• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Sohbet Tadında Evlilik Ehliyeti, Kadın İlmihali

   Fiyat:
   120,00 TL
   İndirimli Fiyat (%43,3) :
   68,00 TL
   Kazancınız 52,00 TL
   Aynı Gün Kargo

   Kitap              Sohbet Tadında Evlilik Ehliyeti Kadın İlmihali     
   Yazar             Esma Muratoğlu  
   Yayınevi         Muallim Neşriyat
   Kağıt - Cilt      Sarı şamua kağıt, Citli 
   Sayfa - Ebat   352 sayfa , 17x24 cm
   Yayın Yılı        2015

     
    
   Sohbet Tadında Evlilik Ehliyeti Kadın İlmihali kitabı nı incelemektesiniz.  
   Esma Muratoğlu Sohbet Tadında Evlilik Ehliyeti Kadın İlmihali kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

     
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
    
    
      Önsöz
    
   "Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adı ile" söze ve işe başlarım.
    
   Bütün âlemleri yoktan var eden, varlığından bizleri haberdar eden, kul­larından mü'minlerin kalblerini marifetinin nuru ile pırıldatan, Âdem'in nesli dizisini bir inci tanesi gibi zaman ipine dizen, zamanı ve mekânı, yeri ve göğü Muhammedî nurun şerefine halkeden Allah'a, ucu bucağı olmayacak şekilde hamd ederim. Kitabı Kerîmindeki harfler sayısınca, bütün mahlukatı adedince ve bütün nefesler miktarınca hamd O'na mahsustur.
    
   Yâ Rabbi! Ey hamd, şükür ve senanın tek sahibi! Benim sözlerimi, söz sultanlarının ve velîlerinin sözleri gibi gönül uyana ve kalbe safa verici et. Ve beni bâtıl bir söz söylemekten muhafaza buyur. Rahmet ve yardımını ben­den esirgeme ki, menzilime varabileyim.
    
   Salât ve selâm, iki cihanın saadet güneşi, bütün yaratılmışların en hayır­lısı, peygamberlerin hâtemi, velîlerin feyiz kaynağı ve âşıkların medâr-ı ifti­harı cenâb-ı Muhammed sallallâhu 'aleyhi ve sellem'in üzerine olsun.
    
   Allah'ım! Ezelden ebede kadar malumat-ı ilahîyen adedince efendimiz, sultanımız, göz ve gönül nurumuz Hazret-i Muhammed'e, âl ve ashabına salât ve selâm indir. O ki, insana insanlığın mertebesini buldurdu. Kız çocuklarını, sırf kız olarak dünyaya geldikleri için diri diri toprağa gömülmekten kurtardı. Güzel cennetleri annelerin ayağı altına serecek kadar annelere kıymet biçti ve onları baş tacı etti.
    
   Evet, însanın erkek veya kadın olarak dünyaya gelmesi, Mekke'de, İstanbul'da veya Nil nehrinin kenarında doğması kendi elinde değildir. Güzel olması, çirkin olması, beyaz veya siyah olması da öyle. Eğer herkes kendi ar­zusu üzere yaratılsaydı, kimi Yusuf, kimi Züleyha, kimi Mecnun, kimi Leylâ olmak isterdi.
    
   Aslında insan cennet gülistanından dünya toprağına indirilmiştir. İlk in­san ve ilk peygamber Hazret-i Âdem güzel cennetlerde tek başına bırakılma­mış, ona bir eş, bir gönül okşayan hayat arkadaşı da verilmiştir. Demek ki ne erkek tek başına bir murada erebilir, ne de kadın. Bu iki varlığın bir araya gelmesinden insanlığın baharı fışkırmıştır.
    
