• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Sohbetler ve Nasihatler Mehmed Emre, 5 Cilt

   Fiyat:
   500,00 TL
   İndirimli Fiyat (%36) :
   320,00 TL
   Kazancınız 180,00 TL
   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   Mühürlü, Ahmed Husrev Hattı, Şamua, 2 Renk
   100,00 TL
   KDV Dahil 64,00 TL
   %36
   6 Cilt, 1.Hamur, 3.520 Sayfa
   450,00 TL
   KDV Dahil 267,00 TL
   %40,7
   17x24 cm. Büyük Boy, Termo Cilt, Şamua, 783 Sayfa
   120,00 TL
   KDV Dahil 87,00 TL
   %27,5

     Kitap                Kürsiden Mü’minlere Sohbet ve Nasihatler
     Yazar               Mehmet Emre
     Tashih              Ali Eren
     Yayınevi           Erhan Yayınları
     Kağıt - Cilt        2.Hamur - Ciltli, 5 cilt
     Sayfa - Ebat     3.011 sayfa - 17x24 cm
     Yayın Yılı          2012

    
   Erhan Yayınevi tarafından yayınlanan, Mehmed Emre nin yazdığı, Kürsüden Müminlere Sohbet ve Nasihatler adlı kitabı incelemektesiniz.
   5 Cilt Mehmet Emre Sohbet ve Nasihatler kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

    
            
                  ÖNSÖZ

   Kâinatı yoktan var eden, yeryüzünü insanla imar eden ve gönderdiği peygamberlerin va'z u nasihatleri ile halkı hidâyete eriştiren Allah Teâlâ'ya sonsuz hamd ü senalar olsun. Kâinatın en yüce efendisi, hatîbü'l-enbiyâ Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafâ'ya (s.a.v.) âline ve ashabına salât ü selamlar olsun.
    
   Bu vecîbeyi îfâdan sonra ifâde etmek isteriz ki, insanın, "emmâre bissû" olan nefsin tesiri, kötü akranın teşviki ve şeytanın iğvası ile yolunu şaşırdığı olur. Bu durumda derdine derman olacak, öğüt vererek yolunu aydınlatacak ve hidâyete ermesine vesile olacak bir kurtarıcı arar. Ruhu bunalan ve ufku kararan bu insana yapılacak va'z u nasîhât, o kimsenin yolunu düzeltmesine ve kurtuluşuna yardım eder.
    
   Halkı irşad için hizmet eden İslâm âlimleri, haftanın belirli günlerinde, cuma, bayram ve teravih namazlarında ve kan­dil gecelerinde halkı Hak yoluna davet için, mabetlerimizde çeşitli mevzularda va'z u nasîhatta bulunagelmişlerdir. Bu hizme­ti îfâ eden ilim erbabı, "Sen (Kur'ân ile) vâ'z et. Çünkü öğüt, mü'minlere fayda verir" (Sûre-i Zâriyât, 55) âyet-i celilesinin emrini, "Din nasihattir" hadis-i şerifini nokta-i hareket olarak almışlar ve üzerlerine düşen vazifeyi ifâya çalışmışlardır. (Bakınız: Buhâri c.1, s.20; Müslim, c.1, s.53)
    
   İslâm dîninin ihyasını ve yayılmasını gaye edinen âlimlerden bir kısmı cami kürsülerinde konuştukları mevzuları, kitap hâline getirerek, va'z ve nasihat etmek isteyenlere fikren yardımcı ol­maya çalışmışlardır. Mev'iza-i Hasene, Tefcîr-i Tesnim, Mecâlis-i Sinâniye, Mecâlis-i Rûmî, Abdüllatif Harpûtî, Otuz Ramazan Va'zları ve benzeri eserler, hep bu hizmet an­layışı ile vücut bulmuş ve halkımızın istifadesine sunulmuştur.
    
   İmamlık ve müftülük vazifelerinde bulunduğum sırada, haddi­miz olmadığı hâlde, ramazan, bayram ve cuma günlerinde camilerde vaaz ediyorduk. Sivrihisar, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik müftülüklerinde bulunduğum yıllarda bu mev'izeler aralıksız devam etmiştir. Bu konuşmalarla alâkalı notları bir vaaz kitabı haline getirme arzusu, zaman zaman hatırıma geliyordu. Bazı din kardeşlerimiz de sadırdan satırlara intikal eden vaazları kitap hâline getirmemi teklif ediyorlardı.
    
   Cami kürsülerinde halkı irşadla vazifeli meslekdaşlarıma yardımcı olmak düşüncesi ile bu teklifleri müsbet karşıladım ve H. 1417 yılının ramazan ayında bu kitabı hazırlamaya koyuldum. Devamlı bir çalışma sonunda "Âyet ve Hadislerle Vaazlarım" adını verdiğim bu serinin birinci cildini siz din kardeşlerime takdim etmiş bulunuyorum.
    
   Hayatımın son baharında ve yaşlılık eyyamında sınırlı bir çalışma imkânı ile hazırlanan bu kitapçık, din kardeşlerimize bir hizmet görür ve vaizlerimize küçük bir yardım olur ise kendimizi bahtiyar sayarız.
    
   Gayret bizden, tevfik ve inayet ancak Cenâb-ı Haktandır.    
    
    
                 İkinci Baskının Önsözü

   Âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ'ya sonsuz hamd-ü senalar, Resulü Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âline ve ashabına mütemâdi selamlar olsun...
    
