• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Tarikatı Muhammediyye

   Fiyat:
   140,00 TL
   İndirimli Fiyat (%43,6) :
   79,00 TL
   Kazancınız 61,00 TL
   26,33 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo

   Kitap            Tarikat-ı Muhammediyye 
   Yazar            İmam Birgivi
   Yayınevi        Muallim Neşriyat
   Tercüme        Muhammed Taha
   Kağıt - Cilt     2.Hamur - Citli, Kalın Sıvama Cilt
   Sayfa - Ebat  520 sayfa - 17x24 cm.
   Yayın Yılı       2016


    
   Muallim Neşriyat Tarikat-ı Muhammediyye kitabını incelemektesiniz.
   İmam Birgivi Tarikatı Muhammediyye kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı.Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
    
    
   Müellifin Önsözü


   Bizleri ümmetlerin en hayırlısı kılmakla şereflendiren Allah'a [cellecelâlüh] hamdolsun. Kendisine nübüvvet ve hikmet verilen Efendimiz'e[sallallâhu 'aleyhi ve sellem], ahlak ve itidalde ona tabi olan âl ve ashabına [radıyallâhu 'anhum], gökyüzü ve yeryüzü daim oldukça, gece ve gündüz birbiri ardından geldikçe salât ve selâm olsun.
    
   Bilinmelidir ki, akıl ve nakil, kitap ve sünnet, dünyanın çarçabuk ze­val bulup harap olacağında muvafıktırlar. Dünyanın izzeti zillettir. Nimet­leri çabuk biter. Şarabı ise serabdır. "Âhiret evi ise sonu olmayan daimi hayatın tâ kendisidir" [Ankebut, 29/64]. Orası iman ehli muttaki kimse­ler için hazırlanmıştır. Oranın izzeti ebedi, nimetleri temiz ve sonsuzdur. Şarabı günah ve bâtıldan arınmıştır. "Orada otağlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş huriler vardır" [Rahman, 55/72]. Onlar yumuşak tenli, kir­lerden ve elemlerden arınmışlardır. "Onlar sanki yakut ve mercan gibi­dirler" [Rahman, 55/58]. "Daha önce onlara ne bir cin ne de bir insan do­kunmuştur" [Rahman, 55/74]. "O gün öyle yüzler vardır ki ışıl ışıl parlar, Rabblerine bakarlar" [Kıyâme, 75/22-23]. Onlar Rableri [cellecelâlüh] katında razı olunmuş ve kalpleri mutmain olmuş kimselerdir. Onlar Rablerinden razı ve O'na şükredicidirler.

   İşte bu, en yüce lezzet ve nimetin, en büyük saadet ve felahın ta ken­disidir. Bunlara ise ancak, fiillerde, ahlakta, sözlerde ve itikatta evvelkile­rin ve sonrakilerin efendisi olan Resûlullah'a [sallallâhu 'aleyhi ve sellem] tabi olmakla ulaşılabilir.
    
   "Gerçek şu ki; Şeytan, insanın apaçık düşmanıdır" [isrâ, 17/53]. Son derece sarsılmaz bir gayretle insanı itaatten men etmeye çalışır. "Hiç kuş­kusuz, o kendi taraftarlarım ancak cehennem yaranından olmaları için çağırır durur" [Fatır, 35/6]. 0 halde ondan korunma yollarına bakın ve onu düşman edinin. Çünkü o, helak edici bir köpektir. Onun yegâne ga­yesi, iman çalmak ve kişiyi cehennemde ebedi kılmaktır. Eğer bunları ya­pamazsa, kişiyi açık bir günaha ve kahredici bir zulme düşürmeye çalışır. En küçük gayesi ise, hayırlı işlerden alıkoymak, kişinin derece ve merte­besini düşürmektir. Şeytan daha büyüğünden ümidini kesmedikçe, ken­disi için bu kadar küçük bir şeye razı olmaz.
    
   Şeytanın kandırmasından Allah'a [cellecelâlüh] sığınırız ve yine şeytan­dan Allah'a [cellecelâlüh] sığınırız.
    
   Şeytanın birinci ve ikinci emeli, Hakk'a ve sonu olmayan bir hayata talip olan mümine gizli değildir. Ancak şeytanın şüpheye düşürmesi, şa­şırtması, sinsice vesvese verip, körü körüne ibadet eden cahillerde ve ga­fil âlimlerde nüfuz etmesi de şeytanın bu iki emelinin dışında olan şerli şeylerdendir. Böylece şeytan cahilleri ve âlimleri gurura sevk eder. On­lar da ifrat veya tefrite düşerler. Bununla beraber iyilik yaptıklarını zan­nederler.
    
   Bu sebeple Tarîkat-ı Muhammediyye 'yi yazmak ve Sîret-i Ahmediyye'yi açıklamak istedim. Ta ki her salikin ameli bu yol üzere zuhur etsin. Böylece doğruyu bulan; hataya düşenden, kurtulan; helak olandan ayrılabilsin.
    
