• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Peygamberler Tarihi

   Fiyat:
   150,00 TL
   İndirimli Fiyat (%43,3) :
   85,00 TL
   Kazancınız 65,00 TL
   28,33 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo

   Kitap             Peygamberler tarihi     
   Yazar            Mustafa Necati Bursalı
   Yayınevi        Çelik Yayınevi
   Kağıt - Cilt     2.Hamur,  Ciltli
   Sayfa - Ebat  854 sayfa, 17x24 cm
   Yayın Yılı       2015  yeni baskı   Mustafa Necati Bursalı Peygamberler tarihi kitabını incelemektesiniz.
   Çelik Yayınları Peygamberler tarihi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

     
      Peygamberler Tarihi Mustafa Necati Bursalı

    
   İnsanlık tarihinde mutlak doğrulardan sapmalar her zaman olmuş ve bu sapmalar karşısında insanları uyaran iyiye, doğruya, güzele çağıran, fazilet timsali kişilerde hep ola gelmiştir.

   Zaman zaman doğruların izafilik kesbettiği durumlar ortaya çıkmış, bu durumda adil devlet adamları, sanatkarlar ve filozoflar öne geçmiş, fakat düşünceleri ya da sistemleri bir türlü evrensel ve kalıcı olamamıştır.

   Mutlak doğru Allah c.c.'nin razı olduğu islam'dır, ilk insan ve ilk peygamberden insanlığın efendisi sevgili peygamberimize bir meşale gibi devredilerek gelmiştir. Peygamberler ilahi mesajı insanlara ulaştırmak için Allah'ın bizzat seçtiği örnek insanlardır. Onların hayatında ve mücadelelerinde insanlar için sabır, tahammül, rahmet ve müjde vardır.
    
   Bunun için peygamberlerin bilinmesinde Müslümanlar için zaruret vardır.
    
    
   TAKDİM
    
   VARLIK BAHÇESİ

   Hallâk-ı Âlem Hazretlerine hamd ü senalarla bu eserime başlıyorum. O'na sayısız hamd ve senalar olsun ki, hiç yoktan varlık bahçesini vücuda getirdi... İzzet ve ikbal devrini peygamberleri eliyle kullarına açtı... Peygamberlerini rahmet ve hidayet kaynağı kıldı...
    
   İlim ve irfan bahçelerinin Servi, peygamberlerin Serdarı, iki ciha­nın saadet güneşi Cenâb-ı Muhammed'e ve Hazret-i Âdem'den O'na gelin­ceye kadar gelip geçen bütün peygamberlere salât ü selâm olsun... ki, on­lar, Hakk'ın seçilmiş, sevilmiş ve bütün insanlar içinden süzülüp çıkarılmış en hâlis kullarıdır.
    
   Onlar, Allah'ın kullarını, bu felâket diyarından saadet diyarına ulaştı­ran birer hidayet rehberidirler... Hakk'a tapanlara yön gösteren bu aziz var­lıklar olmasaydı, insanlar ney gibi gönlünün nevasına uyacak ve helak ola­caktı. Nitekim peygamberlere uymayan kavimler helak olup gitmişlerdir.
    
   İşte bu kitap, o güzide ve mübarek zatların ibretli kıssalarını dile ge­tirmek için kaleme alınmıştır. İnsanlık bahçesine akacak sular hep pey­gamberler ırmağında çağlamaktadır. Çünkü onlar, zamanın ve mekânın seçilmişlerdir. Bütün beşerin muallimidirler. Onlara tâbi olmadıkça Hakk'ı bulmak ihtimali yoktur.
    
   Varlık Bahçesine Niçin Getirildik?
    
   Cihanı bir hikmet üzere yaratan Allah Teâlâ buyuruyor ki:
   " — Ben gizli bir hazine idim. Bilinmek, tanınmak istedim; bu
   sebeple de beni tanımaları, gizli kemalât ve cemâlimi bilmeleri
   için mahlûkatı yarattım."[1]
    
   Şeyh-i Ekber Muhyiddin-i Arabi (Kuddise Sirruhû), bu hadîs-i kudsîyi şöyle tefsir etmiştir:
    
   "Mahlûkatı yarattım ki, bana ayine olsun ve o ayinede ce­mâlimi göreyim."
   Ne güzel demişlerdir:
   "Ayinedir bu âlem her şey Hak ile kâim, Mir'ât-ı Muhammed'den Allah görünür dâim!.."
    
   Yaratılış itibariyle mahlûkatın şeref tacı olan ve yeryüzüne halife kılı­nan insan, eğer peygamberler olmasaydı Rabbini bilemez ve tanıyamazdı. Kendi aklı ile bu kâinatın bir yaratıcısı olduğunu bilse bile O'na gidecek yolu bulamazdı...
    
   İşte rahmet ve hidâyet rehberi kılman peygamberler, insanlığın karanlık yolunu aydınlatan birer Hak meş'alesidirler.
   Peygamberlerin gönderilişinden murad nedir? Aziz ve Celil olan Allah buyuruyor ki:
    
   " — (İman edenleri cennetle) müjdeleyici, (küfredenleri cehennemle) korkutucu olarak peygamberler gönderdik ki, bu peygamberlerin gelişinden sonra insanların kıyamette: " — Bizi imana çağıran ol­madı", diye Allah'a bir hüccet ve özürleri olmasın. Allah Aziz'dir, hükmünde hikmet sahibidir."[2]
    
   Artık o şanlı peygamberlerin hidayet ve saadet yolundan gitmeyip kendi kuru kafalarının doğrultusunda hareket edenlerin yarın diyecekleri birşey olmayacaktır... Cehaletlerini ileri sürerek uhrevî azaptan kurtulmaları da mümkün değildir.
    
   Tâ Hazret-i Âdem'den son peygambere kadar gelen Hak elçileri üm­metlerini cennetle müjdeleyip, Cehennemle korkutmuşlardır.
    
   Peygamberler de birer insandır. Çünkü insanlara gönderilmişlerdir. Ne ki, onlar diğer insanlar gibi değildir. Peygamberlik tamamıyla Allah vergisidir. Zühd, takva, güzel iş, iyi amelle ve insanın çalışmasıyla elde edilemez. Peygamberler, Rahman olan Allah'ın hususî seçtiği, himaye ve terbiye et­tiği mübarek ve mümtaz şahsiyetlerdir...
    
   Kâinatın Efendisi buyuruyorlar ki:
   " — Beni Rabbim terbiye etti de edebimi ne güzel yaptı."[3]
    
   Evet: Kâinatın Fahri hiçbir kimseden tek harf okuyup öğrenmediği halde, ilim ve irfanın zübdesi olmuş, mübarek dudakları kıpırdadığı zaman ağzından ledünnî ilimlerin âb-ı hayatı akmıştır. İlimlerin, irfanların aslı ve menbaı oluşunun sırrı işte budur...
    
   Her ümmete gönderilen peygamber, o ümmetin kendi fertleri arasından seçilmiştir. Hiç kimse kendiliğinden "Ben size gönderilmiş Peygamberim!" diye meydana atılamaz. Atılsa da davasını yürütemez. Zira ilâhî destek ve himayeden mahrumdur.
    
   Peygamberler ilâhî destek ve himayeye mâliktirler... Ellerinde muci­zeler zuhur eder, akıl ve idrakin alamayacağı büyük işleri, Allah'ın izniyle ânında bitiriverirler...
    
    
   Meselâ: Nebiler Serveri'nin bir işaretiyle ayın ikiye ayrılması, mübarek parmaklarından suların pınarlar gibi akması, taşların onu selâmlaması. İşte bunlar diğer insanların üstesinden gelemeyeceği hadiselerdir...
    
   Azız ve Celîl olan Allah buyuruyor ki:
    
   " _ Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri on­lara gelip de bunlar onu yalanlayınca aralarında adaletle hükmolunur; onlara hiç zulmedilmez.'5*
    
   4   Yunus, âyet: 47.
    
   Hazret-i Âdem'den Son Nebiye kadar nice peygamberler gelip geçmiştir. Hepsi de Allah'ın seçkin ve mümtaz kullarıdır, hepsini de yüce Allah gön­dermiştir.
    
   Peygamberler insanlık için birer rahmettir. Birer Hak davetçisi ve hidayet rehberidir. Peygamberler:
    
   İsmet,
   Emanet,
   Fetanet,
   Sıdk,
   Tebliğ,   gibi sıfatları da haiz olmalıdırlar... 


   Peygamber olan zatlarda bulunması şart olan vasıflardan biri de erkek olmaktır. Kadınlardan, cin­ler ve meleklerden peygamber gönderilmemiştir.

   Bütün peygamberler, İlâhî vahye mazhar olmuşlardır. Peygamberlere ait hususiyetlerden biri de yüce Allah'ın, istisnasız hepsinden "MİSAK" al­masıdır. Bazılarından ise, "Misak-ı Galiz" almıştır.

