• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Sorularla Dinimi Öğreniyorum

   Fiyat:
   100,00 TL
   İndirimli Fiyat (%56) :
   44,00 TL
   Kazancınız 56,00 TL
   Aynı Gün Kargo Sınırlı Sayıda

   Kitap              Sorularla Dinimi Öğreniyorum    
   Yazar             Eyüp Karaaslan    
   Yayınevi         Ravza Yayınları
   Kağıt - Cilt      2.Hamur Kağıt – Karton Kapak Cilt
   Sayfa - Ebat   407 sayfa - 16x24 cm.  2 Renkli


    
   Eyüp Karaaslan Sorularla Dinimi Öğreniyorum kitabını incelemektesiniz.    
   Ravza Yayınları Sorularla Dinimi Öğreniyorum kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
    

   İmtihan için yaratıldığımız şu dünya hayatını bilinçli hesaplı ve güzel değerlendirmek zorundayız. Bir Müminin elde edebileceği en büyük saadet Allah (c.c)'in rızasını kazanmaktır. Allah Teala'nın rızasını kazanabilmek, ancak O'nun belirlediği yoldan gidip O'nun gönderdiği Peygamber (sav)'i örnek almakla mümkündür.
    
   Bunun için her Müslüman'ın dini konularda doğru ve yeterli bilgiye sahip olması sahip olduğu bu bilgileri davranışlarına yansıtması şarttır.

    
    
   Takdim
    
   İslâm Dini, insan ve insanlık hayatını bütün yönleriyle kuşatan, düzenleyen, istikamet veren ilâhî değerler ve yasalar manzumesi; iman, ibadet ve ahlâk konuları başta ol­mak üzere maddî ve manevî boyutlarıyla hayatımızın bütün alanlarında muhtaç olduğumuz bilgilerle zihnimizi ve yolu­muzu aydınlatan bir inanç düzeni ve yaşama ilkeleri bütü­nüdür. Dinî hayatımızın mükemmellik kazanması ve dünyevî hayatımızın güzelleşmesi, mutlu ve huzurlu olması için dini­mizin bu alanlarla ilgili olarak içerdiği ilkeleri, değerleri ve ya­saları doğru ve yeterli bir şekilde öğrenmemiz gerektiği or­tadadır. Elinizdeki eser, bu bakımdan oldukça geniş bir emek ve gayretle meydana getirilmiş başanlı bir çalışma olarak gö­rülmektedir.
    
   Bu satırları yazan için önemli bir husus da eserin müel­lifinin bir din görevlisi, İstanbul Müftülüğümüzün bir men­subu olmasıdır ve bundan dolayı özel bir memnuniyet duy­duğumu belirtmeliyim.
    
   Belirtmem gereken bir diğer husus da eserin soru cevap tarzında hazırlanmış bulunması olup, kanaatime göre yazar bu yöntemi büyük bir başarıyla kullanmış, uygulamış ve bu suretle eserine didaktik bir özellik kazandırmıştır. Soruların oldukça özenli bir şekilde seçildiği, düzenlendiği ve sıralan­dığı görülmektedir. Görebildiğim kadarıyla cevaplar da hem hacim itibariyle hem de bilgilerin doğruluk derecesi itibariyle oldukça başarılı ve isabetlidir. Sorulara verilen cevaplarda iman ve ibadetten, insan ilişkilerine, iş ve ticaret konularına kadar hayatın her alanında bir Müslüman'ın karşılaşabileceği pek çok problemi aşmasında yardımcı olacak önemli bilgiler, sâde, anlaşılır bir üslupla ve duru bir Türkçe ile, gayet özenli, dikkatli bir şekilde derlenmiş ve sunulmuştur. Eserin sonun­daki geniş "Kaynakça", verilen emeğin yoğunluğuna ve bilgi­lerin doğruluğuna işaret etmektedir.
    
   Bu güzel çalışmanın, okuyucusuna faydalı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyor, yazar EYÜP KARAASLAN'ı başarısından dolayı kutluyor, yeni çalışmalara imza atmasını diliyorum.
    
   Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI
   İstanbul Müftüsü
    
   Takdim
    
   Yüce dinimiz İslâm'ın en önemli iki gayesi vardır, di­yebiliriz. Birinci ve en önemli gaye, Tevhid esasının hâkimiyetini tesis etmektir. Gerçek veya sanal her türlü putu yok etmek, her türlü tahribattan uzak, kaynağı Allah ve Rasûlü olan bir inanç sistemini kalplere yerleştirmektir.
    
