• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Saliha Hanımlar 1-2 Kitap Set

   Fiyat:
   78,00 TL
   İndirimli Fiyat (%34,6) :
   51,00 TL
   Kazancınız 27,00 TL

   Kitap            Saliha Hanımlar 1-2 Kitap Set
   Yazar            Selim Uğur - Hacer Uğur
   Yayınevi       Semerkand Yayıncılık
   Kağıt Cilt      2. Hamur, Karton Kapak, 2 Cilt Takım
   Sayfa  Ebat  248 sayfa + 200 Sayfa - 13,5x21 cm
   Yayın Yılı      2019 - 2020   Saliha Hanımlar 2 kitap serisi ni incelemektesiniz.
   Semerkand yayınları Saliha Hanımlar kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2   Çocuk, varlığıyla büyük bir nimettir ve bir nimet ne kadar değerliyse o derece ağır bir külfete sahiptir. Bundan dolayı başta peygamberler ve sahâbe nesli olmak üzere tüm insanlık, çocuk meselesinde çok ağır imtihanlara tabi tutulmuşlardır. Çocuk, yokluğuyla da ağır bir imtihan olarak onların karşısına çıkmıştır. Bugün bizler de hem varlığıyla hem yokluğuyla bu önemli nimetle her an imtihan edilmekteyiz.

   Hâl böyle olunca her anne ve babanın en öncelikli meselesi; çocuklarını iyi yetiştirmek, onları iman, ihsan, irfan ve hikmet noktasında bir seviyeye erişebilmelerini sağlamaktır. Ancak her anne ve babanın itiraf edeceği üzere bu iş çok da kolay değildir. Her ne kadar zor olsa da bizlere emanet edilen çocuklarımızın iyi bir şekilde yetiştirilebilmesi bizim en aslî vazifemizdir.

   Bu aslî vazifemizi yerine getirebilmemiz için bize iyi örnekler, ideal numuneler, bu zorlu işin üstesinden nasıl gelebileceğimizi bizlere gösterecek doğru bilgiler gerekir. Rabbimden niyazım odur ki bu kitabın; az da olsa bu sahada insanımıza bir katkı sağlaması, eksiklerin tamamlanmasına, yanlışlıkların giderilmesine, aşırılıkların önlenmesine yardımcı olmasıdır.


   ÖNSÖZ

   Bu çalışmada Hz. Havva validemizden başlayarak ya­kın döneme kadar yaşamış, bazı saliha hanımlardan bahset­tik. Neredeyse tamamında kuvvetli iman, gece ve gündüz ibadetleri, Allah yolunda hizmet, helâl lokma, tam tesettür, haramlardan uzak durma, Allah için sevme ve sadıklarla beraber olma gibi vasıflar ortak. Bununla birlikte içinde ya­şadığı döneme, şartlara göre bazılarında hamiyet ve şecaat ahlâkının daha ön planda olduğu görülüyor. Şüphesiz onlar da çok iyi müslümanlar ve faziletli kimseler. Tefekkür naza­rıyla yaşadığımız çağa baktığımızda toplumumuzun bu va­sıfların hepsine, ayrı ayrı muhtaç olduğunu söyleyebiliriz.

   Şunu belirtmek isteriz ki İslâm için fedakârlık eden ve vefatından sonra da unutulmamış faziletli annelerimiz şüphesiz sadece bu hanımlar değil. Bu çalışmayı bütün annelerimizin hürmet ve muhabbete layık olduğu idraki içerisinde hazırladık. Şimdilik kitapta zikredilen saliha va­lidelerimizin yâdının kâfi olduğunu düşünüyor ve sadece birini dahi tam anlamıyla model aldığımızda dünya ve ahiretimizin çok daha güzel olacağına inanıyoruz.
   Şüphesiz manen donanımlı saliha bir hanımdan en bü­yük yararı onun elinde yetişecek yeni nesillerimiz görecek­tir. Zira bahsettiğimiz annelerin terbiyesinde nice büyük zatlar yetiştiğine tarih şahitlik etmiştir. Bundan sonra da, saliha hanımların elinde nice seçkinler ve salihalar yetiş­mesi duasıyla...

