Tıbbı Nebevi Ansiklopedisi, 2 Cilt Birarada

Fiyat:
300,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

STOKTA VAR
300,00 TL
180,00 TL
STOKTA VAR
240,00 TL
147,00 TL
STOKTA VAR
175,00 TL
122,00 TL


  Kitap             Tıbbı Nebevi Ansiklopedisi
  Yazar            Ali Rıza Karabulut
  Yayınevi         Akabe Kitabevi
  Kağıt - Cilt    1.Hamur beyaz kağıt, Ciltli, 2 cilt birarada
  Sayfa - Ebat 794 sayfa - 17.5x24.5 cm

 

Akabe Kitabevi,  Ali Rıza Karabulut Tıbbı Nebevi Ansiklopedisi kitabını incelemektesiniz. 2 Cilt Tıbbı Nebevi Ansiklopedisi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 
Eksiksiz tüm övgüler; âlemlerin Rabbi olan, hakkı batıldan ayırt ettiren, kitabı indir en Allah'a, salat ve selam da o indir ilen Kur'an'ı bizzat yaşayarak kendi hayatında gösteren, sınır koyma yetkisi kendisine verilen O'nun Rasulüne, ehli beyte ve ashabına olsun. Amin
 
 
       TIBB-I NEBEVİ ANSİKLOPEDİSİ

 
 "Kendinizi tehlikeye atmayınız!.. " "Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz! Çünkü Allah israf edenleri sevmez" buyurarak, sağlığın korunması ile emreden yüce Rabbimize sayısız hamd ü senalar olsun.
 
"Ey Allah’ın kulları, tedavi olunuz! Çünkü yüce Allah şifasını vermediği hiç bir hastalık yaratmamıştır, fakat bu hastalık ve şifayı bilen bilir, bilmeyen bilmez" buyurarak, tedavi olmayı tavsiye eden Peygamber Aleyhis-Selam’a da salat ü selam olsun. (Müsned 4/278) Rabbime sayısız şükürler olsun ki, 1985 yılı başlarında başlamış olduğum ve "Tıbb-ı Nebevi Ansiklopedisi" adını verdiğim bu eseri, bugün tamamlamış bulunuyorum. "Tıbb-ı Nebevi" ifadesi, Peygamber Aleyhisselam’ın bizzat kendisinin uyguladığı veya ümmetine tavsiye ettiği tıp, anlamına gelmektedir.
 
Ansiklopedide, Peygamber Aleyhisselam zamanında, Sahabe devrinde, Tabiin ve Tebe-i Tabiin ve daha sonraki dönemlerde bilinen ve uygulanan tababeti konu etmiş bulunuyoruz. Gayemiz islam Tıp Tarihi açısından tatbik edilen usulleri bilmek ve bunlardan uygulanabilir olanları tatbik etmektir. Ansiklopedi hazırlanırken Kur’an-ı Kerim’deki konuyla ilgili ayetler, kaynaklar bölümünde açıkladığımız tefsir kitapları, siyer ve tarihle ilgili eserler, hadis mecmuaları, hadis ricali ve mevzuat kitapları dikkatle taranmış ve lüzumlu görülen malzemeler toplanmıştır.

Ayrıca bu konuda yazılmış Tıbbı Nebevi kitaplarından bazıları tamamen, bazısı da kısmen tercüme edilerek, ilgili maddelere dağıtılmıştır. Mevzuat kitaplarının taranmasıyla, hakkında mevzu diye söz edilen hiç bir hadis -tıbbı değeri ne olursan olsun-- ansiklopediye alınmamıştır. Ancak senedi yönüyle mürsel, mevkuf ve munkati türünden olan hadis-i şeriflerden biri diğerini takviye eden veya güvenilir (siga) kimseler tarafından rivayet edilen bazı hadisler ansiklopediye alınmış olup, bunların durumuna da dipnotta işaret edilmiştir. Madde başlıkları mümkün olduğu kadar sade bir Türkçe ile verilmiş olup, devamına da parantez içinde, tesbit edebildiğimiz Arapça ve Latince karşılıkları konulmuştur.
 
