• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Marifetname, Erzurumlu İbrahim Hakkı

   Fiyat:
   110,00 TL
   İndirimli Fiyat (%45,5) :
   60,00 TL
   Kazancınız 50,00 TL
   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   Kuşe Kağıt, 80 Sayfa, Resimli
   9,00 TL
   KDV Dahil 4,50 TL
   %50
   1.Hamur, Tek Sayfa, Resimli Renkli
   9,00 TL
   KDV Dahil 4,00 TL
   %55,6
   1.Hamur Renkli, Karton Cilt, Boyamalı
   25,00 TL
   KDV Dahil 10,00 TL
   %60

   Kitap             Marifetname
   Yazar            Erzurumlu İbrahim Hakkı
   Tercüme        Hamza Taşkın
   Yayınevi        Bera Kitap   
   Kağıt  Cilt      2.Hamur  - Ciltli 
   Sayfa  Ebat   960 sayfa   -  17x24 cm, Büyük Boy
   Yayın Yılı      2020  , Son Baskı

    
    
   Bera Yayınları, Erzurumlu İbrahim Hakkı tarafından yazılan Marifetname adlı kitabı incelemektesiniz.
   Marifetname kitabı hakkında yorumları okuyup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku !  O, insanı " alak " dan yarattı. Oku ! Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2

     MARİFETNAME ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI

   İÇİNDEKİLER

   Cenâbı Hakkın birliğini idrak           
   Kâinatın yaradılışını (sırasına göre)
   Arşı azamı ve hamlesini (yüklenmiş zâtları)
   Arşı azamın çevresinde bulunan, büyük nehirleri ve melâike-i kirâmı
   Arşı âzamın altında olan Kürsî, Levh ve Kalem ve Sidretü'l-müntehâ'yı, Tûbâ ağacı ile İsrafil sûrunu ve Berzâh âlemini           
   Sidretü'l müntehâ'da olan Meleklerin vasıflarını, durumlarını ve Arşın horozu olan Tavus'un rengini ve zikirlerini
   Cennetlerin isim ve vasıflarını, akan nehirlerini, meyveli ağaçlarını yüksek köşklerini ve değerli giyimlerini
   Cennet nimetlerinin çeşitlerini ve orada bulunan Hûri ve Gılmân ve Cennet ehlinin; Allah'ı nasıl göreceklerini
   Cennet nimetlerinin özetini ve o devlete nâil olanı   
   Livâyı Muhammedi ve Beyt-i Mamûru        
    
   Yüksek Cennetlerin altında olan Meleklerin çeşitli perdeleri ile Allah'ın deniz ve hâzinelerini, keyfiyetlerini, yedi kat semayı ve her birinde oturan Melekleri ve onların şekilleriyle teşbihlerini
   Yedi kat semanın altında dünya semasına bitişik olan denizle bunun içinde bulunan güneş, ay ve yıldızların doğuş ve batışını ve bunların bazı hallerini
   Cehennemin yaradılışını ve hallerini
   Hz. Âdem (a.s.)'ın yaradılışını, Cennete giriş ve oradan çıkışını, zürriyetiyle arzı şenlendirmesini, Hz. Peygamber Efendimizin doğumu ile vefatını, şeriatiyle ululuğunu
   Kıyametin zamanını ve alametlerini, surun üfürülüşünü, zelzele ve zayıflığı, yaratıkların helak (yok) oluşunu, göklerin yıkılışını
   Üçüncü sûrun üfürüşünü, ölülerin dirilişini, toplanmalarını, amel defterlerinin verilişini, hesap ve tartı işini ve sırat köprüsü ile Ârâfı kısaca

   Teşrih (anatomi) ilminin faydalarını kısaca
   Cenâb-ı Hakk'ın, insan vücudundaki bazı sanatlarını ve onun emriyle nefsin, yaptığı bazı tasarruflarla bir kısım organların özelliklerini  
   Bedenin başlangıç ve sonunu
   Beden ve ruhun alçalış ve yükseliş hallerini, bedenin belli devrelerden geçtikten sonra gerileyişini, bedenin değişimini ve ruhun bakasını
   Bedenlerin değişikliğini ve ruhun bekasım bildirir.   

   Bu Cihanın bizi şefkatli bir anne gibi terbiye ettiğini
   Bedenlerin terkiplerinin (birleşimlerinin) keyfiyetini 

   Beden organlarının tabiatlarının mâhiyetini
   İnsan yaşının tabiatını
   Bedenin dört karışık maddesinin üremesini ve niceliğini
   Dört karışımın tabiatlarını, faydalarını, hareket etme sebeplerini ve buharlarından doğan tabiî ruhu bildirir.
   Beden organlarının keyfiyet ve mâhiyetini   
   Organların isimleriyle kuvvetlerini
   Ceninin ve organlarının oluş inceliğini
   Vücut organlarının özelliklerini ve faydalarını          
   Bedendeki kemiklerin faydalarını kısaca
   Kafa kemiklerinin teşekkülünü          
   İnsan başının kâidesi, oturağı ile yan duvarı gibi olan beş kemiğini
   Üst çenenin yapılış şeklini ve niceliğini        
   Burnun faydalarını, kemiğinin teşekkülünü ve alt çeneyi
   Dişlerin teşekkülünü ve nicelikleriyle isim ve şekillerini
    
   Kendi bedenini bilen ve idrâk eden insanın, Allah'ın Zât'ını idrâk edebileceğini
   İnsan, kendi ruhunun vasıflarını bilmekten, Allah'ın birliğini idrâk yolunu
   İnsan, kendi vücudunu nasıl idare ettiğini düşünmesinden Allah'ın âlemi nasıl idare ettiğinin idrâk yolunu        
   İnsan, kendi nefsini tenzihten Allah'ın tenzihinin idrâk yolunu
   İnsanın ruhunu ve ölümden sonra ruhun bekâsını  
   İnsan-ı Kâmil'in ibadetle nasıl yüksek makama ve muradına erdiğini        
   Sıhhatin korunması ile çarelerini
   Şimdi yiyeceklerin faydalı ve zararlı yönlerini görelim         
   Sıhhatin devamını sağlayan bazı yiyecek ve meyvelerin faydasını
   Elbisenin güzeli ve muayyen bir giyiniş tarzıyla bedeni muhafaza ve süslemeyi

   Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurmuşlardır:        
   ölüm ânını
   ölümün hakikatini
   ölümün mâhiyetini
   İhtiyarlığın acı hali ve ölümün kerametiyle ruhun selâmetini           
   ölümün keyfiyetini, ruhun bedenden ayrılışını, koma (Sekerâtü'l-Mevt) halini,
   Berzah âleminin durumunu
   İnsan ruhunun başlangıç ve sonunu (meb'de ve me'âd)    
   ölümden sonra ruhların, fiillerine ve ahlâkına göre haşr olunacaklarını ve Cennet ile Cehennemi bildirir.          

