• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Büyük Hutbe Kitabı, Vaaz ve İrşad

   Fiyat:
   300,00 TL
   İndirimli Fiyat (%42) :
   174,00 TL
   Kazancınız 126,00 TL
   58,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo

   Kitap              Büyük Hutbe Kitabı, Vaaz ve İrşad, 298 Hutbe        
   Yazar             Mehmed Emre      
   Yayınevi         Çelik Yayınları
   Takriz             Ahmed Davutoğlu     
   Kağıt - Cilt      Sarı Şamua kâğıt, Kalın Sıvama Ciltli 
   Sayfa - Ebat   1.232 sayfa , 17x24 cm
   Yayın Yılı        2016 

      
   Mehmed Emre Büyük Hutbe Kitabı Vaaz ve İrşad kitabı nı incelemektesiniz.
   Çelik Yayınları kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları
   hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

     
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
    
    
   Mehmet Emre Büyük Hutbe Kitabı
    
    
    Önsöz
     
   Topraktan yarattığı insanı, İslâm dinî ile şereflendirip sonra emirlerine muhatap tutan Allah'a sonsuz hamd ü senalar olsun.
    
   Allah Teâlâ'nın habibi, enbiyanın hatibi Hazret-i Muhammed Mustafa'ya, âl ü ashabına ezelden ebede salât ü selâm olsun.
    
   İslâm dinî, cemaat ruhuna büyük bir ehemmiyet vermiş ve insanları irşad için camide vâ'zı, Cuma'da hutbeyi dinî bir ve­cibe kılmıştır.
    
   Hutbesiz Cuma namazının sahih olmayacağı düşünülecek olursa onun ehemmiyeti daha açık olarak anlaşılır. Dinî bakım­dan bu kadar mühim olan hutbe, şer'i hükümlere, ilme ve hikmete muvafık olarak ve fasih bir ifade ile irad edilecek olursa "Bazı be­yan tarzında sihir vardır." Hadis-i şerifi muktezasınca ruhları tes­hir, kalbleri tenvir eder. Zira din, nasihat ile payidar olur ve öğüt, mü'minlere fayda verir.
    
   Okunan hutbeler, çoraklaşmış kalblere rahmet rahmet serpildikçe, meyus kimseler ümide, sapkınlar hidâyete, bedbahtlar saadete nail olur.
    
   Din kardeşlerime faydalı, meslektaşlarıma yardımcı olmak düşüncesi ve Rabbimizin rızasına vesile olur ümidi ile dinîmizin hakikatlerini takatimiz nispetinde dile getirmek için bir kitapçık hazırlamaya başladık.
    
   Allah Teala başarmaya muvaffak ve rızai ilahisine muvaffak kılsın.
   Tevfik ve inayet ancak O’ndandır.
    
   Mehmed Emre
   Bilecik Müftüsü
     
    
     Takriz ve Takdim
    
   Zamanımızın, her türlü medh ü senaya gerçekten lâyık, İslâm ve iman ölçülerine samimiyetle sadık, ilmiyle âmil, cesaret-i İslâmiyesi ve ahlâk-ı hamidesiyle kâmil, bihakkın fazıl âlimlerinden, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Eski Muallimi Üsdâd Ahmed Davudoğlu Hocamızın bu eserin müsveddelerini tetkik ve tetebbu buyurduktan sonra lütfettikleri takriz ve takdim yazısıdır:
    
   Bilecik Müftüsü Muhterem Mehmed Emre Bey in hazırla­dığı "BÜYÜK HUTBE KİTABI" adlı eserin bazı yerlerini okudum. Eser 298 hutbeden müteşekkil olup 1231 sahifedir. Hutbelerin tamamen ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırlandığını görmekle mahzuz oldum. Mevzular çok güzel işlenmiş, akıcı ve feyizli bir üslûbla ifade olunmuştur. Bu eser yalnız imam ve hatiplerimizin değil, bütün avam ve havassın istifade edeceği kıratta, pek faideli bir himmet ve hizmet mahsulüdür.
    
