• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Delilleriyle Hanbeli Fıkhı El Muğni Muhtasarı

   Fiyat:
   800,00 TL
   İndirimli Fiyat (%55,6) :
   355,00 TL
   Kazancınız 445,00 TL
   118,33 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo

   Kitap              Delilleriyle Hanbeli Fıkhı El Muğni Muhtasarı
   Yazar              Dr. Hamed b. Abdulaziz el-Hammâd
   Yayınevi          Karınca Polen Yayınları
   Tercüme         A. Alpaslan Tunçer
   Kağıt  Cilt       Sarı şamua, Kalın Ciltli, 4 Cilt takım
   Sayfa  Ebat    2.347 sayfa, 17x24 cm
   Yayın Yılı        2021


    
   Delilleriyle Hanbeli Fıkhı El Muğni kitabını incelemektesiniz.
   Polen karınca yayınları Delilleriyle Hanbeli Fıkhı El Muğni kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

    
   delilleriyle hanbeli fıkhı el muğni muhtasarı
    

         
            ÖNSÖZ
    
    
   Şüphesiz hamd, Allah'a mahsustur. O'nu över, O'ndan yardım ister ve O'ndan mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötü­lüğünden Allah'a sığınırız. Allah'ın doğruya ulaştırdığını kimse saptıramaz, saptırdığına da kimse hidayet veremez. Allah'tan başka ilah olmadığına, O'nun tek olduğuna ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) de O'nun kulu ve resulü olduğuna şehâdet ederim. Çokça salât ve selam Allah'ın elçisine, âline ve ashabına olsun.
    
   İmdi;

   Muvaffakaddin Ebu Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Muhammed b. Kudâme'ye ait olan "el-Muğnî" kitabı, diğer İslam fıkhı kitapları arasın­da yer almaktadır. İhtilaflı olan konuları ve görüşleri zikretmeyi ele aldığı gibi, aynı şekilde delil getirme, münakaşa ve tercih etme hususlarını da delil ile birlikte, taassuptan da uzak kalarak ele almıştır. Bunu, delilin or­taya koyduğu konulara da kendisi destek vererek, kendi mezhebi içinde bulunan meşhur görüşlere aykırı da olsa getirmiş olduğu açıklamaları biz­zat göstermektedir.[1]
    
   [1] Üstad Muhammed Reşit Rıza şöyle demiştir: "el-Muğni'ye gelince; bu eseri kaleme alan bir Hanbeli fakihi'dir. Bir nakilci ve hadisçidir. Hanbeli fıkhına dair bir çok kitap kaleme almıştır. el-Muğni eseriyle bütün Müslümanlar hakkında genel bir fıkıh ilmini ele almak istemiştir. Kendisi Sahabe ile Tabiin âlimlerinin görüşlerini ve kendilerine uyulan mezhep imamları gibi diğer meşhur âlimlerin görüşlerini zikrederek, her biri­sine ait delillerini de ortaya koymuştur. Hanbeli mezhebindeki bir çok konuyu tercih de etmiş olsa, başkalarının görüşlerini asla kınamamıştır, hiçbir taassup kendisini de­lillerden bir şeyi gizlemeye de sevk etmemiştir. Bunlar hakkında o -bazı mukallitlerin yaptığı gibi- bir tanda asla bulunmamıştır. Hülâsa; el-Muğnî kitabının en güzel tarafı bize, temel hükümlerde ve önem arz eden meselelerde, müctehid fıkıh imamlarının görüşlerini delilleriyle beraber özetlemesidir. Böylece bizi çok büyük hacimli olan mezheplerin kitaplarına müracaat etmemize gerek bırakmamaktadır..." Kendisine ait olan "el-Muğnî ve'ş Şerhu'l Kebîr" eserinin önsözünden...
    