   Hz. Peygamber (s.a.v) buyurmuştur:
   Hz. Peygamberin (s.a.v.) sözleri ve ona bağlanmanın faziletini ve faydalarını      
   Kalbin inancını düzeltme ve Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat mezhebine tatbiki

   Hz. Peygamber:
              
   Dünyanın mâhiyeti, derdi, eziyeti, ona meyledenin huzursuzluğunu, bağlanmayanın mutluluğunu
   Dünyada kanaatkar olmanın rahat ve selâmette olduğunu
   Dünyanın, aldatıcı olduğunu, insanları yanılttığını
    
   Dünya sevgisi, Allah huzuruna çıkmaya engel, çeşitli zühd ve takva ile bu engel kaldırma yollarını

   Dünya ve halkının nefis ve isteklerinin ibadete ve Allah'a yaklaşmaya engel olduğunu   
   Dünyayı, ehlini, nefsini bırakıp Allah'a dönüş yolunu

   Allah bilgi ve sevgisini kazanmanın yeri, insan kalbi olduğunu       
   Marifetullâh'ın (Allah'ı bilme) yeri olan kalbin mâhiyetini
   Kalbin halini ve özelliğini
   İnsan kalbinin cevheri olan akl ı me'âdın sınır ve hakikatini
   İnsan aklının kaynağı, ruhun başlangıcı olan külli aklın şanının azameti ile Allah'ın âleme olan feyiz ve ihsanım
   İnsan kalbinin hakikatini ve akıl ermez gizliliklerini
   Kalbin azamet ve genişliği ve Allah'a yakınlığın derecesini
   İnsan kalbinin faziletini, kemâlini ve şerefli halini bildirir.     
   İnsan kalbinin yedi halini
   İnsan ruhu, irfanda ilerleyince, başkasına tasarruf kudreti artar.    
   İnsan kalbi, ruhu, uyku ve ölümle, temizlendiğini ve ilhamla pay aldığını
   İnsan ruhunun, unutmuş olduğu eski âlemini hatırladığını veya tamamen unuttuğunu

   İnsan ruhu, kendi âlemine dönünce külli akıldan faydalandığını ve ilim ve hikmetle bezendiğini
   İnsan ruhunun Allah'ı bilmekle izzet ve lezzet bulduğunu, onu sevmekle dünya ve âhirette mutlu olduğunu                  
   Nice âlemleri gezen ve gören ruhun bedene girmesiyle olgunlaştığını
   Bedenler âlemine giren insan ruhunun ne için gerilediğini ve eksik kaldığını, ne ile yükselip kemâl kazandığını
   İnsan ruhunun alçalış ve yükseliş hallerini   
   Açlığın faziletleri nice âyet ve Hadislerle bildirilmiştir
   Fazla yemek yemenin zararları.       
   Tokluğun zararları ile açlığın meziyetlerini   
   Az yemenin faydası, miktarı ve keyfiyetini   
   Açlığın faydaları (kerametleri) Tokluğun belirtileri ve zararları
   Doymanın âfetlerini, açlıkla orucun faydalarını bildirir.        
   Çok yemenin on afeti, az yemenin müjdeleri ve yemeği azaltmanın kolaylıkları
   Açlığın çeşitlerini, hal ve makamını  

    
   Az uyumanın faydaları yedi maddede özetlenebilir 
   Az uyumanın ve gece kalkmanın fayda ve faziletleri           
   Uykunun organları tembelleştirdiği   
   Az uyku, kalbin cilâsı, yüce zâtların göz sürmesidir
   Uykunun sırlarını (gizliliklerini) ve faydalarını
   Uykunun sebeplerini, halkın ruhları Berzah, Kamillerinki ise Melekût âleminde gezdiklerini bildirir.        
   Seherin (uyanıklığın) çeşitlerini, hal ve makamını bildirir

   Az konuşmanın lüzum ve faydası birçok âyet ve Hadislerle belirtilmiştir
   Az konuşmak, günahlardan korur. Hürmete, izzete, selâmete götürür
   Lisanı, vakitleri, amelleri, halleri, hayatı koruma, sırları örtme ve afetlerden korunmayı bildirir.   
   Az söz, izzet ve ikbale, halleri korumaya sebeptir.
   Susmak, gönüldekini saklamak, dünyayı terk, irfâna istekli olmak ve böylece murada ermek.    
   Susmanın çeşitlerini, hal ve makamının ne olduğunu, irfân ehlinin gönül hallerini işaretle bildirir.           
   Uzlet-i-nâs (halktan uzak durma)nın insana huzur ve rahat getirdiğini, Cenâb-ı Hak, Kuranın bir çok âyetlerinde bildirmiştir
   Halktan uzak olanın Allah'a yakın ve huzura kavuştuğunu 
   (Uzlet) İnsanlardan uzak olmak, iyi insanların daimî lezzet ve huzurunu sağlar
   Uzletin ibadete, Allah'a yaklaşmaya, gönül temizliğine, huzura kavuşmaya sebep
   Halktan uzak kalmanın, iyilerin adeti, huzura kavuşmanın ve murada ermenin yolu olduğunu
   Halktan uzak kalmanın, Allah'ı anmaya ve düşünmeye, rızasını kazanmaya ve huzura kavuşmaya sebep olduğunu
   Halktan uzak olan ariflerin iki sınıf
   Uzletin çeşitlerini ve durumlarını
   Yalnızlığa çekilmenin şartlan, usul ve sonuçlarını   

   Zikrin faziletini bildiren âyet ve hadisler
   Zikre devam etmenin fazilet ve faydalarını  
   Zikre devam etmenin tesirlerini bildirir
   Zikre devamın sonuçlan, hal ve kerametlerini  
    
   Devamlı zikir yapmanın üç mertebesini
   Dil zikrinin sonu ve belirtilerini
   Zikre devamın âdabını, tesir ve hallerini      
   Kelime-i Tevhidin fazilet, keramet ve tesirlerini

   İdrâk ve düşünme yolu ile kalbi koruma usulünü     
   Kalbe gelen hatıraların doğuşunu ve hayır ve şerlerin belirtilerini
   İnsan kalbinin korunma lüzumunu ve usullerini bildirir
   Kalbin korunması bedeninkinden daha önemli olduğunu   
   Kalbin hastalıklarını ve ilâçlarıyla onların isim ve fiyatlarını

   Allah'a tevekkül, belâlara sabır ve kazaya rıza göstermenin faydasını
   Tevekkülün keramet, tesir ve hallerini          
   Rızık işinde Allah'a tevekkül hem önemli hem de lâzım olduğunu bildirir  
   Tam tevekkülün sınırını, hakikatini ve hikmetini
   Rızık işinde tevekkül etmenin önemli ve lüzumlu olduğunu
   Tam tevekkül edenin daimî rahata erdiğini