   Bu kıymetli eserin ihvân-ı dine tebşir, muhterem müellifini de tebrik ederken kendisini daha nice hayırlı müellefata muvaf­fak buyurmasını Cenâb-ı Feyyaz-ı Mutlak Hazretleri'nden niyaz ederim.
    
   AHMED DAVUDOĞLU
   Yüksek İslâm Enstitüsü Eski Müftüsü
    
    
    Mehmed Emre Büyük Hutbe Kitabı İçeriği
   Abdestin Ehemmiyeti ve Çıplak Ayak Üzerine Mesh  
   Açları Doyurmak Vazifemizdir      
   Adâb-ı Muaşeret   
   Adaletin Ehemmiyeti     
   Ağaç Dikmenin Faydaları     
   Ahiret İflâsının Sebepleri      
   Aile Fertlerinin Nafakaları
   Ak İplik ve Kara İplik Meselesi
   Allah Korkusu
   Allah Teâlâ'nın Varlıkları Koruması      
   Allah Teâlâ'ya Hamdetmek   
   Allah ve Resûlü'nü Sevmek  
   Allah ve Resûlü'nün Lâ'net Ettiği İşler ve Kişiler  
   Allah'a İman   
   Allah'a Ortak Tanımak Büyük Suçtur   
    
   Allah'a Sığınmak (İstiâze)      
   Allah'a, Resûlullah'a ve Kur'ân'a İftira
   Allah'ın Biz Kulları Sevmesinin Alametleri    
   Allah'ın Rahmetinin Büyüklüğü
   Âmirlerin Halkla Münâsebetleri         
   Ana ve Baba Hakkı    
   Arabozuculuk Ağır Bir Suçtur
   Arabuluculuk İnsanî Bir Vazifedir
   Arkadaşlık Münasebetleri      
   Ashab-ı Kiramın Fazileti        
   Ashab-ı Kiramın Resûlullah'a (s.a.v.) Sevgileri         
   Avcılık ve Şartları      
   Bâtıl İnançlardan Uğursuzluk
    
   Bayram Yapma Hakkı ve
   Vazifelerimiz  
   Berat Gecesinin Fazileti
   Bid'atlerden Sakınmak  
   Birlik ve Dirlik 
   Borç Alıp verme ve Tefecilik 
   Boşa Geçen Vakitler     
   Büyüklere Saygı ve Küçüklere Şefkat  
   Cahiliyet Devrinin Çirkin Tabloları
   Camilerin Maddi ve Manevi İmarı
   Cedelleşmenin Mahzurları    
   Cemaatle Namazda Safların Düzgün Tutulmasının Ehemmiyeti   
   Cennet ve Cehennem   
   Cennetle Müjdelenen Bahtiyarlar 
   Cimrilik ve Zararları      
   Cinlerin Varlığı Kur'an'la Sabittir
   Cömertlik
   Cuma Günü ve Namazı
    
   Çıplaklık Fuhşu Artıran Sebeplerdendir
   Çocuk Terbiyesinde Çevrenin Tesiri    
   Çocuk Terbiyesinde Muvaffak Olmanın Sırları    
   Çocuk Terbiyesinde Usûl     
   Çocuklara İsim Koyma Vazifemiz
   Diğerkâmlık Asaleti
              
    
   Dilencilik ve İnsan Haysiyeti 
   Dilimizi Koruyalım 
   Din Kardeşliği ve Mükellefiyetleri 
   Din Nasihatle Yükselecektir  
   Dine Aykırı Korkular      
   Dinsizliğin Zararları
   Domuz Etinin Haramlığı
   Duanın Ehemmiyeti      
   Düğün Ziyafetleri ve Düşündürdükleri  
   Dünya İçin Çalışmak Kötü müdür?      
   Düşmanlık ve Silâhla Tehdit 
   Ecel ve Düşündürdükleri
   Ehl-i Beyt-i Resûlullah'ı Sevmek
   Emanete Riayet ve Hıyanet  
   Eşya ve Eşhasın Allah Teâlâ'yı Teşbihi
   Eşyayı İbretle Temaşa Etmek      
   Evlâd Terbiyesi     
   Evlenmek      
   Evliler İçin Güzel Geçim Usulleri
   Evliyaullah ve Keramet 
   Ezan-ı Muhammedi ve
   Müezzinlik     
   Fakirleri Hor Görmeyelim     
   Fakirleri Sevmek   
   Farz Namazları Kılmak ve
   İçtimaî Hayatın Ahengini
   Temin Etmek 
   Faydalı İlim Öğrenmek  
    
