• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Risalei Nurdan Portreler

   Fiyat:
   235,00 TL
   İndirimli Fiyat (%36,6) :
   149,00 TL
   Kazancınız 86,00 TL
   49,67 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo

     Kitap             Risalei Nurdan Portreler
     Yazar            Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi
     Yayınevi        Yeni Asya Yayınları
     Kağıt Cilt      1.Hamur beyaz kağıt, Şömizli Lüks 3 cilt, takım
     Sayfa Ebat   1.484 sayfa, 17x24 cm, Özel kutulu
     Yayın Yılı      1.Baskı 2008

    
    
   Risale-i Nur üzerinde ilk defa yapılan özel bir çalışma
   Risale-i Nur Külliyatı'nda adı geçen şahsiyetler...
   Peygamberlerden sahabelere, ilim dünyasından devlet adamlarına kadar uzanan tarihî çizgi...
   Ayrıca, Nur Talebeleri...
   Bediüzzaman'a İman ve Kur'an hizmetinde omuz verenler...
   Hepsini bu 3 cilt kitap setinde bulabilirsiniz.
    
    
   Yeni Asya Neşriyat tarafından hazırlanan Risalei Nurdan Portreler kitabını incelemektesiniz.
   Yeni asya yayınları Risale i Nur’dan Portreler kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
     
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

     
       TAKDİM
     
   Modernizmin yıkıcı etkilerinden biri, yaratılış ağacının en mükemmel meyvesi olan insanın Yaratıcısı ile arasındaki ilişkiyi zedelemesi olmuştur. İnsan, çoğu kez, yaratılış gayesinden ve bunu algılama çabasından uzak, hayatını "badiheva," boşa geçirmekte­dir. Bir ömür boyu, "Ben kimim, neciyim, nereden geliyorum, nereye gidiyorum?" so­rularını bir kez dahi kendine soramadan, varlığını sorgulayamadan yolculuğunu ta­mamlamakta, ebedi saadetini tehlikeye atmaktadır. Neyse ki Kur'ân, yardıma hazır ya­nı başında durmaktadır. Elini atınca ulaşabileceği kadar yakınındaki o vahyî kelamın onlarca, yüzlerce yorumu, sadece ihtiyaç duymasını beklemektedir.

   Bu yorumlardan, membaı, madeni Kur'ân olan Risale-i Nur Külliyatı, "Kur'ân'ın bu asra bakan tefsiri" olması dolayısıyla, Modernizm kurbanı günümüz insanına iki cihan saadetine yönelik tecrübe edilmiş reçeteler sunmaktadır.
    
   Risale-i Nur, müellifi Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin ifadesiyle, "doğru­dan doğruya Kur'ân'ın bahir bir burhanı ve kuvvetli bir tefsiri ve parlak bir lem'a-i i'câz-ı manevîsi ve o bahrin bir reşhası ve o güneşin bir şuaı ve maden-i ilm-i haki­katten mülhem ve feyzinden gelen bir tercüme-i maneviyesi"dir.
    
   Bediüzzaman padişahlık, meşrutiyet ve cumhuriyet gibi farklı karakterlere sahip üç devri bütün içtimaî bunalımlarıyla birlikte yaşamış, bu devirlerin buhranlarına şahitlik etmiştir. Batı kaynaklı materyalist cereyanların İslâm toprakları üzerinde­ki yıkıcı etkilerini görmüş, toplum bünyesini kemiren "zaaf-ı diyanet"ten kaynak­lanan hastalıkları teşhis ederek, "Kur'ân eczanesi"nden aldığı dersle bu hastalıkla­rın çarelerini gösteren eserlerini telif etmiştir.
    
   Risale-i Nur'un bu yönüyle anlaşılması insanlığın umumî saadeti adına büyük önem taşımaktadır. Müellifinin Külliyat hakkında, "sair ilimler ve kitaplar gibi okunmamalı" uyarısı bu "cihanşümul" özelliğe de dikkat çekiyor olmalıdır.
    
   Risale-i Nur Külliyatı gibi eserleri tam anlayabilmek, onlara bütüncül bir gözle bakmakla mümkündür. Böylesi eserleri, yazıldıkları dönemin sosyal şartlarını dik­kate alarak incelemek elzemdir. İçinden çıktığı ve sahiplenen çevreyi çözümlemek, yazarını tanımak kadar önemlidir... Bu da eserin muhtevasının her yönüyle ince­lenmesini gerektirmektedir.
    