   Erkek ve kadın, bir elmanın iki parçası gibidir, ikisi bir araya geldiğinde ancak varlık tamam olmaktadır. Bir kimsenin çıkıp "ben senden üstünüm", öbürünün "hayır ben daha üstünüm" demesi bir şey ifade etmez, üstünlük ancak takva iledir, kim Rabbinin makamından korkar, kulluğunu eksiksiz ya­par, İslâmı tam olarak yaşarsa, Allah katında o makbuldür. Yarın insana "sen kimin oğlusun?" demiyecekler, fakat "ne getirdin?" diyeceklerdir.
    
   Bir kadın gün görmemiş inci kadar güzel, Züleyha kadar şanlı olsa da eğer îmanı yoksa, Allah indinde hiçbir kıymeti yoktur. Yine erkek de öyle... İnsanı meleklerin fevkine çıkaran, daha da ileri götüren îmandır.
    
   Evet:
   İmandan mahrumiyet sıcak yarada kezzap,
   Sonu gelmez nedamet ve haşmetli bir azâb!
    
    
   Âlemde kadın erkeğin, erkek kadının yerini almaya kalkarsa cihanın dü­zeni altüst olur. Nitekim dünyamız huzura hasrettir. Aslında insanın mayası cennette yoğruldu ve oradan dünya toprağına indirildi, insan için tekrar cen­nete dönmek de var, felâket yurdu olan cehenneme düşmekte...
    
   Ne cennet sadece erkeklerin, ne de dünya sadece kadınların. Hem dün­yada hem cennette erkek ve kadın beraberdir. Çünkü neslin devamı bu iki varlığın birleşmesiyle mümkündür, öyledir de, nice zaman nice insanlar ka­dınları horlamış, aşağılamış, bir eşya gibi alıp satmıştı. Ancak Yüce İslâm ona inciden saraylar hazırlamış ve onu cennet hurilerinin fevkine çıkarmıştır. Cennete giren bir dünya kadını, hurilerden çok daha güzel olacaktır. Çünkü, Huriler bir emek, bir gayretle cenneti haketmiş değildir. Allah Teâlâ onları cennet için yaratmıştır. Dünya kadınları ise, yani Müslüman hanımlar; namaz, oruç, hac, zekât ve daha nice güzel ibâdetlerine mukabil olarak Allah'ın keremiyle cennete girerler.
    
   Hattâ hadis-i şerifte:
   "Kadın, beş vakit namazını kıldığı, orucunu tuttuğu, ırzını koruduğu ve ko­casına itaat ettiği zaman cennete girer" buyurulmuştur.
    
   O halde, kadın ve erkek cenneti dünyada iken kazanacaktır. Hiç birşey yapmadan ve îmân ehli olmadan, Allanın emrinde yaşamadan "ben gider de cenneti ahirette kazanırım" demek ahmaklık alametidir.
    
   Tek, misli ve benzeri olmayan sadece Allahü Teâlâ'dır. Allah'tan başka her şey çifttir.
   Serçe kuşunun, arının, karıncanın, ceylânın, kekliğin eşi olur da insanın olmaz mı? Gözle görülmeyecek kadar küçük canlıların bile erkeği dişisi var­dır. Çünkü Azîz ve Celîl olan Allah her mahlûku çift olarak yaratmıştır. Evet, ne yüce sübhandır, O yaradan ki:
    
   "Bütün o çiftlerin hepsini yarattı."1
    
   "Bu itibarla dünyadaki şeylerin hepsi, bir zıddı veya benzeri yahut da herhangi bir bileşimi ve karşıtı bulunması yönüyle çifttirler. Meselâ cisim ve ruh, madde ve kuvvet, cevher ve araz, iç ve dış, yer ve gök, karanlık ve ay­dınlık, dünya ve âhiret gibi ki, elektrik bile artı ve eksi diye ikiye ayrılıyor, o halde "Halakal ezvâce = Çiftleri yarattı" demek, "bütün çeşit ve sınıflarıyla âlemi yarattı" demeye eşittir. Ancak burada asıl sevk, bütün âlemin yaratı­lışını anlatmak değil, bir ortak ve benzeri bulunan bütün eşlerin, bütün çift­lerin yaratılmış olduğunu ve dolayısıyla yaratılmışın yaratıcıya eş olama­yacağını anlatarak, yaratıcının böyle şeylerden tenzih edilmiş olduğunu ve birliğini ispat etmektir.
    