    
   Fiskos Yapmak İçtimâi Bir Ayıptır
   Fitne Zamanında Mü'min      
   Gafletten Uyanmak       
   Geçmiş Hadiselerden İbret Alabilmek Lâzımdır  
   Gençliğin Kıymeti ve Gençlere Verilecek Önem  
   Gıybet Etmek
   Giyinip Kuşanmada Edeb     
   Gözümüzü Haramlardan Sakınmak     
   Güzel Ahlâk
   Hac Farizası
   Hainlik Ağır Bir Suçtur   
   Hak ile Bâtılı Tanımak   
   Hak Olan Söz Söylemek      
   Hakikat ve Şeriat   
   Halvet ve Uzlet     
   Haram ve Yasak Olan Şeyler       
   Hareketlerimizde Dikkate Alacağımız Dini Ölçü  
   Harikalar ve İslâm'ın Şaşmaz Ölçüleri 
   Hasedin Fenalığı   
   Haset Dimağları Fesada Uğratır
   Hasta Ziyaretinin Önemi       
   Hastalıktan Korunmak ve Tedavi Olmak     
   Hayırlı İşlerde Yarışmak
   Hayra Delâlet, İrşad ve Hidayet
   Hayvan Hakkı
    
   Hediyeleşmenin Faydaları    
   Hırsızlık Yüz Kızartıcı Bir Suçtur  
   Hısımlarımıza Karşı Vazifelerimiz
   Hicret ve Hicreti Hazırlayan Sebepler  
   Hürriyetin Mana ve Mahiyeti 
   İbâdet    
   İçkinin Zararları     
   İftira Büyük Bir Suçtur   
   İhlâs ve Riya 
   İhtikârın Zararı      
   İkiyüzlülük Mü'min İçin Zillettir     
   İktisat ve Tasarruf 
   İlim Adamına Saygı      
   İlim Öğrenmenin Faydaları   
   İlmin Değeri   
   İlmü'l-Yakîn ve Hakkül-Yakîn
   İman Nurunu Söndüren Sözler ve İnançlar  
   İmanın Değeri
   İnkarcılığın Sebepleri ve Kaynakları     
   İnsan Haklarına Saygı  
   İnsan Haklarına Saygı  
   İnsan Maymundan Tekamül Etmiş Değildir 
   İnsanı Kuşatan Hırs      
   İnsanın Değeri ve İnsanlığa
   Hizmetin Önemi    
   İnsanın Dine Olan İhtiyacı    
    
   İnsanın Dünyada Göreceği İmtihanlar          
   İnsanlara İşkence Haramdır  
   İnsanlara Yüklenen Koruma Vazifesi
   İnsanları Affetmek     
   İnsanları Kötü Yola Teşvik Etmenin ve İyilikten Vazgeçirmenin Zararı        
   İnsanlığın Kurtuluşu   
   İntikam Hissi ve Kan Davası 
   İslâm Dininin Mümeyyiz Vasıfları      
   İslâm Dininin Sulha verdiği Değer     
   İslâm Dininin Yasakladığı Yeminler  
   İslâm'a Göre Medeniyetin Mana ve Mahiyeti
   İslâm'da Aklın Yeri ve Değeri
   İslâm'da Irk Ayrımı Yoktur     
   İsrafın Çeşitleri ve İslâm'ın Hükümleri           
   İsrafın Zararı  
   İstanbul'un Fethi        
   İstiğfarın Günâhları Arıtıcı Tesiri
   İstişarenin Ehemmiyeti          
   İşi Ehline Vermek      
   İtikâfın Ehemmiyeti    
   İyi veya Kötü Çığır Açmanın Sonuçları         
   İyi Zan Besleyip Kötüsünden Sakınmak
   İyiliği Tavsiye 
    
