• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Buluğul Meram Tercüme ve Şerhi, Ahkam Hadisleri

   Fiyat:
   150,00 TL
   İndirimli Fiyat (%54) :
   69,00 TL
   Kazancınız 81,00 TL
   Aynı Gün Kargo

   Kitap              Buluğul Meram Tercüme ve Şerhi   
   Yazar             İbn Hacer El Askalani  
   Yayınevi         Ravza yayınları
   Tercüme        Betül Erekinci - Büşra Kızıltaş
   Kontrol Şerh  Mesut Çakır
   Kağıt  Cilt       Sarı Şamua, Ciltli
   Sayfa  Ebat    640 sayfa, 17x24 cm
   Yayın Yılı        2016
   Hadis Sayısı   1.570 adet hadisi şerif türkçe açıklaması ve arapça metin    


    
   Buluğul Meram Tercüme ve Şerhi kitabını incelemektesiniz.
   Ravza Yayınları Buluğul Meram Tercümesi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

    
    
   Tercüme Hakkında
    
   Bismillahirrahmanirrahim

    
   Hamd; yüce rabbimize, salât ve selam Rasulullah Efendimize, Onun ehl-i beytine ve bütün ashabının üzerine olsun.
    
   Büyük islam âlimi İbn Hacer el-Askalânî'nin meşhur eserlerinden birisi olan BuluğuI Meram, gerek İslam dünyasında ve gerekse mem­leketimizde haklı bir şöhrete kavuşmuştur. Farklı dillere tercümesi ve şerhleri yapılan eser aynı zamanda medrese, okul, üniversite ve özel mekânlarda halka derslerinde okunmuş ve okutulmuştur. Bize de ma­halle camimizde bu eserle tanışmak nasip oldu. Hocamızın ilahiyat fa­kültesi talebelerine cumartesi günleri akşam namazı öncesinde okut­muş olduğu Bulûğu'l-Merâm'ı takip ederek eserin büyüklüğünü ve önemini yaşayarak görmüş olduk.
    
   Bu muazzam eserin en önemli özelliği ahkâm hadislerinden oluşu­yor olmasıdır. Dört mezhebin pek çok delilini içinde bulunduran ese­rin zaman zaman ahlak hadislerine de yer vermesi kitaba ayrı bir lez­zet katmıştır. BuluğuI Meram 'ın elimizde mevcut birbirinden güzel tercüme ve şerhleri bulunmaktadır. Merhum Ahmed Davutoğlu Hocaefendi'nin Selamet yolları, Nureddin Itr'ın İ'lâmu'l-Enâm'ı ve Rıfat Oral'ın BuluğuI Meram Tercüme ve Şerhi örnek olarak gösterilebilir. Bizim tekrar bazı şerhlerle tercüme etmemiz bir ihtiyaçtan hâsıl oldu. Şöyle ki; isimlerini zikrettiğimiz çalışmalar hacimli 3-4 ciltten oluşan çalışmalardır. Biz tek ciltten oluşan halkımızın rahat okuyabileceği bir çalışma yapmak istedik. Özellikle ahkâmla alakalı Hadis-i Şerifleri şerhsiz okumanın doğuracağı muhtemel yanlış anlamaların önüne geçmek için lüzum hissedildikçe gerekli açıklamaları koyduk.
    
   Bu kitabı, camide ders halkasında takip ederken Ravza yayınları­nın teklifi üzerine tercüme etmeye başladık. İki yıl boyunca ders hal­kasını büyük feyiz alarak takip ettik ve derslere parelel olarak tercü­mesini hazırladık. Bu çalışmamız esnasında bizlere destek olan yakın­larımıza, zorlandığımız yerde yol gösteren hocamıza teşekkür ederiz.
    
   Çalışmamızı kıymetli annelerimiz Güler Erekinci ve Fatma Kızıltaş'a ithaf etmek isteriz.
   Eserdeki her türlü güzellik Allah'ın lütfundandır. Yanlışlar ise biz­den ve şeytandandır.
    
   Mütercimler
    
    
      Şerh Hakkında
    
   Bismillahirrahmanirrahim
    
   Bizleri İslamla müşerref kılan Rabbimize hamd, pak sünnetiyle yo­lumuzu aydınlatan muazzez Peygamberimize, Onun âl ve ashabına salât ve selam olsun.