   Misak kelimesi, lûgatta anlaşma, sözleşme, yeminleşme ve söz verme mânâlarına gelir. Istılahtaki mânâsı ise, peygamberlerin, bütün eza, cefa ve güçlüklere katlanacaklarına, davalarından hiçbir şekilde dönmeyecek­lerine dair Rablerine söz vermeleridir. Bütün peygamberlerden bu misak alınmıştır...[4]
   Misak-ı Galiz: Bu, söz vermenin yeminle te'kid ve te'yid edilmiş şek­lidir. Kendilerinden Misak-ı Galiz alınan peygamberler beş tanedir:
   1. NÛh (aleyhisselâm)
   2. İbrahim (aleyhisselâm)
   3. Musa (aleyhisselâm)
   4. İsâ (aleyhisselâm)
   5. Hâtemü'l-enbiya Hazret-i Muhammed (aleyhisselâm)...
   Kur'ân-ı Kerimde bu mübarek nebiler "Ulü'l-Azîm" peygamberler ola­rak zikredilir.
    
   Cihanı bir hikmet üzere yaratan Allah Teâlâ, peygamber olarak seçtiği bu mümtaz ve müstesna zatlara, önceden karşılaşacakları zorlukları, güç­lükleri, engelleri bildirmiş ve onları ruhen böyle bir mücadeleye hazırlamış­tır. Hâlık-ı Azîm Hazretleri'nin peygamberlerden aldığı bu misak, onların azim ve gayretlerini arttırmak, sabır ve sebatlarını ziyadeleştirmek içindir.
    
   Peygamberlerin çektikleri çileler, eza ve cefalar dağların başına gelmiş olsaydı, dağlar erir, kum haline gelirdi. Böyleyken, o mübarek nebiler dava­larından bir nefes olsun vazgeçmemişler, ömürleri boyunca kâfir ve mün­kirlerle mücadele etmişlerdir...
    
   Tâ ötelere, uzaklara, Nûh Nebi'nin devrine kadar gitmeye hacet yok. Alemlere Rahmet olarak gönderilen Son Nebi'nin çektiklerine bakmak kâfi.
    
   O eşi bulunmaz tek inciye, o deniz huylu mübarek Peygambere neler neler yapmadılar ki...
    
   Kapısına dikenler mi dökmediler, yollarına kandan izler mi çizmediler, Kabe de namaz kılarken başına ölmüş deve işkembesi mi atmadılar, yaka­sına sarılıp boğmak mı istemediler, mazlum Müslümanları yerlerde mi sürüklemediler?...
   Nebiler Sultanının cevabı taşları titretecek kadar müthişti:
    
   " — Kureyş benim sağ elime güneşi, sol elime de ay'ı verse ve ben öleceğimi bilsem, yine dâvamdan bir nefes vazgeçmem!"
    
   İşte Peygamber ve Peygamberlik...
    
   İşte Allah'ın kendilerinden misak aldığı nebiler...
    
   İşte bütün bunları, bu eserin akışı içinde göreceksiniz...
    
   Tâ Hazret-i Âdem'den beri açılıp birçok peygamberlerle ümmet bir­likleri hâlinde takip olunan (din) yolu birdir. Din, kemâlini Son Peygam­ber Hazret-i Muhammed (sallâllahu aleyhi ve sellem) de buldu... Bütün peygam­berlerin tebliğ ettiği hakikat aynıdır. Hepsi, Tevhid dinini ve Allah inancını tebliğ etmişlerdir.
    
   Peygamberlerin ittifak ettikleri inanç temelleri:
    
   Kuranda peygamberlerden bahseden kıssaların hemen hepsinde görü­rüz ki, bütün peygamberler, imanın şartı diye isimlendirilen altı iman esasını her veçhile haykırıp durmuşlardır. İman esaslarını ümmetlerine teb­liğle beraber en fazla şu dört noktaya dikkati çekmişler ve bunun üzerinde durmuşlardır:
    
   ı — İsbat-ı Vacip ve Vahdaniyet-i İlâhî: Yüce Allah'ın varlığını ve birliğini isbat...
   1. —Haşir: Öldükten sonra dirilme ve insanoğlunun, yaptıklarından hesaba çekilmesinin muhakkak olduğu...
   3    — Nübüvvet: Peygamberlik müessesesinin hak olduğu...
   1. — Adalet ve ibadet: Hak ile ilâhî adaletin, zihin ve ruhlarda tes-biti ve ibadetlerle ilgili hükümlerin tebliği...
   İşte bütün bunlarda peygamberler müttefiktirler...
   Peygamberler risalet vazifelerini tebliğden dolayı insanlardan bir ücret de istememişlerdir. Üstelik insanların eza ve cefasına mâruz kalmışlardır.
   İçlerinde testere ile kesilenler ve kanları akıtılanlar olmuştur. Fakat hiç­biri davasından dönmemiştir.
   İlk peygamberden son peygambere kadar Allah rızasının üzerinde do­laştığı din, İslâm olmuştur. İslâm'dan başka din aramak; karanlık bir gaflet rehberliğinde, İblis'in ateşten izlerinin peşinde Cehennem yolcusu olmaktır...
   Allah'ın, hidayet rehberleri olarak gönderdiği peygamberlerin açtığı nur ve iman yolarından yan çizen ve kuru kafalarının karanlık boşluklarında hayat arayanlara saadet günü yok, belki azap geceleri vardır. Ne ki, tâ Âdem devrinden beri imanla küfrün, Hak ile bâtılın, fazilet ile alçaklığın ilim ve cehlin, adalet ile zulmün, medeniyet ile vahşetin mücadelesi sürüp gelmiş­tir... Bundan sonra da kıyamet sabahına kadar sürecektir...
   Allah'ın elçilerine karşı husumet cephesi kuran zalimlerin saflarını şey­tan tertiplemiştir. Şeytan kumandasında peygamberlere karşı saf tutanlar, her zaman bozguna uğramışlar; nur ve iman karşısında ayakta duramamış-lardır... Ecelin temizlik süpürgesi, her zalimin yuvasını bozmuş, her mün­kiri tahtından kara toprağa indirmiştir.
   Evet: Nusrat ve zafer rüzgârları, iman ufuklarından gelir... Peygamber­lerin davası, ilâhî bir davadır.
   Peygamberlerin kıssalarında bütün bunları birer hakikat tecellisi ola­rak görebiliriz.
   Hiçbir zâlim, Allah Teâlâ'nm kahır ve intikamından kurtulamamıştır. Öyledir de, insanlar yine ibret almaz.
   Evet:
   Son Nebi tek kılavuz uyarsın başka kime;
    
    
   O'ndan ayrılan gider ateşten bir iklime!
   Peygamberlerin feyz ü bereketiyle âlem, solmaz ve ebedî bir bahara ka­vuşmuştur.
   Peygamberlerin açtığı hidayet yolunda gidenlere iki cihanda da saadet vaad olunmuştur. Fakat münkirlerin varacağı yer Cehennemdir. O ne kötü bir durak yeridir.
   Cehennemden kurtuluş ve saadette oluş, Peygamberlerin safında yer al­makla mümkündür. Hiç kimse kendi başına bu denizi aşamaz. Allah'ın rı­zasına ermek için tek yol, tek yön işte budur.
    
   O halde:
    
   Gittiğin yol olmalı: Nebi ve ermiş yolu,
    
   O tertemiz Peygamber sana göstermiş yolu!
    
   Gayret bizden, yardım yüce Rabbimizden, O'na hamd, Resul ve Nebi­lerine selâm.  ( Peygamberler tarihi kitap, mustafa necati bursalı peygamberler tarihi, online satın al, islami kitap satış, satış, ucuz kitap, yazar, çelik yayınları, peygamberlerin hayatı, kuranda geçen peygamberler )
    
