• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Hatırlı Satırlar

   Fiyat:
   35,00 TL
   İndirimli Fiyat (%42,9) :
   20,00 TL
   Kazancınız 15,00 TL
   Aynı Gün Kargo


   Kitap            Hatırlı Satırlar

   Yazar           Ebul Ferec İbnül Cevzi
   Tercüme      Mehmet Fatih Albayrak
   Yayınevi      Tahlil Yayınları
   Kağıt Cilt      2. Hamur - Karton Kapak Cilt

   Sayfa Ebat   276 sayfa , 13,5x21 - Roman Boy
   Yayın Yılı     2019


    

   Tahlil Yayınları Hatırlı Satırlar kitabı nı incelemektesiniz.    
   İbnül Cevzi Hatırlı Satırlar hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.   Ebul Ferec İbnül Cevzi
   Hatırlı Satırlar

   Takdim

   Hamd, alemlerin rabbi olan Allah Teâlâ'ya mahsustur. Salât ve selam onun şerefli resulünün, ashabının ve yolunda hakkı ile yürüme dirayeti göstermiş önder ve rehber âlimlerin üzerine olsun.
   Tahlil Yayınlarının tercüme neşriyatının ilki olan Hatırlı Satır­lar hicrî 510-597 yılları arasında yaşamış ve farklı ilim dalların­da temayüz etmiş olan Ebu'l-Ferec Abdurrahman İbnul Cevzî'nin ileri yaşlarında, kaleme aldığı notlarından oluşan Saydu'l-Hâtır isimli kitabından derlenen seçme yazılardan oluş­maktadır.

   Türk okuru, İbnü'l-Cevzî rahmetullahi aleyhi Telbisul-İblis (Şeytanın Hileleri) ve edebî kıymete haiz hikâye kitapları ile ta­nımaktaydı; ilim dünyasında ise başta tefsir, fıkıh, hadis ve tarih olmak üzere sayısız ilmî eseri ile meşhurdu. Allâme Ebu'l-Fe­rec İbnu l-Cevzî'nin Saydu'l-Hâtır isimli meşhur eseri ise bugü­ne kadar Türkçe'ye kazandırılmamıştı. İbnü'l-Cevzî'nin bu kıy­metli eserine yalnızca bazı İslamî eserlerin paragraf aralarında, alıntılarla işaret edilmekteydi. Okuyucu, fikrî yoğunluğa sahip, akla ve mantığa hitap ederek, meseleleri samimi bir üslupla di­le getiren bu satırların kaynağına ulaşabilmek içinse esas me­tin olan Arapça orijinaline başvurmak zorunda kalıyordu. Pa­ha biçilemeyen iktibasların membaı olan bu kitabın Türkçe'ye kazandırılması, bugüne dek gönüllerimizde bir hasret olarak yer etmekteydi.  Hatırlı Satırlar

   Hatırlı Satırlar ismi ile hazırladığımız eser, ülkemizin okuyucu standartları dikkate alınarak, Saydu'l-Hâtır'dan yüz otuz baş­lığın tercüme edilmesi ile vücut buldu. Kitabın asıl ismi olan

   Saydu'l-Hâtır Arapça av' manasına gelen 'sayd' ve hatıra keli­mesinin çoğulu olan 'hâtır' kelimelerinden oluşan, 'hatıralar avı' manasında düşünülebilecek bir terkiptir. Kitabın tamamını değil de bir bölümünü içermesi ve Türk okuru için anlaşılır ola­bilmesi için biz "Hatırlı Satırlar" ismini tercih ettik.

   Eser, kıymetli mütercim Mehmet Fatih Albayrak'ın, Darülkalem matbaasının 2004 yılında Şam'da yayınlanan Arapça nüs­hasını esas alarak yaptığı tercümeye, Türkçe baskı için yeni dip­notlar ilave edilmesi suretiyle hazırlanmıştır. Metinde yer yer geçen beyitlerin Arapça asılları, yine dipnotlara eklenerek, şi­ir zevkine sahip okuyucuların istifadesine sunulmuştur. Ter­cümeye bir takriz olması düşünülerek giriş kısmına Nureddin Yıldız'ın İşi Vaktinden Çok Olanlar isimli eserinde, İbnü'l-Cev-zî' yi konu edindiği Konuşan Kitaplık makalesinden bir pasaj eklenmiştir. Kitabın sonuna da müellifin çocuklarına hitaben yazdığı Leftetü'l-Kebid ve Tenbîhü'n-Nâimi'l-Gamr alâ Mevâsi-mi'l Umr adlı küçük risalesi konu bütünlüğüne binaen, "Çocu­ğa Nasihat" başlığından itibaren ilave edilmiştir.

