• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Ehli Sünnet Akaidi  

   Fiyat:
   70,00 TL
   İndirimli Fiyat (%40) :
   42,00 TL
   Kazancınız 28,00 TL
   Aynı Gün Kargo

   Kitap           Ehli Sünnet Akaidi      
   Yazar          İmam Ebul Yusr Muhammed Pezdevi
   Yayınevi      Kayıhan Yayınları
   Tercüme      Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük

   Kağıt Cilt      2.Hamur, Karton İnce Cilt
   Sayfa Ebat   415 Sayfa - 13x19 cm
   Yayın Yılı     2017
    


   İmam Ebul Yusr Muhammed Pezdevi Ehli Sünnet Akaidi kitabını incelemektesiniz.   
   Kayıhan Yayınları Ehli Sünnet Akaidi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


   Ehli Sünnet Akaidi
   İmam Ebul Yusr Muhammed Pezdevi

   Fakihler, daha çok fıkhi alanda derinleşme göstererek ve sadece bu ilimle uğraştıklarından, İlm-i Kelamın biraz olsun dışında kalmışlardır.

   İşte tam da bu sırada Akaid-Kelam konusunda İslam dünyasının çok rağbet ettiği İmam Ebu’l-Yusr Muhammed Pezdevi, sapık ve bid’at ehlinin aykırı görüşlerinden yola çıkarak, elinizdeki bu mükemmel eserini te’lif etmiştir.

   Kayıhan Yayınları olarak, bu eseri hazırlarken “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat” inançlarının saflığını ve sadeliğini, bu ekole mensup bir imam olan Pezdevî’nin kaleminden okuyucularımıza aktarmaya çalıştık. İmam Pezdevî’nin üzerinde durduğu benzer durumlar bugün de çevremizde fazlasıyla mevcut olduğunu hiç bir zaman hatırımızdan çıkarmadık. Bu sebeple Ehl-i Sünnet Akâidi zengin içeriğiyle büyük önem arz ediyor.

   Böyle eşsiz bir kıymete haiz olan, kendi sahasında büyük bir boşluğu dolduran ve orijinal haliyle, gözden geçirilmiş son baskısında ayet ve hadislerin tahric ve tahkikleri de yapılarak, herkesin istifadesine sunulan bu eserden ilimle uğraşan birçok insanımızın istifâde etmesini temenni ediyoruz…

    DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN ÖNSÖZ

   Sadru'l-İslâm Ebu'l Yusr Muhammed Pezdevî'nin Usûlu'd-Din adıyla telif ettiği eserini seksenli yılların başında Erzurum'da tercüme etmiştik. Ehl-i Sünnet Akâid'i adıyla Türk okuyucusuy-la tanışan bu eser dördüncü baskısıyla tekrar yayına sunuluyor. Bu vesileyle yayıncı Adem Kuşkuluyu ve özellikle okuyucuyu tebrik ediyor, ilgilerine teşekkür ediyoruz.

   Kitabın böyle bir mazhariyete sâhip olması hiç şüphe­siz Allah'ın bir lütfü ve ihsanıdır. Geri planda ise Müellif Pezdevî'nin (r.a) ihlâs ve samimiyeti bulunmaktadır. Ehl-i Sünnet Akâidi'nin bu baskısında Mehmet Halife Doğanın kitapta yer alan hadîslerin tahkik ve tahrici yer almaktadır. M. Halife Doğan titiz ve emek mahsulü bir araştırma ve çalışma yaparak hadîsleri tahkik ve tahric etmiştir. Onun bu çalışma­sı da inşaallah Hak katında layık olduğu karşılığı görecektir. Kendilerini tebrik ediyor ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.

   Ehl-i Sünnet Akâidi'nin yeni dördüncü baskısının okuyu­cuya yararlı olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz.

   Prof. Dr. Şeraj'ettin Gölcük
   6 Aralık 2013/3 Sefer 143S Ankara

    
        ÖNSÖZ

   Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
   Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'adır. Zafer, mükâfat Allah'tan korkanlarındır. Salât ve Selâm O'nun emin Rasûlü Muhammed Mustafa'ya, O'nun iyi olan yakınlarına ve mu minlerin anneleri olan eşlerine olsun. 

   Tevhid ilminde öncekilerin yazdıkları kitaplara baktı­ğımda bazılarının İshâk el-Kindî (260/873) el-İsfirazî (öl. 515/112l'den önce) ve benzerleri gibi filozoflara ait oldu­ğunu, bunların hepsinin doğru yoldan uzak, sağlam dinden sapmış olduklarını gördüm. Bu kitaplara bakmak câiz değil­dir, çünkü tehlikeli yerlere çeker, götürür. Onlara tutunmak, onlara nazar etmek doğru olmaz. Zira Tevhid ismini taşısalar da, onlar şirkle doludur. Bundan dolayı, Ehli Sünnet ve'l ce­maatin ilkleri onların kitaplarından bir şey almamıştır.

   Aynı şekilde, ilmin bu dalında, Kelâm'da, Abd'el-Cabbar, (416/1025), Ebû Ali el-Cübai (303/915), el-Ka bî (319/931) ve İbrahim Nazzâm (232/846) gibi Mutezilenin pek çok eserlerini gördüm. Şüphe meydana gelmemesi, itika­dın zayıflamaması, sülük sâhibi kimseye bidate sebep olma­ması için bu kitapları ele almak ve onlara bakmak câiz değil­dir. Bundan dolayı Ehli Sünnet ve'l cemaatin ilkleri onların kitaplarından bir şey almamıştır.