   Hayatını peygamber sevgisini aşılamaya ve hadisleri sevdirip sün­neti nebeviyyeyi ihyaya adamış olan günümüzün büyük âlimlerinden Pek Muhterem Hocam Emin Saraç Hocaefendi nin teşvik ve yönlendir­mesiyle okutmaya başladığımız Bulûgu'l-Merâm kitabını Ravza Yayın­larının isteği üzerine yapılan tercümeyi gözden geçirip lüzumlu yerle­re açıklama sadedinde şerhler düştük.
    
   Bu çalışmayı dört ana unsur altında yaptık.
    
   1. Bazı kelime ve kavramların açıklanması:
    
   Hadislerde yer alan ölçü, tartı, mekân ve bazı ıstılahları açıklamaya çalıştık. Bunu yaparken, elde bulunan Bulûğu'I-Merâm şerhleri, bazı Kütüb-i Sitte şerhleriden faydalandık. Aynen yaptığımız alıntılarda kaynağa işaret ettik.
    
   1. Meselelerle alakalı açıklamalar yapılması:
   Bu tür açıklamaları genellikle bab başlıklarında yaptık. İlgili konu­da hadislere geçmeden önce toplu bir fıkhi malumat verilmesini mü­nasip gördük. Bu açıklamaları da başta Merhum Ömer Nasuhi Bilmen Efendinin Büyük İslam İlmihali olmak üzere bazı ilmihal eserlerinden yaptık. Çünkü en derli toplu bilgileri bugün ilmihal eserlerinde bula­bilmekteyiz. Namazı nasıl kılmalı, orucu nasıl tutmalı gibi soruların en kestirme ve en isabetli cevabı ilmihallerimizde mevcuttur. İlmihalden alıntı yapmada hem bu, hem de bazı insanların halkımızı ilmihal müslümanı diye tahkir etmesi temel sebep oldu. Biz, ilmihaldeki bilgilerin ne kadar değerli ve önemli olduğunu bu sayede göstermek istedik.
    
   3.  Yanlış anlaşılabilecek hususların açıklanması:

   Ahkâm hadislerinin ağırlıklı olmasının bir sonucu olarak BuluğuI Meram da dört mezhebe delil olacak hadisler yer almaktadır. Ço­ğunluğu Hanefî olan milletimiz açısından bu eserin şerhsiz okunması bazı fıkhi sakıncalar doğurabilir. Zira hadisler bu kitaptaki rivayetler­den ibaret değildir. Bunu için biz de özellikle Hanefi mezhebinin delil almadığı hadislere şerhler düştük ve o hadisle niçin amel edilmediğini, o hadisin nasıl anlaşılması gerektiğini açıklamaya çalıştık. Bunu yapar­ken de ayetlerden ve hadislerden deliller getirdik. Belki de çalışmamı­zın en belirgin yönü bu oldu. İmam Serahsî'nin el-Mebsût'u ve Tehânevî'nin İ'lau's-sünen'i bu başlıkta en çok faydalandığımız eserler oldu.
    
   4.  Güncel meselelere temas edilmesi:

   Bazı hadislerde yaptığımız açıklamalarda bugün yaşanan bir takım sorunlara da işaret ettik. "Günümüzde.." diye başlayan cümlelerde o mesele ile ilgili bazı ihmallere değindik.
    
   Bu şerh çalışmasıyla herhangi bir iddiamız yoktur. Amacımız mil­letimizin dini doğru yaşamalarıdır. Gayemiz halkımızın mezhepsizlik fitnesine bulaşmadan Kur'an ve sünnete sarılarak bir hayat yaşaması­dır.
    