   Bundan başka "Ezvac", "Çiftler", denmesinde diğer bir nükte daha vardır ki, insan hayatı için önceki nimetlerden daha fazla önem taşıyan evlenme ni­metinin yaratılmasına işaretle şükre yöneltmeyi ifade eder." 2
    
   1 Yasin, 26
   2 Hak Dini Kur'an Dili, 6-415.
    
   Âlemde hiç kimse kendi yiğitliğiyle ve gayretiyle erkek veya kadın ol­mak kudretine sahip değildir. Erkeği erkek, kadını kadın olarak Yaratan an­cak Allah'tır. Demek ki insanın erkeği olmadığı zaman dişisi, dişisi olmadığı takdirde de erkeği tek başına bir işe yaramaz. Erkek ile dişi birbirini tamam­layan unsurlardır. İki varlığın bir araya gelmesinden bir başka hayat vücut bulmaktadır. Ne erkek tek başına, ne de kadın tek başına çocuk sahibi ola­maz. Neslin devamı çiftlerin birleşmesiyle mümkündür.
    
   Yine erkeğin yerini de, kadının mevkiini de Allah Teâlâ tayin etmiştir. O'nun emirleri gölgesinde yaşayanlara huzur cennetleri, dîdâr neş'eleri var­dır. Kendi kafasının doğrultusunda gidenlere acıyan olmamış ve onların sonu hüsrandır.
    
   Kadının erkekliğe heves etmesi uygun olmadığı gibi, bir erkeğin de kadın gibi hareket etmesi abestir. Ne kadın erkek olabilir, ne de erkek çocuk doğu­rabilir. Yani herkesin yaratılışı ve vazifesi başka başkadır.
    
   Ne erkek başıboş bırakılmıştır, ne de kadın. Allah Teâlâ herkes için bir hudut çizmiştir, haddi aşanlar ve şeytanların ardınca gidenler hayati yor­gunluklarını cehennemin ateşten duvarlarına yaslanarak gidermeye çalışa­caklardır.
    
   Kadını sokaklara salıp sonra içeri alamayan ve her şeye kadını âlet eden insanların dünyasında yaşıyoruz. Huzuru sokakta arayan kadın hiçbir zaman muradına eremez. Gün görmemiş incilerden daha kıymetli olan annelerimizi, ninelerimizi ve Müslüman hanımlarımızı tenzih ederek söylemek gerekirse, bugün kadınlar felâket günlerini yaşamaktadırlar.
   Çıplaklık ve hayâsızlık bir taun hâlini almıştır. Anadan üryan sokak so­kak gezen kadının artık kaybedecek bir şeyi kalmamıştır.
    
   Evet:
   Kadın veda ederse iffet ve hayasına,
   Başını vuracaktır dalâlet kayasına!
    
   Paristeki kâfir modacı bir şey icat etsin de ertesi gün İstanbul'daki bazı ahmakların onu hemen alıpta baş tacı edinmemesi görülmemiştir. Aslından ve özünden bu kadar kopmak, kendisini kâfirlerin uydusu hâline getirmek akıl alacak işlerden değildir. Kalbler harap mezarlara dönünce, gönüllerden Allah ve Resul muhabbeti silinince başka ne beklenebilir ki?...
    
   İki cihanda misli bulunmayan Rahmet Nebisi buyuruyorlar ki:
   Sizden öncekilerin örf ve âdetlerine karış karış, adım adım, uyacaksınız. Hatta onlardan biri kelerin yuvasına girmiş olsa; siz de girecek ve hatta on­lardan biri cadde ortasında hanımı ile cinsî münasebette bulunmuş olsa, siz de aynı şeyi yapacaksınız."
    
