• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Kabir Alemi, Şamua

   Fiyat:
   150,00 TL
   İndirimli Fiyat (%34) :
   99,00 TL
   Kazancınız 51,00 TL
   33,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo

   Kitapb           Kabir Alemi
   Yazar            İmam Celaleddin Es-Suyuti
   Tercüme       Bahaeddin Sağlam
   Yayınevi        Kahraman yayınları
   Kağıt Cilt       Şamua Kağıt , Kalın Ciltli
   Sayfa  Ebat   552 sayfa,  16x24 cm
   Yayın Yılı      2015


              
   Kahraman Yayın Kabir Alemi kitabını incelemektesiniz.
   İmam Celaleddin Es Suyuti Kabir Alemi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2      YAYINEVİNİN TAKDİMİ

   Kâinat safhalarında insanı ebedlere doğru sevk eden ve bu sevkiyat içinde onu bir takım vazifelerle sorumlu tutan Allah'a sonsuz şükürler olsun ki, bu yolculuğun önderi olan Fahr-i Kâinat efendi­mizin lisanından sâdır olan hadislerle, Âl ve Ashabının işittiği ve bize kadar naklen gelen hadiselerle aydınlanan « Kabir Alemi » hakkın­daki bu kitabı neşretmeyi bize nasib etti.

   Bu asırda insanoğlu maddiyat içinde bunalım geçirirken, ilim çevrelerince Âhiret yolculuğunu anlatan ve imam SUYUTİ gibi çok değerli bir âlimin tahkikatı olan bu kitabın, biz insanlar olarak, Âhi­ret yolculuğuna hazırlanmamıza ışık tutacağına inandığımız için KAHRAMAN YAYINLARI olarak neşretmeyi uygun bulduk.

   Kahraman Yayınları olarak, bu kitabı neşretmekteki gayemiz; musîbetzedelere, Âhirete göç etmeye yaklaşanlara hizmet etmek için, İslâm klasiklerini Arapça ve Türkçe olarak neşretmeyi dini ve ilmî bir vazife bildiğimiz için, ve bu kitabın kabir ve ruh hakkında pek çok delillere dayalı bir araştırma mahsûlü olduğu için okuyucuları­mızın istifadesine sunmayı vazife telakki ettik.
   Tevfîk ve Hidâyet Cenâb-ı Hak'tandır.
   KAHRAMAN YAYINLARI
    
   MÜTERCİMİN MUKADDİMESİ

   Allah (Celle Celâlûhü) hem adildir, hem hakimdir. Onun hik­meti, kainatta faidesizlik ve fazlalığa yer vermemiştir. Bu hikmeti­nin gereği her millete, ilmi bir meseleyi ilham eder, dolayısıyle di­ğerlerine de o meseleyi dillerine tercüme etmeyi emreder. O me­sele tercüme edilip her millete mâl olunca en kısa bir yoldan insan­lık âlemi ilim, irfan içine girmiş olur. Cehalet ve fakirlik karanlık­larından kurtulur. Allah'ın hem adaleti hem hikmeti gerçekleşmiş olur.

   Bu Allah'ın kainata koyduğu bir kanundur. Kainatta hiç bir şey fazla ve yersiz değildir. Bir şey zahiren çirkin görünse de altında bir çok güzel gerçekler saklıdır, ölüm gibi!..

   Eski çağlardaki insanlık, kainat'ın kanunlarından uzak, karı­şıklık olan vahşete yakın olduklarından, bu gibi ilhamlara mazhar olamadıkları gibi, tercüme etme imkanları da yoktu. Onun için Allah her bir kavme ayrı bir Peygamber gönderirdi. Fakat İslam'ın gelmesiyle beşeriyet sosyal hayata girdi, bir millet hükmüne geçti, bir Peygamber hepsine kafi geldi. Bu sefer tercümeye ihtiyaç hasıl oldu.

   İşte bu sosyal vazife'den bir numune olarak «Vahy'in mazharı Peygamber Efendimizin'» lisaniyle aydınlanan kabir alemi hakkın­da olan bu kitabı tercüme ettim.

   Bir iki ufak tercüme hariç bu benim ilk tercüme ettiğim eser sayılır. Terceme tekniği olarak, asla bağlı kalmamayı esas edindiğim, ve dillerin simetrik olmadığını bildiğim halde, aslına bağlı kaldım, diyebilirim. Çünkü; Peygamber efendimizin ağzından çıkan hadis­lerin çoğu, «Cevami'ul-kelim»dir, özlü ve kapsamlı ifadelerdir. O özelliklerini kaybetmemek için tercümede çoğunlukla simetrik sis­temi (aslına benzer şekil) esas aldım.

   Ayrıca, kitap 800 sene önceki üslupla telif edildiği için ister is­temez tercemesine rekâket verdi.

   Kitabın içindeki, hadis ve hadiselerin güvenilir olup olmadığını, bizzat müellif İmam Süyûti'den sormak lazım. Kendisi de hadislerin çoğunu mutemed hadis kitaplarından nakletmektedir. Hadiselere gelince; madem insanlık aleminde öyle olaylar zaman zaman görünmektedir ve aklen öyle şeylerin olması muhal değildir, tüm olarak 
   onları reddetmeye gerek yoktur. Meğer ki, bu asrın maddeciliğinin tesirinde kalmış olunsun.

   Malumdur ki, Kur'an gayba inanmayı bir esas, bir fazilet, insan ruhunun bir basireti olarak gösteriyor.

