• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Arapça Cümle Kuruluşu ve Tercüme Tekniği

   Fiyat:
   60,00 TL
   İndirimli Fiyat (%38,3) :
   37,00 TL
   Kazancınız 23,00 TL
   Aynı Gün Kargo

   Kitap              Arapça Cümle Kuruluşu ve Tercüme Tekniği
   Yazar             Dr. Mustafa Meral Çörtü
   Yayınevi         Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları
   Kağıt - Cilt      2.Hamur kağıt, Karton kapak cilt
   Sayfa - Ebat   330 sayfa - 16x23.5
   Yayın Yılı        2018, Son Baskı, Dokuzuncu Baskı

    

   Marmara İlahiyat Fakültesi Yayınları, Dr. Mustafa Meral Çörtü tarafından yazılan Arapça Cümle Kuruluşu ve Tercüme Tekniği adlı kitabı incelemektesiniz.
   Arapça Cümle Kuruluşu ve Tercüme Tekniği kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları ve bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2
    


            Arapça Cümle Kuruluşu ve Tercüme Tekniği

    
   Elinizdeki eser beş bölümden oluşmaktadır.

   Birinci bölüm'de önce Cümle Kuruluşu ve Tercüme Tekniği açısından gerekli ön bilgiler verilmiş, sonra cümleler ve yan cümleler anlatılmış, daha sonra da kolaylık sağlamak maksadıyla bu bölümün özeti ilave edilmiştir. İkinci bölüm'de Harf-i Cerler'e; üçüncü bölüm'de Atıf Harfleri'ne; dördüncü bölüm'de Edatlar'a; beşinci bölüm'de ise İ'rab'a yer verilmiştir. Böylece kitabın Arapça'yı öğrenmek isteyenlere tam bir bütünlük içinde yardımcı olması hedeflenmiştir. 
    

           ÖNSÖZ
    
   Son zamanlarda diğer yabancı dillerer paralel olarak, Arapça öğretimi için de bir çok kıymetli eser yazılıp neşredilmiştir.
    
   Ancak bu eserlerin büyük bir kısmının gramer veya basit cümlelerden oluşan pratik konuşmaya yönelik olduğu görülmektedir. Halbuki her dilde olduğu gibi, Arapça'da da gerek konuşma ve gerekse yazı dili basit cümleler kadar, hatta daha fazla mürekkep cümlelere dayanmaktadır. Özellikle Arap­ça'da sosyal, fen, edebiyatla ilgili kitap, dergi ve gazetelerde Türkçe'ye nisbetle bileşik cümlelere daha çok rastlanmaktadır.
    
   Diğer taraftan İmam-Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerindeki Arapça derslerinde sarf ve nahvin kaide olarak öğretilmesine rağmen, cümle kuruluşu ve tercüme tekniğine kâfi derecede yer verilmediği de bilinmektedir.
    
   Kelime ve terkip yapısı, cümle kuruluşu bakımından Arapça'nın Türk­çe'den tamamıyla farklı olduğu göz önüne alınırsa, gerek öğretimde, gerekse tercümede Arapça cümle kuruluşunun Türkçe karşılıkları ile birlikte çok iyi kavranması gerektiği görülür.
    
   Ne yazık ki, Arapça Öğretimi için böylesine önemli olan bir konuda, hemen hiç bir eser yok dersek, mübalâğa etmiş olmayız. Biz, bu çalışmamızla Arapça öğretiminde ilerlemek isteyenlere, sözünü ettiğimiz noktada yardımcı olacağımızı ümîd ediyoruz.
   Eserin bu baskısı beş bölümden oluşmaktadır: Birinci Bölüm'de, önce cümle kuruluşu ve tercüme tekniği açısından gerekli ön bilgiler verilmiş; sonra cümleler ve yan cümleler anlatılmış, cümle kuruluşları, tercümeleri ve aralarındaki münâsebetler gösterilmeye çalışılmış, Arapça cümle kuruluşuna ait esaslar çeşitli misâllerle açıklanmış, okuyucu kuraldan çok, pratikle karşı karşıya getirilmiştir.
    
   Daha sonra, bu bölümün sonuna, gerek konuşma, gerekse yazı dilinde cümle kuruluşu bakımından rastlanacak güçlüklerin kolaylıkla giderilmesini sağlamak maksadıyla bir özet ilâve edilmiştir. İkinci Bölüm'de Harf-i Cerler'e (ve kullanılışlarına);" Üçüncü Bölüm'de Atıf Harfleri'ne; Dör­düncü Bölüm'de, Edatlar'a; Beşinci Bölüm'de, İ'râb'a yer verilmiştir.
    
