• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Elfabe El ve Yüz Çizgilerinin Anlamı

   Fiyat:
   65,00 TL
   İndirimli Fiyat (%38,5) :
   40,00 TL
   Kazancınız 25,00 TL
   Aynı Gün Kargo

   Kitap               Elfabe El ve Yüz Çizgilerinin Anlamı
   Yazar              Mehmet Ali Bulut
   Yayınevi          Hayat Yayınları
   Kağıt - Cilt      2. Hamur -  Karton kapak cilt
   Sayfa - Ebat   376 sayfa  -  13,5x21 cm
   Yayın Yılı        2018   Mehmet Ali Bulut Elfabe El ve Yüz Çizgilerinin Anlamı kitabını incelemektesiniz.   
   Hayat Yayın Elfabe El ve Yüz Çizgilerinin Anlamı kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


   Elfabe
   El ve Yüz Çizgilerinin Anlamı


   El ve parmak yapılarımız ile yüz hatlarımız davranışlarımızı belirleyen genetik kodlar içerir.

   Bu genetik kodlama; kişinin iç hâllerinden, yeteneklerinden, hastalıklarından, başarılı ya da başarısız olabileceği girişimlerinden haberler verdiği gibi düşünce süreçlerini de belirler.

   Parmakların uzunluğu ya da kısalığı, avuç içindeki çizgiler, yükseltiler ve çukurlar hep bir şeylere işarettir. Mesela, bir meslekte çok başarılı olmuş insanların ellerinde belirgin ortak özellikler vardır.

   İnsan yüzünün sol kısmı o insanın gerçek kişiliğini yansıtır. Buna karşın sağ tarafı ise saklamaya çalıştığı diğer yüzünü gösterir.

   Her insan;
   Kendi hayat yürüyüşünün nasıl olacağını,
   Hastalık ve sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri,
   Evlilik hayatını ve sürecini,
   İnsan ilişkilerindeki potansiyelinin ne olduğunu merak eder.
   Bu kitap; insanın davranışını belirleyen genetik kodlardan hareketle, insanlara bir kılavuz oluşturmak, hayatını doğru yönlendirmesi için ona yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.


   ÖNSÖZ

   Chirology, Palmistry, Ilm-i Sîma, İlm-i Kıyafe, Firase gibi adlarla anılan bu ilim dalları Doğuda ve Batıda birçok büyük zekânın dikkatini çekmiş, ilgi alanlarını teşkil etmiştir.

   İnsanlarda, idrakin keşfi kadar eski bir tecrübî ilim... Seslere, gözle görünebilir bir vücut giydirme ihtiyacının, insanları yazıyı icat etmeye zorladığı dönemlerden kalma bir ilimdir el çizgilerinden hayat hikâyesini okuma sanatı. Sümerler, Akadlar, kadim Mısırlılar bundan yararlanmışlardır. Ta o dönemlerin hatırası olan bu ilim, her asırda yeni yeni tecrübelerle, yeni yeni zekâların katkılarıyla günümüze kadar gelişerek devam etmiştir.

   Bu ilmin bilinen ilk temsilcileri arasında Aristo’nun da adı geçer. Romalılarda el çizgilerini okuyup oradan kişinin kabiliyetleri ve yaşayacakları ile ilgili hükümler çıkarmak oldukça önemlidir.


   Ortaçağda ise bu ilimlerin en büyük temsilcileri arasında Müslüman âlimleri görüyoruz. Muhyiddin İbnül Arabi, Fahreddin El-Razi, İbni Sina gibi büyük deha ve İslâm âlimleri bu ilimlere dair hususi eserler yazmışlardır. 


