• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Büyük Zırhlı Sırlı Dualar, Mustafa İloğlu

   Fiyat:
   160,00 TL
   İndirimli Fiyat (%40,6) :
   95,00 TL
   Kazancınız 65,00 TL
   31,67 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo

   Kitap               Büyük Zırhlı Sırlı Dualar  
   Yazar              Mustafa İloğlu
   Yayınevi          Seda Yayınları
   Kağıt - Cilt       2.Hamur Kağıt, 2 renkli, Lüks ciltli
   Sayfa               800 sayfa
   Ebat                17.5x24 cm,  Büyük Boy
   Özellik            Kaynaklı, ayet ve hadislerin kaynakları ve duaların kaynakları sayfa altlarında belirtilmiştir.   Bu alandaki dua kitaplarından farkı, duaların kaynaklarının sayfa altlarında belirtilmesi.
   Kaynakarı başta Kuranı Kerim ve Buhari, Müslim, Tirmizi,  Ebu Davut, İbni Mace, Nesai gibi diğer muteber hadis kitapları

    
    
   Seda yayınları Mustafa İloğlu Büyük Zırhlı Sırlı Dualar kitabını incelemektesiniz.   
   Büyük Zırhlı Sırlı Dualar kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


    büyük zırhlı sırlı dualar mustafa iloğlu

             Dua
    

   Allah (Celle Celâlühü)na niyazda bulunmak, yalvarmak, talep etmek­tir. Dua, kulluk göstermek, tevazu ve alçak gönüllülük arz ederek müra­caatta bulunmaktır. Dua, gerçek manadaki kulluğun ruhudur, kâmil bir imanın neticesidir.
    
   Dua küçüğün büyükten istemesi, acizin güçlüden ihtiyacını talep et­mesidir. Dua eden kişi şunu bilir ki; bütün kâinatı sevk ve idare eden biri var. O hiçbir şeye muhtaç değildir, ben ise her şeye muhtacım. En küçüğünden en büyüğüne kadar her ihtiyacımı verecek olan O'dur. O herkesi görür, her sesi duyar ve her şey O'nun emri ile meydana gelir.
    
   "Duanın en üstünü, Allah 'a hamd olsun demektir."1
    
   Duada öyle bir makama çıkılır ki, edeple ve haddini bilen bir kişinin hali, sözden daha çok makbul olur.
    
   Rabbimiz buyuruyor ki:
    
   "Kullarım sana, beni sorduğunda (onlara söyle):
    
   - Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine kar­şılık veririm. O halde (kullarımda) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar."2
    
   Ayet-i kerimede "Ben yakınım" buyurulmaktadır, vasıta kaldırıl­mış, yakınlık da duaya icabetle açıklanmıştır ki bunda büyük bir ince­lik vardır. Burada ki yakınlık insan tarafından değildir, yakınlık Allah tarafındandır. Yakınlık Allah tarafından olunca, dua eden kişinin kalbi, Allah'tan başka bir şeyle meşgul olmamalıdır. Eğer dua halindeki bir ku­lun kalbi başka şeylerle meşgulse, gerçek manada dua yapılmış değildir.
    
   Duada çok sayıda incelik bulunmaktadır. Bunlardan biri de; dua es­nasında kalpte Allah'tan başka bir şeyin bulunmamasıdır. Eğer kalp­te başka şey bulunursa, bu şey Allah'a ulaşmaya engel olur. Duada Allah'a ulaşmak isteyen kul, dua anında kalbinde Allah'tan gayrı her şeyi çıkarmalıdır. İşte o zaman şu sırra erilmiş olur.
    
   1-İbn-i Mace, Edeb;55
   2-Bakara;2/186
    
   "...Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah, kullarını çok iyi bilendir."3
    
   Ayet-i kerimenin sırrına eren kişinin gözü Hakk'ın gözü olur, ku­lağı Hakk'ın kulağı olur, kalbi Hakk'ın aynası olur. Bu hal üzere olan müminin her dileği, Allah (Celle Celâlühü)’ nun dilemesi hükmüyle "ol" demekle oluverir.
    
   Dua aynı zamanda bir yakınlık aracıdır. Allah (Celle Celâlühü) bu­yuruyor ki; "Ben yakınım." İşte bu yakınlığı elde edebilmek için dua bir araçtır. Hal böyle olunca da dua en üstün ibadet oluyor. Bu manada Kâinatın Efendisi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki:
    
   Dua ibadetin iliğidir 4
    
   Bir başka hadis-i şerifte de Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki:
    
   Dua, ibadettir, sonra şu âyeti okudu:
    
   "Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibâdeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir" buyurmuşlardır.5
    
   Âlimler ibadet kelimesini "dua ibadetten başka bir şey değildir" diye açıklamışlardır. Bir kısım ulema da "Dua, ibadetin en büyüğü­dür." demiştir. Bütün bunlar Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'ın şu hadis-i şerifine dayanmaktadır:
    
   "Dua ibâdet'in özü ve iliğidir"6
    
   Duanın en büyük ibadet olduğunu bize haber veren bir başka hadis-i şerif de şöyledir:
    
   3-Mü'min Süresi;40/ 60.
   4-Tirmizi, Davaat,1
   5-Mü'min Suresi;40/60 Ebu Davut Salat 358, (1479); Tirmizi , Tefsir 2. (2973,3244), Daavat  2,(3369), ibnu Mace, Dua 1,    (3828)
   6-Prof.Dr.İ.Canan, Kütübi Sitte Muhtasarı, Cilt. 3 sh.278
    
    Rasulullah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem) :
    
   “Dua, Allah'ın rahmet kapısını açan anahtardır." buyurmuştur.7
    
    Ayet-i kerimede "Kullarım sana, beni sorduğunda, Ben çok yakınım" buyurdu. Bu ayet-i kerimede Allah (Celle Celâlühü), kuluna talebinden önce kendini övmeyi, medh-ü sena etmeyi istemektedir.8   Medh-ü senadan sonra ihtiyacınızı talep edin.
    
   Buna en güzel örnek İbrahim (Aleyhisselâm) ın durumudur. İbrahim (Aleyhisselâm)'ın duaya nasıl başladığı Kur'ân-ı Kerim'de şöyle haber verilmektedir:
    
    "Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur.
    
   Beni yediren, içiren O'dur.
    
   Hastalandığım zaman bana Şifa veren O'dur.
    
   Benim canımı alacak, sonra beni diriltecek O'dur.
    
