• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Marifetname, Erzurumlu İbrahim Hakkı

   Fiyat:
   115,00 TL
   İndirimli Fiyat (%40) :
   69,00 TL
   Kazancınız 46,00 TL
   Aynı Gün Kargo Sınırlı Sayıda

     Kitap            Marifetname
     Yazar           Erzurumlu İbrahim Hakkı (r.a)
     Tercüme       Prof.Dr. Durali Yılmaz
     Yayınevi       İpek Yayınları
     Kağıt  Cilt     2.Hamur Kağıt, Lüks Ciltli
     Sayfa  Ebat  895 sayfa, 17x24 cm
     Yayın Yılı      2018 yeni baskı

    

   İpek Yayınları Marifetname kitabını incelemektesiniz.
   Erzurumlu İbrahim Hakkı Marifetname kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
     
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
     

    
       SÖZ BAŞI
    
   Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretlerinin "Marifetname"si, yazıldığı XVIII. yüzyıldan bu yana bütün Türk - İslâm dünyasının en çok okunan eserlerinden bi­ri olmuştur. Bulak (Mısır), İstanbul ve Kazan'da defalarca basılan bu büyük eser, Fransızca ve Farsçaya da çevirilerek bütün dünyada ilgiyle okunmuştur.
    
   Marifetname dinî, tasavvufî, sosyal ve tabiî bilimlerin tümünü içinde topla­yan muazzam bir ansiklopedidir. Denilebilir ki Marifetname başlı başına bir kü­tüphanedir. Bizden önceki nesiller ondan çok şey öğrendiler, biz de öğrenmekte­yiz, gelecek nesiller de öğreneceklerdir.
    
   Marifetname 1970'lerden beri de birkaç defa günümüz Türkçesine aktarıl­mış ve Lâtin harfleriyle basılmıştır. Bu sadeleştirmelerden bazıları özet mahiye­tindedir. Bunun yanı sıra okuma hatasından kaynaklanan fahiş hatalar da vardır. Çünkü bu eser ansiklopedi mahiyetinde olduğundan onu bu günkü dile aktara­bilmek için sadece Osmanlıcayı bilmek yeterli değildir. Nitekim bundan 16 yıl önce "Marifetname"yi bir de ben sadeleştirmiştim ve bu da halen birkaç yayınevi tarafından basılmaktadır. İtiraf edeyim ki kendimin de o zamanlar okuma ha­taları yaptığımı fark ettim; yıllardır da bu hataların altında âdeta ezildim ve ezil­mekteyim. Bu hataları düzeltmeyi ve eseri baştan sona bir kez daha gözden geçir­meye teşebbüs ettiysem de gerek benim vaktimin olmaması, gerekse eseri yayım­layanların benim uyanlarıma rağmen bu hataları gidermeye yanaşmamaları yü­zünden bir türlü bu hatalar düzeltilemedi.
    
   Bu defa değerli Türk Dili Araştırma Görevlisi Hayati YILMAZ'ın sadeleş­tirmesi önüme geldi. Kitabı benim gözden geçirmemi istedi. Sevinerek kabul et­tim. Çünkü yıllardır yüreğimi burkup duran hataları düzeltme imkânı olacak ve Marifetname daha sağlıklı olarak okuyucuya kazandırılacaktı. İşte bu sevinç ve heyecanla eseri baştan sona tetkik ettim. Gerçekten başarılı bir sadeleştirmeydi. Bu sadeleştirme tamamıyla aslına uygun olarak yapılmış, hatta üslûbu bile bozul­mamış, İbrahim Hakkı hazretlerinin cümleleri olduğu gibi korunmuştu. Kitap tam metin olarak bu günkü dile aktarılmıştı. Artık gönül huzuruyla bu eseri herkese tavsiye edebilirdim ve ediyorum.
    
   Bu gün geçerliliğini yitirmiş olan bazı tabiî bilimler hakkındaki bilgiler, küçük pun­toyla dizilmesi kararlaştırılarak okuyucuların daha ucuz ve daha ince bir Marifet­name sahibi olmaları hedeflenmiştir.
    
   Bu Marifetname sadeleştirmesinin hayırlı olmasını diler, bu günün okuyucu­larına hatasız ve tam bir metin Marifetname armağan edenleri candan tebrik ederim. (  Erzurumlu İbrahim Hakkı marifetname kitap , marifetname al oku , İbrahim hakkı marifetname kitabı , ipek yayınları marifetname , ucuz marifetname )
    
    
   Prof.Dr. Durali YILMAZ

    
                   BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

    
   Sınırsız hamd, sayısız şükür, sonsuz övüş, tek ve benzersiz olan Allah'a ol­sun. O, âlemlerin her işini sonsuz bilimiyle takdir edip belirlemiştir. Cihanın gö­rüntülerini bitmez bilimiyle tertip edip tespit eylemiştir. Cihanın gül bahçesini, insan gülünün kokusuyla süslemiştir. Bütün cihanı insan için, insanı da kendisi­nin bilinmesi için var edip, eşyanın gerçeğiyle manaların inceliklerini hep insan­da toplayıp ortaya çıkarmıştır. İnsan ruhunu "Cami" adına suret yapmış, onu emanetlerin yüklenicisi ve sırların yeri kılmıştır. Âlemin bütününde olan nice bin hikmetine, bilginleri bilen eylemiştir. Cihan kitabının her bir harfinden marifeti­nin belirtileri üzerinde düşünenleri arif eyleyip, gönül âlemine dalan kullarını kendi huzurundaki Kabe'de ibadet edici eylemiştir. Salavatların en erdemlisi, tahiyyatların en mükemmeli, teslimatın en güzeli, kâinatın efendisi, yaratıkların en şereflisi, varlıkların özü peygamberimiz aleyhissalatüvesselâm hazretlerinin en büyük adına ve akl-ı evvel olan en mükemmel ruhuna olsun ki o, "Sen olmasay­dın, felekleri yaratmazdım." hitabıyla yüceltilmiştir. O, halkı cehalet karanlıkla­rından hidayet nurlarına çıkarmıştır. Kendi nefsini bilen ümmeti, Hak bilgisini bulmuştur. Selâm ve hürmet onun ashabına olsun ki onlar, sözlerinde, işlerinde, imanlarında ve ahlâkın her hususunda ona uyup iman nuru ve irfan huzuruyla gönülleri dolmuştur. Allah'ın rızası hepsinin üzerine olsun.
    
