Sorularla Dinimi Öğreniyorum

Fiyat:
200,00 TL
İndirimli Fiyat (%51,5) :
97,00 TL
Kazancınız 103,00 TL
Havale / EFT:
94,09 TL
Aynı Gün Kargo Sınırlı Sayıda

Kitap              Sorularla Dinimi Öğreniyorum    
Yazar             Eyüp Karaaslan    
Yayınevi         Ravza Yayınları
Kağıt - Cilt      2.Hamur Kağıt – Karton Kapak Cilt
Sayfa - Ebat   407 sayfa - 16x24 cm.  2 Renkli


 
Eyüp Karaaslan Sorularla Dinimi Öğreniyorum kitabını incelemektesiniz.    
Ravza Yayınları Sorularla Dinimi Öğreniyorum kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 

İmtihan için yaratıldığımız şu dünya hayatını bilinçli hesaplı ve güzel değerlendirmek zorundayız. Bir Müminin elde edebileceği en büyük saadet Allah (c.c)'in rızasını kazanmaktır. Allah Teala'nın rızasını kazanabilmek, ancak O'nun belirlediği yoldan gidip O'nun gönderdiği Peygamber (sav)'i örnek almakla mümkündür.
 
Bunun için her Müslüman'ın dini konularda doğru ve yeterli bilgiye sahip olması sahip olduğu bu bilgileri davranışlarına yansıtması şarttır.

 
 
Takdim
 
İslâm Dini, insan ve insanlık hayatını bütün yönleriyle kuşatan, düzenleyen, istikamet veren ilâhî değerler ve yasalar manzumesi; iman, ibadet ve ahlâk konuları başta ol­mak üzere maddî ve manevî boyutlarıyla hayatımızın bütün alanlarında muhtaç olduğumuz bilgilerle zihnimizi ve yolu­muzu aydınlatan bir inanç düzeni ve yaşama ilkeleri bütü­nüdür. Dinî hayatımızın mükemmellik kazanması ve dünyevî hayatımızın güzelleşmesi, mutlu ve huzurlu olması için dini­mizin bu alanlarla ilgili olarak içerdiği ilkeleri, değerleri ve ya­saları doğru ve yeterli bir şekilde öğrenmemiz gerektiği or­tadadır. Elinizdeki eser, bu bakımdan oldukça geniş bir emek ve gayretle meydana getirilmiş başanlı bir çalışma olarak gö­rülmektedir.
 
Bu satırları yazan için önemli bir husus da eserin müel­lifinin bir din görevlisi, İstanbul Müftülüğümüzün bir men­subu olmasıdır ve bundan dolayı özel bir memnuniyet duy­duğumu belirtmeliyim.
 
Belirtmem gereken bir diğer husus da eserin soru cevap tarzında hazırlanmış bulunması olup, kanaatime göre yazar bu yöntemi büyük bir başarıyla kullanmış, uygulamış ve bu suretle eserine didaktik bir özellik kazandırmıştır. Soruların oldukça özenli bir şekilde seçildiği, düzenlendiği ve sıralan­dığı görülmektedir. Görebildiğim kadarıyla cevaplar da hem hacim itibariyle hem de bilgilerin doğruluk derecesi itibariyle oldukça başarılı ve isabetlidir. Sorulara verilen cevaplarda iman ve ibadetten, insan ilişkilerine, iş ve ticaret konularına kadar hayatın her alanında bir Müslüman'ın karşılaşabileceği pek çok problemi aşmasında yardımcı olacak önemli bilgiler, sâde, anlaşılır bir üslupla ve duru bir Türkçe ile, gayet özenli, dikkatli bir şekilde derlenmiş ve sunulmuştur. Eserin sonun­daki geniş "Kaynakça", verilen emeğin yoğunluğuna ve bilgi­lerin doğruluğuna işaret etmektedir.
 
Bu güzel çalışmanın, okuyucusuna faydalı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyor, yazar EYÜP KARAASLAN'ı başarısından dolayı kutluyor, yeni çalışmalara imza atmasını diliyorum.
 
Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI
İstanbul Müftüsü
 
Takdim
 
Yüce dinimiz İslâm'ın en önemli iki gayesi vardır, di­yebiliriz. Birinci ve en önemli gaye, Tevhid esasının hâkimiyetini tesis etmektir. Gerçek veya sanal her türlü putu yok etmek, her türlü tahribattan uzak, kaynağı Allah ve Rasûlü olan bir inanç sistemini kalplere yerleştirmektir.
 