   Tefvizin, (işi Allah'a havale etme) faziletleri birçok âyet ve hadislerde bildirilmiştir.          
   Tefviz (işi Allah'a havale etmek) ve teslimin tarifini, hakikatini tesir ve faydalarını
   Tefviz ve teslimin şartlarını ve faydalarını    
   Tefviz ve teslimin insan için lüzumlu ve önemli bir iş olduğunu ve sebeplerini      
   Tefviz ve teslim, kuvvetli bir ilâç ve Naim Cenneti gibi olduğunu.   
   Tefviz ve teslimin tesirlerini (etkilerini) ve faydalarını
   Tefviz ve teslim insan için bütün işlerinde önemli ve lüzumlu olduğunu
   Tefviz ve teslimin keyfiyetini, sonucunu ve faydalı oluşunun sebeplerini

   Sabnn faziletlerini Cenâb-ı Hak, Kur'ân-ı Kerîm'inde birçok âyetlerle Hz. Peygamber (s.a.v.)'de Hadîs-i şerifleriyle bildirmişlerdir
   Sabır ve tahammülün (dayanmanın) hakikatini, tatlılığını ve kerametini
   Sabır ve tahammülün (dayanma) tesir ve faydalarını          
   Sabır ve tahammülün kısımlarını, faydalarını, telâş ve heyecanın kötü zararlarını
    
   Sabırla kemâl, sıhhat ve afiyet ve nihayet Allah rızasının kazanıldığını
   Sabır ve tahammülü kazanma yollarını misallerle   

   Rızanın faziletleri birçok âyet ve hadislerle bildirilmiştir      
   Kazaya rıza göstermenin tarifini ve hakikatini
   Kazaya rıza göstermenin faydalarını, faziletlerini, alâmetlerini ve çeşitlerini
   Kazaya rıza göstermenin tesir ve faydalarını           
   Rızanın faydaları, şikâyet ve isyanın zararlarını
   Yukardaki beş maddenin özetini

   Allah'ı bilmeyi ve bu bilginin önemini bildiren âyet ve hadîsler.
   Nefis bilgisi, marifetullâh'ın (Allah'ı bilmenin) sebebi olduğunu
   Marifet-i Mevlâ'nın (Allah'ı bilme) en yüksek dilek ve gaye olduğunu
   Ârifin, masivayı (Allah'tan gayrisini) unutup Hazret-i Mevlâ'yı bulduğunu
   Ârifin, kendi vücudundan fânî olup Allah'ı ile bekâ bulduğunu
   Ârifin, korku ve hüzünden emin ve kurtulmuş olarak ve Allah'a ısınarak huzur ve rahat içinde şen ve neşeli yaşadığını
   Zâhid ehliyle irfân ehlinin yani iyi insanlarla Allah'a yalan olanların farklarını
   İrfân ehlinin yüksek şanını ve irfanlarının kemâlini  
   Cenâb-ı Hak'ın sıfat-ı selbiyeden (eksik sıfatlardan) münezzeh, kemâl ve sübût sıfatlarıyla muttasıf olduğunu, kâinat zerrelerinin hepsi, âlemin bütün cüzleri, tüm yaratıkların ve insanoğlunun iş ve halleri O'nun kudret ve tedbiriyle idâre edildiğini

   Allah'ı sevmenin övünüşü ve faziletlerini
   Allah sevgisinin fayda ve faziletlerini hadislerle
   Allah sevgisinin had ve hakikatini
   Allah'ı sevmenin hakikat ve mâhiyetini, çeşitli özelliklerini, faydalarım ve makamlarını
   Allah sevgisinin bazı alâmet ve kerametlerini
   Allah sevgisinin kalbe doğuşunu ve gönlü doldurmasını     
   Allah sevgisini, tarifini ve hakikatlerini          
   Allah sevgisinin kısımlarını
   Allah sevgisinin isimlerini
    
   Allah sevgisinin hasselerini-özelliklerini ve acip-görülmemiş hallerini  
   Muhabbet-i Zâti (zâtin sevgisini)
   Muhabbet-i Sıfatı (sıfatların muhabbetini)
   Mehabbet-i Efâli (fiillerin sevilmesini) gösterir.
   Muhabbet-i Asarı (eserlerin sevgisini)
   Muhabbetin dört şeklinin birbiriyle olan bağlılık ve kaynaşmasını
   Yukarıda belirtilen dört sevginin eserlerini ve verimlerini
   Allah sevgisinin mertebeler itibariyle kısımlarını ve meşhur olan yedi ismini bir misalle
   Muhabbet ağacının yaprakları olan şevk ve iştiyakı (özleyişi
   Mahabbet ağacının meyvesi olan hakiki (gerçek) aşkı
   Cenâb-ı Hakka olan aşkın, beşer aklından daha şerefli ve üstün olduğunu
   Aşkın hâl ve kerametini, âşığın hararet ve kınamasını, maşukun (sevgilinin) rahatını, örtülüş ve selâmetini
   İlâhî aşkın görünen özelliklerini, görünmeyen sırlarını ve şân-ü şerefinin yüksekli

   İlâhî aşkın mecazî ile hakikatlerini, künhini ve mâhiyetini ve vecd ve hâllerini
   İlâhi aşka ermenin yollarını ve usullerini

   Velilerin hikmet fazilet ve faydalarını bildiren birçok Kur'ân âyetleri ve Hz. Peygamberin hadîsleri vardır. Cenâb-ı Hak, kullarına birçok hikmetlerini, lütuf ve inayetiyle
   Kur'ân-ı Kerîm'in müteaddit âyetlerinde bildirilmiştir.