   Bu değersiz ve gerçek fakir İbrahim Hakkı, bu kitabı aziz ve şerif oğlu Seyyit Ahmet Naîmî için kaleme alıp, ona hitap eder ki Allah, seni her iki cihanda aziz etsin. Öncelikle bilinsin ki Hak Taâlâ iki cihanı insanoğulları için ve insanoğullarını da kendisini tanımaları için yarattığını herkese duyurmuştur. Nitekim lütuf ve keremiyle "Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi sevdim ve beni tanımala­rı için varlıkları yarattım." buyurmuştur. Şu hâlde âlemin ve insanın yaratılma­sında sonuncu maksat ve yüce istek, Mevlâ'nın bilinmesidir. Bu sonsuz devlet ve tükenmez saadet her şeyden öncedir. Ancak bu, nefsini bilmeye bağlı olup, nefsi­ni bilmek de bedeni bilmeye dayanır. Bedenin bilinmesi âlemin bilinmesiyle olur. Âlemin bilinmesi ise gerçek bilimlerledir. Bu sebepten dolayı bir miktar astrono­mi ve felsefeden alıp toplayarak, bir miktar anatomi ilminden devşirip seçerek, bir miktar da kalp bilimi ve irfandan alıntı yapıp ele alarak bu güzel kitabı Türk diline tercüme edip, bir mukaddime, üç kitap ve bir sonuç üzere telif ve tasnif et­tim. Mukaddimesi, genel İslâm bilgisi, dünya ve ahret âlemlerinin özetidir.

   Sonuçtan, çok­luk âleminde olan vücudun aşamalarının hükümlerini bilip, hududunu koruyup kollayarak, Huda'nın yaratıklarına sevgi ve şefkatle kalplerin sevgilisi oldukta, esenlikle toplumu gönlünce bulasın. Rahatla âlemin azizi olasın. Çünkü bu şerefli kitapta nizam, bu güzel üslûp üzere tamam olup alıcı gözüyle okuyanları, Mev­lâ'nın ayetlerinin gerçeğini bildirmiştir. Bu kitabın adı "MARİFETNAME" olup bitiş tarihi bin yüz yetmişe yetmiştir. (1170 H./ 1756 M.)
    
    
   ÂLEMİN YARATILIŞI
   Kainatı ve ilahi sanatı düşünmeye sevkeden âyetler      
   Âlemin yaratılış düzeni
   Arş-ı âzamı ve muhterem taşıyıcılarının niteliği               
   Arş-ı âzamın çevresinde olan nehirler ve melekler
   Kurs, Levh, Kalem, Sidre, Tuba ve Sur              
   Sidre melekleri ve arş horozu olan tavusu bildirir
    
   CENNET VE İÇİNDEKİLER
   Cennetler, sıfatları ve nehir ağaç ve sarayları 
   Cennet nimetlerini, huri ve gılmanlar ile Rahman'a kavuşmak      
   Cennet nimetlerinin özeri ve o mutluluğa kavuşma        
   Liva-yı hamd ve beyt-i mamur            
    
   CENNETİN ALTINDAKİLER, YEDİ GÖK KÂİNATIN DURUMU VE ATMOSFER
   Perde melekleri, Hakk'ın hazineleri ve yedi gök             
   Yedi göğün altındaki dünya göğünü bildirir    
   Geceyi, gündüzü, Güneş'in secdelerini, Ay ve Güneş tutulmaları 
    
   YEDİ DENİZİ, SEKİZ KAF DAĞI VE YEDİ YERİN SAKİNLERİ İLE KIYAMET HALLERİ VE MAHŞERİN DURUMU
   Yedi denizi, dağlan, yerleri ve cehennem   
   Yedi yer ile cehennemin yedi tabakası
   Adem (a.s.) yaratılışı ile Hz. Peygamberin (s.a.v.) doğuşu
   Kıyametin şart ve alâmetleri ile sûr'un üfürülüşü
   Haşr, hesab, mizan ve sırat araf    
    
    
   BİRİNCİ KİTAP
    
   ÂLEMLERİN YARATILIŞ TERTİBİNİ; CİHANIN CEVHER VE ARAZLARININ MAHİYETİ
    
   ALLAH'I İSBAT, VARLIKLARIN CEVHER VE ARAZLARI
   Allah'ın akli delillerle isbat
   Varlığı mümkün olan beş cevheri
   Varlığı mümkün olan ilineklerin dokuz kısmı
    
   AKILLARIN, FELEKLERİN, NEFSLERİN TERTİBİ; ANASIRI ERBAANIN DÖNÜŞÜMLERİ; MADEN, BİTKİ VE İNSANIN DOĞUŞU, GELDİKLERİ VE GİTTİKLERİ YERLER
    
   Feleklerin, nefislerin ve akılların ortaya çıkışı             
   Dört unsurun aşama ve tabiatları ve birbirine çevrilmeleri
   Maden, bitki, hayvan ve insanın doğuşu
   Ruhların çıkış ve dönüş yeri
    
   MATEMATİĞİN ÖNEMLİ KAİDELERİ
   Sayının tarifi, gerçek sayılar, dokuz kesir ve mutlak sayı
   Sayıların basamakları ile dört işlem
   Toplamanın en kolay yolu
   Çıkarmanın kolay yolu
   İki kat almanın kolay yolu
   Yarıya bölmenin kolay yolu
    

   Çarpma çeşitlerinin en kolay yolu       
   Bölmenin kolay yolu   
   Sayıların kökünü, kesirlerini ve bayağı kesirlerin hesabı        
   Bilinmeyen sayının bulunmasının kolay yolu   
    
   GEOMETRENİN ASTRONOMİ İÇİN LÜZUMLU ŞEKİLLERİ
   Nokta, çizgi, yüzey ve cisimlerin tarif ve kısımları       
   Üçgen, dörtgen, çokgen ve daire        
   Cisimlenmiş sekililerden, küp, silindir, koni, küre şekilleri     
   Yüzeysel şekillerin ölçüleri, cisimlenmiş şekillerin miktarları  
    
    
   ÂLEMİN YUVARLAKLİ INI, YILDIZ VE FELEKLERİN DURUMU   CİSİMLERİN YUVARLAKLIĞI, FELEKLERİN ŞEKİL VE YAPISI
    
   Feleklerin unsurları ve yuvarlaklığa ilişkin hayret verici meseleler
   Âlemin yuvarlaklığını ispat eden aklî deliller  
   Dünya'nın yuvarlaklığı kuralı üzerine bina edilen şaşırtıcı meseleler
   Felekler ve yerde ortaya çıkan olayları açıklamak
   Feleklerin ve gök cisimlerinin mahiyeti          
   Atlas feleğinin yapı, hareket ve sürati
              
    
   BURCLARIN MAHİYETİ İLE AYIN MENZİLLERİ
   Sekizinci felek
   Belirlenmiş yıldızlar ile burçlar semasının dört katı
   Ay'ın konaklarını, doğuş ve batışları
   Burçlar feleğinin ve onda olan yıldızların uzaklık ve cisimleri 
    
   YEDİNCİ GÖĞÜN YAPISI VE ZÜHAL FELEĞİ
   Zühal yıldızının temsilci feleği
   Zühal yıldızının merkezinin dışındaki feleğinin yapısı
   Zühal yıldızının döndürücü feleği       
   Zühal'in hareketleri ve güneşle bağlantısı       
   Zühal yıldızının doruk ve etek noktalan, tepe ve kuyruk düğümleri
   Zühal yıldızının tabiat ve vasıflan, uzaklık mesafesi, cisminin ölçüsü
    
   ALTINCI GÖĞÜN YAPISI VE JÜPİTER'İN VASIFLARI
   Müşteri yıldızının temsilci feleği  
   Müşteri yıldızının merkez dışı feleği, şekil ve hareketi           
   Müşteri yıldızının döndürücü feleği, hareketleri          
   Müşteri yıldızının sürat ve istikameti, güneşle bağlantı ve yakınlığı..
   Müşteri yıldızının yüzeyi ve ölçüleri        .".        
    
