Termo Deri Risalei Nur Külliyatı Lügatçeli 14 cilt Orta Boy Söz Basım

Fiyat:
6.000,00 TL
İndirimli Fiyat (%37,5) :
3.750,00 TL
Kazancınız 2.250,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


Kitap            Termo Deri Risalei Nur Külliyatı
Yazar            Bediüzzaman Said Nursi  (ra)
Özellik           Lugatçeli, Ayet Hadis Mealli 
Yayınevi        Söz Basım Yayın - Nesil Yayınları
Kağıt - Cilt     Sarı Şamua - 14 cilt , Lüks Termo Deri Cilt
Sayfa - Ebat  7.502 Sayfa  - 13.5x19.5 cm. Orta boy
Yayın Yılı       2020  -  2 Renk, Geniş sayfa altı lugatlı,
                      Arapça metin tercümeleri, Risalelerin Telif Tarihleri

NOT              RESİMDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ 5 KİTAP  0,50 CM DAHA KISA EBAT OLARAK GÖNDERİLİR.

 
Nesil Yayınları Söz Basım Yayın tarafından yayınlanan adlı Üstad Bediüzzaman Said Nursi ‘ nin (ra) yazdığı Termo Deri Risalei Nur Külliyatı seti ni incelemektesiniz.
Risalei Nur Külliyatı ( termo deri ) hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2  

 
        
Termo Deri Risalei Nur Külliyatı Lugatlı


 
14  KİTAPTAN OLUŞAN BU MUHTEŞEM ESER

Sayfa altı sözlüğü, ansiklopedik bilgi, terim, kaynak ve indeks çalışmaları 50 kişilik bir ekiple 4 yılda hazırlanan Bediüzzaman Said Nursî’nin muhteşem eseri!

Şimdiye kadar hazırlanmış en kapsamlı terimli, lügatli, kaynaklı, indeksli Risale-i Nur seti Söz Basım’dan. Asıl metni 6.000 sayfa olan Risale-i Nur seti şimdiye kadar hazırlanmış en geniş ansiklopedik bilgiler ve kavramlar sözlüğüyle birlikte tam 11.386 sayfa. Ayrıca bu sette sayfa altlarında yer alan kelime açıklamaları, bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını pratik olarak öğrenmenizi sağlayacak, böylece Bediüzzaman Said Nursî’nin bu muhteşem eserini rahatlıkla okuyacak ve anlayacaksınız.

Kur’ânın hakikatlarını müsbet ilim anlayışına uygun bir tarzda izah ve isbat eden Risale-i Nur Külliyatı, her insan için en mühim mesele olan:

* Ben neyim?
* Nereden geliyorum?
* Nereye gideceğim?
* Vazifem nedir?
* Bu mevcudat nereden gelip nereye gidiyorlar? Mahiyet ve hakikatları nedir?

gibi suallerin cevabını vâzıh ve kat’i bir şekilde, çekici bir uslûp ve güzel bir ifade ile beyan edip ruh ve akılları tenvir ve tatmin ediyor.

Yirminci asrın Kur’ân felsefesi olan bu eserler, bir taraftan teknik, fen ve san’at olarak maddiyatı, diğer taraftan iman ve ahlâk olarak mâneviyatı câmi ve havi olacak Türk medeniyetinin, sadece maddiyata dayanan sair medeniyetleri geride bırakacağını da isbat ve ilân etmektedir.


KÜLLİYATIN İÇİNDEKİ KİTAPLAR


1.Tarihçe-i Hayat
2.Sözler
3.Mektubat
4.Şualar
5.Lem’alar
6.Mesnevî-i Nuriye
7.Barla Lâhikası
8.Kastamonu Lâhikası
9.Emirdağ Lâhikası
10.İman ve Küfür Muvazeneleri
11.Sikke-i Tasdik-i Gaybî
12.İşârâtü’l-İ’câz
13.Asâ-yı Mûsa
14..Muhakemât
15- İLK DÖNEM ESERLERİ KİTABI HEDİYELİ

 
 
Terimli, Lügatli, Kaynaklı, İndeksli  Risale-i Nur Külliyatı

 
Sayfa altı sözlüğü, ansiklopedik bilgi, terim, kaynak ve indeks çalışmaları 50 kişilik bir ekiple 4 yılda hazırlanan Bediüzzaman Said Nursî'nin muhteşem eseri!
 
