• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Emirdağ Lahikası , Büyük Boy, Lugatlı

   Fiyat:
   230,00 TL
   İndirimli Fiyat (%42,2) :
   133,00 TL
   Kazancınız 97,00 TL
   44,33 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo

   Kitap              Emirdağ Lahikası - Lugatlı
   Yazar             Bediüzzaman Said Nursi
   Yayınevi         Nesil - Söz Basım Yayın
   Kağıt  Cilt       Şamua kağıt  - Termo Deri Ciltli, 2 Renkli 
   Sayfa  Ebat    710 sayfa - 17x 24 cm  BÜYÜK BOY
   Yayın Yılı       2012 - Lugatçeli - ayet hadis mealli, indeksli   Nesil Yayınları Söz Basım Yayın Bediüzzaman Said Nursi Emirdağ Lahikası adlı kitabı incelemektesiniz.
   Lugatçeli Emirdağ Lahikası kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2

    
    
   EMİRDAĞ LAHİKASI - I 

   TAKDİM

   1: "Üstad Bediüzzaman, dünya ve siyasete karıştı" demek bir divaneliktir

   2: Mühim bir suale hakikatli bir cevaptır: Risale-i Nur yüz binlerin ebedî hayatını kurtardı

   3: Kerametlerin yazılma sebebi

   4: Ankara ehl-i vukufunun ittifakla verdikleri raporun sûretidir

   5: Denizli mahkemesinin ittifakla verdiği karar suretidir

   6: Kendi kendime bir hasbihaldir (Üstada oynanan gizli oyunlar)

   7: "Kendi Kendime Hasbihal" namındaki parçaya lâhika olarak Adliye Vekiliyle ve Risale-i Nur'la alâkadar mahkemelerin hakimleriyle bir hasbihaldir

   8: Üstad, hükûmetin maaş teklifini reddetmiştir

   9: Risale-i Nur belâlardan korunmaya vesiledir

   10: Âyetü'l-Kürsî'nin tetimmesi olan üç âyetin nüktesi

   11: Meyve Risalesinin önemi

   12: Hürriyetten men edilen Üstadın şekvâsı: "Bu istida, üç makamata gönderilmiştir. Oradaki kardeşlerime bir me'haz olmak için gönderildi"

   13: Bakanlar Kurulu ve Meclis Başkanına yazılan maruzat

   14: Yağmur duası yapıldığı halde yağmurun gelmemesinin sebebi

   15: Hizbü'l-Kur'ânü'l-Muazzam Kur'ân'ın bir nümune-i kudsîsidir

   16: Leyle-i Regaiple gelen rahmet

   17: Cenâb-ı Hak tazyikleri, baskıları Risale-i Nur lehine çeviriyor

   18: Üstadın siyasetle alâkadar olmamasının sebebi

   19: Miraç Risalesinin tevafuklu bir kerameti

   20: Risale-i Nur'un mesleği şefkat olduğu için çocuk, kadın ve hastaların ilgisini daha çok çeker

   21: Risale-i Nur'un vazifesi rû-yi zemindeki bütün muazzam mesâilden daha büyüktür

   22: Hâfız Mustafa'nın yaptığı hizmetler, bu memleket ve âlemi İslâmı minnettar ettirir

   23: Risale-i Nur'un beraati, yağmurun gelmesine vesile oldu

   24: "Risale-i Nur, Kur'ân'ın malıdır, benim kusurlarım ona sirayet etmez"

   25: Hazret-i Ali'nin (r.a.) Âyetü'l-Kübrâ ile selâmete çıkılacağını haber vermesi

   26: Risale-i Nur'un serbest kalmasının sebebi: Meyve Risalesi ve Hüccetü'l-Bâliğanın sarsılmaz hakikatleri

   27: Kerametlerin yazılma sebebi

   28: Risale-i Nur'un zuhurundan kırk sene önce hissedilmesi

   29: Hiss-i kablelvukuun tetimmesi: Nur talebelerinin hayatı kader-i İlâhîyle Risale-i Nur'a göre tanzim ediliyor

   30: Meyvenin Dördüncü Meselesi, merak duygusunun yanlış kullanılışı

   31: Denizli ikinci bir Isparta'dır

   32: İkramı izhar mektubunun tetimmesi: Talebelere metanet, sebat veren gaybî işaretler

