İbadetlerdeki Edepler Mecmaul Adab

Fiyat:
60,00 TL
İndirimli Fiyat (%51) :
29,40 TL
Kazancınız 30,60 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

STOKTA VAR
90,00 TL
65,00 TL
STOKTA VAR
190,00 TL
86,00 TL
       Stoktan Kargo
 
Kitap             İbadetlerdeki Edepler Mecmaul Adab
Yazar             Sofuzade Seyyid Hasan Hulusi
Hazırlayan     Mahmut Şevket Ustaosmanoğlu
Yayınevi         Yasin yayınları       
Kağıt - Cilt      Şamua Kağıt, Ciltli
Sayfa - Ebat   464 sayfa, 17x24 cm
Yayın Yılı        2016
ISBN               9786055440435Yasin Yayınevi İbadetlerdeki Edepler Mecmaul Adab kitabını incelemektesiniz.    
Sofuzade Seyyid Hasan Hulusi İbadetlerdeki Edepler Mecmaul Adab kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 
        Önsöz
 
İslâm; farz, vacip, sünnet ve bütün edepleri ile kemal bulmuş iman ve ameller bütünüdür. Her hüküm, kendisinden bir basamak üstte olanın mütemmimi ve koruyucusu durumundadır.
 
En basit hükümlerden en önemli rükünlere doğru, birinin ortadan kalkması, diğerinin aşınmasına yol açan bir süreci başlatır. Dolayısı ile bir edebin terki, sırasıyla sünnetin, vacibin ve de farzların terk edilebi­leceği sonucunu doğurur.
 
Günümüz İslâm toplumunda, imanı konuların hafife alınması; hakkın­da kesin Nâs bulunan farzların bile tartışılır hale getirilmiş olması, bu gevşekliğin ulaştığı noktayı göstermektedir.
 
Ne mutlu bize ki, hamiyyet sahibi, samimi ve ihlâslı birçok ehlisünnet âli­mi; Din-i Mübin-i İslam 'ın en ince detaylarına kadar korunması ve yaşan­ması hususunda büyük titizlik ve itina göstermişlerdir.

Samsun-Çarşamba eski müftüsü merhum Sofuzade Seyyid Hasan Hu­lusi Efendi, bu ihlâslı âlimlerimizden birisidir. "Mecmeul Adab " adlı bu eserinde, farz, vacip, sünnet ve müstehab gibi şer 'î hükümleri bir dantel gibi, edeplerle süsleyerek, büyük bir boşluğu doldurmuş, üstün bir başarı­ya imzasını atmıştır.
 
Bu zât bizlere, Kur 'ân, sünnet ve edepler ışığında yaşanması elzem olan Islâmî bir hayatın yol haritasını çizmiş, bir müslümana lazım olacak her şeyi kitabına almıştır.
 
Bize düşen, kitaplarda hapsolmuş bu inci tanelerini gün yüzüne çıkarmak, herkesin anlayabileceği bir dille, ilim yolcularının ve özellikle Müslüman halkımızın istifadesine sunmaktır.
 
Gayret bizden, tevfîk Allah 'tandır.
 
Mahmud Şevket USTA OSMANOĞLU
 
 
Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla..
 
Hamd, şer-î şerifin usul ve âdabı üzere bizleri terbiye edip yaşa­tan Allahü Teâlâ'ya mahsustur. Salât ve selam, Yüce Allah'ın en mükemmel ahlakî güzelliklerle süslediği Fahr-i Kâinat Efendimize ve O'nun temiz Ailesi ve Ashabına olsun...
 
Vâcibü'l-vücûd olan Cenabı Hak, bütün cinleri ve insanları, şüp­hesiz kendi yüce zatına kulluk etsinler diye yaratmıştır. Mevla'mız, Zâriyât suresi 56. ayette buyuruyor ki:
 
«Ben, cinleri ve insanları, ancak Bana ibadet etsinler diye yarattım.»
 
Allah'a kemal manada kulluk etmek, onun yüce zatını tam olarak bilmeye ve anlamaya bağlı olduğu hakikat ehlince ortaya konulmuş ve beyan edilmiştir.
 
Bir kul için Hak Teala'ya ibadet ve kulluktan daha üstün bir sermaye ve saadet düşünmek mümkün değildir. Bu durum bizlere ve bütün insanlığa açık ve inandırıcı birçok delillerle ispat edilmiştir.
 
Marifetullah dediğimiz Allah Teala'yı yakinen tanıma bilgisi, sa­mimi bir niyet ve üstün bir ihlas ile; edeplerine ve rükünlerine tam riayet ederek kulluk görevlerimizi hakkıyla yerine getirmekle elde edilir. Kulluk görevini yerine getirebilmek ise ancak ibadet şekilleri­ni bilmeye bağlıdır. İslâm Dininin usul ve âdabını bilmeyen bir kul, layığı ile ibadet etmeye muvaffak olamaz. Bu sebeple, Ma'rifetullah makamına ulaşmak ve her iki âlemin saadet ve huzurunu elde etmek ancak bu sayede gerçekleşebilir. Durum böyle olunca insanlar ve diğer mahlûkat ne için yaratılmış olduklarını anlamakta asla zorluk çekmezler.
 