   Bir defa, insan gaybi şeyleri kabul ettikten sonra, artık bu dünya kanunlarına alışmış olan zihnine sığdıramadığı şeyleri reddetmesi gerekmez.

   İslâm kitaplarında, maddecilik, sayısız deliller ile çürütüldüğün­den, burada delil getirmeye ihtiyaç hissetmiyorum.

   Yanlız, kitab'ın içinde geçen, ruh, melek, cin evsafı ve gayb aleminin çeşitli meseleleri ve sahabenin sözleri ve diğer alimlerin görüşleri, izah, tahkik ve tarif isteyen konulardır. Her birisi, başlı başına bir kitap olacak kadar yorum ve ispatlama gerektiriyor. Şimdilik vaktim müsait olmadığından yanlız bir numune gösterece­ğim.

   İşte:
   «Peygamber Efendimiz Mirac'a çıktığında gayb aleminde faiz yi­yenleri görmüş, onların Firavun milleti yolunda olduklarını beyan et­miş». Bu., mealdeki satırları tercüme ederken kendi kendime sor­dum : Neden Nemrut milleti değil de Firavun milleti. Sonra baktım, faizciliğin en fazla hakim olduğu asır bu yaşadığımız asırdır ve eski tarihte, medeniyet olarak bu asra en fazla benzeyen Firavun me­deniyetidir.

   Demek Peygamber Efendimiz, kendisinden 2000 sene önce ve sonrayı görmüş. Demek gördüğü herşey haktır. Bize düşen O'na uy­mak... O'nun sünnetini yaşamak, dünyada ve ahirette huzur ve saa­det bulmaktır. İman Allah'tandır, vesvese şeytandandır. Allah sekeratta hepimizi şeytan'ın şerrinden kurtarıp, imanla kendisine kavuş­tursun. Amin.

   Bahaeddin Sağlam
   Fatih 30.12.1984

    
    
   MUKADDİME

   Allah'a sonsuz hamdler olsun ki; istediğini gaflet uykusundan uyandırmış, sevdiğini en yüce derece ve makamlara yükseltmiş, yü­künü ondan alıp, onu yanma Alem-i Beka ve Berzaha nakletmiştir.

   İhlas kaftanına (kefenine) bürünmüş bir şahadetle Allah'tan başka ilah olmadığına, şeriki bulunmadığına şehâdet ediyorum. Yi­ne şehadet ediyorum: Muhammed (Aleyhi's-sâlâtü ve's-selâm) Onun kulu ve elçisidir. En şerefli bir din ile göndermiş, ve kendisine en kerim bir şekilde dost olmuş. Ona ve yüce âl ve ashâbına salat ve rahmet olsun. (Amin).

   Bu kitap ruhların şiddetli bir iştiyak ile öğrenmek istediği Ber­zah (1) âlemi hakkında yeterli ve dertleri giderecek malumatı içine almaktadır.


   Bunda şu konuları işledim :

   Ölümün fazilet ve durumu, ölüm meleğinin ve yardımcılarının sıfatları, sekeratta ölünün basma gelen durum; ruhun bedenden ay­rılıp Allah'a yaklaşmasından sonraki hali, ruhun diğer ruhlarla top­lanması ve bundan sonra bir yerde yerleşmesi, kabrin durumu, ölü­yü sıkıştırması, fitnesi, azabı ve darlığı, kabirde faydalı olan şey­ler.. Bütün bu konulan bu kitapta zikrettim, ölüm hastalığının baş­lamasından ta haşirde Sûra üfürülünceye kadar olan bütün bu mer­halelere açıklama getirdim. Bu konuda merfu'(2)  hadislerden, mev­kuf (3) ve maktu' sözlerden naklettim. Bu naklimi hadis kitapların­dan ve mûtemed hadis imamlarından araştırarak yaptım. «Tezkiretü'l-Kurtubi» 'de olan kısmı da tenki(4) ve tahric(5)  ile beraber on­da olmayan bir çok fazlalıkları da yazdım.
   1. Berzah dünya ile ahiret arasında olan ve ruhların onda beklediği alemin is­midir. Lügatte berzah «aralık» demektir.
   2. 'Merfu', senedi Peygamber (A.S.M.)'e kadar yükselen hadis demektir.
   3. Mevkuf senedi sahabelerde duran söz demektir.
   4. Tenkih : Elemek (5) Tahriç hadisi senediyle rivayet etmek demektir.
   5. EI-Mü'minun, 100

   Eserin adını «Şerh üs-Sudur bi Şerhi Hali'l-Mevta ve Ehli'1-Kubur» (Ölülerin Hallerini Açıklamakla Gönüllere Açıklık Getiren Ki­tap) koydum.

   Ümid ediyorum ki, Allah ömür verirse biri kıyamet alâmetleri hakkında, diğeri diriliş halleri, kıyamet, Cennet ve Cehennem hakkında geniş olarak bir iki kitap buna ilâve edeceğim. Allah bunu minnet ve keremiyle gerçekleştirsin.

   Ebû Naym, Mücahit'den,


   Arkalarında dirilecekleri güne kadar bir berzah vardır.» (5) mealin­deki ayet-i kerime hakkında şöyle rivayet etmiştir: Ayette bahse­dilen berzah, ölüm ile diriliş arasıdır.


    
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786055284138
   MarkaKahraman Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786055284138

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.