• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Geylani Külliyatı

   Fiyat:
   300,00 TL
   İndirimli Fiyat (%43,7) :
   169,00 TL
   Kazancınız 131,00 TL
   56,33 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo

     Kitap              Geylani Külliyatı
     Yazar             Abdülkadir Geylani (r.a)
     Tercüme         Heyet
     Yayınevi         Gelenek Yayıncılık
     Kağıt - Cilt      Sarı Şamua , Kalın Ciltli
     Sayfa - Ebat   864 Sayfa,  17x24 cm
     Yayın Yılı        2020  Son baskı

    

   Geylani Külliyatı Kitabı, Abdülkadir Geylani 'nin El Fethur Rabbani ( Alemlerin Anahtarı ) , Cilaul Hatır ( Yolun Esasları ), Futuhul Gayb ( Alemlerin Kapısı ), Sırrul Esrar ( Sırların Sırrı ) adlı 4 kitap tan biraraya getirilmiş tek cilt bir eserdir.
    
   Çeviri Heyeti : Prof. Dr. Dilaver Gürer, Prof. Dr. Mehmet Eren, Doç. Dr. Osman Güman, İlyas Aslan, Derya Çakır
    
   Gelenek Yayınevi tarafından hazırlanan Geylani Külliyatı kitabını incelemektesiniz. Geylani Külliyatı kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
    Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
     

    
           Geylani Külliyatı - Abdülkadir Geylani
    
    
   Elinizdeki kitap, Kadirilik yolunun önderi büyük mutasavvıf, büyük mürşid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin yaptığı vaaz ve sohbetlerin, müridlerince derlenmesinden oluşuyor.Geylani Hazretlerinin tasavvufi yaklaşımını derli toplu bir şekilde içeren bu kitapta, manevi gelişim yolları, kişiyi insan-ı kamil mertebesine yükselten yöntemler, en etkili biçimde doğrudan hitap cümleleriyle öğretiliyor. Bu kitap, kalbindeki ışığı söndürme değil beslemek isteyenler için, görünenin ötesine varmak, gizli olana ulaşmak için, kısaca Büyük Mürşid'in dizinin dibine oturmaya karar veren herkes içindir.
    
   Hz. Geylaninin Uslubu gayet renklidir; her seviyeden anlayış sahibinin istifade edeceği meseleler, öğütler, ve kıssalarla bezeli bu rehber kitap, gönüllerimizi yumuşatmaya,  eylemlerimize çekidüzen vermeye Ahiret kaygısını daha da güçlendirmeye vesile olacaksa ne mutlu.
    
    
           önsöz
    
   Allah'ın insanlara açacağı bir rahmeti tutup hapseden olamaz. (Fâtır, 2)
    
   Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
    
   Allahım! Ey zatını hamdetmekten âciz olduğumu bilen! Seni övenlerin en ka­mili olan, isim ve sıfatlarının hakikatini, zatının tecellilerinin inceliklerini bildirdiğin, seni kemaline lâyık bir biçimde tanıyan, başkalarına ilham etmediğin hamd sözle­rini kendisine ilham ettiğin ve ferdâniyetinin zuhur edeceği ve mazhariyetinin orta­ya çıkacağı günde de kat kat fazlasını ilham edeceğin zât hürmetine Ona, Onun en­fes varlığına, mukaddes kemaline yaraşır biçimde, salat ü selam etmeni, edeceğin salat ü selamlan, onun hissi ve manevî varlık dairelerine ve bu ikisine bağlı olan halk ve emr âlemlerine tamim etmeni diliyorum ki nebilerinden, resullerinden, melekle­rinden ve sâlih kullarından kimseyi dışarda bırakma ve bu yüce lutfa onların hep­si mazhar olsunlar.
    
    
      Birinci Sohbet
    
   Efendimiz Şeyh Muhyiddin Ebu Muhammed Abdülkâdir (r.a.) Ribat'ta 1 13 Şevval 545/1150 Pazar günü şöyle sohbet etti:
    
   Kaderin vakti gelip gerçekleşince Allah'tan şikayetçi olmak dinin, tevhidin, tevekkül ve İhlasın ölümüdür. İnanan gönül bunun niye ve nasıl olduğuna bakmaz, sadece "Gözüm, başım üstüne" olana rıza gösterir.
    
   Nefis hep karşı gelir, kavgacının tekidir. Onu düzeltmek isteyen şerrinden emin oluncaya dek onunla savaşmalıdır. Nefis kötülüğün ta kendisidir. Mücadele edilip hu­zura erince de mahzâ hayra dönüşür; yapılan bütün ibadetlerden, kaçılan bütün gü­nahlardan hoşnut olmaya başlar. İşte o zaman "Ey huzura kavuşmuş nefis! Sen on­dan, o senden hoşnut olarak Rabbi'ne dön 2 hitabına mazhar olur.
    