   BEŞİNCİ GÖĞÜN YAPISI VE MERİH YILDIZI
   Merih yıldızının temsilci feleği     
   Merih yıldızının merkez dışı feleği          
   Merih yıldızının döndürücü feleği, şekil ve hareketi   
   Merih yıldızının hız ve hareketi   
   Merih yıldızının yüzeyi, uzaklığı ve ölçüsü       
    
   DÖRDÜNCÜ GÖĞÜN YAPISI VE GÜNEŞİN DURUMLARI
   Güneş'in özelliklerini özetler ve temsilci feleği           
   Güneş'in merkez feleğinin yapısını ve hareketini bildirir      
   Güneş'in yüzey ve sürati  
   Güneş'in tabiat ve sıfatları, yarar ve etkileri, uzaklık ve büyüklüğü 
    
   ÜÇÜNCÜ GÖĞÜN YAPISI VE ZÜHRE YILDIZI
   Zühre yıldızının temsilci feleği
   Zühre yıldızının merkez dışı feleğin yapı ve hareketi
   Zühre yıldızının döndürücü feleğin şekil ve hareketi
   Zühre yıldızının sürat, yavaşlama ve Güneş ile olan bağlantısı
   Zühre yıldızının, yüzeyi, uzaklık ve ölçüsü
    
   İKİNCİ GÖĞÜN YAPISI VE UTARİT (MERKÜR) YILDIZI
   Utarit (Merkür) yıldızının temsilci feleği ve hareketinin görüntüsü
   Utarif’in merkez dışı olan yönetici feleği ve taşıyıcı feleği
   Utarit yıldızının döndürücü feleği, şekil ve hareketi
   Utarit'in sürat ve hareketleri
   Utarit'in yüzeyi, uzaklık ve ölçüsü
    
   DÜNYA GÖĞÜNÜN YAPISI VE AY'IN DURUMLARI
   Ay'ın temsilci feleği ve eğilimli feleği, yapı ve hareketleri
   Ay'ın taşıyıcı feleğinin yapısı ve hareketi
   Ay'ın döndürücü feleği, şekil ve hareketi
   Güneş'e oranla Ay'da meydana gelen durumlar
   Güneş ve Ay tutulmalarını, Ay'la doruğu arasına Güneş'in girmesi
   Ay'ın tabiat ve sıfatlarını, cisminin miktarını ve feleğinin uzaklığı
    
   AY'IN VE YEDİ GEZEGENİN ÇEŞİTLİ HALLERİ
   Ay'ın, Allah'ın kudretiyle, tesirleri
   Ay yıldızının burçlar itibari ile olan özellikleri ve seçmeleri
   Yedi gezegenin benzerlikleri, merkez hareketleri ve tesirleri           
   Feleklerin sayıları, sesleri 
   Yedi gezegenin tesirlerinin başlangıcı  
    
   DÖRT UNSURU, ÜÇ BİLEŞİĞİN VASIFLARI, ESİRLERİN ETKİLERİ
    
   ATEŞİN MAHİYET VE KEYFİYETİ
   Ateş küresinin bazı durumlarını bildirir 
   Ateş küresinin tabiat ve kabiliyeti, uzaklık ve büyüklüğü      
   Ateş çeşitleri
   Ateşin ışığa bitişmesi, ruhun bedene bağlanmasının benzerliği    
    
   HAVANIN MAHİYETİ, KEYFİYET VE DURUMLARI
   Hava küresinin yeri ve tabiatı, uzaklık ve büyüklüğü ve hareketi   
   Havanın üst tabakasında gözlemlenen atmosfer       
   Hava küresinin ölçüsü, vasıflan, tavırları ve oluşan atmosferik olaylar
   Hava küresinin orta tabakasında oluşan atmosferik olaylar
    
   HAVA KÜRESİNİN ALT TABAKASININ DURUMLARI
   Hava unsurunun alt tabakasının bazı durumları        
   Hava küresinin alt tabakasında meydana gelen çeşitli rüzgârlar   
    
   Bizi kuşatan havada meydana gelen tabiî değişmeler         
   Havada meydana gelen, tabiî olmayan gök değişmeleri      
   Havada meydana gelen, tabiî olmayan yerel değişmeler     
   Havada meydana gelen, tabiî akıntının zıddı değişmeler     
   Havanın bedenimize ve ruhumuza olan çeşitli tesirleri ve faydalan..
    
   HAVA KÜRENİN ÜST TABAKASININ DURUMLARI
   Gök kuşağını, hale, sisi, kırağı ve çiy
   Sabahın, şafağın ve gölgelerin gerçek durumları
   Gece ve gündüzün sınırını ve saat miktarı
   Güneş senesi, yıldız ve burçlara göre aylar
   Kameri sene ve aylar ile arabi aylar
              
    
   SU VE DENİZLERİN HALLERİ
   Su unsurunun esası, tabiat ve tavırları 
   Suyun değişik vasıfları ile dönüşümleri           
   Denizlerin çeşitli hareketleri        
   Denizle karanın değişimi ve birbirinin yerini alması   ,
   Denizin faydaları ve deniz hayvanları   
   Denizin faydaları, çevre ve sahillere seyir ve sefer    
   Denizlerin derinliği, okyanusların büyüklüğü 
    
   TOPRAĞIN MAHİYETİ VE KEYFİYETİ
   Toprak unsurunun mahiyetini, keyfiyeti ve durumları          
   Toprak unsurunun iki tabaka olduğu    
   Yeni dünyayı (Amerika)    
   Kaynakların fışkırması ve yer sarsıntısı 
    
   YERYÜZÜNÜN DURUMLARI, KUTUPLAR VE İKLİMLERİ
   Yer kürenin üzerinde belirlenen ve var sayılan daireler ve kutuplar...
   Yer kürenin dört daire ile beş kısma bölündü  
   Oturulur olan dörtte birin gerçek yedi iklime bölünmüştür   
   Yedi iklimin memleket ve ahalisi
   Yedi iklimin ötesinin mamur bulundu  
   Oturulan yerlerin ve şehirlerin mizacı   
    
