifin izahlarını yeterli bulsaydık, ciddi bir eksiklik olacaktı; bundan dolayı bu açıklama ve eklemeleri yaptık.
 
  1. Atlas içerisinde iki farklı kaynak göstermeleri göreceksiniz. Bunlardan ilki, metin içerisinde yukarıda iki kırmızı parantez içerisinde, diğeri ise dipnot şeklinde aşağıda olandır. Metin içi kaynaklar müellifimize, dipnot şeklindeki kaynaklar ise tamamen bize aittir. Müellifi­miz, çoğu yerde kullandığı tarihi rivayet, hadis ve ayete kaynak belirtme ihtiyacı duymamıştır. Ancak biz bunla­rın hepsini tek tek kontrol ederek, istifadeyi daha arttır­ma ve daha doğrusunu ortaya koyma adına kaynakları belirttik.
 
  1. Müellifimizin kitabının sekizinci bölümü, İslam Akidesi/İnana ve Şeriat başlığını taşıyordu. Bu bölümde, müellifimiz çoğunlukla Hanbelî fikhına dayanarak bazı açıklamalar yapmış ve bazı sorunlu akidevi meselelere değinmişti. Bir siyer atlasında bu bilgilere gerek yoktu. Bundan dolayı biz bu bölümü almadık. Bunun yerine bir atlasta olması gereken çok daha önemli bir konu olan siyer kronolojisini aldık. Tarafımızdan hazırlanan ve üç ana bölümden oluşan bu kronolojinin daha istifadeli olacağına inanıyoruz.
 
  1. Hazırladığımız bu çalışma sıradan bir atlas olma­mıştır, işin sadece coğrafi kısımlarını ortaya koyan ve haritalarla siyerin bazı safhalarını açıklayan bir eser de değildir. Bunların yanında hazırlanan bu eser, büyük İslam âlimi İbn Hazm'ın kendi siyeri için söylediği Cevâmiu's-Sîre yani siyerin özü niteliğinde bir eser olmuştur. Efendimiz'in berekedi ve pak hayatı için bilinmesi gereken bilgilerin hemen hemen tamamı bu atlas içerisinde yerini bulmuştur. Böyle bir içeriği ile sadece belli bir kesime değil, Efendimiz'in d*») hayatını öğrenmek isteyen herkese hitap etmektedir.
 
Bu çalışmamız hakkında söylenecek daha birçok husus var, ancak biz bu kadarı ile iktifa edip, gerisini siz değerli okuyucularımızın takdirlerine bırakalım.
 
Son olarak, Rabbimize ne kadar hamd etsek, verdiği bu büyük nimetlere ne kadar şükretsek azdır ki, bize böyle büyük bir hizmetin içerisinde olmayı lütfetti.
 
Hiç şüphesiz şereflerin en büyüğü, şerefi ve izzeti kendisinde öğrendiğimiz Efendimiz'in (sas) hayatını öğrenme yolunda ter dökmektir.
 
Hatadan beri olmayan bu çalışmayı sizlerin takdir­lerine sunarken, her türlü eksik, yanlış ve noksanlardan dolayı Rabbimizden aff, Resulünden (sas) özür, sizler­den müsamaha istiyor; güzelliklerin O'na (sas) yanlış­lıkların ise bize ait olduğunu belirtiyoruz.

 
Çaba ve gayret bizden, netice ise Rabbimizdendir.
 
Muhammed Emin YILDIRIM
9 Şevval 1431
17 Eylül 2010
Eyüb-İstanbul

 
 
   YAZARIN ÖNSÖZÜ
 
Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salât ve selam; nebilerin ve resullerin efendi­si Peygamberimiz Muhammedü'l-Emin’e (sav), ailesine, sahabîlerine ve kıyamete kadar onlara güzellikle tabi olanların üzerine olsun.
 
 
Şüphesiz, Hz. Peygamber'in mübarek hayatı/ sireti; İslam'ın mesajlarının anlaşılmasına büyük bir katkı sağlamaktadır. Onun (sas) hayatı Kur'an ayede-rinin bir yönü ile açıklamasıdır. Bu manada bizler, öyle bir insanın hayat serüvenini öğreniyoruz ki;
 
Rabbi, O'nu (sav) en güzel şekilde yetiştirmiş, en mükemmel şekilde terbiye etmiş ve Kendisine olan sevginin göstergesini O'na tabi olma şartına bağlayarak şöyle buyurmuştur:
 
 
"De ki, Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah, bağışlayandır, merhamet edendir." (Âl-i İmrân, 3/31)
 
Evet, Peygamberimiz'in (sav) hayat serüveni, bir zamanlar dünyaya hâkim olmuş ve içinde barındırdığı saflık, temizlik ve yücelikten dolayı da Allah'ın izniyle asla yok olmayacak bir medeniyetin en büyük kaynağı olmaya devam etmektedir.
 
"Ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir nur/ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde olup da ondan çıkamayan kimse gibi olur mu? İnkarcıların yaptıkları işler kendilerine böyle süslü gösterilmiştir." (En âm, 6/122)
 
Muhaddisler, Onun (sas)  sireti hakkında hadisler rivayet ettiler; tarihçiler kitaplar yazdılar ve edebiyat­çılar eserleriyle O'nun (sas) siretini ebedileştirdiler. Nihayetinde büyük bir sadakat ve vefa duygusu içinde ortaya konan bu güzide çalışmalar; güneşin, gök kubbede tatlı ve parlak bir şekilde ışıldaması gibi;
 
Elçinin şahsiyetini, risalet güneşini, yüce semada her daim pervaz ettirdi.
O (sav) mümtaz rabbani şahsiyetin çok değerli nasihatleri ve kıymetli dersleri, O'nun (sav) din bina­sındaki yerini gözler önüne sermektedir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
 
"Sizin için, Allah'a ve ahiretgününe kavuşmayı ümit eden ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah Resulünde güzel bir örnek vardır/' (Ahzab, 33/21)
 
Acizane ben de son dönem yazar ve araştırmacıların kullandıklan modern tekniklere göre nakil yöntemle­rini kullanarak Allah'a davet sahasında istifadesi olmasının yanı sıra tarihî hadiselerin daha iyi anlaşıl­masına yardımcı olacak haritalar kullanarak, mübarek nebevî sirete hizmet etme şerefine nail olmak istedim.
 
Davet erlerinin ve ilim erbablarının, Hz. Peygamber'in hayatını doğru bir şekilde anlama ve idrak etme çabaları için elzem olan hususları kolay bir şekilde zihinlerine yerleştirmeleri babında, onlara yardımcı olabilmek amacıyla haritalar çizip, gerekli yerlere yerleştirdim. Bunun yanı sıra tarihî hadiselere tercü­manlık edecek açıklayıcı bilgiler içeren çizimler, tablolar ve fotoğraflar ile çalışmayı zenginleştirmek istedim..
Allah'ın yardımıyla daha önce yayınlanan "Nebiler ve Elçiler Tarih Atlası" kitabını başarıyla tamamladıktan sonra yüce Allah'ın (sas ) "Sen en güzel ahlak üzeresin" (Kalem, 4) diye tarif ettiği Efendimiz'i tanıtma hususunda da faydalı olabilecek bu kitabı kaleme aldım.
 
Bu nedenle, Nebevî siretin önemli hadiselerini bir tarih atlası tarzında müstakil bir kitapta anlatma düşüncesi üzerinde yoğunlaştım ki, herkesin elinde kolaylıkla ulaşabileceği bir kaynak olsun ve Müslü­man olana da, olmayana da Peygamberimizin siretine genel hatlarıyla vakıf olması hususunda yol gösterici olsun.
 
Bu düşünce ile kitabı aşağıdaki sekiz bölüme ayırmaya çalıştım:
 
Birinci Bölüm: Arap Yarımadası
İkinci Bölüm: Arap Yarımadası'nın Sosyal Yapısı
Üçüncü Bölüm: Hicaz Bölgesi
Dördüncü Bölüm: Cahiliye Dönemi (İslam Öncesi Arap Yarımadası)  
Beşinci Bölüm: Mekke Dönemi (Hz. Peygamber'in (sas) Doğumundan Hicretine Kadarki Dönem)
Altıncı Bölüm: Medine Dönemi (Hz Peygamber'in (sav) Hicretinden Vefatına Kadarki Süreç)
Yedinci Bölüm: Hz.Peygamber'in Kişisel Özellikleri
 
Sekizinci Bölüm: İslam Akidesi/İnancı ve Şeriatı Son bölümü Müslüman çocuklarının Peygam­berimizin hayatını öğrenirken İslam'daki bazı önemli konularla tanışmalarını da sağlamak amacıyla koydum. Bilgiler, eğitici üslupla, konuyu açıklayıcı bir şekilde sunulmaya gayret gösterilmiştir. Özellikle de dünyanın değişik coğrafyalarına dağılmış İslam ümmetinin evlatlarının, şanlı İslam tarihini öğrenme­leri için bunun gibi iman boyasıyla boyanmış tarih kitaplarına çok ihtiyaçları vardır. Hele de İslam karşıtlarının İslam dinini ve bu kutlu yolu seçenleri karalamak için her fırsatta değişik vasıtalar aracılığıyla ithamlarda bulunmaktan geri durmadıklarını hatırlar­sak, bunun önemi daha da iyi anlaşılacaktır.
 