   Artık güzel şeyleri ister, kötülüğü yok olur. Yaratılan hiçbir şeyle bağı kalmaz. Babası İbrahim'den (a.s.) gelen soyu, sahih olur. Çünkü O (a.s.), nefsinden tamamen uzaklaşmış, arzularından kurtulmuştu ve sakin bir duruşu vardı. İnsanlar ona yardım etmek istediler.
    
   1-"Ribat" sufılerin buluşup konuştuğu, meselelerini müzakere ettikleri yer. İlk dönemlerde sufiler cami, mescid, ev ve işyeri gibi mekânlarda toplanırken daha sonra örgütler gelişip yaygınlaşınca yeni mekânlara ihtiyaç duyulmuştur. İlk tasavvufi kurum Remle'de "Hangâh" adıyla kurulmuş­tur. Çeşitli dönem ve bölgelerde bu kurumlara ribat, tekke, zaviye, dergâh, âsitâne gibi isimlerde verilmiştir, (geniş bilgi için bkz. İlmihal (TDV), 1 / 60)
    
   2-Fecr / 27-28
    
   Onlara şu cevabı verdi: "Sizin yardımınızı istemiyorum, O'nun (c.c.) benim ne halde olduğumu bilmesi bana yeter, ayrıca istekte bulunmama ge­rek yok".
    
   Onun teslimiyeti ve tevekkülü sağlam olunca ateşe "İbrahim’e serinlik ve esen­lik ol”3 hitabı geldi. Allah'ın, sabreden kuluna dünyada yaptığı yardımlar sınırsız, âhirette lütfedeceği nimetler ise hadsiz hesapsızdır. "Sabredenlere mükâfatları sınır­sız olarak ödenecektir".4
    
   Sabredenlerin hangi sebeplerle, nelere sabrettikleri Allah'a aşikârdır. Onun lütuf ve ihsanını yıllarca gördünüz, biraz da sabretseniz ne olur? Yiğitlik birazcık sabretmek demektir. Allah, yardımıyla sabredenlerin yanındadır.
    
   Allah yolunda sebat edin, hep Allah bilincine sahip olun ve bir an olsun ondan gaflet etmeyin. Uyanma vaktini ölümden sonraya bırakmayın. Çünkü o zaman uyan­mak fayda etmez. Onun huzuruna çıkmadan önce kendinize çekidüzen verin. Mecburi uyanış vakti gelmeden önce kendiliğinizden uyanın. Aksi halde pişmanlığın fayda et­meyeceği günde pişman olursunuz.
    
   Kalplerinizi düzeltin. Çünkü kalbiniz düzgün olursa diğer halleriniz de düzelir. Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor: "İnsanoğlunda bir et parçası vardır, o düzelin­ce bedenin diğer organları da düzelir, bozulunca onlar da bozulur. İyi biliniz ki, bu et parçası kalptir".
    
   Kalbin düzgünlüğü takva, Allah'a tevekkül, onun birliğini kabul ve amellerde ihlas ile olur; bozukluğu ise bunların yokluğuyladır. Gönül kafeste bir kuştur, ku­tudaki incidir, kasadaki maldır. Değerli olan kuş, inci ve maldır; kafes, kutu ve ka­sa değil.
    
   Allahım! Organlarımızı tâatinle oyala, kalplerimizi marifetinle aydınlat, gece, gün­düz, bütün bir ömürde bizi meşgul et. Bizi, geçmiş sâlihler zümresine kat, onlar gibi bizden de ihsanını esirgeme. Bize de onlar gibi muamele et. Âmin.
    
   Ey cemâat! Siz de sâlih kimseler gibi, kendinizi Allah'a adayın ki Allah size de onlar gibi davransın. Allah'ın sizin yanınızda olmasını istiyorsanız ona kullukla meş­gul olun, sabredin, O'nun her yaptığına rıza gösterin.
    
   Allah dostları5 dünyaya değer vermediler ve kısmetlerini takva ile elde ettiler. Sonra ahireti istediler ve onun için çalıştılar. Nefislerine uymadılar, Rablerine itaat et­tiler, önce kendilerine, sonra başkalarına öğüt verdiler.
    
   3-Enbiya. 69
   4-Zümer .10
   5-Abdülkâdir Ceylânı (r.a.) büyük mutasavvıflardan bahsederken "el kavm" ifadesini kullanıyor. Biz bunu tercümede "Allah dostları" ifadesiyle karşılamayı uygun bulduk, (trc.)
    
