• Tüm Kategoriler
  • Anlaşmalı kargo firmamız MNG ve PTT kargo dur. 

   Bu TAM KAPANMA SÜRECİNDE ürün sevkiyatımız devam edecektir. Kargo Çalışmaktadır.

   Virüs Salgını nedeniyle, özellikle TESLİMATTA KAPIDA ÖDEME Şekliyle yapılan alımlarda ufak tefek teslimat sorunları yaşasak ta, genel itibariyle STOKLU çalıştığımız için GÖNDERİMLERİMİZ devam etmektedir. Havale veya kredi kartı ile alımlarda sorun daha az yaşanmaktadır.

   AYRICA PEŞİN FİYATINA VADE FARKSIZ 3 TAKSİT LE ALIŞVERİŞ BAŞLAMIŞTIR.     

   Suffa Meclisleri Hadis Dersleri

   Suffa Meclisleri Hadis Dersleri
   Suffa Meclisleri Hadis Dersleri
   Suffa Meclisleri Hadis Dersleri
   Suffa Meclisleri Hadis Dersleri
   Suffa Meclisleri Hadis Dersleri
   Görsel 1
   Görsel 2
   Görsel 3
   Görsel 4
   Görsel 5
   Fiyat:
   55,00 TL
   İndirimli Fiyat (%43,6) :
   31,00 TL
   Kazancınız 24,00 TL
   31.00 www.goncakitap.com.tr
   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   2.Hamur, Kalın Cilt, 192 sayfa
   30,00 TL
   KDV Dahil 16,00 TL
   %46,7
   2.Hamur, Karton Cilt, 248 Sayfa
   10,00 TL
   KDV Dahil 6,00 TL
   %40
   2.424 Sayfa , Ivory Kağıt , 4 Cilt Takım
   210,00 TL
   KDV Dahil 110,00 TL
   %47,6

   Kitap              Suffa Meclisleri Hadis Dersleri
   Yazar              İsmail Lütfi Çakan
   Yayınevi         Siyer Yayınları
   Etiket Fiyatı    30 TL
   Kağıt  Cilt       2.Hamur , Karton kapak cilt
   Sayfa  Ebat    343 sayfa, 16.5x23.5 cm
   Yayın Yılı        2017 
     


   Muhammed Emin Yıldırım Suffa Meclisleri Siyer Dersleri kitabını incelemektesiniz.
   Siyer Yayınevi Suffa Meclisleri Siyer Dersleri kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı.Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2   TAKDİM

   Bismillah, Elhamdü lillah. Ve's salat ve'sselâmu alâ resulillah...

   Bu kitap, Siyer Vakfı Eğitim Birimi tarafından, "Hadis Yılı"nda okutu­lacak hadis dersleri için ders notu olarak hazırlanmış metinlerden oluştu­rulmuştur.

   32 dersten oluşan kitabın, her bir dersinin başına, "Kur'an İklimi"' baş­lığı altında iki âyet konmuş, sonra "Nebevi Sadâ" başlığı ile hadis metni ve tercümesi daha sonra da Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan hocanın Hadislerle Gerçekler -İslam Öncelikli Bir Hayat İçin- adını taşıyan kitabından seçilen hadislerin yorumlarına yer verilmiştir.

   Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan ve Prof. Dr. Raşit Küçük hocaların birlikte hazırladıkları Riyazu's-sâlihin, Peygam­berimizden Hayat Ölçüleri kitabından ilgili hadislerde geçen ravilerin tercüme-i hallerine yer verilmiştir.

   Son olarak Hadisten Öğrendiklerimiz başlığı altında her hadis için 5 maddeden oluşan sonuçlar müstakil sayfa halinde sunulmuştur.
   Vakfımız Eğitim Biriminin bu projesine, hadis yorumlarının kullanıl­masına izin veren yayıncı kuruluş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayın İşletmesi yönetimine, yazar İsmail Lütfi Çakan hocaya teşekkür ederiz.
    
   Ayrıca 32 ders metni dosyalarını baştan sona okuyup gerekli düzelt­meleri yapan ve teklifleriyle kitabın muhtevasına katkıda bulunan İsmail Lütfi Çakan hocaya, projeyi ciddiye alıp bize yardımcı olduğu için ayrıca şükranlarımızı sunmayı bir borç biliriz.

   Bir anlamda deneme niteliğinde gerçekleştirmek istediğimiz bu proje­ye hoca-talebe ve yönetici olarak katkıda bulunacak ilim yolcuları ve des­tekçilerine de üstün başarılar dileriz.