   İnsafla, iz'anla hâdiselere nazar edersek, böyle bir felâketin içine düştüğü­müzü görürüz. Biz nefsimize ve neslimize acımazsak, bize kim acıyacaktır?
    
   Deva bulmaz derdin en belâlısı "Tesettür "mes'elesidir. Kadını açıp sa­çıp meydan padişahları gibi sokağa bırakmak medenilik(!) Allah emrince ör­tülere bürünmek ve iffetini korumak irtica olursa, böyle bir gecenin hayırlı sabahlara çıkması beklenemez. Koca devletin yapacak bir başka işi yokta yavrularımızın başındaki türbanla uğraşıyor. Koca koca adamlar günah ku­tusuna (televizyona) çıkıp fetva veriyor. Bu kadar iz'ansızlık ve irfansızlık nerede görülmüştür?
    
   Bu eserimizde;
   İnsanın yaratılışı
   Erkeğin, kadının yeri
   Tesettür
   İzdivaç ve aile hukuku
   Nikah, boşanma
   İbadet ve ilmihal gibi hususlar dile getirilecektir.
    
   Genç, ihtiyar, erkek, kadın, gelin ve kız herkese mutlaka lâzım olan dinî bilgiler ve fıkıh ölçüleri, yine herkesin anlayabileceği bir üslup ve lisanla is­tifadenize sunulmaktadır. "Ben gönlümce yaşarım, bir hudut tanımam" ha­vasına girmek ve bulanık sular misâli kara kuyulara akmak insanın şanına lâyık değildir. Çünkü her insan hayatından, gençliğinden, malından, kazan­cından, yaşayışından, ailesinden ve çoluk çocuğundan hesaba çekilecektir. 0 bir sokak kedisi değildir ki, kuş avlamak sevdasına düşsün...

   Yine üstünlük, soy-sop, zenginlik, güzellik, gençlik, ihtiyarlık, Türklük, Araplık ile değil, takva iledir. Kim Allah Teâlâ'dan daha çok korkar, Allah'ın emirlerine sarılır, Resulünün Sünnet-i Seniyyesi üzere yaşarsa, işte insanın en iyisi odur. "Ben kul oldum, ben kul olduml" diyebilmek devleti herkese nasip olmaz. Çünkü şanı pek yüce olan Allah celle celâlüh, o türlü kullarına şöyle hitap buyuracaktır:
    
   Ey benim kullarım! Bugün size hiçbir korku yoktur, siz mahzun da olmayacaksınız."
   "Âyetlerimize iman edip te (hâlis) müslüman olan (kul)lar(ım)! Se­vinç ve neşeler içinde siz ve zevceleriniz cennete girin."
    
   "Altından tabaklar ve kadehlerle başlarında dönülür. Orada canla­rın istediği, gözlerin lezzet alacağı her şey vardır. Hem siz orada ebedi kalacaksınız."
    
   "Ve işte yaptığınız ameller sebebiyle mirasçı kılındığınız cennet bu­dur."
    
   "Sizin için orada birçok meyveler vardır, onlardan yiyeceksiniz."
    
   Bu seslenişin latifliğine doyulmaz. Bu hitap, cennet nimetlerinden daha lezzetlidir. Çünkü cennetleri yaratanın hitabıdır. İşte mü'min eşler dünyada beraber oldukları gibi, sevinç yurdu cennette de beraber olacaklardır. Eşin biri takva ehli, öbürü fasık olursa o takdirde ayrılık kaçınılmazdır.
    
   Dünyasının ve âhiretinin mâmur olmasını isteyen kimse, dindar bir ka­dınla evlenmelidir. Kadın da zengin olan bir erkeği değil, takva sahibi kişiyi tercih etmelidir.
    
