• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Gerçek Tasavvuf, Avariful Mearif

   Fiyat:
   115,00 TL
   İndirimli Fiyat (%35,7) :
   74,00 TL
   Kazancınız 41,00 TL
   24,67 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo

    

   Kitap             Gerçek Tasavvuf, Avarifül Mearif
   Yazar            Şihâbuddîn Sühreverdî
   Tercüme        Dr. Dilaver Selvi         
   Yayınevi        Semerkand Yayınları
   Kağıt - Cilt     2.Hamur kağıt, Ciltli
   Sayfa - Ebat  722 sayfa,  17x24 cm
   Yayın Yılı       2012
     
    
    
   Semerkand Yayınevi Gerçek Tasavvuf kitabını incelemektesiniz.
   Şihabuddin Sühreverdi Gerçek Tasavvuf hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

       gerçek tasavvuf
    
    
   Tasavvuf konusunda yazılmış en önemli dört klasik eserden biri Sihâbüddin es-Sühreverdî’nin Avârifü’l-Maârif adlı kitabıdır. Tasavvuf düsüncesinin sistematize edildigi çağlara ait bu eser hâlâ önemini korumaktadır.
    
   Semerkand Yayınevi bu muhtesem eseri Gerçek Tasavvuf adıyla yayımlayarak kültür dünyamıza önemli bir katkıda bulunmaktadır. Sühreverdî bu eseri niçin yazdıgını söyle açıklamaktadır: “Bu kitabımla velîlerin, sufîlerin yolunun Kur’an ve sünnet yolu oldugunu, yaptıkları her isin mutlaka bir delili bulundugunu ve onların, yasadıkları sürece Allah’ın dinini ayakta tuttuklarını göstermek istedim.”
    
    Bu kıymetli eserin tercümesi Dr. Dilaver Selvi ait...
    
    
           ÖNSÖZ
    
    
   Allah Teâlâ'ya, zât-ı kerimine lâyık olduğu şekilde hamd ve sena ol­sun.
    
   Peygamberlerin efendisi, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) de Allah Teâlâ'nın emir ve ta'lim buyurduğu şekilde salât u selam, hür­met ve ihtiram olsun.
    
   Allah ve Rasûlü'ne olan aşk ve ittibâlarıyla manen ihya olan sahâ-be-i kiram, tabiîn, selef-i sâlihin, şühedâ, mücâhidin, ehlullah ve mü'minlerin dereceleri âlî, makamları huzûr-ı Bârî, hepsine hürmet ve selam olsun.
    
   Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ile "gerçek tasavvuf" adıyla okuyucuya sunduğumuz Avarifül Meârif in tercümesini üçüncü baskıya hazırla­mak nasib oldu. Tercüme baştan sona tarafımızca okundu; ikinci baskı­da gözden kaçan hatalar tesbit edilip düzeltilme yoluna gidildi. Bu ha­liyle tercüme daha istifade edilir bir duruma getirildi. İkinci baskıda ya­pıldığı gibi, aşağıdaki müdahaleler çerçevesinde tercümemiz kısmen de olsa yeni bir şekil kazandı.
    
   1-Metne sâdık kalınarak, tercümenin dili ve üslûbu daha rahat, da­ha anlaşılır
    
   2-Uzun cümle ve paragraflar, mâna bütünlüğü zedelenmeden kı­saltıldı ve hükümler netleştirildi.
   3-Tasavvufî ıstılahlar korunup, gerektiği zaman parantez içi açıkla­malarla okuyucuya yardımcı olundu.
   4-Daha önce senetlerini zikrederek verdiğimiz hadislerin senetleri hazfedilip, müellifin dinlediği hocası ile, hadisi nakleden ilk râvi (saha­be) zikredilip, hadise geçildi.
   5-Bütün hadisler ve bazı haberler, tarafımızca yeniden tahric edilip, kaynaklar zenginleştirildi.
   6-Önceki tercümede metin içinde verilen âyet numaraları, dipnotta gösterildi.
   7-Her bölüme kendi içinde ayrı dipnot numarası verildi.
   8-Konu başlıkları kısaltıldı ve netleştirildi.
   9-Bazı konular maddeler halinde sıralanarak işlendi.
   10-Gerekli açıklamalarla dipnotlar daha doyurucu hâle getirildi.
   11-Okuyucunun konulara daha rahat ulaşabilmesi için, kitabın so­nuna Tasavvufî Konu ve Kavramlar" ve "Şahıs İsimleri" indeksi kondu.
   12-Müellifin hayatı daha geniş bir şekilde yeniden yazıldı.
    