   İslâm'ın hedeflediği kâmil bir mü'min olabilmek için, dini; ilim, amel ve ihlâs bütünlüğü içinde idrak edip yaşamak icap eder. Bu açıdan bakıldığında bir insanın; yaratılış gayesini bilmesi, kendisinden beklenen erdemli davranışları, kulluğu sergilemesi, ölüm ve ötesine uzanan gerçek hayat için son derece önemlidir. Bir insanın sağlam bir imanı ve bu imanın gereği olan manevi hayatını tanzim eden erdemli davranış­ları olmazsa, bu fani dünya ona ne kadar imkân bahşederse bahşetsin, asla mutlu olamaz. İşte ebedî mutluluğa ulaşmada önümüze çıkan engelleri aşmak için de, doğru kaynaktan, sağ­lam bir din bilgisine sahip olmamız gerekir. Bu açıdan çalış­mayı gerekli görüyor, kendi sahasında bir boşluğu doldura­cağına inanıyorum.

   İkinci olarak, İslâm kardeşliğinin tesis edilmesi meselesi son derece önemli husustur. İslâm'da kardeşlik anlayışı, En-sar ile Muhacir arasında olan kardeşlik anlayışıdır. Eğer bu kardeşlik anlayışı topluma hâkim olursa, kötülükler izale edil­miş, iyilikler yaygınlaşmış olur. Böyle toplum gerçek manada dayanışma ve yardımlaşma, birlik ve beraberlik toplumu olu­verir. İslâm kardeşliğinin tesis edildiği toplum, mutlu toplum­dur. Dinimiz İslâm'ın bizi ulaştırmak istediği hedef budur. Çünkü böyle erdemli toplumun mutluğu ahirette de sonsuza dek devam eder.
    
   İşte, bu şuurla geçirilen ömrün sonu, daima hep güzellik­lere açılır. Firdevs olur bu kapı cennete açılır. Cennetin dave­tiyesi bu dünyadan alınır. O davetiye burada kazanılır, burada kaybedilir. Ne mutlu esenlik yurduna davet edilenlere...
    
   Behlul Dânâ ile Harun-i Reşid arasında yaşanan ibretlik bir kıssayı Şair Arif Nihat Asya şöyle özetliyor:
    
   Dediler: Cehennemde odun bulunmaz; Yolcu, yakacağını kendi götürür! Anladım ki cennete giden de buradan, Gülünü zambağını kendi götürür!
    
   İşte dünya ile ahiret gerçeği böyle bir şeydir. Bize, özel­likle din görevlisine düşen görev, Cennet ehlinin sayısını art­tırmak, Cehennem istikametinde olanlan uyarmaktır. Görevli­miz olan Eyüp KARAASLAN'ın gayretini de böyle gördüm. Bu gayretlerinin hep devam edeceğinden de şüphem yoktur. Biz kendilerinin hizmet ve gayretlerini hep takdir ettik. Aslolan Rabbimizin takdiridir. Şüphesiz Rabbimiz, rızası yolunda ya­pılan gayretleri karşılıksız bırakmaz. Bu çalışmanın da Rab­bimizin takdirine mazhar olacağını ümit ediyorum.
    
   İlim ve fikir hayatımıza bugüne kadar yapmış olduğu­nuz katkılarınızdan dolayı sizi tebrik ediyor, özellikle ihtiyaç duyulan alanlardaki boşlukları tespit ederek yeni çalışmalar sergilemenizi diliyorum. Başarılar dilerim. Allah Teâlâ hepi­mizin yardımcısı olsun. Âmin!...
    
    
   Ertuğrul KOYUNCU
   Sultangazi Müftüsü
   Takdim
    
   Hamd ü sena ALLAH ü Teâlâ'ya, Salât ü ve selâm Rasûlüllah (sav) Efendimize, ALLAH ü Teâlâ'nın rızası da bil- cümle Mü'minler'in üzerine olsun. Âmin.
    
   İtikad, İbadet, Ahlâk, Âdab-1 Muaşeret, Peygamberler Ta­rihi, Siyer- i Nebi, Ashab-1 Kiram ve Genel İslâm Kültürü gibi ana başlıklardan oluşan "Sorularla Dinimi Öğreniyorum" isimli elinizdeki bu eser, her Müslüman'ın bilmesi gerekli olan dini konuları soru- cevap şeklinde farklı bir üslupla ele alan, çok faydalı bir kitaptır.
    