   Ve hesap günü hatalarıını bağışlayacağını umduğum O'dur. 9
    
   İbrahim (Aleyhisselam) duasının başlangıcında bunları sıraladıkta sonra, Rabbinden talebini niyaz eder.
    
   7 -Prof.Dr.İ.Canan, Kütübi Sitte Muhtasarı, Cilt. 3sh.278)
   8 -Fahruddin Er-Râzi Tefsir-i Kebir, Huzur Yayınevi, Ter: Suat Yıldırım, Lütfullah Cebeci, Sadık Kılıç, Sadık Doğru, İstanbul 2002, cilt 4, sh.366
   9 -Şuara Suresi;26/78,79,80,81,82 

   "Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat.",10
    
   Ayet-i Kerime'de geçen "yakınlık" kelimesi, maddi planda kulun düşünebileceği gibi bir yakınlık değildir. Rabbimiz "Ben çok yakınım" buyuruyor. Buradaki yakınlık mekânla izah edilecek bir yakınlık değil­dir. Râzî, bu konuya şöyle bir açıklama getirir.
    
   "Cenab-ı Allah bir mekânda bulunsaydı, herkese yakın olamaz, aksine Arşı taşıyan meleklere yakın, diğer varlıklara ise uzak olurdu. Ve yine Allah, doğuda Zeyd'e yakın olduğunda, batıda olan Amr'dan uzak olmuş olurdu."11
    
   Bu yakınlık Allah-u Teâlâ'nın istediği bir yakınlık olup, kulunun yalvarmasına, yakarmasına cevap vermesidir. Kulunun durumunu gör­mesi, bilmesidir. Ayet-i Kerime'de geçen yakınlık, Kur'ân-ı Kerîm'in birçok yerinde geçmektedir.
    
   Kul nerede olursa olsun, Allah her an onunla birliktedir, kulun bütün yaptıklarını görür ve işitir. İşte ayet-i kerime:
    
   "... Nerede olursanız, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı gö­rür. "12
   Kuluna olan yakınlığını da bir ayet-i kerimede şöyle haber veriyor:
   "Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız."13
    
   10-Şuara Suresi;26/83
   11-Fahruddin Er-Râzî, a.g.e. cilt 4, sh.370
   12-Hadid Süresi;57/4
    13 Kaf Suresi;50/16
    
   Yine bir başka ayet-i kerimede de:

    "Göklerde ve yerde olanları Allah 'ın bildiğini görmüyor musun?  Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O'dur..."14
    
   "Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir."15
    
   Kul Rabbine dua ettiği zaman, ayet-i kerimelerin haber verdiği hu­suslardan haberdar olarak, bilinçli bir şekilde niyazını yapmalıdır.
    
   Rabbimiz buyurdu ki:
    
    "Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez."16
    
   Dua eden kişi Rabbini iyi tanımalıdır. Kul haddini bilerek, Rabbinin yaratma, emir, yücelik, ululuk, bütün hayırların, bereketin, zerrelerden kurrelere kadar her şeyin O'nun emri ile meydana geldiğini bilmeli. O'nun güç ve kudretinin karşısında, kul acziyetini bilecek ve bunu sa­mimi bir kalp ile de itiraf edecek. Bu hal neticesinde, kul tam bir tesli­miyet içinde gizlice yalvararak, niyazda bulunmalıdır.
    
   Duada dikkate edilecek bir husus da söz ve halin aynı paralelde olma­sı, söz ile yalvarırken, hal de samimiyetle tasdik etmelidir. Talep edilen şeyin, talep edilen makama uygun bir dil ve hal ile istenmesi gerekir.
    

   14-Mücadele Suresi;58/7
   15-Mü'min Suresi;40/19
   16-A'raf Suresi; 7/55
    
   Duada talep edilirken, sözlere çok dikkat edilmelidir. Asr-ı Saadette yaşanan şu hadise bize yapacağımız dua konusunda yol göstermekte­dir. Abdullah bin Muğaffel (Radıyallahu Anh) bir gün oğlunu şöyle dua ederken buldu:
    
   Allah 'ım, cennete girdiğimde sağ tarafındaki beyaz köşkü senden isterim.
    
   Oğlunun söylediklerini duyan Abdullah onu ikaz eder:
    
   -Evladım! Allah 'tan cenneti iste, cehennemden de O 'na sığın. Ben Rasûlullah 'tan şöyle işittim. "Bir kavim gelecek ki onlar duada haddi aşacaklar."17
    
   Duada şirk ve isyana, azgınlık ve düşmanlığa yönelmeyin. Fesat iste­meyin, iyilik isteyin. Zulüm istemeyin, adalet isteyin. İsyan istemeyin, itaat isteyin.
    
   Allah (Celle Celâlühü), kâinatı yarattı ve muazzam bir nizam kurdu. Bu nizam sayesinde kâinat bir saat misali işlemektedir. Bunlara en gü­zel misal; gece ile gündüzün bir hesap ve muazzam bir planla işleyip durmasıdır. Ne gece gündüze yetişir, geçebilir, ne de gündüz geceyi. Gece ile gündüzün misalinde olduğu gibi, mü'min kul için de korku ile umut aynı konumdadır. Korku ve umut mü'min kul için bir denge unsurudur. Bu denge unsuru her işimizde olacağı gibi, dualarımızda da olmalıdır. Bir mü'minin manevi yolda ilerlemesi, yüce makamdan talep etmesi için umut ve korku iki kanattır. büyük zırhlı ve sırlı dualar
    
   Mü'min kulun duasındaki önemli noktalardan biri de, teslimiyet noktasıdır. Teslimiyet o dereceye varır ki, kalbin Allah'a yönelmesi, kalpteki Allah'tan gayrı her şeyi çıkarır. Kalpte Allah'tan başka şey kalmayınca, kulun duası en zirveye ulaşmış olur. Efendimizden gelen bir hadis-i kutsi de, Rabbimiz şöyle buyurdu:
    
   "Her kimin, beni zikretmesi, o kimseyi benden bir şey istemesinden alıkorsa; Ben o kimseye, isteyenlere verdiğimden daha üstününü ve­ririm. "18
    
   Duada ulaşılacak olan bu makam, çok yüce bir makamdır. Mü'min el­lerini semaya açıp, kalbini Rabbine yönelttiği zaman, kalbindeki bütün dünyalık talep ve isteklerini çıkarır ve sadece Allah-u Teâlâ ile olursa, o kul için Mevla'nın bütün rahmet kapıları açılır.
    