   Terbiye edenlerin terbiyecisine tevekkül ederek bu kitabı üç bab üze­rine düzenledim.
    
    
   İçindekiler
    
   Müellifin Önsözü
    
   BİRİNCİ BAB
   Birinci Fasıl
   Birinci Bölüm: Kur'an-ı Kerim'e Sımsıkı Sarılmak     
   İkinci Bölüm: Sünnet-i Seniyyeye Sarılmak  
    
   İkinci Fasıl: Bidatlar         
   İtikattaki Bid'at         
   İbadetteki Bid'at      
   Âdetteki Bid'at         
   Üçüncü Fasıl: Amelde İktisat    
    
   İKİNCİ BAB
   ŞERİAT-İ MUHAMMEDİYE'DE ÖNEMLİ OLAN HUSUSLAR
    
   Birinci Fasıl: İtikadı Düzeltmek 
   İkinci Fasıl: Başka Şeyler İçin Yönelinen İlimler      
   Birinci Bölüm: Öğrenilmesi Emrolunan İlimler          
   Birinci Kısım: Farz-ı Ayrı Olanlar   
   İkinci Kısım: Farz-ı Kifaye Olanlar         
   İkinci Bölüm: Öğrenilmesi Yasaklanan İlimler           
   Kelam İlmi    
   Yıldız İlmi     
   Üçüncü Bölüm: Öğrenilmesi Mendup Olan İlimler
   Üçüncü Fasıl: Takva       
   Birinci Bölüm: Takvanın Fazileti           
   İkinci Bölüm: Takvanın İzahı      
   Üçüncü Bölüm: Takvaya Ulaşmanın Yolları  
   Birinci Kısım: Kalbin Kötülükleri ve Afetleri    
   Ahlakı Bozan Şeyler ve Bunların İlacı   
   Allah'ı İnkâr Etmek 
   Cehalet        
   Baş Olma Sevdası 
   Yerilme ve Ayıplanma Korkusu  
   Övülmeyi Sevmek  
   Bidatlere İnanmak  
   Nefsin Arzularına Uymak 
   Taklit ve Körü Körüne Bağlılık     
   Riya   
    
   Nihayetsiz Arzular 
   Hırs    
   Kibir   
   Dalkavukluk
   Ucub 
   Hased           
   Kin     
   Şematet        
   Küs Durmak Düşmanlık Beslemek        
   Korkaklık      
   Tehevvür (Öfke)     
   Vefasızlık     
   Hiyanet
   Sözünde Durmamak         
   Su-i Zan       
   Bir Şeyi Uğursuz Saymak
   Cimrilik ve Pintilik  
   İsraf   
   Mal Sevgisi  
   Dünya Sevgisi        
   Kötülenmiş Hırs      
   Sefâhet (Akü Zayıflığı)      
   Tembellik
   Acelecilik     
   Geciktirme ve Erteleme     
   Kaba ve Katı Kalpli Olmak
   Hayâsızlık    
   Musibetlere Sabretmeyip Şikâyet Etmek          
   Nimete Nankörlük Etmek 
   İstediğini Elde Edemeyince Öfkelenmek          
   Ta'lik (Allah'tan Başkasına Bağlanma) 
   Fasıkları Sevmek ve Zâlimlere Meyletmek       
   Âlimlere ve Salihlere Buğzetmek           
   Allah'a Karşı Cüretkâr Olmak Azab ve Gazabından Emin Olmak
   Allah'ın Rahmetinden Ümid Kesmek    
   Dünya İşlerinden Dolayı Üzülmek         
   Dünya İşleri Hakkında Endişe Duymak
   Aldatmak ve Kin     
   Fitne  
   Mudâhene   
   İnsanlarla Ünsiyet Kurmak, Onlardan Ayrı Kalınca Yalnızlık
   Hissetmek    
   Hafiflik ve Akıl Azlığı         
   İnat    
   Temerrüd ve İbâ     
   Övünmek     
   Nifak (Münafıklık)   
   Cerbeze       
   Belâdet ve Gabâvet           
   Yemek Yemeye ve Cimaya Aşırı Düşkünlük   
   Humûd (Şehevî Kuvvetin Azlığı)
   Günah ve Yasaklara Israrla Devam Etmek      
    
   Özet Olarak Kalbin Âfetleri (Kötülenmiş Ahlaklar)      
   Övülen Ahlaklar     
   Faziletlerin Temeli 
    
   İkinci Kısım: Dilin Âfetleri
   Birincisi: Dili Korumanın Vacip Oluşu ve Günahının Büyüklüğü
   İkincisi: Dilin Afetlerinin Tafsilatı
    
   Birinci Bahis: Esasen Tehlike Arzeden Sözler          
   Küfür Sözü  
   Küfür Olması Korkulan Sözler    
   Hata İle Söylenen Küfür Sözleri 
   Yalan Söylemek     
   Ta'Rîz
   Gıybet           
   Nemime (Söz Taşıma)       
   Alay Etmek  
   Lanet Okumak        
    