   Çalışmamızın Allah'ın rızasına ve Rasulullah Efendimizin şefaatine vesile olmasını diler, cennette kitabın müellifi İbn Hacer'e komşu ol­mayı arzularız. ( Buluğul Meram Tercüme ve Şerhi, İbn Hacer El Askalani, Ravza yayınları, buluğul meram tercümesi, buluğul meram ahkam hadisleri kitabı, hüküm hadisleri )
    
    
   Mesut Çakır
   Fatih/İstanbul 2015/1437

    
   İçindekiler
    
   Tercüme Hakkında
   Şerh Hakkında        
   Muhtasar Hadis Usulü      
    
   Birinci Bölüm
   TAHARET    
   Sular 
   Kaplar
   Necaset ve Temizlenmesi
   Abdest          
   Mestler Üzerine Mesh       
   Abdesti Bozan Şeyler        
   Tuvalet Adabı          
   Gusül ve Cünüplüğün Hükmü....
   Teyemmüm  
   Hayız, Nifas ve Istihâze    
   Namaz          
   Ezan 
   Namazın Şartları     
   Namaz Kılanın Sütresi      
   Namazda Huşulu Olmaya Teşvik
   Mescidler     
   Namazın Kılınışı     
   Sehiv Secdesi ve Diğer Secdeler...
    
   Nafile Namaz 
   Cemaatle Namaz ve İmamet 
   Seferi ve Hasta Olanın Namazı           
   Cuma Namazı               
   Korku Namazı
   Bayram Namazları       
   Küsûf Namazı
   Yağmur Duası Namazı             
   Giysiler               
   Cenaze             
   Zekât   
   Fıtır Sadakası 
   Nafile Sadaka
   Sadakaların Taksimi   
   Oruç    
   Nafile Oruç ve Yasaklanan Oruç        
   İtikâf ve Teravih Namazı           ,
   Hac      
   Mikat Mahalleri              
   İhram ve İhramın Şekli              
   İhram ve İhramla İlgili Hükümler          
   Haccın Yapılışı ve Mekke'ye Giriş      
   İhsar ve Fevat
   Alışveriş            
   Alışverişte Muhayyerlik             
   Faiz      
   Arâyâ İçin Ruhsat ve Olgunlaşmamış Meyvenin Satışı
   Selem, Ödünç ve Rehin          
   İflas ve Hacr    
   Sulh    
   Borcu Havale Etme ve Kefalet             
   Şirket ve Vekâlet           
    
   İkrar   
   Emanet         
   Gasp 
   Şufa    
   Mudârabe (Emek Sermaye Ortaklığı)     
   Müsâkat (Bahçe Ortaklığı) ve İcâre (Kira)         
   İhya-i Mevât 
   Vakif  
   Lukata (Buluntu Mal)         
   Miras 
   Vasiyetler     
   Vedîa (Emanet)       
   Nikah
   Nikahta Denklik ve Muhayyerlik  
   Hanımlarla Geçinme          
   Mehir 
   Velîme (Düğün Yemeği)   
   Eşler Arasında Adalet       
   Hul'/Muhâlea
   Talak 
   Ric'at 
   ilâ, Zıhâr ve Kefaret
   Liân   
   İddet ve (Kocası Ölen Kadının) Yas Tutması
   Radâ' (Süt Akrabalığı)       
   Nafakalar     
   Çocuğun Bakımı ve Terbiyesi      
   Ceza Hukuku          
   Diyetler         
   Kan Davası ve Kasâme    
   İsyancılarla Savaş  
   Caniyle Savaşma ve Mürtedin Öldürülmesi...
    
   Hadler 
   Kazf (Zina İftirası)          
   Hırsızlık Haddi
   İçki Haddi ve Sarhoşluk Veren Şeyin Beya
   Tâzir ve Sâil'in Hükmü              
   Cihad  
   Cizye ve Anlaşma       
   Müsabaka ve Atıcılık   
   Yiyecekler Kitabı           
   Av ve Hayvan Kesimi
   Kurbanlıklar     
   Kurbanlık Olmaya Engel Ayıplar         
   Akîka Kurbanı
   Yeminler ve Adaklar   
   Kadılık (Hüküm Verme)            
   Şahitlik
   Dava ve Deliller             
   Köle Azadı       
   Müdebber, Mükâteb ve Ummü Veled
   Câmî (Toplu Konular)
   İyilik ve Sıla-i Rahim   
   Zühd ve Takva               
   Kötü Ahlaktan Sakındırmak    
   Güzel Ahlaka Teşvik   
   Zikir ve Dualar
   Eserdeki Hadislerin Tahricleri
    

    
    
   Ravza Yayınevi Buluğul Meram Tercüme ve Şerhi kitabı nı incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786054818792
   MarkaRavza Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786054818792

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.