   Velilerin hikmetinin sınırını, alâmetlerini, kadir ve kıymetini, saklanmasını ve korunmasını          
   Velilerin hikmetleri, aklî ilimlerden daha faydalı ve zevkli olduğunu
   Velilerin hikmeti, onların temiz konuşmalarından daha lezzetli ve daha tatlı olduğunu, kalplere ziyadesiyle tesir ettiğini ve İlâhî hekimin, âlimlerden daha bilgili ve şerefli olduğunu

   Ulu Velilerin faziletleri, bereketleri, Kur'ân-ı Kerîm ayetleriyle ve hadislerle bildirilmiştir. Cenâb-ı Hak, bu hususu, Kur'ân-ı Kerîm'inde birçok âyetlerle 
   Ulu Velilerin alâmetlerini, âdetlerini ve kalpleriyle seyahatlerini
   Ulu Velilerin had ve tariflerini ve vecdleriyle o ândaki hallerini
   Ulu Velilerin vasıflarını, alâmetlerini, huzur ve selâmetlerini           
   Ulu Velilerin harikuladeliklerini (olağan üstü halleri) ve onların her tehlikeden emin ve rahat olduklarını
    
   Ulu Velilerin hareketlerini, duruşlarını, bereketlerini, ibadetlerini, dilediği yere gitme ve dilediğini yapma hususundaki kuvvet ve kudretlerini (güçlerini)
   Ulu Velilerin mertebeleri, makamları, uğurluluk ve kerametlerini
   Evliyayı kiramın (ulu velilerin) sonsuz müşâhedelerini (gizliyi görmelerini) ve bunun alâmetlerini
   Evliyayı kiramın, beşer sıfatlarının yokluğunu zatlarının bekâsını ve son makamlarını

   Nakşibendî tarikatının rükünleri (esrarları) ve hakikatlanyla usul ve inceliklerini bildirir.   
   Nakşibendî tarikatının üç yolundan birincisini
   Nakşebendî tarikatının ikinci yolunu 
   Nakşibendî tarikatının üçüncü yolunu
   Nakşibendî tarikatına girenin her kemâli kazandığını kalp anlayışını bulduğunu, hadise ve nur gibi olaylardan çekinip Allah'a yöneldiğini, gönlünün sevinçle dolup halinin örtülü kaldığını ve Allah'ın huzuruna varmak için gafillerden çekindiğini
   İrfân yolundan, hidayet caddesinden sapıkların çukuruna düşen mubahîlerin (her şeyi caiz görenlerin) kusur ve hatalarını
   Tasavvuf ehlinin oniki fırka olduğunu, bunların bir tanesinin kurtulmuş, onbirinin sapıtmış olduğunu, bu sapık fırkaların her birinin ne şekilde belasını bulduğunu ve doğru yoldan giden fırkanın ne şekilde konağına varıp muradına erdiğini

   İnsan ruhunun meb'de ve meâ'di (başlangıç ve sonu)ni
   İnsanın vücudunda bulunan şehvanî nefisle nefs i nâtıkanın hakikatlerini ve her ikisinin birbiriyle olan hâl ve durumlarını, ilişkilerini ve isimlerini
   Nefs-i nâtıkanın insan vücuduna şehvanî nefis vasıtasıyla olan ilişkisini ve her iki âleme olan yönelişini
   Kalple Allah arasındaki perdenin ne olduğunu ve kalbin bunlardan ne suretle kurtulduğunu       
   İnsanî nefsin yedi makamının özetini, karanlık perdelerin tertibini, ruhun nurlu perdeleri ve sıralanmış olan karanlık perdeleri kaldıran sebepleri
   Temizlenme (kötülüklerden) ve bezenmenin (iyi vasıflarla) gerçek kemâl olduğunu ve tarikata girmeyenlerin böyle bir kemâle ermelerinin imkânsız olduğunu ve Al­lah'a yakın olanların tarikatına girmenin en değerli bir özellik olduğunu ve bu vesile
   ile Cenâb-ı Hakkın huzuruna varılabileceğini
   Yedi makamdan birincisinde bulunan nefs-i Emmareye bu adm verilme sebebini, gidişini, âlemini, yerini, halini, elde ettiklerini, sıfatlarını ve nefs-i Levvame makamına nasıl yükseleceğini
   Nefs-i Emmarenin ilk makamından kurtulup daha yükseklere çıkmanın ilâç ve usullerini

   Nefs-i Levvameye bu aduı verilme sebebi, gidişini, âlemini, mahallini, halini, kazandıklarını ve sıfatlarını bildirir 
   İkinci makamda duran ve daha yükseklere çıkamayan zâtlarla yüksek makamlara çıkan, Allah'a yalan olanlar arasındaki farkı
   Nefs-i Levvamenin ikinci makamdan üçüncü makama yükselişinin ilâcını ve yolunu
   İkinci makamda kulu, Allah'tan ayıran engellerin en büyüğünün insanlarla karışmak olduğunu
   İkinci makamda nefs-i Levvamenin misal âlemine girişini ve orada bulunanlara, ruhlara kavuşmasını ve karşı karşıya gelip sohbet etmelerini, konuşmalarını

   Misâl âleminde olan fehvaniyeyi ve temizleme ve düzelme alâmetlerini
   Kalbin temizlenmesi ve nefsin ıslah edilmesi (düzeltilmesi) için tutulacak en kısa yol ve en güzel usulü bildirir.
   ikinci makamdaki sâlikte bulunan ve ona hâkim olan öfke ve şehvetin sebebini, kökünü, hakikatini, tahammül etme (dayanma) ve ilâçlarını
   ikinci makamda bulunan sâlikten Allah yolunu kesen ve onu bu yoldan uzaklaştıran dördüncü makama vârmanın ve o mertebeyi kazanmanın âmillerini

   Nefs i mülhimeye bu adın verilme sebebini, akışını, âlemini, yerini, halini, elde ettiklerini, sıfatlarını ve ondan yüksek olan nefs-i mutmainne makamına çıkışını

   Üçüncü makamda bulunan müridin, mürşid-i kâmile bütün iradesiyle teslim olmayı bildirir          
   Üçüncü makamda bulunan müridin şeriat hükümlerine bağlı olarak sürüdüklerini, dünyaya bağlamaktan sakınmanın lüzumunu, hayır veya şerrin üstün gelmesinin sebeplerini özet olarak

   Şeriatın içli ve gizli bir hakikat olduğunu ve şeriata uyarak yollarına devam edenle­rin yakınlık makamına erdiklerini, uymayanların sapıklığa düşüp bundan mahrum kaldıklarını ve her murada erenin ibadetle bu dileğine eriştiğini bir misalle

   Üçüncü makama mahsus olan isimle sâlikin uğraşması ve nefsin beğenip onlara dönmeyi arzu ettiği meyilleri
   Üçüncü makamda bulunan nefs-i mülhimenin güzel halleriyle vasıflarını, nefsin kötü meyillerden arınmasının özellikleriyle açıklanmasını
   Üçüncü makamda ruhânilerin sâlikle konuşmalarını ve kendisini öğmelerini ve onun gururla kendilerinden kaçıp Cenâb-ı Hakka yöneldiğini ve onda yok olduğunu
   Üçüncü makamda olan sâlikin aşk hallerini, alış ve verişini, yakalama ve salıverme­nin (kapanma-sıkma ve açılmanın) ard arda geldiğini ve değişikliklerini
   Üçüncü makamda sâlikin, Çekilip-büzülme toplanma ile boyunu eğip ihtiyaç duymasını
   Üçüncü makamda bulunan sâlikin kalbinde, üçüncü ismin yaptığı tesirlerle özelliklerini ve müşâhedenin (görme) çeşitleriyle mâhiyetini bildirir
    