   Gayret bizden tevfik Allah'tandır.

   Siyer Yayınları
    
   Söz başı

   Allah Teâlâ'ya hamd ü senâ, Resulü Hz. Muhammed Mustafa'ya salât u selâm, âl ve ashâbına ve onların yoluna güzelce tâbi olanlara saygı ve ihtiram ile...

   Hz. Peygamber'in işlevsel konumunu "Allah'ın resülü/elçisi" çerçeve­sinde ele almak risalet gerçeğini kökten kavramak bakımından fevkalâde önemlidir.

   Allah Teâlâ, "Elâ lehu'I-halku ve'l-emr, İyi biliniz ki yaratmak da yönet­mek de Allah'a âittir'w buyurmaktadır.

   Yüce Yaratıcının hükümlerinden tekvini ve tedbirî olanlar, içindekilerle birlikte evrendeki varlıkları ilgilendirmektedir. Her varlık kendisi için tak­dir edilmiş olan çerçevede devam edip gitmektedir. Teklifi hükümleri ise, onun kendisine ait olduğunu bildirdiği emr/yönetim ile ilgili ve insanlara/ mükelleflere yöneliktir. Peygamberler, işte bu teklifi nitelikteki hükümleri tebliğ eden, görev süre ve yörelerinde onların nasıl anlaşılması gerektiğini sözlü olarak açıklayan, nasıl uygulanacağını fiilen gösteren, şekillendiren, güncel ifadesiyle yorumlayan elçilerdir. Bir başka anlatımla peygamberler, beşerî hayata yönelik ilâhî irade ve müdâhalenin görevlileri, temsilcileridir. Nitekim zikrettiğimiz âyetin siyak-sibakı ve Hz. Peygamber'e itaati ve uy­mayı emreden'21 âyetler, Hz. Peygamber'in, beşerî hayata yönelik ilâhî irade ve müdâhalenin temsilciliğini onaylamaktadır. Üstelik bu temsilcilik fev­kalâde dinamik/amelî/pratik, bütünüyle hayatın içinde bir temsilciliktir. Asla pasif bir temsilcilik değildir.

   Tüm peygamberlerden farklı olarak Peygamber Efendimiz, söz konusu ilâhî irâde ve müdâhaleyi son kez ve evrensel çapta temsil etmiş, şekillen­dirmiştir. Sünnet en temelde, işte bu müdahalenin formunu oluşturmak­tadır. O halde Sünnet, Peygamberimiz tarafından temsil edilen ilâhî irade ve müdahalenin kavramsal adı ve temsilcisi demektir. Hadisler de tabiî olarak, bu temsilin bilgi ve belgelerini içermektedir. Hadis kitaplarımız ise bu bilgi ve belgelerin umuma açık arşivleridir.
                  

   [1] el-A'raf7/54.
   [2] Bk.Âl-iİmrân3/31.
    
   Sünnet'i "ilâhî irade ve müdahalenin temsilcisi olarak", temel fonksiyo­nu ve yapısal bütünlüğü içinde algılamak çok farklı ve anlamlı bir iştir. Bu durum, "Ben müslümanlardanım" diyen İslam kimlik ve kişiliğinin idrakini ifade eder.

   Yüce Yaratıcı bir âyet-i kerimede, Hz. Peygamber'in inananlara dönük işlevsel konumunu ve bu konumun vahiy-resûl-sünnet-ümmet bağlamında ne anlama geldiğini şöylece açıklamış bulunmaktadır:

   "Gerçek şu ki içlerinden, kendilerine Allah'ın âyetlerini okuyan, (kötülük­lerden, yanlış inançlardan ve inançsızlıktan) onları arındıran, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermek suretiyle Allah, mü'minlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Hâlbuki onlar daha önce apaçık bir sa­pıklık içinde idiler.'™

   Hz. Peygamber de ümmeti karşısındaki konumunu "innema meseli ve inne meselî = benim konumum" diye başlayan beyanlarında, değişik açılar­dan ortaya koymuştur. Neticede "aleyküm bi sünnetî = Size benim yaşayı­şımı takip etmek düşer" buyurmuş, inananlarla arasındaki ilişkinin ittiba ve uyum ilişkisi olduğunu duyurmuştur. Esasen Kur'an-ı Kerim'de de "...O elçiye uyarsanız, doğru yolu bulursunuz'™ buyrulmuştur.    