   1258 tarihindeki Moğol işgali faciasından kısa bir zaman ön­ce, zamanın ilim ve âlim merkezi Bağdat'ta yaşamış olan İbnü'l-Cevzî'nin Saydu l Hâtır'daki metot ve üslubu, yazmış oldu­ğu diğer ilmî eserlerden bağımsız olarak telakki edilmektedir. Onu edebî eserler sınıfına sokanlar olduğu gibi, bir itikat kita­bı olarak değerlendirenler de olmuştur. Saydu'l-Hâtır, ele aldı­ğı konuları ile bugünün düşünen insanı için daha dün yazıl­mış bir deneme kitabı hüviyetinde hitap gücüne sahiptir. Doğ­ru zannedilen yanlış düşünce kalıplarını eserinde bir bir ortaya koyarak, yaşadığı cemiyeti ıslaha çalışmaktadır. Eserin tama­mında müellifin hatibane ve şairane üslubunu görmek müm­kündür. Bağdat'ın bereketli ortamında büyüyerek, bütüncül bir ilmî kabiliyetle yetişen İbnü'l-Cevzî, bugünün diliyle sosyal ve psikolojik tahlilleri halâ güncelliğini koruyan konulara temas ederek; insan olmanın getirdiği sorumlulukları ve hayata da­ir problemleri, sahih bir İslamî perspektifle yorumlamaktadır. Kitabın bütününde insana ve hayata dair tavır alışlar, bir Müs­lüman âlimin günlük defterini okuyor olmanın verdiği rahat­lıkla, kolay anlaşılabilmektedir.

   Allâme Ebu'l-Ferec İbnü'l Cevzi ismi, ülkemizde maalesef, 14. yüzyılda yaşamış bir âlim olan İbni Kayyım el-Cevziyye rah-metullahi aleyh ile karıştırılmaktadır. Medâricü's-Sâlikîn ve Zâdü'l Meâd gibi kıymetli eserlerin müellifi İbni Kayyım ile müel­lifimiz İbnul Cevzî karıştırılmamalıdır. Her iki âlim de selef-i salihinin hayatlarını bizlere aktaran muteber şahsiyetler ve ün­lü fıkıh âlimleri olmakla beraber, yaşadıkları zaman ve yerler birbirinden tamamen bağımsızdır.

   Bir ilim adamı örnekliğinde, modern zamanların üstün imkân­larına sahip ilim yolcularını hayrete düşürecek bir performan­sın sahibi olan İbnül Cevzi, bereket kavramını kendi şahsın­da temsil edebilen örnek ve önder şahsiyetlerdendir. Eserinde, yer yer İslam tarihinin ilk asırlarında yaşamış selef-i salihinin hayatlarından ve davalarından verdiği örneklerle düşünceleri­ni temellendiren İbnül Cevzî, 21. yüzyıl insanı ile pek çok or­tak sıkıntıyı paylaşan, olaylara bakış açısını düşüncesinin de­rinliklerinden aldığı ilham ve İslamî yaklaşım süzgecinde de­ğerlendiren bir düşünce öğretmeni olarak karşımıza çıkmakta­dır. Onun öğretmenliğinde, İslam dünyasının, örnek insanları­nı yeniden tanımaya başlayacaklarını umuyor; her kesiminden okuyucunun, onun hatıralarında kendinden de bir şeyler bula­cağına inanıyoruz.
   Müellif İbnü'l-Cevzî'ye, ona hayrü'l-halef olabilme duası ile Rabbimizden rahmet niyaz ediyoruz.

   Yunus Çolak
   İstanbul, 2010

   Müellifin Mukaddimesi

   Şeyh, imam, âlim Ebu'l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed b. el-Cevzî rahimehullah şöyle dedi:
   Rızasına ulaştıracak şekilde Allah'a hamd olsun.
   Seçtiklerinin en şereflisine, onun sohbetinde bulunup onu des­tekleyenlere sonsuz salat ve selam olsun.
   Bazı şeyleri incelerken aklına düşünceler gelir, sonra onlara sırt çevirirsin ve yok olur, unutulup giderler. Akla gelenlerin unu­tulmaması için kaydedilmesi gerekiyor. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İlmi yazıyla kayıt altına alınız."[1]
   Kaç kez aklıma bir şey gelmişken onu kaydetmediğim için kay­bolup gitmiş ve ben de ona üzülmüşümdür.
   Kendi kendime gördüm ki ne zaman tefekkür gözünü açsam, ummadığım şekilde gaybın acayiplikleri belirmeye başlıyor. Sonra da bu düşünce yoğunluğu öyle bir hâl alıyor ki ihmal edilemeyecek şeyler bir araya geliyor. Böylece ben bu kitabı, aklıma gelen düşünceleri avlayıp kayda geçirmek için yazdım. Faydalandıracak Allah Teâlâ'dır. Şüphesiz o kullarına çok ya­kın, isteklerine icabet edendir.

   [1] Dârimî, 1/126; Hâkim, 1/106; Taberânî, el-Kebîr, 1/62; Hatîb, et-Takyîd, 96 (Enes'ten mevkuf olarak nakletmiş olup Hâkim sahih saymış, Zehebî de ona muvafakat etmiştir.)

    

   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786056076596
   MarkaTahlil Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786056076596

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.