• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Halimizin İzahı

   Fiyat:
   42,00 TL
   İndirimli Fiyat (%45,2) :
   23,00 TL
   Kazancınız 19,00 TL
   Aynı Gün Kargo

   Kitap            Halimizin İzahı

   Yazar           Nureddin Yıldız
   Yayınevi       Tahlil Yayınları 
   Kağıt Cilt      2.Hamur - Karton Kapak Cilt

   Sayfa Ebat   260 sayfa, 13,5x21 - Roman Boy
   Yayın Yılı      2017


    
   Tahlil Yayınları Halimizin İzahı kitabı nı incelemektesiniz.    
   Nurettin Halimizin İzahı kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.


   Ümmet olarak bizi kuşatan olayları akşam sabah sayıp dökme, görevimiz yoktur.
   Asıl görevimiz, bulunduğumuz hale bizi mecbur eden sorunların temel nedenleri üzerinde durmak ve sorunu kökten çözmek için uğraşmaktadır.
   Bu kitap belli başlı sıkıntılarımızdan bir bölümünü ele almakla ve müslüman fertler olarak neler yapabileceğimizi göstermeye çalışmaktadır.

    
      On Söz Yerine

   Bu kitap, yaşadığımız sorunlardan bir bölümünü konu edinmektedir.

   Sorunlarımızın sayılması yerine yapmamız gerekenler açısından ele alınmaktadır meseleler. Sorunlarımızın tamamı da ele alınmış değildir. Bazı başlıklar üzerinden bir "Ne yap­malıyız?" araştırmasının sonuçları vardır.

   Kimi konulara tafsilatlı bakılmış kimileri de bir iki parag­rafla sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırma da kasten yapılmıştır ki dikkat çekici olsun. Hâlimizin İzahı

   Bu kitaba ön söz yerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri arasında "iyi mü'min, hayırlı mü'min" benzetmeleri ile O'nun nazarında övgüye layık bulunan mü'minlere ait vasıfları sıralamayı tercih ediyorum. O'nun "iyi, hayırlı, güzel" dediği vasıflar aradığımız kayıplarımızdır. Hâlimizi daha iyi tasvir edebilecek ne olabilir? O nu ve O'nun getirdiklerini arıyoruz. Zira kurtuluş, O'nun gösterdiği yön­dedir. Yapılması gereken de O'nun bize gösterdiklerini elde etmemizdedir. Uzun sözlere gerek yok. Kendimizi yokuşlar­da beyhude susuz bırakmamıza da gerek yok. O ne dediyse Allah Teâlâ söylettiği için dedi. Neyi gösterdi ise emredildiği 
   için gösterdi. Zaman ve enerji kaybına gerek yok. O'nu ve hidayetini gösteren kaynaklar elimizdedir.

   İnsanların en iyisini O göstermiştir. İşlerin en iyisini de O göstermiştir. En kesin sonuçlar da O'nunla elde edilebilir.

   Buyuruyor ki:
   "Allah yolunda malıyla ve canıyla cihat eden bir mü'min, insanların en üstünüdür. Sonra da Allah'tan korkarak vadi­lerden bir vadiye çekilmiş ve insanlara zararı dokunmayan mü'mindir." (Buharî, Cihat, 2/2786; Müslim, 1888)

   "Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerdir." (Buharî, Fedailu'l-Kur'an, 21/5027)

   "Sizin bana en sevimli olanınız, kıyamet günü bana en yakınınız ahlak olarak en güzel olanlarınızdır." (Tirmizi, Bin-, 71/2018)
   "Sizin en iyiniz, ev halkına en iyi olanınızdır. Ben de ev halkıma en iyi olanınızım." (ibni Mâce, Nikâh, 50/1977)

   "İnsanların en üstünü, dili doğru ve kalbinde günah, az­gınlık, kin ve haset bulunmayandır." (İbni Mâce, zuhd, 24/4216)
   "Sizin en iyiniz, iyiliği umulan, kötülüğünden endişe edilmeyeninizdir." (Tirmizî, Fiten, 76/2263)

   Uzun sözlerle, neyin peşinde olduğumuzu izah etme yeri­ne bu hadisleri öne çıkarmayı bir bereket vesilesi olarak umu­yorum. Rahîm olan Rabb'im, aradığımıza kavuşmamızı yakin kılsın. Ümmet'imizin izzetli günlerine ermeyi bize müyesser etsin.

