• Tüm Kategoriler
  • Anlaşmalı kargo firmamız MNG kargo dur. 

   Virüs Salgını nedeniyle, özellikle TESLİMATTA KAPIDA ÖDEME Şekliyle yapılan alımlarda ufak tefek teslimat sorunları yaşasak ta, genel itibariyle STOKLU çalıştığımız için GÖNDERİMLERİMİZ devam etmektedir. Havale veya kredi kartı ile alımlarda sorun daha az yaşanmaktadır.

   AYRICA PEŞİN FİYATINA VADE FARKSIZ 3 TAKSİT LE ALIŞVERİŞ BAŞLAMIŞTIR.     

   Soru Cevaplarla Dini Meselelerimiz

   Soru Cevaplarla Dini Meselelerimiz
   Soru Cevaplarla Dini Meselelerimiz
   Görsel 1
   Görsel 2
   Fiyat:
   200,00 TL
   İndirimli Fiyat (%35,5) :
   129,00 TL
   Kazancınız 71,00 TL
   3.0 4
   129.00 www.goncakitap.com.tr
   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   Şamua, Citli, 821 Sayfa
   85,00 TL
   45,00 TL
   %47,1
   Bez Ciltli, 2.Hamur, 4 Cilt, 4.782 Sayfa
   450,00 TL
   224,00 TL
   %50,2
   Şamua, Citli, 696 Sayfa
   85,00 TL
   45,00 TL
   %47,1
          Stoktan kargo 

    Kitap            Soru Cevaplarla Dini Meselelerimiz
   Yazar             Mehmet Talu   
   Yayınevi        Tereke Yayınları     
   Etiket Fiyatı   200 TL 
   Kağıt - Cilt     Şamua ve 3.Hamur Kağıt, Ciltli, 8 cilt
   Sayfa - Ebat   5.580 Sayfa - 17x24 cm
   Yayın Yılı       1996 - 2007

    

   NOT:  Bu dini meseleler setinin 3,4,5. Ciltleri 3.hamur kağıt, 1,2,6,7,8. Ciltleri 1. hamur sarı şamua kağıttır.  Başka türlü baskısı yoktur.

   Mehmet Talu, Tereke Yayınları tarafından yayınlanan Soru Cevaplarla Dini Meselelerimiz kitabını incelemektesiniz.
   Soru Cevaplarla Dini Meselelerimiz kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku !  O, insanı " alak " dan yarattı. Oku! Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2            SORU VE CEVAPLARLA DİNİ MESELELERİMİZ
                    dini meselelerimiz   Mehmet Talu
    
         
                                  ÖNSÖZ
    
   Hamd, alemlerin Rabbi ALLAH Teâlâ'ya, salat ü selâm Resûlullah (S.A.V.) Efendimize, ALLAH Teâlâ'nın rızası da bi'l-cümle Mü'minlerin üzerine olsun. Amin.
    
   "Sübhâneke lâ ilme lenâ illâmâ allemtenâ inneke ente'I-alimü'l-hakim. Sübhâneke la fehme lena illa ma fehhemtena inneke ente'I-cevvadü'l-kerim."
    
   Rabbim! Seni tenzib ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka hiç bir bilgimiz yok. Çünkü her şeyi hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibi olan şüphesiz ki sensin. Rabbim! Seni tenzih ederiz. Senin bize anlama­mızı sağladığından başka hiçbir anlayışımız yoktur. Hiç şüphe yok ki Sen, çok cömert ve Kerim'sin.
    
   "Rabbişrahlî sadrî ve yessirlî emri vahlül ukdeten min lisanı yefkahû kavlî. Rabbi zidnî ilmen ve fehmen ve elhiknî bissalihin. Ve üfevvizu emrî tlellah. İnnellahe besîrun bi'l-ibad."
    
   Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver. İşimi kolayla. Dilimden de şu düğümü çöz ki, sözümü iyî anlasınlar. Rabbim! İlmimi ve anlayışımı artır ve beni salih kullarının arasına kat. İşimi ALLAH Teâlâ'ya havale ediyorum. Muhakkak ki ALLAH Teâlâ kullarının yaptıklarını hakkıyla görücüdür.
    