    
   Oğlum! Sen de önce kendine, sonra başkalarına öğüt ver. Sen kendine bak, ken­dinde düzelteceğin bazı şeyler dururken başkasıyla niye uğraşırsın? Vay sana! Sen mi başkasını kurtaracaksın? Körsün sen, başkasına nasıl rehberlik edersin?! Gözü gören­ler, rehber olur; boğulanı usta dalgıçlar kurtarır. İnsanları, Allah'ın yoluna O'nu bilen­ler götürür. Allah'ı tanımayan, yolunu nereden göstersin?
    
   Allah'ın yaptıkları hakkında senin bir sözün olamaz. Onu sever, yalnız onun için çalışırsın; başkasından değil, yalnız O'ndan korkarsın. Bu, kalple olur, lafla değil. Hal­vette olur bu, insanlar arasında değil. Tevhidi kapıya koyar, şirki eve buyur edersen buna münafıklık derler. Yazık sana! Dilinden takva dökülüyor, gönlünden günâh. Di­lin şükrediyor, gönlün şikâyet. Allah (c.c.) "Ey insanoğlu! Benim hayırlarım sana inerken, senin bana şerrin çıkıyor." buyurur.
    
   Yazık sana! O'na kulluk dâvası güdersin ama başkasına itaat edersin. O'nun hakikî kulu olsan dostluğun da, düşmanlığın da O'nun uğruna olurdu. Sağlam bir imana sa­hip olan kimse nefsine, şeytana, arzu ve hevesine itaat etmez. Şeytanı tanımaz ki ona itaat etsin, dünyaya aldırmaz ki ona boyun eğsin. O. dünyaya değer vermez, ahireti ister. Dünya avucuna konsa bırakır onu, Allah'a dayanır, her an O'na kulluk eder samimi kalp ile. O, Allah'ın "Dini yalnız Allah'a has kılarak ve hanifler olarak O'na kulluk etmeleri emrolunmuştu" 6 buyruğunu işitmiştir.
    
   Yaratılanı Yaradan'a eş tutmayı bırak artık. Allah'ın birliğini kabul et. O, bütün herşeyi yaratandır, ve herşey onun elindedir.
    
   A başkasından medet uman! Senin aklın yok mu? Allah'ın hazinelerinde olmayan ne var ki! Allah (c.c.) şöyle buyurur: "Herşeyin hazineleri bizim yanımızdadır"7.
    
   Oğlum! Kader oluğunun altında, sabır yastığına yaslan, muvafakat kılıcını kuşan, kurtuluş ümidiyle kulluk et de öyle uyu. Böyle yaparsan Allah, istemek bir yana, aklı­nın ucundan bile geçiremeyeceğin lütuf ve ihsanlarını senin üzerine döker de döker.
    
   Ey cemâat! Kadere karşı gelmeyin, gelin kadere karşı gelmemek için didinip du­ran Abdülkadir'e uyun. Beni kudret sahibine yaklaştıran yegâne şey, kadere karşı gelmeyişimdir.
    
   Ey cemâat! Gelin Allah'a, yazgısına ve tasarruflarına teslim olalım. Zahir ve bâtın başlarımızı eğelim. Kadere karşı gelmeydim ve onun ardına düşüp yürüyelim. Çünkü o, hükümdar elçisidir, gönderenin hatırına ona ikram edelim. Ona böyle davranırsak bizi yanına alır, kudret sahibine götürür.
    
   "İşte orda tek yetki Hak olan Allah 'a aittir." 8
    
   6-Beyyine / 5
   7-Hicr. 21
   8-Kehf, 34
     
   Onun engin ilim denizinden ve lütuf sofrasından afiyetle yer içersin, onun yakın­lığını hisseder, rahmet örtüsüne bürünürsün. Bu mazhariyete, binlerce kabile ve aşi­retten tek tük insan erer.
    
   Oğlum! Takvaya sarıl, dinin sınırlarını iyi koru. Nefsine, arzularına, şeytana ve kötü arkadaşlara uyma. Gerçek iman sahibi, bunlarla mücadele ederken başından miğ­feri çıkarmaz, kılıcını kınına sokmaz, atının sırtını üzengisiz bırakmaz, Allah dostları gibi uyur.
    
   Onlar uyku basmadıkça uyumazlar, zorda kalmadıkça yemezler, mecbur kalma­dıkça konuşmazlar, dilsizlik onların âdetidir. Rablerinin yazgısı konuşturur onları. Kı­yamet gününde organları konuşturacak olan, canlı cansız herşeyi dile getiren Allah konuşturur onları. Onlara sebepleri hazırlar, onlar da dile gelir. O, bir şeyin olmasını dileyince sebeplerini hazırlar. Kıyamet gününde insanlara bir bahane bırakmamak için onlara uyan ve müjdelerini ulaştırmayı dileyince peygamberlerini konuşturur. Onların ruhunu kabzedip yanına alınca da ilmiyle amel eden âlimleri onların yerine geçirir ve onlar peygamberlere sözcülük yaparlar. Hz. Peygamber (s.a.v.) "âlimler peygamber­lerin mirasçılarıdır" buyuruyor.
    
