• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Büyük Cevşen ve Türkçe Açıklaması, Büyük Boy

   Fiyat:
   43,00 TL
   İndirimli Fiyat (%30,2) :
   30,00 TL
   Kazancınız 13,00 TL
   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   Cep Boy, Arapça-Türkçe Karşiılıklı, 320 Sayfa
   90,00 TL
   KDV Dahil 49,00 TL
   %45,6
   Cep Boy, Arapça - Türkçe Karşiılıklı, 190 Sayfa
   70,00 TL
   KDV Dahil 39,00 TL
   %44,3
   Cep Boy, Arapça - Türkçe Karşiılıklı, 190 Sayfa
   25,00 TL
   KDV Dahil 15,00 TL
   %40
             Stoktan kargo
    
    Kitap               Büyük Cevşen ve Türkçe Açıklaması
   Yazar               Bediüzzaman Said Nursi
   Türkçe Meal     Kenan Demirtaş
   Yayınevi           Nesil Yayınları
   Etiket Fiyatı      43 TL 
   Kağıt  Cilt         Sarı şamua kağıt -  Lüks bez ciltli - renkli
   Sayfa  Ebat      480 sayfa - 16.5x23,5 cm
   Yayın Yılı          2010 -  Arapça Türkçe açıklaması karşılıklı sayfada
    Ürün Kodu       00526
    ISBN                9789752698086
    
   Nesil Yayınları, Kenan Demirtaş tarafından yazılan Büyük Cevşen ve Türkçe Açıklaması adlı kitabı incelemektesiniz.
   00526 - Büyük Cevşen Ve Türkçe Açıklaması ( Büyük Boy, Mealli ) Hizb-ü Envari'l-hakaikı'n Nuriye kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2
    


    
   Büyük cevşenin tamamı içerisinde açıklamasıyla birlikte verildi. Kullanımı kolaylaştırmak ve zamanla manasına vakıf olabilmek için bir tarafta arapçası, hemen karşı sayfa da açıklamasına yer verildi. Büyük Cevşen ve Türkçe Açıklaması - Arapça-Türkçe Karşılıklı sayfada sahasında ilk.
    

   Büyük Cevşen Türkçe Açıklaması - Hizb-ü Envari‘l-Hakaikı‘n Nuriye

    
                 TAKDİM

    
   Dua, zikir ve salâvatın Müslümanın hayatında çok mühim bir yeri vardır. Dua, kulluğun özü, ibâdetin beyni, mü'minin silâhıdır; mü'minin her zaman başvuracağı bir güç kayna­ğıdır. Duanın bu öneminden dolayı­dır ki Cenâb-ı Hak, kullarını duaya davet eder ve yapılacak duaları ce­vapsız bırakmayacağını bildirir.

   Bu İlahi davetlerden üçü şu mealdedir:
    
   "Bana duâ edin, size cevap vere­yim." Mü'min, 40:60
    
   "O, îman eden ve güzel işler ya­panların dualarına cevap verir." Şura: 42:26
    
   "De ki: 'Duanız olmazsa Rabbim katında ne ehemmiyetiniz var?'  Furkan: 25:77
    
   Allah'ı çok zikretmek hususunda da birçok âyet ve hadis vardır. Cuma Sûresinin 10. âyetinde meâlen, "Al­lah'ı çokça zikredin ki, kurtuluşa eresiniz" diye buyuran Rabbimiz, bir başka âyette ise, meâlen şöyle buyu­rur:
    
   "Beni zikredin ki, Ben de sizi rah­metimle anayım."  Bakara, 2:152
    
   İşte, en güzel duaların ve zikirlerin bulunduğu " Hizbü Envâri'l-Hakâikı'n-Nûriye " isimli bu eser, Rabbimizin emrettiği zikir ve duanın mükem­mel bir şekilde gerçekleşmesi için en büyük bir vesiledir. Bediüzzaman Hazretlerinin, " Mecmuatü'l-Ahzab " ve Risale-i Nur gibi hakikatlerden derle­diği bu eserde yedi bölüm bulunmak­tadır.
    
   Birinci bölümde, okunması çok sevaplı ve faziletli olan sûreler ve na­mazdan sonra okunan aşirler bulun­maktadır. Kur'ân'in en faziletli sûrele­rinden olan Yasin, Fetih, Rahman, Mülk ve Nebe'nin bulunduğu bu bölümde ayrıca Layestevi ve Amenerrasulü aşırlerı de vardır. Birçok hadis-i şerif­te bu sûrelerin ve aşirlerin faziletlerin­den bahsedilmiştir.
    
   İkinci bölümde, Peygamber Efen­dimizin (a.s.m.) en büyük duası olan Cevşen bulunmaktadır. Bu büyük duanın Peygamberimize verilişini an­latan şu hâdise, aynı zamanda ehem­miyetini de ortaya koymaktadır:
    
   Peygamber Efendimiz, zırhını giy­miş, Uhud Dağına gidiyordu. Hava çok sıcaktı. Bir ara başını kaldırıp gökyüzüne baktı ve Allah'a duâ etti. Birden, açılmış gök kapılarından Cebrail'i (a.s.) gördü. Hz. Cebrail nurlara bürünmüştü. Resûlullah'a, "Cenâb-ı Haktan sana selâm, tahiyye ve ikram getirdim" dedi.
    
