• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   İstanbul ve Anadolu Evliyaları, M.Necati Bursalı

   Fiyat:
   200,00 TL
   İndirimli Fiyat (%42) :
   116,00 TL
   Kazancınız 84,00 TL
   38,67 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo

   Kitap                     İstanbul ve Anadolu Evliyaları
   Yazar                    Mustafa Necati Bursalı
   Yayın Yönetmeni  İsmail Çelik
   Yayınevi               Muallim Neşriyat
   Kağıt - Cilt            Sarı Şamua,  Ciltli, 2 Cilt birarada
   Sayfa - Ebat         1.024 sayfa, 17x24
   Yayın Yılı              2015 Yeni baskı
    
    
   muallim neşriyat? istanbul ve anadolu evliyaları kitabını incelemektesiniz.
   Mustafa Necati Bursalı İstanbul ve Anadolu Evliyaları kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
     
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

    

   İstanbul ve Anadolu Evliyaları Mustafa Necati Bursalı
    
    
         ÖNSÖZ
    
    
   Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. (Ona Hamd olsun ki. Kadri yüce Kur'ânın bereketiyle ve âlemlere Rahmet alarak gönderdiği Resulü ile bizi hidâyete erdirdi, gönüllerimizi nice irfan nuruyla doldurdu, akılla bezedi, îmanla süsledi.)
    
   Rahmet ve selâmet, Peygamberimiz Hazret-i Muhammed'e, onun Ehl-i Beytine ve bütün ashabı üzerine olsun...
    
   Bu eser, Ay meşalesinin aydınlattığı cihan köşkünde sultanlık makamına eren Velîlerden bir demettir... Nice zühre gibi parlak Velîlerin hayatından pırıltı­lar sunmaktadır... O Velîler ki, onların eli cennetten gül toplayan bir el; O velîler ki, onlar en nadide çiçekten daha güzel... O Velîler ki, zamanın ve mekânın in­cileri, Allah ve kemâl yolunun en büyük ve eşsiz kahramanı... O Velîler ki, Kâh Kabe mumu gibi yanar, kâh yaralı Keklikler gibi çırpınır, kâh gözyaşı ırmağını dünyanın çorak topraklarına döküp gam Yakubu gibi inler... O Velîler ki, Hızır'ın kutlu çeşmesi gibi ölü gönüllere hayat bahşeder, dünyanın kara derelerini irfan incileriyle doldurur, iman dudaklarına muhabbet balı değdirerek insanı Rab-bına erdirir...
    
   O Velîler ki, onların ufkuna ne şiir, ne sanat, ne fikir, ne tılsım, ne ilim, ne fen ula­şabilir... Akıl dişi bu lokmaya katiyyen işlemez. Ten gözü, bu ufkun ötesini göremez... Ruh lâzım... Tamamiyle ruh iklimlerine ve ruhanîler âlemine dalmak gerek...
   Kendini aşmanın, fânilikten sıçramanın, gerçek insanı bulmanın, büyük oluşa ermenin tek kapısı ve tek çâresi onların eteğine tutunmaktır... îman, ahlâk, güzellik, iyilik, doğruluk, zevk, safâ, haya, edep, iş, dâva, gaye. kaide... Topyekûn ne arayıp da bulamamışsak hepsi ve her şartiyle onların âleminde mevcut... M.Necati Bursalı istanbul ve Anadolu Evliyaları
    
   Hüsranlarının hakikatini görmek isteyenler bir kerre baksın yeter... Fakat in­sana göz gerek, kafa gözü, akıl gözü değil; can gözü lâzım...
    
   Bir damlasında denizlerin gizlendiği o büyük Peygamberin ruhâniyet seması, Velîlerin gönül toprağına inciler yağdırıp durmadadır.. Hazret-i Mevlânâ, o coşkun âşık ne güzel söyler:
    
   Akl kurban kün be pîşi Mustafa
   "Hasbiyallah" gü ki Allahümme kefâ
   Ehli dîn ra bâzdan ez eldi kîn
   Hemnişini Hak bicû ba o nişin
    
    
   Aklı, Muhammed Mustafa (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) nm önüne kurban et!
    