   17-Ebu Davud, Taharet, 45; ibn-i Mâce, Dua, 12; Ahmed bin Hanbel
   18-Tirmizi, Fedailu'l-Kur'an, 25
    
    
   Kul burada her şeyden geçince, kendisini marifet denizinde bulur.
    
   Kul marifet denizine dalmak istiyorsa, dikkat edilecek çok önemli hususlardan biri, dua anında kalbin başka şeylerle meşgul olmamasıdır. Kalp dua anında başka şeylerle meşgul oluyorsa, dua yapılmış olunmaz.  büyük zırhlı ve sırlı dualar
    
   Kamil manada yapılmış duanın kabul olduğu kesindir. Kabulden de öte, o anda karşılığı kesinlikle verilmiştir. Duasında Allah'tan talep etti­ği şey, hemen yerine gelir. Eğer talep ettiği şey kader-i ilahiye ters düş­müşse, yani ezelde kesin bir hükümle karara bağlanmış bir şeyse, o za­man Allah o kulunun kalbine genişlik verir, onun üzerine rahmet indirir, sabır yağdırır, günahlarını bağışlar, daha birçok rahmete mazhar olur.
    
   Allah (Celle Celâlühü) kuluna der ki:
    
   "Ben kayıtsız ve şartsız senden müstağni olduğum halde, senin du­ana icabet ediyorum. Kulum sen her şartta bana muhtaçsın; o halde benim davetime icabet et." Çıkan sonuç şudur; yüce davete icabet et ki, sonuç alasın.
    
   Kulun Allah'a icabet etmesi, Allah'ın emir ve yasaklarına itaat etme­si ile olur. Allah'ın da kuluna icabet etmesi, kulunun isteklerini yerine getirmesinin yanında kulunun dua şuuruna ermesidir.
    
   Duadaki hallerden biri de, Allah'a yönelen kalbin sadece O'nu dü­şünmesi ve O'nu zikretmesidir. Bunu edebe aykırı gören kul, şöyle dü­şünür:
    
   "Ben ihtiyaçlarımı Rabbime nasıl açarım? O her şeyi bilmiyor mu? Biliyor. Mademki her şeyi biliyor, benim ona Yâ Rabbi şu ihtiyacım var demem edebe sığmaz".
    
   İşte bu hal İbrahim (Aleyhisselâm)'m makamıdır. İbrahim (Aleyhisselâm) mancınığa konulup ateşe atıldığında Cebrail (Aleyhisselâm) gelerek şöy­le demişti:
    
   Yâ İbrahim, benden bir isteğin var mı?
    
   Yok.
    
   Bu sözü üç defa tekrar etmiş. Bakmış ki İbrahim yardım istemeye­cek, o zaman da:
   Ey ibrahim, Rabbine dua et, demiş.
    
   İbrahim:
    
   -Allah-u Teâlâ'nın benim halimi bilmesi, O'ndan bir şey istemem için yeterlidir.19
    
   19 -Fahruddin Er-Râzî, a.g.e. cilt 10, sh.439
    
    
   Burada kul kendi ihtiyacını Rabbinin bildiğini bilir, Rabbinin kendi J ^ ihtiyacını bildiği için, yardımında kesin olduğunu bildiği için direkt ta- U lepte bulunmaz. Duanın buradaki durumu, en büyük ibadet olmuş oluyor.
    
        Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki:
    
   "Allah nezdinde, duadan daha kıymetli hiçbir şey yoktur. Dua ibadettir. 20
    
       Duada dikkat edilecek bir husus da, duanın gizli yapılmasıdır. Allah (Celle Celâlühü) bize Kur'ân-ı Kerîmde geçmiş peygamberleri örnek olarak haber verirken, Zekeriya (Aleyhisselâm)'ın sessizce dua ettiğini bildiriyor.
    
   “Hani o gizli bir sesle Rabbine niyaz etmişti." 21
    
   Hazreti Aişe (Radıyallahu Anh)â diyor ki:   Şu âyet, dua hakkında nazil olmuştur:
    
   "...Namazda yüksek sesle okuma; onda sesini fazla da kısma; ikisinin arası bir yol tut."22
    
   Asrı Saadette, ordu savaş dönüşü bir vadiden geçiyordu. Vadinin tam ortasında, ordudakiler yüksek sesle tekbir ve tehlil getirmeye başladılar. Bunun üzerine Rasûlullah şöyle buyurdu:
    
   - Sesinizi alçaltın. Çünkü siz, ne sağır, ne de gaip birine dua ediyorsunuz. Muhakkak ki siz, duyana ve sizi yakın olana dua ediyorsunuz, Muhakkak ki O, sizinle beraberdir."23
    
   Efendimiz buyurdular ki: ( "Zikrin en hayırlısı, gizli olanı; rızkın en hayırlısı da yeterli ol anı- dır."24
    
   20 Tirmizi, Tefsir, 2; İbn-i Mace. Dua 1  
   21 Meryem Suresi; 19/3
   22 İsra Süresi; 17/110. Buhârî, Tefsir, Benû İsrail 14, Da'avât 17, Tevhid 44; Müslim,   Salât 146, (447); Muvatta, Kur'ân 39, (1, 218)
   23 Buhari, Deavat, 50; Müslim, Zikir 44
   24 Musned 1,172
    
   Allah'a karşı kulunun yerine getirmesi gereken görevleri vardır. Kul bu görevleri yerine getirirken sessizliği, gizliliği kendine yol seçerse, en hayırlı yolu seçmiş olur. Hasan-ı Basrî Rahmetullahı Aleyh'ın şöyle buyurduğu bildirilmiştir:
    
   "insan Kur'an'ı toplar, ama komşusu bunun farkına varamaz. Yine insan birçok şeyi öğrenir, ama insanlar bunu farkedemezler. Yine yanında birçok ziyaretçileri olduğu halde insan, uzunca bir gece namazı kılar, ama onlar bunu göremezler. Biz amelleri gizlice yap­maya olabildiğince gayret eden bir topluluğa yetiştik. Yemin olsun ki o Müslümanlar, olanca gayretleri ile dua ediyorlardı, ama onların sesleri ancak bir fısıltı gibi duyuluyordu."25
    
   Mü'min olup da Hakk Teâlâ'nın hitabına muhatap olmak istemeyen olur mu? Allah "onlar" diye hitap ediyor ve o güzel kullarını haber veriyor. Ne yapar o güzel kullar?
    
