• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Kalplerin Keşfi Mukaşefetül Kulub

   Fiyat:
   120,00 TL
   İndirimli Fiyat (%35) :
   78,00 TL
   Kazancınız 42,00 TL
   26,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo

   Kitap             Kalplerin Keşfi Mukaşefetül Kulub
   Yazar            İmam Gazali
   Yayınevi        Semerkand Yayınları
   Tercüme        Ali Kaya
   Kağıt - Cilt     2.Hamur Kağıt, Ciltli
   Sayfa - Ebat  768 sayfa, 17x24 cm
   Yayın Yılı       2015


    
   İmamı Gazali Kalplerin Keşfi Mukaşefetül Kulub kitabını incelemektesiniz.  
   Semerkand Yayınları Kalplerin Keşfi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

    
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
    
    
   Kalplerin Keşfi Mükaşefetül Kulüb Kitabı İmamı Gazali
    
   SEMERKAND YAYINCILIK

   Mükâşefetü’l-Kulûb adlı kitabın tercümesidir. Ali Kaya’nıın titiz çalışma ürünü olan bu eser mükemmel bir tasnifle müslüman kimliğin ve İslâmî bir hayatın ölçü ve sınırlarını belirler. İnsanın hem iç dünyasını hem dış yaşantısını Cenâb-ı Hakk’ın muradına göre göre tanzim ve tezyin etmeyi öğretir.

   İman ve İslâm’ın Vasıfları:

   İmâm-ı Gazâli Hazretlerinin bu eseri oraya İslâmî yaşayışı yerleştirmeyi hedefler. Büyük bir ehemmiyeti haizdir. İçerisinde tam 111 müstakil bölüm (konu) yer almaktadır.


   Mükâşefetü’l-Kulûb konu itibariyle tasavvufî bir eserdir. İçerik itiba­riyle kalpleri hassas bir İslâmi hayata sevk etmeyi, oraya saf bir İslâmî ha­yatı sıkıştırmayı hedef edinen bir eserdir. Başka bir tabirle anlatmak gere­kirse Mükâşefetü’l-Kulûb bir "Kalpleri İhyâ” kitabıdır. Durumlarını tes­pit ve keşfedip aralayarak, ortaya çıkararak ıslaha çalışmayı öğreten bir e- serdir. Esasen tasavvuf denince de akla ilk gelen, erbabınca bu mânâ olur. Tasavvuf kalp ile meşgul olan bir ilimdir. Malûmdur ki, kalp nasıl olur­sa dış âzâ ve yaşayış da ona uygun bir manzara arz eder.

   Allah Teâlâ’nın; "Her kulun kalbini günde birkaç kere kontrol ettiği” hadisinin mânâsı­na itibarla tasavvufta amellerin zuhur mahalli olan kalp ele alınmıştır. Bu her İslâm âliminin, Hakka ubûdiyyete kendini adamış her âbid ve zahidin başta ya da sonda yaşadıkları bir hayat tarzıdır. Cenâb-ı Hakk’ın her gün ziyaret ettiği kalp hiç şüphesiz ki temiz olmaya lâyıktır. Çünkü bir kulun, Rabbine karşı (kölenin efendisine misali) edep kaidesidir. Edebi olmayan bir kulun Rabbi yanında itibarı olmaz. Hâlbuki bir köle için gaye, efendi­sinin teveccühünü kazanmasıdır. Kulun saadet ve huzuru da buna bağlıdır. Bu bakımdan kalp, kalplerin keşfi ve hâllerin bilinmesi ( Mükâşefetül Kulûb ) gayet mühimdir.

   İmam-ı Gazâli ve benzeri âlimler bugün semeresine her zamankinden fazla muhtaç olduğumuz kalp ile ilgili böyle bir çalışmayı asırlarca önce yapmışlar ve bu sahada eserler yazmışlardır. Ancak bu gibi âlimler böyle eserleri yazmadan önce ya da yazarlarken konu edinilen tasavvufî hayatı yaşamışlardır. İmam-ı Gazâli bu zatların başında gelir.

