• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Kaynaklarıyla Tasavvuf Adab Mürşit Hizmet

   Fiyat:
   115,00 TL
   İndirimli Fiyat (%35,7) :
   74,00 TL
   Kazancınız 41,00 TL
   24,67 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo


   Kitap              Kaynaklarıyla Tasavvuf
   Yazar             Doç. Dr. Dilaver Selvi
   Yayınevi         Semerkand Yayınevi
   Editör             İbrahim Tozlu
   Kağıt - Cilt      2.Hamur kağıt, Ciltli
   Sayfa - Ebat   696 sayfa, 17x24 cm
   Yayın Yılı        2015


    
   Semerkand Yayınları Kaynaklarıyla Tasavvuf kitabını incelemektesiniz.
   Dilaver Selvi Kaynaklarıyla kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

    
    
       KAYNAKLARIYLA TASAVVUF  ( ADAB, MÜRŞİD, HİZMET )
    
    
   Elinizdeki Kitap, mühim ve nazik bir konuyu ele almaktadır. Konusu tasavvuftur.Tasavvuf,İslam tarihinde ortaya çıktığı günden beri hiç gündemden düşmemiş,kıyamete kadar da düşmeyecektir.Çünkü tasavvufun konusu insandır,insan terbiyesidir.İnsan var oldukça tasavvuf da var olacaktır.
     
   Tasavvuf, kelime olarak Kuran ve sünnette geçmez. Ama içerik olarak tamamen Kuran ve sünnet esasları üzerine kurulmuştur. Bu yüzden " Kaynaklarıyla Tasavvuf  " derken Kuran ve sünnete göre tasavvuf anlayışı esas alınmaktadır.
     
   Bu kıymetli kitapta, tasavvufun ana konuları ele alınmıştır. Bu konular ilgili temel kaynaklardan araştırıldı. Her konunun özü ortaya konulmaya çalışıldı. Konunun temeli olan âyet ve hadisler tespit edildi. Bu sahanın uzmanı olan ariflerin, bu ayet ve hadisleri nasıl yorumlayıp amel ettikleri incelendi.
    
   Bu kitabımız, daha önce küçük kitap çıklar halinde yayınlanmış olan çalışmaların birleştirilmiş halidir. Ancak bütün kitapçıklar yeniden gözden geçirilmiş, cümle ve manalar tashih edilmiş, yeni eklenen konularla genişletilmiştir. Bu haliyle her birisi ayrı bir çehre ve yeni hüviyet kazanmıştır.  

   Tasavvuf ortaya çıkıp şekillendiği tarihten bugüne kadar sürekli gündemde olan ve insanları cezbeden bir ilim ve uygulamadır. Tasavvufun genel olarak hal ilmi olarak adlandırılması nedeniyle bir çok konusunun, tasavvufu tanımayan kişilerce bir sorgulamaya tabi tutulduğu da görülmektedir. Tarih boyunca bir çok tasavvuf büyüğü ve ilim adamı, bu türden sorgulamalara cevap vermişlerdir. Dr. Dilaver Selvi tarafından kaleme alınanan bu eser de tasavvufu ana hatlarıyla tanıtırken, bir yandan tasavvufu tanımak isteyen mübtedilere bir kılavuz sunmakta, öte yandan da ilgili olduğu alanı tanımak isteyen maneviyat yolcularına bir kaynak göstermektedir. Kaynaklarıyla Tasavvuf, tasavvuf, seyrü süluk, evliya, mürşid, biat, teslimiyet, hizmet, cemaat başlıkları altında derlenmiş doyurucu bölümleriyle bir başvuru kaynağı.( kaynaklarıyla tasavvuf kitap , tasavvuf kitabı , dilaver selvi kaynaklarıyla tasavvuf kitabı , semerkant yayın , tasavvuf kitapları , kaynaklarıyla tasavvuf Semerkant , dilaver selvi kitapları )

    
           ÖNSÖZ
    
   Her derde ayrı bir ilaç yaratan yüce Allah'a sonsuz hamd ve sena ol­sun.
    