    
   İyilik Yapma Yollarının Çokluğu
   Kabir Suali ve Azabı         
   Kabir Ziyareti         
   Kadının Baş Örtme Mükellefiyeti
   Kadının Evden Çıkarken Dikkat Edeceği Hususlar     
   Kadının Kocası Üzerinde Hakları
   Kadının Kocası Üzerindeki Hakları       
   Kalbin Faaliyetlerimiz
   Üzerindeki Tesiri    
   Kanaatin Değeri     
   Keffareti Gerektiren Yeminler ve Hükümler
   Kelime-i Tevhidin Faydaları        
   Kendimizi Murakabe Etmeliyiz
   Kıyametin Kopması
   Kibir ve Tevazu      
   Kitaplara İman       
   Koğuculuk Büyük Bir Suçtur       
   Komşu Hakkı         
   Korku ve Ümid Arası Hayat        
   Korku ve Ümit Arası Hayat-II      
   Kötü Lâkap Takmak ve Alay Etmek      
   Kötü Muhitlerden Uzak Durmak  
   Kuduz Hastalığı ve Korunma Çâreleri   
   Kulluk Vazifelerinde Efdaliyyet Ölçüleri  
   Kumarın Zararları  
    
   Kur'an Okumayı Öğrenmek Dini Bir Vazifedir       
   Kur'ân Okuyacağımızda Dikkat Edeceğimiz Hususlar     
   Kur'ân'ın Geçmişteki Muanzları
   Kur'ân-ı Kerîm'i Okutmanın Lüzumu  
   Kur'ân-ı Kerim'in Harf
   Özellikleri ve Yazılışı     
   Kur'an-ı Kerimin Fazileti
   Kurban Bayramı   
   Kurban Çeşitleri ve Hükümleri....6! Kurban Kesmek Kime Vaciptir?
   Kurban vecibesinde Zaman, Mekân ve Bize Düşen Vazifeler    
   Kurban Vecibesinden Nisap     
   Lâ'net Etmenin Mahzurları       
   Leyle-i Kadir
   Marifetullah ve Arifler
   Meclis Edebleri    
   Meleklere İman    
   Mesken Masuniyeti ve Evlere Girmede Dikkat Edilecek Hususlar       
   Mevlid Kandili      
   Mirâc Kandili        
   Misafire İkram İnsanî Bir Vazifedir    
   Muharrem Ayı ve Aşurâ Günü 
   Mut'a Nikâhını Dinimiz Yasaklamıştır
   Mü'min Nasıl Olmalı?
   Mü'minin Firaseti 
    
   Müslüman ve Gayr-i Müslim Dostluğu   
   Nafile İbadetlerin Ehemmiyeti     
   Namaz Ruhları Arıtan ve Günahları Temizleyen Bir İbadettir         
   Namazın Ehemmiyeti       
   Nazar Değmesi ve Korunma Çaresi      
   Nefis Murakabesi   
   Nefsin Heveslerine Tâbi Olmamak        
   Nifak Hastalığı       
   Nikâhın Dinimizdeki Değeri ve Hükümleri        
   Nikâhla Mehir ve Başlık Parası
   Nimetlere Şükretmek       
   Niyyetin İbadetlerimizdeki
   Değeri         
   Noel Yortusu ve Yılbaşı    
   Oburluk ve Oruçluluk
   Okumanın ve Okuyanın Değeri
   Orucu Nasıl Tutmalıyız?
   Oruç Tutmamayı Mubah Kılan Özürler 
   Oruçla İlgili Vazifelerimiz  
   Öfkenin Aşırısından Sakınmak
   Öldükten Sonra Dirilmek  
   Ölüm ve Ötesi       
   Ölümü Temenni ve İntihara
   Teşebbüs Etmenin Günahı         
   Öşür Toprak Mahsullerinin Zekâtıdır     
    