   Risale-i Nur'un birçok dile çevrilmesi, hakkında akademik araştırma ve incele­melerin yapılması, daha iyi anlaşılması adına ortaya konan takdire şayan gayretler­dir. Esasen, Risale-i Nur metinlerine yönelik benzer çalışmalar, Bediüzzaman'ın, Nur Talebelerinin omzuna yüklediği mukaddes bir görevdir.
    
   Bediüzzaman bu görevi ve çerçevesini, "... dürus-u Kur'âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müçtehitler de olsalar, vazifeleri-ulûm-u imaniye cihetinde- yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir" ifadeleriyle belirtmiş ve tarif etmiştir. Bu yönüyle bakıldığında, Risale-i Nur'da yer alan şahıslara ait bil­giler ayrı bir önem kazanmaktadır. Bediüzzaman'ı hakkıyla tanımak ve anlayabil­mek için, büyük oranda çağdaşı kişileri de tanımanın gereği ortadadır. Bilhassa dönemin şartlarını oluşturan veya onlardan etkilenen şahsiyetlerin biyografileri ve Külliyat ile ilgilerinin bilinmesi ayrı bir önceliğe sahiptir.
    
   Antranik ile Enver Paşayı bilmeden İttihad ve Terakkiyi; Abdullah ibni Mes'ud, Abdullah ibni Ömer, Abdullah ibni Cafer, Abdurrahman bin Avf gibi Sahabeleri tanımadan Hz. Peygamber dönemini ve meselâ "Mucizat-ı Ahmediye Risalesf'ni; İmam-ı Safi ile Ebu Hanife arasındaki farkları bilmeden mezhepleri; Abdullah Cevdet'i tanımadan dinsizlik hareketlerini; Venizelos ve Lord Gürzon'u tanıma­dan Yunan ve ingiliz siyasetini; İmam-ı Rabbani ve Gazali'yi bilmeden Bediüzzaman'ın davasını ve fikrî kaynaklarını anlamak zordur.
    
   Elinizdeki eserle yapılmak istenen okuyucu ile Külliyat arasında bu bağlantıyı kur­maya yardımcı olmaktır. Risale-i Nur'da adı geçen önemli şahsiyetlerin kısa hayat hikâyelerine yer vererek Bediüzzaman ve/veya Risale-i Nur ile bağlantılarına dikkat çek­mektir. Böylece okuyucuların Risale-i Nur'a, misyonunun gerektirdiği bütünlük için­de bakabilmelerini ve bu eserleri daha iyi anlayabilmelerini sağlamaktır.
    
   Esasında biyografiler; kendi alanlarında ünlü olmuş siyasetçi, sanatçı, edebiyat­çı, fikir adamı vb. kişilerin hayatlarını anlatan ve bu kişilerin insanlığa neler ka­zandırdıklarını gözler önüne seren eserlerdir. Bir devrin aydınlatılmasında ve o devrin gereği gibi anlaşılabilmesinde biyografilerin önemi büyüktür.
    
   Bir kişinin hayatını ayrıntılı olarak veren biyografi kitapları olduğu gibi, birden çok kişinin hayat hikâyelerini bir araya getiren genel biyografi eserleri de vardır. Bunlardan bir kısmı, kaynak bir eserde yer alan kişilerin hayat hikâyelerini bir ara­ya getirirler ve söz konusu eserin daha iyi anlaşılmasını amaç edinirler.
    
   Elinizdeki bu çalışma, Risale-i Nur Külliyatında geçen şahısları ele alan bir ge­nel biyografi eseridir; bir farkla: genel biyografilerde olduğu gibi belli bir alanda ün yapmış kişileri bir araya getirmekten ziyade Risale-i Nur metinlerinde yer alan kişilere yönelik bir biyografi çalışmasıdır.
    
   Risale-i Nur Enstitüsü olarak ab-ı hayat hükmündeki Risale-i Nur'a ait eserle­rin okunmasını, anlaşılmasını kolaylaştırmak ve muhtevasının muhtaç gönüllere daha kolay ulaşmasını sağlamak gayesi ile bu çalışmayı kitaplaştırdık. Okuyucuya kolaylık açısından 1500 sayfayı aşan çalışmayı üç cilt halinde yayımladık, isimlere alfabetik sıra ile yer verdik ve oldukça ayrıntılı bir indeksi her cildin arkasına koy­duk. Kişilerin, ulaşabildiğimiz ölçüde resimlerine de yer verdik.
    