Son olarak da Dünya İslam Birliği Başkan yardım­cısı Muhterem Muhammed b. Naşir Ebûdî'ye, araştır­ma için gerekli kaynakları temin ettiği ve bu kitabın neşredilmesindeki maddi-manevi rolünden dolayı teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Yine sabık Talim ve Terbiye Bakan Vekili ve halen Özel Emir Sultan b. Abdulaziz Üniversitesi Rektörü ve Şûra Meclisi Üyesi Dr. Abdulaziz b. Abdurrahman b. Sunyan Ubeykân'a takdir ve teşekkürlerimi bildirmeyi bir borç bilirim. Ayrıca Riyad Ubeykân Yayın ve Dağıtım'ın müdürü değerli Üstad Muhammed b. Abdurrahman Ubeykân'a himmet gücü toplamamda ve çabamı artırmamda çok etkisi olmasından dolayı ve bana verdiği cesaretleri, kendilerinden aldığım sürekli destekleri ve kitabın kaliteli baskı ile gün yüzüne çıkarılması hususunda gösterdiği çabadan dolayı da ayrıca teşekkür ederim. Yine bu kitabı hazırlarken bana nasihatte bulunma, yol gösterme, tashih ve yayınlama hususunda yardıma olan herkese teşekkür ederim. Şüphesiz ki, bu çalışma bir insanî çalışmadır, dolayısıyla kitabın doğruları içerdiği gibi yanlış ve unutmaları içermesi de muhtemeldir.
 
Şairin dediği gibi;
 
İlimde marifete erdiğini iddia edene de ki:
Ezberlediğin 'bir şey'idi;
Ama senden kaybolup giden ise 'pek çok şey' idi.
 
Burada ben şunu söylemekle yetineceğim:
Ben çabaladım, çabamda isabetli olmuş isem bu yüce Allah'tandır. Eğer doğru olanı yansıtmakta aciz kalmışsam, o da nefsimden ve şeytandandır ki, onun şerrinden Allah'a sığınırım. Bu nedenle okuyucu kardeşlerimin kitaptaki eksikliklerden dolayı beni hoş görmelerini arzu ediyorum.
 
Yüce Allah şöyle buyurur ki: "Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. (Herkesin) kazandığı (iyilik) lehine ve işlediği (kötülük) ise aleyhinedir! Rabbimiz! Eğer unuttuk veya hata yaptıysak, bizi hesaba çekme; Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir görev yükleme. Rabbimiz! Gücümüzün yetmeyeceği­ni bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla ve bize merha­met et Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfir topluma karşı bize yardım et." (Bakara, 2/286)  ( Kitap siyer atlası, siyer yayınları, Yazar Sami B. Abdullah B. Ahmet El Meğlus, Muhammed Emin Yıldırım , Siyer yayın , efendimizin hayatı atlası )
 
 
Samî b. Abdullah b. Ahmed el-MAĞLUS
25 Muharrem 1422
25 Mart 2001
Riyad/SUUDİ ARABİSTAN

 

Yayınevinin Takdimi
Takdim (Muhammed Emin Yıldırım)
Yazarın Önsözü

Birinci Bölüm
ARAP YARIMADASI
Arap Yarımadası
İslam Coğrafi Literatüründe Arap Yarımadası
Kadîm Avrupa Haritalarında Arap Yarımadası 
Arap Yarımadasının Bazı Özellikleri
Arap Yarımadası İnsanlığın Beşiği
Nebiler Vadisi Usfân
 