   Onları duaları da şöyledir: "Rabbimiz!
   Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni teşbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru! "26
    
   Her ne dert ile karşı karşıya kalırsanız, müracaat edilecek bir merci vardır. Dua etmekten imtina eden, duanın şuuruna ermemiş kullarına uyarıda bulunuyor.
    
   25 Fahruddin Er-Râzî, a.g.e. cilt 10, sh.442
   26 Al-i Imran Suresi;3/191
    
   "De ki: Ne dersiniz; size Allah 'ın azabı gelse veya o kıyamet gelip çatıverse size, Allah 'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru sözlü ise­niz (söyleyin bakalım). Bilakis yalnız Allah 'a yalvarırsınız. O da (kaldırılması için) kendi­sine yalvardığınız belâyı dilerse kaldırır ve siz ortak koştuğunuz şey­leri unutursunuz.21
   Başa gelen her dert, bela ve musibetin kalkması için duadan başka yapacak bir şey yoktur. Allah'a dua ederken, O'na yalvarırken O'nun güzel isimleri ile dua edin.
    
   En Güzel isimler Allah 'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yap­makta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır. "28
    
   Dua ederken dikkat edilecek en önemli husus, Allah'tan başkasını dualara karıştırmamaktır. Allah'ın dışında tanrılaştırılan bir takım lider­ler veya şahısların da o cansız putlar gibi hiçbir duaya icabet edemeye­cekleri, Allah'ın iradesi olmadan hiçbir isteği yerine getiremeyecekleri açık bir gerçektir.
    
   "El açıp yalvarmaya lâyık olan ancak O'dur. O'nun dışında el açıp dua ettikleri, onların isteklerini hiçbir şeyle karşılamazlar. Onlar an­cak ağzına gelsin diye suya doğru iki avucunu açan kimse gibidir. Hâlbuki (suyu ağzına götürmedikçe) su onun ağzına girecek değildir. Kâfirlerin duası kuşkusuz hedefini şaşırmıştır. "29
    
   27-En'am Suresi;6/40,41
   28-A'raf Suresi;7/180
   29-Rad Suresi; 13/14
    
   Şimdi hangi bir ihtiyacı için dua edecek ve yardım isteyecek olan şa­hıs, Allah'tan başka her neye ve her kime müracaat etse o, kendisinden uzak ve ayrıdır.
   Kendindeki bir duyguyu başkalarına aktarabilmesine imkân yoktur. Susuz biri elini uzaktan suya açmakla suya kavuşmuş ola­mayacağı gibi, bir insanın karşısında bütün varlıklar da aynı durumdadır.
    
   "Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere (ibadet ettikleri için), vücutları yataklarından uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar." 30
    
   "Haydi, kâfirlerin hoşuna gitmese de Allah 'a, Allah için dindar ve ihlaslı olarak dua edin."31
    
    De ki: Ben ancak Rabbim e yalvarırım ve O'na kimseyi ortak koş­mam. "32
    
   Eğer Allah'tan başkasına dua ve ibadet ederek, emrine uymayacak olursak, Allah azap eder ve Allah'tan bizi ne herhangi bir insan, ne cin, ne melekler ne de başka birileri kurtaramaz. Bu nedenledir ki; baş­kasına dua ve ibadet etmekte hiçbir fayda yoktur, aksine büyük zarar vardır. Fakat Allah dilerse hiç kimseye zarar verdirtemez, hepsinin düş­manlığından korur. O'nun için sadece O'na dua edelim. Ondan başka hiçbir sığınılacak yoktur. Gerek kendi azametinden, gerek başkalarının düşmanlık ve zararından sığınılacak yer ve sığınılacak ancak O'dur. Her şey O'nun istediğini yapmak zorundadır. Dua ve ibadet ancak O'na yapılır.
    
   30-Secde Suresi;32/16
   31-Mü'min Suresi;40/14
   32-Cin Suresi; 72/20
    
      Niçin Dua Ederiz?
    
   Niçin Dua? Çünkü "Dua mü'minin silahıdır" buyuruyor Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem). Yine Efendimiz "Dua ibadetin özüdür." bu­yuruyor.
    
   Bu hadîs-i şerifin hemen arkasından şu âyet-i kerîmeyi hatırlıyoruz:
    
   "Cinni ve insanları yalnızca bana kulluk etmeleri için yarattım."
    
   En kolay anlaşılır manası ile kulluk eşittir, dua ve zikir demektir.
   En geniş anlamıyla da kulluk, varoluş gayesinin gereğini yerine ge­tirmektir.
    
   Ne buyuruyor Zat-i Zulcelal?
    
   "Eğer kulum, bana ellerini kaldırır da dua ederse, ben o elleri boş olarak geri çevirmekten haya ederim."
    
   "Bana dua edin, icabet edeyim."
    
   "Ben, kulumun zannı üzereyim."
    
   Şimdi de "Duamız kabul olur mu olmaz mı?" bu konuya bakacağız. Yani siz dua ederken, o duanızın kesinlikle kabul göreceğini düşünür­seniz, biliniz ki mutlaka isteğiniz meydana gelecektir!
    
   -Peki, biz dua ettiğimiz zaman, kabul olur mu?..
    
   Yani, sizde ortaya çıkan bu istek, gerçekte Allah istemiş olduğu için sizde ortaya çıkmaktadır. Eğer, Allah istememiş olsaydı, siz de o şeyi isteyemezdiniz.
    
   En kolay, en ucuz yani bedava ve en tesirli şey duadır. İşte bu yüz­dendir ki, dua için, "müminin silâhıdır" buyurulmuştur.
    
   Şimdi de "dua nedir?" bir kez daha tekrarlayalım. Büyüklerimizin dediği gibi, "ettekraru ehsen velev kane yüz seksen" diyerek devam edelim.
    
   Dua: Kelime manası, bir şey istemek, yardım dilemek demektir. Bir kimsenin varlığına inandığı yüce bir varlıktan herhangi bir şeyi isteme­sine dua denir. Kendi seviyesinin altında bir mevkideki birisinden bir şey istemesine ise, emir denir.
    