   Son olarak, bu çalışmada emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ederken sizleri eser­le baş başa bırakıyoruz.  ( Portreler kitabı , Risalei Nurdan portreler kitap , 3 cilt portreler kitabı, yeni asya neşriyat , risalei nur enstitüsü, 3 cilt risalei nurdan portreler, takım , özel kutulu , risalei nurda geçen şahıslar )
    
       
   Risale-i Nur Enstitüsü Yayınları

     
   Risalei Nurdan Portreler Kitabı nın İçeriği
     
   1.CİLT İÇİNDEKİLER
    
   Takdim
   Abbas (ra)
   Abbas İbni Mirdas (ra)
   Abdülaziz Çaviş
   Abdülkahir-i Cürcanî
   Abdullah İbni Cahş (ra)
   Abdullah İbni Ebu Evfa (ra)
   Abdullah İbni Selâm (ra)
   Abdullah Çavuş (Kula) Nur Postacısı
   Abdullah Cevdet
   Abdullah Dehlevî
   Abdullah İbni Abbas (ra)
   Abdullah İbni Amr İbnü'l-As (ra)
   Abdullah İbni Mes'ud (ra)
   Abdullah İbni Ömer (ra)
   Abdullah İbni Ubeydullahi'l-Ensarî
   Abdullah İbni Zübeyir (ra)
   Abdullah İbni Cafer (ra)
   Abdullah Yeğin
   Abdülmuttalib
   Abdurrahim Zapsu
   Abdurrahman İbni Avf (ra)
   Abdurrahman İbni Zeyd İbnu l-Hattab (ra)
   Abdurrahman İbni Ebu Bekri s-Sıddık (ra)
   Abdurrahman İbni Mülcemü'l-Haricî
   Abdurrahman-ı Tâğî
   Abdülhâkim Arvasî
   Abdülkadir-i Geylânî
   Abdülmecid Nursî (Ünlükul)
   Âdem (as)
   Adnan Menderes
   Ahmed Câmî
   Ahmed Hânî
   Ahmed Hamdi Akseki
   Ahmed İbni Hanbel
   Ahmed Şiranî (Şiranlı)
   Ahmed-i Cezerî
   Ahmed-i Rufaî
   Aişe (r.anha)
   Ali (ra)
   Ali Rıza Efendi
   Ali Suavî
   Alvarlı Hoca Muhammed Efendi
   Ammar İbni Yasir (ra)
   Amr lbnü'l-As (ra)
   Antere
   Antranik (Uzunyan)
   Aristo
   Babanzâde Ahmed Naim
   Bahira
   Barbaros Hayreddin Paşa
   Bayezid-i Bistamî
   Bayram Yüksel
   Belkıs
   Bernard Shaw
   Beyhakî
   Bezzaz (î)
   Bilâl-i Habeşî (ra)
   Bismarck
   Bişr İbnul-Bera (ra)
   Büreyde bin Husayb (ra)
   Cabir İbni Abdullah (ra)
   Cafer-i Sadık
   Cahız
   Calinos (Galenos Klaudios)
   Carud (ra)
   Cariyle (Thomas Cariyle)
   Celâl Bayar
   Celâleddin-i Harzemşah
   Celâleddin-i Süyutî
   Cemal Paşa
   Cemaleddin-i Efganî
   Cengiz
   Cercis (ra)
   Cerir İbni Abdullah (ra)
   Cüneyd-i Bağdadî
   Clemencau (Georges Clemenceau)
   Dağatır
   Davud (as)
   Descartes (Dekart)
   Dıhye (ra)
   Doktor Duzi (Reinhart Pieter Anne Dozy)
   Ebu Ali Cübbaî
   Ebu Bekir (ra)
   Ebu Cehil
   Ebu Davud
   Ebu Eyyûb El-Ensarî (ra)
   Ebu Hüreyre (ra)
   Ebu İshak-ı İsferayinî
   Ebu Katâde (ra)
   Ebu Leheb
   Ebu Müslim-i Horasanî
   Ebu Nuaym
   Ebu Saidi'l-Hudrî (ra)
   Ebu Süfyan İbni Haris İbni Abdülmuttalib (ra)
   Ebu Süfyan (ra)
   Ebu Talha (ra)
   Ebu Talib
   Ebu Tayyib
   Ebu Zerr-i Gıfarî (ra)
   Ebu'l-Alâi'l-Maarrî
   Ebu'l-Hasan-ı Şazelî
   Edward Gibbon
   Eflâtun (Platon)
   Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
   Enes İbni Malik (ra)
   Enver Paşa
   Eşref Edip Fergan
   Evliya Çelebi
   Eyyûb(as)
   Fahreddin-i Râzî
   Farabî
   Fatıma (r.anha)
   Firuz Âbâdî
   Ford
   İndeks
    