   Sövmek        
   Çirkin Sözler Söylemek    
   Kınama ve Ayıplama         
   Ölünün Ardından Ağlamak         
   Mira' (Münakaşa Etmek)   
   Cidal (Tartışma)      
   Husûmet      
   Şarkı Türkü Söylemek       
   Sırrı İfşa Etmek       
   Bâtıl Şeylere Dalmak         
   Dilencilik ve Dünyevî Menfaat    
   Avamın Allah'ın Zatı Hakkında Soru Sorması 
   Müşkil Meselelerden ve Yanıltıcı Şeylerden Sormak 
   İfadelerde Hataya Düşmek ve İnce Hatalar      
   Söz İle Olan Münafıklık    
   İki Dilli Kimsenin Sözü     
   Kötü Bir Şeye Şefaat (Aracılık) Etmek   
   Kötülüğü Emredip İyilikten Alıkoymak   
   Kaba Konuşmak ve Bir Namusu Lekelemek   
   İnsanların Kusurlarını Araştırıp Sormak
   Cahil Kimsenin Âlimin Yanında Söze Başlaması
              
   Ezan ve Kamet Esnasında Konuşmak
   Namazda Konuşmak        
   Hutbe Esnasında Konuşmak      
   Fecr Doğduktan Sonra Dünya Kelamı Etmek 
   Helada (Tuvalette) Konuşmak    
   Cima Esnasında Konuşmak       
   Müslümana Beddua Etmek         
   Kafire ve Zalime Dua Etmek        
   Kur'ân Okunurken Konuşmak    
   Özürsüz Olarak Mescidlerde Dünya Kelamı Konuşmak       
   Müslümana Kötü Lakap Takmak
   Yalan Yere Yemin Etmek 
   Allah'ın Dışındaki Bir Şeye Yemin Etmek        
   Doğru Da Olsa Çok Yemin Etmek          
   İdarecilik ve Hâkimlik İstemek     
   Vakıfların Sorumluluğunu İstemek        
   Vasî Olmayı İstemek          
   İnsanın Kendine Beddua Etmesi ve Ölümü Temenni Etmesi
   Müslüman Kardeşinin Özrünü Kabul Etmemek         
   Kur'an-I Kerim'i Kendi Görüşüyle Tefsir Etmek           
   Mümini Korkutmak 
   Başkasının Sözünü Kesmek       
   İtiraz ve Muhalefet 
   Gereksiz Soru         
   Üçüncü Kişi Varken İki Kişinin Fısıldaşarak Konuşması      
   Mahremi Olmayan Kadınlarla Konuşmak        
   Zımmiye Selam Vermek    
   Abdest Bozana Selam Vermek   
   Günaha Vesile Olmak      
   Günaha Rıza Göstermek  
    
   İkinci Bahis: Yapılmasına Müsaade Edilen Şeyler Hakkında         
   Mizah
   Medh (Övgü)           
   Şiir     
   Kafiyeli ve Fasih Konuşmak.      
   Malayani      
   Gereğinden Fazla Konuşmak     
    
    
    
              
   Üçüncü Bahis: Hayat Düzeniyle Alakalı Adetlerden İzin Alınması Gerekenler        
   Dördüncü Bahis: İbadetlerden İzin Almanın Asıl Olduğu Şeyler
   Beşinci Bahis: Küçük İbadetlerden Kendisinde İznin Asıl Olduğu Şeyler Hakkında           
   Altına Bahis: Sukut Etme Bakımından Dilin Afetleri
              
   Üçüncü Kısım: Kulağın Afetleri  
   Dördüncü Kısım: Gözün Afetleri           
   Beşinci Kısım: Elin Afetleri         
   Altıncı Kısım: Midenin Afetleri    
   Yedinci Kısım: Tenasül Uzvunun Afetleri        
   Sekizinci Kısım: Ayağın Afetleri 
   Dokuzuncu Kısım: Bir Azaya Has Olmaksızın Bedenin Afetleri Hakkında          
   Özet Olarak Bedenin Afetleri       
    
   ÜÇÜNCÜ BAB TAKVA VE VER A ZANNEDİLEN ŞEYLER
    
   Birinci Fasıl: Temizlik Hususunda Çok İnce Davranmak 
   Temizlikte Aşırılığın Bidat Oluşu 
   Vesvesenin Zemmi ve Afetleri    
   Vesvesenin afetleri.           
   Vesvesenin İlacı Hakkındadır      
   Taharet ve Necaset Hakkında Fakihlerin Görüşleri    
   Yeme ve İçmede Takvalı Olduğunu Zannetmek         
   Takva Zannedilen Bidat ve Batıl Şeyler
    
   Bibliyografya (
    Tarikatı Muhammediyye, İmam Birgivi, Muallim Neşriyat, Muhammed Taha, Yayın Yılı 2016, muallim yayınları, tarikatı muhammediye kitabı )
    
    
    
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786054709144
   MarkaMuallim Neşriyat
   Stok DurumuVar
   9786054709144

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.