   Mustafa Necati Bursalı

    
   İçindekiler
    
   Varlık Bahçesi 5
   Varlık Bahçesine Niçin Getirildik? 5
   1. Hazreti Âdem 11
   İlk İnsan Ve İlk Peygamber 11
   Yeryüzünün İlk Sahipleri 12
   Hazret-i Âdem'in Yaratılışı 14
   Safha Safha  16
   İmtihan 21
   Hazreti Adem'e Secde 22
   Rahmetten Kovulmak 24
   İblis in Yeni Talebi 25
   Cennetten Kovulmak 26
   Hazreti Havva'nın Yaratılması 26
   Yasak Ağaç 28
   Cuma Günü 31
   Yeryüzündeki Hayat 32
   Geçim Yolları 35
   Dünya Günleri 36
   İlk İnsan Ve İlk Peygamber 37
   İki Oğul 37
   Kabil'in Felâketi 39
   Kâbe'nin İnşası 41
   Uzun Bir Hayatın Noktalanışı 42
   2.Hazret-i Şît 44
   Şît Aleyhisselâm'ın Doğumu  44
   3. Hazreti İdris 46
   Peygamber Gönderilişi 48
   4.Hazret-i Nuh 50
   Hazret-İ Nûh’un Hikmet Dolu Sözleri 54
   Cihanda İnşa Edilen İlk Gemi 56
   Emir Saati 58
   Kâfir Zevce 59
   Denizlerden Bir Âlem 62
   Tufanın Sona Erişi 62
   Yeni Dünya Ve Yeni Hayat 63
   5. Hazreti Hûd 65
   Şirk Rüzgârı 65
   Hazret-i Hud'un Peygamber Oluşu 66
   Sarsar 72
   Ve Sonrası 73
   6. Hazreti Salih 74
   Yeni Bir Kavim, Yeni Bir Peygamber 74
   Salih (Aleyhisselâm) - 75
   Peygamberlik 75
   Büyük Mucize 79
   İki Fırka   80
   Değişen Yüzler Ve Helâk 82
   7. Hazreti İbrahim 84
   Hak Dostu Peygamber 84
   Nesebi 84
   Nemrut Ve Kavmi 85
   Hazreti İbrahim’in Doğumu 85
   Benim Rabbim Kim? 86
   Peygamberlik 88
   Babanın Cevabı 89
   Bunlar Nasıl Rab Olur? 90
   Davet Çağrısı 90
   Büyük Tepki 92
   Putların Kırılıp Parçalanması 94
   Hazreti İbrahim'in Nemrud'u Susturması 96
   Hazreti İbrahim’in Ateşe Atılması 98
   Nemrud’un Hayreti 101
   Nemrud Ve Kavminin Helâkı 101
   Hazreti İbrahim'in Mısır Seyahati 102
   Tekrar Şam 105
   Ölüler Nasıl Dirilir? 105
   İbrahim Nebi'nin Hacer'le Evlenmesi 106
   Mekke'ye Hicret 107
   Hazreti İbrahim'in Duası 108
   Zemzem 109
   Cürhümlü’lerden Bir Cemaat 111
   Büyük İmtihan 112
   İblıs'ın Hüsranı . 113
   Hazreti İbrahim'e Gelen Misafirler 116
   Hazret-i İshak'ın Doğumu 118
   İmamet-i Kübra 119
   Hazreti İsmail'in Evlenmesi 120
   Kâbe'nin İnşası 122
   Cennetten Gelen Taş 123
   Hazreti İbrahim'in Kabul Olan Duası 123
   Hac Daveti 124
   Hazreti İbrahim’in Faziletleri 125
   Hazreti İbrahim'in Vefatı 127
   8.Hazret-İ Lût 128
   Hazret-İ Lût (Aleyhisselâm) Peygamberliği 128
   Bir Kavim Ki 128
   Lut (Aleyhisselâm)Un Tebligatı 129
   Azap Meleklerinin Gelmesi 130
   Kâfir Karının Hainliği 132
   Dört Şey 134
   Büyük Fırtına Ve Helâk 134
   9.Hazret-i İsmail   136
   Sıddık Nebi İsmail (Aleyhisselâm) 136
   Peygamberlik 137
   Geride Kalanlar 139
   Onun Faziletleri 140
   10.Hazret-İ İshak 141
   Hazreti İshak'ın Peygamberliği 144
   Mucizeleri 144
   11.Hazret-i Eyyüb 146
   Sabır Kahramanı 146
   Şeytan Sahnede 148
   Dua Ve Niyaz 149
   Ruhsat 151
   Bu Ne Güzel Son 152
   İbret, Hikmet 154
   12. Hazreti Yakub 155
   13. Hazreti Yusuf 155
   Yûsuf'un Bir Kardeşi Oluyor 158
   Yûsuf Halası Nezdinde 158
   Nasihat 160
   Hazreti Yûsufun Rüyası 160
   Alınan Karar 161
   Hazreti Yûsufun Kuyuya Atılması 165
   Hazreti Yûsufun Kuyudan Çıkarılması 168
   İnsanlar İçinde Feraseti Yüksek Üç Kişi 170
   Züleyha 171
   Hem Suçlu, Hem Güçlü 173
   Kanayan Eller 175
   Yûsuf (Aleyhisselâm)'In Duası 176
   Zindan 177
   İki Genç 178
   İmana Davet 179
   Hükümdarın Rüyası 181
   Zindandan Saraylara 182
   Tac Ve Taht 185
   Hazreti Yûsuf un Şan Ve Şöhreti 190
   Baba Huzurundalar 192
   İkinci Yolculuk 194
   Rica 197
   Hâlâ Yûsuf  mu? 200
   Tasın Dedikleri 201
   Cennet Kokulu Gömlek 203
   Yûsufun Kokusunu Duyuyorum 204
   Hazret-i Ya’kub'un Gözleri Açılıyor 205
   Bir Arada Geçen Yıllar 208
   Ya’kub (Aleyhisselâm)In Vefatı 208
   Uçup Giden Yıllar 209
   Hazret-i Yûsufun Vefatı 210
   14.Hazret-i Şuayb 212
   Hatibü’l-Enbiy A 212
   Peygamberlik Ve Mücadele 213
   Davet Çığırı 213
   Med Yen Halkının Helâkı 219
   Hazret-İ Şuayb Ve Eykeli'ler 220
   15. Hazreti Musa 223
   16. Hazreti Harun 223
   Cefanın Büyüğü 224
   Firavun’un Rüyası 224
   Hazreti Mûsa'nın Doğumu 225
   Bu Bebeği Kim Emzirecekti? 228
   Firavun'a Vurulan Darbe 230
   Onu Bekleyen Vazifeler 231
   Beklenmedik Hadise 231
   Mukaddes Vâdi 237
   Yola Devam 241
   Firavun'la Münazara 241
   Hazreti Mûsa’nın Duası 249
   Zehirli Nefesler 250
   Hazreti Âsiye'nin Başına Gelenler 252
   Musibetler Zinciri 254
   Yeni Bir Hâdise 254
   Karun 256
   Benî İsrail'in Mısırdan Ayrılması 258
   Müthiş Takip 259
   Büyük Mucize 260
   Yürüyüş 261
   Tûr’a Gidiş 263
   İlâhî Tecelliler 264
   Tûr'dan Ayrılış 265
   Hesap Ver 267
   Hazreti Mûsa’nın Kavmine Hitabı 267
   Tûr'a İkinci Defa Gidiş 268
   Hazreti Harûn'un Vefatı 275
   Hazreti Mûsa'nın Vefatı 275
   Hazreti Mûsa'nın Fazileti 277
   17.Hazret-İ Hızır 278
   Hazret-i Mûsa İle Hızır'ın Buluşması 279
   Hazret-i Mûsa İle Hızır'ın Yolculuğu 281
   Hızır’ın İlmi Nasıl İlimdi? 284
   Hızır Hayatta Mi? 285
   18. Hazret-i Yuşâ 287
   Hazret-İ İsmail 288
   Talût 289
   Alamet 290
   Yeni Bir İmtihan 291
   İki Ordu Karşı Karşıya 291
   19.Hazret-İ Dâvud 293
   Peygamberlik Ve Hükümdarlık 294
   Zebûr 295
   Dâvud (Aleyhisselâm)’In Fazileti 295
   Demiri Eritme Mucizesi 297
   Hikmet Ve Siyaset 299
   O Dâvacıların Haberi Sana Geldi Mi? 301
   Davud (Aleyhisselâm)’In Vefatı 303
   20.Hazret-i Süleyman 305
   Karınca Vadisi 308
   Hüdhüd 310
   Belkıs 313
   Belkıs'ın Yola Çıkması 316
   Süleyman (Aleyhisselâm)’M Vefatı 320
   Alınacak İbretler 321
   21. Hazreti Lokman 323
   Hazreti Lokman'ın Oğluna Öğütleri 324
   Onun Halk Arasında Yayılmış Hikmetleri 326
   22. Hazreti İlyas 328
   Hazreti İlyas 328
   Peygamberliği 329
   23. Hazreti Elyesa 332
   24.Hazret-i Zülkifl 335
   25.Hazret-i Yûnus 337
   Geride Olanlar 341
   Yûnus Nebi'nin Kavmine Dönmesi 342
   Bu Kıssadan Alınacak Ders 344
   26.Hazret-i Zekeriyya 345
   27.Hazret-i Yahya 352
   Yahya (Aleyhisselâm)'In Şehid Edilişi 355
   Hazret-i Zekeriyya (Aleyhisselâm)'Ln Vefatı 356
   28.Hazret-i İsa 357
   Hazret-i İsa (A.S.) Ve Hazret-İ Meryem (R. Anhâ) 357
