• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   İslamda Kız Çocuklarının Eğitimi

   Fiyat:
   180,00 TL
   İndirimli Fiyat (%58,3) :
   75,00 TL
   Kazancınız 105,00 TL
   25,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo


   Kitap            İslamda Kız Çocuklarının Eğitimi
   Yazar           Necmeddin Salihoğlu , Halid Ahmed Şentut
   Yayınevi       Ravza Yayınları
   Kağıt  Cilt      2.Hamur - Kalın Ciltli
   Sayfa  Ebat   336 sayfa - 16 x 24 cm


                          

   Necmeddin Salihoğlu nun İslamda Kız Çocuklarının Eğitimi adlı kitabını incelemektesiniz.
   Ravza Yayınları İslamda Kız Çocuklarının Eğitimi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2   İslâmî ailede kızların eğitimine ilişkin bu çalışma önsöz, yedi bölüm ve günlük hayatımıza dair dualar adlı müstakil fasıldan oluşmaktadır. İlk bölü­mün konuları; eğitim, İslâm toplumu ve eğitimde ailenin rolüdür. İkinci bölüm ise kızlarımızın örnek alarak yetişmelerini arzuladığımız müslüman kadının özelliklerini ele alıyor.

   "Kızlarımız ve okul" başlığı altında üçüncü bölümde; kızların aklî eğitimleri, dördüncü bölümde; çocukluktan itibaren kızların örtüye alıştırılması anlatılıyor. Beşinci bölümde ergenlik konusunda İslâmî bakış açısı sunuldu ki herhalde bu konu ilk defa bu kadar mufassal olarak ele alınıyor. Altıncı bölümde kızlarımızın İslâmî aile içindeki faali­yetlerinden bahsedildi.

   Araştırma, sonuç bölümünde özetlenerek, kızlarımı­zı yetiştirmeye yönelik müslüman ailelere çok önemli tavsiyelerde bulunul­du. Yedinci bölümde ise tesettürün mahiyeti ve gözlerin haramdan sakındırılması gibi muhtelif birkaç konuya değinildi. Kitabın son bölümünde de gülük hayatımızdaki duaların önemine vurgu yapıldı.

   Bismillahirrahmanirrahim.

   Bizleri İslam fıtratı üzere yaratan Yüce Rabbimize hamd; âlemlere rahmet olarak gönderdiği Resulüne, onun ehl-i beytine ve bütün ashabına salat ve selam olsun.

   İnsanoğlunun çocukluk devresi uzun bir zaman dilimini kapsar. Bu uzun süre zarfında eğitimci, çocuğa istediği şahsi­yeti kazandırabilir ve hazırlayacağı iyi bir plan doğrultusunda çocuğu dilediği tarafa yönlendirebilir. Çocuk, çocukluğunun ilk evresinde ne kadar iyi takip edilir, gözetilir ve yönlendiri­lirse ondan sonraki hayatında karşılaşacağı sarsıntılar karşı­sında o denli sağlam ve dirençli olur.,

   Küçük yaşta öğrenilen şeyler, sonradan neredeyse hiç de­ğiştirilemeyecek şekilde çocuğun zihnini şekillendirir. Ço­cuklar daha üç-dört yaşlarına girmeden şahsiyetlerini oluş­turacak örnekleri çevresel ve kültürel tesirlerden nihaî olarak almakta ve bunlar belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

   Aile, sokak, okul ve toplumu başlıca eğitim alanları ola­rak değerlendirecek olursak; şüphesiz ki aile bütün bunların hepsinden tesirli ve en kuvvetli olanıdır. Çünkü aile doğduğu andan itibaren çocuğu teslim aldığı gibi, çocuğun en fazla vaktinin geçtiği yerdir de. Anne-baba da çocuk üzerinde en fazla etkisi olan kişilerdir.

   En kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımıza resmi ku­rumlarda verilen dini eğitim maalesef çok kifayetsiz ve ruh­suzdur. Öyle ki bu müfredatla ve bu eğitim kadrosuyla dini öğrenmek mümkün değildir. Bunun için bu iş birinci dere­cede ailelerin üzerine kalmaktadır.

   "Allah, sizi analarınızın karnından, siz hiçbir şey bilmez durumda iken çıkardı" (Nahl, 78) ayet-i kerimesinin de işa­ret ettiği gibi dünyaya gelen çocuk kafası tamamen boş ola­rak hayata başlar. Onun bir inanç ve istikamet sahibi olması ancak kendisine sonradan telkin edilen şeylerle olur. Burada bir kez daha anneliğin önemi ortaya çıkar. Zira çocuklar bi­zim göz nurumuz, neslimizi ve davamızı sürdürecek, amel defterimizin ölümümüzden sonra da açık kalmasını sağlaya­cak en değerli varlıklarımızdır.

   Hiçbir zaman hatırdan çıkarılmasın ki ana ve babalar çocukların sahibi değil emanetçisidirler. Dolayısıyla onlar üzerinde istedikleri gibi tasarrufta bulunma yetkileri yoktur.

   Çocuklar, ilk çocukluk devresinde anne ve babasının elinde her türlü ön yargıdan uzak, saf ve kıymetli bir cevher gibidir. Her türlü bilgi ve beceriyi öğrenmeye ve yapmaya kabiliyetli olduğu gibi, kendisine verilen her şeyi almaya da yatkındır. İşte bu yaşta çocukların Allah, Peygamber, Kuran ve sahabe sevgisiyle doldurulması lazımdır.