   Nureddin Yıldız
   2011- Aladağ - Bolu

    
    
   Hâlimizi Aydınlatan Güneş Gibi Gerçekler

   Allah azze ve celle Kâdir'dir, Muktedir'dir. Göklerde ve yerde O'nun kudreti kesindir, kimse o kudretin önünde var olduğunu iddia edemez. Ve Allah Teâlâ'nın kudreti, sonradan kazanılma bir kudret değildir. Dilemek o kud­retin tahakkuku için yeterlidir. Meleklere, cinlere, insan­lara ve hayvanlara hatta cemadata o kudreti ile hükmet­mektedir Allah. Allah Teâlâ kadirdir, muktedirdir; ne bu zamana kadar ne de bundan sonra hiçbir güç, O'nun iradesine karşı ortaya çıkabilecek bir irade beyan ede­meyeceği gibi, O'nun yapmayı dilediğini de engelleye­meyecektir. Denizlere bakan o kudreti görür. Dağlara bakan o kudreti görür. Bir karıncaya ve bir file bakan o kudreti görür. Kendine bakan insan da üzerinde O'nun muhteşem kudretini görür. "Bir göz kıpırdatması" kadar bir zaman, her şeyin varlığı veya yokluğu için yeterlidir o kudretin önünde.

   Allah azze ve celle Alîm'dir; Rakîb'dir. Biliyor. Bilmek neyi gösteriyorsa ondan daha çoğunu, öğrenme ihti­yacı olmadan biliyor. Hiçbir şey O'nun bilgisi haricinde 
   olamaz. Ne O'na kulluk edenler ne de isyan estirenler, O'nun bilgisi dışında değildirler. Her şey O'nun bilgisi ve kontrolündedir; iyi de kötü de güzel de çirkin de...

   "Sen herhangi bir durumda bulunsan, Kur'an'dan her­hangi bir şey okusan ve sizler herhangi bir iş yapsanız, daha siz bir şeye girişir girişmez, üstünüzde biz size şahidizdir. Gökte ve yerde zerre kadar bir şey ve ondan daha küçük ve daha büyük hiçbir şey Rabb'inden kaçmaz ve hepsi apaçık bir kitaptadır." (Yunus, 6i)

   İnsan acizdir, çaresizdir. Güç ve kuvveti cılızdır.

   İnsan kendi başına kalsa bir an bile ayakta duramaz. Al­lah onu korursa o var olabilir. Tam anlamıyla "Allah'tan başka güç ve kuvveti olmayan" bir mahluktur. İnsanın var zannettiği ne varsa o da geçicidir. İnsanın ürktükleri de geçicidir, cılızdır. İnsan cılız olduğu için cılızları büyü­tür gözünde. Asıl korkulacak olanı unutur da korkulmaya değmezlerden korkar.

   İnsan, acizliğine rağmen, etrafındaki çemberi kıracak se­beplerle de donatılmıştır. O sebepleri kullanmayı becerme­si hâlinde kendisini daraltan, bunaltan çemberi kırabilir.

   Sebepleri kullanmakla sebeplere tapınmak arasında den­geyi kurabilen insan mü'min insandır. Allah'ın yardımı da onun üzerine gelecektir çünkü iyiyi de kötüyü de yara­tan ve bir plan üzerinden yeryüzüne yayan Allah Teâlâ, batılın adamlarını ayakta tutarken hakkın adamlarına da adamlıklarını ispat edecek gayretlere girmelerini ve sebepleri iyi kullanmalarını emretmiştir. Denge bu plan üzerinde yürümektedir. Planın işleyişine uymayanların beklenti içinde olmaları hakları değildir.

   En büyük kanunlardan biri herkesin kendini değiştirmesi kanunudur. Millet olarak da fertler olarak da bakıldığında Allah, değişeni değiştirecek, değişmek istemeyeni oldu­ğu gibi bırakacaktır. Elbette bu değişme isteği bir dilek­çeyle talep edilen bir istekten çok, tavırlarla ispat edilen bir talep olarak ortaya konacaktır.

   Ra'd suresinin on birinci ayeti bu hakikati hiçbir tartışma­ya mahal vermeyecek şekilde anlatmaktadır. Surenin on birinci ayeti bu hakikati beyan ediyor ama biz dokuzuncu ayetinden on ikinci ayetine kadar olan kısmı bir arada görelim ve Kur'an'ın üslubunu da anlamaya çalışalım:

   "O'dur görünmeyeni ve görüneni bilen ve her şeyden ulu, her şeyden üstün olan!
   Sizden sözü gizleyen de açığa vuran da gece gizlenen de gündüz belirip ortaya çıkan da O'nun için birdir.
   Onları devamlı olarak önlerinden ve arkalarından Allah'ın emriyle takip edip denetleyen izleyiciler vardır.
   Bir toplum kendi durumunu değiştirmedikçe şüphesiz Al­lah onların durumunu değiştirmez.
   Ve eğer Allah bir topluma kötülük/helak dileyecek olur­sa, onu onlardan kimse uzaklaştıramaz ve onlar için Allah'tan başka bir koruyucu yoktur.