   "Kürsiden Mü'minlere Sohbet ve Nasihatler" adı veril­erek hazırlanan va'z serisinin birinci cildi efkarı umumiyede bek­lediğimizin fevkında bir rağbet gördü ve kısa zamanda tükendi. Bu kitapçığı umumi istek üzerine tekrar bastırma arzusu doğunca eseri baştan sona kadar tetkik etmeyi uygun buldum. Zira va'z etmekte bulunan bazı meslektaşlarımızın haklı şikayetleri kulağımıza kadar ulaşıyordu. Şöyle ki: "Bazı mevzular çok kısa olmuş, bununla cemaate ne kadar bir zaman konuşabilirim?" de­niliyordu. Yerinde ve haklı olan bu kabil şikayetleri dikkate ala­rak elinizde bulunan bu baskıyı İLAVELİ İKİNCİ BASKI olarak neşretme zarureti doğdu.
    
   Yazı hayatına başladığımdan itibaren hiçbir kitabımın ikinci ve daha sonraki baskılarında "ilaveli baskı" ibaresini kullanmamayı şahsım için bir prensip edinmiştim. Fakat bu kitabı yazmaya, geçirdiğim göz ameliyatı sonunda Antalya'da istirahat etmekte iken başlamıştım. Evimdeki kütüphanemden uzak bulunuşum ve temin edebildiğim kitapların da sınırlı oluşu, istediğim hacimde bir eserin vücuda gelmesine engel oldu. Prensiplere bağlı kalmak iyi olmakla beraber gaye edinilen hizmeti engelleyecek bir sevi­yede ve katılıkta olmaması gerektiğini anladım ve ilk defa bu usulümü çiğnemiş oldum.
    
   Böyle bir hareketin tekrarından sıyanet buyurmasını Cenab-ı Hakk'dan niyaz ediyor, elinde kitabın birinci baskısı bulunan okuyucularımdan özür diliyorum. "Haklı bir özür anlayışlı ve ke­rem sahibi insanlar katında makbuldür" diyorum.
    
   Lütf-u ihsanı bol ve kudreti sonsuz Allah Teala'ya kitabın ma'şeri vicdanda gördüğü rağbetten dolayı şükür, ihsan ettiği tevfikden dolayı da sınırsız hamd-ü senalar ediyorum. 20.06.1998
    
   Mehmed EMRE
    
    
        Kur'ân-ı Kerim'in Işığında Va'z Usûlü ve Nasihatin Önemi
    
   Cenâb-ı Hakk buyuruyor ki: "(İnsanları) Rabbinin yoluna hikmetle, güzel vâ'z (ve öğüt) ile davet et. Onlarla mücâdeleni en güzel (yol)hangisi ise onunla yap. Şüphesiz ki Rabbin, o, yolundan sapan kimseyi en çok bilendir. O, hidâyete ermişleri de en iyi bilendir."(Sûre-i Nahl 125)
     
   Va'z u nasihatle meşgul olan bir kimsenin veya din kardeşine öğüt verecek bir mü'minin, bu âyet-i kerimenin ışığı altında hare­ket etmesi, muvaffakiyetini artırır. Konuşacağı sözlerde hikmet, akl-ı selime ve dinî esaslara uygun konuşma demektir. İfâde ettiği kelimelerin yerli yerinde konuşulması, "hikmet"in esasını teşkil eder.
    
   Halkı kötülükten engellemeyi güzel bir öğütle îfâ etmeli, kızmadan ve kızdırmadan dinî hükümleri tebliğe çalışmalıdır.
    
   Muhatapla mücadele, vaizin aslî vazifesi değildir. Hitap ettiği kimse veya topluluk, cedelleşmeye kalkarsa, en güzel mücadele yolu ne ise vaiz onu tercih edecektir. Muhatap hiddet ve şiddet gösterirse sükûneti, gaflet ve cehaletle hareket ederse sabrı ve nezâketi elden bırakmamak gerekecektir.
    
   En büyük öğüt ve en müessir va'z, Kur'ân-ı Kerim'in âyetlerine ve Peygamberimiz (s.a.v.)'in hadis-i şeriflerine da­yalı olarak yapılan nasihattir. Müslüman cemâate öğüt veren bir kimsenin ilk müracaat edeceği kaynak bunlar olacaktır. Diğer ki­taplar, talî derecede müracaat edilen eserler olmalıdır. Zira Allah'ın kitabı ve Resûlü'nün hadisleri, şaşmaz ve şaşırtmaz ölçülerdir.
    
   Bu hususa işaret eden bir âyet-i celilede şöyle buyurulmak-
    
   tadır: "Andolsun ki biz, (din hükümlerini) açık açık bildiren âyetler, sizden evvel gelip geçmiş olanlardan misâl (ler), takvaya erenler için de öğüt(ler) indirdik" (Sûre-i Nûr, 34)
    
   "Bu (Kur'ân), insanlar için bir beyandır, (fenalıktan) sakınan için de bir hidâyet ve bir mev'izadır" (Sûre-i Âli İmrân, 138)
    
   "Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerde olan (derd)lere bir şifâ, mü'minler için bir hidâyet ve rahmet gelmiştir." (Sûre-i Yunus, 57)
    
    Va'z ve irşâd hizmeti, dinî bir vazife olmaktadır. "Ben muslih-i âlem miyim?" diyerek köşeye çekilmek, yanlış bir tutum ve hatalı bir yoldur. Çünkü, bu takdirde meydanı dalâlet ve rezalet er­babına bırakıp, halkın daha fazla sapıtmasına imkân tanınmış, cin ve insan şeytanlarına fırsat verilmiş olur.
    