   "Hasbiyallah" de ki; Allahım yeter.
   Ehli dîni, ehli kinden ayn bil:
   Hak'la oturanı ara; onunla otur!...
    
    
   İşte bu eser, Hak'la oturanların, Hak'la beraber olanların, Hak aşkiyle yananla­rın destanıdır...
    
    
   Eserimiz altı bölümden ibarettir:
   Birinci Bölüm: Dünyadaki Büyük Evliyalar
   İkinci Bölüm: Anadolu ve İstanbul Evliyaları
   Üçüncü Bölüm: Cumhuriyet Devri İslâm Büyükleri
   Dördüncü Bölüm: İstanbul'daki Sahabe Kabirleri
   Beşinci Bölüm: İstanbul ve Anadolu Evliyaları
   Altıncı Bölüm: Türkistan - Horasan Hindistan ve Dünya'daki Sultan Velîler
    
   Gönlünde bir nebze îman çırpınışı olan niçin yaratıldığını düşünür, hüsran tar­lasına kamış dikmeye kalkışmaz... İşte bütün hüsranımızı görebilmek için Velîler âleminde gezinmeyi diledik... Ve istedik ki, bu denizden sizler de birer inci elde edin... Kim, ruhuyla Arş'a uçmak isterse Velîlerin eteğine tütünsün...
    
   Söz zincirine şu mısralarla kilit vuralım:
    
   Cıva gibi titreyen bir gönül iste Hak'tan, Yoksa aşkın dumam hiç çıkmaz bu ocaktan!.. ( İstanbul ve Anadolu evliyaları kitap , karaca yayınları evliyalar, İstanbul Anadolu evliyaları kitabı , evliya hayatları al oku , Mustafa Necati Bursalı İstanbul Anadolu Evliyaları, m.necati bursalı kitapları, muallim neşriyat )
    
    
   MUSTAFA NECATİ BURSALI
   Yeniköy - İstanbul  15/12/1982
     
    
        BİR DİLİM SOHBET
    
     
   Allah'ın yüce lûtfu bize erişti de bu eser tamam oldu. Bundaki bütün güzellik­ler, renkler, şekiller, desenler Hak dostlarının. Kusurlar, noksanlıklar, hatalar benim.. Canı heveslerden arınmış, Hak kapısını tutmuş, gönül sahrası ma'rifet nuru ile dol­muş ve hünerler elde etmiş Velîlerin cihanında gezinmek ne hoş. 0 velîler ki, kâh ak çiçekli gül dalı gibi titrerler, kâh Kabe mumu gibi Hak aşkiyle yanarlar, kâh göz­yaşı incilerini eteklerine dökerler. Onlann öpülesi elleri, kâh cennetten gül toplar, kâh yüce Arş'a uzanır, kâh bir yetimin perişan saçlarını okşar.. Karınca nasıl arslan-lığa lâyık değilse, can gözü uykuda olanlar da onlara lâyık değildir..
    
   Onların gönül toprağına aşk-ı İlâhînin kokusu sinmiştir. Onlar, Cenâb-ı Muham­med (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem)'in dalında birer goncadır. Bir düşününüz ki, Bistam'ın kemalli insanı (Beyazîd'i Bistami) Nebiler Nebisini taklidde tek insandı. Peygamber-i Âlişanın ne şekilde kavun kestiğini bilmediği için, ömründe kavun kesmemiştir.
    
   Arkadaş!. Sen bütün hâl ve hareketlerinde Rahmet Peygambere uymadıkça, Allah'ın rızasını umma!. Cenâb-ı Hakkın sevgisine ve rızâsına yol, Peygamberler Pey­gamberine tâbi olmaktır.
    
   Bir lâhza dünyadan yüz çevir, git bir müddet gönül Hıra'sında otur. Bir Velînin himmet kuşuna yuva kur. Tâ ki Kabe'nin Rabbi seni taltif etsin. Senin kırık kana­dına kuvvet bahşeylesin.
    
   Ey insan!. Neyler gibi nefsinin nevasına uyma!. Vaktin Hızır'ı senin kapının önünde çadır kurdu, fakat bundan haberin yok. Dünyanın gamı senin gözünü kör etmiş. Nice gözler vardır ki açık görürsün, fakat onun gönlü uykudadır. Nice gözler de görürsün ki kapalıdır. Fakat gönlü uyanıktır.. Gönlün uyandı mı güzelce uyu, ar­tık uykunun sana zararı olmaz!.
    