   Peygamber, mü'minlere öz nefislerinden daha ileri/önceliklidir'™ âyeti, kimi müfessirlerce -haklı olarak- "Peygam­ber'in sünnetine uymak, mü'minler için kendi görüşleriyle amel etmekten önde gelir'™ diye anlaşılmış ve açıklanmıştır. Bu sebeple, "inneme'l-ame-lü's-sahîh hüve mâ vâfeka's-sünne = Makbul kulluk, Sünnet'e uygun olan kulluktur" hükmü tam bir gerçeklik kazanmış bulunmaktadır. Çünkü Allah Teâlâ Hz. Peygamber'i "en güzel hayat örneği" diye takdim etmiştir.

   [3] Al-i İmrân 3/164. Bu âyet Hz. Peygamber'i sırasıyla "müminlerin aralarından (beşer)" "Allah'ın âyetlerini okuyan (mübelliğ), "müzekkî-mürebbî" ve "muallim-mübeyyin" olarak tanıtmak­tadır.
   [4] El-A'raf 7/158 [S] el-Ahzab33/6
   [6]   Bk. Kadı Iyaz, eş-Şifâ-ı Şerif (tercüme, s. 55)

   Hz. Peygamber'e uymak, onun yaşayış biçimine, sünnetine hayatı uy­durmakla mümkündür. Bir başka deyişle, onun hayatını imkan ölçüsünde taklit etmek, iman gereğidir. Bu, asla terim anlamında bir taklit değil, tam aksine İslâm kimlik ve kişiliğinin elde edilmesi için gerekli olan ittiba anla­mında taklittir. Zira sadece Hz. Peygamber'in hayatı dindir.'71 Dini yaşamış olmak için onun nezih hayatının -imkânlar ölçüsünde- taklit edilmesi ge­rekmektedir. Çünkü ilâhî müdâhalenin Hz. Peygamber tarafından gerçek­leştirilmiş formu demek olan Sünnet'e uymak, Müslümanca yaşamaktır. Bir başka ifadeyle, Hz. Peygamber'in işlevsel konumunun sonuçlarını güne taşımak, yeniden hayata geçirmek ve de ümmetin risâleti/elçiliği sorumlu­luğuna sahip çıkmak demektir.

   Bu ağır ve şerefli görevi yerine getirebilmek için hiç kuşkusuz her şeyden önce sünnetin bilgi ve belgeleri olan hadis-i şerifleri öğrenmeye, onların günümüze yönelik içerdikleri bilgi ve uyarıları kavramaya ihtiyaç bulunmaktadır.,

   İşte bu ihtiyacı belli ölçülerde de olsa karşılama amaçlı gayret, teşebbüs ve programlar her zaman takdirle karşılanacak faaileyetlerdir. Özellikle de günümüzde üzülerek müşahade ettiğimiz gibi, anlaşılmaz bir hadis/sün­net düşmanlığı ve eleştirisinin değişik çevrelerce vahşi bir zevkle yürüldüğü ortamlarda hadis bilgi ve sevgisini, sünnet bilincini pekiştirici faaliyet­lerin değeri elbette her türlü takdirin üzerinde bir anlam ifade etmektedir.

   Bu sebeple Siyer Vakfı'nın 2017 yılını hadis yılı ilan edip ona göre eği-tim-öğretim, kültürel aktiviteler ve yayın programları planlamış olması da bu çerçeve de memnuniyet verici bir girişim olmuştur.
   "Ameller niyetlere göre değerlendirilir" hadis-i şerifinin ortaya koy­duğu ölçü içinde bu ve benzeri çalışmaların makbuliyetini temenni etmek "söz başı" duamızdır.

   İsmail Lütfi ÇAKAN
   16 Eylül 2017

   [7] "Hocanın dediğini tut, gittiği yoldan gitme!" sözü de bize göre 'Hz. Peygamberden başka kimsenin hayatı din olarak taklid edilemez' anlamında bu temel ilkeyi belirlemektedir. Bilinen bir gerçektir ki, "ma'sum yani hata işlemekten korunmuş olmayan kimselerin taklidi dinin tahrif sebeplerindendir." [Bk. ed-Dihlevi, Huccetu'llahi'l-bâliğa, I, 352 (trc. I, 444)]   Muhammed Emin Yıldırım Suffa Meclisleri Siyer Dersleri kitabını incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786052375181
   MarkaSiyer Yayınları
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
   9786052375181
    
    

    

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.