   Evet:
    
   Biz ebed yolcusuyuz, sevdamız Mevlâya'dır,
   Ferhat Şirin'e koşar. Mecnun da Leylâya'dır!
    
   Sözümüzün başı hamd, sonu yine hamddir. Yâ Rabbi, sana hamd eder, senden bütün müslümanlar için dünya ve âhiret selâmeti dileriz. ( sohbet tadında evlilik ehliyeti kadın ilmihali, esma muratoğlu, kadın ilmihali, muallim neşriyat, islamda evlilik ilmihali )
    
    
   İçindekiler
   Önsöz
    
   Birinci Bölüm
   İlk Erkek ve İlk Kadın          
   Dünya Günleri
   Zaman Boyunca Kadın          
   Eski Kavimlerde Kadın          
   İşte Arabistan 
   İslâm'ın Kadına Verdiği Saadet         
   Ceylân Gözlüler ve Dünya Kadınları 
   Ebedî Gençlik
   Kızlar  
   İslâm'da Gadre Uğramak Yoktur       
   İslâm'ın Koyduğu Şaşmaz Prensipler
   Kadına Öğüt  
    
   İkinci Bölüm
   imanın Şartları         
   imanın Şartları           
   Allah'a İman   
   Meleklere îman          
   Kitaplara îman
   Peygamberlere îman 
   İki Cihanın Efendisi ve Âlemin Rahmeti        
   Âhiret Gününe îman  
   Kadere îman  
    
   Üçüncü Bölüm
   îbadet
   Edîlle-î Şer'îyye         
   Ef al-i Mükellefin        
   Farz    
   Vacîb  
   Sünnet
   Müstehab       
   Mubah
   Müfsid
   Haram
   Mekruh           
   islâm'ın Şartları          
   Kelime-i Şehadetin ifade ettiği mânâ nedir? 
   Namazın Şartları       
   Abdest
   Abdest Çeşitleri         
   Gusül (Boy Abdesti)  
   Teyemmüm    
   Kadınlara Ait Haller   
   Nifas (Lohusalık Hâli)
   Hem Âdediyi Hem de Lohusayı İlgilendiren Hükümler
   Namaz kılmak
   Oruç tutmak   
   Kur'ânı Kerîm okumak           
    
   Cami ve Mescitlere girmek    
   Kabe'yi Tavaf etmek  
   Cinsî yakınlıktan bulunmak   
   İnsanın zevcesinden faydalanması   
   İstihaze (Özür Hâli)    
   Setr-i Avret     
   İstikbâl-i Kıble
   Vakit   
   Niyet    Namazın Rükünleri    
   Namazın Vâcibleri      
   Namazın Sünnetleri   
   Namazın Mekruhları  
   Beş Vakit Namaz Cetveli       
   Namazların Kılınışı    
   Sabah Namazı          
   Öğle Namazı 
   İkindi Namazı 
   Akşam Namazı          
   Yatsı Namazı 
   Vitir     
   Namazı Bozan Haller 
   Namazla alakalı bazı hükümler         
   Cuma Namazı           
   Cenaze Namazı        
   Nafile Namazlar         
   Oruç İbadeti   
   Orucu Bozan Şeyler  
   Bir Hadis        
   Sadaka-i Fıtır 
   Zekât  
   Hac İbadeti     
   Kadınlar İçin Mühim Mes'ele 
   Kurban           
   Bir Hadis        
    
   Dördüncü Bölüm
   Tesettür (Örtünme)  
   Avret  
   Avretin Kısımları        
   Kadınlara Mahsus Elbise       
   El ve Yüzü Örtme Mes'elesi  
   Hitap   
    