   İlâhî!  Hamdini sözüme sertâc ettim, zikrini kalbime mİ'râc ettim, kitabını kendime minhâc ettim. Ben yoktum, vâr ettin, varlığından haber­dâr ettin, aşkınla gönlümü bîkarâr ettin, inayetine sığındım, kapına gel­dim, hidayetine sığındım lutfuna geldim, kulluk edemedim afvına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet, neş'eni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam, sen söyletmezsen ben söyleyemem, sen sevdirmezsen ben sevdiremem. Sevdir bize hep sevdiklerini, Yerdir bize hep yerdiklerini, yâr et bize erdirdiklerini. Sevdin habibini kâinata sevdirdin,Sevdin de hil'at-i risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmûd'a erdirdin. Server-i esfıyâ kıldın, Hatem-i Enbiyâ kıldın, Mu-hammed Mustafa kıldın. Salâtü selâm, tehiyyât ü ikram, her türlü ihtiram O'na, O'nun Âlü Eshab ü etbaına yarab!
    
   "Allahümme salli salâten kâmilden ve stilim selâmeti tâmma. Alâ seyyidinâ Muhammed'inüiezl tenhallü bihi'l-ukadü ve tenfericü bihi'l-kürebü ve tukzâ bihi'l-havâicü vetünâlü bihi'r-regâibü ve hüsnü'l-havâtim. Ve yüsteska'I-gamâmü bivechihi'l-kerim. Ve alâ âlihi ve sahbihî fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi kül­li nıa'lûnıin lek. Amin."
    
   Muhterem Okuyucu!
    
   Elinizdeki bu eser, Milli Gazete'de açılan 'Fıkıh Köşesi'ne gönde­rilen veya sohbet, konferans v,b. toplantılarda tarafımıza yöneltilen sual­lere, temel kaynak kitaplarımızdan faydalanılarak verilen cevablardan teşekkül eden 1. Cilttir. Bilindiği üzere 1 ila 8. Ciltler neşredildi ve büyük teveccühlere, istifadelere mazhar oldu. Elhamdülillah.
    
   Millî Gazete Fıkıh Köşesi'ndeyayınlanmış olan bu cevapların kitab haline getirilmesi şu gayelerle düşünülmüştür:
    
   1-Mükerrer Soruların Önüne Geçmek.
    
   Çünkü, cevabı daha önce gazetede yayınlanan bir soru icabında tek­rar tekrar sorulmakta, genelde günlük gazete muhafaza edilmediği için, okuyucuya, filan tarihli gazeteye müracaat ediniz, demek mümkün ol­mamaktadır. Şimdi ise, muhterem okuyucularımızdan: Önce kitabın fih­ristini tetkik ederek, sormak istedikleri sorunun daha önce sorulup kendi­lerini tatmin edici cevabın bulunup bulunmadığını görmelerini, daha son­ra suallerini göndermelerini istirham ediyoruz,
    
   2-Fıkıh köşesinde yayınlanan yazıların kalıcılığını temin etmek.
    
   Çünkü günlük gazete umumiyetle muhafaza edilmemekte, gazetey­le birlikte içindeki kıymetli yazılar da kaybolmaktadır. Okuyucularımızın ancak çok az bir kısmı bu kıymetli yazıları kesip saklayabilmekte, zamanla onlar da zayi olmaktadır. Bu şekilde düşünen birçok okuyucumuzun sürekli ısrarları da bu kitabın yayınlanmasında etkili olmuştur.
    
   3- Daha geniş kitlelere hizmet verebilmek.
    
   Çünkü bir kısım kardeşlerimiz gazeteyi muntazaman, gün be gün, ya da hiç okumamaktadır. Bu yazıların kitab halinde neşredilmesi saye­sinde onlar da istifade edebileceklerdir.
    
   Çünkü, çağımızda her türden bilgi ve kütlevi araç-gereçler, Müs­lümanlar da dahil bütün toplumları etkilerken, biz Müslümanlar olarak bu zararlı etkilere karşı koyabilmemizin tek çaresi: Bilgi seferberliğidir. Çünkü biz, kendimizi İslâm'la doyuramazsak, birileri çıkıp gelecek ve boş beyinlerimize kendi ürünlerini dolduracaktır. Bilgi olarak, kültür ola­rak, davranış modelleri olarak, yaşantı olarak kısacası topyekün hayat tar­zı olarak... İşte bugün böyle bir tehlikenin içerisindeyiz. TV ile, gazeteler­le, dergilerle, kitaplarla, eğitim kurumları ile ve nihayet İslâm dışı hayatı empoze eden siyasî, iktisadî sistemlerle, Müslümana has hususiyetlerden uzak, Müslümanlığı sadece laftan ibaret, marka Müslümanlardan müte­şekkil bir toplum meydana getirilmek isteniyor. Bu bakımdan zarurat-ı diniyyeyi, yani bir Müslüman olarak mutlaka bilmemiz gerekli olan dinî bilgilerimizi, kültürümüzü öğrenmemiz, aile efradımıza öğretmemiz ge­rekmektedir. İçtiğimiz su, yediğimiz yemek, teneffüs ettiğimiz hava kadar zaruri bir ihtiyaçtır. Ayrıca buna göre, ihlas ileamel etmekte lâzımdır. Mehmet Talu hocaefendi dini meseleler
    
   Unutmayalım ki; din üç şeyden ibarettir. O da: İlim, amel ve ihlastır.
    