   O Rahman'dır, yarattığı bütün varlıklara rahmet eder. Rahimdir; mü­minleri dünya ve âhirette özel himayesinde korur, sever ve sevindirir.
    
   Bütün insanlar için bir rahmet, nur ve şifa yapılan Hz. Muhammed Efendimiz'e (s.a.v) salat ve selam olsun.
    
   Rahmet peygamberiyle yeryüzüne gelen nuru, sevgiyi ve güzel ahla­kı bize kadar ulaştıran bütün Sahabe-i Kiram, âlim, arif ve salihlere hür­met ve ihtiram olsun.
    
   Allah Teâlâ onların yaptığı bu hizmete karşılık olarak kendilerine en güzel makam ve nimetleri lütfetsin.
    
   Elinizdeki eser. mühim ve nazik bir konuyu ele almaktadır. Konusu tasavvuftur.
   Tasavvuf, İslâm tarihinde ortaya çıktığı günden beri hiç gündemden düşmemiş, kıyamete kadar da düşmeyecektir. Çünkü tasavvufun konusu insandır, insan terbiyesidir. İnsan var olduğu müddetçe tasavvuf da var olacaktır.
    
   Tasavvuf, kelime olarak Kur'an ve sünnette geçmez. Ama içerik ola­rak tamamen Kur'an ve sünnet esasları üzerine kurulmuştur. Bu yüzden 'Kaynaklarıyla Tasavvuf derken Kur'an ve sünnete göre tasavvuf anlayı­şını esas alıyoruz.
    
   Bu tashih ve eklemelerde okuyucularımızın mühim katkıları olmuştur. Bize ulaşan her talep ve tenkit değerlendirilmiştir. Bunun için emeği geçen bütün kıymetli okuyucularımıza teşekkür ederiz. Bu yaptıklarının hayır ha­nelerine bir sevap olarak yazılmasını yüce Allah'tan dileriz.
    
   Bu kitaplar büyük ciltler hâlinde okuyucularımız istifadesine sunula­caktır. İlk cilt, tasavvuf terbiyesinin temelini oluşturan konulara ayrılmıştır. Bunun için önce tasavvufun tarifi, dindeki yeri ve ana gayesi ele alınmıştır.
    
   Sonra tasavvufta kısaca seyri sülük denen manevî terbiyenin ne ol­duğu ortaya konmuş ve özetle terbiyede kullanılan ameller, metotlar ve usuller incelenmiştir. Bu arada zikir ve rabıta konusu önemine binaen bi­raz geniş tutulmuştur.
    
   Ayrıca işin temelini oluşturan niyetin önemi ve ilmin gerekliliği ele alınmıştır. Sonra manevî terbiyenin merkezinde bulunan kâmil insan üze­rinde durulmuştur. Konu ettiğimiz kâmil insan, irşatla görevli olduğu için tasavvufta ona kâmil mürşid denir.
    
   Bundan sonra eser şu sorulara cevap vermektedir:
    
   Kur'an ve sünnet kâmil insanı nasıl tanıtır? Kâmil insan bir mümin için ne ifade eder? Kâmil insan hangi yetkilere sahiptir? Kâmil mürşidi ta­nıtıcı sıfat ve özellikleri nedir?
    
   Velileri sevmede ölçülerimiz ne olmalı? Allah dostlarını sevmenin ka­zancı nedir? Onları tenkit etmenin usulü nasıl olmalı? Velilere düşmanlık yapmak imanı nasıl zarar sokar?
    
   Kâmil bir mürşidin terbiyesine girmek nasıl olur? Biat, intisap, tövbe almak, tarikata girmek ne demek? Bunların faydası ve gayesi nedir?
    