   Peygamber Efendimiz, insanın bu yaratılış gerçeğini şu hadisiyle dile getirmiştir: "Her doğan (çocuk) fıtrat (İslam) üzere doğar. Sonra onu anası-babası ya Yahudi yapar, ya Hı­ristiyan, ya ateşperest yapar" (Buhârî, Cenâiz, 92)
   Hadis-i şerif bizlere insan fıtratının öncelikle Hakkı ka­bul edecek bir yaratılış gerçeğine sahip olarak yaratıldığını bildiriyor. Yani erken yaşta verilecek sahih bir din anlayışı­nın kendisine ulaşacak batıl din ve inançlardan daha etkin ve daha tesirli olacağını bildiriyor. O halde bu yaşlardaki çocuk­larımız yani dokuz yaşına ulaşmadan bu eğitimin tamamlan­mış olması lazımdır.

   Elinizdeki eser aile içerisinde kız çocuklarının eğitilmesi­nin önemini ve bu işin nasıl yapılacağını çok güzel bir şeklilde anlatmaktadır. Dini tahrif hareketlerinin ve dünyevileşmenin had safhaya çıktığı günümüzde çocuklarımıza sahih bir islam anlayışını aile ocağında öğretmek artık bir zaruret olmuştur.

   Türkiye'de dini tedrisat halen daha resmi kurumlarda çok sınırlı ve sansürlü olarak verilmektedir. Öğrenciler üni­versiteye gidinceye kadar okudukları din ile ilgili derslerin hiç birisini (İmam Hatip Liseleri hariç) doğrudan İslam di­nini çağrıştırır bir adla dahi okuyamamaktadır. Üniversitele­rimizde ise ilahiyat fakülteleri hariç hiçbir dini eğitim veril­memektedir. Bin yıl İslam'ın bayraktarlığını yapmış bu aziz milletin evlatları kendi öz yurtlarında maalesef dinden ha­bersiz bir şekilde okula başlamakta ve yine dinden habersiz bir şekilde mezun olmaktadırlar.

   Bu sözlerimizi abartılı bulanlar gidip Milli Eğitim Ba­kanlığı onayıyla okullarda din adına okutulan kitapları alıp incelesinler. Her şeyden önce bu okullarda İslam Dini maa­lesef "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi" adı altında okutulmakta­dır ve bu ad dahi yanlıştır.

   Bu dersler işin sonunda gençlere hiçbir şey kazandır­mamaktadır. Yüce İslam dinini kültür ve ahlakla karıştırıp vermekte, böylece dinin ilahi yönü perdelenmekte ve din bir yaşam tazı değil de bir kültür yani bir çeşni olarak su­nulmaktadır. Dinin ağırlığı ortadan kaldırılmakta ve hiçbir bağlayıcılığının, kurallarına uyma zorunluluğunun olmadığı kanaati uyandırılmaktadır.

   Hâlbuki İslam hem akide ve hem de yaşam tarzıdır ve kurallarına uyuşması zorunludur. Uymayanlar için müey­yideler vardır. Zira o, sadece inanılması gereken felsefi bir düşünce tarzı olmadığı gibi yalnızca ahlaki değerlere dikkat çeken bir ahlak nazariyesi de değildir. Aksine kendisine ina­nanlara beşikten mezara kadar yol gösteren ve hayatın her alanına hitap eden kapsayıcı bir dindir.

   Bu gün içinde yaşadığımız toplumda gençlerin özellikle de kız çocuklarımızın hali ortadadır. Bunun için özellikle kız çocuklarımızın eğitimi ayrı bir önem arzetmektedir. Eliniz­deki kitap bu konuları gerçekten güzel bir şekilde işlemekte­dir.

   Kitabın ilk baskısı 1996 yılında İklim Yayınları / Ömer Kuşlu tarafından o günün şartlarında şok güzel bir şekilde basılmış ve büyük takdir toplamıştır. Ancak bu tarihten kısa bir zaman sonra yayınevi faaliyetlerine devam edemeyip ka­pandığı için kitap uzun yıllar yayınlanamamıştır. Alanında gerçekten çok önemli bir eser olan bu kitabın yeni baskısı­nı Ravza Yayınları üstlenmiştir. Ravza Yayınları bu eserin yeniden hazırlanmasına karar vermiş ve bu işi Necmeddin Salihoğlu ‘na havale etmiştir. Necmeddin Salihoğlu kitabı baştan sona gözden geçirmiş, ayet-i kerimelerin ve önemli konulardaki hadis-i şeriflerin asıl metinlerini yerleştirmiş, kitabı dipnotlarla zenginleştirmiş ve altı bölümden oluşan kitabın her bölümün sonuna "Okuma Parçası" başlığı ile altı tane okuma parçası ilave etmiştir. Eserin en sonuna da bir yedinci bölüm olarak bazı konuları eklemiştir.

   Sözlerimizin sonunda duamız Hz. İbrahim (a.s.)'ın duasıdır:
   "Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. So­yumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle." (İbrahim, 40)
   Selam ve hürmetlerimizle...

   29 Şevval 1440/3
   Temmuz 2019 Fatih- İstanbul
   Ravza Yayınları


   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786057577757
   MarkaRavza Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786057577757

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.