   Nefs-i Mutmainneye bu ismin veriliş sebebini, seyrini (gidişini), âlemini, yerini, halini elde ettiklerini, sıfatlarını ve ondan üstün olan nefs-i Raziya makamına nasıl yükseleceğini
   Dördüncü makamda bulunan kâmil için olağan üstü olan kerametlere meyil ve istekleriyle karşılaşacakları fitne ve âfetleri (çekişme ve belaları)
   Dördüncü makamda bulunan Kâmilin Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimize olan sonsuz sevgisi, mal ve mülke karşı olan meyil ve arzusu ile Mürşid olmaya olan liyakatini           
   Zeki insanların Tarikata girmelerinin tercih edilmesi ve Velilerin uyguladığı ve yürüdüğü yolları

   Nefs-i Raziye'ye, bu ismin verilmesinin sebebini, seyrini (gidişini) âlemini, yerini, halini, elde ettiklerini, sıfatlarını ve kendisinden üstün olan Nefs-i Marziye makamına nasıl yükseleceğini
   Beşinci makamda bulunan Kâmil zâtla meydana gelen fiillerle isim ve sıfatların
   tecellilerini (belirtilerini) ve bunlarla hasıl olan kerametleri bildirir.  
   îlme'l-yakin, ayne'l-yakin ve hakka 1-yakin hallerin ve Allah'ı görebilmenin şartlarını ve rükünlerini

   Nefs-i marziyeye bu ismin verilmesinin sebebini, seyrini (gidişini) âlemini, yerini, halini, kazandıklarını, sıfatlarını ve yedinci makama yükselişini
   Altıncı makamda bulunan Kâmilin, bazı hallerini, sözlerini ve sırlarını
   Tabiat, zül ve nefs-i Rahmani, bu üçünün bir cevher olduğunu bildirir

   Nefs-i kâmileye bu adm verilmesinin sebebini, seyrini (gidişini) âlemini, yerini, halini elde ettiklerini, sıfatlarını ve sâliklerin nasıl terbiye edildiklerini
   Mürşid-i Kâmilin alâmetlerini, kerametlerini ve kabiliyetli sâlikin terbiyesiyle alâmetlerini ve kendi âdetleriyle ibadetlerini bildirir      
   Kabiliyetli olan sâlikin metanet ve alâmetlerini
   Kabiliyetli olan sâlikin hüzün (üzüntü) ve sıkılma ile sevinç ve ferahlık-açılma ve genişlik duyduğunu, kapanma ve çekilme hallerinde de iç açıcdığı ve huzuru    
   Allah'a yakın olma yoluna giripte nefs-i emmare makamında iken şeytan, sâliki bu Hak yoldan saptırmak için ona suret-i Hak'tan göründüğü kapıları bildirir
   Allah'a yakın olanlar yoluna giripte nefs-i levvâme makamında iken şeytanın kendi­sini Hak yoldan saptırmak için ona suret-i Hak'tan göründüğü kapıları
   Allah'a yakın olanlar tarikatına giripte nefs-i mülhime makamında iken şeytanın kendisini bu Hak yoldan saptırmak için ona suret-i Hak'tan göründüğü kapıları
   Allah'a yakın olanlar yoluna giripte nefs-i mutmainne makamına eriştiğinde Allah'ın kalesine girdiğini ve şeytanı yenip alt ettiğini bildirir

   Tillolu Şeyh İsmail Fakirullâh Hazretlerinin soyunu, mezhebini, tabiatını, dilini, doğduğu yeri, âdetlerini, ibadetini ilmini
    
   Tillo'lu Şeyh İsmail Fakirullâh Hazretinin kuyu hikâyesini, Velilikteki keşiflerini, yalnızlığa çekilişini ve kutsal kuvvetlerini
   Tillo'lu büyük Gavs İsmail Fakirullâh Hazretlerinin faziletlerini, beden özelliklerini günlük ibadetlerini
   Tillo'lu büyük Gavs İsmail Fakirullâh Hazretlerinin âdetlerini, güzel sohbetlerini ve giyinişlerini
   Tillo'lu büyük Gavs İsmail Fakirullâh Hazretlerine hizmet edenlerin başı ve bir evla­dı gibi olan aziz babam Derviş Osman Hüsnü Hazretlerinin vatanı, doğumu, güzel ahlakını, üzüntü ve hayret içinde içten yanışını

   Osman Derviş Efendinin istihareye yatmasını, oğlu İbrahim'in dünyaya gelmesi,
   Erzurum'a gitmesini ve seyahat arkadaşını bulup yola çıkmasın
   Derviş Osman Efendinin sahibi olan sevgilisi Mürşid i Kâmil İsmail Fakirullâh
   Hazretlerini nasıl bulduğunu, hizmetinde kalıp, derdine derman bulup muradına erdiğini

   Büyük Gavs, Şeyih İsmail Fakirullâh Hazretlerinin, kendisinden istenmeden ve haberi olmadan gösterdikleri kerametlerin binde birini bildirir         
   Büyük Gavs, İsmail Fakirullâh Hazretlerinin baş hizmetçisi babam Derviş Osman Efendinin vefatı ve Şeyhin ben öksüzü taziye ve teselli edip, terbiye etmesini

   Büyük Gavs Tillo'lu Şeyh İsmail Fakirullâh Hazretlerinin herhalinde metanetini, tarikatta doğruluğunu hakikatte önderliğini ve ona baş vuran herkesin ondan yardım gördüğünü ve yaşadığı müddetçe geçirdiği halleri ve vefatını
   Hz. Peygamber Efendimizin ahlâkını, ashâb-ı güzin ile tabiînin ve din âlimlerinin ahlâkını özet olarak
   Bütün insanlarla olan davranışlarda, güzel huylu olmayı, okşayıcı ve yumuşak bir şekilde konuşmayı tavsiye eden âyetleri
   Bütün insanlarla güzel muamelede bulunmayı, lütufla ve yumuşaklık ile konuşmayı tavsiye eden kutsî hadisleri

   Hz. Peygamber (s.a.v.) ümmetine ve sahâbelerine şefkat ve re'fetle (esirgeme) güzel muaşerette (birbiriyle iyi geçinmek-davranmak) bulunmayı öğretmiş ve anlatmış. Faziletlerini ve faydalarını duyurmuştur. Bu hususta buyurdukları hadis-i-şeriflerinden bir kaçı:
   Herkesle güzel huy ve iyi ahlakla muamele etmeyi lütufla ve yumuşaklıkla konuş­manın mâhiyetini ve niceliğini türlü haberler ve çeşitli eserlerle
   Bütün halkla güzel huy-iyi ahlakla muameleye, yumuşak, lütufla konuşmaya dair büyüklerin sözlerini ve herkesin aklına-seviyesine göre hareket etme ve konuşmayla önemli emir ve istekleri   
   Evlenmenin korkulan, çekinden, belâlı olan cihetleriyle beğenilen ve faydalı olan taraflarını

   Kulun, Mevlâsı karşısında ve onun huzurunda iken riayet edeceği âdâb ve erkânı
   Hocanın öğrencilerine ders verir ve terbiye ederken dikkat edeceği esâsları, öğretim ve eğitimin âdâb ve erkânını bildirir.          
    