    
   İçindekiler

   Önsöz    

   Asr-ı Saâdet Öncesi Bazı Faziletli Anneler

   Hz. Havva              13
   Hz. Hâcer               17
   Hz. Musa'nın Annesi ve Hz. Asiye       24
   Hz. Meryem           30

   Ümmehâtül Müminînden Bazı Anneler


   Ümmehâtü'l-Mü'minîn-Ezvâc-ı Tâhirât  39
   Hz. Hatice [r.anhâ] 41
   Müminlerin Annesi: Hz. Âişe [r.anhâ] 45
   Ümmü Seleme [r.anhâ]          51
   Mâriye [r.anhâ]       61

    
   Asr-ı Saâdet'ten Bazı Sahabi Anneler

   Hz. Hasan ve Hüseyin'in Annesi: Hz. Fâtıma [r.anhâ]          69
   Hz. Ali'nin Annesi: Fâtıma Bint Esed [r.anhâ]      75
   Hz. Âişe'nin Annesi: Ümmü Rûmân [r.anhâ]        80
   Ümmü Eymen [r.anhâ]           85
   Hz. Esmâ [r.anhâ]   90
   Ümmü Hânî Fâhite [r.anhâ]   96
   Hz. Zübeyr'in Annesi: Safıyye [r.anhâ] 100
   Ümmü Süleym [r.anhâ]          107
   Sümeyye [r.anhâ]   111
   Ümmü'd-Derdâ [r.anhâ]         115

   Asr-ı Saâdet Sonrası Bazı Sûfî Hanımlar

   Râbia el-Adeviyye [r.aleyhâ]  123
   Muâze [r.aleyhâ]     128
   Seyyide Nefise [r.aleyhâ]       133
   Şe'vâne [r.aleyhâ]   138
   Ümmü Ali Fâtıma [r.aleyhâ]  142
   Ümmü Harun [r.aleyhâ]         147
   Tuhfe [r.aleyhâ]      151
   Zübeyde [r.aleyâ]    156
   Şah-ı Geylânî'nin [k.s] Annesi: Ümmü'l-Hayr Fâtıma          160
   Kureyşiyyetü'n-Neseviyye [r.aleyhâ]     167
   Reyhâne Valiha [r.aleyhâ]      171
   Meymûne [r.aleyhâ]               176
   Mümine Bint Buhlûl [r.aleyhâ]              181
   Âişe Bint Said [r.aleyhâ]        186
   Râbia Bint İsmail [r.aleyhâ]    1"
   Ümmü Abdullah [r.aleyhâ]    i94
   Fidda [r.aleyhâ]      199

   Ecdadımızdan Bazı Saliha Anneler

   Valide Sultanlar      205
   Hatice Hatun           210
   Bilecikli Hüseyin'in Annesi    2İ5
   Nene Hatun            22
   Şerife Bacı              231

   ÖNSÖZ

   Âlemlerin Rabb'i olan Allah'a hamd ve sena olsun. Kalplerimizin ilacı, peygamberler serveri Muhammed Mus­tafa efendimize salât ve selâm olsun. Yine salât ve selâm Gönüller Sultanı Efendimiz'in âl ve ashabına olsun.

   Saliha Hanımlar (I) kitabımızın önsözünde İslâm için fedakârlık eden ve vefatından sonra da unutulmamış fazi­letli annelerimizin sadece kitapta zikrettiğimiz saliha ha­nımlardan ibaret olmadığını özellikle belirtmiştik. Bu ki­tabımızda da kaldığımız yerden büyüklerimizi anlatmaya, onların örnek yaşantılarından modern hayata dair ibretler çıkarmaya devam ediyoruz.

   Kitabımıza Peygamber Efendimiz'in bazı hanımlarını, müminlerin annelerini anlatarak başladık. İkinci bölümde Peygamber Efendimiz'i görüp iman ederek sahabelik mer
   tebesine ulaşmış hanımlarla devam ettik. Elbette bu bölü­mün başında Peygamberimiz'in mübarek kızları, Zeyneb, Rukıyye ve Ümmü Külsûm annelerimizin hayır ve bereket kaynağı hayatlarına da yer verdik (Peygamber Efendimiz'in bir diğer kızı Fâtımatü'z-Zehrâ validemize ilk kitapta yer vermiştik). Son bölümde ise Peygamber Efendimiz zama­nında yaşamamış ancak sinesi peygamber sevdasıyla yan­mış sûfî hanımlardan bahsettik. Onlar belki sahabilik fazi­letine ulaşamadılar ama asırlar sonrasında bile Asr-ı saâdet edebiyle yaşamanın mümkün olduğunu gösterdiler.

   İslâm toplumunu ve müslüman aile yapısını tehdit eden pek çok unsurla mücadele ettiğimiz bu zamanda saliha vali­delerimizin ortaya koyduğu örnekliğe daha fazla muhtacız. Onların ibretlik hayat hikâyeleri her türlü zorlukta müstakim kalabilmenin, Allah Teâlâ'ya layık bir kul, Peygamberimiz'e layık bir ümmet olabilmenin ipuçlarıyla dolu.