     
   Peygamberimizin Diğer Enbiyaya Olan Üstünlükleri
   Peygamberimizin İslâm'a ve İnsanlığa Hizmet Anlayışı      
   Peygamberimizin Mucizeleri ve Sebepleri (I)      
   Peygamberimizin Mucizeleri ve Sebepleri (II]     
   Peygamberimizin Ramazan Hayatı     
   Peygamberimizin Soy Asaleti ve Mutlu Doğumu 
   Peygamberlerde Çocuklarını Terbiye Gayreti      
   Peygamberlere İman    
   Putperestlik ve Hakk'a Kulluk
         
   Ramazan Bayramı
   Ramazan Onbir Ayın Sultanı ve Rahmet Ayıdır  
   Ramazan'ı Karşılamak  
   Reğaib Gecesinin Fazileti     
   Rızâ Hâli Üzerinde Olmalıyız
   Rızkını Helâlden Temin Etmek
   Ruh Sağlığı    
   Ruh Sağlığını Bozan Amiller 
   Ruhsat ve Azimet  
   Rüşvetin Zararı     
   Rüyanın Mahiyeti ve Tabiri   
   Sabır      
   Sadaka-i Fıtır 
   Sadakanın Dinimizdeki Yeri
   Salâvat-ı Şerifenin Ehemmiyeti
   San'at    
    
   Selâmlaşmak 
   Sır Saklamanın Ehemmiyeti 
   Sigara İçmenin Zararları
   Sihir Yapmak ve Yaptırmak  
   Sövüp Saymanın Fenalığı    
   Sözleşmede vefakârlık  
   Sünnet Cemiyetleri ve Yanlışlıklar
   Şefaat ve Şefaat Ediciler      
   Şehit Olmak Neye Bağlıdır? 
   Şeytanın İnsana Düşmanlığı 
   Şüpheli Lokmadan Sakınmak      
   Takdir ve Tedbir    
   Takva Sahihlerinin Değeri    
   Tebrikleşmek İnsanî Bir Vazifedir 
   Tecessüs ve Kusur Araştırma Günâhı 
   Tefrikanın Zararı    
   Temizlik 
   Teravih Namazı     
   Tesettür 
   Tevbe    
   Tevbenin Kısımları
   Tevekkülün Dinimizdeki Yeri
   Ticaret Ahlakı
   Utanma İmandan Doğar ve Onunla Birlikte Yaşar      
   Üç aylarda ve Mübarek Günlerde Oruç Tutmanın Fazileti  
   Ümmet-i Muhammed'in Fazileti
   Vaazda Muvaffakiyetin Şartları
    
   Vakıf Kurmak ve Vakfı Korumak
   Vasiyetin Dinimizdeki Yeri     
   Vatan Müdafaası       
   Vefat Eden Müslümanları
   Hayırla Anmak           
   Vesvese ve İlâcı        
   Vicdanın Mahiyeti ve Değeri
   Yağmurun Yağması ve Kur'an'ın Beyanı      
   Yalancılık ve Sebepleri          
   Yalancılık ve Yalan Şahitliği  
   Yaratılmışlara Acımak           
   Yardımlaşmanın Ehemmiyeti
   Yeme ve İçmenin Edebleri    
   Yetimi ve Malını Korumak     
   Yolculukta Vazifelerimiz        
    
   Yumuşak Huyluluk Olgun Mü'minin Hâlidir  
   Yuva Yıkımı ve Boşanma     
   Yüce Peygamberimizin Engin Merhameti    
   Zaman İsrafı Vazife İhmâlidir
   Zayıfları ve Çaresizleri Korumak  
   Zekâtın Ehemmiyeti      
   Zikrullahın Fazileti 
   Zilhicce Ayının İlk On Gününde
   Vazifelerimiz  
   Zinanın Fenalığı    
   Ziraatçılık      
   Zulmün Fenalığı    
   Zühd ve Zâhidler   
    

    

   mehmed emre büyük hutbe kitabı vaaz ve irşad kitabı nı incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789757161400
   MarkaÇelik Yayınevi
   Stok DurumuVar
   9789757161400

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.