   Allah ile kul arasına girmek ne demek? Tövbesini bozan çarpılır mı?
   Mürşid, insana nasıl tasarruf eder? Himmet nedir, nasıl gerçekleşir?
   Tasavvufla ilgili temel konular ve cevap arayan meseleler elbette bu kadar değil. Bu konuların bir kısmını -yüce Allah'ın izniyle- ikinci ciltte ele alacağız.
   Her çalışmamız için şu hususu temel ilke edindik:
    
   Bir eser tek şahsa mal edilecek çalışma değildir. O eserde bütün müminlerin hakkı, yardımı ve hissesi vardır.
   Bu çalışmamız da böyle bir sevginin ve bereketin ürünüdür.
   Onu duanız, sevginiz ve ilginizle besleyiniz.
    
   Bizlere hatalarımızı gösterenlerden Allah razı olsun.
    
   Bütün gayret ve başarı yüce Rabbimizdendir. O'na sonsuz hamd ve sena olsun.
    
   Doç. Dr. Dilaver SELVİ
    
     
   İÇİNDEKİLER
    

   Önsöz
    
   BİRİNCİ BÖLÜM
   TASAVVUF NEDİR?
    
   Tasavvuf Nedir?               
   Tasavvufun Kaynağı Kur'an ve Sünnettir 
   Tasavvufta İlk Hedef Kalp Temizliğidir     
   Kur'an Sufilikten Nasıl Bahseder?              
   Sufi Muttaki Müminin Diğer İsmidir            
   Her Müride Sufi Denmez
   Sufiliğin ilk Basamağı İman ve Sevgidir   
   Sufilik Sadece Kitap Okumakla Olmaz    
   Tasavvuf Kur'an ve Sünnet Ahlakıdır        
   Tasavvuf Samimiyet İster, Sahte İsmi Kabul Etmez
    
   SEYRİ SÜLÜK ve TERBİYE METOTLARI 
   Seyri Sülük Nedir?           
   Zikir Nedir?         
   Zikir ibadetlerin Özü ve Hedefidir
   Zikir Veliliğin Diplomasidir             
   Zikirde İlk Nokta               
   Zikir Çeşitleri ve Yapılış Şekilleri 
    Gizli Zikir           
    Sesli Zikir          
    
   Vird Nedir?         
   Zikrin Faydaları
   Sohbet Nedir?   
   Rabıta  
   Rabıtanın Yapılış Şekilleri             
   Mürşidin Huzurunda Yapılan Rabıta           
   Mürşidin Gıyabında Yapılan Rabıta            
   Rabıta Yapmanın Faydaları          
   Rabıta İle İlgili Edepler    
   Netice  
    
   MANEVÎ TERBİYEYE İLK ADIM: NİYET   
   Niyet Nedir?       
   Tasavvuf Terbiyesinin Hedefi      
   Riya Tehlikesi   
   Herkes Niyetine Göre Sonuç Alır
   Tasavvuf Terbiyesi İhlasla Fayda Verir    
   Mürşide Gidenlerin Niyeti Nedir?
    
   TERBİYENİN TEMELİ İLİMDİR      
   İlmin Kısımları   
   Her Müslümana Farz Olan İlim Nedir?      
   Maksat Bilmek Değil, İlmin Hakkını Vermektir       
    
    
   İKİNCİ BÖLÜM
   KUR'AN ve SÜNNETTE VELİ
    
   I-KUR'ÂN-I HAKİMDE ALLAH DOSTLARI

        
   Ehlullah Allah'ın dostlarıdırlar       
   Veliler dünya ve âhiret saadetine ulaşmışlardır      
   Veliler mukarrebûn makamındadırlar         
   Veliler hayırlarda en öndedir         
    
   Veliler, hidayet önderleridir           
   Velilerin amelleri temiz, makamları âlîdir  
   Allah velilerini, onlar da Allah'ı severler     
   Veliler halkın en hayırlılarıdır         
   Velilere özel bir nur verilmiştir      
   Veliler, canlarını Allah Teâlâ'ya feda etmişlerdir    
   Allah dostlarına dost olanlar, Allah'ın dostu olurlar
   Veliler her mümine ihlâs, edep ve zikir derslerini öğretir      
   Velilerle beraberlik en güzel ameldir          
    