   Öğrencinin öğretmenine karşı âdâb ve erkânını
   Çocuğun, anne ve babasıyla sohbetinin, görüşüp konuşmasının, kalkıp oturmasının âdâb ve erkânını
   Yalnızlık âleminde olan Ârifin, evlenmesinin âdâb ve erkânını
   Erkeğin ailesiyle eğlenip cimâ (birleşme) yapmasının âdâb ve erkânını
   Cima zamanlarını çocuğun şekil ve halini
   Erkeğin ailesiyle kalkıp oturmasının görüşüp konuşmasının ve sohbetinin âdâb ve erkânını
   Kadının, erkeğiyle sohbetinin kalkıp oturmasının, konuşup görüşmesinin âdâb ve erkânını
   Babanın, çocuğu ile sohbetinin, kalkıp oturma ve konuşup görüşmesinin âdâb ve erkânını şöyle özetleyebiliriz 
   Ev reisinin erkek ve kız hizmetçileriyle sohbet ve muamelesinin âdâb ve erkânını

   Akrabanın birbirlerine karşı muameleleri, kalkıp oturma ve sohbetlerinin âdâb ve erkânını
   Kişinin komşularıyla sohbet ve ülfetinin, muamele tarzının âdâb ve erkânını bildirir         

   Şen kardeşler sohbetinin, samimi arkadaş edinmenin âdâb ve erkânını
   Münevver (bilgiç-aydın) insanlarla sohbetin, kalkıp oturma, konuşup görüşmenin âdâb ve erkânını
   Cahil insanlarla sohbet etmenin ve çeşitli halk tabakalarının gelenek ve görenekleriyle merasimlerine karışmanın âdâb ve erkânını
   Saygı değer âlimlerin ve ulu fakihlerin dış işlerindeki hareket tarzları ve halkla kalkıp oturuşları esnasındaki usul ve âdetlerinin tümünü
   Ulu Velilerin ve büyük Şeyhlerin dış işlerdeki hareket tarzlarını
   Bütün organların günahlarının âfetlerini belâlarını, onların korunma çarelerini,
   unutma, fakirlik ve zenginliğin sebeplerini kısaca


   Yukarıda belirtilen tâat ve ibadetleri ve burada tertip olunan muamelelerin âdâbını, büyük Velilerin âdetlerinin öğrenimini insana kolaylaştıran İlâhî isimlerle sıfatların anışını ve ruhu sevindiren Allah'ın birliğini

   Allah'ın varlığının aklî delillerle isbatı
   Mümkinü'l-vücud olan beş cevherin kısımlarını kısaca
   Mümkinü'l-vücud olan dokuz kısım arazları özetle

   Akılların, nefislerin ve feleklerin sırasıyla oluşları ve dört unsurdan üreyen dört keyfiyeti

   Dört unsurun mertebelerini, tabiatlarım ve birbirine dönüşümlerini
   Dört unsurun istihale (dönüşüm, şekilden şekle giriş) delillerini, madenlerin, bitki, hayvan ve insanların oluşunu, meydana gelişini ve bunların arasındaki mutevassıt (ortam) larını
   Ruhların başlangıç ve sonuçlarını ve cesedlerin, varlıkların devir (dönüş) keyfiyetini

   Ateş küresinin (yuvarlağının) bazı hallerini
   Ateş unsurunun tabiatını, kabiliyetini, boyutunu ve bünyesini (yapısını)
   Ateş unsurunun çeşitlerini ve farklarını
   Ateşin fitile - muma bağlılığıyla, ruhun bedene olan bağlılığı arasındaki benzerliği

   Hava küresinin yerini, tabiatını, uzaklık ve bünyesini (yapısını) ve hareketini
   Hava yuvarlağının üst tabakasında görünen Kâinatın boşluğunu
   Hava küresinin orta tabakasının (katının) yapısını, miktarıyla vasıflarını, durumlarını ve o anda var olan Kâinatın bazı gök boşluklarını
   Hava küresinin yine orta tabakasında var olan Kâinat boşluğu yani gök gürlemesiyle, şimşek ve yıldırımı

   Hava unsurunun aşağı tabakasının bazı hallerini
   Hava küresinin aşağı tabakasında meydana gelen çeşitli rüzgârları ve dünyanın yönlerini
   Bizi saran, çevreleyen havanın beden ve ruhumuza olan tesirlerini ve faydalarını
   Bizi çevreleyen havanın uğradığı tabiî değişiklikleri
   Gök ve yerdeki işlemler sebebiyle bizi çevreleyen havada meydana gelen anormal değişmeleri
   Bizi çevreleyen havada meydana gelen arzın anormal değişikliklerini, yani memleketlerin bulundukları yerin yükseklik ve alçaklıkları sebebiyle ve dağlarla denizler, rüzgârlar ve toprak dolayısıyla havada oluveren değişmelerini
   Bizi çevreleyen havaya arız olan ve tabii akımlara zıd (ters) düşen değişiklikleri
   Bizi çevreleyen havannın vücut ve ruhumuza olan çeşitli tesirleriyle faydalarını ve esen rüzgârların çeşitli değişiklikleriyle yararlılıklarını

   Gökkuşağının var oluşu, hale, duman, şebnem      
   Sabah, şafak ve gölgenin gerçek hallerini
    
   Gece ve gündüzün itibarı, farazi sınırı ve saatlerinin sayısını
   Gerçek güneş yılını ve burçlarla yıldızların aylarıyla rumî ayların adlarını
   Ay yılını ve şeriatın kabul ettiği aylarla Arabi ve Rumî ayların başlangıcını

   Su unsurunun mâhiyetini, tabiatmı ve durumunu
   Su unsurunun vasıf ve isimlerinin değişimini ve deniz suyu iken buhar, bulut, kar, yağmur, pınar, kuyu ve nehirler haline gelmesini ve onunla bitki, hayvan ve insanların ve belki de bütün madenlerin hayat ve can bulmasını ve yine bu suların tekrar asıllarına (denize) dönüşlerini
   Denizlerin türlü hareketlerini
   Denizlerle karaların birbirine dönüşümünü
   Denizin, kara ve deniz halkına olan faydasını ve onun içinde yaşayan hayvanların bazı vasıflarını
   Denizin, insanlara sağladığı faydalardan biri olan gemilerin etrafa ve kıyılara yaptıkları seferleri
   Su tabakasının kalınlığı olan denizlerin derinliğini, mesafelerini, büyük okyanus ve karadeniz küresini, gemiyle gezip dolaşılmasını

