• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Hanımlar için İlmihal Dersleri

   Fiyat:
   180,00 TL
   İndirimli Fiyat (%60) :
   72,00 TL
   Kazancınız 108,00 TL
   24,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo

   Kitap              Hanımlar İçin İlmihal Dersleri
   Yazar             Necmeddin Salihoğlu
   Yayınevi         Ravza Yayınları
   Kağıt  Cilt       2.Hamur - Ciltli
   Sayfa  Ebat    439 sayfa - 16.5 x 24 cm   Necmeddin Salihoğlu Hanımlar için İlmihal Dersleri Dersleri adlı kitabını incelemektesiniz.
   Ravza Yayınları Hanımlar için İlmihal Dersleri Dersleri adlı kitap hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.


   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


   Hanımlar İçin İlmihal Dersleri
   Necmeddin Salihoğlu


   Dinimiz islam ile ilgili öncelikli olarak bilmemiz gerekenler inanç ve ibadetle ilgili bilgileridir. İnançla ilgili bilgilere AKAİD diyoruz. Bunlar, Müslüman olan herkesçe inanılması zaruri de­ğişmez hakikatlerdir. Bunun temelini de "Amentü"de saydığımız altı esas oluşturur. Onlarda; AllahTeâlâ'ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere imandır."

   İbadetlere, muamelelere ve cezalara dair dinî hükümleri bildiren ilme de "Fıkıh İlmi" adı veril­miştir. "ilmihal" ise bu oldukça geniş ve teferruatlı olan fıkıh ilminin bir bölümüdür. Fıkıh ilmi erkek olsun kadın olsun her mükellef tarafından öğrenilmesi farzdır. Çünkü emirler, yasaklar, ibadetler ve edâ şekilleri fıkıh ilmi vasıtasıyla öğrenilir.

   Şüphesiz ki ilmihal kitapları bir zarûretten, daha doğrusu bir zaaftan, bir manevi zayıflıktan doğmuştur. Bu zaruret de: toplumun islâmî temel ilimlerden uzaklaşmış olması, daha açık ifadesiyle cahilleşmiş olmasıdır. Cumhuriyetten sonra, harf inkılabının bir neticesi olarak, müslümanların kitaplarla ve ilimle alakası, irtibatı kesilince, bir âcil çare olarak ilmihal yazımı kaçınılmaz olmuştur.

   İlmihal, aynen, gıdasızlıktan ve yetersiz beslenmesi sebebiyle zayıflamış, kansız kalmış ve hastalıklara açık hale gelmiş bir bünyeye vitamin hapları verilmesi gibidir. Müslümanlar, en azından, ilk girişim olarak -eğer dinî tahsil yapmamışsa- bir ilmihal kitabı okumalıdırlar.

   Bu kitap, bir yılın 52 hafta olması göz önünde bulundurularak konular 52 ders şeklinde iş­lenmiştir. Bu kitabın özelliğine gelince ilmihal bilgileri öncelikle gerek aile içi eğitim ve gerek­se hanımların yapacağı her türlü sivil çalışmalarda bir yıl boyunca konu ve içerik sıkıntısı çekmeden kolaylıkla takip edilecek bir tarzda hazırlanmıştır.

    
   ÖNSÖZ

    Bismillahirrahmanirrahim

   Bizleri İslâm ile şereflendiren Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Bizler için örnek ve önder olmak üzere içimiz­den seçip gönderdiği son elçisi Hz. Muhammed Mustafa'ya, onun şe­refli ailesine ve bütün ashabına salat ve selam olsun.

   Bizler, ilk emri "oku" olan bir dinin mensupları ve "ilim öğren­mek (kadın- erkek) her Müslümana farzdır" buyuran bir peygambe­rin ümmetiyiz.
   Dinimiz İslâm ile ilgili öncelikli olarak bilmemiz gerekenler itikad ve fıkıh bilgileridir. İtikadi hükümler, Müslüman olan herkesçe inanıl­ması zaruri değişmez hakikatlerdir ki biz buna "AKAİD" diyoruz. Bu­nun temelini de "Amentü" de saydığımız altı esas oluşturur. Onlar da; Allah Teâla'ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gü­nüne ve kadere imandır."