   Adını Meryem Koydum 358
   Hazret-i Meryem'in Beyt-İ Makdis'e Teslimi , 359
   Meryem Teyzesinin Nezdinde 360
   Cebrâil'in Hazret-İ Meryem'e Hitabı 360
   Cebrâil Kendisini Tanıtıyor 361
   Hazret-i Meryem'in Hâmile Kalması 362
   Meleklerin Himayesi 364
   Âdem'in Bir Benzeri 366
   Meryem Oğlu İsâ 366
   Hazret-i İsâ Ve Meryem'in Kudüs'ten Ayrılışı 367
   İlâhî Vahye Mazhar Oluyor 367
   İmana Dâvet 368www.
   Havariler 371
   Ensârullah 376
   Havârîler Ve Habîb-İ Neccâr 377
   Hazret-i İsâ'nın Son Peygamberi Müjdelemesi 379
   İsâ Aleyhisselâm'ın Göğe Çekilmesi 380
   Allah'ın Kulu Ve Resûlü 382
   İkinci Bölüm
   Altın Sözler 386
   Hazret-i Muhammed 387
   Yaradılmışların İlki Ve En Hayırlısı 387
   Alınlarda Pırıldayan Nur 396
   Işık Üstü Işık 398
   Resûl-i Ekrem'in Soy Yönünden Eşsizliği 401
   Dede Ve Baba Abdulmuttalib 404
   Fezayı Aydınlatan Nûr 405
   Baba Ve Anne 406
   Üzerinde Hiçbir Kul Hakkı Yoktur 407
   Bekleyiş 408
   Bir Güzel Gece Ki 411
   Peygamberimizin Dünyaya Gelişleri 411
   En Mutlu An 411
   Şahit 412
   Doğan Kim? 413
   Güzel Varlığa Güzel İsim : 414
   O Gece Meydana Gelen Harikalar 415
   Sözün Kısası 416
   Çocukluk Devresi 416
   Sütanne 418
   Devlet Ki Ne Devlet? 419
   Yarılan Göğüs 421
   Nûr Çocuğun Mekke'de Dedesine Teslimi 422
   Nûr Çocuk Annesine Teslim Ediliyor 424
   Medine Ziyareti 424
   İkinci Anne 427
   Allah Resûlü Dedesiyle 427
   Abdülmuttalib'in Vefatı 428
   Ebu Tâlib 429
   Fâtıma Hatun 430
   Allah Resulü'nün İlk Yolculuğu 431
   Ay Parçası Bir Çocuk 431
   Nasıl Keşfetmişti? 435
   Kâinatın Efendisi’nin Gençlik Çağı 436
   Nebiyyi Muhteremin Koyun Gütmesi 436
   Ficar Muharebesi 437
   Ayak İzleri 439
   Melekler 439
   Yeni Bir Yolculuk 1, 440
   Nebîler Sultanının İlk Evliliği 443
   İlk İzdivaç Ve İlk Zevce 445
   Allah Resûlü'nün Erkek Çocukları Yaşamadı 446
   Allah Resûlü'nün Peygamberliği 447
   Kâinatın Efendisi 35 Yaşlarında 447
   Hz. Hatice'nin Âlicenaplığı 448
   İşte Sevgi 449
   O'nun Hakemliği 450
   Panayır 453
   Murakabe Devri Ve Kutlu Hira 456
   Nübüvvetin Başlangıcı 457
   Cebrâil'in Görünüşü 457
   Vahyin İlk Tebliği 458
   Müthiş An 459
   Varaka B. Nevfel'e Gidiş 460
   Vahyin Kesilmesi 462
   Örtülere Bürülü Nebî 463
   Tebliğ 464
   Peygamber 464
   Vahyin Tarifi 465
   Vahyin Çeşitleri 465
   Kur’an-I Kerim'in Vahyi 469
   İlk Müslümanlar 469
   Erkekler Arasında Birinci 470
   Üçüncü Ve Dördüncü Birinciler 472
   Tutuşan Gönüller 474
   Ebu Zer Gıfari 475
   Dâvet Çığırı 479
   Şimdi Cilvelerin Cilvesine Bakınız 479
   Nahle Vâdesi 482
   Erkam’ın Evi 483
   Gelen İlâhî Ferman 484
   Yine Davet 486
   İki Kişiye Dâvet 488
   Allah Resûlü'nün Safâ Tepesinden İlk Seslenişi 489
   Çılgınlık 490
   Birbiri Ardınca Gelen Âyetler 491
   Baskı 493
   Bir Elde Ay, Bir Elde Güneş 494
   Şenaat 498
   Çıldıran Küfür 499
   Îman Seli Bir Çığ Halinde .503
   Yeni Bir Deneme 506
   Ömer Müslüman Oluyor 508
   Değişen Yol 509
   Ruha Düşen Ateş 510
   Huzurda 511
   Cenâb-I Muhammed’in Dininde 513
   Açıkta Namaz 513
   Çile, Çile, Çile 513
   Ebu Fükeyhe 515
   Müslümanların İlk Hicreti 517
   Habeşistan'a Hicret 517
   Muhasara 523
   Garanik Hadisesi 524
   İslâm Denizi Fokurdamakta 526
   Ebû Tâlib Ölüm Döşeğinde 527
   Hüzün Yılı 530
   Gözleri Ufuklarda 530
   Nübüvvetin Onbırıncı Senesi Vak’aları 534
   Miraç Büyük Mucize 537
   Beytü’l-Mâmûr 541
   Miracın Armağanları 542
   Madde Âlemine Dönüş 542
   Resûl-i Ekrem (Sallallâhu Aleyhi Ve Sellem)'İn Şerefli Miracı 545
   Mucizeler 548
   Ağaç Kütüğünün Çığlık Koparması 552
   En Büyük Mucize 553
   Şairler Yere Serildi 556
   Hicret 558
   Karargâh 560
   Yol 562
   Yollarda 565
   Mağaraya Sığınma 566
   Yola Tekrar Devam 568
   Geride Olan Hâdiseler 569
   Yollar Boyunca 570
   Medine Devri 575
   Vatan Hasreti 575
   İlk Ezan 576
   Ezân 576
   Ezân-I Muhammedi 578
   Sihir 579
   Münafık 579
   Gazalar 580
   Abdullah Bin Cahş Seriyesi 581
   Kıble 583
   Bütün Yüzler Kâbe'de 584
   Yahudi Ve Münafık Ağızların Üfürdüğü Zehir 585
   Ramazan Ve Oruç 586
   Bedir Gazası 587
   Hareket 587
   Meydan 590
   Cenk Başlıyor 590
   Allah'ım Beni Mahzun Etme 592
   Esirler 598
   Esir Amca 598
   Beni Kaynuka Gazvesi 600
   Uhud Muharebesi 601
   Rüya 602
   Nebiyyi Ekrem Zırhını Giyiyor 602
   Yürüyüş 603
   Tabiye 603
   Harp 604
   Şehidlerin Defnedilmesi 612
   Uhud Şehitlerinin Mükâfatı 612
   Bir İlâhî Müjde 613
   Daima İleri 616
   Tuzak 616
   Büyük Bir Acı Daha 619
   Hendek Gazası 621
   Düşman 623www
   Allah'ın Yenilmez Arslanı 623
   Hain 627
   Altıncı Yıl 629
   Ebu Cendel'in Çilesi 631
   Hayber Gazası 633
   Büyük Birşey Oldu 636
   Hz. Ali Kâfiri Yere Seriyor 637
   Kedi Babası 639
   Köpüren Hamle 640
   Elçiler 641
   Kaza Umresi 643
   Mûte Cengi 647
   Amr Bin As Seriyesi 650
   Büyük Fethe Doğru 650
   Onbin Kandillik Ateş 651
   Sahabî Ordusundaki Haşmet 653
   Devrilen Putlar 657
   Kâbe'nin Anahtarı 658
   Kâbede Ezan 659
   Bey’at 659
   Yine Medine'ye Dönüş Var 660
   Huneyn Gazası 660
   Tâif Gazası 663
   Tebük Gazası 665
   Fazilet Yarışı 666
   Gıyabî Namaz 668
   Nurlu Levhalar 670
   Öyle Yakıcı Bir Levha Ki 672
   Eşsiz Bir Mürüvvet Örneği 673
   Merhamet, Merhamet, Merhamet! 675
   Duaları 677
   Güzellikleri 678
   Peygamber Zevceleri 681
   Kâtipleri 683
   Müezzinleri 684
   Şairleri 684
   Vedâ Haccı 689
   En Can Alıcı Nokta 693
   Avdet Ve İki Emanet 695
   Güneş Neden Tutuldu? 696
   Son Sefer 697
   Yüksek Ateş 698
   Hâlık-ı Azim'in Muhterem Peygamberi 700
   Hücrenin Dışı 702
   Peygamberimizin Hz. Ebu Bekir İle Konuşması 703
   Saadethanenin İçi 704
   Hz. Üsâme Başuçlarında 705
   Peygamberimizin İrtihali 706
   Allah Hay Ve Lâyemut 707
   Peygamber Müezzini Hz. Bilâl (R.A.) 712
   Nur Ravzası 715
   Resûl-İ Ekrem Sallâllahu 716
   Evlâtları 718
   Fâtıma-i Zehra Radıyallahu Anha 719
   Varlıkların En Yücesi 721
   Ve Kur’ân-ı Kerim 723
   Nat-ı Şerîf 730
   Kainatın Efendisinin Mübarek Hayatının Ve Asr-I Saadetin Kronolojisi 732
    