İslâm'ın hedeflediği kâmil bir mü'min olabilmek için, dini; ilim, amel ve ihlâs bütünlüğü içinde idrak edip yaşamak icap eder. Bu açıdan bakıldığında bir insanın; yaratılış gayesini bilmesi, kendisinden beklenen erdemli davranışları, kulluğu sergilemesi, ölüm ve ötesine uzanan gerçek hayat için son derece önemlidir. Bir insanın sağlam bir imanı ve bu imanın gereği olan manevi hayatını tanzim eden erdemli davranış­ları olmazsa, bu fani dünya ona ne kadar imkân bahşederse bahşetsin, asla mutlu olamaz. İşte ebedî mutluluğa ulaşmada önümüze çıkan engelleri aşmak için de, doğru kaynaktan, sağ­lam bir din bilgisine sahip olmamız gerekir. Bu açıdan çalış­mayı gerekli görüyor, kendi sahasında bir boşluğu doldura­cağına inanıyorum.

İkinci olarak, İslâm kardeşliğinin tesis edilmesi meselesi son derece önemli husustur. İslâm'da kardeşlik anlayışı, En-sar ile Muhacir arasında olan kardeşlik anlayışıdır. Eğer bu kardeşlik anlayışı topluma hâkim olursa, kötülükler izale edil­miş, iyilikler yaygınlaşmış olur. Böyle toplum gerçek manada dayanışma ve yardımlaşma, birlik ve beraberlik toplumu olu­verir. İslâm kardeşliğinin tesis edildiği toplum, mutlu toplum­dur. Dinimiz İslâm'ın bizi ulaştırmak istediği hedef budur. Çünkü böyle erdemli toplumun mutluğu ahirette de sonsuza dek devam eder.
 
İşte, bu şuurla geçirilen ömrün sonu, daima hep güzellik­lere açılır. Firdevs olur bu kapı cennete açılır. Cennetin dave­tiyesi bu dünyadan alınır. O davetiye burada kazanılır, burada kaybedilir. Ne mutlu esenlik yurduna davet edilenlere...
 
Behlul Dânâ ile Harun-i Reşid arasında yaşanan ibretlik bir kıssayı Şair Arif Nihat Asya şöyle özetliyor:
 
Dediler: Cehennemde odun bulunmaz; Yolcu, yakacağını kendi götürür! Anladım ki cennete giden de buradan, Gülünü zambağını kendi götürür!
 
İşte dünya ile ahiret gerçeği böyle bir şeydir. Bize, özel­likle din görevlisine düşen görev, Cennet ehlinin sayısını art­tırmak, Cehennem istikametinde olanlan uyarmaktır. Görevli­miz olan Eyüp KARAASLAN'ın gayretini de böyle gördüm. Bu gayretlerinin hep devam edeceğinden de şüphem yoktur. Biz kendilerinin hizmet ve gayretlerini hep takdir ettik. Aslolan Rabbimizin takdiridir. Şüphesiz Rabbimiz, rızası yolunda ya­pılan gayretleri karşılıksız bırakmaz. Bu çalışmanın da Rab­bimizin takdirine mazhar olacağını ümit ediyorum.
 
İlim ve fikir hayatımıza bugüne kadar yapmış olduğu­nuz katkılarınızdan dolayı sizi tebrik ediyor, özellikle ihtiyaç duyulan alanlardaki boşlukları tespit ederek yeni çalışmalar sergilemenizi diliyorum. Başarılar dilerim. Allah Teâlâ hepi­mizin yardımcısı olsun. Âmin!...
 
 
Ertuğrul KOYUNCU
Sultangazi Müftüsü
Takdim
 
Hamd ü sena ALLAH ü Teâlâ'ya, Salât ü ve selâm Rasûlüllah (sav) Efendimize, ALLAH ü Teâlâ'nın rızası da bil- cümle Mü'minler'in üzerine olsun. Âmin.
 
İtikad, İbadet, Ahlâk, Âdab-1 Muaşeret, Peygamberler Ta­rihi, Siyer- i Nebi, Ashab-1 Kiram ve Genel İslâm Kültürü gibi ana başlıklardan oluşan "Sorularla Dinimi Öğreniyorum" isimli elinizdeki bu eser, her Müslüman'ın bilmesi gerekli olan dini konuları soru- cevap şeklinde farklı bir üslupla ele alan, çok faydalı bir kitaptır.
 