   Dini manada dua ise: Kulun Allah-ü Teâlâ'ya ihlaslı olarak, ibadet ve kullukta kusur etmeden, karşılığını beklemek suretiyle belli vakitler­de ellerini Rabb'ına açarak, Rabb'ından bir şey istemesine denir dedik­ten sonra şimdi biz duayı nasıl görüyoruz ve dimağlarımızda cevaplayamadığımız bazı sorulara kısaca bir göz atalım...   ( büyük zırhlı sırlı dualar kitap , sırlı dualar , büyük zırhlı dualar kitabı , seda yayınları zırhlı dualar , mustafa iloğlu sırlı dualar , büyük dua kitabı , seçme dualar, günlük dualar, hadislerle dua örnekleri )

   büyük zırhlı sırlı dualar kitabı nın içeriği

   İÇİNDEKİLER

   Dua İle İlgili Umumi Açıklama   
   Dua   
   Niçin Dua Ederiz?   
   Dua Nedir?   
   Ne Zaman Dua Etmeliyiz?   
   Nasıl Dua Etmeliyiz?   
   Dua ile Allah Arasına Hiçbir Şey Girmemeli   
   İsteyen; Zayıf, Güçsüz, Aciz Bir Kul   
   Veren; Sonsuz Güç ve Kudret Sahibi   
   Dua Nasıl Yapılmalıdır?   

   Dua Nasıl Yapılır?   
   Dua Öncesi Hazırlık   
   Duaya İcabet   
   Dualara İcabet ve Kabul Edilmesindeki İncelikler   
   Duada Israrcı Olmak   
   Resulullahın Dua Edenlere Verdiği Cevaplar   
   Herşeyinizi Allah’tan İsteyin   
   Yapılmayacak Dualar   
   Kabul Olan Dualar   
   Duanın Daha Çok Kabule Mazhar Olduğu Zamanlar   
   Secdede Yapılan Duaların Önemi   
   Duası Kesin Kabul Olan Üç Zümre   
   Duada Acele Edilmez   
   Meleklerin Amin Dedikleri Dua   
   Duada Ellerin Durumu   
   İhlasla Yapılan Duanın Önünde Engel Yok   
   Dua Nasıl Bitmeli?   
   Duanın Edebleri   
   Duada Huşû   
   Tövbe İstiğfar   
   Mübarek Mekanlar   
   Duada Gizlilik   
   Hamd Sena ve Salavat   
   Duaya Nasıl Başlanmalı?   
   Peygamberimizin Sünnetinde Dua   
   Dua ile Lanetleşme Yapılır mı?   
   Musibet Anında Yapılan Dua Rahat Zamanda Unutulmamalı   
   Yunus Aleyhisselam’ın Duası   
   Karanlıklar İçinden Bizi Kim Kurtarır?   
   Dua ve Sonuçları   
   Dertsiz Dua Soğuktur   
   Duaları Makbul Olanlar   
   Dua için Öğütler   
   Duanın Adabı   
   Duanın Kula Sağladığı Faydalar   
   KUR’AN ile Stresten Korunmak   
   Dua Aşılmaz Engelleri Aşar   
   Duası Kabul Olmayan Adam   
   Duanın Kabulüne Sebep Sıla-i Rahim   
   Sağlık Açısından Dua   
   Dua ile Sağlıklı Hayat   
   Seher Vaktinde Yapılan Dualar   
   Cennete En Son Girecek Kişinin Duası   
   Resulullah’ın Kureyş’e Duası   


   Kur’ân-I Kerîm’den Dua Örnekleri   
   Peygamber Duaları  
   Adem (a.s.) ve Eşi Havvâ’nın Duası   
   Nuh (a.s.)’ın Duası   
   Lût (a.s.)’ın Duası   
   İbrahim (a.s.)’in Duası   
   Yusuf (a.s.)’ın Duası   
   Şuayb (a.s.)’in Duası   
   Musa (a.s.)’mn Duası   
   Zekeriya (a.s.)’nın Duası   
   Süleyman (a.s.)’ın Duası   
   Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.s.)’in Duası   
   Mü’minlerin Duaları   
   Havârilerin Duası   
   Ashâb-ı A’râf ’ın Duası   
   Hz. Musa’ya İman Eden Müslümanların Duası   
   Ashâb-ı Kehf ’in Duası   
   Tâlut’un, Câlut İle Savaşa Başlamadan Önce Yaptığı Dua   
   Salih Mü’minlerin Duası   
   Dünya ve Ahiret için Dua   
   Bağışlanmak için Dua   
   Anne-Baba, Eş-Dost ve Kardeşlere Dua   
   Rızık ve Geçim için Dua   
   Hayırlı Evlat ve Nesil İsteme Duası   
   Düzgün Konuşmak için Dua   
   Hamd ve Övgü Yalnız O’na dır   
   Yardım Sadece O’ndan İstenir   
   Meleklerin Müminler için Duaları   
   Cennet Ehlinin Duası   
   Cehennem Ehlinin Duası   
   Kur’ân’da Allah’a Sığınma Duaları   


   Hadislerde Dua Örnekleri   
   Hadislerde Peygamberimiz(s.a.s.)’in Duaları   
   Kötülüklerden ALLAH ’ a Sığınma Duaları   
   Hadislerde ALLAH’a Sığınma Duaları   


   Resulullah’ın Dilinden Her Derde Deva Dualar   

   Kainatın Efendisinin Her Akşam Yaptığı Dua   
   ALLAH ’ ın Razı Olduğu Dua   
   Şükür Borcunu Ödeyen Dua   
   Beladan Koruyan Dua   
   Borcun Ödenmesini Sağlayan Dua   
   Günahları Sildirip Sevap Yazdıran Dua   
   Bir Milyon Günahı Bir Milyon Sevaba Çeviren Dua   
   Davud Aleyhisselam’ın Duası   
   Geçmiş Günahların Bağışlatan Dua   
   Yeni Elbise Giyince Okunacak Dua   
   Üzüntü Anında Okunacak Dua   
   Gök Gürlediğinde, Şimşek Çaktığında Okunacak Dua   
   Şeytandan Koruyan Dua   
   Hafızayı Güçlendiren, Ezberi Kolaylaştıran Dua   
   Kazayı Hacetten Önce Okunacak Dua   
   Hizmetçinin İşini Gören Dua   
   Arşa Yükselen Dua   
   Malayani Konuşmalara Karşı Dua   
   Fırtına Bulutu Göründüğünde Yapılacak Dua   
   Şiddetli Rüzgar Anında Okunacak Dua   
   Dünyadan Daha Sevgili Dua   
   Şifa Duası   
   Ölümün ve Hayatın Hayırlısını İsteyen Dua   
   Kureyş’i Helak Eden Dua   
   Bütün Hastalıklara Şifa Olacak Bir Dua   
   Dua için En Faziletli Gün ve En Faziletli Söz   
   Kadir Gecesine Özel Dua   
   Resulullah’ın Secdede Yaptığı Dua   
   Namazdan Sonra Okunacak Dua   
   Hayra Ulaştıran Dua   
   Borcu Ödeyen Dua   
   Uyku Uyuyamayanların Okuyacağı Dua   
   İki Eli Hayırla Dolduran Dua   
   ALLAH’ın İcabet Ettiği Dua   
   Üzüntüden Feraha Çıkmak için Okunacak Dua   