    
    
   Çelik Yayınları Mustafa Necati Bursalı Peygamberler tarihi kitabı nı incele diniz.
    
    
    
   kitap peygamberler tarihi, Fiyatı 24 TL, Kapıda Öde, Mustafa Necati Bursalı, Çelik Yayınevi, Yayın Yılı 2015
    
    
   [1]  Keşful-Hafa. 2/132
    
   [2]  En-Nisa: 165.
   [3]Feyzu 1-Kadir, 1/224.
   [4]Âl-i İmran: 80.    Stoktan Aynı Gün Kargo
    
    
   Kitap         Peygamberler tarihi     
   Yazar         Mustafa Necati Bursalı
   Yayınevi      Çelik Yayınevi
   Etiket Fiyatı  45 TL
   Gonca Fiyatı  24 TL
   Kağıt - Cilt    2.Hamur,  Ciltli
   Sayfa - Ebat   854 sayfa, 17x24 cm
   Yayın Yılı     2015  yeni baskı
   ISBN         978-975-8596-29-4      
    
    
   Bu kitabı kredi kartı, banka havalesi, posta çeki veya kapıda nakit ödeme ile satın alabilirsiniz. Tüm banka kredi kartları geçerlidir.
    
    
   Mustafa Necati Bursalı Peygamberler tarihi kitabını incelemektesiniz. Çelik Yayınları Peygamberler tarihi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
    
    
   Eksiksiz tüm övgüler; âlemlerin Rabbi olan, hakkı batıldan ayırt ettiren, kitabı indir en Allah'a, salat ve selam da o indir ilen Kur'an'ı bizzat yaşayarak kendi hayatında gösteren, sınır koyma yetkisi kendisine verilen O'nun Rasulüne, ehli beyte ve ashabına olsun. Amin
    
    
   Peygamberler Tarihi Mustafa Necati Bursalı

    
   İnsanlık tarihinde mutlak doğrulardan sapmalar her zaman olmuş ve bu sapmalar karşısında insanları uyaran iyiye, doğruya, güzele çağıran, fazilet timsali kişilerde hep ola gelmiştir.

   Zaman zaman doğruların izafilik kesbettiği durumlar ortaya çıkmış, bu durumda adil devlet adamları, sanatkarlar ve filozoflar öne geçmiş, fakat düşünceleri ya da sistemleri bir türlü evrensel ve kalıcı olamamıştır.

   Mutlak doğru Allah c.c.'nin razı olduğu islam'dır, ilk insan ve ilk peygamberden insanlığın efendisi sevgili peygamberimize bir meşale gibi devredilerek gelmiştir. Peygamberler ilahi mesajı insanlara ulaştırmak için Allah'ın bizzat seçtiği örnek insanlardır. Onların hayatında ve mücadelelerinde insanlar için sabır, tahammül, rahmet ve müjde vardır.
    
   Bunun için peygamberlerin bilinmesinde Müslümanlar için zaruret vardır.
    
    
     TAKDİM
    
     VARLIK BAHÇESİ


   Hallâk-ı Âlem Hazretlerine hamd ü senalarla bu eserime başlıyorum. O'na sayısız hamd ve senalar olsun ki, hiç yoktan varlık bahçesini vücuda getirdi... İzzet ve ikbal devrini peygamberleri eliyle kullarına açtı... Peygamberlerini rahmet ve hidayet kaynağı kıldı...
    
   İlim ve irfan bahçelerinin Servi, peygamberlerin Serdarı, iki ciha­nın saadet güneşi Cenâb-ı Muhammed'e ve Hazret-i Âdem'den O'na gelin­ceye kadar gelip geçen bütün peygamberlere salât ü selâm olsun... ki, on­lar, Hakk'ın seçilmiş, sevilmiş ve bütün insanlar içinden süzülüp çıkarılmış en hâlis kullarıdır.
    
   Onlar, Allah'ın kullarını, bu felâket diyarından saadet diyarına ulaştı­ran birer hidayet rehberidirler... Hakk'a tapanlara yön gösteren bu aziz var­lıklar olmasaydı, insanlar ney gibi gönlünün nevasına uyacak ve helak ola­caktı. Nitekim peygamberlere uymayan kavimler helak olup gitmişlerdir.
    
   İşte bu kitap, o güzide ve mübarek zatların ibretli kıssalarını dile ge­tirmek için kaleme alınmıştır. İnsanlık bahçesine akacak sular hep pey­gamberler ırmağında çağlamaktadır. Çünkü onlar, zamanın ve mekânın seçilmişlerdir. Bütün beşerin muallimidirler. Onlara tâbi olmadıkça Hakk'ı bulmak ihtimali yoktur.
    
   Varlık Bahçesine Niçin Getirildik?
    
   Cihanı bir hikmet üzere yaratan Allah Teâlâ buyuruyor ki:

   " — Ben gizli bir hazine idim. Bilinmek, tanınmak istedim; bu sebeple de beni tanımaları, gizli kemalât ve cemâlimi bilmeleri
   için mahlûkatı yarattım."[1]
    
   Şeyh-i Ekber Muhyiddin-i Arabi (Kuddise Sirruhû), bu hadîs-i kudsîyi şöyle tefsir etmiştir:
    
   "Mahlûkatı yarattım ki, bana ayine olsun ve o ayinede ce­mâlimi göreyim."
   Ne güzel demişlerdir:
   "Ayinedir bu âlem her şey Hak ile kâim, Mir'ât-ı Muhammed'den Allah görünür dâim!.."
    
   Yaratılış itibariyle mahlûkatın şeref tacı olan ve yeryüzüne halife kılı­nan insan, eğer peygamberler olmasaydı Rabbini bilemez ve tanıyamazdı. Kendi aklı ile bu kâinatın bir yaratıcısı olduğunu bilse bile O'na gidecek yolu bulamazdı...
    
   İşte rahmet ve hidâyet rehberi kılman peygamberler, insanlığın karanlık yolunu aydınlatan birer Hak meş'alesidirler.
   Peygamberlerin gönderilişinden murad nedir? Aziz ve Celil olan Allah buyuruyor ki:
    
   " — (İman edenleri cennetle) müjdeleyici, (küfredenleri cehennemle) korkutucu olarak peygamberler gönderdik ki, bu peygamberlerin gelişinden sonra insanların kıyamette: " — Bizi imana çağıran ol­madı", diye Allah'a bir hüccet ve özürleri olmasın. Allah Aziz'dir, hükmünde hikmet sahibidir."[2]
    
   Artık o şanlı peygamberlerin hidayet ve saadet yolundan gitmeyip kendi kuru kafalarının doğrultusunda hareket edenlerin yarın diyecekleri birşey olmayacaktır... Cehaletlerini ileri sürerek uhrevî azaptan kurtulmaları da mümkün değildir.
    
   Tâ Hazret-i Âdem'den son peygambere kadar gelen Hak elçileri üm­metlerini cennetle müjdeleyip, Cehennemle korkutmuşlardır.
    
   Peygamberler de birer insandır. Çünkü insanlara gönderilmişlerdir. Ne ki, onlar diğer insanlar gibi değildir. Peygamberlik tamamıyla Allah vergisidir. Zühd, takva, güzel iş, iyi amelle ve insanın çalışmasıyla elde edilemez. Peygamberler, Rahman olan Allah'ın hususî seçtiği, himaye ve terbiye et­tiği mübarek ve mümtaz şahsiyetlerdir...
    
   Kâinatın Efendisi buyuruyorlar ki:
   " — Beni Rabbim terbiye etti de edebimi ne güzel yaptı."[3]
    
   Evet: Kâinatın Fahri hiçbir kimseden tek harf okuyup öğrenmediği halde, ilim ve irfanın zübdesi olmuş, mübarek dudakları kıpırdadığı zaman ağzından ledünnî ilimlerin âb-ı hayatı akmıştır. İlimlerin, irfanların aslı ve menbaı oluşunun sırrı işte budur...
    
   Her ümmete gönderilen peygamber, o ümmetin kendi fertleri arasından seçilmiştir. Hiç kimse kendiliğinden "Ben size gönderilmiş Peygamberim!" diye meydana atılamaz. Atılsa da davasını yürütemez. Zira ilâhî destek ve himayeden mahrumdur.
    
   Peygamberler ilâhî destek ve himayeye mâliktirler... Ellerinde muci­zeler zuhur eder, akıl ve idrakin alamayacağı büyük işleri, Allah'ın izniyle ânında bitiriverirler...
    
    
   Meselâ: Nebiler Serveri'nin bir işaretiyle ayın ikiye ayrılması, mübarek parmaklarından suların pınarlar gibi akması, taşların onu selâmlaması. İşte bunlar diğer insanların üstesinden gelemeyeceği hadiselerdir...
    
   Azız ve Celîl olan Allah buyuruyor ki:
    
   " _ Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri on­lara gelip de bunlar onu yalanlayınca aralarında adaletle hükmolunur; onlara hiç zulmedilmez.'5*
    
   4   Yunus, âyet: 47.
    
   Hazret-i Âdem'den Son Nebiye kadar nice peygamberler gelip geçmiştir. Hepsi de Allah'ın seçkin ve mümtaz kullarıdır, hepsini de yüce Allah gön­dermiştir.
    
   Peygamberler insanlık için birer rahmettir. Birer Hak davetçisi ve hidayet rehberidir. Peygamberler:
    
   ı- İsmet,
   1. Emanet,
   2. Fetanet,
   3. Sıdk,
   4. Tebliğ,   gibi sıfatları da haiz olmalıdırlar...
    
   Peygamber olan zatlarda bulunması şart olan vasıflardan biri de erkek olmaktır. Kadınlardan, cin­ler ve meleklerden peygamber gönderilmemiştir.

   Bütün peygamberler, İlâhî vahye mazhar olmuşlardır. Peygamberlere ait hususiyetlerden biri de yüce Allah'ın, istisnasız hepsinden "MİSAK" al­masıdır. Bazılarından ise, "Misak-ı Galiz" almıştır.