     
      2.CİLT İÇİNDEKİLER
    
    
   Takdim
   Fuat Sirmen
   Fuzulî-i Bağdadî
   Gandhi
   Gaylan İbni Selemeti's-Sakafî (ra)
   Gladstone (William Edward Gladstone)
   Goethe
   Gustave Le Bon
   Haccac-ı Zalim
   Hacer
   Hafız-ı Şirazî
   Halid İbni Sinan
   Halid İbni Velid (ra)
   Hammad İbni Seleme
   Harirî
   Haris İbni Hişam (ra)
   Hasan (ra)
   Hasan-ı Basrî
   Hasanü'l-Benna
   Hasan Fehmi Bey
   Hasan Sabbah
   Hatem-i Taî
   Hatıb İbni Beltea (ra)
   Hatice (r.anha)
   Hayatü'l-Harranî
   Hayim Naum
   Herakl (Herakleios)
   Hızır Bey Çelebi
   Hızır (as)
   Hilmi Uran
   Hindenburg (Paul Von Hindenburg)
   Hoca Tahsin
   Hubeyb İbni Yesaf (ra)
   Hud (as)
   Huzeyfe Bin Yeman (ra)
   Huzeyme Bin Sabit (ra)
   Hübel
   Hülâgû
   Hüseyin Cahit Yalçın
   Hüseyin-i Cisrî
   İbni Abdi'l-Berr
   İbni Adyy
   İbni Ataullah El-İskenderî
   İbni Cerir-i Taberî
   İbni Ebu Şeybe (Ebu Bekir İbni Ebu Şeybe)
   İbni Hacer El-Askalanî
   İbni Hümam
   İbni Kayyime'l-Cevzî
   İbni Mace
   İbni Seyyidi'n-Nâs
   İbni Sina
   İbni Veheb
   İbni Teymiye
   İbni Farıd
   İbrahim (as)     
   İbrahimi Dessukî
   İbrahim Hakkı (Erzurumlu)
   İdris (as)
   İkbal
   İkrime Bin Ebu Cehil (ra)
   İmam-ı Bağavî
   İmam-ı Buharî
   İmam-ı Busayrî
   İmam-ı İbni Fûrek
   İmam-ı İbni İshak
   İmam-ı Malik
   İmam-ı Muhammed
   İmam-ı Mücahid
   İmam-ı Zeyd (Zeyd İbni Zeynelabidin)
   İmam-ı Azam Ebu Hanife
   İmam-ı Eş'arî
   İmam-ı Gazalî
   İmam-ı Rabbani
   İmam-ı Şa'ranî
   İmam-ı Şafiî
   İmran İbni Husayn (ra)
   İmrü'l-Kays
   İsa (as)
   İskender-i Rumî
   İsmail (as)
   İzmirli İsmail Hakkı
   Kabü'l-Ahbar
   Kadı İyaz
   Karun
   Katâde Bin Diame
   Katâde Bin Numan (ra)
   Kâzım Karabekir
   Kisra II. Hüsrev Perviz
   Kristof Kolomb
   Kuss İbni Saide
   Kuşem İbni Abbas (ra)
   Lamartin (Alphonse de Lamarcine)
   Lebid Ibni Rebia (ra)
   Lord Gürzon (George Nathaniel Marki Curzon)
   Lût (as)
   Mahmut Şevket Paşa
   Manastırlı İsmail Hakkı
   Marmaduke Pickthall
   Ma'ruf-u Kerhî
   Maurice Bucaille
   Mehdî-i Abbasî
   Mehmed Akif Ersoy
   Mehmed Zahid Kevserî
   Me'mun (Ebu Cafer Abdullah Me'mun)
   Mevlâna Halid-i Bağdadî          
   Mevlâna Câmî  
   Meryem           
   Mevdudî (Ebul-Alâ El-Mevdudî )
   Mikail (as)        
   Mikdad İbni Amr (ra)     
   Mimar Sinan    
   Mustafa Paşa  
   Mizancı Murad 
   Moliere
   İndeks 
    