   Peygam­ber Efendimiz selâmını aldıktan son­ra, Cebrail (a.s.) getirdiği duayı tak­dim etti ve şöyle dedi:
    
   "Üzerinden zırhını çıkar ve bu duayı oku. Bu duayı üzerinde taşır ve okursan zırhtan daha büyük tesiri vardır."
    
   Her an ve her fırsatta ümmetini düşünen Peygamber Efendimiz, "Bu duanın tesiri sadece bana mı mahsus, yoksa ümmetime de şâmil mi?" diye sordu.
    
   Cebrail (a.s.) şu müjdeyi ver­di:  "Yâ Resûlallah! Bu duâ, Cenâb-ı Allah' ın sana ve ümmetine bir hediye­sidir, Bunun sevabını Allah'tan başka kimse takdir edemez." ( Ahmet Ziyaeddin Efendi, Mecmuatü'l-Ahzab )
    
   Üçüncü bölümde, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin (k.s.) tanzim ettiği Evrad-ı Kudsiye bulunmaktadır. Bu evradın yüz hasiyeti ve faydası bulun­duğunu belirten Bediüzzaman Haz­retleri, Şah-ı Nakşibend'in bu duayı, Peygamber Efendimizden (a.s.m.) mânâ âleminde ders aldığını belirt­mektedir. Bu evradın büyük bir kısmı âyet ve hadislerdeki dualardan mey­dana gelmiştir.
    
   Dördüncü bölüm, en mükemmel ve en cami salâvatların bulunduğu, Delaili'n-Nur' dur. Peygamber Efen­dimize (a.s.m.) salâvat getirmeyi em­reden şu hadisler, bu bölümün ehem­miyetini de ortaya koymaktadır:
    
   "Kıyamet Gününde benim şefaati­me en çok lâyık olanlar, bana en çok salâvat getirenlerdir." Tirmizi, Salat: 352
    
    "Asıl cimri o kimsedir ki, yanında be­nim adım anıldığı halde, bana salâvat getirmez." Tirmizi, Daavât: 101
    
    "Kim ba­na bir defa salâvat getirse, Allah ona on misli rahmetini ihsan eder."   Ebu Davud, Vitr: 26
    
   Beşinci bölümde, Hazret-i Os­man'ın (r.a.) tanzim ettiği Münacatü'l-Kur'an bulunmaktadır. Bu evraddaki duâ cümleleri, doğrudan doğruya âyetteki ifâdelerden alınmıştır. Üstad Bediüzzaman bunun hakkında, "Bu münacat, aynen Cevşen ve Celcelutiye gibi gayet kudsîdir; ve âyetlerin sarîh lâfızlarını alması cihetiyle onlar­dan daha yüksektir" demektedir.
    
   Altıncı bölüm, Tahmidiye'den mey­dana gelmektedir. Allah'ın ihsan etti­ği nimetler için çok geniş ve küllî hamdleri içine alan bu evradın, pek çok maddî ve manevî hastalığa da şifâ ol­duğu belirtilmektedir.
    
   Yedinci bölümdeki Hulasatü'l-Hülasa, Allah'ın varlığına ve birliğine, kâinatın ve içindeki mevcudatın şehâdetlerini ihtiva etmektedir. Ayetü'l-Kübra Risalesinin özeti hükmünde olan bu bölüm hakkında Üstad Bedi­üzzaman, "Ara sıra bazı vakitte okunsa güzel olur, îmana kuvvet verir" de­mektedir.
    
   Bu duaların tercümesini farklı bir şekilde basmayı uygun bulduk. Kul­lanımı kolaylaştırmak ve okuyanların zamanla mânâsına vâkıf olabilmeleri için orijinal metinle anlamını karşılık­lı sayfalarda verdik. Ayrıca metinlerin transkripsiyonlu şekilde Türkçe yazı­lışlarını da verdik ki, metinlerde oku­ma zorluğu çekenler için yardımcı ol­sun.  Ümit ederiz, hayırlara vesile olur.  
    
   Nesil Yayınları

   İÇİNDEKİLER

   Yâsîn Sûresi 12
   Fetih Sûresi 28
   Rahman Sûresi 40
   Mülk Sûresi 52
   Nebe' Sûresi 60
   Hatim Duası 68
   Cevşenü'l-Kebîr 70
   Evrâd-ı Kudsiye 166
   Delâilü'n-Nûr 212
   Sekine 244
   Münâcât-ı Veysel Karâni 250
   Duâ-i Tercümân-ı İsm-i A'zam 256
   Duâ-1 İsm-i A'zam 268
   Münâcâtü'l-Kur'ân 276
   Tahmîdiye 358
   Hulâsatü'l-Hulâsa 406
   Tazarru've Niyâz-1 438
   Tazarru' ve Hiyâz-2 448
   Tazarru' ve Niyâz-3 458
   Tazarru' ve Niyâz-4 470   Nesil Yayınları Kenan Demirtaş tarafından meali yazılan Büyük Cevşen ve Türkçe Açıklaması adlı kitabı incele diniz.

   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789752698086
   MarkaNesil Yayınları
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
   9789752698086

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.