   Misak kelimesi, lûgatta anlaşma, sözleşme, yeminleşme ve söz verme mânâlarına gelir. Istılahtaki mânâsı ise, peygamberlerin, bütün eza, cefa ve güçlüklere katlanacaklarına, davalarından hiçbir şekilde dönmeyecek­lerine dair Rablerine söz vermeleridir. Bütün peygamberlerden bu misak alınmıştır...[4]

   Misak-ı Galiz: Bu, söz vermenin yeminle te'kid ve te'yid edilmiş şek­lidir. Kendilerinden Misak-ı Galiz alınan peygamberler beş tanedir:
   1. NÛh (aleyhisselâm)
   2. İbrahim (aleyhisselâm)
   3. Musa (aleyhisselâm)
   4. İsâ (aleyhisselâm)
   5. Hâtemü'l-enbiya Hazret-i Muhammed (aleyhisselâm)...
   Kur'ân-ı Kerimde bu mübarek nebiler "Ulü'l-Azîm" peygamberler ola­rak zikredilir.
    
   Cihanı bir hikmet üzere yaratan Allah Teâlâ, peygamber olarak seçtiği bu mümtaz ve müstesna zatlara, önceden karşılaşacakları zorlukları, güç­lükleri, engelleri bildirmiş ve onları ruhen böyle bir mücadeleye hazırlamış­tır. Hâlık-ı Azîm Hazretleri'nin peygamberlerden aldığı bu misak, onların azim ve gayretlerini arttırmak, sabır ve sebatlarını ziyadeleştirmek içindir.
    
   Peygamberlerin çektikleri çileler, eza ve cefalar dağların başına gelmiş olsaydı, dağlar erir, kum haline gelirdi. Böyleyken, o mübarek nebiler dava­larından bir nefes olsun vazgeçmemişler, ömürleri boyunca kâfir ve mün­kirlerle mücadele etmişlerdir...
    
   Tâ ötelere, uzaklara, Nûh Nebi'nin devrine kadar gitmeye hacet yok. Alemlere Rahmet olarak gönderilen Son Nebi'nin çektiklerine bakmak kâfi.
    
   O eşi bulunmaz tek inciye, o deniz huylu mübarek Peygambere neler neler yapmadılar ki...
    
   Kapısına dikenler mi dökmediler, yollarına kandan izler mi çizmediler, Kabe de namaz kılarken başına ölmüş deve işkembesi mi atmadılar, yaka­sına sarılıp boğmak mı istemediler, mazlum Müslümanları yerlerde mi sürüklemediler?...
   Nebiler Sultanının cevabı taşları titretecek kadar müthişti:
    
   " — Kureyş benim sağ elime güneşi, sol elime de ay'ı verse ve ben öleceğimi bilsem, yine dâvamdan bir nefes vazgeçmem!"
    
   İşte Peygamber ve Peygamberlik...
    
   İşte Allah'ın kendilerinden misak aldığı nebiler...
    
   İşte bütün bunları, bu eserin akışı içinde göreceksiniz...
    
   Tâ Hazret-i Âdem'den beri açılıp birçok peygamberlerle ümmet bir­likleri hâlinde takip olunan (din) yolu birdir. Din, kemâlini Son Peygam­ber Hazret-i Muhammed (sallâllahu aleyhi ve sellem) de buldu... Bütün peygam­berlerin tebliğ ettiği hakikat aynıdır. Hepsi, Tevhid dinini ve Allah inancını tebliğ etmişlerdir.
    
   Peygamberlerin ittifak ettikleri inanç temelleri:
    
   Kuranda peygamberlerden bahseden kıssaların hemen hepsinde görü­rüz ki, bütün peygamberler, imanın şartı diye isimlendirilen altı iman esasını her veçhile haykırıp durmuşlardır. İman esaslarını ümmetlerine teb­liğle beraber en fazla şu dört noktaya dikkati çekmişler ve bunun üzerinde durmuşlardır:
    
   ı — İsbat-ı Vacip ve Vahdaniyet-i İlâhî: Yüce Allah'ın varlığını ve birliğini isbat...
   1. —Haşir: Öldükten sonra dirilme ve insanoğlunun, yaptıklarından hesaba çekilmesinin muhakkak olduğu...
   3    — Nübüvvet: Peygamberlik müessesesinin hak olduğu...
   1. — Adalet ve ibadet: Hak ile ilâhî adaletin, zihin ve ruhlarda tes-biti ve ibadetlerle ilgili hükümlerin tebliği...
   İşte bütün bunlarda peygamberler müttefiktirler...

   Peygamberler risalet vazifelerini tebliğden dolayı insanlardan bir ücret de istememişlerdir. Üstelik insanların eza ve cefasına mâruz kalmışlardır.

   İçlerinde testere ile kesilenler ve kanları akıtılanlar olmuştur. Fakat hiç­biri davasından dönmemiştir.

   İlk peygamberden son peygambere kadar Allah rızasının üzerinde do­laştığı din, İslâm olmuştur. İslâm'dan başka din aramak; karanlık bir gaflet rehberliğinde, İblis'in ateşten izlerinin peşinde Cehennem yolcusu olmaktır...

   Allah'ın, hidayet rehberleri olarak gönderdiği peygamberlerin açtığı nur ve iman yolarından yan çizen ve kuru kafalarının karanlık boşluklarında hayat arayanlara saadet günü yok, belki azap geceleri vardır. Ne ki, tâ Âdem devrinden beri imanla küfrün, Hak ile bâtılın, fazilet ile alçaklığın ilim ve cehlin, adalet ile zulmün, medeniyet ile vahşetin mücadelesi sürüp gelmiş­tir... Bundan sonra da kıyamet sabahına kadar sürecektir...
   Allah'ın elçilerine karşı husumet cephesi kuran zalimlerin saflarını şey­tan tertiplemiştir. Şeytan kumandasında peygamberlere karşı saf tutanlar, her zaman bozguna uğramışlar; nur ve iman karşısında ayakta duramamış-lardır... Ecelin temizlik süpürgesi, her zalimin yuvasını bozmuş, her mün­kiri tahtından kara toprağa indirmiştir.

   Evet: Nusrat ve zafer rüzgârları, iman ufuklarından gelir... Peygamber­lerin davası, ilâhî bir davadır.

   Peygamberlerin kıssalarında bütün bunları birer hakikat tecellisi ola­rak görebiliriz.

   Hiçbir zâlim, Allah Teâlâ'nm kahır ve intikamından kurtulamamıştır. Öyledir de, insanlar yine ibret almaz.
   Evet:
   Son Nebi tek kılavuz uyarsın başka kime;
    
    
   O'ndan ayrılan gider ateşten bir iklime!

   Peygamberlerin feyz ü bereketiyle âlem, solmaz ve ebedî bir bahara ka­vuşmuştur.

   Peygamberlerin açtığı hidayet yolunda gidenlere iki cihanda da saadet vaad olunmuştur. Fakat münkirlerin varacağı yer Cehennemdir. O ne kötü bir durak yeridir.

   Cehennemden kurtuluş ve saadette oluş, Peygamberlerin safında yer al­makla mümkündür. Hiç kimse kendi başına bu denizi aşamaz. Allah'ın rı­zasına ermek için tek yol, tek yön işte budur.
    
   O halde:
    
   Gittiğin yol olmalı: Nebi ve ermiş yolu,
    
   O tertemiz Peygamber sana göstermiş yolu!
    
   Gayret bizden, yardım yüce Rabbimizden, O'na hamd, Resul ve Nebi­lerine selâm.  ( Peygamberler tarihi kitap , mustafa necati bursalı peygamberler tarihi , çelik yayınları , peygamberlerin hayatı , kuranda geçen peygamberler )
    