   Va'z ve nasihatin aslî hizmetlerden olması sebebiyle, âhiret hayatında vazifesini yapmamasının sorumluluğuna düşmek is­temeyen bir kimse, bu mükellefiyeti yapmaya çalışacaktır. Şu âyet-i kerime bu hususa açık bir delil teşkil etmektedir:
    
   "Hani içlerinden bir ümmet: 'Allah'ın kendilerini (dünyada) helak edeceği veya (âhirette) çetin bir azap ile cezalandıracağı bir kavme ne diye öğüt veriyorsu­nuz?' dediği zaman onlar (o va'z edenler) da, 'Rabbımize özür (dilemeye yüzümüz olsun) için! Umulur ki sakınırlar' demişlerdi." (Sûre-i A'raf, 164)
    
   Yüce ve yüceltici İslâm dini, "neme lâzım" felsefesini esasından reddetmekte, "bana lâzım" dustûrunu benimsemiş bu­lunmaktadır. Bu noktadan hareket eden bir vaiz, "Bu halk benim hilkat itibariyle eşim, müslüman olmaları cihetiyle din kardeşlerimdir. Onları irşada ve ıslâha çalışmak benim boynu­mun borcudur" diyecek ve şu emr-i ilâhiye göre hareket edecek­tir:
    
   "Onlara va'z ver, onlara kendilerine dâir çok müessir söz(ler) söyle" (Sûre-i Nisa, 63)
    
   "...Onlar öğüt verilen şeyleri hakkıyla icra etselerdi bu, kendileri için elbet hem daha    hayırlı,hem
    
    (imanlarını) sağlamca kökleştirmiş olurdu" (Sûre-i Nisa, 66)
    
   Va'zu nasihat, insanlık târihiyle başlayan bir vazifedir. Küre-i arz üzerinde insan nesli devam ettikçe bu hizmet devam edecek­tir, etmelidir. Halk tabakasından bu fikre karşı mücâdele edenler olmuş ve "Va'z etsen de yahut va'z edicilerden olmasan da bize göre birdir" (Sûre-i Şuarâ 136) diyenler de çıkmıştır. Kendisine yüklenilen vazifenin ehemmiyetini idrâk eden bir vaiz, öğüt vermeye devam etmelidir. Câhil ve nadan insanların yakışıksız saldırıları onun hizmet şevkini kırmamalıdır.
    
    
   İşte bunu tesbit eden bir âyet-i kerime:
    
   Nuh, ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna bağırdı: Oğulcağızım, (gel) bizim yanımıza sen de bin, kâfirlerden olma" (Sûre-i Hûd 42), diye nasihat etmiş ise de o söz dinlemedi ve suda boğuldu.
     
   Bu ilâhi emirler karşısında dine hizmet mesleği kademelerinde vazife almış kimseler veya din kardeşine öğüt vermek arzusunu duyan müslümanlar, hizmette başarı elde edebilmek için şu hu­suslara dikkat etmelidirler:
    
   a)    Yapacağı va'zı, Allah Teâlâ'nın rızâsına erişmek ve halkın irşadına vesile olmak için yapmalı;
    
   b)    Konuşmasının müsbet bir tesir yapması için, va'z edeceği mevzuu halka açıklamadan önce, o işi kendi nefsinde tatbik et­melidir;
    
   c)     Va'zını sert olmayan ifâdelerle (kavl-i leyyin ile) ve nezih bir üslup ile yapmaya dikkat etmelidir;
    
   d)    İnsanları haram olan işlerden alıkoymaya teşebbüs etme­den önce, o işi kendi terk etmiş olmalıdır.
    
   e)    Yapacağı va'zı, İslâm dini başlara tâc olsun ve kelime-i tev­hidin ifâde ettiği "Allah'tan başka ibâdete lâyık ve müstehak hiçbir mabudun bulunmadığı, Muhammed (s.a.v)'in Allah'ın kulu ve Resulü" olduğuna dâir îman esâsı, en yüce inanç olsun düşüncesiyle ve kavlî cihâd olarak yapmalıdır;
    
   f)    Hitap ettiği cemâati değil, kendi nefsini suçlu buluyormuş gibi bir ifâde ve üslup ile konuşmalı; "Benim günahkâr nefsim şahsımı pek çok zarara uğrattı" demek gibi bir beyân tarzını ter­cih etmelidir.
    
   g)  Va'zında, "vakarlı olayım" derken, kendini kibre kaptırmamalı; "mütevazı olayım" düşüncesiyle hareket ederken kürsî-i Muhammedi'ye yakışmayacak bir zelillik örneği sergilememelidir;

   h)  Halkın çirkin hareketlerini dile getirirken, yakışık almayacak dekolte ifâdeler kullanmamalı; hatâyı tamir edeyim derken hataya düşmemelidir;  

   i)  Cemâatin, sadece bir kesiminin değil, hepsinin anlayacağı bir konuşma üslubunu tercih etmeli; "Sözün en güzeli, tefsire muhtaç ve tavzihe imkan olmayanıdır" hikmetini hatırda tutmalıdır;

   J) Vaiz, cemâate hitap ederken, "sen" demeyip, "sizler" demeli; "anladınız mı?" demeyip, "anlatabildim mi?" şeklinde ifâde nezâketini muhafaza etmelidir;  
    
   ı) Va'z u nasihatta bulunacak kimse, vereceği misalleri güvenilir kaynaklara dayandırmalı; akl-ı selimi zorlayacak ve iti­raza sebep olacak hikâyeler anlatmamalıdır.
    