   33: Üstadın merdümgirizlik hastalığının hikmetleri

   34: Bu zamanda en büyük vazife imanı kurtarmaktır

   35: Masum ve ümmîlerin yazdığı risaleler

   36: Tavâif-i beşerin ihtiyaçları yazdırılıyor

   37: Risale-i Nur mesleği Sahabe mesleğinin bir cilvesidir

   38: Hülâsatü'l-Hülâsa ruhlara iman nurunu telkin eder

   39: "Bâki bir hakikat, fâni şahsiyetler üstüne bina edilemez"

   40: Risale-i Nur'un şahs-ı mânevîsi Hz. Hasan'ın bir muavini ve mütemmimidir

   41: On adama iman dersi vermek bin adamı irşattan daha mühimdir

   42: Risale-i Nur âsâyişi muhafaza eder

   43: Afyon Emniyet Müdürlüğüne (Bu millet gelecekte dünyaya karşı Risale-i Nur'a muhtaç olacak)

   44: Alevîlere münafık denemez

   45: İhanet plânı akîm kaldı

   46: Risale-i Nur'un tab'ında ihlâs ve tesanüdün önemi

   47 Tahriklere karşı metanet ve tesanüd gerekir

   48: Talebelerin yaptığı hizmetlerden Üstadın duyduğu memnuniyet

   49: Risale-i Nur'un serbest olmamasının ve tab edilmemesinin sebebi

   50: Hasan Feyzi'nin Risale-i Nur'la alâkalı mektubuna cevap

   51: Hasan Feyzi'nin Üstad ve Risale-i Nur'la alâkalı mektubu

   52: Nur talebelerinin keşif ve keramet aramamalarının sebebi, sırr-ı ihlâstır

   53: Risale-i Nur, ilimle hakikate yol açar, felsefî dalâletlere galebe çalar

   54: Sabri, Hulûsi ve Hakkı'nın sadakat ve metaneti

   55: Hasan Şükrü'nün memnun eden mektubu

   56 Hizmet-i Nuriyeyi tam yapan talebeler: Küçük Ali, Büyük Mustafa ve Hâfız Mustafa

   57: Hülâsatü'l-Hülâsa ulvî bir inşirah verir, usancı izale eder

   58: Talebelerin bayram tebriki

   59: Küçük Ali'nin istinsah ettiği Sikke-i Tasdîk-i Gaybî mecmuası

   60: Halil İbrahim'in Risale-i Nur'u metheden fıkrası

   61: Halil İbrahim'in kasidesi

   62: Zekâi Efendinin kasidesi

   63: Matbuat lisanı ile konuşmanın zamanı

   64: Bolşevizm, küfr-ü mutlak ve fikr-i tabiata karşı Risale-i Nur

   65: Afyon Emniyet Müdürlüğü'ne bir rica

   66: İstanbul'da komünistleri protesto

   67: Risale-i Nur'un yangındaki kerameti.

   68: Risale-i Nur yalvarmaz

   69: Hasan Feyzi'nin manzumesi Sikke-i Tasdîk'teki imâlar tarzındadır

   70: Camideki kulübeciğin kaldırılması

   71: Hasan Feyzi'nin Sikke-i Tasdik'ten aldığı ilhamla yazdığı kasidesi

   72: Allah nurunu tamamlayacaktır?kâfirler hoşlanmasa da?

   73: Münafıkâne desiselere karşı sebat gerekir

   74: Âsâyişi ihlal bahanesiyle artık kimseyi kandıramazlar

   75: İtham ve hakaretlere karşı sabrı seçtim

   76: Afyon Emniyet Müdürüne şikâyet mektubu

   77: Hocalar kendi malları olan Risale-i Nur'a sahip çıkıyor

   78: Risale-i Nur gibi bir hakikat güneşi, üflemekle sönmez

   79: Zahiren çirkin perdeler altında, güzel neticeler vardır

   80: Risale-i Nur, komünizm yangınına su yetiştiriyor

   81: Vasiyetnamemdir

   82: Asâ-yı Mûsâ mecmuası ile Haşir Risalesi ve Mucizât risalelerinin yazılması

   83: Halil İbrahim'in tevafuklara medar mektubu

   84: Zaman telif değil, neşir zamanıdır

   85: Tevafuklar birer keramet-i Nuriyedir

   86: Mânevî kışın maddî hastalığa da sebep olduğu

   87: Üstadı yeniden zehirlediler: "Şahsım Risale-i Nur'a ve şakirtlerine siperdir"