   II. HADİSLERDE ALLAH DOSTLARI          
   Veliler, Allah Teâlâ'nın seçkin dostlarıdır  
   Veliler Her Devirde Bulunur           
   Veliler Hz. Peygamber'in (s.a.v) vârisidirler            
   Veliler Hz. Peygamber'in (s.a.v) âlidirler  
   Veliler Allah Teâlâ'nın delili ve şahididirler               
   Veliler insanlık için manevî ışık kaynağıdır              
   Veliler Allah'ın nuruyla bakarlar, nur yayarlar          
   Velilerin kalpleri takva ve feyiz kaynağıdır               
   Veliler zikrin anahtarıdır, Allah'ı hatırlatırlar              
   Velilerin her şeyi Allah içindir       
   Velileri sevmek, kalpteki Allah sevgisinden kaynaklanır    
   Veliler bütün âlem için bir rahmettir            
   Allah Teâlâ dostlarıyla meleklere övünür  
   Kafir ve gafiller hariç bütün âlem, velileri tanır ve sever       
   Veliler. Allah Teâlâ'yı kullarına, kulları da yüce Allah'a sevdirirler
   Velileri ziyaretten Allah razı olur  
    
   MÜRŞİDİ KÂMİL ve ÖZELLİKLERİ
   MÜRŞİDİ KÂMİL KİMDİR?  
   MÜRŞİTTE ARANAN TEMEL ÖZELLİKLER
            
    
   Müşahade ve yakîn iman sahibidirler        
   Kur'an ve Sünnet ilmini bilirler      
   Takva ve istikâmet ehlidirler        
   Sürekli zikir ve murakabe halindedirler     
   Basiret, Feraset ve Siyaset ilmini bilirler  
   Mânevi silsile ve irşat icazetine sahiptirler              
   Zühd ve cömertlik ahlâkı ile süslenmişlerdir           
   İlâhi cazibe, manevî nazar ve heybet sahibidirler...
    
    
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   ALLAH DOSTLARI ve BİZ
    
   VELİLERİ NASIL TANIYACAĞIZ?  

   Allah Dostu Kimdir?        
   Velileri Nasıl değerlendireceğiz? 
   Velilere sevgi gözüyle bakmayan onlardan yararlanamaz ..
   Velileri sevmek ve onlara hürmet etmek takvanın gereğidir
   Veliler tevhid anlayışını temsil ederler. Kulları şirkten kurtarırlar
   İnsanların hidayete ermesinde mürşidler sadece vesiledir 
   Kâmil insan Kabe gibi mübarektir               
   Kâmil müminler pek çok melekten daha faziletlidir               
   Veliler nebiler gibi masum değil ama ilâhi himaye altındadırlar
    
   VELİLERİ SEVMEDE ÖLÇÜLERİMİZ         
   Velileri Sevmede Temel Ölçüler  
   Velilere Allah için itaat etmelidir  
   Veliler farklı derecelere sahiptir   
   Veliler insandır. Beşerî özelliklerle iç içedir             
   Velileri gören kendi hatasını görür               
   Muhabbet taassup değildir; olmamalıdır   
   İtirazsız teslimiyet kâmil mürşide olur       
   Allah dostlarını hemen tenkit etmemeli     
   Niyet hayır olunca âkibet de hayır olur       
   Mürşide tâbi olmak için keramet aranmaz           
    
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   BİAT ve İNTİSAP
    
   Giriş      
   Allah ile kul arasına girmek ne demek?     
   Allah ile kul arasında vasıta olur mu?        
   Allah ile kul arasına giren engeller              
   Şeyhi olmayanın şeyhi şeytan mı?            
   Şeyh eli tutanlar şeytandan kurtuldu mu? ..
    
   BİAT ve İNTİSAP NEDİR?   