 
İkinci Bölüm
ARAP YARIMADASININ SOSYAL YAPISI
 
Arap Yarımadası'nın Sosyal Yapısı
Arapların Kökeni
Arap Yarımadasındaki Meşhur Tarihî ve Kültürel Mekanlar
Kur'an'ı Kerim'de Anlatılan Nesli
Tükenmiş (Baide) Topluluklar
Kadim Devirlerde Arap Göçleri
Nebiler Vadisi Usfân
Nesep Kavram Haritası
Arap Kabilellerini Oluşturan Unsurlar    
Adnanîler
Kahtaniler
İslam Öncesi Arap Yarımadasının Kuzeyinde Kurulmuş Meşhur Devletler
Arap Yarımadasının Kuzeyinde Kurulmuş Kadîm Devletler
İslam Öncesi Arap Yarımadasının Güneyinde Kurulan Kadîm Devletler
Yemen Krallıkları
 
Üçüncü Bölüm
HİCAZ BÖLGESİ
 
Hz. Peygamber (sas) Döneminde Hicaz'daki Önemli Kültür Merkezleri     
Hicaz Bölgesi Yer şekilleri
Hz. Peygamber (sas) Döneminde Hicaz'da Bulunan Kültür Merkezleri
Hz. Peygamber (sas) Döneminde Hicaz'daki Sosyal Yapı
Mekke-i Mükerreme
Hz. İbrahim'in (as) Hicreti
Medinetü'n-Nebeviyye
Taif, Teyma ve Hayber
 
Dördüncü Bölüm
CAHİLİYE DÖNEMİ

İslam Öncesi Arap Yarımadası
 
Cahiliye Devrinde Arap Yarımadası
İslam Öncesi Yakın Doğu Medeniyetleri
İslam Öncesi Yahudilerin Kenan/Filistin Bölgesinden Arap Yarımadasına Göçleri          
Cahiliye Döneminde Arap Pazarları.
Cahiliye Dönemi Meşhur Pazarları
Cahiliye Dönemindeki Meşhur Arap Günleri
Kahtanîlerin Günleri
Adnanîlerin Günleri
Cahiliye Döneminde Arabistan Yarımadasında Bulunan Meşhur Putlar
İslam'ın ilk Yıllarında Orta Doğudaki Genel Siyasi Durum
İslam Öncesi Arabistan Yarımadasında Ticari Hayat
Arabistan Yarımada'sında Ticaret Yolları
İslam Öncesi Arap Yarımadası'nda Yaygın Olan Bazı Örf ve Adetler
Cahiliye Devrinin Bazı Dinî Hurafeleri   
Kureyş Kabilesi
İslam Öncesi Mekke'nin İdari Sistemi    

 
Beşinci Bölüm
MEKKE DÖNEMİ

Hz.Peygamber'in (sas) Doğumundan Hicretine Kadarki Hayatı
 
 
Hz.Peygamber'in (sas) Doğumundan Ölümüne Kadarki Süreç
Fil Olayı
Fil Yılı ve Hz. Peygamber'in (sas ) Dünyaya Teşrifi    
Peygamberimiz'in (sas) Süt Anneye Verilmesi
Sa'd b. Bekr Kabilesi
Ficar Savaşı
Hilful-Fudûl (Erdemliler Andı )
Efendimizin Busra Seyahati
Kabe'nin Yeniden İnşası ve Hakem Olayı
Resulullah'ın (sas) Peygamberliğinden Medine'ye Hicretine Kadarki Süreç
İslam Davetinin Devir ve Merhaleleri
Nübüvvetin Başlangıcı
Vahyin Çeşitleri
Resulullah (sas) Devrinde Kur'an-ı Kerim         
Mekke Döneminde İnen Sûreler
Medine Döneminde İnen Sûreler
Hz.Osman'ın Emriyle İslam Beldelerine Gönderilen Mushafların Bulunduğu Yerler        
Mekke Döneminin İlk Müslümalar
Mekke Döneminde İslam Davetine Karşı Çıkan Meşhur İnkarcılar
İki Habeşistan Hicretine Katılan Müslümanlar
Hamza b. Abdülmuttalib'in Müslüman Oluşu   
Ömerb. Hattab'ın Müslüman Oluşu
Taif Yolculuğu
Resulullah'ın (sas) Taif Dönüşü Cinlerle Buluşması
Mekke -Taif Bölgesi
İsra ve Mi'raç Olayı
Birinci ve İkinci Akabe Biatlar
Akabe Biatına Katılanlar
Medine'ye Hicret
Hicret Yolu
Usfân
Kudeyd Vadisi
 