   88 Dahiliye Vekili ile hasbihalden bir parçadır

   89: Çalışkanlar hanedanı! Risale-i Nur ve şakirtlerini himaye etmeye vazifelidir

   90: Talebelerden gelen hizmet haberleri

   91: Ehl-i hakikatin enfüsî tefekkürü

   92: Eski Said yok; yenisi ise herşeye tahammül ediyor

   93: Celcelûtiye'de Risale-i Nur'a açık işaretler var

   94: Mu'cizât Mecmuasının çoğaltılması ve tashihin önemi

   95: Kastamonu talebelerinin Ispartalılarla omuz omuza vermesi

   96: Taarruz anında kar, fırtına ve zelzelenin gelmesi

   97: Sava ve Safranbolu talebeleri

   98: Yeşil oğlu Mehmet Salih'in Dahiliye Vekiline yazdığı Üstad ile ilgili ricanâmesi

   99: Eski bir dost: Mehmed Salih

   100: Yeşil Salih'e cevap

   101: On üç yaşındaki Hatice'nin yazdığı Asâ-yı Mûsâ

   102: Komünizm, Müslüman-Hıristiyan ittifakını bozmaya çalışacak

   103: Nurlar umumun malıdır; hiçbir tarafa tabi olmaz

   104: Risale-i Nur'un büyük kahramanları: Hüsrev ve Tahirî

   105: Üstadın sergüzeşte-i hayatı

   106: Cevşenü'l-Kebîr'in sevabı hakkındaki hadis-i şerif

   107: Neden resmî hocalar Risale-i Nur'dan kaçıyor?

   108: Hıllet, ihlâs ve uhuvvet şahsî medihleri kabul etmez

   109: Tashihlerdeki sıkıntılara bedel iki ücret ve üç ayların sevabı

   110: Risale-i Nur'u yazmak mahrumiyete değil, berekete vesiledir

   111: Samimî ve çalışkan Konyalı Sabri ve kahraman Rüştü

   112: Muhacir Hâfız Ahmed Üstada: "Mezarın Barla'da olmalı."

   113: Zaman ve mekân Nur talebelerinin beraberliğine engel değildir

   114: Tebrike gelen mübarek güvercin

   115: Feyzi ve Emin Efendilerin sadakatlerinin kerameti

   116: Risale-i Nur'a set çekildiğinde, belâ fırsat bulup gelir

   117: Emirdağ zabıtasıyla bir hasbihal.

   118: Kapımı kırsalardı zelzele yalnız ihtar için olmayacaktı

   119: Nur'un fütuhatı sırasında yağmurun gelmesi

   120: Risale-i Nur'un serbestliğini kuşlar tebrik ediyor

   121: İnebolulu Mehmed Zekeriya Efendinin hizmetleri

   122: Evrad-ı Bahaiye'deki Risale-i Nur'a işaret

   123: Isparta yangını ve Isparta medresesinin vazifeleri

   124: Abdülmecid Efendinin haşirle ilgili yazısına düzeltme

   125: Kastamonu'nun hanım talebeleri

   126: Müjdeli ve tesellikâr mektuplar

   127: Teksir makinesi, yazıya da kuvvet verecek

   128: İstirahatim için ehl-i siyasete tenezzül etmem

   129: Büyük Ali'nin varisi, tam bir Abdurrahman olan Küçük Ali

   130: Asâ-yı Mûsâ risalesinin tashihinin bitmesiyle gelen üzüm

   131: Maddî ve manevî Said'ler benim vazifemi görebilirler

   132: Siyaset ve Nur mesleği

   133: Yirmi Beşinci Söz niçin yazılmıştır?