   ENLEM VE BOYLAMLAR İLE BUNLARA AİT HESAPLARI
   Enlem ve boylamların durumları
   Hint dairesi ile zeval çizgisi ile kıblenin tespiti 
   Kutup yakınında bulunan Cedy yıldızı  
   Kara ve denizi ölçme ve seyir ile mesafelerinin kısımları     
   Dörtte bir oturulur yerin bazı durumları
   Zamanın ve dönüşün yeryüzüne olan tesiri   
    
   YENİ ASTRONOMİNİN BAZI MESELELERİ
   Yeni astronominin şöhret bulup itibar kazandığı        
   Yeni astronominin kurallarının kolaylığı           
   Güneş'in çevresinde yerin dolanması ve dönmesi    
   Gece, gündüz ve dört mevsimin oluşumu       
   Yeni astronominin kuralları
   Yeni astronomiye oranla beş gezegenin hali  
   Yeni astronomlara yöneltilen soru ve cevaplar           
   Yeni astronomlara itirazlar ve cevaplar 
   Yeni astronomiye göre göklerin sayılan           
    
   BİLEŞİKLERİN OLUŞUM KEYFİYETİ
   Tabii bileşiklerin cins ve nevileri 
   Üç bileşiğin ilki olan madenlerin durumları
   Madenlerden kah cisimlerin oluşumu, tabiatları ve özellikleri         
   Madenlerden taş cisimlerin oluşum ve renklenişi
   Üç bileşiğin ikincisi olan bitkilerin durumları
   İnsan fertlerinin nitelikleri
    
   Üç bileşiğin üçüncüsü olan hayvanların durumları
    
   İKİNCİ KİTAP
    
   ANATOMİ BİLMİNİN FAYDALARI, CAN VE CİSMİN GELDİKLERİ VE GİDECEKLERİ YER, ORGANLARIN TABİATLARI, İNSAN CİSMİNİN BİLEŞİM VE KARIŞIMININ DOĞUŞU, AÇIK VE GİZLİ ORGANLARIN ÖZELLİKLERİ, ADLARI VE KISIMLARI
    
   ANATOMİ İLMİNİN FAYDALARI İLE İNSAN BEDENİNİN GELİŞ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ GİDİŞ YERLERİ
   Anatomi biliminin faydalan 
   İnsan bedenine dair bazı özellikler   
   İnsan bedeninin başlangıç ve sonu 
   Cismin ve canın keyfiyetleri               
   Bedenlerin değişiminin niteliği ve geçici ruhun kalıcılığı             
   Bu cihanın bizi sevecen bir anne gibi terbiye eylediği   
    
   BEDENLERİN BİLEŞİMLERİ, UZUVLARIN TABİATLARI, İNSAN HAYATININ MİZAÇLARI
   Bedenlerin bileşiminin niteliği           
   Beden organlarının tabiatları             
   İnsan yaşlarının mizaçları  
   Bedenlerin dört karışımın nitelikleri  
   Karışımların oluş sebepleri, tabiat ve faydalarını ve hareket sebepleri
    
   AZALARIN MAHİYET VE KEYFİYETLERİ
   Organların esası ve niteliği
   Organların adları ve kuvvetleri          
   Cenin organlarının oluşumu              
   Beden organlarının faydalan ve özellikleri      
    
    
   BEDENİ KEMİKLERİNİN BİLEŞİMİ VE ÖZEL İSİMLERİ
    
   BAŞTAKİ KEMİKLER, İSİMLERİ VE ÖZELLİKLEİR
   Bedendeki organların kemiklerinin yararlan   
   Kafa kemiklerinin bileşim nitelikleri   
   İnsan kafasının kaidesi sayılan beş kemik      
   Üst çene kemiklerinin bileşim niteliği               
   Burnun yararları ve kemiklerinin bileşimi         
   İnsan dişleri, özellikleri, adları, şekilleri ve düzenleri
                  
   OMURGA, BOYUN, KABURGA, EĞE VE KÖPRÜCÜK KEMİKLRİ
   Omurga kemiğinin bileşim niteliği         
   Boyun omurları      
   Göğüs omurları      
   Kaburga kemikleri  
   Köprücük kemiği    
    
   EL VE AYAK KEMİKLERİ, İSİM VE ÖZELLİKLERİ
   İki pazı kemikleri     
   Bilek kemikleri        
   El ayasının kemikleri         
   Parmak kemikleri   
   Kasık kemikleri ve kalça   
   Baldır kemikleri ve iki diz mafsalı           
   Ayak kemikleri
    
    
   UZUVLARIN HAREKETLERİ VE ADELELER
    
   ADALELERİN DİZİLİŞİ, KAFA VE BOYUN HAREKETLERİ
   Kasların dizilişi ve onlarla ortaya çıkan hareketler     
   Yüz kasların bazıları ve onlarla ortaya çıkan hareketler        
   Yanak, dudak ve burun kanatlarının hareketlerine aracı olan kaslar
   Alt çenenin hareketi, yararları ve kasları           
   Baş ve boyunun hareketleri ve kasları  
   Sesin yeri olan gırtlağın kıkırdakları, kasları ve hareketleri   
   Boğazın ve boynun kasları hareketleri  
    
   GÖĞÜS, OMUZ, EL VE PARMAK ADELELERİ VE HAREKETLERİ
   Göğsü kavrayan ve yayan kasları          
   Omuz mafsalını pazı ile hareket ettiren kaslar
   Kolun kasları ve hareketleri          ,          
   Bilek kasları ve hareketleri           
   Parmakların kasları ve hareketleri          
   El ayasındaki kaslar ve yararlan
    
   KARIN, BEL, TENASÜL UZVU VE AYAK ADELERİ, HAREKET VE FAYDALARI
   Bel kasları             
   Karın kasları         
   Tenasül kasları    
   Uyluk kasları ve hareketleri
   Diz mafsalı kasları ve hareketleri       
   Ayak mafsalını hareket ettiren kaslar
   Ayak parmaklarının kaslan 
    
   SİNİR VE DAMARLARI, KIYAFET İLE İNSAN AHLÂKININ BİLİNMESİ, UZUV ŞEKİLLERİ ÇEKME VE SEĞİRMESİ
    
    
   SİNİRLERİN KÖKLERİ VE FAYDALARI
   Sinirlerin konuluş hikmetleri ve şekilleri          
   Beyinden biten karşılıklı sinirler        
   Beyinden biten sinirlerin geri kalan beş çift    
   Boyun omurlan omuriliğinden biten sinirler    
   Göğüs ve omurga omurlarının omuriliklerinden biten sinir          
    
   ATARDAMARLARIN KÖKLERİ VE FAYDALARI
   Yürekten biten atardamarları bildirir  
   Yürekten çıkan atardamarın vücuda yayılışı
   Baş organlarına çıkan atardamarlar
   Yürekte aşağıya inen atardamarın büyük kısmı
   Uyluklara, baldırlara ve ayaklara inen atardamar            
    