   Ey cemaat! Verdiği nimetlerden dolayı Allah'a teşekkür edin ve nimeti ondan bek­leyin. Çünkü o, "size ne nimet gelmişse Allah'tandır" 9 buyurmuştur.
    
   Ey Allah'ın nimetleri içinde boğulup nimeti başkasından bilenler! Şükrünüz nere­de!? Gâh nimeti başkasından biliyorsunuz, gah az bulup fazlasını istiyorsunuz, bazen de onun nimetlerini günahlara alet ediyorsunuz.
    
   Oğlum! Halvette iken seni büyük ve küçük günahlardan uzak tutacak takvaya ve Allah'ın nazarının senin üzerinde olduğunu hatırlatacak murakabeye ihtiyacın var­dır. Halvetinde bunların seninle birlikte olmasına muhtaçsın, mecbursun. Sonra ne­fis, hevâ ve şeytanla mücadele etmelisin. İnsanların çoğunun helaki küçük günahlar sebebiyledir. Zâhidlerin helaki şehvetleri sebebiyledir. Bedellerin (ebdâl) helaki halvette iken düşünmeleri ve hâtıralar (kalbe gelen yanlış düşünceler) sebebiyledir. Sıddîklerin helaki ise küçücük zaman dilimlerinde saklıdır. Onların bütün işi kalpleri­ni korumaktır. Çünkü onlar hükümdârın kapısında uykudadır, Onlar davet makamındadır. İnsanlar Allah'ı tanımaya çağırırlar ve dâima kalpleri davet ederler. "ey kalp­ler, ey ruhlar! ey insanlar ve cinler! ey hükümdârın müritleri! hükümdârın kapısına gelin. Kalplerinizle, takva ve tevhidinizle, marifetinizle, vera'ınızla, dünya, âhiret ve yüce mevlâ dışında herşeyden vazgeçerek koşun o'na!" derler. Sıddîklerin tek işi bu­dur. Gayeleri insanları ıslâh etmektir. Onların gayeleri arştan ferşe kadar yerin ve gö­ğün her yerini kuşatır.
    
   9.Nahl, 53
    
    
   Oğlum, Nefsini ve hevanı bir yana bırak. Bu davetçilerin ayaklarının altında topr­ak ol. Yüce Allah diriyi ölüden, ölüyü de diriden çıkartır. Hz. İbrahim (a.s.)'i küfürle­ri yüzünden manen ölü olan bir anne-babadan çıkarttı. Mü’min diridir, kâfir ölü; tevhid ehli diridir, müşrik ise ölü. İşte bu yüzden Allah (c.c.) bir kelâmında "yarattıkla­rım arasında ilk ölen iblistir" buyurmuştur. Yani İblis Allah'a isyan etmiş ve bu İs­yan sebebiyle ölmüştür.
    
   Şimdi âhir zamandır; nifak ve yalan pazarı kurulmuştur. Sakın ola! Yalancı, münafık ve deccâllerle oturmayasın. Yazık sana! Nefsin yalancı, kâfir, günahkâr, müşrik ve münafığın teki iken onunla nasıl oturuyorsun?! Ona uyma, hep muhale­fet et; Onu bağla, serbest bırakma. Nefsine yapman gerekeni yap. Mücadele ederek onu pes ettir. Nefsine sen bin, Onu kendi hâline bırakırsan o sana biner. Tabiatın­la da arkadaşlık etme. Çünkü o, aklı olmayan küçük bir çocuktur. Küçük bir çocuk­tan ne öğrenebilir ve hangi söylediğini kabul edebilirsin ki! Şeytan senin ve baban Âdem'in düşmanıdır. Aranızda böyle ezelî bir düşmanlık varken nasıl ona ısınabi­lir ve söylediğini kabul edebilirsin? Kendini asla ondan güvende hissetme. Çünkü o. babanı ve anneni öldürendir. Fırsatını bulursa seni de öldürecektir. Takva silahın olsun, Allah'ı birlemek, hep onu gözetmek, halvette vera', doğruluk ve Allah'tan yardım dilemek askerlerin olsun. İşte bu silah ve asker onu hezimete uğratacak, perişan edecek ve ordusunu dağıtacaktır. Hak senin yanında iken onu yenmemek olur mu?
    
   Oğlum! Dünya ve âhireti yanyana koy ve bir kefede kabul et. Kalbinden dünya ve âhiret giysilerini çıkartarak Mevlân ile başbaşa ol. O'na, ancak başkalarından uzak­laşarak yönelebilirsin. Yaradanı bırakıp yaradılana bağlı kalma. Bu sebepleri bırak ve bu Rableri çıkar at üstünden. Gayene ulaştığın zaman dünyayı nefsine, âhireti kalbi­ne ve Mevlâ'yı da sırrına bırakıverirsin.
    
