• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Muhtasar Süneni Tirmizi Tercümesi

   Fiyat:
   200,00 TL
   İndirimli Fiyat (%57,5) :
   85,00 TL
   Kazancınız 115,00 TL
   28,33 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo
           
   Kitap            Muhtasar Süneni Tirmizi Tercümesi
   Yazar           İmam Tirmizi
   Yayınevi      Kervan Yayınevi
   Tercüme      Kasım Yürekli
   Kağıt  Cilt    Şamua Ivory, Termo Deri Ciltli
   Sayfa  Ebat 1.325 Sayfa 17x24 cm.
   Yayın Yılı     2019   Kervan yayınları Muhtasar Süneni Tirmizi Tercümesi Kitabını kitabını incelemektesiniz.
   Tek Cilt İmam Tirmizi Sünen-i Tirmizi Tercümesi Kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2   Önsöz
    
   Allah'a hamd, Rasûlüne, Rasûlü'nün ehl-i beytine, ashabına ve O'na uyanlara da salat, selam olsun.

   Değerli okuyucu! Kadim hariciler ve rafiziler tarafından sünnet bir tarafa itilmek istendiği gibi, günümüz haricileri ve rafizileri tara­fından da bir kenara itilmek istenmektedir. Oysa Yüce Allah: "Pey­gamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah'ın azabı çetindir." (Haşr, 7) buyuruyor. Bu ayet-i kerimeye göre biz, Peygamber'in (s.a.v.) bize tebliğ ettiği bütün emirlere ister kitapta (Kur'an'da) zikredilsin ister sünnette zikredilsin, uyup yasak ettiği şeylerden de kaçınmak zorundayız. Zira Rasûlullah'ın (s.a.v.) bize getirdiği her şey kitapta (Kur'an'da) olmasa bile Yüce Allah'ın vahyidir. Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: "O, hevadan (kendi istek, düşünce ve tutkula­rına göre) konuşmaz. O (söyledikleri), yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir." (Necm, 3- 4). Yine yüce Allah: "De ki: "Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun; Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışla­sın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir." (Al-i İmran, 31) buyururak Peygamber'i (s.a.v.) sevdiğini iddia edenlere O'na uymayı emretmek­tedir. Rasûlullah da (s.a.v.): "Bana Kur'ân ve onunla beraber onun bir benzeri daha (sünnet) verildi." "Allah Resûlünün haram kıldığı şey de Allah'ın haram kıldığı gibidir" 1 buyurmak suretiyle, sünnetini dinden ayırmak isteyenlere karşı müslümanları uyarmış ve dinin sünnetsiz düşünülemeyeceğini vurgulamıştır. İşte bu öneme binaen İmam Tirmizî'nin Sünen'ini Türkçeye çevirerek bir nebze olsun sün­nete hizmet noktasında bizim de bir katkımız olsun istedik.

   İmam Tirmizî, Muhammed b. İsa b. Sevre b. Musa b. Dahhak es-Sülemî et-Tirmizî olup meşhur hadis imamlarındandır. 209/824 yılın­da Buhara'nm Tirmiz/Türmüz kasabasında doğdu, 279/892 yılında da Tirmiz'e bağlı Buğ köyünde vefat etti.

   İmam Tirmizî, ilim için birçok beldeyi dolaştı ve Horasan, Irak ve Hicaz'ın önde gelen birçok ilim ehlinden ilim dinleyerek öğrendi. İbn Hibban, Zehebi, Halil ve İbn Hacer başta olmak üzere âlimler onun güvenilir (sika) olduğunu zikrederler.
   Birçok eseri bulunan Tirmizî'nin en önemli eseri tercümesini yap­tığımız Sünen'idir. El-Câmiü's-Sahih olarak da anılan Sünen-i Tir­mizî, İbn Esir'in ifadesiyle kitapların en güzeli, en faydalısı, tertip ba­kımından en güzeli ve tekrarı en az olanıdır. İmam İsmail el-Herevî de: Bize göre Tirmizî'nin Sünen'i Buharî ve Müslim'den daha fayda­lıdır. Zira Buharî ve Müslim'den ancak ilim ehli istifade edebildiği halde Tirmizî'nin Sünen'inden herkes istifade edebilir, demiştir.