Altıncı Bölüm
 
MEDİNE DÖNEMİ Hz. Peygamber'in (Hicretinden Vefatına Kadar ki Süreç
 
Birinci Kısım
 
İslam Toplumunun Medine ve Çevresi
İslam Toplumunun Tesisinden Resulullah'ın (sas) Vefatına Kadarki Süreç
Peygamber (sas) Efendimizin (sas) Yersib'e (Medine) Gelişi
Takva Mescidi
Resulullah (sas) Döneminde Mekke-Medine Güzergahında Kullanılan Yolları
Medine-i Münevvere Devletinin Kuruluşu         
Mescid-i Nebinin İnşası
Mescid-i Nebinin Resulullah (sas) Döneminde (Hicrî,7) İlk Genişletilmesi
 
Mescid-i Nebinin Genişletilmesinin Tarihi Süreci
Muhacir ve Ensar'ın Kardeşiği
Efendimizin'in (sas) Birbirleriyle Kardeş İlan Ettiği Bazı Sahabîler
Medine Sözleşmesi
Hicret Sonrası Medine'nin Sosyal Yapısı          
Hazrec Kabilesinin Kolları
Evs Kabilesi'nin Kolları
Hicret Yıllarınad Kuzey Hicaz YahudilerininYerleşim Yerleri
Kıblenin Mescid-i Aksa'dan
Mescid-i Harama Çevrilmesi
 
 
İkinci Kısım
Gazve ve Seriyyeler
İslam Düşmanlarına Karşı Savaş
Rasulullah'ın (sas) Gazveleri
Rasulullah'ın (sas) Gazvelerini Gösteren Tablo           
Resululah'ın (sas) Komutasında Gerçekleşen Gazveler
Seriyye ve Gazveler
Kronolojik Sıraya Göre Resulullah'ın (sas) Katıldığı Gazveler
İlk Keşif Hareketleri
İlk Seriyyeler
Ebvâ (Veddân) Gazvesi
Buvât Gazvesi
Zü'l-Üşeyr
Safevân (Birinci Bedir) Gazvesi
Abdullah b. Cahş'ın Nahle Seriyyesi
Büyük Bedir Gazvesi
Bedir Gazvesi Güzergahı
Bedir Gazvesinin Meydana Geldiği
Yerin Krokisi
Bedir Şehitleri
Benû Süleym Gazvesi
Benû Kaynuka Gazvesi
Sevîk Gazvesi
Zû Emer/Gatafan Gazvesi
Muhammed b. Mesleme el-Ensarî Seriyyesi    
Buhran Gazvesi
Zeyd b. Harise Seriyyesi
Uhud Gazvesi
Uhud Gazvesinin krokisi
Hamraü'l-Esed Gazvesi
 
Ebû Seleme el-Mahzumî Seriyyesi
Abdullah b. Üneys Seriyyesi
Reci' Vakası
Bi'r-i Maûne Vakası
Benû Nadir Gazvesi
İkinci Bedir / Bedrü'l-Mev'ûd
Devmetü'l-Cendel Gazvesi
Müstalikoğulları Gazvesi
Ahzab/Hendek Gazvesi
Ahzab Gazvesinin Krokisi
Benû Kurayza Gazvesi
Abdullah b. Atık el-Harecî Seriyyesi
Muhammed b. Mesleme'nin Kurata Seriyyesi  
Muhammed b. Mesleme'nin Dariyye Seriyyesi
Ukkaşe b. Mihsan el-Esedî'nin Gamre Seriyyesi
Muhammed b. Mesleme'nin Zü'l-Kassa Seriyyesi
Zeyd b. Hârise'nin Cümûm Seriyyesi
Zeyd b. Hârise'nin İs Seriyyesi
Lihyanoğullan Gazvesi
Zeyd b. Hârise'nin Tarf Seriyyesi
Zeyd b. Hârise'nin Vadi'l-Kurâ Seriyyesi 
Hz. Ali'nin Fedek Seriyyesi
Abdurrahman b. Avf ın Devmetü'l-Cendel Seriyyesi
Ebû Ubeydeb. Cerrah'ınSahil/Habat Seriyyesi
Zeyd b. Hârise'nin II. Vadi'l-Kurâ(Ümmü Kırfe) Seriyyesi
Kürzb. Cabir el-Fihrî'nin Uranîler Seriyyesi      
Abdullah b. Revâha Seriyyesi
Hüdeybiye Gazvesi
Hüdeybiye Anlaşması
 