   Beşinci Bölüm
   Evlilik ve Mahremiyet 
   Evlenmeyi Teşvik Eden Âyet ve Hadisler 
   Kadında Aranacak Meziyetler        
   Dindar olması,          
   Sâliha kadın olması 
   Bakire olması
   Kadının doğurgan olması   
   Kadının âhiret işinde kocasına yardımcı olması  
   Rabbine Muti ve kocasına itaatkâr olması
   İffet ve şeref sahibi olmalıdır         
   Eş seçilecek kadın çok yakın akrabadan olmamalı
   Flört Denilen Tuzak 
   Evlenecekler Arasında Denklik      
   İşte Misâl      
   Evlenecek Kişinin Alacağı Kadını Görmesi          
   İşte Övülmeye Lâyık Kadın 
   Nikah ve Mehir         
   Mehr-i müsemmâ     
   Mehr-i misil   
   Mehr-i muaccel        
   Mehr-i müahher       
   Kadın Mehre Nasıl Hak Kazanır?   
   Nişanlıya Verilen Hediyenin Hükmü          
   Nikâh 
   Resmî Nikâh 
   îki Bayram Arası Nikâh       
   Düğünler Nişanlar   
   Akıl Almaz İsraf.       
   Duvak Günü 
   Kadının Kocası Üzerindeki Hakları
   Kömür Yüzlü Zenci  
   Kadını Tehlikeden Korumak          
    
   Kocanın Hanımı Üzerindeki Hakları          
   1] Zevciyat Vazifesi    
   Kocaya karşı itaat      
   Kocaya ezâ vermemek         
   Küfran-ı Nimet etmemek       
   5] Kocanın izni olmadıkça nafile oruç tutmamak       
   Kocanın izni olmadıkça onun evine kimseyi almamak
   Kocanın izni olmadıkça dışarı çıkmamak     
   Karı Koca Arasında Edepler  
   Cinsel İlişkiden Kaçmak         
   Haremlik-Selamlık      
   Kadının erkekle musafaha yapması
   Kadının sesi mes'elesi           
   Kadına selâm vermek
   Nikâhlanması Haram Olanlar
   Kayın valideler
   Gelinler           
   Üvey anneler  
   Üvey kızlar     
   Süt Haramlığı 
   Hürmet i Musahara    
   Boşama ve Boşanma
   Bid'at üzere boşama  
   İddet   
   Sarhoşun boşaması
   Şartlı boşama
   Zıhâr  
   Zıhâr keffareti 
   Bazı Mes'eleler          
   Muhtelif Mevzular      
   Vicdan Duruluğu        
   Kadının Özelliği          
   Ezan va ikamette farklılık       
   İmamlıkta farklılık       
   Namaz içinde abdest bozulmasında farklılık 
   Cuma ve Bayram namazlarında farklılık       
   Cemaate katılmada farklılık   
   Geçmiş namazların kazasında farklılık         
   Cenazenin yıkanmasında farklılık     
   Şahidlikte farklılık       
   Hâkimlikte Farklılık     
   Ceza tatbikinde farklılık          
   Giyim kuşamdaki farklılıklar   
   Miras hususunda       
   Allah Teâlâ'yı Zikir      
   Kadına Öğüt  
   Tüm Zamanların Temel Ölçüleri        
   Koca da Hanımına Karşı Süslenmeli
   İnsanların Sırrını Araştırmak Gerekmez       
   Peygamberimiz Niçin Gönderildi?      
   Allah Yolunda Hesaplıyarak Verme!  
   Ahirette Sevap Kefesine Konacak Sevaplar
   En Kolay, En Hafif ibadet       
   Mübalağalı Şöhret     
   Yerin Altındaki Rızıklar           
   Kız İstemeyi Gizli Yapın         
   İnsan Arkadaşından Tanınır  
   Sıkıntılardan Yılmayın, Kurtulmayı Bekleyi
   Niyet-i Sadıka 
   Uzak Durun!  
    
    
    
    
    
   Muallim Neşriyat Esma Muratoğlu Sohbet Tadında Evlilik Ehliyeti Kadın İlmihali kitabı nı incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786054709243
   MarkaMuallim Neşriyat
   Stok DurumuVar
   9786054709243

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.