   134: Risale-i Nur felsefenin zararlı kısmıyla mücadele eder

   135: Rumuzat-ı Semaniye Risalesi

   136: Nazif, Salâhaddin Çelebilerin ve Ahmed Kureyşî'nin hizmetleri

   137: Asâ-yı Mûsâ ve Zülfikar'ın Câmiü'l-Ezher'e gönderilmesi

   138: Hasan Feyzi Yüreğil'in Üstada bedel hastalanması

   139: Günah cihetinden ölmek, sevap cihetinden yaşamak

   140: Bir Hasan Feyzi gitti, yerine bir dârü'l-fünun gelecek

   141: Ahmet Nazif ile Mustafa Osman Efendiler ve onların hizmet arkadaşları

   142: Nurları yazmanın ve sadakatle talebelik yapmanın neticeleri

   143: Suikastın ikisi akîm kaldı, biri bir kahramanı aldı

   144: Sıddık Süleyman ve Nur Santralı Sabri'nin ziyareti

   145: Üstada yapılan ve yirmi senedir süren zulümler, işkenceler?

   146: Hasan Feyzi'nin ruhunu ve sadakatini taşıyan yeni talebeler

   147: Hasan Feyzi, diğer Hasan Feyzi'leri vazife başına davet edip öyle gitti

   148: "Bu sıkıntılı zamanda nefsim sabırsızlıkla beni tâciz ederken, bu fıkra onu tam susturdu, şükrettirdi."

   149: Üstad: "Nefsimi ölüme razı ettim."

   150: Hacı Hafız Mehmed'in ölümü ve talebeler arasındaki makamı

   151: "Herkes Allah'ı bilir, yeni ders almaya ihtiyaç yoktur" şeklindeki itiraza cevap

   152: Küfr-ü mutlakın hücumu karşısında İslam tarihindeki ihtilâflı meseleleri tartışmanın yanlışlığı

   153: Zülfikar'ın çıkışı, din lehinde müjdeli gelişmelerin müjdecisidir

   154: Geçmiş olayları tartışma konusu yapmanın zararları

   155: Risale-i Nur hizmetinin, Cenâb-ı Hakkın ve Resullah'ın rızasına uygun düştüğü sahih rüyalarla da tasdik ediliyor

   156: Hizmette izlenecek yol: "sırren tenevveret"

   157: Üstadın yerine kendi hayatlarını ortaya koyanlar

   158: Hacı Hâfız'ın kerametli vefatı

   159: Sadık Beyin sadakat ve hizmeti

   160: Bazı büyük hocaların risalelere uzak durmalarının sebepleri

   161: Has şakirtlerin Risale-i Nur'a kendi malı gibi sahip çıkması

   162: Risale-i Nur âsâyişi temin eden mânevî inzibat memurudur

   163: Üstadın çocukların yaptığı hizmetten memnun olması

   164: Üstad Bediüzzaman'ın Eski Dahiliye Vekili Hilmi Uran'a ikaz ve tavsiyeleri

   165: Jandarma Komutanı ve bir milletvekilinin Üstadı ziyareti

   166: İsveç, Norveç ve Finlandiya'nın Kur'ân'ı kabul etmeleri

   167: Siyasî kafalar Risale-i Nur'u çabuk anlayamaz

   168: Üstad yapılan bütün hizmetlerden haberdar oluyor ve yapılanları takdir ediyor

   169: Balıkesir'in cesur hocasını tebrik

   170: "Neden bütün meziyetleri Risale-i Nur'a verip, kendini çok kusurlu bir hâdim gösteriyorsun?"

   171: Nurlarla meşgul olmak her türlü belâyı def eder

   172: Semavat dinsizliğe karşı hiddete geliyor

   173: Üstad hiçbir hediyeyi kabul etmiyor

   174: Zülfikar, Asâ-yı Mûsâ dinsizlik cereyanına karşı Kur'ân'ın iki keskin kılıcıdır

   175: Üstadın Isparta adliyesine yaptığı dua

   176: Risale-i Nur'un hakikatleri dünyanın hiçbir menfaatine âlet edilemez

   177: Kainat Zülfikar ve Asâ-yı Mûsâ'nın fütuhatlarını alkışlıyor

   178: Risale-i Nur Diyanet Riyasetinde takdir görüyor

   179: Ölüm gerçeği: Asıl güzellikler, toprak perdesinin arkasında

   180: Kur'ân ebedî hayat için okunur

   181: Üstad Bediüzzaman'dan talebelerine: "Benim vazifem size verildi"

