Talimül Müteallim Öğretmen Öğrenci İlişkileri RAVZA

Fiyat:
140,00 TL
İndirimli Fiyat (%51,4) :
68,00 TL
Kazancınız 72,00 TL
Havale / EFT:
66,64 TL
Aynı Gün Kargo

Kitap            Talimül Müteallim Öğretmen Öğrenci İlişkileri
Yazar            İmam Burhaneddin Ez Zernuci

Tercüme       Ömer Faruk Kasadar    
Yayınevi       Ravza Yayınları
Kağıt Cilt      Şamua Kağıt - Karton Kapak Cilt
Sayfa Ebat   185 sayfa - 17x24 cm. 


 
İmam Burhaneddin Ez Zernuci Talimül Müteallim Öğretmen Öğrenci İlişkileri kitabını incelemektesiniz.    
Ravza Yayınları Talimül Müteallim kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 

    Burhâneddin ez Zernuci

Hanefî fıkıh âlimi ve eğitimcidir. Tam ismi, doğumu ve vefatı hak­kında kesin bir bilgi yoktur. Kendisi İbrâhim ez Zernûcî ismi ile anılsa da bunun doğruluğu şüphelidir. Burhaneddin ve Burhanül İslâm lakaplarıyla anılmıştır.

Doğum yeri olduğu sanılan Zernûci bugünkü Kazakistan'ın güne­yinde Kızılkum ilçesinde bulunmaktaydı. Bağdatlı İsmâil Paşa onun hicri 610'da (m:1213) vefat ettiğini kaydetmektedir. Ahmed Fuâd el-Ehvânî ise vefat tarihini hicri 591 (m:1195) olarak gösterir. Kefevî, Zernûci Hanefî âlimlerinin yirmi birinci tabakası arasında saymış­tır. Meşhur Hanefî fakihi Burhâneddin el-Mergînânî (v:593/1197) gi­bi hocalarının ve kendileriyle görüştüğünü bildirdiği âlimlerin vefat tarihleri dikkate alındığında onun hicri 6. Yüzyılın (m:12.y.y.) sonla­rında veya 7. yüzyılın başlarında vefat ettiği ortaya çıkar. Yusuf Ziya Kavakcı, Zernûciyi Karahanlılar devri İslâm hukukçuları arasında sa­yar. Ancak ölümünden sonra fîkıhçılığından ziyade eğitimci yönüyle ün kazanmıştır. (DİA)

  Talimül Müteallim

Zernûcî, eserinde eğitim metotlarından sistematik bir şekilde bahsetmemekle beraber yeri geldikçe soru-cevap, anlatım, problem çözme gibi bazı didaktik metotlara işaret eder; dersi bizzat hocalar­dan dinleyip öğrenmenin önemi üzerinde durur. Öğrencinin hocala­rından aldığı bilgileri tekrar etmesini gerekli görmekle birlikte kuru 
ezberciliği eleştirir; soru-cevap ve tartışma yöntemlerinin yararına dikkat çeker.

Talîmül Müteallim asırlarca geniş rağbet görmüş, okuyucunun kolaylıkla faydalanabileceği bir usul ve üslûpla yazılmıştır. Muhtasar oluşu, yeri geldikçe âyet ve hadislerin yanında meşhur âlimlerden ve edebiyatçılardan vecizeler, hikâyeler, şiirler aktarılması esere hem zenginlik kazandırmış hem de ilgi çekici olmasını sağlamıştır.

Talimu'l-Müteallim'de öğrencilerin ilim uğrunda gayret sarfettiği halde yeterince başarılı olamadığı, bu hususta yöntem hatası yaptıkları için gayelerine ulaşamadıkları belirtilir. Zernûcî, onlara hatalarını anlatmak ve kolay öğrenmenin yollarını göstermek ama­cıyla kitaplarda gördüğü, ilim ve hikmet sahiplerinden öğrendiği bilgilerden yararlanıp eseri yazdığını, bu sebeple kitaba Talimü'lMüteallim fi Tarîka't Teallüm adını verdiğini ifade eder. (DİA)

Talîmü'l-Müteallim Osmanlının son dönemlerinde medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur.

On üç bölüm halinde düzenlenen Talîmü'l Müteallim'in ilk bölümün­de ilmin mahiyeti ve üstünlüğüne dikkat çekilir. Her Müslümanın bu­lunduğu konumun gerektirdiği bilgileri elde etmesinin farz olduğunu belirtilir. İlmin niyetle alâkasının anlatıldığı ikinci bölümde öğrencinin Allah'ın rızasına kavuşmak, öğrenme ve öğretme niyetiyle tahsile baş­lamasının lüzumuna işaret edilir. Üçüncü bölümde ders, hoca ve arka­daş seçimiyle ilim yolunda sebat etmenin gerekliliği vurgulanır. Öğren­cinin istediği alanı seçmede özgür sayıldığı belirtilerek seçim yaparken dikkate alınması istenen ölçülerden bahsedilir. Dördüncü bölümde il­me, hocaya ve kitaba saygı anlatılmakta, beşinci bölümde derse devam etmenin önemine ve eğitimde süreklilik ilkesine vurgu yapılmakta, ve­rimli ders çalışma yolları üzerinde durulmaktadır. Altıncı ve yedinci bö­lümler derse başlama zamanı, derslerin miktarı, tertibi ve başarının yöntemleriyle ilgilidir. Sekizinci bölümde hayat boyu öğrenme ilkesi ve ders çalışmanın verimli olduğu vakitler, dokuzuncu bölümde hocanın öğrencisine sevgi ve şefkati, onuncu bölümde öğrencinin hocalarından yararlanmasının yollan, on birinci bölümde öğrencinin başarısını olumsuz yönde etkileyen kötü huylar ve alışkanlıklar ele alınır. On ikin­ci bölümde hâfizayı güçlendiren veya unutkanlığa yol açan durumlar­dan bahsedilir; bu hususta yararlı olacak besinler tavsiye edilir. Eserin son bölümünde rızkın, ömür ve sağlığın artmasına veya azalmasına se­bep olan durumları bilmenin yetişkinler yanında öğrenciler için de ge­reği belirtilir.

Eserde birçok eğitim meselesinin yanında öğrenci-öğretmen ilişki­leri, ders halkaları, öğrencilik yaşı, kütüphanelerden faydalanma usul­leri gibi konularda önemli bilgiler yer almaktadır.


 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786059261791
MarkaRavza Yayınları
Stok DurumuVar
9786059261791
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.