Ansiklopedi maddelerinin büyük bir kısmı bazı tabiplerce incelenmiştir. Bu zahmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Ayrıca: Doç.Dr. Ahmet Çoşkun’a, Doç.Dr. Cihan Okuyucu’ya, Tabip Dr. Nihat Taşçıoğlu’na, Tabip Dr. Mehmet Unal’a Tabip Dr. Haydar Arslan’a, Dr. Selahattin Yılmaz’a Dr. Ahmet Gül’e, Filolog Muharrem Aksoy’a Gıda ve zirai bitkiler konusuyla ilgili maddeleri tedkik ederek bize yardımcı olan Ziraat Yüksek Mühendisi Sayın Süleyman Kocabaş’a ve büyük bir titizlikle dizgisini yapan Sayın Burhan Alkan ve Erhan Aksoy’a burada teşekkür etmeyi bir vazife sayarım, bunların tavsiyelerine büyük ölçüde uyulmuştur. Ayrıca bizlere yardımcı olup ta, burada adlarını zikredemediğimiz dostlarımıza da şükranlarımızı sunarız. Mükemmel bir eser meydana getirmek Allah’a mahsustur. Bu sebeple vakı olan hatalarımızın ilim erbabı tarafından tashihini rica ederiz. Gayret bizden tevfik ve hidayet Allah’tandır.

 
Ali Rıza KARABULUT
Esenyurt 15 Şaban 1413/1993
 


           TAKDiM

 
Ali Rıza Karabulut dostumuzun "Tıbb-ı Nebevi Ansiklopedisi;" elime geçtiği zaman, son derece heyecanlanmıştım. Senelerce evvel yapmaya çalışıp bir türlü neticelendiremediğim bu konudaki bir çalışma sebebiyle daima bir eksiklik duygusu hissederdim. Bu defa böyle bir eserin hazırlanmış olması beni son derece memnun etmişti. " Peygamber Tıbbı " hekimlikle meşgul olan herkesin çok iyi bilmesi gereken bir takım temel prensiplerin mecmuası· demekti. Zira: "Bir yerde salgın hastalık zuhur ettiği zaman oraya girmeyi ve çıkmayı yasaklayan ve bu sebeble hayatını kaybedenlere şehidlik rütbesi müjdeleyen Allah Rasulünün sözlerine" her mevzuda olduğu gibi hekimlikte de kulak vermemiz şarttır.

Bu vesile ile 1980’li yıllarda istanbul’da, muhterem Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın gayretleri ile toplanan " islam Tıbbı Konferansı" üzerine kopan yaygaraları hatırladım. "İslam Tıbbı Konferansı" adını duyar duymaz: "Bir de Yahudi Tıbbı veya Hristiyan Tıbbı Konferansı toplanmalı" diye feryad edenlerin, böyle bir konferans o vakit "laiklik" lerine pek dokunmuştu. Kendilerine anlatamıyorduk ki, islam Tıbbı: ·"Müslüman hekimlerin tıp konusundaki buluşları, tababete katkıları değil, Tıbb-ı Nebevi yani Peygamber Tıbbı" başlığı altında incelenen, tıp ilminin ayrı bir bölümüdür. Ne yapalım ki, cehalete güç yetirmek o kadar kolay değildir ve "Bilenle bilmeyen bir olmaz ... " Hastalık ta şifa da Allah’tan. Ama şifaya kavuşmanın yollarını bilmek, tedavi çarelerini aramak ve hastalıktan korunmakta Allah’ın takdiri.
 
Bu yolların en sıhhatlısını gösteren Resulullah Efendimize salat ve selam olsun. Onun tıp konusundaki hadislerini bir Ansiklopedi düzeni içinde toplayan Ali Rıza Karabulut’u da candan tebrik ederim.
 
Prof. Dr. Ayhan SONGAR
 

        TAKDiM

 
Çağdaş medeniyetin kaydettiği bunca başarılara rağmen, insanın iç dünyasının zenginlikleri ve onun karakterini geliştirip olgunlaştıracak gerçek ihtiyaçları hakkında doğru bir görüş geliştirebildiğini söylemek zordur.
 
 Günümüz insanı, ekonomik yarışma, iktidar mücadelesi, başarı, bedensel zevk ve tatminlerin alabildiğince yüceltilip, mutlak değerler durumuna getirildiği çağdaş dünyada mutsuz, huzursuz ve sağlıksızdır. Modern tıptaki bunca gelişmeye rağmen günümüz insanının problemlerine tam çözüm bulunmuş değildir. Teknolojik ilerleme bedeni ve ruhi birtakım sorulara cevap vermekte, ancak bu, yetersiz kalmakta ve karşımıza yeni problemler dikilmektedir. İnsanı yaratılmışların en şereflisi olarak vasıflandıran yüce dinimizin de sağlıkla ilgili söyledikleri ve söyleyecekleri olmalı ve olmuştur da.