   182: Asâ-yı Mûsâ ve Zülfikar'ın Ravza-i Mutahharayı kendine bedel ziyaret etmesi

   183: Risale-i Nur hizmeti, Medine âlimlerinin manevî bir evlâdı, bir talebesi ve küçük bir şubesidir

   184: Beşeriyetin ebedî hayat ihtiyacını Kur'ân karşılayacak

   185: Al-i beyt muhabbeti Alevileri küfr-ü mutlaka düşmekten korur

   186: Üstadın, çocukların yazdığı risalelerden duyduğu memnuniyeti

   187: Risale-i Nur'la iştigal marifetullah, zikrullah, huzur-u kalbî ve muhabbet-i imaniye verir

   188: İnsanları hizmetten alıkoyan, maişet derdi, tamah, korku, makam sevgisi gibi mânevî engellere işaret eder

   189: Üstad geçmiş tehlikelerden Risale-i Nur'un kerametiyle korundu

   190: Üstad hizmete zarar verir diye hem hastalığını hiçe saydı, hem dünya savaşını izlemedi

   191: İnsanlığın başına gelen felaketler ve Kur'ân'ın irşadı, insanoğlunu ebedî saadeti aramaya sevk edecektir

   192: Ankara Mahkemesince risalelerin geri iade edilmesi hayırlı bir gelişmedir

   193: Hapishaneler Nur medresesine dönüşüyor

   194: Çocukların Üstada olan ilgisinin sebebi, onların Nur talebesi olup mânevî tehlikelerden kurtulacaklarına işarettir

   195: Hüve Nüktesi

   196: Risale-i Nur ağır şartlar altında intişar ediyor

   197: Risale-i Nur, hiçbir şeye âlet edilemez

   198: Üstad, Risalelerin iktibasına izin veriyor

   199: Risalelerin gerçek fiyatı: bir kişinin en az on kişiye okutması

   200: Mu'cizatlı Kur'ân tab edilip Hindistan'a gönderiliyor

   201: Üstad yazılan risaleleri satın alabilmek için zarurî eşyalarını satıyor.

   202: Nurların yayılmasını önlemek için kurulan komplo boşa çıktı

   203: Üstadın Hüve Nüktesinin sonuna eklenmesini istediği bir bölüm

   204: Nurların korunması, inayet-i İlâhiyedir

   205: İlmin izzetinin muhafazası Üstadı harama baktırmıyor

   206: Risale-i Nur'un şahs-ı mânevisi bir çeşit Mehdi telâkki ediliyor

   207: Bismark ve Carlyle'in Kur'ân ve Peygamberi tasdikleri

   208: Üç merkezde üç berberin benzer hizmetleri memnuniyet verici

   209: Kur'ân talebelerine ilişmek semayı hiddete getirir

   210: Siyasî tarafgirliğin zararlarını anlatır

   211: Nur avukatı Ahmed Feyzi'nin Risale-i Nur'la ilgili istihraçları


   212: Üstadın parayla risale satın alması


   213: İslâm âleminde risalelerin takdir görmesi


   214: Emirdağ'da beş teyyare ile Üstadın takip edilmesi

   215: Üstad, evine yapılan baskının kanunsuzluğunu açıklıyor

   216: Yasak ettikleri Kur'ân nüshası Diyanet Başkanlığında

   217: Risale-i Nur belâların def'ine bir vesiledir

   218: Şerefler orduya, kusurlar reislere verilir

   219: Üstadın kıyafetine ilişmek isteyen Ankara Valisi Nevzat Tandoğan tokat yiyip intihar ediyor

   220: Gençlik Rehberi gençleri dine çekiyor. Risale-i Nur'a yapılan zulümler musibeti celbediyor

   221: Risale-i Nur ve talebeleri Allah'ın himayesi ve inayeti altında   EMİRDAĞ LÂHİKASI ? II   1: Üstad talebelerine icazet veriyor

   2: Üstad, Diyanet Başkanı Ahmet Hamdi Beyden risalelere sahip çıkmalarını istiyor