   Ey arslanlar yaratan Allah!. Bize gönül uyanıklığı ver. Bizi göz açıp kapayıncaya kadar nefsin eline bırakma!.
   Benim bu sitem taşlarına sabırla göğüs geren dostlar, sizden dualar bekliyo­rum. Elbet bir gün ömür güneşim Ölüm kuyusuna akacak, o zaman da Fatihaları­nıza muhtacım. Bundan sonra hayat ağacım nice meyveler verir bilemem. Bildiğim o ki, işte bu eseri hayatımın en tatlı meyvesi sayıyorum. İman semânız. Kur an gü­neşiniz, Cennetler son durağınız olsun..  İstanbul ve Anadolu Evliyaları Mustafa Necati Bursalı
     
    
   Mustafa Necati BURSALI

    
    İstanbul ve Anadolu Evliyaları Kitabının İçeriği 
    

   Birinci Bölüm
   DÜNYADAKİ BÜYÜK EVLİYALAR
    
   Hasan Basri Hazretleri      
   Arifler Sultanı Bayezid-i Bestami
   Velîler Başbuğu Nakşibend Muhammed Bahaüddin Hazrederi
   Zünnun Mısri          
   Seyyid Abdülkadir Geylanî          
   İbrahim bin Edhem
   Seyyid Ahmed Rufai         
   Süfyan-ı Sevri         
   Muhiddin-i Arabî    
   Cüneyd-i Bağdadi  
   Şeyh İmam-i Şibli  
   Şeyh Maruf Kerhi   
   Abdullah bin Zeyd 
   Bişr-i Hafi     
   Şeyh Hatem-i Esam          
   Şeyh Habib-i Acem           
   Davud Taî Hazrederi         
   Hace Alaeddin Artar
   Seyyid Ahmed Bedevi      
   Imam-ı Rabbani     
   Mevlana Halid-i Bağdadî  
    
   İkinci Bölüm
   ANADOLU VE İSTANBUL EVLİYALARI
   Hazret-i Halid bin Zeyd (Eyyüb Sultan)
   Aşk Denizinin İncisi Hazret-i Mevlana Celaleddin-i Rumî   
   Emir Sultan 
   Şeyh Ebül Hasanül - Harkanî     
    
   Hacı Bayram-ı Velî 
   Aksemseddin          
   Şeyh Yahya Efendi           
   Sümbül Efendi       
   Merkez Efendi        
   Kutbu 1-Ârif în Seyyid Kutbul Arifin Aziz Mahmud Hüdayî  
   Şeyh Vefa    
   Laleli Baba  
   Sine - Çak Yusuf Baba     
   Şeyh Gaüb  
    
   Üçüncü Bölüm
   CUMHURİYET DEVRİ İSLÂM BÜYÜKLERİ
   İskilipli Atıf Hoca     
   Bediüzzaman         
   Süleyman Efendi   
   Abdülhakim Arvasî
   Mehmed Zahid Kotku       
   Sami Efendi Hazretleri     
   Ali Haydar Efendi   
   Muzaffer Özak        
    
    
   Dördüncü Bölüm
   İSTANBUL'DAKİ SAHABE KABİRLERİ
   İstanbul'daki Sahabe Kabirleri    
   Ebû Zer Hazretleri  
   Ebû Derdâ   
   Ebû Said el-Hudri  
   Câbir bin Abdullah el-Ensâri       
   Câbir bin Semure  
   Kâ'b Hazrederi        
   Ebû Şeybetu 1-Hudrî        
   Hamidullah el-Ensâri        
   Abdullah İbni Hişâm         
   Hafir  
   Cafer el-Ensâri       
   Edhem         
   Şu'be
    
   Muhammed el-Ensâri        
   Abdullah el-Ensâri  
   Abdüssâdık bin Amir        
   Abdullah el-Ensâri  
   Dâye Hatun  
   Amr bin Âs   
   Süfyan bin Üyeyne 
   Vehb bin Huşeyre   
   Abdurrahmân-ı Şâmî
   Hazreti Hüseyin'in Kızı Hazreti FarımaHazreti Hüseyin'in Kızı Hazreti Sükeyne        
    