Müellifi Eyüp KARAASLAN Hoca Efendiyi böyle bir çalış­masından dolayı tebrik ediyor, diğer çalışmalarında da basa­nlar diliyorum. Bu eserin ilim, amel ve ihlâsa vesile olmasını Cenab-1 Haktan diliyorum.
 
Mehmet TALU
İlahiyatçı- Yazar
Rahman ve Rahîm Olan Allah'ın Adıyla..
 
 
      Önsöz
 
Alemlerin Rabbine hamd olsun. Kâinatın Efendisi Hz. Muhammed (sav)'e, âline ve ashabına salât ve selâm olsun.

İmtihan için yaratıldığımız şu dünya hayatını bilinçli, he­saplı ve güzel değerlendirmek zorundayız. Bir Müminin elde edebileceği en büyük saadet Allah (c.c.)'in rızasını kazanmak­tır. Allah Teâlâ'nın rızasını kazanabilmek, ancak O'nun belir­lediği yoldan gidip, O'nun gönderdiği Peygamber (sav)'i ör­nek almakla mümkündür. Bunun için her Müslüman'ın dini konularda doğru ve yeterli bilgiye sahip olması, sahip olduğu bu bilgileri davranışlarına yansıtması şarttır. İşte bu çalışma­mız, İslâm Dini Esasları'nı, İslâm kültür ve medeniyetini özet halinde sunmak için, faydalı olması ümidi ile hazırlanmıştır.
 
Şüphesiz öğretmek ve öğrenmek için birçok yol vardır. Öğretenle öğrenen arasında bilgi alış verişini artıran, öğre­nen kişinin dikkatini konuya çeken ve keşfini sağlayan en gü­zel usullerden biri de soru- cevap usulüdür. Bu ilâhi bir me­tottur. Kur'an-ı Kerim'de, soru sorarak bizi düşünmeye sevk eden âyet-i kerimeler vardır. Allah Rasûlü (sav) ashabıyla kar­şılıklı konuşur, onları tefekküre sevk etmek için sorular sorar, ashabın sormuş olduğu suallere cevap verirdi. Biz de usul ola­rak soru- cevap tarzını tercih ettik.
 
Öğrenmeyi daha etkin kılmak için, konulan genelde mad­deler halinde işledik, her yaştan Müslüman'ın istifade ede­bileceği bir üslup kullandık. Konu çeşitliliği acısından da, emsallerine göre daha zengin konu ihtiva etmesine özen gös­terdik. Eserimizde, günlük hayatımızda gerekli olan dinî bil­gileri özet halinde sunmaya çalıştık. Dolaysıyla konularla il­gili ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler ilgili eserlere müracaat etmelidirler.
 
Sorularla Dinimi Öğreniyorum kitabının gözden geçirilmiş, ilaveli üçüncü baskısını neşretmek Allah'ın yardımı ile nasip oldu. Allah'a hamd eder, her işimizde O'ndan yardım dileriz.
 
Aynca faydalandığımız eserlerin müelliflerinden hayatta olanlarına sağlıklı hayırlı ömürler, vefat etmiş olanlarına da Rabbimden mağfiret dilerim.
Yüce Mevla'mızdan, hatalarımızı bağışlamasını ve çalış­mamızı maksadına erdirmesini niyaz eder, hayırlara vesile olmasını dileriz...
 
Eyüp KARAASLAN
13 Ocak 2014 Sultangazi – İstanbul
 

İçindekiler
 
Takdim          
Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI
Takdim          
Ertuğrul KOYUNCU
Takdim          
Mehmet TALU
 
Önsöz

Birinci Bölüm
ITIKAD          
İnsan 
Din    
îman  
Allah'a İman
Meleklere İman       
Kitaplara İman        
Peygamberlere İman..
Ahirete İman
Kaza ve Kadere İman.
Mezhepler    
İkinci Bölüm
 
İBADET        
Birinci Konu: İbadet Nedir ve Niçin İbadet Ediyoruz?    
İkinci Konu: İslâm'ın Şartları ve Mükellefin Görevleri       
Üçüncü Konu: Temizlik    
Dördüncü Konu: Abdest, Teyemmüm ve Gusül.
Mest, Sargı ve Özür Sahibi           
Kadınların Özel Halleri      
Beşinci Konu: Namaz            
Altıncı Konu: Oruç 
Yedinci Konu: Zekât         
Sekizinci Konu: Hac ve Kurban 
Kurban          
Dokuzuncu Konu: Otuz İki Farz 
Üçüncü Bölüm
 