   Tirmizî'nin Sünen'indeki tertip güzelliğini ön plana çıkaran bazı alimler de onu kütüb-i sitte'nin üçüncü kitabı kabul etmişlerdir. İlim ehli, Tirmizî'nin Sünen'ini diğer hadis kitaplarından ayıran ve onu onlardan üstün kılan birçok husus zikretmişlerdir ki burada bütün bunları zikretmemiz imkansızdır. 2

   Sünen-i Tirmizî, fıkhî konulara göre tertip edilmiş olup, sahih ol­sun zayıf olsun içindeki hadislerle mutlaka amel edenler olmuştur. Tirmizî'de geçen hadislerin bir kısmı sahih, bir kısmı hasen, bir kısmı da zayıf olmakla birlikte Tirmizî her hadisin sonunda mutlaka hadi­sin derecesini belirtmektedir ki bu da ona ayrı bir meziyet katmakta­dır. Burada yeri gelmişken Tirmizî'nin kullandığı bazı ifadeleri açık­lamakta fayda görüyorum:

   Bu hadiste "ta'n var" dediği zaman hadis ehli tarafından hadisin sıhhatma itiraz var demektir. Bu hadiste "ıztırab var" dediği zaman ravi veya ravilerin birbirine muhalif olarak rivayet ettikleri ve arala­rında tercih imkanı bulunmayan bir hadistir demektir ki, bu o hadisin zayıf olduğuna işarettir. Bu hadis "gayr-i mahfuzdur" dediği zaman bu şazdır demektir. Ki, bu da zayıf hadislerdendir. Tirmizî'nin sıkça kullandığı ifadelerden biri de "kerahet" lafzıdır. Bundan bazen mek­ruhu kast ederken bazen de haramı kast etmektedir. Ancak diğer bazı alimler gibi haram ifadesini kullanmamayı tercih etmektedir. Bu se­beple biz de tercüme esnasında bu ifadeyi olduğu gibi bıraktık.

   Tirmizî'nin elinizdeki bu değerli eserini tercüme ederken izledi­ğimiz metoda gelince, öncelikle hadisleri tercüme ederken neredeyse bütün hadislerin şerhlerine baktıktan sonra tercümeyi yaptım. Tir­mizî'nin meşhur şerhlerinden Tuhfetül-Ahvezî (Mübarekfurî) ve AridetüT Ahvezî (İbn Arabî) başta olmak üzere Kütüb-i Sitte'nin he­men hemen bütün şerhlerini taradım. Nitekim açtığım parantezler de ya bu şerhlerdeki açıklamalardan ibarettir ya sibak ve siyaktan anla­şılan noktalardır ya da sözlüklerden anladığımdır. Tirmizî'nin başlık koymadığı bablara köşeli parantez açarak başlık koydum. Tercüme ile birlikte aynı zamanda kitabı kısalttığımız için aynı babta zikredi­len ve lafzen veya anlam olarak tekrar sayılabilecek hadislerin bir kısmını, Tirmizî'nin her hadisten sonra zikrettiği hadis ile ilgili fıkhî hükümleri, teknik bilgileri ve ravilerin isim, künye ve benzeri detay
   ları zikretmedik. Mükerrer hadisleri çıkarırken bunlardan en iyi anla­şılanı ve en kapsamlı olanını tercüme etmeye çalıştık. Tercümesini yapmadığımız/kitaba almadığımız bazı hadislerdeki fazlalıkları da parantez içinde zikrettiğimiz hadise derç ederek zikrettik. Bazı hadis­ler dışında hadis senedini zikretmedik; sadece ilk ravi ile yetindik. Tirmizî'nin kitabın sonuna ilave ettiği "İlel" kitabını, okuyucu için pratik faydası olmadığını düşünerek tercüme etmedik. Kitapta geçen ayet meallerini genellikle diyanet meallerinden aldım. Zira Kur'an meali konusunda çok tedirginim. Öyle ki adeta elim ayağım birbirine dolaşmaktadır. Hadislerin tahricinde genellikle kitabın Şeyh Halil Me'mun Şiyha tarafından tahkiki yapılıp Darül Ma'rife, Beyrut, 1423/2002 yılında basılan baskıyı esas almakla birlikte, çeşitli internet sitelerinden de yararlandım. Bu sebeple bunlarda bazı farklılıklar gö­rülürse bu, bu kaynakların farklılığından kaynaklanmaktadır.

   Eser, son derece titiz bir çalışma neticesinde bu şekli almakla bir­likte, hatalardan beri olduğunu iddia etmemekteyim. Zira hatalardan pak ve münezzeh olan tek varlık yüce Allah'tır. Bu sebeple hataları­mıza veya hata gibi gözüken yerlere vakıf olan meslektaşlarımız, bunları hadis şerhleriyle karşılaştırdıktan sonra tercümesinde hata yapıldığı kesinleşen hadisleri yayınevi aracılığıyla bize bildirirlerse kendimizi onlara minnettar hissedecek ve meydana gelen hataları sonraki baskıda düzeltmeye çalışacağız.

   Son olarak, kitabı okuma lütfunda bulunan Ahmet Çelik bey'e, Kervan Yayın Dağıtım sahibi Muammer Uysal bey'e ve dizgisinden basımına kadar emeği geçen herkese teşekkürlerimi arz eder, çalış­manın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Çalışmak bizden, başarı Allah'tandır.

   Kasım Yürekli
   Ekim 2013, Konya

   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789758896790
   MarkaKervan Yayınları
   Stok DurumuVar
   9789758896790 

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.