   DAMARLARIN KÖKLERİ VE FAYDALARI
   Karaciğerden biten bap damarının dallarını ve yararları
   Karaciğerden biten boş damarın bazı kolları ve yararları               
   Ecvef damarının özellikleri 
   Ecvef damarının kollara gelen dalları               
   Ecvef damarının aşağı inen kısımları
   Ecvef damarının oyluk dalları            
    
    
   BEDENDEKİ KUVVET ÇEŞİTLERİ, UZUVLARIN MAHİYETİ VE ÖZELLİKLERİ
   Bedendeki kuvvetlerin tür ve cinsleri    
   Bedendeki nefs çeşitleri ve kuvvetleri   
   Hayvani nefs ve dıştaki beş duyu          
   Hayvani nefsin insan bedenindeki hizmetçileri         
   Asabi kuvvet, şehvanî kuvvet      
   İnsanî nefsin, hizmetçileri
    
   UZUV ŞEKİLLERİNDEKİ HİKMET VE ÖZELLİKLERİ
   Baş organ şekillerinin hikmeti    
   İnsanın diğer organlarının şekillerinin hikmeti
   Uzuv şekillerine hikmetle bakmanın kazancı  
   Baş ve boyun organlarının kıyafeti
   Kalan beden organlarının kıyafeti
   Kadınların güzellik alâmetleri ve güzellik çizgileri      
   Uzuv şekillerindeki zıt deliller      
   Damarlarki kan dolayısıyle uzuvların seğirme ve titremesi  
    
    
   İNSANIN ALEME İNTİBAKI, NEFİSLERİN YÜKSELMESİ, İNSAN VÜCUDUNUN CİHANA BENZEMESİ, BEDENİN SAĞLIĞINI KORUMAI RUHUN BEDENDEN AYRILIŞI VE ÖLÜM
    
   BEDENİN ZAMAN VE MEKÂNA BENZERLİĞİ
   Âlem, Âdem için yaratıldı 
   İnsanın ve uzuvların âleme intibakı
   İnsan âleminin feleklere benzerliği       
   İnsanın zaman ve mekâna, ruhun sultana benzerliği          
   Kalpteki kötü ahlâkın hayvana benzemesi ve rüya tabirleri 
   Nefs ile ufukların birbirine intibakı; insanın aksı ve gönül bütünlükleri
   İnsanın iç ve dışının, cihanın iç ve dışına uygunluğu           
   İnsan âleminin ahiret âlemine benzerlik ve ortaklıkları
    
   İNSAN KENDİ VARLIĞI YARATILANDAN YARADANI İDRAK
   İnsanın kendi varlığından Yaratıcının varlığım idrak  
   Ruhun sıfatlarının Allah'ın sıfatlarına benzemesi      
    
   İnsandaki tasarrufta, Allah'ın alemdeki tasarruflarını idrak            
   Allah'ı tenzih etmenin idrak yolu       
   Ruhun tenzihi, cismin faniliği ve canın bakiliği              
   Alemin özünün özü kâmil insandır    
    
   RUHUN MAHİYETİ, BEDENİN SIHHAT ESASLARI, TABİİ GIDALARIN FAYDALARI, BAZI İNSAN KIYAFETLERİNİN HUSUSİYETLERİ
   Ruhun mahiyeti, yeri ve faydası        
   Beden sağlığının korunması esasları olan mizaçlar       
   Beden sağlığını koruma kural ve esasları        
   Altı zorunlu sebepten üç sebebin değişiklikleri               
   Altı sebepten kalan üçünün ılımlılığı 
   Cinsî münasebet ve hamamın ılımlılığı             
   Çok kullanılan ilâç ve gıdaların faydaları ve özellikleri  
   Çok kullanılan ilâç ve gıdaların isim ve hükümleri         
   Çok kullanılan ilâç ve gıdaların ad ve hükümlerin farklı ifadesi    
    
   Yeme-içmenin adap ve kaideleri, bazı yiyeceklerin faydalan        
   Sünnete göre güzel giyim ve süslenme            
    
   ÖLÜMÜN HAKİKATİ, RUHUN BEDENDEN AYRILIŞI, DİRİLİŞTEKİ SURETİ, CENNET VE CEHENNEMİN HALLERİ
   Ölümün erdem ve yararlarına dair ayet ve hadisler        
   Ölümün gerçeği   
   İnsan ölümünün aslını ve mahiyeti   
   İhtiyarlık, ölümün kerameti ve ruhun esenliği  
   Ruhun bedenden ayrılması, can çekişme ve berzah âlemi            
   İnsanî ruhun başlangıç ve sonu        
   Ölüm sonrası ruhların haşrini, cennet ve cehennem     
    
    
   ÜÇÜNCÜ KİTAP
   İTİKAT VE İBADET ÂDABI, DÜNYA ZEVKLERİNİ TERKETMEK, GÖNÜL VE RUHUN HAKİKATİ, YEMEK, UYUMAK, SÖZÜ AZALTMAK, İRFAN YOLUNUN ESASLARI, TEVEKKKUL, SABIR VE ALLAH'A MUHABBET, VELİLERİN MANASI, NEFSİN TERBİYE YOLLARI VE ŞARTLARI
    
   KİTAP VE SÜNNETE UYMA, RAHMANI NAMAZIN RÜKÜN VE ŞARTLARI, CİHAN LEZZETLERİNİ TERK VE KALBE YÖNELMEK, CAN VE GÖNLÜN GEREĞİ
    
    
   KİTAP VE SÜNNETE UYMAK İTİKADI DÜZELTMEK VE NAMAZI EDA
   İnsan, ilim ve marifetle kemale ermesi              
   Kur'an'a uymaya dair ayet ve hadisler              
   Sünnete uymaya, bidatleri redde dair ayet ve hadisler   
   İtikadı düzeltme ve ehl-i sünnet ve'l-cemaate uyma        
   Taharet ve namaza dair hükümler     
    
   DÜNYANIN MAHİYETİ, İYİ VE KÖTÜ HASLETLERİ
   Dünyanın faniliği, tuzak ve hayalden ibaret olduğu        
   Dünyanın belâ ve nefret edilen yer olduğu      
   Dünyanın keyfiyeti, ona meyledenin isyankarlığı           
   Dünyanın sınır ve hakikati, ahiretin tayini       
   Dünyanın tuzak ve hilesi, kanaat ehlinin selâmeti
   Dünya sevgisinin ilahi huzuru engellemesi
   Dünyanın ve nefsin, mümine düşman olması ve taatı engellemesi
   Dünya ve ehlinden kaçmak, nefsi bırakıp Mevlâ'ya dönmek
    
   RUHUN İRFAN YERİ OLDUĞU, KALBİN TARİF VE MAHİYETİ AKLIN SINIRI VE HAKİKATİ, KALBE NİSBETİ
   İrfan yerinin kalb olduğuna dair vasıflar
   Bu mevzudaki hadisler
   Allah'ı tanımanın gönülde olduğuna dair hadisler
   Allah'ı tanıma yeri olan insan kalbinin aslı ve mahiyeti
   İrfan mekânı olan insan kalbinin durum ve özellikleri
   İnsan kalbinin cevheri olan maad aklın sınır ve gerçeği               
   Aklın menşei, külli akıl, Mevlâ'nın ona muhabbet ve ikramı           
    