   Çalışmamızın bizlere ve okuyucusuna iki cihan saade­ti yolunda fayda vermesini Cenâb-ı Hak'tan niyaz ederiz. Namazda her oturduğumuzda, Tahiyyat'ta okuduğumuz bir dua ile bitirelim: Selâm bizlere ve Allah'ın salih (sali­ha) kullarına olsun.


   İçindekiler

   Önsöz         9


   Ümmehâtü'l-Mü'minînden Bazı Anneler

   Şevde bint Zem'a [r.anhâ] 13
   Hafsa bint Ömer [r.anhâ] 17
   Cüveyriye bint Hâris [r.anhâ] 22
   Zeyneb bint Cahş [r.anhâ] 27
   Zeyneb bint Huzeyme [r.anhâ] 33
   Ümmü Habîbe Remle bint Ebû Süfyân [r.anhümâ] 36
   Safiyye bint Huyey [r.anhâ] 42
   Meymûne bint Hâris [r.anhâ] 46
   ASR-I SAÂDET'TEN BAZI SAHABİ HANIMLAR

   Resûlullah'ın Kızı Zeyneb [r.anhâ] 53
   Resûlullah'ın Kızı Rukıyye [r.anhâ] 58
   Resûlullah'ın Kızı Ümmü Külsûm [r.anhâ]         61
   Rubeyyi' bint Muavviz [r.anhümâ] 64
   Havle bint Sa'lebe [r.anhâ] 69
   Ümmü'l-Fazl Lübâbe [r.anhâ] 75
   Ümmü Ma'bed Âtike [r.anhâ] 81
   Âtike bint Zeyd [r.anhâ] 87
   Hind bint Amr [r.anhâ] 92
   Zeyneb bint Muâviye [r.anhâ] 97
   Esmâ bint Yezîd [r.anhâ] 101


      
     Asr-ı Saâdet Sonrası Bazı Sûfî Hanımlar

   Güneş Gibi Bir Eş: Zeyneb bint Hadir [r.aleyhâ]         107
   Dervişlerin Annesi: Şems Ümmü'l-Fukara [r.aleyhâ]    111
   Ramazan-ı Şerifle İhsana Eren Hanım:
   Ümmü Muhammed [r.aleyhâ] 115
   Hz. Ömer'in [r.a] Torunu: Ümmü Âsim [r.aleyhâ]       119
   Mâsivadan Arınmış Selim Bir Kalp:
   Ubeyde bint Ebû Küllâb [r.aleyhâ] 123
   İstikamet Ehli Bir Sûfî Hanım: Tilmîze [r.aleyhâ]        127
   Hem Derviş Hem Edibe: Sıdkî Emetullah Hanım         131
   Ömer b. Abdülaziz'in [R.aleyh] Kız Kardeşi:
   ÜmmüT-Benîn [r.aleyhâ] 135
   Nüseybe bint Selmân [r.aleyhâ] 139
   İbnü'l-Arabî'nin [k.s] Annesi: Nur el-Ensâriyye [r.aleyhâ]    143
   İbnü'l-Arabî'nin Manevi Annesi:
   Fâtımabintü'l-Müsennâ [r.aleyh â] 147
   Fahreveyh bint Ali [r.aleyhâ] 152
   Endülüs Saraylarından Esir Pazarına Bir Saliha:
   Büseyne [r.aleyhâ] 156
   Habîb el-Acemî'nin Hanımı: Amre [r.aleyhâ]      160
   Kur'an'la Yükselen Sûfî Hanım:
   Âişe el-Mennûbiyye [r.aleyhâ] 164
   Fıkıh Sevdalısı Bir Hanım: Fâtıma
   es-Semerkandiyye [r.aleyhâ]  168
   Resûl Âşığı Bir Sûfî Hanım: Âişe el-Bâûniyye [r.aleyhâ]       172
   Sarayda Bir Sûfî Hanım: Âdile Sultan       175
   Ehl-i Beyt Muhabbetiyle Şiirler Yazan Şeref Hanım    179
   Misafirperverlikle Yükselen Hatun Ana [r.aleyhâ]       184
   Eser Sahibi Bir Sûfî Hanım: Emine Cavide [r.aleyhâ] 189
   Veba Salgınında Vefat Eden Bir Saliha:
   İsmet Hatun [r.aleyha]  193

    
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786051594789
   MarkaSemerkand Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786051594789

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.