• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Ayetül Kübra

   Fiyat:
   7,00 TL
   İndirimli Fiyat (%14,3) :
   6,00 TL
   Kazancınız 1,00 TL
   Aynı Gün Kargo

   Kitap             Ayetül Kübra
   Yazar            Bediüzzaman Said Nursi
   Yayınevi        RNK Neşriyat
   Kağıt  Cilt      2.Hamur -  Karton  Cilt
   Sayfa  Ebat    203 sayfa - 8x14 cm - Cep boy
   Yayın Yılı       2016


   Bediüzzaman Said Nursi RNK Neşriyat, Ayetül Kübra kitabı nı incelemektesiniz.
   Üstad Bediüzzaman
   Ayet'ül Kübra Risalesi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla  oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2   Nasıl ki Kur'ân, bütün mu'cizaüyla ve hakkaniyetine delil olan bütün hakaikıyla, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'm bir mu'cizesidir. öyle de Muhammed Aleyhissalâtü Vesselam da bütün mu'cizatıyla ve delâil-i nübüvvetiyle ve kemâlât-ı ilmiyesiyle Kur'ân'ın bir mu'cizesidir ve Kur'ân kelâmullah olduğuna bir hüccet-i katıasıdır.
   Bu Risalenin, zeyli ile beraber beş yüz nüshasını on sene evvel Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'yle Ankara Ağır Ceza Mahke­mesi, tam iki sene tedkik ettikten sonra, ittifaken beraetine ve bize iadesine karar vermeleri gösteriyor ki, bu eser, şimdiki dehşetli tahribata karşı bir hakikat-ı Kur'-âniye ve bir sedd-i âzamdır. Onun için, bu mübarek şehrin adliyesine ve makam-ı vilayete ve emniyet dairesine takdim edi­yoruz. Münasip görürlerse yeni harfle neş­redilsin ki, hâriçten gelen manevî tehlike­lerden vatandaşları kurtarmağa bir vesile olsun.

   Bu defa bu risaleyi dikkatle mütâlâa ettim. Elhak, bu risalenin, İmâm-ı Ali'nin (R.A.) ve evliyanın gaybî işaretleriyle makbuliyetine imza basmalarına tam la­yık bulunduğunu aynelyakin derecesinde bildim. Ve şimdiki sıkıntımız yüz derece ziyade olsa da, yine ucuzdur. Gam ve
   keder ve şekva ile değil, ferah ve sabır ve şükür ile karşılamak lazımdır, dedim.

   Said Nursî

   Not: Bu sahife, teksir makinesi ile ço­ğaltılmış eski yazı aslından aynen alındı. İlk satırdaki "beş yüz nüsha" ve "on sene evvel" kayıtları ona mahsustur.

   MÜHİM BİR İHTAR ve BİR İFADE-İ MERAM

   Bu ehemmiyetli risalenin, herkes her-bir mes'elesini anlamaz. Fakat hissesiz de kalmaz. Büyük bir bahçeye giren bir kim­senin, o bahçenin bütün meyvelerine el­leri yetişmez. Fakat, eline girdiği miktar yeter. O bahçe yalnız onun için değil; bel­ki, elleri uzun olanların hisseleri de var.

   Bu risalenin fehmini işkâl eden beş se­bep var:

   Birincisi: Ben kendi müşâhedatımı kendi fehmime göre ve kendim için yaz­dım. Şâir kitaplar gibi başkalarının fehmi-ne ve telakkisine göre yazmadım.
   ikincisi: Ism-i Azam cilvesiyle tevhid-i hakikî âzamî bir surette yazıldığından, mes'eleleri hem gayet geniş, hem gayet derin ve bazen çok uzun olduğundan, herkes birden ihâta edemez.

   Üçüncüsü: Herbir mes'ele büyük ve uzun bir hakikat olması sebebiyle, haki­kati parçalamamak için bazen bir sahife veya bir yaprak birtek cümle olur. Birtek delil hükmünde çok mukaddemat bulu­nur.

   Dördüncüsü: Ekser mes'elelerinin her birisinin pek çok delilleri ve hüccetleri bu­lunduğundan; bazen on, bazen yirmi de­lili birtek bürhan yapmak cihetiyle mes'e-le uzunlaşır; kısa fehimler kavramaz.

   Beşincisi: Ben Ramazan'ın feyziyle bu risalenin nurlarına mazhar olmaklığımla beraber, birkaç cihette hâlim perişan ve birkaç hastalıkla vücudum sarsıldığı bir zamanda acele yazılıp, birinci müsvedde ile iktifa edildi. Hem yazdığım vakit, irade ve ihtiyarım ile olmadığını hissettiğimden, kendi fikrimle tanzim veya ıslah etmeği muvafık görmediğim için bir parça fehmi işkâl edecek bir vaziyet aldı. Hem Arabî fıkralar içine çok girdi. Hatta "Birinci Ma­kam" baştan başa Arabî olduğundan için­den çıkarıldı, müstakil yazıldı.

   Medâr-ı kusur ve işkâl olan bu beş se­beple beraber, bu risalenin öyle bir ehem­miyeti var ki, İmâm-ı Ali (R.A.) kerâmât-ı gaybiyesinde bu risaleye, "Ayet-i Kübrâ" ve "Asâ-yı Musa" namlarını vermiş. Risale-i Nur'un risaleleri içinde buna hususî bakıp nazar-ı dikkati celbetmiş.(*)

   (*): Evet, İmâm-ı Ali'nin (R.A) Âyetüî-Kübrâ hakkında verdiği haberi, tam tamına Denizli hadisesi tasdik etti. Çünkü bu risalenin gizli tabî hapsimize bir vesile oldu ve onun kudsî ve çok kuvvetli hakikatinin galebesi,    -

   "El-Âyetü'l-Kübrâ" nın bir hakikî tefsiri olan bu "Ayetü'l-Kübrâ Risalesi," Hazret-i İmam'ın (R.A.) tabirince, "Asâ-yı Mûsa" namında "Yedinci Şuâ" kitabıdır.

   Bu "Yedinci Şuâ" bir mukaddime ve iki makamdır. Mukaddimesi dört mes'ele-i mühimmeyi; Birinci Makamı, Ayet-i Küb-râ'nın tefsirinden Arabî kısmını; ikinci Ma­kamı, onun bürhanlarını ve tercümesini ve meâlini beyan ederler.

   Bu gelen mukaddime lüzumundan fazla izah edilmekle beraber, bir derece uzun olması ihtiyarsız olmuştur. Demek ihtiyaç var ki öyle yazdırıldı. Belki de bir kısım insanlar bu uzunu kısa görürler.

   Said Nurs
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786059699372
   MarkaRNK Neşriyat
   Stok DurumuVar
   9786059699372

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.