Dinimizin pratiğini yapan Sevgili Peygamberimizin tıp ile ilgili birçok sözü ve uygulaması vardır. Bu sözleri ve uygulamaları bir kitap haline getirip’ yayınlamak için Hocam Prof. Dr. Ayhan Songar ile çalışmalarımız olmuştu. Ancak bu işi başaramadık. Bizim yapamadığımız işi Ali Rıza Karabulut beyefendi gerçekleştirdi. Tamamı 794 sayfa tutan, iki ciltlik "Tıbb-ı Nebevi Ansiklopedisi" adlı kitabını baştan sona inceledim. Alfabetik sıra ile bütün islam tıbbı konularını, Hadis-i Şeriflere dayanarak nefis bir Türkçe, akıcı bir üslup ve herkesin rahatça anlayabileceği bir dille Kültür hayatımıza hediye etmiştir. Kitapta anlatılan her maddenin dayandığı kaynaklar da düzenli bir şekilde gösterilmiş ve böylece kitabın ilmi karakteri ve ciddiyeti titizlikle korunmuştur. Her biri ayrı bir ihtisas tezi olabilecek konuları araştırmak, ortaya Çıkarmak ve sonuçları takdim edecekler için başucu kitabı hüviyetindedir.

Değerli hekim arkadaşların Ali Rıza Karabulut’u örnek alarak, Yüce Dinimizdeki az bilinen sırları insanlığın hizmetine sunmak için çalışmalara başlama zamanı gelmiştir.Ali Rıza Karabulut Beyefendiyi tekrar tebrik eder, başarılar dilerim. Doç. Dr. ibrahim BALCIOĞLU istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi iç Hastalıkları ve Psikiyatri Uzmanı ithaf: Merhum babam Hacı Abdullah ve annem H.Gülizar Karabulut ile askerlik dönüşü elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden sevgili oğlum Ahmet Karabulut’un aziz ruhlarına armağan ediyorum.
 
 
             TEŞEKKÜR
 
"Tıbb-ı Nebevi Ansiklopedisi"nin ikinci baskısından sonra gerek Türkiye genelindeki gazete ve dergilerde, gerekse özel mektuplarıyla; inceleme, tanıtma, tebrik, takdir ve tenkid yazıları yazan, başta muhterem Prof. Dr. Ayhan Songar hocam olmak üzere; istanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. ibrahim Balcıoğlu ve Sayın Doç. Dr. Sefa Saygılı’ya; Ankara Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Abdülkerim Abdulkadiroğlu ve Sayın Prof. Dr. M. Kemal Öke’ye; Araştırmacı Yazar Sayın Üstad Ahmet Kabaklı ve Sayın Üstad Ahmet Şahin’e; Adapazarında serbest çalışmakta olan Sayın Cerrah Tabip Sadık Canlı’ya; Ansiklopedinin tertip ve düzeni sırasında yardımlarını esirgemeyen sayın arkadaşım Muhsin ilyas Subaşı’ya; her zaman maddi ve manevi destek olan Kardeşim Öğretmen Ahmet Turan Karabulut’a burada teşekkürü bir borç bilirim. ( tıbbı nebevi ansiklopedisi, tıbbı nebevi sağlık kitabı, Ali Rıza Karabulut tıbbı nebevi kitabı, akabe yayınları tıp kitabı, Tıbı-ı nebevi 2 cilt, ali rıza karabulut kitap, satın al, ucuz dini kitap, islami kitap, onlıne satış, akabe kitabevi, peygamberimizin sağlık öğütleri, peygamberimizin tedavi yöntemleri, islamın şifa çareleri, islami tıp , İslami tıp kitapları , dini sağlık kitabı  )


 Ali Rıza KARABULUTAkabe Kitabevi Ali Rıza Karabulut Tıbbı Nebevi Ansiklopedisi kitabını incele diniz.

Diğer Özellikler
Stok Kodu9789759571501
MarkaAkabe Kitabevi
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9789759571501
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.