Şer-i Şerifin koyduğu hükümlerden sorumlu olanların yapmak zorunda olduğu görevler, bedenî ve malî sorumluluklar şeklinde beş kısma ayrılır. Zarurî olan bu İslâmî bilgileri şöyle sıralayabiliriz: Farz, vacip, sünnet, müstehab, âdâb.
 
Şurası unutulmamalıdır ki bunlardan her biri, diğerlerinin bulun­ması ile ancak ayakta durabilir. Yani, biri diğerinin ayrılmaz bir par­çası, birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Farzı vacip; vacibi sünnet; sün­net müstehab; müstehabı da âdâb tamamlar.
 
Yukarıdaki tasniften anlıyoruz ki, beden ve mal yönünden farz o-lan ibadetlerin tam olarak yerine getirilmesi vacip, sünnet, müstehab ve âdaba riayet etmeye dayanmaktadır.
 
Bir mü'min, dinin edeplerine ne derece önem verirse, bütün amelleri ve davranışları o derece mükemmel ve bereketli olduğu gibi Şer-i Şerifin ölçülerine de uygun düşer.

Bir kimse, âdabı terk etmeye cesaret ederse; bu gevşekliğinin ve tembelliğinin zamanla müstehabı, sonra sünneti, vacibi ve belki de farzı dahi terke cesaret etmesinden korkulur.

Şunu iyice anlamış oluyoruz ki; farzların, vaciplerin, sünnetlerin ve müstehabların anahtarı âdâb olduğu kesindir. Hatta "Turuk-ı Aliyye" dediğimiz ulvî Tarikat yolları da bu üstün âdâb üzerine tesi­si edilmişlerdir.
 
"Allah 'a giden bütün yollar (tarikatlar) âdâb üzere kurulmuştur." O halde her ibadetin âdabını öğrenmek ve onu yerine getirmekte titiz davranmak, kul olmanın temel taşıdır.
 
Bu hususlar, keşif ehli âlimlerin ve hakikatlere vakıf birçok zevatın (Allah kabirlerini nurlandırsın) meydana getirdikleri birçok eserde, son derece beliğ ve açık bir şekilde dile getirilmiştir. Bu ibadetlerle ilgili en küçük ayrıntı dahi ihmal edilmemiştir. Ancak yazılan ve telif edilen eserlerin birçoğu Arapça ve Farsça olduğu için hatta imkânsız hale gel­miştir. Onlardan yaralanma imkânı ortadan kalkmıştır.
 
İslâm'ın esaslarını ve âdabını öğrenmeyi arzu eden mü'minlere ve özellikle günahsız yavrularına hizmet etmeyi görev bilen bu ser­mayesiz fakir kardeşiniz (Samsun Çarşamba eski Müftüsü Sofızade Seyyid Hasan Hulîsî), bu "Dürer-i Mensûre (Serpilmiş inciler)" ve "Fevâid-i Me'sûre (bir araya toplanmış faydalı bilgiler)" (isimli ki­tapları) derleyip faydalı ve hayra vesile olacak bir eser vermeye gü­cü yetmeyeceğini itiraf ederek büyüklerin yolu olan:
 
 
"Bir şeyin tamamı elde edilemezse, tamamı terk edilemez.!" kuralına uyarak, kusurları örtmekte mahir ilim ve kemal erbabının beni bağışlayacağını ve de eksiklerimi tamamlayacaklarını ümit ederek bu risaleyi kaleme almaya cesaret ettim ve adını da " Mecmaul Adab " koydum.
 
Bu kitapta, ameller ve diğer hususlarla ilgili konular işlenirken uygun görülen yerlere bazı faydalı konular da ilave edilmiştir.
 
Ayrıca kaynak olarak Buhârî-i Şerif, Câmi-i Sağır, Meşârık ve Mesâbih, Şir'arül-İslâm Şerhi, Mefâtihu'l-Cinân, Avârifu'l-Me'arif, Ruhu'l-Beyan Tefsiri, İhyâ-i Ulûmiddin, Büstanü'l-Ârifîn, Hulasa-tü'l-Hakâık, Gunye Şerhi, Dürrü'l-Muhtar, Mülteka, Vikaye, Gunye-tü'l-Fetava, Şerhu'l-Mecma' adındaki kaynak ve muteber eserlerden de yararlanılmış ve isimleri yazılarak kaynak gösterilmişlerdir.   ( ibadetlerdeki edepler mecmaul adab, sofuzade seyyid hasan hulusi, mahmut şevket ustaosmanoğlu, yasin yayınları, mecmaul adab kitabı, ibadetlerde adab )
 
Tevfik ve İsmet Allah'tandır.
 

 
 
Yasin Yayınevi İbadetlerdeki Edepler Mecmaul Adab kitabı nı incele diniz.  
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786055440435
MarkaYasin Yayınevi
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9786055440435

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.