   İbadetlere, muamelelere ve cezalara dair dinî hükümleri bildiren ilme de "Fıkıh İlmi" adı verilmiştir. "İlmihal" ise bu oldukça geniş ve te­ferruatlı olan fikıh ilminin bir bölümüdür. Fıkıh ilmi erkek olsun kadın olsun her mükellef tarafından öğrenilmesi farzdır. Çünkü emirler, ya­saklar, ibadetler ve edâ şekilleri fıkıh ilmi vasıtasıyla öğrenilir.
   "Şüphesiz ki ilmihal kitapları bir zarûretten, daha doğrusu bir zaaf­tan, bir manevi zayıflıktan doğmuştur. Bu zaruret de: toplumun İslâmî temel ilimlerden uzaklaşmış olması, daha açık ifadesiyle cahilleşmiş ol­masıdır. Cumhuriyetten sonra, harf inkılabının bir neticesi olarak, Müs­lümanların kitaplarla ve ilimle alakası, irtibatı kesilince, bir âcil çare olarak ilmihal yazımı kaçınılmaz olmuştur.

   1, DERS
   Her Müslüman İçin İlim Öğrenmenin ve Öğretmenin Gerekliliği

   İlim elde etmek, her Müslüman erkek ve kadın için bir görevdir. Her Müslümanın yapmakla yükümlü bulunduğu dini görevlerini yerine getirmek, hak ile batılı, helal ile haramı ayırmak için yeterince bilgi sa­hibi olması üzerine farz kılınmıştır. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuş-tur: "İlim öğrenmek, her Müslümana farzdır."1
   Başkalarına muhtaç oldukları şeyleri öğretmek için ilim öğrenmek ise sünnettir ve bir ibadettir. Bundan fazlasını bir kemal ve bir şeref ol­mak üzere öğrenmek de mübahtır. Başkalarına karşı öğünmek, müca­dele edip büyüklenmek için ilim elde etmek ise mekruhtur.

   Zaruret miktarı ilim öğrenmek, bir İslâm toplumunun bütün ferd-lerine yönelen bir farzdır ve her kişi için Rabbini tanıyacak ve farz iba­detlerini yerine getirebilecek kadar kısmın öğrenilmesi farz-ı ayndır. Bunu herkesin öğrenip bilmesi ve onu yapması gerekir.

   İlimlerin bir kısmı da, her ferd için değil, cemiyet hayatı için ge­rekli olduğundan bunun öğrenilmesi de bir farz-ı kifayedir. Tıb, hesab, savaş ve teknik ilimleri gibi. Bu ilimleri herkes elde edemez. Bunlarla toplumun bazı kişileri meşgul olabilirler. Bunları bir kısım şahıslar öğ­renirse, bu farz yerine getirilmiş olur. Fakat bu ilimlerle, İslâm toplu­munu meydana getiren şahısların hiç biri meşgul olmazsa, o toplumun bütün ferdleri Allah yanında sorumlu olurlar.
   İlim bir nurdur, bir hayattır, bir cemiyetin yaşamasına ve yüksel­mesine sebebdir. Cehalet ise karanılıktır, bir ölüm, bir felakettir. Resûlü Ekrem Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), Lokman Hekîm'in oğ­luna şöyle bir öğüt vermiş olduğunu buyurmuştur: "Yavrum! Alim­lerin meclisine devam et, hekimlerin sözlerini dinle. Çünkü Yüce Al­lah yeryüzünü çisinti ile dirilttiği gibi, ölü bir kalbi de şübhesiz hikmet nuru ile diriltir."

   İslâm'da her meslek sahibi için, o meslekle ilgili dinî meseleleri bil­mek bir farzdır, önemli bir görevdir. Ticaretle uğraşacak kimselerin ti­caretle ilgili helal ve haram gibi işleri önce öğrenmeleri gerekir. Böylece yapacakları işlemlerde dine aykırı bir şey bulunmamış olur.