    
   Beşinci Bölüm
    
   İSTANBUL VE ANADOLU EVLİYALARI
    
   Hazret-i Ca'fer-i Sâdık       
   SomuncuBaba        
   Derya Ali Baba       
   Ömer Sükeyni Dede
   Yunus Emre           
   Şaban Veli   
   Şeyh Salâhaddin Zerkübî   
   Abdullah Şeyh-i      
   Geyikli Baba 
   Şems-i Tebrizi        
   Çelebi Hüsameddin 
   Mehmed Muhyiddin (Üftâde)       
   Şeyh Sadreddin Konevî    
   Molla Fenâri 
   Seyyid Burhâneddin Muhakkik Tirmizî     
   Şeyh Edebâli
   Kemal Ahmed Dede
   İbrahim Hakkı Erzurumlu    
   Eşrefoğlu Rûmî      
   Hasan Hüsameddin Uşşaki
   Hacı Bektaş-ı Velî   
   Abdürrahim bin Emir Merzifoni    
   Sultan Behâeddin Veled    
   Ulu Arif Çelebi       
   Ahmed Şemseddin Marmaravî (Yiğitbaşı Velî)   
    
   Ali Semerkandî       
   Süleyman Çelebi    
   Cemaleddin Mahmud Hulvî
   Hâşimî Emir Osman
   Çelebi Halîfe
   Abdülehad Nuri      
   Ebü Sa'îd bin Sunullah     
   Salih Efendi 
   Seyyid Seyfullah Kasım    
   Ramazan Mahfî      
   Şeyh Himmet Efendi         
   Muhyiddîn-i İskilîbî  
   Şeyh Beşir Ağa      
   Ganem Dede
   İbrahim (bin Sarraf) 
   İsmail Rusühî Dede 
   Akbıyık Sultan        
   Habib ömeri Karamanı      
   Kuşadalı İbrahim Halveti   
   Mesnevihan Rıza Efendi    
   Emir Ahmed-i Buhârî         
   Seyyid M. Şefik Arvâsİ     
   Lâdikli Ahmed Ağa  
    
   Altıncı Bölüm
    
   TÜRKİSTAN - HORASAN HİNDİSTAN VE DÜNYA'DAKİ SULTAN VELÎLER
    
   Şakik Belhi   
   Yusuf-i HemedânL  
   Abdülhâlık Gücdüvâni       
   Evliya-yı Kebir       
   Süleyman Hakim Ata         
   Ebu l-Hasen Şâzelî 
   Mevlana Sadeddin Kaşgari
   Ebû Hafs Haddâd            
   Selh bin Abdullah Tüsterî  
   Feridüddîn-i Attar   
   Mâlik bin Dinar       
   Ebu Bekir Varrak    
   Fudayl bin İyad      
    
   Ahmed Yesevi        
   İnci Sultan Râbiatü'l-Adeviyye    
   Hallâc-ı Mansur      
   Sırrı Sakatı   
   Ebu Müslim Havlânî         
   Mevlana Yakup Cerhi       
   Müslim bin Yesâr   
   Ahmed bin Hadraveyh     
   Ahmed bin Harb     
   Behlül Dana Hazretleri     
   Said bin Cübeyr     
   Yahya bin Muâz     
   Beka bin Batû         
   Osman bin Merzuk el-Kureşi      
   Rislan ed-Dımeşki 
   Musa bin Mâhin el-Mardinî ez-Zûli
   Ebû Ali FârmedL    
   Mevlânâ Abdurrahman Cami     
   Mu'inüddin-i Çeştî 
   Ebû Ali Dekkak       
   Ebû Osman Mağribi          
   Abdullah bin Abdülazîz el-Yuneynî.
   Bir Dilim Sohbet      
    

    
   Muallim Yayınları Mustafa Necati Bursalı İstanbul ve Anadolu Evliyaları kitabını incele diniz. 
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786056196331
   MarkaMuallim Neşriyat
   Stok DurumuVar
   9786056196331

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.