   Korkuyla ve umutla O'dur şimşeği size gösteren ve ağır­laşmış bulutları üretip yaratan!"

   Anlatılacak olan kural şudur:

   "Bir toplum kendi durumunu değiştirmedikçe şüphesiz Allah onların durumunu değiştirmez." ama bu bize an­latılırken Allah Teâlâ'nın farklı kudret örnekleri arasında anlatılmaktadır. Gökte gördüğümüz şimşekten, üzerimi­ze düşen yağmura kadar her şeye hükümranlığı olan ve her şeyi bilen Allah: "Bir toplum kendi durumunu de­ğiştirmedikçe şüphesiz Allah onların durumunu değiştir
   mez." demiştir. Bunu anlamaya mecburuz. Duadan önce bu gelmelidir.
   Evet, pek çok sebep vardır. O sebepler elde edilecektir ama bizim Allah Teâlâ'dan göreceğimiz yardımın ya da Allah'ın bizim için zafer lutfetmesinin temel dayanağı, bizim değişmek istediğimizi göstermemiz olacaktır. Fert olarak da toplum olarak da değişme heyecanımız, zaferi­mizin müjdesidir.

   Bizi kuşatan sorunlar kemerinin kırılabilmesi için yük bi­zim omuzumuzdadır. Biz değişeceğiz ki Allah da değiş­tirecek ve bu değişim isteği, temennileri aşacak günlük hayatımızın bölümleri arasına girecektir.

   Konuşan yerine iş üreten, üretilene katılan Müslüman,
   Allah'ı ve dinini her şeyin üstünde seven, O'na güvenen,
   Gelecek endişesini "dinin geleceği, insanların imanla öl­mesi" olarak anlayan,
   Kalbe dünya sevgisini bir put olarak sokmayan, dünyayı Allah'ın gördüğü gibi bir sinek kanadı kadar bile etmez görebilen,
   Mübahlar içinde boğulup kalmayan, cihadı en ulvi görev bilebilen,
   Kavramlarını hayat ilkesi olarak kullanan, insanlara ve dünyaya Kur'an'ın baktığı gibi bakan,
   Allah'ın yasaklarının toplumda yer bulmasından uykuları kaçan Müslüman, değişim talebi olan Müslüman'dır.
   Kurtuluş da bu Müslüman neslin elinde biiznillah gerçek­leşecektir.

   Sıkıntılarımızın Nedenleri

   Her şeyin Allah'ın hükmü ve iradesiyle olduğuna inan­dığımıza göre mevcut hâlimizde yersiz ve kural dışı bir du­rum yoktur. Başımıza gelenler bizim imtihanımızdır. Bizden öncekiler gibi biz de bir imtihan sürecinden geçiriliyoruz. Bakara suresinin 214. ayeti bunu açık bir dille bize beyan etmektedir. Bu beyan o kadar açıktır ki "sizden öncekilerin çektiklerini çekmeden" şeklindeki ifadeye dikkat edilmelidir. Biz Kur'an'ımızın zikrettiği geçmiş ümmetlere ait olayları ta­rihten bir hatıra gibi okumaktan vazgeçip, onları ders olarak anlayabilsek epey bir mesafe katederiz.

   Öte yandan bu hayatı zayıf bir mahluk olan "insan" ola­rak yaşadığımızı, insanın önce kendi acziyetini bilip Rabb'ine yönelmesi gerektiğini, bütün sıkıntılarımızın da bizi bu yöne tevcih ettiğini idrak ederiz. Dünyanın üzerine çullanmaya değmez olduğuna inandığımız gibi bu inancımızı pratiğe dök­memize de bu olaylar yardım eder. Bu aynı zamanda ahiret hazırlığımızı gözden geçirmemizin de yardımcısı olur.

   Sıkıntılı zamanlarda ibadet ederek ibadet lezzetini, sıkın­tıları ve kargaşayı atlatmada kullanmayı da bilmemiz gerek­mektedir. Buna biz bir muhasebe de diyebiliriz. Amaç üzeri­mize düşen dertleri sayıp durmak değil, muhasebe yapmak olmalıdır. Mü'minler olarak daha iyi bir kenetlenmeyi gerçek­leştirmemiz şarttır.

    
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786058776869
   MarkaTahlil Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786058776869

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.