   Müslüman ilmi simacılar, bu konuda o kadar ileri gitmişlerdir ki bir insanın vasıflarından, karakterinden beden ve yüz şekillerini tasvir etmeyi tahmin edebilmişlerdir Sokrat’ın, Aristo’nun, Batlamyos’un eserlerinde kendileriyle ilgili yaptıkları aktarımlarından hareketle eşkâllerinin nasıl olabileceğini tahmin etmişlerdir. Nerede ise eserlerinden hareketle resimlerini çizmişlerdir ki gerçeğin çok da uzağına düşmemişlerdir. Arap ilm-i sîmacısı Ebu’l-Vefa Mübeşşir b. Fatik’in böyle bir eseri mevcuttur. Aynı şekilde Ebu’s-Sem’a El Emşati’nin renkler ve bunların işaret ettiği mana ve hastalıkları anlatan Kitabu’l-Kavli’s-Sedîd fi İhtiyari’l-İma’ ve ’1-Abîd adlı bir eseri mevcuttur.


   Ancak, bu ilmin bugünkü hâlini alması, 19. yüzyılda, Batıda bu işe emek verenler sayesinde olmuştur. Çünkü pozitivist yaklaşımın dünyada hâkim olmasıyla kadim tüm ilimlerin altı boşaltılmış, referansları yok edilmiş ve âdeta havada kalmışlardır.


   Her ilmin temelleri ve postülaları vardır. Siz o postülaların referansını yok eder veya anlamsızlaştırırsanız, zamanla o ilim de hurafeye döner; referansları yok olmuş her ilim sonunda anlamsız bir hâl alır. Hurafeler dahi böyle derin bilimsel kırılmalar neticesinde, eski döneme ait ama referanslarını kaybetmiş kimi temel bilimlerin yadigârıdır. Kıyafetnamecılik, Müneccimlik, Simyacılık, İlmu l-Hey’e’de olduğu gibi...


   Mesela bugün kullandığımız matematik (İlm-i Riyaze) on tabanlı (desimal) bir sayılar sistemine dayanıyor. Öyle var sayılıyor. Bu mutlak bir şey değil. 2’li de 8’li de 32 lı de 68 lı de 128’li de olabilirdi. Birisi öyle yapmış ve sonra herkes öyle kabul etmiş. Sayılar da o çerçevede değerlendirilmiş; 0-9  Esasında bugün eğer biz o kadim matematik kurallarını hâlâ kullanmak zorunda olamasaydık, çoklu taban sistemi(Oktal sistem, Hegzadesimal sistem, 32’li sistem...) üzerinde inşa edilmiş modern hayatı yaşayanlar ‘ne saçmalık’ derlerdi, on tabanlı sayılar sistemi için. Çünkü bugün çoklu tabanlar da kullanılıyor. Hatta ‘binary’ dediğimiz ona da ilk imada bulunan, yine ilk dönem Müslüman bilginlerdir ikili taban var ki bütün sistem ‘var’ ve ‘yok’ üzerine kuruludur.


   Sonuç olarak, eğer Batı, Müslüman bilginlerin büyük bir icadı olan (Batı o dönemde, kendisiyle dört işlem bile yapılamayan Romen rakamlarını kullanıyordu) onlu taban sisteminin yerine, Batının Aydınlanma Dönemi’nde kendi icatları olan bir sayılar sistemini kullansaydı o sayılar sistemini de bir tür hurafeye dönüştürürlerdi. Kıyafetname ve müneccimliğin başına gelenler Riyaziye denilen bilimin de başına gelirdi. Çünkü İlm-i Riyaziye aym zamanda, yeme içmenin aritmetiğini de içeriyor. Yani perhizi; abur cubur yememeyi de kapsamına alıyordu.


   Modern dönemdeki bilimde, gözlemcilik ve tamamen tekrar edilebilirlik esas alınınca, tecrübelere dayanan bilimler anlam yitirdiler...


   Batılı araştırmacılar, sosyolojinin ve psikolojinin zorlamasıyla (Kretschmer’in Beden Yapısı ve Karakter tahlilleri, şizofrenlerin tespitinden, âri ırkın tasarımlanmasına, tiplerin kriminolojik eğilimlerinin tespitine varıncaya kadar birçok alanın referans noktası olmuştur) Palmistry, Chiroloji adı altında bu alana eğilmemiş ve eserler vermemiş olsalardı, biz bugün bu disiplini de Doğunun hurafeleri arasında saymaya devam ederdik büyük ihtimalle.