    
   Hulâsa etmek gerekirse vaiz, ilmiyle âmil ve ahlakıyla kâmil ol­malı,  her hususta şahsı  ile halka nümûne-i imtisal olmaya Çalışmalıdır
    
    
   15 Muharrem 1418
   22 Mayıs 1997, Perşembe/Bursa
   Mehmed Emre
    
     
                2. CİLT ÖNSÖZÜ
    
    
   Alemlerin rabbe olan Allah Teala’ya sonsuz hamd-ü senelar, Resulü Hz. Muhammed (s.a.v)’e aline, evladına ve ashabına salat-ü selamlar olsun.
    
   Kürsiden mü’minlere Sohbet ve Nasihatler ” adı ile neşredilen 1.cilt, efkar-ı umumiyede hüsn-i kabul gördü ve kısa zamanda mevcudu tükendi.
    
   Bu durum, bu günün insanına ışık tutacak eserlere ihtiyaç bulunduğu fikrini uyandırdı ve bu Sohbet ve Nasihatler serisinin 2. Cildinin hazırlanmasına amil oldu.
    
   Günümüzün insanı, güvenilir kaynaklara dayalı olarak hazırlanan ve anlayacağı bir dille yazılan vaaz kitaplarına ve kürsiden mü’minlere irşad eden hatiplerin konuşmalarına itibar ve itimad etmektedir. Bu ciheti dikkate alarak hazırlanan bu kitabın hangi eserden istifade edilerek yazıldığı belirtilmiş, cilt ve sayfa numaraları gösterilmiştir.
    
   Bu yoldan hareket ederek hem okuyucunu güvenini temin ve hem de araştırmaya teşvik etmeyi arzuladık.Kitabın hazırlanmasında bir nebze muvaffak olabilmiş isek, bu başarı Cenab-ı Hak’kın lutfiyle olmuştur.
    
   Hak için halka hizmet İslami bir vecibe ve dini bir vazifedir. Din kardeşlerimizin duaları ve Rabbimizin yardımı ile bu Sohbet ve Nasihatler serisinin 3. Cildini hazırlamaya arzu etmekteyiz. Tevfik ve inayet her zaman Allah Teala’dandır.
    
    
   Mehmet Emre
     
    
                    3. CİLT ÖNSÖZÜ
    
   İnzal buyurduğu semavi kitaplarla emir ve yasaklarını kullarına açıklan, uhrevi saadetin nelere dayalı olduğunu beyan ederek ibadullaha hidayet yolunu gösteren yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar ve Resul-i Alişan Hz. Muhammmed Mustafa (s.a.v)’e, aline, ashabına ve asharine salat-ü selamlar olsun.
    
   Bir vecibeyi ifaden sonra ifade etmek isteriz ki “Kürsiden mü’minlere sohbet ve Nasihatler” adlı kitabımızın 2. Cildi kısa zamanda tükenmeye yüz tutmuş ve 1. Cildi ikinci defa basılma mazhariyetine erişmiş bulunmaktadır.
    
   Efkarı umumiyyenin ve bilhassa yüce dinimizi öğrenmeye ve öğretmeye talip meslektaşlarımızın ve din kardeşlerimizin, ismi geçen kitabımızın ilk ciltlerine gösterdikleri yakın alaka bu eserinin 3. Cildinin yazılma fikrini düşünceden filiyat sahasına çıkarmaya amil oldu.
    
   Din kardeşlerimizin itimadına ve basılan ciltlere gösterdikleri itibara dayanarak bu kitabı hazırlamaya koyulmuş bulunuyoruz. Bu vesile ile bahsi geçen serini 4. Cildini de kaleme alarak dört ciltlik bir vaaz kitabı tamamlama fikrindeyiz.
    
   Cenab-ı Hak’tan emellerimizi ve amellerimizi rızasına uygun kılmasını niyaz ediyor ve bu cildi de Müslümanların istifadesine sunmuş bulunuyoruz. Hizmet bizden, hidayet ve Tevfik ancak Cenab-ı Haktandır.
    
    
   28 Eylül 1998
   Mehmed Emre   
   Kerim Tulum  
    
    
                  4. CİLT ÖNSÖZ

    
   Kainatın halikı ve alemlerin Rabbi olan Allah’a sonsuz hamd ü senalar olsun ki “ Kürsüden Mü’minlere Sohbet ve Nasihatlar ” adlı vaaz kitabımızın 4. Cildi ni yazmaya bizleri muvaffak kıldı. Beşeriyetin efendisi, ins ü cin peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e, aline ve ashabına salat-ü selam olsun. O, İslami ila ve insanları irşad etmek için vaaz nasihat etmiş ve biz ümmetlerine bu istikamette müjdeli tavsiyelerde bulunmuştur.
    