   Müellifi Eyüp KARAASLAN Hoca Efendiyi böyle bir çalış­masından dolayı tebrik ediyor, diğer çalışmalarında da basa­nlar diliyorum. Bu eserin ilim, amel ve ihlâsa vesile olmasını Cenab-1 Haktan diliyorum.
    
   Mehmet TALU
   İlahiyatçı- Yazar
   Rahman ve Rahîm Olan Allah'ın Adıyla..
    
    
         Önsöz
    
   Alemlerin Rabbine hamd olsun. Kâinatın Efendisi Hz. Muhammed (sav)'e, âline ve ashabına salât ve selâm olsun.

   İmtihan için yaratıldığımız şu dünya hayatını bilinçli, he­saplı ve güzel değerlendirmek zorundayız. Bir Müminin elde edebileceği en büyük saadet Allah (c.c.)'in rızasını kazanmak­tır. Allah Teâlâ'nın rızasını kazanabilmek, ancak O'nun belir­lediği yoldan gidip, O'nun gönderdiği Peygamber (sav)'i ör­nek almakla mümkündür. Bunun için her Müslüman'ın dini konularda doğru ve yeterli bilgiye sahip olması, sahip olduğu bu bilgileri davranışlarına yansıtması şarttır. İşte bu çalışma­mız, İslâm Dini Esasları'nı, İslâm kültür ve medeniyetini özet halinde sunmak için, faydalı olması ümidi ile hazırlanmıştır.
    
   Şüphesiz öğretmek ve öğrenmek için birçok yol vardır. Öğretenle öğrenen arasında bilgi alış verişini artıran, öğre­nen kişinin dikkatini konuya çeken ve keşfini sağlayan en gü­zel usullerden biri de soru- cevap usulüdür. Bu ilâhi bir me­tottur. Kur'an-ı Kerim'de, soru sorarak bizi düşünmeye sevk eden âyet-i kerimeler vardır. Allah Rasûlü (sav) ashabıyla kar­şılıklı konuşur, onları tefekküre sevk etmek için sorular sorar, ashabın sormuş olduğu suallere cevap verirdi. Biz de usul ola­rak soru- cevap tarzını tercih ettik.
    
   Öğrenmeyi daha etkin kılmak için, konulan genelde mad­deler halinde işledik, her yaştan Müslüman'ın istifade ede­bileceği bir üslup kullandık. Konu çeşitliliği acısından da, emsallerine göre daha zengin konu ihtiva etmesine özen gös­terdik. Eserimizde, günlük hayatımızda gerekli olan dinî bil­gileri özet halinde sunmaya çalıştık. Dolaysıyla konularla il­gili ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler ilgili eserlere müracaat etmelidirler.
    
   Sorularla Dinimi Öğreniyorum kitabının gözden geçirilmiş, ilaveli üçüncü baskısını neşretmek Allah'ın yardımı ile nasip oldu. Allah'a hamd eder, her işimizde O'ndan yardım dileriz.
    
   Aynca faydalandığımız eserlerin müelliflerinden hayatta olanlarına sağlıklı hayırlı ömürler, vefat etmiş olanlarına da Rabbimden mağfiret dilerim.
   Yüce Mevla'mızdan, hatalarımızı bağışlamasını ve çalış­mamızı maksadına erdirmesini niyaz eder, hayırlara vesile olmasını dileriz...
    
   Eyüp KARAASLAN
   13 Ocak 2014 Sultangazi – İstanbul
    

   İçindekiler
    
   Takdim          
   Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI
   Takdim          
   Ertuğrul KOYUNCU
   Takdim          
   Mehmet TALU
    
   Önsöz

   Birinci Bölüm
   ITIKAD          
   İnsan 
   Din    
   îman  
   Allah'a İman
   Meleklere İman       
   Kitaplara İman        
   Peygamberlere İman..
   Ahirete İman
   Kaza ve Kadere İman.
   Mezhepler    
   İkinci Bölüm
    
   İBADET        
   Birinci Konu: İbadet Nedir ve Niçin İbadet Ediyoruz?    
   İkinci Konu: İslâm'ın Şartları ve Mükellefin Görevleri       
   Üçüncü Konu: Temizlik    
   Dördüncü Konu: Abdest, Teyemmüm ve Gusül.
   Mest, Sargı ve Özür Sahibi           
   Kadınların Özel Halleri      
   Beşinci Konu: Namaz            
   Altıncı Konu: Oruç 
   Yedinci Konu: Zekât         
   Sekizinci Konu: Hac ve Kurban 
   Kurban          
   Dokuzuncu Konu: Otuz İki Farz 
   Üçüncü Bölüm
    