   3: Hediye kabul etmeyen Üstada bu kuralı bozduran üç hadise

   4: Diyanetin risaleleri ileride neşretmeyi vaad etmesi

   5: Kur'ân'ın camilerde tercümesinin okunmasına karşı ikaz

   6: Hocalar ehvenüşşer düsturuyla hareket ederek tehlikeyi azaltmaya çalıştılar

   7: Üstad: Hüsrev risaleleri ve tevafuklu Kur'ân'ı Ankara'ya götürsün

   8: Hâfız Mustafa'nın vefatıyla ilgili tâziye

   9: Üstad hayatının devamıyla Nur talebelerine siper oluyor

   10: İstibdat ve zındıka cereyanının kuvveti kırılıyor

   11: Celâl Bayar'ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesini Üstad tebrik ediyor

   12: Din siyasete değil, siyaset dine âlet edilebilir

   13: Her türlü baskıya rağmen, Nurlar gençler arasında yayılıyor

   14: Zübeyir'in Üstadı müdafaa eden mektubu

   15: Ezanın minarelerde okunmasını tebrik ve demokratlara dua

   16: Genç Saidlerin sayısı artıyor

   17: Beraat etmiş risalelere keyfî olarak el konuyor

   18: Üstadın devlet yetkililerine mektubu

   19: Demokratlar masonlara ve komünistlere karşı uyarılıyor

   20: Risale-i Nur on senelik medrese ilmini bir senede verir

   21: Üstad risaleleri ücretsiz vermiyor

   22: Talebeler, Risale-i Nur'a yapılan zulmü Demokratların kaldırmasını ister

   23: Risalelerin imhasına izin verilmeyecek

   24: Demokratlarla Nur talebelerinin arasını bozma teşebbüsü

   25: Risalelerin yakılma kararı Halkçıların bir oyunu

   26: Lozan'ın iç yüzü ve Yahudilerin dini yok etme plânları

   27: Ankara'daki güzel gelişmeler

   28: İhvan-ı Müslimînin risaleleri Arapça'ya tercüme etmek istemesi

   29: Cumhurbaşkanı Doğu Üniversitesinin gerekliliğini kabul ediyor

   30: Siyaset tarafgirliği mânâyı zedeler, ihlâsı kırar

   31: Hizmet haberleri, Üstadın hastalıklarına ilâç oluyor

   32: Asâ-yı Mûsâ'nın Arapça'ya tercüme edilmesi

   33: Türkler Peygamber övgüsüne mazhar oluyor

   34: Üstadın yapılmasını istediği birkaç tashih

   35: Nurcuların şevkiyle Cevşenü'l-Kebir nurlandıracak

   36: Üstadın sofimeşrebli tenkitçiliği affetmesi

   37: Demokratlar, risalelere ve Nurculara yapılan bu işkenceye engel olmalılar

   38: Abdurrahman ve Ceylân'a olan muhabbet

   39: Ankara'da Üstadın yerine görev yapan genç Saidler

   40: Üstad ehli imanın tenkitlerini bir çeşit nasihat olarak kabul eder

   41: Meşrep farklılıkları kardeşliği bozmamalı

   42: Lemeat: Risale-i Nur'un çekirdeği

   43: Üstadın, ülkede az da olsa hürriyetin başlamasından duyduğu memnuniyeti

   44: Allah'ın adaleti ve inayeti

   45: Nur talebesi hanımlara evlilik konusunda tavsiyeler

   46: Nurcuların hapse girmelerinin hikmetleri

   47: Bazı milletvekillerinin Üstad ve hizmetini takdirleri

   48: Demokratlar görev başına çağrılıyorlar

   49: Risale-i Nur ehl-i tarikatın da en büyük dairesidir

   50: Halka kabul ettirmek, Allah'a aittir

   51: Üstadın canlı mektupları

   52: Celâl Bayar Üstada teşekkür ediyor

   53: Üstadın talebelerinden bazı istekleri

   54: Küfre karşı gençleri koruyacak olan Risale-i Nur'dur

   55: Camiü'l-Ezher'e risaleler gönderiliyor

   56 Adnan Menderes'in Üstada haberi "Merak etmesin, meyus olmasın"

   57: Eflâni ve Safranbolu talebeleri Isparta kahramanlarına benziyor

   58: Başbakan ve İçişleri Bakanına risalelerin iadesi için mektup

   59: Vatikan'dan gelen teşekkür mektubu

   60: Sabır ve tahammül oyunları bozuyor

   61: Seyyid Salih'in İslâm ülkelerine ziyareti

   62: Mersin ve Tarsus Emniyeti risaleleri iade ediyor

   63: İşaratü'l-İ'câz iade ediliyor

   64: "Hüve Nüktesi" küfr-ü mutlakın belini kırıyor

   65: Şiddetli kış ve zelzele ilâhî bir ihtardır

   66: Üstad, hayatındaki inayetleri anlatır

   67: Nurların parlamasına engel olunamıyor.