   İRFAN YOLUNUN ŞARTI, KALBİN FAZİLETLERİ, GÖNLÜN İRFANI TESLİM VE RI GÖNÜL ÂLEMİ MEVLAYA MUHABBETİ RUHUN SEYRİ, DÜŞÜŞ VE YÜKSELİŞ
   Kalbin Allah'ın tasarrufunda değiştiğine dair naslar       
   Kalbin manası, hakikat ve sınırı         
   İnsan kalbinin büyüklük ve genişliği, yakınlık ve nisbeti               
   İnsan kalbinin erdem, olgunluk, şeref ve durumu           
   İnsan kalbinin yedi tavrı ve durumu  
   Kalbin irfanla himmet dolması           
   Kalbinin ilham ile nasiplenmesi        
   Kalbinin kendi âlemini unutma ve hatırlaması 
   Kalbin, riyazeti; istifade yolu, ilim ve hikmetle dolması   
   Kalbin şeref ve lezzeti, Allah sevgisi ile erdiği iki cihan saadeti
   Kalbinin, kendi âlemine yönelişi       
   Ruhun, alemlerdeki ve bedendeki seyri           
   Ruhun, bedenden aldığı noksanlık ve kemal  
   İnsan ruhunun düşüşleri ve yükselişleri          
    
    
   AZ YEME
    
   Açlığın erdemlerine dair ayet ve hadisler        
   Tokluğun felâketleri ve açlığın değerleri          
   Tokluğun rezaletleri ve açlığın erdemleri         
   Az yemenin niteliği, miktarı, yararları ve hikmetleri         
   Tokluğun alâmetleri ve açlığın üstünlükleri     
   Tokluğun zararları ile açlık ve orucun yararlan               
   Çok yemenin on afetini, az yemenin üstünlük ve kolaylıkları...
   Açlığın kısımlan, durum ve makamı   
    
    
   AZ UYUMA
   Az uyumaya dair ayet ve kudsî hadisler           
   Gece ibadete kalkmanın faziletine dair hadisler             
   Gece kalkmak, avamın uykusu ile büyüklerin uykusu     
   Uykuyu azaltmak, gece ibadete kalkmanın fazileti           
   Uykuyu azaltmanın üstün hasletleri   
   Uykunun yerilmişliği ve çoğunun uğursuzluğu               
   Az uykunun, kalpleri parlattığı ve basireti keskinleştirmesi           
   İnsan uykusunun sırlan ve faydaları 
   Uykunun hakikati 
   Uykusuzluğun, hâl ve makamları       
    
   AZ KONUŞMA
   Az konuşmaya dair ayet ve hadisler 
   Az konuşmanın fazileti        
   Dili korumanın faydaları     
    
   Az konuşmanın şeref ve bahtiyarlık kazandırması       
   Dilin sükûtunun/ilahi huzura yükselme sebebi olması  
   Sükûtun kısımları, hâl ve makamları    
    
   UZLET
   Uzlete dâir ayet ve kudsî hadisler       
   Uzletin kazandırdığı şerefe dair hadisler        
   Uzletin, yakınlık ve huzur sebebi olması          
   Uzletin, büyüklerin ahlâkı, zevkleri ve huzurları olması.
   Uzletin, âlemlerin Rabb'ine itaat sebebi olması
   Uzletin, büyüklerin âdeti olması          
   Uzletin, zikir tefekkür sebebi olması    
   Uzlet edenlerin iki sınıf olduğu           
   Uzletin kısımları ve hâlleri
   Uzletin son sının olan halvet  
    
   ZİKİR
   Sürekli zikre dair ayet ve kudsî hadisler         
   Sürekli zikrin, ilahi dostluğun sebebi olduğuna dair hadisler  
   Sürekli zikrin üstünlükleri ve yararlan 
   Sürekli zikrin özellikleri ve tesirleri     
   Zikrin neticeleri, hâlleri ve kerametleri
   Sürekli zikrin üç mertebesi      
   Dille zikretmenin sona ermesinin alâmetleri    
   Sürekli zikirle meşgul olmanın edepleri, tesirleri ve hâlleri     
   Kelime-i tevhidin üstünlükleri, kerametleri, özellikleri ve tesirleri
    
   TAM TEFEKKÜR
   Tefekkür ve anlayışlılıkla kalbi muhafaza ve kollama
   Kalbe gelen tehlikelerin kaynağı         
   Kalbinin korunma ve beklenmesinin beş yöntemi        
   Kalbi korumanın ehemmiyeti    
   Kalbin felâketleri ve tedavi vasıtaları   
    
    
   TEVEKKÜLÜN'ÜSTÜNLÜKLERİ VE FAYDALARI
   Tevekkülün faziletlerine dair ayet ve hadisler  
   Tevekkülün kemal derecesinin tarifi ve faziletleri            
   Rızıkta Allah'a tevekkülün gereği ve önemi      
   Tevekkülün sınırı, gerçeği ve gerekliliği          
   Tevekkülün tesirlerini, üstünlükleri ve buna dair hikâyeler            
   Rızık konusunda tam bir tevekkül içinde olmanın gereği              
   Tevekkülün oluş kuralı ve ehlinin rahatlığı      
    
   TEFVİZİN FAZİLETLERİ VE NETİCELERİ
   Tefvizin üstünlüklerine dair ayet ve hadisler   
   Tefvizin tarifi, hakikati, tesiri, faydası
   Tefvizin faydaları 
   Tefviz ve teslimin gerekliliği, sebepleri ve sırları            
   Tefviz ve tesirin kurtarıcı iksir olması
   Tefviz ve teslimin tesirleri   
   Tefviz ve teslimin gerekliliği              
   Tefviz ve teslimin keyfiyeti, neticeleri, sebepleri ve kıymetleri       
    
   SABRIN ÜSTÜNLÜKLERİ VE FAYDALARI
   Sabrın üstünlüklerine dair ayetler ve hadisler 
   Sabır ve tahammülün sınırını, gerçeğini, tatlılık ve üstünlükleri    
   Sabır ve tahammülün tesir ve faydalan             
   Sabır ve tahammülün kısımları, paniğin felaketi              
   Sabırla her etkinliğin kazanılacağı    
   Sabır ve tahammülün kazanılması yollan
                  
   RIZANIN ÜSTÜNLÜKLERİ VE YARARLARI
   Rızanın erdemlerini ayet ve hadisler
   Kazaya razı olmanın tarif ve gerçeği 
   Kazaya rızanın üstünlükleri, faydaları, alâmetleri ve kısımları        
   Kazaya nzanın tesirleri ve faydalan   
   Rızanın faydaları ve kazaya karşı gelmenin zararları
   Yukarıdan beri anlattığımız dört esasın özellikleri          
    