   Sohbet ve Nasihatler ’in efkar-ı umumide gördüğü rağbet, bundan evvelki ciltlerin mükerrer baskılarına sebep olmuştur. Bu rağbet bahsi geçen Sohbet ve Nasihatler serisinin 4. Kitabının hazırlanmasına ümitli bir zemin hazırlamıştır. Müşahede edilen bu rağbet ve teşviklerin neticesinde elinizde bulunan kitap ümmeti Muhammed’in istifadesine sunulmuş bulunmaktadır.
    
   Cenab-ı Hak, emellerimizi ve amellerimizi rızasına muvafık kılsın. Zira her türlü başarı O’nun ilham ve yardımıyla tahakkuk safhasına çıkmakta, itibar ve itimat kazanmaktadır. Kullar ubudiyet sahasında çalışmakta, yüce Rabbimiz de ibadına inayet ve Tevfik yollarını açmaktadır. O’nun yardımı olmasaydı bu kitap vücut bulmaz ve gün ışığına çıkmazdı. Bu idrak ve inançla tekrar hamdediyor ve inayetinin devamını niyaz ediyoruz.
    
   Mehmed Emre
   Kerim Tulum
          

                     5. CİLT ÖNSÖZ
    
   Kainatın Halıkı, alemlerin Rabbi, ezeliyyet ve ebediyetle muttasıf, noksan sıfatlardan münezzeh ve kemal sıfatlarını cami bulunan Allah Teala’ya sonsuz hamd-ü senalar olsun. Resulü Hz. Muhammed (s.a.v.)’e, evladını, ashabını, ezvacını ve asharına rihayetsiz salat-ü selamlar olsun.
    
   Cenab-ı Hakk’ın lütuf ve inayetiyle yazmaya başladığımız “ Kürsiden Mü’minlere Sohbet ve Nasihatler ” adlı serinin bundan evvelki ciltlerinin efkar-ı umumiyyede gördüğü rağbet, beşinci cildin hazırlanmasında büyük bir teşvik unsuru oldu. Bu sebeple kaleme sarılıp dimağımızı didiklemek suretiyle bahsi geçen serinin son cildini teşkil edecek bu kitapçığı tertip ve telife koyulmuş olduk.
    
   Himmet ve hizmet erbabının mechülü değildir ki, bur va’z zamanını dolduracak mevzu bulmak ve onu bahsi kaynak eserlere dayanarak izaha çalışmak, bizim gibi ilmi sermayesi kıt ve bilgisi sınırlı kimseler için kolay olmamaktadır. Bu güçlüye rağmen hakkın rızası için halka hizmet niyetiyle kaleme sarılmış olduk. Her hususta inayeti ile bizleri teyit edin Rabbimiz bu noktada da yardımını esirgemedi. Onun feyzi ve tevfiki olmasaydı kalem yazmaz ve bu eser vücut bulmazdı.
    
   Yüce islam dinini öğrenme arzusunda olan din kardeşlerimize bu istikamette ışık tutabilmek ve dini hakikatleri Müslümanlara öğretme arzusunda olan ve dine hizmet mesleki kademelerinde vazife gören meslektaşlarımıza mesailerinde yardımcı olabilmek için bu kitabı hazırlamaya cesaretlendik.
    
   Aczimizi müdrik olarak yola çıkmış ve yüce Rabbimizin tevfiki ile sona ulaşmış bulunuyoruz. Her zaman, her yerde ve her işte Tevfik ve inayet ancak Cenab-ı Haktandır.  ( sohbet ve nasihatler kitap , mehmet emre sohbet nasihatler, sohbet ve nasihatler kitabı , sohbet ve nasihatler mehmed emre, erhan yayınları, mehmed emre kitapları, sohbetler 5 cilt )
    
   Mehmet EMRE                                                                       
   Kerim TULUM        

    

           CİLT 1 İÇİNDEKİLER
    
   13   İslam dini
   23   İmân
   37   İbâdetlerin ehemmiyeti
   49   Ramazan ve Orucun değeri
   59   Orucun farziyyeti ve değeri
   71   Namazın ehemmiyeti
   83   Ta'dil-i erkân
   93   Namazın farzları
   103 Zekât
   113 Sadaka-i fıtır
   125 Haccın farziyyeti
   135 Ramazan bayramı
   143 Kurban vecîbesi ve Kurban bayramı
   155 Kadir gecesi
   165 Kur'an okumanın ehemmiyeti
   177 Abdest
   189 Sünnet-i Muhammediye ile âmil olmak
   199 Cihad
   211 İlmin değeri ve âlimlerin kıymeti
   221 Ehil olanlara ilim öğretmenin ehemmiyeti
   229 Duanın ehemmiyeti
   239 Duanın âdabı
   249 İhlâs
   259 Allah Teâlâ'yı Zikir
   271 Zühd ve takva
   281  Tevekkül ve kanaat
   291  Anne ve babamıza karşı vazifelerimiz
   303 Çocuklarımıza karşı vazifelerimiz
   313 Hısımlarımıza karşı vazifelerimiz
   323 Ahlâkî vazifelerimiz
   333 Hane halkımıza karşı olan vazifelerimiz
   345 Erkeğin kadının üzerinde olan hakları
   355 Evlenmekle ilgili vazifelerimiz
   365 Haya
   375 Komşularımıza karşı vazifelerimiz
   385  Kadının tesettürü
   399 Erkeğin zevcesini kıskanması
   409  Fazilet ve sevapça üstün ameller
   423  Hayırlı amellere koşanlar
   433 Müslümanların birbiri üzerindeki hakları
   441 Ticaret
   451 Rüyanın mahiyeti
   461 Rüya Tâbiri
   471 Tevbe
   481  Berat Gecesi
   489  Reğâib Kandili
   495  Mevlid Kandili
   503  Miraç Kandili
    