   İslâm kadınları, abdest, namaz ve oruç gibi dinle ilgili bir kısım meseleleri ya kocaları ve mahremleri aracılığı ile öğrenir veya koca­larının izni ile ara sıra bir ilim meclisine giderek öğrenmeye çalışırlar. Fakat kocalarının rızası olmadıkça bir ilim meclisine çıkıp gidemez­ler. Ancak bir kadına dinle ilgili bir meseleyi öğretmek gereği ortaya çıkarsa bakılır: Eğer kocası bu meseleyi çözer veya ehlinden öğrenip kendisine bildirirse maksad elde edilmiş olur. Fakat kocası bunu çö­zemez ve sorup öğrenmekten çekinirse, kadın o meseleyi gidip ehlin­den öğrenme yetkisine sahiptir. Yeter ki o kadın, İslâm adabına uygun hareket etmiş olsun.2

   Pek tabii ilim ahiret hesabına bir fayda sağlaması için Allah Teâlâ'nm rızasını kazanmak amacıyla öğrenilmelidir. Yoksa dün insanlar ceha­letinden dolayı dini yaşayamıyor iken bugün okumuş olanları, özel­likle para ve geçim sıkıntısı çekmeyenleri dünyevileşip İslami hayatı boş veriyorlar:
   Erkek olsun, kadın olsun herkes cennete kendi ameliyle gidecektir. Nitekim Resûlullah (s.a.v.) Efendimize "Önce en yakın akrabanı uyar." (Şuara,214) ayet-i kerimesi nazil olunca ailesindeki herkesi ve özellikle de hanımları ikaz ederek şöyle buyurmuştur:

   "Ey Abbas bin Abdulmuttalib! Ben seni Allah'ın azabından kurta­rabilecek hiçbir şeye sahip değilim. Ey Zubeyr bin Avvam'ın annesi, Resûlullah'ın halası Safiye! Ey Muhammed'in kızı Fatıma! Kendinizi Allah'tan satın alınız! Siz, benim malımdan dilediğinizi isteyiniz. Fakat ben sizi Allah'ın azabından kurtarabilecek hiçbir şeye sahip değilim."

   Kadınların erkeklerle yarışırcasına dünyalık peşinde koşturma­ları ne kadar yanlışsa hayatta hiçbir şey yapmadan sadece bir tüketim kölesi olarak ömrü tüketmeleri de o kadar yanlıştır. Din herkesin di­nidir ve herkes kendi hesabına bu dini yaşamak ve bu dine sahip çık­makla mükelleftir.

   Hasan el-Basri'den nakledildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle bu­yurmuştur: "Kadınlara cuma namazı, cenaze namazı ve bir de cihad ha­riç, erkeklere farz olanların hepsi farz kılınmıştır."3

   Sahabeler hanımlarının ve kızlarının dini öğrenmeleri konusunda çok duyarlı davranmışlar, Allah Resûlünden öğrendikleri bilgileri günü gününe evlerine taşımışlardır.

   Rivayet edildiğine göre Allah Resulü ahirete irtihalinden sonra saha­beler kendi kız kardeşlerini ve kardeşlerini ve kızlarını okutur, sonra da onları diğer kadınlara dinlerini öğretmeleri için görevlendirirlerdi. Bu durum Hz. Ömer (r.a.)'ın halifeliği döneminde okullar açtırarak çocukları eğitecek görevliler tayin etmesine kadar bu şekilde devam etmiştir.4
   Ensar kadınlarının ilim öğrenme konusundaki gayretlerine Hz. Aişe (r.a.) hayretini şöyle dile getiriyor: "Ensar kadınları ne hoş. Hayâları on­ları soru sorarak ilim öğrenmelerine engel olmuyor."

   Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz Hz. Âişe (r.a.) hakkında şöyle buyur­muştur: "Peygamber hanımları da dahil eğer ümmetimin kadınlarının ilmi Âişe'nin ilmiyle kıyas edilecek olsa, Âişe'nin ilmi ağır gelir."5

   İlim alanında hakka yardım için, bir hakkın açıklanmasını ortaya çıkarmak için, ilim üzerinde bilgilerin artmasını sağlamak için yapılan karşılıklı görüşmeler ve münazaralar caizdir. Bunlar ibadetten sayılır. Fakat bir Müslümanı aşağı düşürmek ve mahcub etmek için, bir mala veya bir rütbeye kavuşmak için yapılacak etkili ve fazla konuşmalar ve tenkidler haramdır, İslâm ahlakına aykırıdır.

   İlim alanında "Mira Mücadele" denilen söz söyleme şekli asla caiz değildir. "Mira" başkasının sözlerinde veya anlamında görülen bir nok­sandan dolayı hemen ona itiraz edivermektir. Bu itiraz, kendini büyük görmekten ve göstermekten ileri gelir. Onun için söylenilen bir sözü he­men düzeltmeye kalkışmamalıdır. Ancak din yönünden bir yarar varsa, o zaman yumuşaklıkla ve kibarca hareket etmelidir.
   Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur: "Kul, haklı olduğu halde bile mirâyı (yersiz mücadeleyi) terk etmedikçe, imanın hakîkatını ta­mamlamış olmaz."

