Sünenül Kübra, İmam Nesai, 12 Cilt

Fiyat:
685,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

STOKTA VAR
1.200,00 TL
675,00 TL
STOKTA VAR
2.000,00 TL
1.150,00 TL
  Kitap             Es Sünenül Kübra
  Yazar            İmam Nesai
  Tercüme       Yaşar Güngör
  Yayınevi       Ocak Yayıncılık
  Kağıt - Cilt     2.Hamur kağıt,  12 Cilt takım
  Sayfa - Ebat  7.518 Sayfa, 17x24 cm
Ocak Yayıncılık tarafından hazırlanan İmam Nesai Sünenül Kübra Hadis kitabını incelemektesiniz.
12 cilt Sünenül Kübra kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı "alak" dan yarattı.Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.Alak 1-2

 

      Es Sünenül Kübra

 
en-Nesâî, Ahmed bin Şuayb bin Ali bin Sinân Ebû Abdirrahman
 
 
Hicri 3. asır, hadis edebiyatının altın evresi olarak bilinir. Büyük hadis önderleri bu dönemlerde yaşamış ve değerli koleksiyonları kaleme alarak İslam Ümmetinin hizmetine sunmuşlardır. Kutub-u Sitte adıyla bilinen altı kitaptan oluşan ilim hazinesi, çağlar boyunca hadis kültürüne kaynaklık ederek tüm Müslümanlara ışık tutmuştur.

Sünen’lerinin yanında bu altılı grubun son üyesi olarak İmam Nesâî’nin el-Müctebâ olarak ta bilinen Sünen’i de vardır. Nesâî’nin hadis hafızlığı yanında hadis ravileri ve rivayet illetleri konusundaki otoriter konumu dikkat çekmiştir. Nesai denilince hemen herkesin aklına Kutub-u Sitte grubunun bir üyesi olan Sünen’i akla gelir. Fakat çok az kimse onun bu eserinin daha önce kaleme aldığı ve iki misli hacme sahip daha büyük olan Sünen’inden seçilerek hazırlandığını bilmez. 

Türk okuyucularınca pek fazla bilinmeyen elinizdeki bu eser, İmam Nesâî’nin es-Sünenü’l-Kübrâ adlı büyük hadis koleksiyonudur.

  
                YAYINCININ ÖNSÖZÜ
 
 
Bize yol gösterici olarak Yüce Kitabını indir mekle büyük bir nime bahşeden bir nimet Aziz ve Kerim olan Allah'a hamd olsun. Peygamberlerinin en üstün ve sonuncusu olan elçisi Muhammed'i (sallallahu aleyhi vesellem) bize göndermekle bu nimetini mükemmel kıldı. Onu birlikte gönderdiği Kitab'ını açıklayıcı ve hikmet sahibi eyledi. Hayatı boyunca sarfettiği sö; ve fiilleri ile risâlet görevini hakkıyla ve eksiksiz olarak yerine getirdi Müslümanlara düşen ise O'nun davetine icabet edip çizdiği düsturlar; uygun olarak yaşamaktır.

Sünnet diye adlandırılan şey, aslında Kuran dışında ona "vahyolunan" her şeydir. Çünkü O, Kitâb-ı Mübîn'inde de ifade buyurulduğu gibi kendi hevesi ile konuşmamaktadır. Diğer taraftar Sünnet’te aynen Kur'ân-ı Kerim gibi ilahi olarak korunmuştur. Onun bozulmadan ileriki nesillere aktarılması vazifesini yüklenmiş ve bu ideale kendilerini adamış olan Ehl-i hadis yani muhaddisler, başlangıcından beri her dönemde var olagelmişlerdir.

Sünneti, diğer bir ifade ile hadis-i şerifleri bozulmaktan ve içini hurafeler karıştırılmasından korumaya ve yayılmasına ömrünü adayanlardan biri de Ebû Abdirrahman Ahmed b. Şuayb en-Nesâî'dir. Hadis tedvini ve ravileri konusunda kendi asrında zirve konumuna gelmiş bir şahsiyet olarak kendi dönemi ile sonraki çağlarda bir otorite sayılmıştır. Müctebâ diye bilinen hadis koleksiyonu yanında tercümesini sizlere sunduğumuz es-Sünenü'l-Kübrâ kitabı, telif ettiği eserlerin en hacimlisidir.
 