   Suallerin Cevablandırılmasında Takip Ettiğimiz Usul Şöyle Olmuştur:
    
   1- Suallerin cevabları, fıkıhla meşgul olamayıp sorusuna cevab arayan okuyucumuzun meselesini çözecek özellikte net ve mümkün mertebe yeterli derecede izahatlı olmuştur.
    
    Bu izahat içerisinde, hüküm­lerin dayandığı ayet-i kerime veya hadis-i şeriflerin metin ve mealleri de teberrüken yazılmıştır. Çünkü dinî hükümlerin esasları iki temele dayan­maktadır: Kur'an-ı Kerim ve Resûlullah (S.A.V.) Efendimizin sünneti. Fa­kat şunu da unutmayalım ki: Bu iki kaynaktan hüküm çıkarmak sadece ve sadece müctehidlerin işidir. Ancak müctehid imamlarımız tarafından çıka­rılmış olan hükümleri, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerdeki kaynakları ile öğrenip amel etmeye çalışmak ta her Müslümanın vazifesidir.
    
   2- Türkiye'deki Müslümanların ekseriyeti 'Hanefî' olduğu için cevablar, Hanefi mezhebince "müfta bih kavi yani kendisi ile fetva verilen fıkhî görüşe" göre olmuştur.

   3- Bir mesele üzerinde vaki mezheb içi veya mezhebler arasın­daki ihtilaflara temas edilmemiştir, ihtilaflar, fıkıhla meşgul olanlara, ehil ve erbabına bırakılmıştır.
    
   4- Cevabların alındığı kaynak eserler, dipnotlarda belirtilmiş­tir. Verilen cevabların okuyucularımız ve özellikle ilimerbabı tarafından iyi niyetle tetkiki, görülebilecek hata, eksiklik, kapalılık ve diğer gerekli tavsiyelerin tarafımıza ulaştırılması beklediğimiz bir husustur. Şu veya bu iddiadan uzak olarak hazırladığımız bu mütevazi eserin, yüce Rabbimizin rızasına muvafık olmasını ve muhterem okuyucularımızın istifade etme­sini ümit etmekteyim.
    
   Bu acizane gayretimizden Rabbimizin razı, Müslüman kardeşleri­mizin müstefid ve biz fakirin de salih amelden başka hiçbir şeyin fayda vermeyeceği mahşerdeki ilahi mahkemede hissedar kılınmamızı niyazla her şeye kadir olan yüce Rabbimize teveccüh ederiz. 'Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir.' Bizim bu işten maksadımız: Rıza-ı ilahi ve Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin şefaatidir. Bu çalışmamızın bunla­ra vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. O, en yakın, tek işiten ve duaları kabul buyurandır. Ayrıca Müslüman kardeşlerimizden hayır dua­lar istirham ederiz.
    
   Çalışıp gayret göstermek bizden, muvaffak kılmak ta ALLAH Teâlâ'dandır.

   Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tüncinâ bihâ min cemii'l-ehvâli ve'l-âfât ve takzî lenâ bihâ cemîa'l-hâcât ve tütahhirunâ bihâ min cemii's-seyyiât ve terfeunâ bihâ indeke e'led-deracât ve tübelligunâ bihâ aksa'l-gâyât. Min cemîi'Mıayrâti fı'l-hayâti ve be'del-memât. Bi rahmetike yâ erhamer-rahimîn. HasbünALLAH ve ni'mei-vekil. Ni'mel-mevlâ ve ni'men-nasir. Gufraneke Rabbena ve ileyke'l-masîr. Amin ( dini meseleler kitap, dini soru ve cevaplar kitabı, Mehmet Talu kitab, dini meselelerimiz kitabı, tereke yayınevi, Mehmet talu kitapları )
    
    
   Mehmet  TALU
   İstanbul -  2006
     
    
    
    
   Mehmet Talu, Tereke Yayınları, Soru Cevaplarla Dini Meselelerimiz kitabını incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok KoduTer M Talu Mes 8C-1
   MarkaTereke Yayınevi
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.

   İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

    
    

    

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.