   Oğlum! Nefsini, onun arzuların, dünya ve âhireti bir yana koy. Tükenmez bir ha­zineye ermişken Hak'tan başka kimsenin ardına düşme. Bunu yaptığın zaman Hak'tan sana öyle bir hidâyet gelir ki ondan sonra dalâlet yoktur. Bütün günahlarından tevbe et, günah elbiselerini samimi bir tevbeyle, sahte olmayan gerçek bir haya ile çıkar. Tevbe, uzuvlar sâlih amellerle temizlendikten sonra kalbe ait bir iştir. Kalıbın ayrı, kal­bin ayrı işi vardır. Kalp, sebepler ve yaratılanlara bağlılık çölünden çıkınca tevekkül, marifetullah, sebebleri terk ve sebeblerin yaratıcısını arama denizinde yola koyulmuş olur. Denizin ortasına varınca "Beni yaratan yolumu elbette gösterir 10  der. Bir o kı­yıya, bir bu kıyıya, bir oraya bir buraya gider ve sonunda doğru yolu bulur. Rabbini her hatırladığında yolu aydınlanır ve kuşkulan dağılır. Hak talibinin kalbi uzak mesa­feler kat eder ve herkesi geride bırakır. Yolun birinde helak olacağından korkarsa imanı ortaya çıkar ve onu yüreklendirir.
    
   10.Şuara / 78
    
   Bunun üzerine yalnızlık ve korku ateşleri söner, yakınlığın neşesi ve ünsiyet nuru onun yerini alır.
    
   Oğlum! Dert gelince onu sabırla karşıla ve deva gelinceye kadar bekle. Deva gelin­ce onu da şükürle karşıla. Bu hal üzere olursan dünya hayatında (mesud) olursun.
    
   Cehennem korkusu müminlerin ciğerlerini dağlar, yüzlerini sarartır, kalplerini hüz­ne boğar. Bu hal onlarda bir süre devam edince Allah onların kalplerine rahmet ve lü­tuf suyunu döker, onlara ahiretin kapısını açar. Onlar da orada güvende olacakları­nı görürler. Sükûnete erip rahatlayanca onlara celâl kapısını açar, kalp ve sırlarını pa­ramparça eder, onlara öncekinden daha çok korku verir. Bu hâlleri bir süre devam et­tikten sonra onlara cemâl kapısını açar. O zaman huzura kavuşur, sükûnet bulurlar ve böylece derece derece yükselirler.
    
   Oğlum! Yiyeceği, içeceği, giyeceği, evleneceği ve oturacağı tasa etmeyesin. Bunlar nefsin arzu ve hevesleridir. Kalbin ve sırrın arzusu olan Hakk'ı aramak nerede? Ne­yi düşünüyorsan senin kaygın odur. Öyleyse sen Rabbini ve onun nezdindekileri dü­şün. Dünyanın yerini alacak âhiret, yaratılanların yerini alacak Yaradan vardır. Sen bu dünyada her neyi terkedersen O, âhirette sana onun yerini dolduracak bir şeyi, hatta ondan daha iyisini halkeder. Dünyada yaşayacağın yalnızca bu günün kalmış farzet ve ölüm meleğinin gelmesini bekleyerek âhiret için çalış. Dünyâ Allah dostları için bir aşçıdan ibarettir, ahiret de onlar için imar edilmiştir. Vakti gelince Allah, dünya ile on­ların arasına girer, Allah'ın tekvin sıfatı da ahiretin yerini alır. Artık onlar ne dünya­ya, ne de âhirete ihtiyaç duyarlar.
    
   Vay yalancı! Demek sen nimet içindeyken Allah'ı sevdiğini söylersin, başına bir belâ geldiğinde ise hiç sevmemiş gibi kaçarsın O'ndan ha?! Kul denendiği zaman belli olur. Allah'tan bir belâ geldiğinde sen aynı kalabiliyorsan Allah'ı seviyorsun demektir. Belâ geldiğinde değişirsen yalanın ortaya çıkar ve ortada sevgi falan kalmaz.
    
   Hz. Muhammed'e (s.a.v.) birisi geldi ve "Ey Allah'ın Resulü! Ben seni seviyorum! dedi. Hz. Peygamber "O halde fakirlik için bir elbise hazırla" buyurdu.
    
   Yine biri geldi ve "Ey Allah'ın Resulü! Ben Allah'ı seviyorum." dedi. Bunun üze­rine Hz. Muhammed (s.a.v.) "O halde belâ için bir elbise hazırla" buyurdu.
    