    
   Herhalde bu eserin, uzman kimseler tarafından da oldukça büyük ve geniş hacimli görülmesi hasebiyle, kendisinden istifadesi zor gelmiştir. Bu değerli kitabın hizmeti noktasında benim de bir katkım olabilir dü­şüncesiyle, genelin istifadesine sunmak için kitabı, şu noktaları gözetmek suretiyle muhtasar bir hale getirmeye çalıştım:

   Maksadın korunmasını mümkün kılacak ölçüde ve ayrıntıya gerek kalmadan, Müellifin ibaresine ve tertibine bağlı kaldım.
    
   Meydana gelmesi çok nadir olan fürû konularını, zayıf kaçan sözleri ve kural dışı (şaz) ifadeleri zikretmedim.
    
   En sahih ve en açık delilleri zikretmekle yetindim.
    
   Genel olarak birtakım konular hakkında; Dört Mezhep İmamı ile Sevrî, Evzâi, Leys, Ebu Sevr, Dâvud vb. gibi meşhur mezhep âlimlerinin görüşlerini zikretmekle de yetindim; kimi zaman onlardan zikretmediğim de olmuştur.
    
   Görüşlerin durum ve pozisyonunu, Şeyh Muvaffak'ın naklettiği şe­kilde bıraktım ki, bu noktada onun sözü gerçekleşmiş olsun.[1]
    
   Konular ve meseleler açık ve anlaşılır olsun, birbirlerinden kolayca fark edilsinler diye de paragrafın yanına açık bir şekilde konu başlığını koydum.
    
   Kitabın asıl müellifinin mezhebi olması yönüyle yetinerek, her mese­lede İmam Ahmed'e ait görüşü açık şekliyle ortaya koymadım. Zira Şeyh Muvaffak'ın izlediği yol da bu olmuştur.
    
   Hadislerin metinlerini ise hadis kitaplarından istifade ederek zikret­tim. Hadisin alındığı kaynağı da dipnot kısmında tahriç ederek, hadisin derecesini ve bu noktada tercih edilen görüşü de ifade etmek suretiyle ortaya koydum.
    
   Tariflere, terminolojiye ya da müfredata dair uzun açıklamalara ve bu noktadaki dayanakların izahlarına ise girmedim. Böylelikle muhtasar sayılan bu eserin dışına çıkmamış oldum. Nitekim bu hususta daha geniş kapsamlı olarak bilgi sahibi olmak isteyenler, fıkıh ve hadise dair şerh ki­taplarına, garip ifadelerin ve gramer konularının açıklandığı eserlere çok kolay bir şekilde ulaşabilirler.[1]
    
   Dolayısıyla... Yüce Allah'tan bana yardımını ve muvaffakiyetini bah­şetmesini diliyor, bu ameli hem gökte ve hem de yerde makbul ameller zümresine katmasını niyaz ediyorum. O Allah ki, otoriter olan ve buna güç yetirendir. Salât ve Selam yaratılmışların en hayırlısı Hz. Muhammed'e, âline ve ashabına olsun.
    
   Hamed b. Hammâd b. Abdulaziz el-Hammâd
   Medine-i Münevvere, H. 01/03/1410

    
    
   [1] Bu izahlara ek olarak, konu hakkında istifade edilebilecek birtakım özel kitaplar var­dır. Mesela: "Enîsu'lFukahâ", "el-Misbâhu'lMunîr", "el-Matla'ûalaEbvâbi'lMuknî" gibi kitaplar bunlardan sayılır. Allah'a hamd olsun hepsi de bu konuda oldukça do­yurucu kitaplardır.
   ( Delilleriyle Hanbeli fıkhı el muğni , el muğni hanbeli fıkhı kitabı , imam hanbel fıkıh kitap ,  hanbeli fıkhı tercümesi , polen yayınları , karınca yayınevi )
    


   delilleriyle Hanbeli fıkhı el muğni fıkıh kitabı nı incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786055104535
   MarkaKarınca Polen Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786055104535

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.