   Günlük Hayatla İlgili Dualar   
   Sabah, Akşam, Uyku Öncesi ve Sonrası   
   Sabah ve Akşam Okunabilecek Dualar   
   Uyku Öncesi Okunabilecek Dualar   
   Uykudan Uyanınca Okunabilecek Dualar   
   Kötü Rüya Görenler ve Uykuda Korkanlar için Okunabilecek Dualar   
   Yeni Bir Elbise Giyilince Okunabilecek Dualar   
   Evden Çıkarken ve Eve Girerken Okunabilecek Dualar   
   Evden Çıkarken Okunabilecek Dua   
   Eve Girerken Okunabilecek Dua   
   Bir Meclisten Ayrılırken Okunabilecek Dua   
   Veda / Uğurlama Duası   
   Yolculuk Duaları   
   Yolculuğa Çıkarken Okunabilecek Dua   
   Bineğe / Vasıtaya Binerken Okunabilecek Dua   
   Yolculuktan Dönünce Yapılabilecek Dualar   
   Aksıran için Yapılacak Dua   
   Yemek Duası   
   İkram Eden için Yapılabilecek Dua   
   Helâl Rızık / Kazanç Duası   
   Bereket Duası   
   Sağlık ve Afiyet Duası   
   Ana-Baba ve Mü’minlerin İyiliği için Dua   
   Tövbe ve İstiğfar Duası   
   Seyyidül-İstiğfar Duası   


   İhtiyaç Hâlinde Yapılabilecek Dualar   
   Evlilik ile İlgili Dualar   
   Dünür Olma Sırasında Yapılabilecek Dua   
   Nikâh Duası   
   Gelin Uğurlama Duası   
   Zifafa giren kimsenin yapacağı dua
   Hatim Duası   
   Mevlid Duası   
   Vaaza Başlarken   
   Nimete Kavuşunca Yapılacak Dua   
   Musibetle Karşılaşınca Okunabilecek Dua   
   Belaya Uğrayanı Görünce   
   Fakirlikten Korunmak İçin   
   Sıkıntılı Zamanlarda Okunabilecek Dua   
   Musibetlerden Korunmak için Yapılabilecek Dua   
   Nazar Değmesine Karşı Yapılacak Dua   
   Öfkelenince Okunacak Dua   
   Zorluklarla Karşılaşınca Yapılacak Dua   
   Doğum Öncesi ve Sonrasında Yapılacak Dua   
   Bir iş ve Görevde Başarı ve Sebat Duası   
   Borçlular ve Geçim Sıkıntısı Çekenler için Dua   
   Psikolojik Sıkıntı için Yapılacak Dua   
   Yalnızlık Duygusu Çekenler için Dua   
   Korku ve Telaş Anlarında Yapılacak Dua   
   Tehlikeli Bir Duruma Karşı Yapılacak Dua   
   Vesveseye Karşı Yapılacak Dua   
   Dargınlıkları Gidermek için Yapılacak Dua   
   Yağmur Duası   
   Hastanın Şifa Bulması için Yapılacak Dua   
   Hacı Uğurlama Duası   
   Çarşı-Pazara Çıkarken Yapılacak Dua   
   Temel Atarken veya İşyeri Açarken Okunacak Dua   
   Hacet Duası   
   Ölüm Haberi Duyunca Okunacak Dua   
   Ölü Yıkanıp Kefenlenirken Okunacak Dua   
   Cenaze ile Yürürken Okunacak Dua   
   Cenaze Görüldüğünde ve Defin Merasiminde Okunacak Dua   
   Ölüyü Mezara Koyarken Okunacak Dua   
   Cenazeyi Definden Sonra Okunacak Dua   
   Telkin Duası   
   Ölüler İçin Okunacak Dua   
   Kabir Ziyaretinde Okunacak Dua   
   Sünnet Merasiminde Okunacak Dua   
   Sıkıntıları Giderip Hayırlı İşler Nasip Eden Dua   
   Yeni Doğan Çocuğa İsim Verilirken Okunan Dua   
   Yunus Aleyhisselam’ın Kurtuluş Duası   
   Şerrinden Korkulan Biri ile Karşılaşınca Okunacak Dua  
   Hafızayı Kuvvetlendirmek İçin Yapılacak Dua   
   Dilde Hafif Tartıda Ağır Tesbihat   
   Hayati Öneme Haiz Teşbih ve Dua   
   Üzüntü ve Izdırap Hallerinde Okunan Dua   
   Kabir Duası (52. Gece Duası)   
   Nazar Değmesine Karşı Okunacak Âyet   


   İbadet İle İlgili Dualar   
   Abdest Duaları   
   Eller Yıkanırken Okunacak Dua   
   Ağız Yıkanırken Okunacak Dua   
   Buma Su Verilirken Okunacak Dua   
   Yüz Yıkanırken Okunacak Dua   
   Sağ Kol Yıkanırken Okunacak Dua   
   Sol Kol Yıkanırken Okunacak Dua   
   Baş Meshedilirken Okunacak Dua   
   Kulak Meshedilirken Okunacak Dua   
   Boynuna Meshederken Okunacak Dua   
   Ayaklar Yıkanırken Okunacak Dua   
   Abdest Bittikten Sonra Okunacak Dua   
   Ezan Duası   
   Namaz Duaları   
   Namaz İçinde Okunacak Dualar   
   Sübhâneke Duası   
   Rükû ve Secdede Okunacak Dualar   
   Oturuşlarda Okunacak Dualar   
   Tahıyyât Duası   
   Salli ve Bârik Duaları   
   Rabbenâ Âtina ve Rabbenağfirlî Duaları   
   Kunût Duaları   
   Namaz Sonrası Yapılacak Dualar   
   Selâmdan Sonra Okunacak Dua   
   Tesbihât   
   Peygamberimizin Namazdan Sonra Okuduğu Dualar   
   Salât-ı Münciye   
   Namazdan Sonra Türkçe Olarak Yapılabilecek Dua   
   Namazda Okunan Bazı Kısa Sûreler   
   Fatiha Suresi   
   Asr Suresi   
   Fil Suresi   
   Kureyş Suresi   
   Maun Suresi   
   Kevser Suresi   
   Kafırun Suresi   
   Nasr Suresi   
   Tebbet Suresi   
   İhlas Suresi   
   Felak Suresi   
   Nas Suresi   
   Camiye Girip Çıkarken   
   Cenaze Namazında   
   İstihare İçin Kılınan Namaz Duası   
   Hacet İçin Kılman Namaz Duası   
   Teheccüd Namazına Kalkınca   
   Tilavet Secdesi Duası   
   Arefe Günü ve Kandil Gecelerinde   
   İftâr (Oruç Açma) Duası   
   Cuma ve Bayram Hutbeleri İle İlgili Dualar   
   Kurban İle İlgili Dualar   
   Salât-ı Tefriciye   