Elinizdeki hadis kitabı nın önemi, içeriğine bakılınca hemen anlaşılır. Kitabın fıkıh konularına göre detaylı tertibi, raviler hakkında müellifin değerlendirmeleri ve içerdiği hadis sayısı, sahip olduğu değerini ifade etmektedir. Kabul ve güvenilirlik açısından sıralamada Buhârî ile Müslim'in Sahih'lerinden sonra gelecek derecede ileri bir konumu vardır. Çünkü sahih hadisler açısından diğer Sünen'leri geride bırakacak kadar oldukça zengindir.
 
Elimizdeki bu kitap, daha önce Türkiye'de iki kez tercümesi yayınlanmış olan Sünen-i Nesâî 'nin aslıdır. Bir sonraki giriş bölümünde bu iki Sünen'in karşılaştırması yapılacaktır. Sünenül Kübra da ver alan pek çok bölümlerin Müctebâ'da hiç bulunmuyor olması, eserin en önemli özelliğidir.
 
Yayınevi olarak daha önce Türkçe çevirisi neşredilmiş kitapların yeniden yayınlanmasına sıcak bakmadığımız için neşredilmemiş meşhur hadis koleksiyonlarının çevirilerin: Türkçe okurların hizmetine sunmayı kendimize şiar edindik.
 
Bu amaç doğrultusunda daha önce Cem'ul-Fevâid, Mecmau'z-Zevâid, el-Metâlibu'l-âliye ve İbn Ebi'd-Dünyâ'nın külliyatlarını yayınladık. Yine aynı maksatla Müslim ve İbn Mâce'nin hadis şeyhi olan İbn Ebî Şeybe'nin Musannef adlı ünlü büyük hacimli eserinin tercümesi yayınını sürdürmekteyiz. ( Es sünenül Kübra kitap , sünenül Kübra, sünenül kübra hadis kitabı  , ocak yayınları , imam nesai hadis kitabı , nesai hadisleri , Sünenül Kübra tercümesi , es-sünenü’l Kübra , imam nesai kitapları )
 
 
Yusuf Özbek
 
 
                     Önsöz
 
En güzel övgüler Yüce Allah'a mahsustur. Onu över, ondan yardım diler ve ona tövbe ederiz. Onun yol gösterdiği, gerçek hidayete eren kişidir. Birini saptırmışsa artık onu bir hidayetçinin yararı olmaz. Allah'tan başka tanrı olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederiz.
 
 
Kuşkusuz bu Resul, bu ümmete yapıştıkları taktirde asla sapkınlığa düşmeyecekleri Allah'ın Kitabı ile kendi sünnetini bırakmıştır. Yüce Allah'ın Kitab'ı üzerinde bilgi ve marifetlerini yoğunlaştıran âlimler olduğu gibi Hz. Peygamber'in sünnetini öğrenip öğretmek vazifesini kendisine şiar edinmiş samimi bilginler de mevcuttur. Hayatlarını sünnetin yaygınlaştırılması ve cahillere karşı onu savunmaya hasretmiş olan bu gruptan birisi de 3. Hicri asırda yaşamış olan elimizdeki kitabın musannifi Ebû Abdirrahman Ahmed bin Şuayb en-Nesâî'dir. Yaşamanı sünneti toplayıp yaymaya ve onu savunmaya adamış olan bu zat, birçok eser kaleme almıştır ki bunların en geniş; bazı âlimlerin Buhâri ile Müslim'den sonra sahihlik ve kabullük açısından üçüncü sırada gördükleri es-Sünenu'l-Kubrası dır. İleride bu kitap, özel bir bölümde ele alınacaktır.
 
Ocak Yayıncılık olarak kaynak hadis kitaplarının Türkçe çevirilerini hadis tutkunlarına ve araştırmacılara ulaştırmak gayesiyle bazı kaynak eserler yayınlamıştık. el-Miktebâ adıyla da bilinen küçük Sünen 'i daha önce iki kez yayınlanan İmam Nesâî 'nin en büyük eseri olan es Sünenül Kübra 'yı yayına hazırlamaya muvaffak olduk.
 

 
Ocak Yayıncılık tarafından hazırlanan 12 Cilt İmam Nesai Sünenül Kübra Hadis kitabını incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789759016951
MarkaOcak Yayıncılık
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9789759016951
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.