   Allah ve Peygamber sevgisi fakirlik ve belâ ile arkadaştır. Bundan dolayı sarihlerden biri "İnsanlar olmadık şeyleri iddia etmesinler diye belâ ile sevgi başbaşa bırakılmıştır, Böyle olmasa herkes Allah 'ı sevdiğini iddia ederdi." İşte bu yüzden belâya ve fa­kirliğe sabır, Allah sevgisinin göstergesi kabul edilmiştir.
    
   "Rabbimiz bize dünyada ve âhirette güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru".  ( Geylani Külliyatı , Abdülkadir Geylani Külliyatı kitap , geylani külliyatı , tercümesi , gelenek yayıncılık )

    
    geylani külliyatı kitabı nın içeriği

    
   el-fethu'r-rabbâni âlemlerin anahtarı
    
   birinci sohbet
   ikinci sohbet
   üçüncü sohbet
   dördüncü sohbet  
   beşinci sohbet
   altıncı sohbet
   yedinci sohbet
   sekizinci sohbet
   dokuzuncu sohbet
   onuncu sohbet  
   on birinci sohbet
   on ikinci sohbet
   on üçüncü sohbet
   on dördüncü sohbet
   on beşinci sohbet
   on altıncı sohbet
   on yedinci sohbet
   on sekizinci sohbet
   on dokuzuncu sohbet
   yirminci sohbet
   yirmi birinci sohbet
   yirmi ikinci sohbet
   yirmi üçüncü sohbet
   yirmi dördüncü sohbet
   yirmi beşinci sohbet
    
   Yirmi Altıncı Sohbet
   Yirmi Yedinci Sohbet
   Yirmi Sekizinci Sohbet
   Yirmi Dokuzuncu Sohbet
   Otuzuncu Sohbet
   Otuz Birinci Sohbet
   Otuz İkinci Sohbet
   Otuz Üçüncü Sohbet
   Otuz Dördüncü Sohbet
   Otuz Beşinci Sohbet
   Otuz Altıncı Sohbet
   Otuz Yedinci Sohbet
   Otuz Sekizinci Sohbet
   Otuz Dokuzuncu Sohbet
   Kırkıncı Sohbet
   Kırk Birinci Sohbet
   Kırk İkinci Sohbet
   Kırk Üçüncü Sohbet
   Kırk Dördüncü Sohbet
   Kırk Beşinci Sohbet
   Kırk Altıncı Sohbet
   Kırk Yedinci Sohbet
   Kırk Sekizinci Sohbet
   Kırk Dokuzuncu Sohbet
   Ellinci Sohbet
   Elli Birinci Sohbet
   Elli İkinci Sohbet
   Elli Üçüncü Sohbet
   Elli Dördüncü Sohbet
   Elli Beşinci Sohbet
   Elli Altıncı Sohbet
   Elli Yedinci Sohbet
   Elli Sekizinci Sohbet
   Elli Dokuzuncu Sohbet
   Altmışıncı Sohbet
   Altmış Birinci Sohbet
   Altmış İkinci Sohbet
   Abdülkâdir Geylâni'nin Vefatı
    