   Dua Esintileri   
   Evrâd-ı Kudsiye   
   Sekine   
   Münâcât-ı Veysel Karani   
   Duâ-i İsm-i Âzam   
   Dua-i Tercümân-ı İsm-i Âzam   
   Ebu Bekir(r.a.)’ın Münacatı   
   Kümeyi Duası   


   Türkçe Dua Örnekleri   
   Resulullah’ın Duası-1   
   Resulullah’ın Duası-2   
   Resulullah’ın Taif te Uğradığı Saldırı Sonrasında Yaptığı Dua   
   Meleklerin Müminler için Duası   
   İmam Rabbani Hazretlerinin Duası   
   Râbiatül-Adeviyye Hazretlerinin Duası-1   
   Râbiatül-Adeviyye Hazretlerinin Duası-2   
   Yahya B. Muaz Hazretlerinin Duası-1   
   Yahya B. Muaz Hazretlerinin Duası-2   
   Yahya B. Muaz Hazretlerinin Duası-3   
   Beyazıd-ı Bestami Hazretlerinin Duası-1   
   Beyazıd-ı Bestami Hazretlerinin Duası-2   
   Muhyiddin Arabi Hazretlerinin Duası   
   Gök Kapılarını Titreten Dua   
   Günahların Bağışlanması   
   Dert ve Sıkıntılardan Kurtulmak   
   Fakirlikten Kurtulmanın Yolları   
   Sıkıntı ve Belalardan Korunmanın Yolları   
   Hacet Namazı ve Duası   
   Arefe Günü Yapılacak Dua   
   Son An Duası   
   Bir Osmanlı Kolağasının Savaşta Yaptığı Dua   
   Hazreti Ali’nin Duası   
   Elmalılı Hamdi Yazır’ın Duası   
   Bir âlimin duası "etmeyin”   

   ÇOCUKLAR İÇİN DUALAR   
   Uykudan Uyanınca   
   Uyumak İçin   
   Üzüntü ve Sıkıntı için   
   Kuşkulan Gidermek İçin   
   Şifa İçin   
   İsteklerim Var   
   Dedeler, Nineler ve Akrabalar İçin   
   Bu Dünyadan Gittiler, Ama Hâlâ Kalbimizdeler   
   Anne, Baba ve Kardeşler İçin   
   Arkadaşsa Canımızdır   
   Evden Çıkarken ve Eve Girerken   
   Yolculukta Dua   
   Okul Yolunda En Samimî Arkadaş   
   En Büyük Başarı   
   Kolaylaşsın   
   Yedik İçtik Rabbimize Çok Şükür   
   Bereket İsterken   
   Kaza ve Felâketlere Karşı Dua Ederiz   
   Pişman Olsakda Yapacak Bir Şeyler Vardır   
   Ev Sahibine En Güzel Hediye   
   Sevince Sevinç Katar Dualar   
   Huzur Veren Dualar   


   BAZI SURELERİN FAZİLETİ   
   Dertlere Deva Yâsin Suresi   
   Duha Suresi   
   İnşirah Suresi   
   Fetih Suresi 
   Tin Suresi   
   Kâfirun Suresi   
   Amme Suresi   
   Rahman Suresi   
   Vâkia Suresi   
   İhlâs Suresi   
   Felak ve Nâs Sureleri   


   ESMA-İ HÜSNA   
   Ayetlerde Geçen Allah’ın İsimleri   
   İsim Tamlamaları   
   Hadislerde Geçen Allah’ın İsimleri   

   HAKK VE TEK DİN   
   Hakk Ve Tek Din   
   Kur’an’da Allah   


   KUR AN DA DUA AYETLERİ - KUR AN DA DUA ÖRNEKLERİ   
   Kur’an’da Dua Ayetleri   
   Kuran’dan Dua Örnekleri   
   Hakk’a Sığınma Duası   

   PEYGAMBER VE EVLİYA DUALARI   
   Hz. Yakub (A.S.)’ın Duası   
   Hz. Eyyüb (A.S.)’ın Duası   
   İmam-ı A’zam Duası   
   Hz. Enes ibn-i Malik’in Duası   
   Hz. Hamza’nın Duası   
   Hz. Adem’in Duası   
   Hz. Aişe’nin Duası   
   Hz. İbrahim’in Duası   
   İbrahim B. Ethem’in Duası   
   Hz. Mevlana'nın Dilinden Dualar   