   Kitabın basımına karar veren M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Mütevelli Heyeti'ne ve Yaym İşleri yetkililerine teşekkürlerimi sunarım. ( Arapça Cümle Kuruluşu ve Tercüme Tekniği, Dr. Mustafa Meral Çörtü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi vakfı yayınları, harfi cerler, atıf harfleri, edatlar, irab )
    

   Dr. Mustafa Meral ÇÖRTÜ İstanbul - 2007
    
    
   ÖNSÖZ

   BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ KISIM ÖN BİLGİLER
   I.TERKİB     
   A-Târifi
   B-Kısımları   
   1)Cümle Olan Terkîb
   Cümle          
   Kelâm           
   Cümle İle Kelâm Arasındaki Münâsebet
   2)Cümle Olmayan l'erkîb  
   Sıfat Terkibi 
   İzafet Terkibi
   c)Atfî Terkîb 
   Mezcî Terkîb
   Adedî Terkîb
   Sıfat Terkibi, İzafet Terkibi ve İsim Cümlesi Arasındaki Münâsebet    
    
   II.ŞİBH-İ İZAFET
   III.ŞİBH-İ FİİL
    
   A-Şibh-i Fiil Olan Kelimeler
   B-Şibh-i Fiil Olma Şartları
   C-Masdarın Ameli (Şibh-iFiil Olarak Kullanılışı)         
   D-Mübâlâgalı İsm-i Failin Şibh-i Fiil .Olarak Ameli
   E-İsm-i Tafdîlin Şibh-i Fiil Olarak Ameli
   F-Fiil İsimlerin Şibh-i Fiil Olarak Ameli
   IV.ŞİBH-İ CÜMLE (ZARF-IMUSTAKAR)
    A-Târifi         
   B-Zarf Olan Sibh-i Cümle
    
   ARAPÇA'DA CÜMLE KURULUŞU VE TERCÜME TEKNİKLERİ
    
   C-Harf-i Cerli İsim Olan Şibh-i Cümle
   D-Cümle İçindeki Yeri
   V.MASDAR-I MÜEVVEL  
   A-Harfleri     
   B-Kullanılışı 
   C-Masdar-ı Müevvellerin Birbirlerine ve Sarîh Masdara Çevrilmesi
   D-Harf-i S'la (MlvsûI harfleri)       
   BİRİNCİ BÖLÜM
   İKİNCİ KISIM
   CÜMLE KURULUŞU VE TERCÜME TEKNİKLERİ
   l.CÜMLE
   A Çeşitleri
   İsim Cümleli
   Fiil Cümlesi
   a) Fail
   b)Nâib-i Fâil 
   c)MefûlünBih          
   Mefûl-i Mutlak
   Mef ûlün Lieclihi
   OMefûlünFîh          
   g) Mef ûlün Maah
   B-Basit Cümle
   C-Mürekkep Cümle
   II.YAN CÜMLE
   A-Belli Başlı Yan Cümleler
   Sıla Cümlesi           
   Sıfat Cümlesi          
   Hâl Cümlesi
   Sıla, Sıfat ve Hâl Cümleleri Arasındaki Münâsebet
   Diğer Yan Cümleler          
   1. Mübtedâ Cümlesi
   2. Haber Cümlesi

   Fail Olan Cümle
   Nâib-i Fail Olan Cümle
   Mef'ûl Olan Cümle
   Muzâfun İleyh Olan Cümle
   Ma'tûf Olan Cümle
   Bedel Olan Cümle 
   Atf-ı Beyân Olan Cümle
    
   Tefsîr Cümlesi
   Mu'tanza Cümlesi
   Müstesna Cümlesi
   Şart Cümlesi           
   Cevap Cümlesi
   a) Şartın Cevâbı
   b)Taleb (Emir, Nehiy, İstifhâm)'in cevâbı
   Nidanın Cevâbı
   Kasemin Cevâbı
   III. ŞART
   A-Şart Edatları
   Cezmedenler          
   Cezmetmeyenler   
   IV.MANSÛB MUZÂRİLER           
   A-Muzâri Fiili Doğrudan Nasbedenler
   B-Muzâri Fiili Gizli (ot)  İle Nasbedenler
   V.İNNE VE BENZERLERİ           
   VI.NÂKIS FİİLLER 
   VII.MUKÂREBE FİİLLERİ
   VIII.BİLGİ, ZAN VE DEĞİŞTİRME FİİLLERİ
   IX.LEYSE'YE BENZEYEN HARFLER
   X.UMÛMÎ OLUMSUZLUK BİLDİREN LÂ
   XI.İSTİSNÂ EDATLARI
    
   ARAPÇA'DA CÜMLE KURULUŞU VE TERCÜME TEKNİKLERİ
   XII.HUSÛSÎ KULLANILIŞLI (MANÂLI) ÖNEMLİ
   ZARFLAR    
   BİRİNCÎ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ KISIM
   CÜMLE KURULUŞU VE TERCÜME TEKNİKLERİNİN
   ÖZETİ            197
   İKİNCİ BÖLÜM
   HARFİ ÇERLER
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   ATIF HARFLERİ     
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   EDATLAR
   BEŞİNCİ BÖLÜM
   İ'RÂB
   A-İ'râb Nevîleri
   B-Gayr-i Munsarif   Marmara İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, Dr. Mustafa Meral Çörtü tarafından yazılan Arapça Cümle Kuruluşu ve Tercüme Tekniği adlı kitabı incele diniz.

   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789755481920
   MarkaM. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları İFAV
   Stok DurumuVar
   9789755481920

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.