    
   Cilaü’l Hatır - Yolun Esasları
   TAKDİM: MÜELLİF VE ESERİ HAKKINDA
    
   CİLÂÜ'L-HÂTIR Fİ'L-BÂTIN VE'Z-ZÂHİR

    
   birinci sohbet: haset-sadâkat (samimiyet)
   ikinci sohbet:  mü'min-münâfık
   üçüncü: rızâ-tevbe
   dördüncü sohbet: ariflerin uykusu
   beşinci sohbet: safâ (kalp temzliği)-helâl lokma-sabır
   altıncı sohbet: zühd-çile
   yedinci sohbet: muhabbet-sadâkat
   sekizinci sohbet: gerçek fakirlik-kasr-ı emel
   dokuzuncu sohbet: ölüme hazırlık
   onuncu sohbet: nefis terbiyesi
   on birinci sohbet: ihlas-huşû
   on ikinci sohbet: mücâhede (nefse karşı savaş)
   on üçüncü sohbet: salih amel-velâyet
   on dördüncü sohbet: sûfiler
   on beşinci sohbet: ibâdet-teslîmiyet-nefs-i emmâre
   on altinci sohbet: süfîlere zulmetmek
   on yedinci sohbet: fakirlere yardım etmek
   on sekizinci sohbet: muhabbet-takva
   on dokuzuncu sohbet: inayet (hakk'ın yardımı)
   yirminci sohbet: kadere rızâ-belâya sabır
   yirmi birinci sohbet: zikir (cenâb-l hakk'ı unutmamak)
   yirmi ikinci sohbet: ölümü düşünmek
   yirmi üçüncü sohbet: teveccüh (hakk'a yönelmek)
   yirmi dördüncü sohbet: kurbiyet (cenâb-ı hakk'a yakınlık)
   yirmı beşinci sohbet: veliler
   yırmı altıncı sohbet: sıhhatin ve boş zamanın kıymetini bilmek
   yirmi yedinci sohbet: sadaka vermek
   yirmi sekizinci sohbet: zikr-i dâim- edep
   yirmi dokuzuncu sohbet: salih amel
   otuzuncu sohbet: kuran dinlemek
   otuz birinci sohbet: dünyânın geçiciliği-fakr
   otuz ikinci sohbet: infâk-mücâhede tuz üçüncü sohbet: ölüme hazırlık
   otuz dördüncü sohbet: muhabbet-mârifet (Allâhü teâlâ'yı tanımak)
   otuz beşinci sohbet: zühd (dünyâya değer vermemek)
   otuz altıncı sohbet: ramazan ve oruç
   otuz yedinci sohbet: ihlâs-infâk
   otuz sekizinci sohbet: cennet nimetleri
   otuz dokuzuncu sohbet: belâya sabretmek-tevhid-vera
   kırkıncı sohbet: zikir-muhasebe (nefsi hesaba çekme)
   kırk birinci sohbet: şükür
   kırk ikinci sohbet: kalp katılığı-havf (cenâb-ı hak'tan korkmak)
   kırk üçüncü sohbet: kıyamet gününe hazırlanmak
   kırk dördüncü sohbet: güzel ahlâk
   kırk beşinci sohbet: belâların hikmeti
   kırk altıncı sohbet: nefse ve dünyâya aldanmama
   kırk yedinci sohbet: sûfiler-tevhid
   kırk sekizinci sohbet: fena fillâh-muhabbet
    
   kırk dokuzuncu sohbet: sabır-hüzün-mârifetullah-adab-ı muaşeret 
   ellinci sohbet: Kişinin aczini bilmesi-dûnyâyı terk etmek
   ellibirinci birinci sohbet: Dünyâya ve âhirete karşı zâhid olmak
   elliikinci sohbet: Sabır-kurbiyet
   duâ
   hatime
    
    
   FÜTÛHU'L-GA\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\B
   - Âlemlerin Kapısı -

    
   takdim
   her mü'mine lâzım olanlar'a dâir
   hayrı tavsiye etme"ye dâir
   imtihan'a dâir
   manevî ölüm"e dâir
   dünyaya dâir ve ona iltifat etmemeye teşvik
   mahlükattan fâni olma'ya dâir
   kalbin kederini gidermeye dâir
   Allah teâlâ'ya yaklaşma'ya dâir
   keşf ve müşahedeye dair
    
   nefs vehâlleri"ne dâir
   şehvet"e dâir
   Allah'ın emrine teslim olma'ya dâir
   kalbi mal sevgisinden temizlemekte dâir
   Allah dostlarının hâllerine uyma'ya dâir
   korku ve ümite dâir
   tevekkül ve makamlarına dâir
   mürşid vasıtasıyla hakk'a vâsıl olmanın keyfiyeti"ne dâir
   şikayet etmenin nehyedilmesi- hakkında
   vaadine bağlı kalmanın emredilmesi ve vaadinden dönmenin yasaklanmasına dâir
   "sallâllahu aleyhi vesellem efendimiz'in 'şüphe ettiklerinden şüphe etmediklerine dön' kavl-i şerlfi'ne dâir
    
   iblis aleyhillane" hakkında
   mü'minin imânı ölçüşünce belâ ile imtihan edilmesine dâir
   Allah'ın yaptığı taksime rızâ göstermeye dâir
   mevlâ'nın kapısından ayrılmamaya dâir
   imân ağacı"na dâir
   yüzünden peçeyi kaldırmanın yasaklanması'na dâir
   "hayir ve şerrin iki meyve olumdu dâir
   müridin ahvâlinin tafsîlı"ne dâir
   aleyh issalâtü vesselam efendimizin fakirlik neredeyse küfür olacaktı' kavl-i şerîfi'ne dâir
   hangi işi yapayım, çare nedir?" demenin nehyedilmesi hakkinda
   Allah için buğz a dâir
   Allah sevgisine başkasını ortak kılmanın nehyedilmesi hakkında
    