   Biat ve intisap ne demektir?         
   Biat ve intisabın delilleri 
   Kur'an-ı Kerim'de             
   Sünnette             
   Biat nasıl yapılır?              
   Erkeklerin biat şekli         
   Kadınların biat şekli         
   Sözlü olarak       
   El üzerine bez sararak    
   Kaptaki suya el batırmak suretiyle             
   Kapı arkasından sözlü olarak       
   Kadın vekil tayin etmek suretiyle
   Ortaya bir bez parçası uzatmak suretiyle ..
   Çocukların biat şekli        
   Vekil ve halife ile biat şekli            
   Başkası adına yapılan biat şekli
    
   BİAT ve İNTİSABIN SONUÇLARI   
   Biatin ardındaki gerçekler              
   Biatin getirdiği sonuçlar  
   Kur'an'daki müjdeler       
   Sünnetteki müjdeler        
    
   BİAT ve İNTİSAP ÖRNEKLERİ
   Biat ve intisabın tarihi seyri           
   Biat örnekleri     
   Avf b. Malik el-Esedî (r.a) anlatır 
   Ebû Umâme (r.a) anlatır 
   Şeddad b. el-Hâd (r.a) anlatır        
   Nakledildiğine göre          
   Mürşide biat etmek ne demek?   
   Tövbesini bozan çarpılır mı?         
   Mürşidle tövbe yapmanın faydası               
   Biatin gayesi nedir?         
   Keşif ve keramet hevesi
   Manevî korunmaya girme ümidi  
   Manevî zevk ve hâl heyecanı       
   Cezbe hallerine ulaşma arzusu   
   Dua ile dünya dertlerini dindirmek               
   Manevî hallere ulaşmak 
   Temel hedef Allah rızasına ulaşmaktır
    
   MÜRŞİDE VERİLEN YETKİLER     
   Mürşide verilen yetkiler neler?     
   Tasarruf yetkisi
   Tasarruf yetkisine sahip olanın özellikleri ...
   Himmet
   Himmetin temel özellikleri             
   Himmet ilâhi bir ikramdır
   Himmet samimiyet ve gayret ister             
   Himmet kadere bağlıdır  
   Himmet hikmete uygun gerçekleşir           
   Himmet hizmetten sonra gelir      
    
    
   BEŞİNCİ BÖLÜM
   GÖNÜL SULTANLARININ FERT ve CEMİYETİ ISLAHI
    
   FERDİN ISLAHI           
   İnsanların İrşat İhtiyacı   
   Saadet Asrından Sonraki Durum 
   Tasavvufun Üstlendiği Görev      
   Mürşidsiz Terbiye Olmaz              
   Maneviyat İklimine ilk Adım         
   İç Alemin İhyası
   Kalbin Temizlenmesi      
   Mürşidin Görevi Nereye Kadar?  
   Kalbe İlaç Olan İlim Nedir, Ona Şifa Sunan Alim Kimdir?
   Tasavvuf ve İlim Birbirini Tamamlar          
   Mürşide İntisap Alim İçin de gereklidir      
    
   CEMİYETİN ISLAHI 
   Cemiyet Nasıl Islah Edilir?            
   Yeniden Dine Yöneliş     
   Tövbe ve Takvaya Sarılma           
   Hayır ve Faziletlere Koşma          
   İüm ve Sünnetlere Yöneliş            
   Cemiyetin Teşekkülüne Hizmet  
   Güzel Ahlakı Temsil        
   Asrımızdaki Maneviyat Mimarlarından Bir Örnek:
   Seyyid Muhammed Raşit (ks)     
   Her Devirde Beklenen Kurtarıcı: Mehdi (a.s)           
   Dini Kaynaklarımızda Mehdi         
   Halkın Ortaya Çıkardığı Mehdiler 
   Kendisini Mehdi İlan Edenler        
   Sahte Mehdilere Ümit Bağlayanlar             
   Gerçek Mehdinin Özellikleri         
   Mehdi'yi Bekleyenlere Gereken  
   Sonuç: İş Bitmedi            
    
   ALTINCI BÖLÜM
    
   TÖVBE ve TESLİMİYET
   TÖVBE NEDİR?
                  