Risale-i Nur Külliyatı, ilk olarak kaleme alınmaya başladığı günden itibaren, toplumun her kesiminde son derece yoğun bir ilginin odağı oldu. Isparta’nın kuş uçmaz, kervan geçmez nahiyesi Barla’nın dağlarında telif edilmeye başlanan Risaleler, en kısa zamanda çoğaltıldı ve fevkalâde bir hızla yurdun dört bir köşesine ulaştırıldı. Köylüsünden kentlisine, câhilinden Âlimine her kesimden insan onu hem okudu, hem yazdı.

Okuyan bir başkasına okutabile telaşı ve gayretini sergiledi.

Bir dönem yüzlerce el tarafından, yüz binlerce risale yazılıp çoğaltıldı.

Bir dönem teksir makineleri risaleleri çoğaltmak için durmaksızın çalıştı.

Ve öyle bir dönem geldi ki, matbaa makineleri milyonlarca Risale basmaya başladı.

Diğer yandan bütün bu güzel gelişmeler olurken, maalesef ülkemiz insanının konuştuğu günlük dildeki yozlaşma her geçen gün daha da arttı. Entelektüel seviye düştükçe düştü ve en önemlisi okuma alışkanlığının çok düşük seviyelerde olması insanlarımızın Risale-i Nur ile tanışıp yeterince istifade etmesini engeller oldu.

Bu ve benzeri engelleri aşmaya yönelik olarak Risale-i Nur Külliyatı’nı yayınlayan yayınevleri tarafından bazı çalışmalar başlatıldı. Risale-i Nur’dan daha fazla istifade etmek isteyen okurların taleplerini karşılayabilmek için değişik yöntemler uygulandı:

- Sayfa altlarına ayet ve hadislerin meallerine ve kaynaklarına yer verilmesi.

- Ana metinde geçen bazı kelimelerin anlamlarının sayfa altlarına veya kitap sonlarına konulması.

- Kitap sonlarına çeşitli indeksler ( konu, Esmâ-i İlâhiye, şahıs, mekân, âyet-i kerime, hadis-i şerif ) ve bibliyografya gibi ek bölümlerin ilave edilmesi gibi...

Risale-i Nur’u okuma ve anlamanın önündeki engelleri aşma, istifadeyi en yüksek seviyelere ulaştırma maksadıyla kurulan Söz Basım Yayın, çok kapsamlı bir projeyi uygulamaya koydu.
 

Kavramlar Sözlüğü
 
Bu çalışmayı diğerlerinden farklı kılan en önemli özellik olarak, kitap sonunda yer verilen Kavramlar Sözlüğünü gösterebiliriz. Bu sözlükte, Risale-i Nur’da yer alan imanî ve itikadî meseleleri anlayabilmek için bilinmesi gerekli temel terimler ve kavramlar yine Risale-i Nur’un genel mantık örgüsü içinde açıklanıyor. Ayrıca aynı kökten türeyen diğer kelimelerin anlamları da terimlerin altına eklenerek kelimeler arasındaki akrabalık bağlarına dikkat çekiliyor.

Örneğin http://www.sozbasimyayin.com/reklam/hkm.gifkökü altında öncelikli olarak “Hikmet” kavramının ifade ettiği 10 ayrı mânâya yer veriliyor. Bunun ardından Cenâb-ı Hakkın isimlerinden olan Hakîm, Hakem, Hâkim ayrıntılı olarak açıklanıyor. En son olarak da aynı kökle ilgili diğer kavramlara yer veriliyor. Kitaplar okunurken, sayfa altı sözlüğünden ilgili kavramlara ulaşmak için kolaylıklar sağlanmıştır.
 