    
           CİLT 2 İÇİNDEKİLER
    

     7  Cennet
     19 Helal Yemenin Ehemmiyet ve Faydalan
     31Yetim Himaye Etmek ve Malını Korumak
     41 Evlere Girmede Adâb
     47 Mârufu Emretmek ve Münkerden Nehyetmek
     57 Yemek İkramının Ehemmiyeti
     65 Yeyip İçmenin Adabı
     73 Resulü Ekrem'in Sevdiği Yiyecekler
     83 Selamlaşma
     93 İslami Edebler
   101 İçtimâi Muaşeret Kaideleri
   123 İslama Göre Hitan Sünneti
   129 Gençliğin Kıymeti
   137 Selavat-ı Şerife'nin Fazilet ve Sevabı
   147 Ashabı Kiram'ın Fazileti
   157 Mehir
   167 Kıyamet Ne Zaman Kopacak
   177 Peygamberin, Çocuklarını Terbiyeye Verdiği Ehemmiyet
   187 Arkadaş Edinmede Dikkat Edeceğimiz Hususlar
   199 Giyim ve Kuşamda İslâmi Hükümler
   209 Giyilip Kuşanılması Yasak Olan Şeyler
   219 Dünya ve Âhire! İçin Çalışmak
   229 Şehitlik Mertebesinin Büyüklüğü
   239 Çocuk Öldürme Cinayeti
   249 Mescidlerin Maddi ve Manevi İmarı
   263 Mucizeler, Kerametler ve Firâset
   273 İlmin ve İlim Adamlarının Değeri
   283 Dinimizin Yasakladığı Yeminler ve Yemin Keffâretleri
   293 Kur'ân Okumakta Dikkat Edeceğimiz Hususlar
   305 Kur'ân-ı Kerim'in Şefaat ve Şikayetleri
   317 Müminlerin Din Kardeşlerine Karşı Mükellefiyetleri
   325 Bid'atlerin İmana ve İnsana Zararları
   335 Batıl İnançlardan Sakınmak
   347 israf ve Savurganlığın Zararları
   359 İsrafın Nevileri
   365 Ruh Sağlığı
   373 Nefisle Mücadele ve Nefsin Dereceleri
   379 Sabrın Fazileti ve Sabırlı İnsanların Mükâfatı
   391 Allah Korkusu
   401 Halkın Arasını Düzeltmek İçin Şefaat
   411 Namazların Vacipleri
   421 Namazların Sünnetleri ve Sünnetlerin Hikmetleri
   432 Sünnet ve Nafile Namazlar
   443 Namazların Mekruhları
   455 Haccın Hikmet-i Teşriiyesi ve Hükümleri
   467 Hac Ayları ve Mîkat Mahalleri
   482 Arafatta Vakfe ve Müzdelife'deki Vazifeler
   491 Farz, Vacip ve Sünnet Olan Tavaflar
   503 Tavafın Sünnetleri
   518 Haccın Vacipleri
   535 Haccın Sünnetleri
   547 Haccın Nevileri
   559 Umre
   567 Zekatın Nerelere Sarfedileceği ve Kimlere Verileceği
   575 Fakirleri Sevmek ve Muhtaçları Doyurmak
   585 Hasta Ziyareti
    
    
   CİLT 3 İÇİNDEKİLER
    
       7  Yaratılmışlara acımak ve Halıkımızın mahlûkâtı koruması
     23  Allah'ın rahmetinin azameti ve bizi sevmesinin alâmeti
     35  İnsan haklarına saygı ve insanlığa hizmet
     49 Ramazan ayına hazırlanmak ve ramazan günlerini ihya etmek
     63 Oruçla ilgili meseleler
     81 Zararlı sözlerden dilimizi korumak
     99 Ebedî hayat hazırlığı
   113 İmamlığın fazilet ve şartları
   127 Lanetlenen kişiler ve işler
   161 Arazi mahsûllerinin zekatı (öşür)
   173 Uhrevî kurtuluşun sebepleri
   191 Evlat terbiyesi ve isim koyma vazifesi
   205 Çocuk terbiyesinde muvaffak olmanın esasları
   223 Kurbanın nevileri ve nisab hükümleri
   237 Yasaklanan işlerin zararları
   253 Şirk ve inkarın zararları
   267 Dinsizliğin zararları ve inkarcılığın sebepleri
   283 Riyanın mahiyeti ve zararları
   295 Faizin zararları
   309 içkinin zararları
   321 Halkı kötü yola teşvik etmenin zararları
   337 Kumarın zararları
   347 Zinanın zararları
   361 Fitne ve fesadın zararları
   375 Zulmün zararları
   389 Gıybet ve nemimenin zararları
   401 Dinimizde yasaklanan alış-verişlerin zararları
   413 Kibrin zararları
   423 Lanet etmenin zararları
   437 Sövmenin zararları
   449 iftiranın zararları
   463 Yalanın zararları
   473 Cedelleşmenin ve kötü lakap takmanın zararları
   485 Koyu cimriliğin zararları
   495 Gayri müslimleri dost edinmenin zararları
   505 Tecessüs ve sû-i zannın zararları
   519 Hasedin zararları
   527 Münafıkın sıfatları ve nifakın zararları
   537 Şeytanın insana yaptığı zararlar
   549 Namazı terketmenin zararları
   561 Sihrin zararları
   573 Cehennem ve azabı
   585 Yuva yıkımının zararları ve boşanmanın sebepleri
    