   68: Risale-i Nur zabıta görevi yapıyor

   69: Konuşan yalnız hakikattir


   70: Birisinin hatasıyla başkası mesul tutulamaz


   71: İşârâtü'l-İ'câz Risale-i Nur'un bir fihristesi ve menbaıdır


   72: Kur'ân'ı, mütehassıslardan oluşmuş bir heyet tefsir edebilir


   73: Kur'ânın maksatları: Tevhid, Nübüvvet, Haşir ve Adalet


   74: Üstadın siyasetten ve şimdiki medeniyetten uzak durmasının sebepleri


   75: İttihad-ı İslâm'a dair müjdeli gelişmeler


   76: Çocukların Üstada muhabbetinin sebebi


   77: Evleri bir medrese-i Nuriye yapmak


   78: "Neden dini siyasete alet yapmakla suçlandım?"

   79: Mahkemenin ertelenmesindeki hayır

   80: Afyon Mahkemesinin adaletsiz kararı

   81: Talebeler Medresetü'z-Zehrânın mânevî hakikatini gösteriyor

   82: Eski Said kırk sene sonraki olayları önceden hissetmiş

   83: Teşehhütte okunan Tahiyyat Miraç'ta İlâhî huzurda okunmuştur

   84: Ülfet perdeleri hakikatleri gizliyor, marifet-i İlâhiye yollarını kapatıyor

   85: Mahlûkata mânâ-yı harfiyle bakmaya engel olan perdeler

   86: Ankebût Sûresindeki âyet hakkındaki vehmi yok eden bir i'caz pırıltısı

   87: Gençlik Rehberi'nde "Dini siyasete âlet var" diyen ehl-i vukufa cevap verilsin


   88: "Vukufsuz" ehl-i vukufun raporundaki suç unsurlarına cevap


   89: 1952'de İstanbul'da görülen Gençlik Rehberi mahkemesine, ehl-i vukufa cevaben verilen itiraznamedir


   90: Gençlik Rehberi'nin tekrar müsaderesi anarşilik ve dinsizlik hesabınadır


   91: Hulûsi Yahyagil: Mesleğim Risale-i Nur dairesinde istihdamdan ibarettir


   92: Üstad İhtiyarlar Risalesini gençlere, Hastalar Risalesini sıhhatte olanlara yazmış


   93: Şahs-ı mânevî Mehdilik yapar, aksi halde mağlup olur


   94: Talebeleri medyumlukla kandırmaya çalışıyorlar


   95: Yirmi sekiz yıllık asılsız iddialar


   96: İki mühim eserin çoğaltılması


   97: Siz bu asrın hidayet serdarısınız


   98: Hal-i hazırdaki partiler ve Demokrat Partinin dikkat etmesi gereken iki nokta


   99: Değil dünya hayatımı, âhiret hayatımı dahi millet-i İslâmiyeye feda ederim


   100: Nur talebeleri ve İhvan-ı Müslimîn mensupları arasındaki farklar


   101: ed-Difa gazetesi yazarı Risale-i Nur'un Arap ülkelerindeki durumunu anlatıyor


   102: Adnan Menderes'e hatırlatılan üç kanun-u esasî


   103: Dindar Demokratlara tavsiye: Ayasofya'yı açın, Risale-i Nur'u neşredin


   104: Büyük Cihad'da yayınlanan Üstadın şekvâsına açılan dava


   105: Samsun Mahkemesinden gelen tebliğe verilen cevap


   106: Gayet ehemmiyetli bir hâdise, bir istida ve bir şekvâdır (es-Sıddık dergisinde yayınlanan risale)