    
   Mustafa Necati Bursalı
    
    
   İçindekiler
    
   Varlık Bahçesi 5
   Varlık Bahçesine Niçin Getirildik? 5
   1. Hazreti Âdem 11
   İlk İnsan Ve İlk Peygamber 11
   Yeryüzünün İlk Sahipleri 12
   Hazret-i Âdem'in Yaratılışı 14
   Safha Safha  16
   İmtihan 21
   Hazreti Adem'e Secde 22
   Rahmetten Kovulmak 24
   İblis in Yeni Talebi 25
   Cennetten Kovulmak 26
   Hazreti Havva'nın Yaratılması 26
   Yasak Ağaç 28
   Cuma Günü 31
   Yeryüzündeki Hayat 32
   Geçim Yolları 35
   Dünya Günleri 36
   İlk İnsan Ve İlk Peygamber 37
   İki Oğul 37
   Kabil'in Felâketi 39
   Kâbe'nin İnşası 41
   Uzun Bir Hayatın Noktalanışı 42
   2.Hazret-i Şît 44
   Şît Aleyhisselâm'ın Doğumu  44
   3. Hazreti İdris 46
   Peygamber Gönderilişi 48
   4.Hazret-i Nuh 50
   Hazret-İ Nûh’un Hikmet Dolu Sözleri 54
   Cihanda İnşa Edilen İlk Gemi 56
   Emir Saati 58
   Kâfir Zevce 59
   Denizlerden Bir Âlem 62
   Tufanın Sona Erişi 62
   Yeni Dünya Ve Yeni Hayat 63
   5. Hazreti Hûd 65
   Şirk Rüzgârı 65
   Hazret-i Hud'un Peygamber Oluşu 66
   Sarsar 72
   Ve Sonrası 73
   6. Hazreti Salih 74
   Yeni Bir Kavim, Yeni Bir Peygamber 74
   Salih (Aleyhisselâm) - 75
   Peygamberlik 75
   Büyük Mucize 79
   İki Fırka   80
   Değişen Yüzler Ve Helâk 82
   7. Hazreti İbrahim 84
   Hak Dostu Peygamber 84
   Nesebi 84
   Nemrut Ve Kavmi 85
   Hazreti İbrahim’in Doğumu 85
   Benim Rabbim Kim? 86
   Peygamberlik 88
   Babanın Cevabı 89
   Bunlar Nasıl Rab Olur? 90
   Davet Çağrısı 90
   Büyük Tepki 92
   Putların Kırılıp Parçalanması 94
   Hazreti İbrahim'in Nemrud'u Susturması 96
   Hazreti İbrahim’in Ateşe Atılması 98
   Nemrud’un Hayreti 101
   Nemrud Ve Kavminin Helâkı 101
   Hazreti İbrahim'in Mısır Seyahati 102
   Tekrar Şam 105
   Ölüler Nasıl Dirilir? 105
   İbrahim Nebi'nin Hacer'le Evlenmesi 106
   Mekke'ye Hicret 107
   Hazreti İbrahim'in Duası 108
   Zemzem 109
   Cürhümlü’lerden Bir Cemaat 111
   Büyük İmtihan 112
   İblıs'ın Hüsranı . 113
   Hazreti İbrahim'e Gelen Misafirler 116
   Hazret-i İshak'ın Doğumu 118
   İmamet-i Kübra 119
   Hazreti İsmail'in Evlenmesi 120
   Kâbe'nin İnşası 122
   Cennetten Gelen Taş 123
   Hazreti İbrahim'in Kabul Olan Duası 123
   Hac Daveti 124
   Hazreti İbrahim’in Faziletleri 125
   Hazreti İbrahim'in Vefatı 127
   8.Hazret-İ Lût 128
   Hazret-İ Lût (Aleyhisselâm) Peygamberliği 128
   Bir Kavim Ki 128
   Lut (Aleyhisselâm)Un Tebligatı 129
   Azap Meleklerinin Gelmesi 130
   Kâfir Karının Hainliği 132
   Dört Şey 134
   Büyük Fırtına Ve Helâk 134
   9.Hazret-i İsmail   136
   Sıddık Nebi İsmail (Aleyhisselâm) 136
   Peygamberlik 137
   Geride Kalanlar 139
   Onun Faziletleri 140
   10.Hazret-İ İshak 141
   Hazreti İshak'ın Peygamberliği 144
   Mucizeleri 144
   11.Hazret-i Eyyüb 146
   Sabır Kahramanı 146
   Şeytan Sahnede 148
   Dua Ve Niyaz 149
   Ruhsat 151
   Bu Ne Güzel Son 152
   İbret, Hikmet 154
   12. Hazreti Yakub 155
   13. Hazreti Yusuf 155
   Yûsuf'un Bir Kardeşi Oluyor 158
   Yûsuf Halası Nezdinde 158
   Nasihat 160
   Hazreti Yûsufun Rüyası 160
   Alınan Karar 161
   Hazreti Yûsufun Kuyuya Atılması 165
   Hazreti Yûsufun Kuyudan Çıkarılması 168
   İnsanlar İçinde Feraseti Yüksek Üç Kişi 170
   Züleyha 171
   Hem Suçlu, Hem Güçlü 173
   Kanayan Eller 175
   Yûsuf (Aleyhisselâm)'In Duası 176
   Zindan 177
   İki Genç 178
   İmana Davet 179
   Hükümdarın Rüyası 181
   Zindandan Saraylara 182
   Tac Ve Taht 185
   Hazreti Yûsuf un Şan Ve Şöhreti 190
   Baba Huzurundalar 192
   İkinci Yolculuk 194
   Rica 197
   Hâlâ Yûsuf  mu? 200
   Tasın Dedikleri 201
   Cennet Kokulu Gömlek 203
   Yûsufun Kokusunu Duyuyorum 204
   Hazret-i Ya’kub'un Gözleri Açılıyor 205
   Bir Arada Geçen Yıllar 208
   Ya’kub (Aleyhisselâm)In Vefatı 208
   Uçup Giden Yıllar 209
   Hazret-i Yûsufun Vefatı 210
   14.Hazret-i Şuayb 212
   Hatibü’l-Enbiy A 212
   Peygamberlik Ve Mücadele 213
   Davet Çığırı 213
   Med Yen Halkının Helâkı 219
   Hazret-İ Şuayb Ve Eykeli'ler 220
   15. Hazreti Musa 223
   16. Hazreti Harun 223
   Cefanın Büyüğü 224
   Firavun’un Rüyası 224
   Hazreti Mûsa'nın Doğumu 225
   Bu Bebeği Kim Emzirecekti? 228
   Firavun'a Vurulan Darbe 230
   Onu Bekleyen Vazifeler 231
   Beklenmedik Hadise 231
   Mukaddes Vâdi 237
   Yola Devam 241
   Firavun'la Münazara 241
   Hazreti Mûsa’nın Duası 249
   Zehirli Nefesler 250
   Hazreti Âsiye'nin Başına Gelenler 252
   Musibetler Zinciri 254
   Yeni Bir Hâdise 254
   Karun 256
   Benî İsrail'in Mısırdan Ayrılması 258
   Müthiş Takip 259
   Büyük Mucize 260
   Yürüyüş 261
   Tûr’a Gidiş 263
   İlâhî Tecelliler 264
   Tûr'dan Ayrılış 265
   Hesap Ver 267
   Hazreti Mûsa’nın Kavmine Hitabı 267
   Tûr'a İkinci Defa Gidiş 268
   Hazreti Harûn'un Vefatı 275
   Hazreti Mûsa'nın Vefatı 275
   Hazreti Mûsa'nın Fazileti 277
   17.Hazret-İ Hızır 278
   Hazret-i Mûsa İle Hızır'ın Buluşması 279
   Hazret-i Mûsa İle Hızır'ın Yolculuğu 281
   Hızır’ın İlmi Nasıl İlimdi? 284
   Hızır Hayatta Mi? 285
   18. Hazret-i Yuşâ 287
   Hazret-İ İsmail 288
   Talût 289
   Alamet 290
   Yeni Bir İmtihan 291
   İki Ordu Karşı Karşıya 291
   19.Hazret-İ Dâvud 293
   Peygamberlik Ve Hükümdarlık 294
   Zebûr 295
   Dâvud (Aleyhisselâm)’In Fazileti 295
   Demiri Eritme Mucizesi 297
   Hikmet Ve Siyaset 299
   O Dâvacıların Haberi Sana Geldi Mi? 301
   Davud (Aleyhisselâm)’In Vefatı 303
   20.Hazret-i Süleyman 305
   Karınca Vadisi 308
   Hüdhüd 310
   Belkıs 313
   Belkıs'ın Yola Çıkması 316
   Süleyman (Aleyhisselâm)’M Vefatı 320
   Alınacak İbretler 321
   21. Hazreti Lokman 323
   Hazreti Lokman'ın Oğluna Öğütleri 324
   Onun Halk Arasında Yayılmış Hikmetleri 326
   22. Hazreti İlyas 328
   Hazreti İlyas 328
   Peygamberliği 329
   23. Hazreti Elyesa 332
   24.Hazret-i Zülkifl 335
   25.Hazret-i Yûnus 337
   Geride Olanlar 341
   Yûnus Nebi'nin Kavmine Dönmesi 342
   Bu Kıssadan Alınacak Ders 344
   26.Hazret-i Zekeriyya 345
   27.Hazret-i Yahya 352
   Yahya (Aleyhisselâm)'In Şehid Edilişi 355
   Hazret-i Zekeriyya (Aleyhisselâm)'Ln Vefatı 356
   28.Hazret-i İsa 357
   Hazret-i İsa (A.S.) Ve Hazret-İ Meryem (R. Anhâ) 357
   Adını Meryem Koydum 358
   Hazret-i Meryem'in Beyt-İ Makdis'e Teslimi , 359
   Meryem Teyzesinin Nezdinde 360
   Cebrâil'in Hazret-İ Meryem'e Hitabı 360
   Cebrâil Kendisini Tanıtıyor 361