    
   CİLT 4 İÇİNDEKİLER
    
     7 Meleklerin mahiyeti ve özellikleri
   25 Meleklerin vazifeleri
   41 Cinlerin mahiyeti ve özellikleri
   59 Cinlerin sınıfları ve mükellefiyetleri
   73 Hz. ibrahim'in geçirdiği imtihanlar
   85 Hz. Musa'nın çektiği zahmetler ve karşılaştığı zorluklar
   99 Hz. Nuh'un çektiği zahmetler ve kavminin isyankârlığı
   111 Hz. Yûsuf Aleyhisselam'ın geçirdiği imtihanlar
   125 Peygamberlerin mucizeleri
   141 Kazâ ve Kadere iman
   157 Rızık
   173 Ecel ve Ölüm
   187 Kabir azabı ve kabir ziyareti
   203 Ölüm hadisesi ve cenazeye karşı vazifelerimiz
   217 Kıyametin kopmasından önce zuhur edecek hâdiseler
   235 Âhirete îman
   249 Şefaat
   263 Âhirette Allah'ı görmenin cevazı
   273 Cenab-ı Hakk'ın kullarından aldığı mîsaklar
   285 Allah Teâlâ'nın sıfatları
   299 Ruhun varlığı
   307 Ehli beyte sevgi ve saygı
   321 Resûl-i Ekrem'in zevcelerine saygı
   347 Aşere-i mübeşşerenin fazileti
   365 Ashabı kiramın Resülullah'a olan sevgileri
   377 Hz. Meryem'in iffeti ve Hz. isa'nın risaleti
   389 Adalet
   407 Hicreti Muhammediye ve sebepleri
   419 Cuma gününün fazileti Cuma namazının farziyeti
   435 Kâinatı ibretle temâşâ etmek
   453 Mübarek gece ve günlerin ihyası
   471 Nafile oruç tutmanın fazileti
   487 Sulhun ehemmiyeti ve faydaları
   497 Korku ve ümit arasında yaşamanın fazileti
   511 Peygamberimizin baba ve annesinin iman ehlinden olduğu
   529 Emanete riâyet etmek ve işi ehline vermek
   541 Ahde Vefa
   553 Aynülyakîn hakkulyakîn
   565 Murakabe
   575 Şahitlik vazifesinin ehemmiyeti
   587 Çevre temizliği
    
    
   CİLT 5 İÇİNDEKİLER
    
     5  önsöz
     7  Allah ve Resulüne itaat
   19 Peygamberimiz'in Merhameti ve Afvediciliği
   33 Yardımlaşma ve Hediyeleşme
   45 Yoksulları ve Zayıfları Korumak
   61  Evliler için Güzel Geçinme Usulleri
   73 islâmi Hükümlere Uygun Olan ve Olmayan Nikah Şekilleri
   85 Kendileriyle Evlenilmesi Haram Olan Kadınlar
   99 Aile Efradımızın Nafakaları ve Mesken ihtiyaçları
   117 Rıfk Sahibi Olmak, Büyüklere Saygı ve Küçüklere Şefkat
   131 Çocuklarımızı Koruma Vazifesi 165 Geçmiş ümmetlerin Felâketlerinden Ders Almak
   187 Allah Tarafından Vâki Olacak imtihanlar
   203 Saliha Zevcenin Evsâfı
   219 islâm Nazarında Hayvan Hakları
   233 Eti Yenilmeyen ve Yenilen Hayvanlar
   245 Günahlardan Kaçınmak
   257 Allah Teâlâ'nın Nazarı ve Rahmetinden Uzak Olan Kimseler
   267 ilâhi Mesellerden Ders Almak (I)
   283 İlâhi Mesellerden Ders Almak (II)
   297 ilâhi Mesellerden Ders Almak (III)
   311 Allah Teâlâ'yı Unutmanın Feci Sonuçları
   323 Hidâyetin Sebep ve Vasıtaları
   337 Dalâletin Sebepleri
   351 islâm Dininin Yüceliği
   365 Hayra Harcama Yapmada Dikkat Edilecek ölçüler
   379 Allah Katında Mahbub Olmanın Şartları
   393 Cennet Ehli ve Cehennem Halkı (I)
   407 Cennet Ehli ve Cehennem Halkı (II)
   421 insanların Şerlileri
   435 Dünya ve Âhiret Saadeti Neye Bağlıdır
   445 Evliyaullahdan Bir Sınıf Olan EBDAL
   461 Ehli imanın Vasıfları
   475 Ehli Küfrün Vasıfları
   489 Vasiyyetin Meşruiyyeti ve Hükümleri
   511 Vakıf Tesis Etmenin Fazileti
   531 Ezan-ı Muhammedi
   553 Geçmiş Devirdeki Kur'an Düşmanları
    565 Teravih Namazı ve itikaf Sünneti
   581 Allah'dan Mağfiret Dileme
   599 Allah'a Sığınma Vazifesi
    623 İnsanın Yaratılışındaki Kademeler ve istihaleler
   637 islam'ın Dünya Görüşü
   651 islâm Dininin Mümeyyiz Vasıfları
    663 Medeniyetin Manâ ve Mâhiyeti
   675 Cenab-ı Hakk'ın Kullarını Meleklerle Takviyesi
    