    
   ALLAH'I TANIMA İRFAN EHLİNİN MAKAMLARI, VELİLERİN HİKMETİ BEKAYA ERDİKLERİ, KERAMETLERİ VE TARİKAT YOLLARI
    
    
   KENDİNİ BİLMENİN, ALLAH'I BİLMEK OLDUĞU VE ARİFİN HALLERİ
   Allah'ı bilmeye dair ayet ve hadisler      
   Kendini bilmenin, Allah'ı bilmeye götürmesi   
   Mevlâ'yı bilip tanımanın en üstün istek gaye olması 
   Arifin herşeyi unutup Allah'la olması    
   Arifin kendi varlığından geçip Mevlâ ile sonsuzluk kazanması      
   Arifin korku ve hüzünden emin olması
   Takva ehli ile irfan ehlinin farkı  
   İrfan ehlinin yüksek şanını ve irfanın en ileri sınırı    
   Allah'ın selbî sıfatlardan arınmış ve sübûtî sıfatlarla sıfatlanmış olması   
    
   ALLAH SEVGİSİNİN EN ÜSTÜN GAYE OLDUĞU, ONUN HAKİKATİ, FAYDALARI, TARİF VE KISIMLARI; İSİMLERİ VE HUSUSİYETLERİ
   Allah sevgisinin faziletlerine dair ayet ve kudsî hadisler      
   Allah sevgisinin üstünlükleri ve faydalarına dair hadisler    
   Allah sevgisinin sınır ve gerçeği 
   Allah sevgisinin özü, mahiyeti, çeşitleri, faydaları ve makamları    
   Mevlâ sevgisinin bazı alâmetlerini ve üstünlükleri    
   Allah sevgisinin gönülden doğduğu ve orada dolaştığı        
   Allah sevgisinin tarif ve gerçeği  
   Mevlâ'ya sevginin kısımları          
   Mevlâ'ya sevginin adlan   
    
   Mevlâ sevgisinin özellikleri ve olağanüstü keyfiyetleri
   Zat'a ait sevgi
   Mevlâ'nın sıfatlarının sevgisi       
   Fiillere ait sevgi      
   Eserlere sevgi         
   Sevginin kısımları, birbiriyle bağlantısı  
   Bahsettiğimiz dört sevginin neticeleri ve ürünleri      
   Mevlâ'ya sevginin kısımları, birbiriyle bağlantısı         
   Sevgi ağacının yaprakları olan şevk ve iştahı  
   Sevgi ağacının meyvesi olan gerçek aşk         
   Allah aşkının, insanın aşkından daha şerefli ve üstün olduğu       
   Aşkın hâl ve üstünlü, âşığın ateşi; maşuğun güzelliği         
   Mevlâ aşkının açık özellikleri, gizli sırları ve yüksek şanı      
   Mevlâ aşkının mecaz ve gerçeği, özü ve özellikleri    
   Mevlâ aşkına varma yolunun yöntemi  
    
   ELLERİN HİKMETLERİNİN KALP İLMİ OLDUĞUNU, BUNDAN GÖNLÜN ZE' BULDUĞUNU, ZAHİR İLİMDEN DAHA YARARLI OLDUĞU
    
   Velilerin hizmetlerinin fazilet ve faydasına dair ayet ve hadisler    
    
    
   Velilerin hikmetlerinin sınırı, alâmetleri ve kıymeti
   Velilerin hikmetlerinin zahir ilimden daha faydalı olduğu       
   Evliyanın hikmetlerinin nutuklarından daha tatlı olması          
    
   VELİLERİN FAZİLETLERİ, VECD HALLERİ, SIFAT VE KERAMETLERİ
   Velilerin faziletlerine dair, ayet ve hadisler     
   Velilerin alışılmış davranış ve âdetleri
   Velilerin haddini, işaretlerini, vecit ve hâlleri
   Üstün velilerin özellikleri, işaretleri, huzur ve esenlikleri        
   Velilerin olağanüstü hâlleri     
   Velilerin hâlleri, bereketleri ve ibadetleri        
   Velilerin mertebeleri, makamları, keramet ve yücelikleri
   Velilerin en ileri görme haddini ve alâmetleri
   Velilerin sıfatlarının geçiciliğini, zatlarının kalıcılığını ve makamları  
    
   NAKŞİBENDİ YOLUNUN ÖZELLİKLERİ
   Nakşibendî yolunun ölçüleri gerçekleri, yöntem ve incelikleri
   Nakşibendînin üç yolundan ilki          
   Nakşibendî yolunun ikinci yolu           
   Nakşî yolunun takip ettiği üçüncü yol 
   Nakşî yoluna girenin her kemali bulması         
   İrfan yolundan ve hidayetten çıkan Mübahîler 
   Tasavvuf ehlinin on iki kol olduğu      
    
    
   RUHUN HUZURA GİRİŞİ, NEFSİN YEDİ MAKAMİ
    
   RUHUN İRFAN YOLUNA GİRİŞİNDEKİ HALLERİ, GÖZÜNE GELEN PERDELER, İLK MAKAMDAKİ İNSAN NEFSİ
   İnsan ruhunun ilk geldiği ve son gideceği yer
   Hayvani nefis ile ruhun hakikatleri, birbiriyle alâkaları
   Nefsi natıkanın, insan bedenine şehvanî nefis vasıtasıyla bağlanışı   
   Kalp ile Mevlâ arasında olan perdeler ve kalbin kurtuluşu       
   Nefsinin yedi mertebesi, ruhun karanlık ve aydınlık perdeleri 
   İçi temizleme ve huzura girme yolu      
   Nefsi emmarenin isimlendiriliş sebebi, seyri, âlemi     
   Nefsi emmarenin ilk makamdan yükselmesi     
    
    
   NEFS-İ LEVVÂMENİN HALLERİ, SIFATLARI VE TAVIRLARI
   Nefsi levvamenin isimlertdirilişi, seyri, âlemi, mahalli           
   Takva sahibi ile mukarrabîn arasındaki fark    
   Nefsi levvamenin üçüncü makama yükselişinin çaresi
   2. makamda kulu Mevlâ'sından meneden engeller   
   Nefsi levvamenin mana âlemine girişi 
   Mana âleminde olan manaları ve ruhu arındırıp temizle      
   Kalbi arındırma ve nefsi temizlemenin en güzel yolu           
   2. makamda müritte bulunan gazabın kaynağı          
   Salikı, Hak yolunu kesenlerden kurtaran dört şeyin tafsilâtı
    