Üçüncü Kısım
İslam Davetinin Yaygınlaşması ( Resulullah'ın (sas) Davet Mektupları)

İslam Davetinin Yaygınlaşması
Resulullah'ın (sas) Davet Mektupları
Gönderdiği Kral ve Emirlikler
Resullah'ın (sas) Davet Mektupları
Gabe Gazvesi
Hayber Gazvesi
Hayber Fethi
Hayber Kaleleri
Hayber Sonrası Ortaya Çıkan Bazı Olaylar
Fedek
Vadi'l-Kurâ
Teyma
Medine'ye Dönüş
Kuzey Hicaz Yahudilerinin Sonu
Hayber Şehitleri
Zatu r-Rika' Gazvesi
Galib b. Abdullah el-Leysî'nin Kedir Seriyyesi
Hz. Ebû Bekir'in Fezaroğulları Seriyyesi
Hz. Ömer'in Türabe Seriyyesi
Beşir b. Sa'd el-Ensârî'nin Fedek Seriyyesi
Galib b. Abdullah el-Leysî Seriyyesi
Beşir b. Sa'd el-Ensârî'nin Seriyyesi Seriyyesi
Kaza Umresi
İbn Ebi'l-Avca' Seriyyesi
Galib b. Abdullah el-Leysî'nin Fedek Seriyyesi
Suca' b. Vehb el-Esedî Seriyyesi
Ka'b Ümeyr el-Gifari'nin Zât-u Atlâh Seriyyesi
Mûte Seriyyesi
Mûte Şehitleri
 
Amr b. As'ın Zatü's-Selâsil Seriyyesi. Öf Ebû Katade b. Rebî el-Ensarî'nin
Hadıra ve İdm Seriyyeleri
Mekke Fethi
Mekke Fethinin Önemli Sonuçları
Huneyn Gazvesi
Taif Kuşatması/Gazvesi
Uyeyne b. Hısn el-Fezârî Seriyyesi
Kuteybe b. Âmir b. Hadide Seriyyesi
Dahkakb. Süfyân el-Kilâbî Seriyyesi
Alkame b. Mücezziz el-Müdlicî'nin
Habeşliler Seriyyesi
Ali b. Ebî Talib'in Hail Seriyyesi
Ukkaşe b. Mihsan el-Esedî'nin
Uzre ve Beliyy Seriyyesi
Putları Kırma Seriyyeleri
Tebûk Gazvesi
Halid b. Velid'in Ükeydir Seriyyesi
Hz. Ebû Bekir'in Hac Emirliği
Heyetler Yılı
Halid b. Velid'in Necrân Seriyyesi
Ali b. Ebî Talib'in Yemen Seriyyesi
İslam Daveti'nin Arap Yarımadası'ında Yayılma Süreci
Resulullah (sas) Döneminde Zekat Memurlarını Gönderildikleri Bölgeler
Veda Haccı
Üsame b. Zeyd'in Belkâ Seriyyes
Allah Resulünün (sas) Vefatı
 
 
Yedinci Bölüm
RESULULULLAH'IN (SAS) KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ
 
 
Resululullah'ın (Sas) Kur'an-I Kerim'de Geçen Bazı Özellikleri
 
Resulullah'ın (sas) Ailesi (Ehl-i Beyt)
Resulullah'ın (sas) Bazı Mucizeleri
Hz. Ali, Resulullah'ı (sas) Anlatıyor
Ümmü Ma'bed, Resulullah'ı (sas) Anlatıyor
Resulullah'ın (sas) Bazı Fazilederi
Resulullah'ın (sas) Emirleri/Komutanları
Resulullah'ın (sas) Katipleri
 
Resulullah'ın (sas) Özel Görev Verdiği Bazı Sahabîler
Resulullah'ın (sas) Sırdaşları, Çobanları, Özel Haznedarları
Resulullah'ın (sas) Sancağını Taşıyanlar
Resulullah'ın (sas) Görevlendirdiği Memurlar
Resullah'ın (sas) Vezirleri, Kadıları, Emanetçi ve Hazine Memurları
Resululah'ın (sas) Bazı Kişisel Eşyaları
 
Sekizinci Bölüm
SİYER KRONOLOJİSİ
 

Nübüvvet Öncesi Dönem
Mekke Dönemi
Medine Dönemi


 
 Muhammed Emin Yıldırım Siyer Atlası kitabı nı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786058711006
MarkaSiyer Yayınları
Stok DurumuVar
9786058711006
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.