   Tövbe, Manevî Terbiyenin Temelidir         
   Bütün Günahların Tövbesi Vardır
   Tövbe Herkese Gereklidir             
   Herkesten İstenen Nasuh Tövbesidir        
   Nasuh Tövbesi Nasıl Olur?           
   Tövbenin Merkezi Kalptir. Pişmanlık Kalpte Olmalıdır         
   Günah Günahı Çeker      
   Tövbeyi Korumak            
   Tövbenin En Faydalısı Salihlerle Birlikte Yapılan Tövbedir
   Tövbe İçin Temizlik ve Namaz    
   Nakşibendî-Halidiyye Kolunda Tövbe Adabı           
   Mürşid İmana Nasıl Kefil Olur?    
   Mürşid Müridlerine Cenneti Taksim Etmez, Tarif Eder        
   Mürşidi Düşünmenin (Rabıtanın) Gayesi  
   Tövbe ve Tarikat Tazelemek Nedir?          
    
   TESLİMİYET 
    
   Niçin Teslimiyet
   Teslimiyet Nasıl Olmalıdır?           
   Teslimiyete Engel Olan Maniler  
   Teslimiyetin Ölçüsü        
   Mürşide Teslimiyet Kölelik Değil, Hürriyyettir         
   Mürşidin Yetkisi ve Konumu        
   Teslim Olunacak Kimseyi İyi Tanımalıdır 
   Tedavi İçin Teslim Olmak Şarttır
   İtirazında Mazur Olanlar 
   İtirazında Mesul Olanlar 
   Mürşide Muhalefetin Sonuçları    
   İstişarede Usul, İtirazda Edep     
   Mürşide İbadet Edilmez, Allah Yolunda itaat Edilir               
   Teslimiyet Zamanla Gerçekleşir 
    
    
   Yedinci bölüm

   CEMAAT HUKUKU ve HİZMET EDEPLERİ
    
   CEMAAT HUKUKU
    
   Dinimiz Cemaat Dinidir   
   Cemaat Olmanın Hükmü               
   Cemaat Olmayı Emreden Ayetler               
   Birlik ve Kardeşliği Emreden Hadisler
   Cemaat Hukuku
    
    
   Cemaatin İmamına Karşı Koruması Gereken Hukuk ve Edepler
    
   Emre İtaat
    
   Sevgi ve İtaatte Ölçülü Olmak     
   Samimi ve Sadık Olmak
   Makamın Hatırını Korumak           
   Hürmette Aşırı Gidip Putlaştırmamak        
   Hayır Dua Etmek
                  
   Allah Yolunda Kardeşlik Hukuku        
   Kardeşliği Allah İçin yapmak        
   Kusurları Affetmek          
   Kardeşini Hata İçinde Bırakmamak           
   Kusur Düzeltirken Kusur Yapmamak        
   Kardeşinin Derdiyle Dertlenmek  
   Kardeşiyle İyi Geçinmek, Kırıcı Olmaktan Sakınmak          
   Kardeşinin Hakkını Savunmak ve Korumak            
   Kardeşine Karşı Kibirden Kaçınmak          
   Kardeşini Nefsi Gibi Gözetmek   
   Kardeşine Sıkıntı Verecek Söz ve Davranışlardan Kaçınmak
   Kardeşlerine Gıyabında Dua Etmek           
    
   Cemaatın Önemi Hakkında Bazı Alimlerin Görüşleri
   Elmalılı M. Hamdi Yazır  
   Bediuzzaman Said Nursî               
    
   HİZMETTE EDEP
    
   Hizmetin Kıymeti             
   İnsanı Hizmet Ölçer
    
   Hizmet Ahlakı    
   Hizmet Tevazu İster       
   Herkes Hayra Muhtaçtır 
   Hizmette Öncelik Sırası Bilinmelidir          
   Hizmet Denge ve Devamlılık İster              
   Hizmette Başarı Cemaatindir       
   Hizmet Sabır ve Cesaret İster      
   Hizmetin Temeli İstişaredir           
   Hizmetin İçinde Olanlar Özel Himaye Altındadır
   Hizmetin Hedefi Nefsin Islahıdır  
   Kaynaklar


    
   Semerkand Yayınları Dilaver Selvi Kaynaklarıyla Tasavvuf kitabını incele diniz. 

   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786055455026
   MarkaSemerkand Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786055455026

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.