   NEFS-İ MÜLHİMENİN HALLERİ, KEYFİYETİ VE SIFATLARI
   Nefsi mülhimenin adlandırılışı, âlemi, yeri, hâli, gidişi, sıfatlan      
   Bu makamda bulunan müridin olgun bir mürşide teslimi    
   Bu makamda irfan yolunda olan müridin şer'î ölçülere uygun gidişi        
   Şeriatın, gerçeğin sırrı ve iç yüzü olması          
   Bu makamda sâlikın zikri 
   Bu makamda, nefs-i mülhimenin güzel vasıf ve hâlleri
   Bu makamda sâlike ruhanîlerin hitap ve övgüsü
   Bu makamdan sâlikin aşk hâlleri
   Bu makamda sâlikin düşkünlük ve yoksulluğu
   Bu makamdaki sâlikin zikrinden doğan tesir ve hususiyetler
    
   NEFS-İ MUTMAİNNENİN HALLERİ, KEYFİYET VE SIFATLARI
   Nefs-i mutmainnenin isimlendiriliş sebebi, seyri, âlemi       
   Bu makamdaki bulunan kamilin kerametlere meylinin fitne olması         
   Bu makamdaki kâmilin Allah sevgisi, mürşit olma liyakati   
   İnce ve keskin anlayış sahiplerinin peşinden gitmeyi tercih
    
   NEFS-İ RÂZİYENİN KEYFİYETİ, HALLERİ VE SIFATLARI
   Nefs-i raziyenin isimlendirilişi, seyri, âlemi, mahalli ve hali 
   Beşinci makamda bulunan kamile verilen ilahi fiil, isim ve sıfatlar
   İlm-el yakîn, ayn-el yakîn ve Hakh-el yakîn mertebesi          
    
   NEFS-İ MERZİYYENİN KEYFİYET VE HALLERİ
   Nefs-i merziyenin adlandırılışı, seyrini, âlemi, yerini ve hâlini        
   Bu makamda bulunan kâmilin bazı hâl, söz ve suları          
   Tabiat, düşkünlük ve rahmani nefs, bir cevherdir
    
   NEFS-İ KÂMİLENİN KEYFİYETİ, HALLERİ VE VASIFLARI AÇIKLAR
   Nefs-i kâmilenin isimlendirilişi, seyri, alemi, mahalli ve hali           
   Kâmil bir mürşidin alâmet ve kerametleri, terbiye yolu          
   Yetenekli müridin dayanıklılık ve alâmetleri    
   Yetenekli müridin, hüzün ve darlıktan ferahlık bulması       
   Mürit, nefs-i emmaredeyken şeytanın onu
   Hak yolundan kesmek için ona Hak suretinde geldiği kapılar        
   Mürit, nefs-i levvâmedeyken ona gelen şeytanın geliş kapıları       
   Mürit, nefs-i mülhimedeyken ona gelen şeytanın geliş kapıları      
   Mürit, nefs-i mutmainnedeyken Mevlâ'nın koruyucu kalesine sığınması
    
   HAZRET-İ GAVS-I ULVÎ FAKİRULLAH ŞEYH İSMAİL TİLLOVÎ'NİN ŞAHSİYETİ VE HALLERİ
   Hazreti Gavs'ın hesab, nesep, mezhep ve meşrebi  
   Hazret-i Gavs'ın kuyu hikâyesi, keşfi, velhayeti ve uzleti         
   Hazreti Gavs'ın cibilletinin faziletleri, cisminin şemhaili          
   Hazreti Gavs'ın adetleri, kıyafeti     
   Hz. Gavs'ın hizbetçisi Derviş Osman Hz.Hüsni'nin doğumu, tavrı         
   Madde: Pederimin kendi işinde istihare kılması        
   Pederimin, Gavs hazretleri ile münasebeti 
   Gavs hazretlerinden isteksiz ve habersiz sadır olan harikulade keşf
   Pederim'in ahirete irtihalinden sonra Gavs hz.'nin bu yetimi terbiyesi
   Gavs-ı Azam Hazretlerinin her hâlde sağlamlığı, tarikatte yönünü, gerçekte emanetini, herkesin yardım istemesi,hayatı, intikal ve göçüş zamanı
    
   ALLAH RASÛLÜ'NÜN BÜTÜN HALLERİ VE ALLAH'IN BİRLİĞİ
    
   HZ. PEYGAMBERİN HÜSN'Ü MUAŞERETİNE DÂİR AYET VE KUDSİ HADİSLER
   Hz. Peygamberin, Ashâb'ın ve yolunda olanların ahlâkı         
   Halk ile güzel muameleye dair ayetler        
   Halk ile güzel muameleye dair hadisler      
    
   HALK İLE MUAMELE, EVLENMENİN FAYDA VE ZARARLARI
   Halk ile güzel muamelenin faziletine dair hadisler          
   Halk ile güzel muamelenin mahiyetine dâir haberler      
   Halk ile güzel muameleye dâir büyüklerin sözleri            
   Evlenmenin fayda ve zararları           
    
   YARATICIYLA VE HALKLA SOHBET ADABI, AKRABA VE KOMŞU ÜLFETİ
   Kulun Mevlâ'sıyla huzur ve alışkanlığının edep ve yolu 
   Bilginin öğrencilerine öğretme ve ders vermesinin edep ve yolu
   Öğrencinin üstadından öğrenmesinin edep ve yolu     
   İnsanın ana ve babasıyla sohbet ve iltifatının edep ve yolu          
   Tecerrüt âleminde olan arifin evlenmesinin edep ve yolu             
   Erkeğin kendi hanımıyla oynaşma ve çiftleşmesinin edep ve yolu             
   Çiftleşme vakitlerine göre çocukların şekil ve hâlleri     
   Erkeğin hanımıyla sohbet ve dostluğunun edep ve yolu              
   Kadının eşiyle sohbet ve dostluğunun edep ve yolu     
   Kişinin evladıyla sohbet ve arkadaşlığının edep ve yolu              
   Efendinin köle ve cariyesi ile sohbet ve arkadaşlığının edep ve yolu         
   Akrabanın akraba ile sohbet ve dostluklarının edep ve yolu         
   Kişinin komşularıyla sohbet ve dostluğunun edep ve yolu           
    
   DOSTLARLA SOHBET ADABI, CAHİL VE AVAM OLANLARA ADETLERİNC DAVRANMAK, ALİMLERİN DIŞ İŞLERİ VE MEVLÂ'NIN BİRLİĞİ
    
   Yakın dostlarla sohbetin edep ve yolu        
   Tanıdık insanlarla görüşme ve sohbetin edep ve yolu  
   Cahillerle sohbetin yolu ve edebini; avama karışmanın yöntem ve âdetleri
   Bilginlerin ve fakihlerin dış işleri düzenini, avam ile karışmaları  
   Velilerin ve şeyhlerin dış işleri düzeni             
   Ezberleme ve unutma sebeplerini; fakirlik ve zenginlik

    İpek Yayınları Erzurumlu İbrahim Hakkı Marifetname kitabı nı incele diniz. 
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9799759249448
   Markaİpek Yayın Dağıtım
   Stok DurumuVar
   9799759249448

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.