AHLÂK         
Günah Olan Şeyler           
Olgun Müslüman'ın Vasıfları
Dördüncü Bölüm
ADABI MUAŞERET
Beşinci Bölüm
PEYGAMBERLER TARİHİ
Peygamberlik          
Peygamberler         
Siyer-i Nebî     
Peygamberimiz (sav)'in İsim ve Sıfatları
Peygamberimiz (sav)'in Hayatı    
İslâmiyetten Önce Arabistan       
Peygamberimiz (sav)'in Çocukluğu       
Peygamberimiz (sav)'in Gençliği
Peygamberlik Dönemi      
Mekke Dönemi       
Medine'ye Hicret    
Medine Dönemi      
Peygamberimiz (sav)'in Veda Hutbesi, Hastalanması ve Vefatları 
Peygamberimiz (sav)'in Ailesi     
Peygamberimiz (sav)'in Hilye ve Şemaili          
Resulullah (sav) Efendimizin Üzerine Salâvat
Getirmenin Önemi ve Fazileti      
Ashâb-ı Kiram
 
GENEL İSLÂM KÜLTÜRÜ    
 
Mübarek Gün ve Geceler 
Cennet ve Dereceleri        
Ölüm ve Sonrası    
Hangi Durumda Hangi Zikirler Yapılır?
Çocuklara İsim Koymanın Önemi          
Dinimizin Uygun Görmediği Bazı Hususlar     
Nefis 
Helal ve Haram       
Günah ve Tövbe    
Kul Hakkı     
Camilerle İlgili Terimler     
Tasavvuf.     
Nikâh ve Evlilik       
Yemin           
Adak (Nezir)
Borç ve Borçlanma (Karz-ı Hasen)         
Bağış - Hibe 
Vasiyet         
Buluntu Eşya           
Kur'a Çekmek         
Allah Adı Geçen Terimler 
Çeşitli Konular        
Dini Terimler
Günlük Hayatımızda Kullandığımız Dini Terimler..
Ayet-i Kerimeler      
Ayet-i Kerimelerle Nasihatler       
Hadis-i Şerifler        
Muhtasar Hadis Usulü       
Hadis-i Şeriflerle Nasihatler         
Dualar          
Günlük Hayatla İlgili Bazı Dualar
Yemekten sonra okunacak dua   
Helaya girerken okunacak dua    
Heladan çıkarken okunacak dua 
Evden çıkarken okunacak dua    
Bir vasıtaya binerken okunacak dua      
Camiye girerken okunacak dua  
Camiden çıkarken okunacak dua           
Üzüntülü iken okunacak dua       
Borçlu olanın okuyacağı dua       
Yağmur duası         
Şifa duası     
Seyyid'ül istiğfar duası      
İftar duası     
Kur'an-ı Kerim'den Bazı Dua Örnekleri 
Peygamberimiz (sav)'in Dilinden Bazı Dua Örnekleri
Bir Dua Örneği       
Esmâ-i Hüsna         
Allah Teâlâ'nın 99 İsmi Şerifi      
Namazlarda Okunan Kısa Sure ve Dualar       
Abdest Duaları        
Namazlarda Okunan Kısa Sureler         
Fatiha Suresi          
Fil Suresi     
Kureyş Suresi         
Maun Suresi           
Kevser Suresi         
Kafırûn Suresi        
Nasr Suresi 
Tebbet Suresi         
İhlâs Suresi 
Felâk Suresi
Nas Suresi   
Namazlarda Okunan Dualar       
Subhâneke 
Ettehiyyâtü  
Allâhümme Salli     
Allahümme Bârik   
Rabbena âtina        
Rabbenâğfirli          
Kunut Duaları         
Ayetel Kürsü           
Ezan 
Ezan Duası 
Namaz Kılındıktan Sonra Okunan Dualar       
Müezzinlik ve Kamet         
Kaynaklar.
 
 

Ravza Yayınevi Eyüp Karaaslan Sorularla Dinimi Öğreniyorum kitabı nı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054818358
MarkaRavza Yayınları
Stok DurumuVar
9786054818358
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.