   Eserleri diğer ta­savvuf erbabına nazaran kuvvetli bir İslâm kültürünü ihtiva eder. O her ta­savvuf! konunun İslâm’ın başlıca kültürü olan âyet ve hadislerle ele al­mıştır. Ayet ve hadise uyacak tarzda işlemiştir. Meseleyi İslâm kültürü ile bağdaştırmıştır. Bu bakımdan o, ilim adamları arasında diğer mevzularda olduğu gibi bu mevzuda da güven ve itibarca başta gelir. Okuyucu halk için de böyledir. Denebilir ki; Eserleri en dikkatli, en çok okunan bir İslâm âlimidir.

    
   Kalplerin keşfi kitabından kısa bir bölüm
    
   Zilhicce Ayının İlk On Gününün Fazileti
    
   İbnu Abbas r.a. Rasülullah s.a.v.’in şöyle buyurduğunu rivayet eder:
   “Hiçbir günde yapılan amel, şu günlerde —Zilhiccenin on gününde— yapılan ame!den Allah Teala c.c. katında daha sevimli değildir!
   Sahabe-i kiram sordu:
   — Allah yolunda yapılan cihad da mı ey Allah’ın Rasülü!
   Rasülullah s.a.v. buyurdu ki:
   — Evet, Allah yolunda yapılan cihad bile! Ancak malı ve canı ile Allah yolunda cihad etmeye çıkan, canını ve malını bu yolda kaybedenler hariçtir!”[1]
   Cabir b. Abdullah r.a. Rasülullah s.a.v.den şöyle rivayet eder:
   “Allah Teala c.c. katında Zilhiccenin on gönünden daha faziletli ve sevimli başka gün yoktur.
   Denildi ki:
   — Allah yolunda cihad ile geçirilen günler de mi onlar gibi olamaz?
   Rasülullah s.a.v. buyurdu ki:
   — Evet, Allah yolunda cihad ile geçirilen günler de onlar gibi olamaz. Ancak cihad esnasında atını ve canını Allah yolunda kaybedenler hariç!”[2]
   Hazret-i Aişe şöyle rivayet eder:
   “Bir genç vardı, söze kulak verir dinlerdi. Zilhicce hilalini görünce ertesi sabah oruç tutmaya başlardı. Gencin bu yaptığı Rasülullah s.a.v.e ulaştı. Efendimiz onu çağırdı ve kendisine dedi ki:
   — Seni bu günde oruç tutmaya sevk eden sebep nedir?
   Genç şöyle cevap verdi:
   — Anam babam sana feda olsun ey Allah’ın Rasülü! Bu günler, insanların hac ve ibadet için toplandıkları günlerdir. Belki bu ibadetimle Allah Teala beni onların duaları arasına katar!
   Rasülullah s.a.v. buyurdu ki:
   — Bu günlerde tuttuğun her bir günlük oruca senin için bin köleyi azat etme, bin deve kurban etme ve Allah yolunda cihad etmek üzere bin at vermiş olmaya denk sevap vardır. Arefe günü olunca iki bin köle azat etme, iki bin deve kurban etme ve iki bin at vermiş olmaya denk sevap ihsan edilir. ,,[3]
   Rasülullah s.a.v. şöyle buyurur:
   “Arefe günü oruç tutmak, iki senenin orucuna denktir; aşure günü oruç tutmak da bir yıl oruç tutmaya denktir.”[4]
   Tefsir alimleri şu ayetin tefsirinde şöyle derler:
   “(Bana ibadet etmesi için) Musa’ya otuz gece vade verdik ve ona on gece daha ilave ettik; böylece Rabb nin tayin ettiği vakit kırk geceyi buldu.”[5]
   Burada ilave edildiği söylenen on gün Zilhiccenin on günüdür. İbnu Mesüd r.a. şöyle der:
   “Allah Teala c.c. günler içinden dört günü, aylar içinden dört ayı, kadınlar içinden dört kadını diğerleri arasından seçti. Dört kişi cennete her kesten önce girer ve dört kişiye cennet aşıktır:
   Seçilen dört gün:
   1. Birinci gün Cuma günüdür. Bu günde öyle bir vakit vardır ki; müslüman bir kulun dünya veya ahirete yönelik bir isteği bu vakte tevafuk ederse, Cenab-ı Hak mutlaka kendisine istediğini verir!
   2. İkinci gün ise arefe günüdür. Cenab-ı Hak c.c. bu gün ile meleklerine karşı şöyle övünür:
   — Ey meleklerim! Şu kullarıma bakın; mallarını harcayarak ve bedenlerini yorarak saçları dağınık, başları toz içinde huzuruma gelmişler! Sizler şahit olun, ben onları bağışladım!
   1. Üçüncü gün ise Kurban bayramı günüdür. Bu gün geldiğinde, kul kurbanını kestiği zaman; kurbanın kanından ilk damla yere düşer düşmez, işlediği bütün günahlara keffaret olur!
   Dördüncü gün ise Ramazan bayramı günüdür. Müslümanlar Ramazan orucunu bitirip bayram yapmak için dışarı çıktıkları zaman Cenab-ı Hak c.c. meleklerine şöyle der:
   1. Dördüncü gün ise Ramazan bayramı günüdür. Müslümanlar Ramazan orucunu bitirip bayram yapmak için dışarı çıktıkları zaman Cenab-ı Hak c.c. meleklerine şöyle der:
   — Her çalışan ücretini ister. Kullarım da Ramazan aylarının orucunu tuttular, bayram yapmak için çıkmışlar! Şimdi ücretlerini istiyorlar. Sizler şahit olun, ben onları bağışladım!
   Bu esnada bir münadi şöyle nida eder:
   — Ey Muhammed ümmeti! Günahlarınız iyiliklere çevrilmiş olarak evlerinize dönünüz!
   Seçilmiş olan dört ay:
   • Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarıdır.
   Seçkin dört hanım:
   1. Meryem bt. İmran,
   2. Allah ve Rasülüne ilk iman eden Hazret-i Hatice bt. Huveylid r.a.,
   3. Firavunun hanımı Asiye bt. Müzahim,
   4. Cennet hanımlarının efendisi Fatıma bt. Muhammed r.a. Cenab-ı Hak c.c. hepsinden razı olsun.
   Cennete ilk girecek dört kişi:
   • Her kavmin bir öne geçeni vardır. Hazret-i Muhammed s.a.v. Araplar içinde cennete ilk giren,
   • Selman-ı Farisi ra. Farslılar arasında ilk giren,
   • Süheyb-i Rumi r.a. Rumlar arasında ilk giren,
   • Bilal-i Habeşi r.a. Habeşliler arasında cennete ilk giren olacaktır.
   Cennetin aşık olduğu dört kişi:
   • Ali b. Ebi Talib r.a.,
   • Selman-ı Farisi r.a.,
   • Ammar b. Yasir r.a.,
   • Mikdad b. Esved r.a.dır
   Rasülullah s.a.v. şöyle buyurur:
   “Kim terviye günü[6] oruç tutarsa, Allah Teala c.c. o kişiye Eyyüb a.s. ‘in sabrına karşılık aldığı sevap kadar sevap verir!”[7]
   Rasülullah s.a.v. buyurdular ki:
   “Arefe günü gelince Allah Teala c.c. rahmetini yayar. Hiçbir günde, o günde olduğu kadar cehennemden azat edilen olmaz. Arefe gününde kim Allah Teala’dan bir dünya veya ahiret hacetini isterse, Cenab-ı Hak bu dileği yerine getirir. Arefe günü oruç tutmak, geçmiş bir senenin ve gelecek bir senenin günahlarına keftarettir.”[8]