   insanın dört sınıfta değerlendirilmesine dair
   Allah teâlâya gücenmenin nehyi" hakkında
   verâ"ya dâir
   dünya âhiret ve bu ikisi için neler yapmak gerektiğine dâir
   hasedin kınanması ve ondan nehyedilmesi" hakkinda
   doğruluk ve nasihat"a dâir
   şikâk, vifâk ve nifakın açıklanmasına dair
   salik, ruhaniler zümresine ne zaman dâhil olur?
   zenginlik ve keyfiyeti"ne dâir
   nefsin iki hâlinin açıklanmasına dâir
   Allah teâlâ'dan başkasından birşey istemenin yerilmesi" hakkında
   Arifi billahın duasına icabet olunmasının sebebi'ne dair
   nimet ve belâ ile imtihana dâir
   aleyhissalâtü vesselam efendimiz'in meşguliyeti benim zikrim olan kimse...' buyurduğu hadîs-i kutsî"ye dâir
   Allah'a yakınlaşma'ya dâir
   müminin ne ile meşgul olması gerektiği"ne dâir
   uykunun yerilmesi" hakkında
   Allah teâlâ'dan uzaklaşmaya mâni olan şey ile ona yakınlaşmayı temin eden şeye dâir
   zühd"e dâir
   müminlerden bir grubun belâ ile imtihan edilmesine dair
   Allah teâlâ'nın rızâslnı talep etmenin ve o'nda fâni olmanın emredilmesi'ne dair
   Allah teâlâ'ya kavuşmayı isteyen kimseye ve o'na kavuşmanın keyfiyeti"ne dâir
   nasiplerin terkedilmesi'ne dâir
   kulun, mahlûkat, hevâ, nefs. irâde ve emellerden fâni olmasına dair
   kaderi tartışmama'ya ve "ona rıza gösterme'ye dâir
   bütün cihetlerden sarf-u nazar ederek yalnız rabb'in lütuf cihetini talep etmeye dâir
   belâya rızâ ve nimete şükr"e dâir
   başlangıç ve sonuç-a dâir
   mubahlığı ortaya çıkıncaya kadar herhangi bir işe girişmeme "ye dâir
   sevmek, sevilmek ve gereklerine dâir
   marifetin bir veçhi"ne dâir
   "hayatsız ölüm ve ölümsüz hayat" a dair
   "duaya icabeti geciktirdi diye Rabb'e gücenmenin nehyi" hakkında
   "duanın emredilmesi ve terkinin nehyedilmesi"ne dâir
   "nefs ile cihâd ve keyfiyetine dâir
   rabb'in, "o her an ayrı bir şe'n üzeredir" kavline dâir
   Hakk teâlâ'dan, mağfiret, ismet, muvaffakiyet, rızâ ve sabır istemenin emredilmesine dâir
   şükretme ve kusurları itiraf etme"ye dâir
   mürîd ve murâd"a dâir
   "çarşıya girdiğinde oradaki mala meyleden ve çarşıya girdiği halde sabreden'e dâir
   "rabb'in başkalarının ayıplarına muttali ettiği bir kısım evliyâ'ya dâir
     
   "akıllı kimsenin Allah teâlâ'nın vahdaniyetine delil göstermesi gereken şeye dâir
   "tasavvuf ve onun ne üzerine bina edildiğine dâir
   "vasiyete dâir
   "mahlûkattan fâni olup Allah'la birlikte olma"ya dâir
   "mücâhede ehli, muhasebe ehli ulü'l-azm ve özelliklerine dâir
    
    
   Şerh ibn teymiye
    
    
   SIRRU'L-ESRÂR  - Sırların Sırrı –
    
   çevirenin önsözü
   müellifin mukaddimesi
   birinci fasıl: insanın asıl vatanına dönüşü
   ikinci fasıl: insanın aşağıların en aşağısına indirilmesi
   üçüncü fasıl: ruhların bedenlerdeki dükkânları
   dördüncü fasıl: ilimlerin sayısı
   beşinci fasıl: tövbe ve telkin
   altıncı fasıl: tasavvuf ehli
   yedinci fasıl: ezkâr (zikirler)
   sekizinci fasıl: zikrin şartları
   dokuzuncu fasıl: Allah teâlâ'nın rü'yeti
   onuncu fasıl: zulmâni ve nûrânî perdeler
   onbirinci fasıl: saadet ve şakâvet
   onikinci fasıl: "fukara" kimlerdir
   onüçüncü fasıl: taharet
   ondördördüncü fasıl: şeriat ve tarikat namazı
   onbeşinci fasıl: tecrid âleminde marifet tahareti
   onaltıncı fasıl: şeriat ve tarikat zekâtı
   onyedinci fasıl: şeriat ve tarikat orucu
   onsekizinci fasıl: şeriat ve tarikat haccı
   ondokuzuncu fasıl: vecd ve safâ
   yirminci fasıl: halvet ve uzlet
   yirmibirinci fasıl: halvet evradı
   yirmiikinci fasıl: uyku ve şekerleme esnasında görülen rüyalar
   yirmioçüncü fasıl: tasavvuf ehli
   yirmidördöncü fasıl: hatime: son nefes  
   terimler sözlüğü
   kaynakça
    
     
    
   Abdülkadir Geylani Gelenek Yayınları Geylani Külliyatı kitabı nı incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789756138854
   MarkaGelenek Yayıncılık
   Stok DurumuVar
   9789756138854

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.