   Hak olan şeyde ısrarla direnmek ve büyüklük taslamak asla caiz değildir. Böyle bir durum, gösterişten, kinden, çekememezlikten ve hırs­tan ileri gelir. Bu, insan için pek büyük bir noksanlıktır.6
       Her Müslüman İçin İlim Öğrenmenin ve Öğretmenin Gerekliliği 13
   Dini Kimden Öğreneceğiz?              16
   Ehli Sünnet Akaidi 1           22
   Ehli Sünnet Akaidi 2           32
   İslâm'da Kadının Yeri ve Değeri      42
   İbâdet Nedir ve Mükellefin Görevleri Nelerdir?            48
   Taharet (Temizlik) ve Suların Kısımları          57
   Abdest   63
   Abdest Duaları, Abdestin Mekruhları ve Mesh              75

   Gusül (Boy Abdesti) ve Teyemmüm               83
   Kadınlara Ait Özel Haller   91
   Nifas (Lohusalık) ve İstihaze (Özür) Kanı       98
   Hayız (Aybaşı) ve Nifasla İlgili Meseleler      107
   Namazın Önemi, Fazileti ve Farz Oluşunun Delilleri   115
   Namazın Farzları (Şartları ve Rükunları)        122
   Namazın Sünnetleri, Mekruhları, Adabı ve Namazı

   Bozan Şeyler       129
   Namaz Nasıl Kılınır? Hasta Namazı, Yolcu (Seferi)
   Namazı, Teravih Namazı ve Secdelerle İlgili Meseleler             142
   Nafile Namazlar ve Secdelerle İlgili Meseleler             150
   Oruç
   Zekât      167
   Hac ve Kurban    177
   Allah Yolunda Cihad ve Cihadın Fazileti        183
   Müslüman Kadının Cihadı 191
   Dil ile Cihadın Bölümleri    196
   İslâm'da Aile Yapısının Özellikleri ve Evliliğin Faydaları             211
   Evliliğin Hükmü, Nikahın Rünü, Nikahın Şartları ve Eş
   Seçiminde Müstehap Olan Özellikler             219

   Evlenilmesi Haram Olanlar               227
   Evlilik Çeşitleri ve Mehir     233
   Evlilik Öncesi Hazırlık, Nişanlılık ve Evliliğin Müstehapları.247
   Nikâhla İlgili Meseleler       254
   Boşanma              262
   Boşanmada Kullanılan Kelimeler ve Nafaka 269
   İla, Hulu' / Muhalea, Zihar, Lian ve İddet        283
   Boşanmayla İlgili Meseleler              290
   Cinsi Hayatla İlgili Konular 296
   Teaddudi Zevcat (Dört Evlilik)          305
   Örtünmenin Tarihi ve Müslüman Kadının Örtüsü
   Üzerinden İslam'a Yapılan Saldırılar               314
   Örtünmeyle İlgili Ayet-i Kerimeler    323
   Avret Mahalli        332
   Müslüman Kadının Örtülü Sayılabilmesi İçin Gerekli
   Olan Şartlar          338
   Müslüman Kadının Örtülü Sayılabilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar            346
   Giyinik Çıplaklar, Teberrüc ve Hayâ 353
   Gözleri Haramdan Sakındırmak      360
   Halvet, Peruk Takmak, Cami ve Kadın           367
   Kadının Çalışması Meselesi             378
   Yenilip İçilmesi Helal Olan ve Olmayan Şeyler             385
   Adab-ı Muaşeret (Görgü ve Nezaket Kuralları)            390
   Teşebbüh, Moda ve İsraf.  397
   Ailevi Görevler ve Ana-Baba Hakları              408
   Erkekleşen Kadınlar ve Şarkı-Türkü Dinlemek             414
   Kadın-Erkek İhtilatı, Dövme Yaptırma, Kaş Aldırma, Tırnakları Uzatma ve Erkeklerle Tokalaşma   419
   Kadınla İlgili Batıl İnançlar 427


    
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789752419933
   MarkaRavza Yayınları
   Stok DurumuVar
   9789752419933

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.