   Çünkü 18. yüzyıldan itibaren gelişen ve sonunda tanrı tanımaz bir anlayışta karar kılan pozitivizm, aklın imkânlarını, görme ve deneme (gözlem ve deney) ile sınırladığı için, geçmiş dönemlerin bu gibi tecrübî ilimlerinin altını boşaltmış; onları köksüz, manasız birer hurafeye dönüştürmüştür.


   Oysa gerçekten bu ve benzeri ilimler, insanlığın çok uzun bir döneminde, insanların yeteneklerini belirlemesi, kabiliyetlerinin tespiti açısından ciddi hizmetler vermiştir. Tam bir insan kaynakları alanı olmuştur. Özellikle saraylarda istihdam edilecek kişilerin seçiminde önemli bir değerlendirme aracı olarak kullanılmıştır.


   Ancak kabul etmek gerekir ki esasında insanın karakter ve ahlakını belirleme amacını taşıyan bu ilim dalı zamanla cahillerin eline geçerek esas amacının dışında kullanılmış, hurafe denilebilecek bir mahiyet de kazanmıştır.


   Şunu belirtmemiz gerekir ki bu ilim, bugünkü hava tahmin raporları gibi var olanı, insanın mahiyetinde saklı olanı işaretlerinden hareketle doğru değerlendirme aracıdır. Zaten Kur’an-ı Kerim’deki tanımıyla bu ilim, bir ‘şâkile’ ilmidir. "De ki her şeyin ameli kendi şâkilesi ne göredir!” (İsrâ, 84) ayetinde geçen manasıyla ‘şâkile’, eşyanın şeklinden ve taşıdığı izlerden onun mahiyetini ve neye yaradığını, nereye varacağını bilme ilmidir... Mesela hayvanlarda ve otlarda parlak sarı rengin, zehir ve tehlike işareti olduğu gibi...


   Evet, bu bir ilim ve kodları tecrübeye dayalı bir ilim. Sadece aklın değil, kalbin, hissin ve gözlemlerin de içine dâhil olduğu bir "insan bilimidir.” içinde tecrübe ile birlikte ‘hads’ de vardır. Uzun yıllar bir şey ile meşguliyetin getirdiği derin karar verişler ve idrak ile varılan sonuçlar bu ilimde önemlidir.


   Bu ilmin mahiyeti, ondan nasıl faydalanılabileceği hususları bölüm başlarında yer aldığı için önsözde ayrıca bu konulara temas edilmeyecektir. Yapısal genel özellikler anlaşılmadan detaylara dair yorumlar eksik kalacaktır.


   Bu cümleden olarak "Eller”, "Parmaklar” ve "Avuç Çiz-gileri” başlıkları altında verilmiş bölümlerin giriş yazılarının okunmasında büyük yarar vardır.


   Özellikle "Avuç Çizgileri"ne giriş ile "Bir Uyarı” ve "Ara Not” başlıklı bölümleri okumak, bu ilim yoluyla elde edilecek sonuçların doğru yorumlanması ve değerlendirilmesi bakımından yararlıdır.


   Bu
   kitabın hazırlanmasında, belli başlı birkaç eser esas alınmıştır. El çizgilerinin yorumlanması ile ilgili bölümlerde en çok başvurulan kaynak Gizli İlimler Hâzinesi serisinin birinci kitabı, Louis Stanke’nin Les Lignes de La Main ve Victor Segno’nunA Correspondence Cours of Instruction in Chirology adlı ders notlarıdır. Bunların dışında müteferrik birçok eser ve yazıdan faydalanıldı. Tabii kendi tecrübelerimizden de bir hayli kattık.