   Toprak unsurunun özellikleriyle faydalarını
   Toprak unsurunun iki tabaka (kat) olduğunu ve banı bilginlerin düşüncelerini
   Bilinen bu kara parçasından başka yeni bulunan Amerika'nın durumunu
   Pınarların yerden fışkı rinalarının ve yer sarsıntılarının sebeplerini
   Oturulan memleketlerle halkının tabiat ve huylarıyla karakterlerini

   Tabiat denilen bu kâinat karışımlarının usul ve maddelerini ve tam karışımların cinslerini ve türlerini kısaca
   Mevâlid-i selâsenin (üç oluşum) ilki olan madenlerin hallerini genişçe, çeşitlerini de kısaca
   Madenlerden kaba cisimlerin birikimini, oluşumunu, tabiatlarını ve vasıflarını

   Madenlerden taş cisimlerin nasıl meydana geldiğini ve nasıl renk aldıklarını
   Mevâlid-i selâsenin (üç oluşumun) İkincisi olan bitkilerin hallerini, durumlarını kısaca
   Mevâlid-i-selâsenin üçüncüsü olan hayvanların durumlarını kısaca
   Hayvan türünün en şereflisi, en mükemmeli ve en güzeli olan insanın mâhiyetini

   Bel kemiğinin yapılış ve kuruluş şeklini
   Boyun kemiklerini
   Göğüs kemiklerini
   Kaburga kemiklerini
   Köprücük kemiğini

   Ahud (pazu) kemiklerini
   Bilek kemiklerini
   El bileğinin kemiklerini
   El parmaklarının kemiklerini
   Kasık ve Baldır kemiklerini
   Baldır kemiklerini ve diz eklemlerini
   İki ayağını düzenini
   Kasların oluşum keyfiyetini ve onlarla olagelen hareketleri kısaca
   Bazı yüz kaslarını ve onlarla hasıl olan hareketleri
   İki yanakla iki dudağa ve burun deliklerine vesile olan sinirlerin durumunu
   Alt çenenin hareketlerini, faydalarını ve kaslarını    
   Baş ve boyun hareketlerini ve kaslarını bildirir
   Gırtlak kıkırdaklanyla kaslarını ve hareketlerini
   Boğazın ve Lâm kemiğiyle boyun kaslarını ve hareketlerini

   Göğüsü toplayan ve yayan - sıkan ve açan kasları
   Omuz eklemini ve adadu (pazu kemiğini) hareket ettiren kasları
   Bilek kaslarını ve hareketlerini
   Bilek kaslarını ve hareketlerini
   Parmakların kaslarının hareketlerini
   Avucun kaslarını ve faydalarını

   Bel kemiği kaslarını
   Karın kaslarım ve faydalarını
    
   Erkek ve kadın tenasül organlarını
   Uyluk kaslarını ve hareketlerini
   Diz ekleminin kaslarını ve hareketlerini
   Ayak eklemini hareket ettiren kasları
   Ayak parmaklarının kaslarını

   Duruşların hikmetini ve sinirlerin şekillerini
   Dimağdan çıkan göz sinirlerini
   Dimağdan çıkan sinirlerin geri kalan beş çiftini
   Boynun, omuriliği omurlarından biten (çıkan) sinirleri
   Göğüs ve bel kemiği omurlarının iliğinden çıkan sinirleri
   Yürekten çıkan atar damar (kırmızı kan damarı) ile siyah kan damarlarını
   Yürekten çıkan büyük atar damarın kendisiyle kollarını ve avuçla ellere gidişini


   Baş organlarına çıkan atar damarları
   Yürekten aşağıya inen atar damarların büyük kısmını
   Uyluk, baldır ve ayak taraflarına inen atar damarları
   Karaciğerden çıkan bab (kapı) damarlarını, kollarını ve faydalarını
   Karaciğerden çıkan içi çukur damarların bazı kollarını ve faydalarını
   Karaciğerden çıkan çukurumsu damarların, göğüs ve iki omuzla iki çene, boyun, baş ve şakaklara çıkan kollarını
   Yürekten çıkan çukurumsu ana kavisli atar damarın bilek ve ellere gelen kollarını ve faydalarını
   Çukurumsu damarın karaciğerden çıkıp bedenin aşağısına inen büyük kısmının dallarını ve faydalarını
   Çukurumsu damarın inen kısmından uylukların aşağısına giden kollarını ve faydalarını

   insan vücudunda kuvvetlerin cins ve türlerini ve organlarının verileriyle işleyişlerinin başlangıcını kısaca
   İnsanın vücudunda bulunan tabii nefisle bitki nefsini ve onlara hizmet eden kuvvetleri
   İnsan vücudunda olan hayvanı nefsi ve ona hizmet eden beş duyu organını


   Hayvani nefsin, insan vücuduna hizmet eden beş iç duyusunu
    
   Hayvani nefsin insan vücudundaki hizmetlilerinden ahlâkın doğuş yeri olan kızma (öfke) ve şehvet duyma kuvvetlerini
   İnsanın vücudunu idare eden dört nefsin sonuncusu olan insanî nefsi ve ona hizmet edenleri

   Baş organlarının şekillerinin hikmetini
   İnsan bedeninin, diğer organlarının şekil ve biçimlerinin sebep ve hikmetini
   İnsan organlarını şekil ve biçimlerinden sezip anlamakla ve bakışın, gönül ve cana
   olan emniyet ve selâmetini, lutüf ve kerametini

   Baş ve boyun şekil ve biçimleriyle bunlara bağlı huy ve tabiatlarını
   Geri kalan beden organlarının şekil ve biçimlerini
   Kadın güzelliklerinin belirtilmesi, resim ve şekillerinin çekici oluşunun delillerini


   Organ şekillerinin zıd (ters) delillerinin tadilini (düzelişini) ve nefislerinin değişimiyle başkalaşan hükümlerini Bedenin damarları içinde kan dolaşımının başı engellere uğraması sebebiyle ciltte görünen, organ seğirmesinin delillerini bildirir.