    
      Bu kitabın hazırlanmasında istifade edilen eserler (Bibliyografya)
    
    
   1.    Kur'an-ı Kerim
   2.    Hak dini Kuran Dili: Matbaai Ebuzziya İstanbul-1935
   3.    Kuranı Hakim ve Meali Kerim: Ahmet Sait Matbaası-1957
   4.    Tefsiri Kurtubi : Dar'ul Kitabı Arabıyye Kahire -1967
   5.    Tefsiri ibni Kesir: Matbaa-i İsa el-Bâbî el Halebî Mısır.
   6.    Hülasat'ül beyan fî Tefsir'il Kur'an: Evkaf-ı islamiyye Matbaası İstanbul-1340.
   7.    Buhari: Matbaa-i Amire İstanbul 1315
   8.    Müslim: Muhammed Ali Sabih Matbaası Kahire 1334
   9.    Ebu Davud: Daru İhya-i Süneni Nebeviyye
   1. Tuhfet'ül Ahvezi (Tirmizi Şerhi) Matbaat ul-Fecâletil-Cedide Kahire-1967.
   2. Nesâî: Matbaat ul Meymene Mısır 1312
   3. ibni Mâce: Matbaat'ül ilmiye Mısır 1313
   4. El Menhel ul azbil mevrud: Mektebet'ül-islamiye
   5. Müsnedi Ahmed bin Hanbel: Mektebet ul-islâmi Beyrut-1399
   6. Mişkat'ül Mesabih: el Mektebet'ül-islami Beyrut 1399
   7. Riyaz uz Salihin: Bedir Yayınevi istanbul 1973
   8. Et Terğib ve't Terhib: Matbaat'ül Mustafa el-Babi Kahire 1955.
   9. Et Tac: Dâru ihyâ-i Kütüb-i Arabiyye (ikinci baskı)
   10. Feyz'ul Kadir: Matbaa-i Mustafa Muhammed Mısır-1938.
   11. Keşfül Hafâ: Dâru ihyâ-i Türâsi Arabi Beyrut 1351 (3. Baskı).
   12. Tecridi Sarih Tercümesi: Evkaf Matbaası 1926-1928
   13. Şifa-i Şerif: Şirketi Sahâifi Osmaniyye Matbaası Dersaadet İstanbul-1304
   14. İbni Abidin: Matbaai Osmaniye İstanbul 1327
   15. El Havi lil Fetâvi: Matbaa-i Saadet Mısır1959
   16. Merâkıl felâh: Dersaadet İstanbul 1335
   17. Nimetül islam: istanbul 1322
   18. Büyük İslam İlmihali: Ahmet Sait Matbaası istanbul 1955
   19. İhyâ-u Ulumiddin: Dar'ul-Marifet Beyrut LÜBNAN
   20. Tenbihül Gafilin: Cihan Kütüphanesi Matbaası istanbul 1325
   21. Risalei Kuşeyriye: mustafa el-Bâbi el-Halebi
   22. El ibriz: Matbaai Ezheriye Mısır-1317
   23. El Yevakıt ve'l Cevahir: Matbaa-i Meymeniye Mısır 1317
   24. Âkam'ül Mercan fî ahkâmilcân: (Yazma) Süleymaniye Şehit Ali Paşa Vakfı Kitaplarından
   25. El iman bil melaike: Halep 1391 (1972)
   1. Muvazzah ilmi kelâm: Yeni matbaa lstanb'jl-1959 (3. Baskı)
   2. Fıkhı Ekber Şerhi: (Aiiyyülkâri) Matbaa-i Osmaniye istanbul-1303
   3. Terbiyetül evlâd: Dârus selâm Littibaati ve'n-r.eşri Beyrut-1981
   4. Şeyh-i ekber-i Niçin Severim: Evkaf-ı islâmiye matbaası-1339
   5. Sireti Halebi: Matbaa-i Behıyye Beyrut 1320
   6. Tabakatı İbni Sa'd: Daru Sadır Lit Tıbaati ven'neşr Beyrut 1380
        Essiret'ün Nebeviyye ve asarı Muhammediyye (Sireti Halebi kenarında)   Matbaa-i Behiyye Beyrut 1320
        Metta incil-i 8/15
        Markos İncil-i 9/38
        Luka İncil-i 9/1
   1. Yuhanna İncil-i 7/48
   2. Külliyatı Ebil-Beka: Matbaa-ı Amire İstanbul-1287
   3. Kamusı Okyanus (Tercüme) Matbaa i Bahriye istanbul-1304
   4. Ahteri Kebir
   5. Büyük Türk Lügati: Cumhuriyet Matbaası istanbul 1945
    

   Erhan Yayınevi, Mehmed Emre 5 Cilt Kürsüden Müminlere Sohbetler ve Nasihatler adlı vaaz kitap seti ni incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok KoduErh Meh Emr Sohb 5C
   MarkaErhan Yayınları
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.