   Hazret-i Meryem'in Hâmile Kalması 362
   Meleklerin Himayesi 364
   Âdem'in Bir Benzeri 366
   Meryem Oğlu İsâ 366
   Hazret-i İsâ Ve Meryem'in Kudüs'ten Ayrılışı 367
   İlâhî Vahye Mazhar Oluyor 367
   İmana Dâvet 368www.
   Havariler 371
   Ensârullah 376
   Havârîler Ve Habîb-İ Neccâr 377
   Hazret-i İsâ'nın Son Peygamberi Müjdelemesi 379
   İsâ Aleyhisselâm'ın Göğe Çekilmesi 380
   Allah'ın Kulu Ve Resûlü 382
   İkinci Bölüm
   Altın Sözler 386
   Hazret-i Muhammed 387
   Yaradılmışların İlki Ve En Hayırlısı 387
   Alınlarda Pırıldayan Nur 396
   Işık Üstü Işık 398
   Resûl-i Ekrem'in Soy Yönünden Eşsizliği 401
   Dede Ve Baba Abdulmuttalib 404
   Fezayı Aydınlatan Nûr 405
   Baba Ve Anne 406
   Üzerinde Hiçbir Kul Hakkı Yoktur 407
   Bekleyiş 408
   Bir Güzel Gece Ki 411
   Peygamberimizin Dünyaya Gelişleri 411
   En Mutlu An 411
   Şahit 412
   Doğan Kim? 413
   Güzel Varlığa Güzel İsim : 414
   O Gece Meydana Gelen Harikalar 415
   Sözün Kısası 416
   Çocukluk Devresi 416
   Sütanne 418
   Devlet Ki Ne Devlet? 419
   Yarılan Göğüs 421
   Nûr Çocuğun Mekke'de Dedesine Teslimi 422
   Nûr Çocuk Annesine Teslim Ediliyor 424
   Medine Ziyareti 424
   İkinci Anne 427
   Allah Resûlü Dedesiyle 427
   Abdülmuttalib'in Vefatı 428
   Ebu Tâlib 429
   Fâtıma Hatun 430
   Allah Resulü'nün İlk Yolculuğu 431
   Ay Parçası Bir Çocuk 431
   Nasıl Keşfetmişti? 435
   Kâinatın Efendisi’nin Gençlik Çağı 436
   Nebiyyi Muhteremin Koyun Gütmesi 436
   Ficar Muharebesi 437
   Ayak İzleri 439
   Melekler 439
   Yeni Bir Yolculuk 1, 440
   Nebîler Sultanının İlk Evliliği 443
   İlk İzdivaç Ve İlk Zevce 445
   Allah Resûlü'nün Erkek Çocukları Yaşamadı 446
   Allah Resûlü'nün Peygamberliği 447
   Kâinatın Efendisi 35 Yaşlarında 447
   Hz. Hatice'nin Âlicenaplığı 448
   İşte Sevgi 449
   O'nun Hakemliği 450
   Panayır 453
   Murakabe Devri Ve Kutlu Hira 456
   Nübüvvetin Başlangıcı 457
   Cebrâil'in Görünüşü 457
   Vahyin İlk Tebliği 458
   Müthiş An 459
   Varaka B. Nevfel'e Gidiş 460
   Vahyin Kesilmesi 462
   Örtülere Bürülü Nebî 463
   Tebliğ 464
   Peygamber 464
   Vahyin Tarifi 465
   Vahyin Çeşitleri 465
   Kur’an-I Kerim'in Vahyi 469
   İlk Müslümanlar 469
   Erkekler Arasında Birinci 470
   Üçüncü Ve Dördüncü Birinciler 472
   Tutuşan Gönüller 474
   Ebu Zer Gıfari 475
   Dâvet Çığırı 479
   Şimdi Cilvelerin Cilvesine Bakınız 479
   Nahle Vâdesi 482
   Erkam’ın Evi 483
   Gelen İlâhî Ferman 484
   Yine Davet 486
   İki Kişiye Dâvet 488
   Allah Resûlü'nün Safâ Tepesinden İlk Seslenişi 489
   Çılgınlık 490
   Birbiri Ardınca Gelen Âyetler 491
   Baskı 493
   Bir Elde Ay, Bir Elde Güneş 494
   Şenaat 498
   Çıldıran Küfür 499
   Îman Seli Bir Çığ Halinde .503
   Yeni Bir Deneme 506
   Ömer Müslüman Oluyor 508
   Değişen Yol 509
   Ruha Düşen Ateş 510
   Huzurda 511
   Cenâb-I Muhammed’in Dininde 513
   Açıkta Namaz 513
   Çile, Çile, Çile 513
   Ebu Fükeyhe 515
   Müslümanların İlk Hicreti 517
   Habeşistan'a Hicret 517
   Muhasara 523
   Garanik Hadisesi 524
   İslâm Denizi Fokurdamakta 526
   Ebû Tâlib Ölüm Döşeğinde 527
   Hüzün Yılı 530
   Gözleri Ufuklarda 530
   Nübüvvetin Onbırıncı Senesi Vak’aları 534
   Miraç Büyük Mucize 537
   Beytü’l-Mâmûr 541
   Miracın Armağanları 542
   Madde Âlemine Dönüş 542
   Resûl-i Ekrem (Sallallâhu Aleyhi Ve Sellem)'İn Şerefli Miracı 545
   Mucizeler 548
   Ağaç Kütüğünün Çığlık Koparması 552
   En Büyük Mucize 553
   Şairler Yere Serildi 556
   Hicret 558
   Karargâh 560
   Yol 562
   Yollarda 565
   Mağaraya Sığınma 566
   Yola Tekrar Devam 568
   Geride Olan Hâdiseler 569
   Yollar Boyunca 570
   Medine Devri 575
   Vatan Hasreti 575
   İlk Ezan 576
   Ezân 576
   Ezân-I Muhammedi 578
   Sihir 579
   Münafık 579
   Gazalar 580
   Abdullah Bin Cahş Seriyesi 581
   Kıble 583
   Bütün Yüzler Kâbe'de 584
   Yahudi Ve Münafık Ağızların Üfürdüğü Zehir 585
   Ramazan Ve Oruç 586
   Bedir Gazası 587
   Hareket 587
   Meydan 590
   Cenk Başlıyor 590
   Allah'ım Beni Mahzun Etme 592
   Esirler 598
   Esir Amca 598
   Beni Kaynuka Gazvesi 600
   Uhud Muharebesi 601
   Rüya 602
   Nebiyyi Ekrem Zırhını Giyiyor 602
   Yürüyüş 603
   Tabiye 603
   Harp 604
   Şehidlerin Defnedilmesi 612
   Uhud Şehitlerinin Mükâfatı 612
   Bir İlâhî Müjde 613
   Daima İleri 616
   Tuzak 616
   Büyük Bir Acı Daha 619
   Hendek Gazası 621
   Düşman 623www
   Allah'ın Yenilmez Arslanı 623
   Hain 627
   Altıncı Yıl 629
   Ebu Cendel'in Çilesi 631
   Hayber Gazası 633
   Büyük Birşey Oldu 636
   Hz. Ali Kâfiri Yere Seriyor 637
   Kedi Babası 639
   Köpüren Hamle 640
   Elçiler 641
   Kaza Umresi 643
   Mûte Cengi 647
   Amr Bin As Seriyesi 650
   Büyük Fethe Doğru 650
   Onbin Kandillik Ateş 651
   Sahabî Ordusundaki Haşmet 653
   Devrilen Putlar 657
   Kâbe'nin Anahtarı 658
   Kâbede Ezan 659
   Bey’at 659
   Yine Medine'ye Dönüş Var 660
   Huneyn Gazası 660
   Tâif Gazası 663
   Tebük Gazası 665
   Fazilet Yarışı 666
   Gıyabî Namaz 668
   Nurlu Levhalar 670
   Öyle Yakıcı Bir Levha Ki 672
   Eşsiz Bir Mürüvvet Örneği 673
   Merhamet, Merhamet, Merhamet! 675
   Duaları 677
   Güzellikleri 678
   Peygamber Zevceleri 681
   Kâtipleri 683
   Müezzinleri 684
   Şairleri 684
   Vedâ Haccı 689
   En Can Alıcı Nokta 693
   Avdet Ve İki Emanet 695
   Güneş Neden Tutuldu? 696
   Son Sefer 697
   Yüksek Ateş 698
   Hâlık-ı Azim'in Muhterem Peygamberi 700
   Hücrenin Dışı 702
   Peygamberimizin Hz. Ebu Bekir İle Konuşması 703
   Saadethanenin İçi 704
   Hz. Üsâme Başuçlarında 705
   Peygamberimizin İrtihali 706
   Allah Hay Ve Lâyemut 707
   Peygamber Müezzini Hz. Bilâl (R.A.) 712
   Nur Ravzası 715
   Resûl-İ Ekrem Sallâllahu 716
   Evlâtları 718
   Fâtıma-i Zehra Radıyallahu Anha 719
   Varlıkların En Yücesi 721
   Ve Kur’ân-ı Kerim 723
   Nat-ı Şerîf 730
   Kainatın Efendisinin Mübarek Hayatının Ve Asr-I Saadetin Kronolojisi 732
    
    
   Çelik Yayınları Mustafa Necati Bursalı Peygamberler tarihi kitabı nı incele diniz.
    
    
   [1]  Keşful-Hafa. 2/132
    
   [2]  En-Nisa: 165.
   [3]Feyzu 1-Kadir, 1/224.
   [4]Âl-i İmran: 80.
    
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789758596294
   MarkaÇelik Yayınevi
   Stok DurumuVar
   9789758596294

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.