   İlm-i Sima bölümü içinse birinci derecede Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Marifetname’si, Gizli İlimler Hazinesi’nin ilgili bölümleri, Bili Harris’in Yüzün Anlamı, Halit Ziya Uşaklıgil’in İlm-i Sima’sı ve daha birçok eserden yararlandık.


   Niyetimiz, insanın insanı tanımasında ve insanların birbirinden ve kendilerinden doğru yararlanmasında yeni bir alan açmak değil, unutulmuş bir disiplini ve referansları yeniden hatırlatmak, bugünün literatürü içinde istifadeye açmaktır.


   Eğer bir hata yapmışsam kendi eksikliğimdir ve okuyucularımdan hoşgörü ile karşılanmak dilerim. Allah’tan da bağışlanma...   İÇİNDEKİLER
   Önsöz    
   Giriş    
   Evvelkilerden Birkaç Söz    
   Fahreddin El Razi    
   Erzurumlu İbrahim Hakkı    
   Bediüzzaman Said Nursî    
   Eller    
   Şekil Bakımından Eller    
   Renkler Bakımından Eller    
   Parmakların Yapısı Bakımından Eller    
   Parmaklar    
   Parmakların Diğer Özellikleri    
   Uzunluk-Kısalık ve Meyil Bakımından Parmaklar 8
   Tırnaklar    
   Tırnakların Görünüşü    
   Elimizin Beş Parmağı    
   Başparmak (Venüs)    
   Birinci Boğum (Kemik)    
   ikinci Boğum (Kemik)    
   Üçüncü Boğum (Kemik)    
   işaret Parmağı (Jüpiter/Müşteri)  
   Boğumlar (Kemikleri)    
   ikinci Boğum (Kemik)    
   Üçüncü Boğum (Kemik)  
   Orta Parmak (Satürn)    
   Boğumlar (Kemikler)    
   Birinci Boğum (Kemik)    
   İkinci Boğum (Kemik)    
   Üçüncü Boğum (Kemik)    
   Yüzük Parmağı (Güneş Parmağı)    
   Boğumları (Kemikleri)    
   Birinci Boğum (Kemik)    
   İkinci Bölüm (Kemik)    
   Üçüncü Boğum (Kemik)    
   Serçe Parmağı (Merkür)    
   Boğumlar (Kemikleri)    
   Birinci Boğum (Kemik)    
   İkinci Boğum (Kemik)    
   Üçüncü Boğum (Kemik)    
   İşaretler    
   Elin Tepeleri    
   Tepeler ve Anlamlan     
   Venüs Tepesi (Zühre Dağı)    
   Jüpiter Tepesi (Müşteri Dağı)    
   Satürn Tepesi (Zühal Dağı)    
   Güneş Tepesi (Apollon Dağı)    
   Merkür Tepesi (Utarid Dağı)    
   Mars Tepesi (Mirrih Dağı)    
   Ay Tepesi    
   Dünya Düzlüğü (Aya)    
   El Ayası (Genel Olarak Avuç)    
   Avuç Çizgileri  

    
   Giriş    
   Genel Olarak Çizgiler    
   Çizgiler ve Anlamları    
   Hayat Çizgisi    
   Çizgiler    
   Kalp Çizgisi    
   Kader Çizgisi    
   Güneş Çizgisi    
   Sıhhat Çizgisi    
   ilham Çizgisi    
   Venüs Halkası    
   Ay Çizgisi (Samanyolu Çizgisi)    
   Evlilik (Gönül İlişkileri) Çizgisi    
   Kesişen Çizgiler (Külli irade Çizgileri)    
   Seyahat Çizgisi  
   Yükselen Çizgiler (Hayat Çizgisinin Dallan)
   Üçgenler    
   Nesil Çizgisi    3
   Mesleklere Göre El Biçimleri    
   Fizyonomi (İlm-İ Sima, Kıyafetname)    
   Mizaçlar (Tipler)    
   Bir El Nasıl Yorumlanır?     


    
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786051510965
   MarkaHayat Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786051510965

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.