   İnsan bedeninin zaman ve mekânlara benzeyişini sekiz maddede
   İnsan bilgisini, büyük âleme tatbik etmenin ve bazı organlarını arza uygun kılmanın yolunu
   İnsan âleminin, felekler âlemine olan benzeyişlerini
   İnsan bedeninin zaman ve mekâna, yani yıl ve ülkeye ve ondaki ruhun da padişaha benzeyişini
   İnsanda bulunan yerinmiş ahlâkın, hayvan suretlerine benzeyişlerini ve olaylarla rüyaların tabirlerini hece harfleriyle
   Görünen âlemle nefis âleminin birbirine uyuşunu ve insan âleminin şekil ve suretinin büyük âlemin şekil ve suretinin yansılaması olduğunu ve her iki âlemin gönül âleminde tamamını bulduğunu
   İnsanın iç ve dışının, cihanın iç ve dışına uygunluğunu
   İnsan âleminin âhiret âlemine benzerlik ve ortaklık yönlerini
   Sayının tarifini ve sahihini (tam) dokuz kesri ve mantıkim, asam (sağır) ve tam sayı
   ile artı ve eksisini, kısaca
   Sayı aşamalarını, usul ve fiıru'unu (kollarını) toplamını, ayırışını, tazifini (bir o kadar arttırış) çarpımını, yarmalamayı, bölmeyi, dörtlemeyi, kök almayı, çarpma sonucu ile bölme verimini
   Toplamanın kolay yolunu
   Ayırışın (çıkarmanın) kolay yolunu
    
   Tazifin (bir o kadar arttırmanın) kolay yolunu
   Tansifin (yarılamanın) kolay yolunu
   Çarpmanın en kolay yolunu
   Bölmenin kolay yolunu
   Bir sayının kökünü ve kesirlerini hesap etme ve bulmanın kolay yollarını
   Bilinmeyen sayıları bulmanın kolay yolunu bildirir.

   Nokta, çizgi, yüzey ve cismin tanımlarını, çizgi ile yüzeyin kısımlarını ve özelliklerini
   Üçgenlerin ve dörtgenlerin çeşitlerini, çok kenarlı olan şekilleri ve kısımlarını, açıları, daire merkez ve çevresini, çap, kiriş, yay, pay ve ceybi kısaca
   Mücessem şekillerden küp, silindir, koni ve küre şekillerini, merkez ve çevresini, mıntıka ve kutbunu (ucunu) ekzen ve hareketi ve dairelerle dönencelerini, hızlı ve yavaş hareketlerini
   Yüzey şekillerin ölçülerini, mücessem (kabartma) şekillerin miktarlarım ve yüksek şeylerin yüksekliklerini

   Feleklerin yuvarlak olduklarının kabul edilmesi, unsurları ve yuvarlaklıkla ilgili şaşılacak meseleleri (problem)
   Âlemin yuvarlaklığını isbat eden aklî delilleri
   Yuvarlaklık kuralına dayanan şaşılacak problemleri
   Feleklerle arzın işlerini görmek için âlem küresi üzerinde konulmuş ve resmolunmuş olan on büyük daireyi
   Feleklerin tüm tabakalarının şekillerini; feleklerin cüzlerinin hareketleriyle isbatmı ve günlük dönüş hareketinin keyfiyetini, bunların sınırlanmasını ve yüksek gök cisimlerinin mâhiyetini kısaca
   Atlas feleğinin şeklini ve günlük hareketiyle, süratini (hızını) ve bütün feleklerle unsurlara olan hükmetme ve saldırmasını ve boşluğunun genişliğini

   Sekizinci feleği
   Gözetlenip incelenmiş yıldızlarda bulunan şekilleri ve burçların adlarıyla dört tane üçgenini
   Sabit yıldızlardan olan Ay'ın konaklarını, isim ve şekilleriyle burçlar feleğindeki yer­lerini ve enlemin farkından meydana gelen batış ve doğuşların vakitleriyle yerlerini
   Burçlar feleğinin ve onda olan sabit yıldızların uzaklık ve cisimlerini
   Zühal (Satürn) yıldızını ve felek-i mümessilini (benzer feleğini)
   Zühal yıldızının merkez dışı şeklini
   Zühal yıldızının döndüğü feleği
   Zühal yıldızının doğrultusunu yavaşlamasıyla hızlanmasını, geriye dönüşünü, hayretini ve güneşle olan bağlantısını ve parlayışını
   Zühal yıldızının eve (yükseldiği en son nokta) ve hadıdını (aşağıya indiği en son nokta) baş ve kuyruk cevzherlerini
   Zühal yıldızının tabiatını, vasıflarını ve uzaklığının mesafesiyle cisminin ölçüsünü

   Müşteri (Jüpiter) yıldızının mümessil feleğini
   Müşteri yıldızının merkez dışı feleğini, şekil ve hareketiyle
   Müşteri yıldızının döndürücü feleğini, şekil ve hareketleriyle
   Müşteri yıldızının hızını, doğrultusunu, yavaşlama ve duraklamasını, dönüş ve şaşkınlığını, güneşle olan bağlantısıyla yanışını
   Müşteri yıldızının Eve ve hadıdını, baş ve kuyruk düğümlerini, tabiatını ve vasıflarını, mesafesinin uzaklığını ve cisminin miktarını

   Merih yıldızını ve Mümessil
   Merih yıldızının merkez dışı olan feleğini, şekil ve hareketiyle
   Merih yıldızının döndürücü feleğini, şekil ve hareketiyle

   Merih yıldızının hızını, doğrultusunu, ağır hareketini, duruşunu, geriye dönüşünü
   ve güneşle olan bağlantısıyla yanışını
   Merih yıldızının eve ve hadıdını, baş ve kuyruk düğümlerini, tabiatını, vasıflarını, mesafesinin uzaklığını ve cisminin miktarını

   Güneşin kısaca vasıflarını ve Mümessil feleğini
   Güneşin, merkez dışı feleğini, şekil ve hareketiyle
   Güneşin eve ve hadıdını ve ortak noktaları olan Cevzherlerini ve yavaşlamasıyla hızlı gidişini
   Güneşin tabiatını, özelliklerini, faydalarıyla etkilerini, uzaklık ve büyüklüğünü
   Zühra (Venüs) yıldızının mümessil feleğini
   Zühra yıldızının dış merkez feleğini şekil ve hareketiyle
   Zühra yıldızının döndürücü feleğini, şekil ve hareketiyle
   Zühra yıldızının hızını, doğrultucusunu, yavaşlayıp duraklamasını, dönüşüyle şaşkınlığını ve güneşle olan bağlantısıyla yanışlarını
   Zühra yıldızının Eve ve Hadıdını, baş ve kuyruk düğümlerini, tabiat ve vasıflarını
   mesafesinin uzaklığını ve cisminin büyüklük miktarını


   Utarid (Merkür) yıldızının mümessil feleğini şekil ve hareketini
   Utarid yıldızının merkez dışı olan idare edici feleğiyle taşıyıcı feleğini, şekil ve hareketleriyle
   Utarid yıldızının döndürücü feleğini şekil ve hareketiyle
   Utarid y</
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786056903304
   MarkaBera Kitap
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
   9786056903304

   İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.