Süneni Nesai Tercümesi 3 Cilt

Fiyat:
1.000,00 TL
İndirimli Fiyat (%38) :
620,00 TL
Kazancınız 380,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


Kitap             Süneni Nesai Tercemesi
Yazar            İmam Nesai
Tercüme        Abdullah Parlıyan
Yayınevi        Konya Kitapçılık
Kağıt  Cilt      Sarı şamua  - 3 Lüks Bez cilt 
Sayfa  Ebat   2.108 sayfa  -  17x24 cm
Yayın             Hadisi Şerifler Türkçe ve Arapça metinli
Hadis Sayısı  5,662 Adet hadisi şerif arapça ve türkçe açıklamalı metinli


Konya Kitapçılık, İmam Nesei tarafından yazılan Süneni Nesai Tercemesi adlı kitabı incelemektesiniz.
Süneni Nesai Tercemesi hadis kitabı hakkında yorumları okuyup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satışı hakkında bilgiyi aşağıda geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla  oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


              SÜNEN-İ NESAİ TERCÜMESİ
                 Süneni nesai tercemesi


           ÖNSÖZ
 
"Sözlerin en hayırlısı Allah'ın sözü, Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı ise Muhammed (s.a.v.)'in yoludur." Bu hadisi şerife göre; Müslüman en doğru söz olan Allah'ın sözünü Allah'ın Kitabından öğrenmek için çalışıp çabalamak ve en hayırlı yola girebilmek için de Peygamberimiz (s.a.v)'in hadislerini ihtiva eden hadis kitaplarını daima okuyup öğrenmeye çalışmalıdır. 1975 yılında, Tirmizî'nin Şemâil-i Şerif kitabını bugünkü Türkçe'ye aktarmıştık, Nevevî'nin 40 Hadis ve Riyazü's Salihin'den sonra, Tirmizî'nin Sünen-i (sahihi) ni ve şimdi de Sünen-i .Nesâî'yi Türkçe'ye çevirimiz, Allah'ın yardımıyla sizlerin eline ulaşmış bulunmaktadır.
 
Yusuf sûresi 76. ayeti sonunda Rabbimiz: "... Her bilgi sahibinin üzerinde, her şeyi bilen Allah vardır." buyurmaktadır. Bu sebeple bu çalışmamızda da mutlaka hata ve eksiklerimiz olacaktır, insanız, beşeriz şaşabiliriz. Hatalar bizim doğrular Allah ve Rasûlüne aittir. Hatalarımız tarafımıza bildirilirse düzelteceğimizi bildirir, Hz. Ömer'in şu sözünü hatırlatırım: "En sevdiğim insan bana kusurlarımı hatırlatandır." "En çok hoşuma giden insan da haksız bir iş teklif edildiğinde kendi menfaatine bile olsa tüm gücü ile HAYIR diyebilen kimsedir."
 
Pek çok alim tarafından Kütüb-i Sitte denilen altı hadis kitabının üçüncü sırasına yerleştirilen Sünen-i Nesai'nin müellifi İmam-ı Nesai Hicri 215-303 yılları arasında yaşamış olup ismi Ahmed b. Şuayb b. Bahr b Sinan b. Dinar'dır. Lakabı Ebu Abdurrahman olup, Horasan'ın Nesâ kasabasında doğmuş kendi döneminde pekçok hadis aliminden ders almış hadis öğrenmiş Şam, Hicaz, Irak, Cezire ve Mısırlı pekçok muhaddislerden de hadis öğrenmiştir. Kendisinden de pekçok hadis rivayet ederek hadis aktaran alimler olmuştur. Araştırıcı ve muttaki bir kimse idi. Hadis ilminde hafız derecesine çıkmış biri olup geniş kültürlü ve kapsamlı bir görüşe sahip bir alimdir. Cerh ve Ta'dil = hadis rivayet edenleri tenkid ilminde şöhreti vardır. Sübkî, Nesâî hakkında şunları nakleder: "Nesâî Müslimden çok hadisi ezbere biliyordu. Nesai'nin sünen-i Buhârî ve Müslim'den sonra en az zayıf hadis ihtiva eden hadis kitabıdır."
 
İbn Mende, İbn-üs Sübkî, Ebu Ali Nisâbûrî, Ebu Ahmed b Adî, Hatib-i bağdadî ve )are Kutnî: "Sünen-i Nesâî'deki hadisler sahihtir. Bilerek yapılmış bir ihmal yoktur" derler. Hafız Ebu Ali: "Nesâî'nin ravilerle ilgili ileri sürdüğü şartlar Müslim'in şartlarından daha ağırdır" der ve bu görüşü Hakîm ve Hatib-ı Bağdadi de paylaşır. Bu sebeble Mağrib uleması Nesai'yi Buhârî'den üstün görürler. Nesâî, Şafii mezhebine mensuptur. Yazdığı hadis kitabı Sünen-i Kübra olup bir hükümdarın isteği üzerine seçilerek elimizdeki "MUcteba" kitabı meydana getirilmiştir. Yani bu elimizdeki Sünen-i Nesai o Sünen-i Kübra'nın muhtasarıdır. Bir kısım alimler Mücteba'yı Kütüb-ü sittenin üçüncü kitabı olarak saymışlardır.
 