   AHLÂK         
   Günah Olan Şeyler           
   Olgun Müslüman'ın Vasıfları
   Dördüncü Bölüm
   ADABI MUAŞERET
   Beşinci Bölüm
   PEYGAMBERLER TARİHİ
   Peygamberlik          
   Peygamberler         
   Siyer-i Nebî     
   Peygamberimiz (sav)'in İsim ve Sıfatları
   Peygamberimiz (sav)'in Hayatı    
   İslâmiyetten Önce Arabistan       
   Peygamberimiz (sav)'in Çocukluğu       
   Peygamberimiz (sav)'in Gençliği
   Peygamberlik Dönemi      
   Mekke Dönemi       
   Medine'ye Hicret    
   Medine Dönemi      
   Peygamberimiz (sav)'in Veda Hutbesi, Hastalanması ve Vefatları 
   Peygamberimiz (sav)'in Ailesi     
   Peygamberimiz (sav)'in Hilye ve Şemaili          
   Resulullah (sav) Efendimizin Üzerine Salâvat
   Getirmenin Önemi ve Fazileti      
   Ashâb-ı Kiram
    
   GENEL İSLÂM KÜLTÜRÜ    
    
   Mübarek Gün ve Geceler 
   Cennet ve Dereceleri        
   Ölüm ve Sonrası    
   Hangi Durumda Hangi Zikirler Yapılır?
   Çocuklara İsim Koymanın Önemi          
   Dinimizin Uygun Görmediği Bazı Hususlar     
   Nefis 
   Helal ve Haram       
   Günah ve Tövbe    
   Kul Hakkı     
   Camilerle İlgili Terimler     
   Tasavvuf.     
   Nikâh ve Evlilik       
   Yemin           
   Adak (Nezir)
   Borç ve Borçlanma (Karz-ı Hasen)         
   Bağış - Hibe 
   Vasiyet         
   Buluntu Eşya           
   Kur'a Çekmek         
   Allah Adı Geçen Terimler 
   Çeşitli Konular        
   Dini Terimler
   Günlük Hayatımızda Kullandığımız Dini Terimler..
   Ayet-i Kerimeler      
   Ayet-i Kerimelerle Nasihatler       
   Hadis-i Şerifler        
   Muhtasar Hadis Usulü       
   Hadis-i Şeriflerle Nasihatler         
   Dualar          
   Günlük Hayatla İlgili Bazı Dualar
   Yemekten sonra okunacak dua   
   Helaya girerken okunacak dua    
   Heladan çıkarken okunacak dua 
   Evden çıkarken okunacak dua    
   Bir vasıtaya binerken okunacak dua      
   Camiye girerken okunacak dua  
   Camiden çıkarken okunacak dua           
   Üzüntülü iken okunacak dua       
   Borçlu olanın okuyacağı dua       
   Yağmur duası         
   Şifa duası     
   Seyyid'ül istiğfar duası      
   İftar duası     
   Kur'an-ı Kerim'den Bazı Dua Örnekleri 
   Peygamberimiz (sav)'in Dilinden Bazı Dua Örnekleri
   Bir Dua Örneği       
   Esmâ-i Hüsna         
   Allah Teâlâ'nın 99 İsmi Şerifi      
   Namazlarda Okunan Kısa Sure ve Dualar       
   Abdest Duaları        
   Namazlarda Okunan Kısa Sureler         
   Fatiha Suresi          
   Fil Suresi     
   Kureyş Suresi         
   Maun Suresi           
   Kevser Suresi         
   Kafırûn Suresi        
   Nasr Suresi 
   Tebbet Suresi         
   İhlâs Suresi 
   Felâk Suresi
   Nas Suresi   
   Namazlarda Okunan Dualar       
   Subhâneke 
   Ettehiyyâtü  
   Allâhümme Salli     
   Allahümme Bârik   
   Rabbena âtina        
   Rabbenâğfirli          
   Kunut Duaları         
   Ayetel Kürsü           
   Ezan 
   Ezan Duası 
   Namaz Kılındıktan Sonra Okunan Dualar       
   Müezzinlik ve Kamet         
   Kaynaklar.
    
    

   Ravza Yayınevi Eyüp Karaaslan Sorularla Dinimi Öğreniyorum kitabı nı incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786054818358
   MarkaRavza Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786054818358

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.