   Aynı tarzda, Muhammed b. Heysan[1] ve benzerleri de bu ilim dalında kitaplar tasnif ettiler. Bu kitaplara nazar etmek ve 
   onlara tutunmak, onlardan bir şey elde etmek helal değildir. Çünkü onlar bidat ehlinin kötüleridir. Elimde bu eserlerden bazıları vardı ve ben onlardan bir şey elde etmedim.
    
   Yine bu ilimde, Ebû el-Hasan el-Eş'arî (324/936) ve ondan başkalarının yüze yakın kitaplarını inceledim. Kısa­ca, onun tasnif ettiği pek çok kitap genel olarak Mu'tezile mezhebini düzeltmek içindir. Zira o başlangıçta itizal (ay­rılma), Mu'tezile mezhebine inanıyordu, sonra Allah ona Mu'tezilenin sapıklığını beyân etti de onların mezhebine inanmaktan tevbe etti. Daha önce Mu'tezile adına kitap yaz­dığından, sonra yazdığı kitap tam ve mükemmel olmadı.

   Eş'arî'nin ilmine, onun kararlaştırdığı şekilde Şâfiî'nin ashâbı sâhip çıktı. Şâfiî'ye mensup olanlar Eş'arî'nin kabul ettiğine uygun olarak pek çok kitap tasnif ettiler. Fakat Ehli Sünnet v'el-Cemaatten bizim arkadaşlarımız Ebû el-Hasen el-Eş'arî'yi bazı meselelerde hatalı buldular: Meselâ, inşa-allah ileride meseleleri açıklarken beyân edeceğimiz gibi o tekvin ve mükevven (varlık) birdir demiştir. Ebû el-Hasen el-Eş'arî'nin hata ettiği meselelere vâkıf olan ve onun hatasını bilen kimse için Eş'arî'nin kitaplarını inceleme ve ele alma­da bir beis yoktur. Çünkü onun kitaplarına bizim arkadaşla­rımızdan pek çoğu tutunup nazar etmişlerdir ki bunlar Ehli Sünnet ve'l-Cemaatin reisleridir.

   Ebû el-Hasen el-Eş'arî'den daha eski olan Ebû Muhammed Abdullah b. Saîd b. Küllâb el-Kattân'da (240/854) bu türde eser­ler tasnif etti. Fakat onun kitaplarından elimde bir şey yoktur. Onun bütün görüşleri Ehli Sünnet ve'l-Cemaatin görüşlerine uyar, yalnız on kadar meselede Ehli Sünnet ve'l-Cemaate ihtilaf hâlindedir. İnşallah meseleler bahsinde açıklayacağımız gibi o da hata etmiştir. Bununla birlikte hata ettiği meseleleri bilen kimse için onun kitaplarına tutunup incelemekte bir beis yoktur.

   Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat mezhebi üzere Tevhid ilmin­de zâhid İmam Ebû Mansur Mâturîdî Semerkandî'nin (333/944) bir kitabını görüp inceledim. Ebû Mensur Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaatin reislerindendi, Şeyh imam babam, ceddi Zâhid Şeyh İmam Abd-el-Kerim b. Mûsâ'dan naklen onun kerâmetlerini bana hikâye etmiştir. Zira bizim ced­dimiz ashâbımızın kitapları ile Şeyh İmam Ebû Mansur Mâturîdî'nin Kitâbü't-Tevhid ve Kitâbü't-Te'vilât'ının mana­larını iyi öğrenmişlerdi. Yalnız Şeyh Ebû Mansur'un yazdığı Kitâbu t-Tevhid'te biraz kapalılık ve uzatma, tertibinde ise bir nev'î zorluk vardır. Eğer bunlar olmasaydı bize kâfi gelecekti.

   Semerkand ehli de bu konuda eserler kaleme aldıysalar da yeterli değildir. Ben, bu ilimde, üst tabakanın dayanacağı gibi alt tabakanın da okuyacağı Ehli Sünnet ve'l-Cemaat yolu üze­re kısa, açık bir kitap yazmayı düşündüm. Bu kitâbı yazmaya beni iten sebepler şunlardır:

   Sapık ve bidat ehlinin görüşlerinin ülkemizde ortaya çık­ması, fıkhın anlamlarında fakihlerin derinleşme eğilimleri, Ehli Sünnet ve'l-Cemaate bağlı kalmak için tahkik sahasına dalma.. Böylece doğru yoldan kayma olmayacağını ve hida­yetten sapılmayacağını düşündüm. Bu kitapta açıklayacağı­ma uyan kimse Ehli Sünnet ve'l-Cemaat yolu üzerinde olur. O yol ki, Hz. Peygamber (s.a.v.), Ashâbı (r.a.) ve onlardan sonraki sâlihler onun üzerinde idiler. Allah'tan niyet ettiğimi tamamlamak, başladığımı bitirmek için tevfik diliyor, O'na dayanıyor, O'na tevekkül ediyorum.

   İmam Ebu'l-Yusr Muhammed el-Pezdevî
    
   [1]   Kerrâmiyye'den Mücessime taraftarı Şehristâni, el-Milel, C. 1, s. 110.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786055996581
   MarkaKayıhan Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786055996581

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.