   Bunun hikmeti —Allah Teala c.c. en doğrusunu bilir ama— şu olsa gerektir: Terviye ve arefe günleri, iki bayram arasında kalan müminlerin sevinç ve sürur günleridir. Müminler için günahlarının bağışlanmasından daha büyük bir sevinç kaynağı olamaz. İki bayramdan sonra gelen Muharremin onuncu günü olan Aşure günü oruç tutmak ise bir yılın günahlarına keffarettir. Çünkü Aşure günü Musa a.s.ın oruç tuttuğu gündür; Arefe günü ise bizim Peygamberimizin oruç tuttuğu gündür. Bizim Peygamberimizin diğer peygamberlere karşı fazileti ise elbette kat kat fazladır. Allah Teala c.c., hepsine de salatu selam eylesin.
   [1] – Buhari, 969; Tirmizi, 757; Ebu Davud, 2438; İbnu Mace, 1727; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 1969; ed-Darimi, es-Sünen, 1773.
   [2] – Buna yakın lafızlarla rivayeti için bkz., Buhari, 969; Tirmizi, 757, 758; Ebu Davud, 2438; İbnu Mace, 1727, 1728; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 6559, 6560, 9505; el-Beyhaki, Şu’abu’l-İman, 3757; eI-Heysemi, Mecma’u’z-Zeva’id, 5929-5933.
   [3] – İbnu’l-Cevzi ve İbnu Arrak bu rivayetin mevzu olduğunu belirtir. Bkz., İbnu’l-Cevzi, el-Mevdu’at, 2/198; İbnu Arak, Tenzihu’ş-Şeri’a, 2/148,
   [4] – Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 22110.
   [5] – A’raf, 142.
   [6] – Terviye günü: Terviyenin kelime manası «suya kanmak, düşünüp tefekkür etmektir».
   [7] – es-Suyuti, el-Le’ali, s. 121; İbnu Arrak, Tenzihu’ş-Şeri’a, 2/165.
   [8] – Benzer lafızlara rivayeti için bkz., Müslim, 1348; Nesai, 6/251-252; İbnu Mace, 3014; el Münziri, et-Terğib ve’t-Terhib, 1740.
    
   İmam-ı Gazali, Kalplerin Keşfi, Semerkand Yayınları.
    