Dipnot ve Haşiyeler

Sonradan eklenen dipnotlar numaralandırıldığı için, Müellif veya talebeleri tarafından eklenen HAŞİYE’lerden kolaylıkla ayırt edilebiliyor.
 

Bilinmeyen Kelimeler

Her sayfanın altında bilinmeyen kelimelerin kısa açıklaması yapılıyor. Alfabetik sıraya göre sıralanan kelimelerin sadece cümle içinde geçen anlamına yer veriliyor.

Ayrıca, bu kelimenin daha ayrıntılı açıklaması ve aynı kökten türetilen diğer kelimeler hakkında bilgi edinilmesi için (bk. m-s-l) notu düşülüyor.
 

Arapça İbareler

Müellifin kendisine ait olan Arapça ibarelerin meâlleri sayfa altında veriliyor. Bu konuda eğer Müellif tarafından yapılmış tercümesi eserlerin diğer yerlerinde varsa, bu tercüme aynen alınıyor. Sonradan yapılan tercümelerde ise Risale-i Nur’un ruhuna ters düşmeyecek bir yöntem takip ediliyor.
 

İndeksler

Konu
, Esmâ-i İlâhiye, şahıs, mekân, âyet-i kerime ve hadis-i şerif  indeksleri aracılığıyla okur, aradığı bütün konulara en kısa zamanda ulaşabiliyor ve istifadesini en üst seviyelere çıkarabiliyor.

Diğer yandan metin içinde geçen şahıs ve yerlerle ilgili tanıtıcı bilgiler, yine kitabın en sonundaki “Ansiklopedik Bilgiler” bölümünde yer alıyor. Sayfa altlarındaki sözlük içinde geçen (bk. bilgiler) uyarısı ile okurlar kitabın sonundaki bu bölüme yönlendiriliyor.
 

Ayet ve Hadisler

Ana metinde yer alan âyetlerin meâli ve numaraları, sûrelerin isim ve numaraları sayfanın alt kısmında yer alıyor.
Hadis-i şeriflerin kaynakları ve meâlleri de aynı şekilde sayfanın alt kısmında, numara verilerek belirtiliyor.
 

Ansiklopedik Bilgiler
 
Her bir risalenin orijinal metninin altında şahıs, mekan, olay ve eser isimlerinin karşısına, yine kitap sonunda yer alan Ansiklopedik Bilgiler bölümüne yönlendirici tarzda küçük bir uyarı yapılıyor. Ayrıca, bu şekildeki yönlendirmelerde, aynı maddenin eserin diğer yerlerinde geçiş şekli dikkate alınıyor.

Kitap sonunda yer verilen Ansiklopedik Bilgiler bölümünde her bir madde genel çerçevesiyle açıklanırken, Risale-i Nur'un genelinde nasıl yer aldığına dair bilgiler sunuluyor.
 

Diğer Bilgiler

Eserlerin “İçindekiler” bölümünde her bir risalenin ana ve alt başlıkları az ve öz açıklamalarla sunuluyor.

Her bir risalenin en sonunda ise o risalenin telif tarihleri ve yerleri kronolojik olarak sıralanıyor.

Barla, Kastamonu ve Emirdağ Lahikalarında, diğer risalelerde bulunmayan iki önemli özellik bulunuyor. Bunlardan birisi, eserlerin hemen başında yer alan içindekiler bölümü. Bu bölümde o risale içinde yer alan mektupların bir cümlelik başlıklar ile özeti bulunuyor. Diğer yandan aynı risalenin sonuna Fihrist bölümü konuldu. Burada, eserde yer verilen mektupların özet muhtevası sunuluyor. (isalei nur külliyatı, termo deri risalei nur, söz basım yayın , lügatçeli risalei nur , nesil yayın termo risalei nur külliyat . lugatlı risalei nur, termo lugatçeli , termo lugatlı risalei nur külliyatı )
Söz Basım Nesil Yayınları, Bediüzzaman Said Nursi tarafından yazılan, Termo Deri Lugatlı Risalei Nur Külliyatı nı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054590223
MarkaSöz Basım Yayın
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9786054590223

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.