    
      3.CİLT İÇİNDEKİLER

   Takdim         
   Muallim Cûdî          
   Muaviye (ra)
   Muaz İbni Cebel (ra)
   Muhammed Abduh
   Muhammedü'l-Bâkır Muhyiddin-i Arabî
   Mûsa Bekûf 
   Mustafa Sabri Efendi
   Mustafa Sungur     
   Müseylime-i Kezzab
   Müslim İbni Haccac
   Namık Kemal          
   Namık Gedik           
   Nasırü'd-Din-i Tûsî
   Nasreddin Hoca     
   Necaşî          
   Necati Lügal
   Necmeddin-i Kübra
   Nehru           
   Nemrud İbni Kenan
   Nevzat Tandoğan  
   Nihat Yazar 
   Nikola Nikolaviç     
   Niyazi-i Mısrî
   Nuh (as)       
   Nuşirevan-ı Âdil     
   Orhan Gazi
   Osman (ra)
   Ömer Ferid Kam
   Ömer Hayyam
   Ömer İbni Abdülaziz
   Prens Sabahaddin
   Rahmetullah El-Hindî
   Recep Peker
   Re'fet Barutçu
   Rüstem-i İranî (Rüstem-i Zâl)
   Sa'd İbni Ebu Vakkas (ra)
   Sa'd-ı Taftazanî
   Sadi-i Şirazî
   Said Halim Paşa
   Said İbni Zeyd (ra)
   Salih (as)
   Salih Özcan
   Salih Yeşil
   Selânikli Mehmet Enis Efendi
   Seleme Bin Ekva (ra)
   Selmanü'l-Farisî (ra)
   Seyf İbni Zîyezen
   Seyyid Abdülkerim
   Seyyid Ahmed-i Bedevî
   Seyyid Şefik (Seyyid Mehmet Şefik Arvasi)
   Seyyid Şerif Cürcanî
   Sıddık Süleyman (Kervancı)
   Sokrar
   Sultan Abdülaziz
   Sultan Mahmud
   Sultan Reşad
   Sultanü'l-Ulema Bahaeddin Veled
   Süfyan İbni Uyeyne
   Süheyl İbni Arar (ra)
   Süleyman (as)
   Süleyman Paşa
   Süleyman Rüştü Çakın
   Şah-ı Nakşibend
   Şerif Saadeddin Paşa
   Şeyh Sünusî (Şeyh Ahmed eş-Şerif Es-Sunusî)
   Şeyh Bahid Efendi
   Şeyhü'l-Cebel
   Şuayb (as)
   Şükrü Kaya
   Şükrü Saraçoğlu
   Taberanî
   Tahirî Mutlu
   Talha Bin Ubeydullah (ra)
   Tevfik İleri
   Thomas Arnold
   Troçki
   Ukayl İbni Ebu Tâlib (ra)
   Ukkaşe İbni'l-Muhasıni'l-Esedî (ra)
   Ümmî Sinan
   Ummii Cemil
   Ümmü Eymen (r.anha)
   Ümmü Fadl (r.anha)
   Ümmü Haram (r.anha)
   Ümmü Mabed (r.anha) (Âtiket Binti Halid)
   Ümmü Seleme (r.anha)
   Ümmü Süleym (r.anha)
   Üsame Bin Zeyd (ra)
   Üzeyir (as)
   Veheb İbni Münebbih
   Vehbi Efendi
   Velid İbni Muğire
   Venizelos (Eleftherios Venizelos)
   Veysel Karanî
   Victor Hugo
   Wilson (Thomas Woodrow Wilson)
   Yakub (as)
   Yezid
   Yıldırım Bayezid
   Yunus (as)
   Yusuf (as)
   Yusuf Ziya Yörükhan
   Zemahşerî   
   Zembilli Ali Efendi
   Zeyd İbni Harise (ra)
   Zeynelabidin           
   Zeynep Binti Cahş (r.anh)
   Ziya Nur Aksun      
   Ziya Paşa     
   Zübeyir Gündüzalp
   Zübeyir İbni Avvam (ra)
   Züleyha        
   Zülkarneyn  
   İndeks           
    
    
     
   Yeni Asya Neşriyat tarafından hazırlanan Risalei Nurdan Portreler kitabını incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789944193030
   MarkaYeni Asya Neşriyat
   Stok DurumuVar
   9789944193030

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.