   İÇİNDEKİLER

   ÖNSÖZ 5

   Allah Korkusu
   Yine Allah Korkusu
   Sabır ve Hastalık
   Riyâzat ve Nefsanî Şehvet
   Nefsi Yenmek ve Şeytana Karşı Koymak
   Gaflet
   Allah’ı unutmak, Fâsıklık, Nifak
   Tevbe
   Sevgi
   Aşk
   Allah’a İtaat, O’nu ve Resulünü Sevmek
   İblis ve Azabını Beyan
   Emânet
   Namazı Huzur ve Huşu ile Tamamlamak
   Emr-i Bi’l-Ma’ruf ve Nehy-i AniT-Münker
   Şeytanın Düşmanlığı
   Emânet ve Tevbe
   Merhametli Olmanın Fazileti
   Namazda Huşu’un Beyanı
   Dedikodu, Koğuculuk
   Zekât
   Zina
   Sıla-i Rahim ve Ana Baba Hakkı
   Ana Babaya İyilik etmek
   Zekât ve Cimrilik
   Aşırı İhtiras
   İbadete Devam ve Haramı Terk Etmek
   Ölümü Hatırlamak
   Gökler ve Çeşitli Cinsler.
   Kürsi-Arş-Mukarreb Melekler, Rızıklar ve Tevekkül
   Dünyayı Terk etmek, Onu Kötülemek
   Yine Dünyayı Zem Hakkında
   Kanaatin Fazileti 
   Fakirlerin Fazileti
   Allah’tan Başkasını Dost Edinmek
   Sur’a Üfürmek, Ürkmek, Mezarlardan Kalkmak
   Mahlûkat Arasında Verilecek Hüküm
   Dünya Malının Kötülüğünü Beyan
   Ameller-Mizan ve Cehennem Azabı
   İtaatin Fazileti
   Bölüm ; Şükür 
   Kibrin Kötülüğü
   Gündüzleri ve Başka Zamanları Düşünmek
   Ölümün Şiddetinin Beyanı
   Kabrin ve Kabir Korkusunun Açıklanması
   İlm’ül Yakin, Aynel Yakin ve Arz Günü Sual
   Allah’ı (c.c) Zikretmenin Fazileti
   Namazların Fazileti
   Namaz Kılmayanın Cezası
   Cehennem Meydanı ve Cehennem Azabı
   Cehennem Azabı
   Günahtan Sakınmanın Fazileti
   Tevbenin Fazileti Hakkında
   Zulmü Nehyetmek
   Yetime Zulüm Etmeyi Yasaklamak
   Kibrin Kötülüğünü Belirtmek
   Tevazuun ve Kanaatin Fazileti
   Dünyaya Aldanmak
   Dünyanın Kötülüğü ve Ondan Sakındırmak
   Sadakanın Fazileti
   Müslüman Kardeşinin İhtiyacını Karşılamak
   Abdestin Fazileti
   Namazın Fazileti
   Kıyametin Dehşetleri
   Cehennem ve Mizan’ın Sıfatları
   Kibir ve Kendini Beğenmişliğin Kötülüğü
   Yetimlere İyilik Etmek ve Zulümden Kaçınmak
   Haram Yemek
   Faizin Yasak Oluşu
   Kul Hakları
   Heva’ya Uymanın Kötülüğü ve Zühd
   Cennetin Vasıfları ve Cennetliklerin Dereceleri
   Sabır-Rıza ve Kanaat
   Tevekkülün Fazileti
   Mescidin Fazileti
   Riyâzat ve Keramet Ehlinin Fazileti
   İman ve Nifak
   Gıybet ve Koğuculuğun Kötülüğü
   Şeytanın Düşmanlığı
   Muhabbet ve Nefis Muhasebesi
   Hakkı, Batılla Karıştırma 
   Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti
   Gece Namaz Kılmanın Fazileti
   Dünya Âlimlerinin Cezası
   İyi Huyun Fazileti
   Gülme-Ağlama, Elbise
   Kur’ân-ı Kerim’in ve Âlimlerin Fazileti
   Namaz ve Zekâtın Fazileti
   Ana-Babaya İyilik ve Evlat Hukuku
   Komşuluk Hukuku ve Fakirlere İyilik
   İçki İçenin Cezası
   Peygamberimizin (s.a.v) Miracı
   Cuma’nın Fazileti
   Kadının Kocası Üzerindeki Hakkı
   Erkeğin Karısı Üzerindeki Hakkı
   Cihadın Fazileti
   Şeytanın Hilesi
   Çalgı Dinlemek
   Bidat ve Nefsi Arzulara Uymanın Haram Oluşu
   Receb Ayının Faziletleri
   Şaban Ayının Faziletleri
   Ramazan Ayının Faziletleri
   Kadir Gecesi’nin Faziletleri
   Bayramın Fazileti
   Zilhicce’nin İlk On Gününün Fazileti
   Aşure’nin Fazileti
   Fakirleri Ağırlamanın Fazileti
   Cenaze ve Kabir
   Cehennem Azabından Kurtulmak
   Mizan ve Sırat 688
   Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Vefatı
    


    
   semerkand imamı gazali kalplerin keşfi mukaşefetül kulub kitabı nı incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786054491018
   MarkaSemerkand Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786054491018

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.