   107: Nurları himaye etmek Diyanet dairesinin hakikî vazifesidir


   108: Asâ-yı Mûsâ ve Gençlik Rehberi'nin kerametle muhafazası


   109: Doğunun kalkınmasında Şark Üniversitesinin rolü


   110: Doğu Üniversitesi hakkında tahrifçi bir gazeteye cevaptır


   111: Ankara Mahkemesine havale edilen dava ve Zübeyir


   112: Üstadın ziyaretçilere dair bir mektubu ("Risale-i Nur'u okumak, ziyaretten on defa daha kârlıdır")


   113: Hizmette Urfa'nın ehemmiyeti


   114: Üstadın Urfa'ya özel duası


   115: Üç hastalığa Âyet-i Hasbiyeyle gelen şifa


   116: Görüşmek isteyenlere Üstad buyuruyor: "Risale-i Nur'un her bir kitabı bir Said'dir"


   117: Şark Üniversitesinin İslâmî programı: Risale-i Nur


   118: Yazıları beş vecihle iftira ve yalan olduğunu gördüğüm bir gazeteyi bana okudular. Böyle iftiraların hem Isparta'ya, hem neşredenlere büyük zararı var


   119: Üstadımızın köylerde dolaştığına dair çıkarılan uydurma habere karşı bir cevaptır; mûcib-i merak hiçbir şey yoktur


   120: Deniz zahiren hiddetlendi, mânen şefkatkârâne okşadı


   121: Üstadın İstanbul'a gelişi ve ifadesinin alınması


   122: Üstadın vasiyetnâmesi


   123: Vasiyetnamenin Haşiyesidir


   124: Adnan Menderes'in Konya nutkunun tahrif edilmesine dair bir açıklaması


   125: Isparta'nın hayır kazanmasının yolu: Risale-i Nur'un iade edilmesine çalışmak


   126: Üstadın kabrini gizlemesinin sırrı


   127: Üstadımızın Afyon Mahkeme heyetine gönderdiği yazının suretidir


   128: Üstadın Demokrat Partiyi desteklemesinin gerekçeleri


   129: Demokratlara büyük bir hakikati ihtar


   130: Üstad, çektiği işkenceye rağmen Adliye memurlarına beddua etmez


   131: Dindar Hürriyetçilerin Üstada Diyanet'te vazife teklifi


   132: İmanın dünyada dahi bir nevi cennet lezzetini benim hayatımda temin ettiğine dair


   133: İhlâsı muhafaza etme düsturu sohbete mâni oluyor


   134: Üstadın Isparta Tugay camiinin temeline harç atması


   135: Hüseyin Avni ve Tahsin Tola'nın seçimleri kazanamamasının hikmeti


   136: Vasiyetnamenin bir zeyli (Üstad Bediüzzaman Nur'un sermayesiyle talebelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını vasiyet eder)


   137: Muhalif gazetelerin Üstada ve Nur talebelerine attıkları iftiralara cevap


   138: "Mahkeme-i Kübrâya Şekvâ"ya bir zeyl


   139: Medresetü'z-Zehra ifsat komitesinin dalaletlerinden bu milleti koruyacak bir tedbirdir, ırkçılık zararlıdır


   140: Bir ihsan-ı İlâhî olarak gelen hastalık


   141: Üstadın istiğnaya verdiği ehemmiyet


   142: Cumhuriyet gazetesinin yalan haberi


   143: Nur medreselerine devam, talebe-i ulum şerefini kazandırır


   144: Risale-i Nur'un satılan nüshalarının sermayesi Risale-i Nur'un malıdır


   145: Risale-i Nur'un sermayesi, hizmette olan ve nafakasını temin edemeyen talebelerin tayinine sarf edilecek


   146: Tarihçe-i Hayat'ın ehemmiyeti


   147: Üstadın Namık Gedik, Adnan Menderes ve Tevfik İleri'den dilekleri


   148: Eski Partinin Risale-i Nur'a minnettar olması gerekir


   149: Üstad savcılara hakkını helal ediyor


   150: Üstadın hükümetçe Emirdağı'na sevkinin hikmeti


   151: Umum Nur talebelerine Üstad Bediüzzaman'ın vefatından önce vermiş olduğu en son derstir.
    

   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9756056151095
   MarkaSöz Basım Yayın
   Stok DurumuVar
   9756056151095

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.