   ÇEŞİTLİ DUALAR  
   Cuma Gününde Okunacak Dualar   
   Namaz Kılmak İçin Saffa Girince Okunacak Dua   
   Sabah Namazına Kalkmak için Okunacak Dua   
   Sabah Namazı’nın Farzından Sonra Okunacak   
   Sabah-Akşam İhmal Edilmemesi Gereken Bir Dua   
   Öğle Namazı’ndan Sonra Okunacak Dua   
   Akşam Namazı’ndan Sonra Okunacak Dua   
   İkindi’den Sonra Okunacak Dua   
   Sabah Ve Akşam Okunacak Dualar   
   Gece Ve Gündüz Okunacak Dualar İman Duası   
   Sabah Namazı’ndan Sonra Okunacak Dua   
   Cuma Sabahında Okunacak Dualar Ve Zikirler   
   Erken Kalkmak İçin Okunacak Dua   
   Tuvalete Girerken Okunan Dua   
   Tuvaletten Çıkarken Okunan Dua   
   Banyoya Girince Okunacak Dua   
   Banyodan Çıkarken Okunacak Dua   
   Yatağa Girildiği Zaman Amenerrasülü Okumak   
   Yatarken Okunacak Dualar   
   Aynaya Bakarken Okunacak Dua   
   Yemeğe Başlarken Okunacak Dua   
   Yemek Yendiğinde Okunacak Dua   
   Su İçildikten Sonra Okunacak Dua   
   Su İçirene Yapılacak Dua   
   Cennet İçin Yeterli miyiz?   
   Hasta Olmamak İçin   
   Hastaya Şifa Duası   
   Hastayı Ziyaret Esnasında Okunacak Dua   
   Baş Ağrısı, Sıtma Ve Genel Hastalıklar İçin Okunacak Esma   
   Vücut Ağrılarına Karşı Okunacak Şifa Duaları   
   Üzüntü Yahut Bir Keder İsabet Edince Okunacak Dualar   
   Kalpten Günah Kirlerinin Temizlenmesi İçin Esma   
   Cinlerden Korunma Duası   
   İnsanların ve Cinlerin Salâtı   
   Şeytanın Vesveselerinden Ve Şerrinden Kurtulmak İçin Okunacak Dua   
   Yatsı Namazı’ndan Sonra Okunacak Dua   
   Bir Sene Boyunca Büyülerin Ve Şeytan’ın Şerrinden Korunma Duası   
   Karı Koca Arasındaki Düşmanlığın Rızaya Dönmesi İçin   
   Çocuğun Ağlamaması İçin Okunacak Dua   
   Çocukları Nazardan Korumak İçin Okunacak Dua   
   Çocukların Korunması İçin Yapılan Dua   
   Salih Bir Evlat İle Rızıklanmak   
   Dünya Ve Ahiret Rızkının Bolluğu İçin   
   Ömrü Uzun Olmak İçin Edilen Dua   
   Nur Duası   
   Sığınma Duası   
   Kevser Havuzundan Kana Kana İçmek İsteyenlerin Okuyacağı Salavat   
   Muhabbet Duası   
   Hamd Ve Şükür Ayetleri   
   Nefsin Kötülüğü Ve Terbiye Edilmesinin Gereği   
   Gönlün Ferahlanması İçin Dua   
   Alemden Uyarıcı Mesajlar   
   Dış Alemden Uyarıcı Mesajlar   
   Çaresiz İnsanların Yakarışları   
   Sevmediğini Görünce Okunacak Dua   
   Düşmanla Karşılaşmada Okunacak Dua   
   Şirkten Korunma Duası   
   Uğursuzluk İnancına Karşı Okunacak Dua   
   Hilal Görününce Okunan Dua   
   Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Okunacak Dua   
   Sınav Başlayınca Da Şu Dua Okunur   
   Depreme Karşı Korunmak İçin Dua   
   Akıl Erdirilemeyen Sırlar   
   Cahillerin İnatçılığı   
   Azgın Nefsi Islah Etme Duası   
   İnsin Cinnin Teşbihine Bedel Salavat-ı Cevheretil Kemal   
   Müşrikler Ve Cehennem   
   Azabın Gecikmesi Ve İnsan Tabiatı   

   TEŞBİH, TEVBE VE İSTİĞFAR   

   Teşbih Çeşitleri   
   Teşbih ile İlgili Âyetler   
   Teşbihin Önemini Beyan Eden Hadis-i Şerifler   
   Tevbe Etme Ve Bağışlanmayı Dileme   
   Tevbenin Çeşitleri   
   Tevbenin Kabulü   
   İstiğfar Duası   
   İstiğfar ile İlgili Dualar istiğfarın Önemi   
   İstiğfar ile İlgili Ayetler   
   İstiğfar ile İlgili Hadis-i Şerifler   


   BESMELE. TEHLİL VE İMAN   
   Besmele  
   Besmele İçine Saklanmış 19 Hakikat   
   Besmele’nin Bazı Sırlan   
   Besmele, Ruhların Huzuru...   
   Tehlil Hakkında Çeşitli Dualar   
   Tehlil ile İlgili Bazı Ayetler   
   İman Duası   
   İman Tazeleme Duası   
   İmanı Kuvvetlendirme Duası   
   Müezzini Ve İkamet Getireni Dinleyen Kimsenin Okuyacağı Dualar   
   İmanla Can Verme Duası   


   SALÂT VE SELÂM   

   Selâm İle İlgili Dualar   
   Salât Ve Selâm Örnekleri   
   Salât Ve Selâma Çok Evvelden Başlanmıştır   
   Salât Ve Selâmlar   
   Selam Alıp Vermenin Fazileti   
   Selamı Yaymak   
   Gayrimüslim Selam Verirse Ne Yapılır?   
   Salât-ü Selâm Ve Salavât-ı Şerîfeler   
   Meleklerin Salât Ve Selâmlan   
   Efendimiz’e (S.A.V.) Salavat Getirmenin Faziletlerinden   
   Peygamberimiz'in Bize Salât Ve Selâmı   
   Faziletli Salât Ve Selâmlar   
   Hazreti Fatıma (R.A.) Validemizin Okuduğu Salavat   
   Hz. Peygamberin Mucizeleri   


   PEYGAMBERİMİZ   
   Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’in Şemaili   
   Hz. Peygamber’e Duyulan Aşk Ve Özlem   
   Peygamberimiz'in Hicret Sırasında Mağaradaki Duası   
   Peygamberler Hakkında Allah’ın Yasası   
   Resulü Ekrem İle Görüşmeyi Arzu Edenler   
   Peygamber’e Bir Medhiye   
   Salâten Tuncînâ   
   Salât-ı Tefriciyye   
   Salât-ı Fethiyye   
   Salavât-ı Fetih   
   Otuz Bin Salavât-ı Şerife Gücünde Bir Salavat (Salavat-ı Melevan)   
   Dört Büyük Halife’nin Salât Ve Selâm Duası   
   Aşere-i Mübeşşere (Cennet’le Müjdelenen On Sahabe)   

   MÜBAREK GÜNLER   
   Ramazân-I Şerîf   
   Aşura Günü Yapılacak İbadetler   
   Aşura Gününün Faziletleri   
   Aşure Günü Duası   
   Kurban Keserken Şöyle Niyet Edilir   
   Fihrist   
     
    
   Seda Yayınları Mustafa İloğlu Büyük Zırhlı Sırlı Dualar kitabını incele diniz.   
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786059906067
   MarkaSeda Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786059906067

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.