Dört kadınla evli olduğu ve hepsine eşit muamele yaptığı ve hayatı boyunca gün aşın oruç tuttuğu da nakledilmektedir. Şam'da muaviye taraftarlarının tepme tokat dayaklarıyla öldüğü de rivayet edilir. Remle veya Mekke'de öldüğü de rivayetler arasındadır.
 
Mücteba = Sünen-i Nesâî'yi çok kısa bir şekilde Süyûtî şerhetmiş olup Sindî'de İrab ve kelimelerin zaptı konusunda bu şerh üzerine bir haşiye ilave etmiştir. Sjracuddin Ömer ibnü Ali ibnü Mulakkîn (804) Nesai'nin, Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi'ye olan fazlalıklarını tek cild halinde neşretmiştir.

'Müslim, Cum'a: 43; İbn Mace, Mukaddime: 7

Tercemede takip ettiğimiz yol hakkında da biraz malumat verip sizi kitapla baş başa bırakacağım.
 
a-Tercümede esas alınan nüsha Muhammed Muhiddin Abdulahamid nüshası olup Arapça metin de bilgisayar ortamından aktarılmıştır.
 
b-Kitap başlıkları "Kitab-ut Tahara" (Temizlik bölümleri) şeklinde tercüme edilmiş olup bab başlıklarına "Bölüm" adı verilmek suretiyle bazen soru şeklinde bazen da değişik şekillerde Arapça aslına bağlı kalmadan başlık verilmiştir. Nesâî'nin bazen bab (bölüm) diyerek başlık vermeden geçtiği yerlere hadisin içeriğine göre bir başlık konulmuştur. Bazen de konu ile alakası olmayan başlıklar hadisin konusuna göre değiştirilmiştir. Sahabe ve tabiin isimleri geçtiğinde dile ağırlık olacağı için (r.a.) denmemiştir.
 
Rasûlullah ve Peygamber denildiğinde de mutlaka (s.a.v.), denmiştir. Oğul manasına gelen İbn kelimeleri çoğunlukla (b.) olarak gösterilmiştir. Bab'Iar bölüm olarak isimlendirilmiştir.
 
Her hadisin tercümesinin altına o hadisin başka hadis kitaplarımızdan Buharî, Müslim, Ebû Davut, İbn Mace, Darimi ve Muvatta isimli hadis kitaplarının kitap ismi bab (bölüm)numarası verilmek suretiyle Ahmed b. Hanbel'in müsnedinden ise "Dâr-ıı Ilı yâ-üt Tûrâs el Arabî" baskısı olan 9 ciltlik (son iki cildi fihrist) 27100 hadisten oluşan ve "Rıyaz Abdullah Abdulhâdî" tarafından hazırlanıp tertip edilen baskı esas alınarak o baskıdaki numaralamaya göre hadis numaraları yine bilgisayar ortamından alınarak verilmiştir. Bu tahriç çalışmalarımız bilgisayar ortamındaki Sahr programı ile CONCORDANCE ismi verilen, el Mu'cemül müfehres li elfaz-ıl hadis-in nebevi isimli kitap esas alınarak kitap adı ve bab numaralan verilmek suretiyle yapılmıştır. Türkiye'deki Buhâri, (Ötüken); Müslim, (Sönmez); Ebû Davud, (Şamil); Tirmîzî (Konya Kitapçılık); İbn Mace, (Kahraman); Muvatta, (Beyan); Darimi, (Madve) baskılarına da uygun hale getirilmiştir. Aynı hadisi bu kitaplardan bulmak isteyenlere de kolaylık sağlanmıştır.
 
Ayrıca hadis okuyucusu ve araştırıcısına faydalı olmak için özet hadis usulü bilgileriyle ayet ve hadislerde geçen ölçü birimlerinin çağdaş ölçüler cinsinden bir değerlendirmesi ve fıkıh kitaplarımızdaki uzunluk, ağırlık ve hacim ölçüleri de ek çizelgeler olarak sunulmuştur.
 
Tashih, tahriç ve dizgi aşamasında emeği geçen başta oğlum Muhammed Ali'ye ve tüm kardeşlerimize teşekkürü bir borç bilir hepsine Allah razı olsun derim.
 
Bu çalışmalarımızda da Müslümanlara faydalı olmuş isek bu fayda Allah yardımı sebebiyledir. Tüm hata, kusur ve yanlışlar bize, doğrular ise Allah ve Rasûlü'ne aittir. Çalışma gayret ve samimiyet bizden, faydasını bol kılıp hidayet vermesi Allah'tandır.
 
"... Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalblerimizi bu gerçekten bir daha saptırma..." (3 Al-i İmran 8)  ( Süneni Nesai Tercemesi, İmam Nesai, Abdullah Parlıyan, Konya Kitapçılık, nesai tercümesi 3 cilt, abdullah parlıyan kitapları, süneni nesai 3 cilt takım, 3 cilt set  )
 
Abdullah PARLIYAN
9 Mart 2005
28 Muharrem 1426
KONYAKonya Kitapçılık, İmam Nesei
tarafından yazılan Süneni Nesai Tercemesi adlı kitabı incele diniz.

Diğer Özellikler
Stok KoduKon Sün Nes 3C
MarkaKonya Kitapçılık
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.