   Bu haliyle tercümemiz, gönül hoşluğu ile okunacak bir duruma gel­di.

   Bu tercümemizin hatâdan hâli olduğunu iddia etmiyoruz; sadece, elimizden geldiği kadar hatâlarımızı tesbit ve tashihe çalıştığımızı söy­lüyoruz. Beşer hâlimiz devam ettiği sürece, şaşar vasfımız da bizde kalacaktır. Tek tesellimiz, kasıt olmayan hatâ, yanılma ve unutmaların vebalinin bu ümmetten kaldırılmış olmasıdır.
    
    
   Cenab-ı Hakk'tan temennimiz, bu eseri, bize ve bütün Ümmet-i Mu-hammed'e, ilâhî rızâ ve affa sebep olacak iman, ihlas, yakîn, amel ve edeblere vesile kılmasıdır.

   Duamız şudur: Rabbimiz! Günahlarımızı affet. Kötülüklerimizi set-ret. Bizleri dünyada sâlihlerle beraber yaşatıp, âhirette onlarla hasret. Hamd olsun âlemlerin rabbi Allah'a...  ( Kitap Gerçek Tasavvuf, Yazar Şihâbuddîn Sühreverdî, Teslimatta Öde, Tercüme Dr. Dilaver Selvi, Semerkand Yayınları, semerkand gerçek tasavvuf, avariful mearif kitabı, semerkant yayın, sühreverdi kitapları, dilaver selvi tercümesi )
    
     
   Dr. Dilâver Selvi
    
    
   Sühreverdi'nin Hayalı, Tarikatı ve Eserleri
   Mukaddime
   Sûfilerin İlimlerinin Kaynağı
   Sûfilerin Hak Sözü Güzelce Anlamaları
   Tasavvuf ilminin Fazileti
   Sûfilerin Halleri ve Tarikatları
   Tasavvufun Mâhiyeti
   Sûfi Kelimesinin Kökü
   Mutasavvıflar ve Onlara Benzeyenler
   Melâmetilik ve Melâmetiler
   Sûfi Olmadıkları Halde, Sûfilere Nisbet Edilenler.
   Mürşidlik Rütbesi ve Mürşidlerin Hizmeti
   Hakiki Hizmet Ehli ve Ona Benzeyenler
   Bey'at Hırka ve irşad
   Ribat ve Tekkelerde Kalmanın Fazileti
   Ribattakilerin Suffe Ashabına Benzemesi
   Ribat ve Tekkelerdeki Sûfilerin Özellikleri
   Sûfilerin Sefer ve İkâmet Âdabı
   Seferin Farzları ve Faziletleri
   Seferden Dönme Âdabı
   Sebeplere Sarılmada Sûfilerin Tutumları
   Manevî Fetihler ve ilâhi İhsanlar
    
   Sûfilere Göre Evlilik ve Bekârlık
   Hakkında Sûfilerin Görüşü        
   Semâı Reddedenler     
   Semâa İhtiyaç Duymayanların Hâli        
   Semâ Âdabı    
   Halvet (Çilehâne) Âdabı
   Halvette Zuhur Eden Manevî Fetihler     
   Halvete Giriş Âdabı      
   Sûfilerin Ahlâk Anlayışı 
   Sûfilerin Ahlâkı 
   Tasavvufta Edeb         
   Ehlullahın ilâhi Huzurdaki Edebi
   Taharet Âdabı         
   Abdestin Edeb ve Sırları          
   Havassın Abdest ve Âdabı       
   Namazın Fazileti ve Yüceliği     
   Kurbiyyet Ehlinin Namazı          
   Namazın Edebleri ve Sırları       
   Orucun Fazilet ve Faydası        
   Sûfilerin Nafile Oruç Konusundaki Tutumları      
   Orucun Edebleri           
   Yemenin Fayda ve Zararları      
   Yeme-İçme Âdabı        
   Sûfilerin Giyim Kuşamdaki Edebleri      
   Gece İbâdetinin Fazîleti
   Gece Kalkmaya Yardımcı Sebepler ve Uyku Âdabı
   Gece Namazı ve Uyku Âdabı    
   Gece İbâdetinin Taksimi           
   Gündüzü Karşılama Âdabı        
   Günlük İbâdet ve Zikirlerin Taksimi        
   Müridin Mürşidine Karşı Edebleri          
    
   Mürşidin Riâyet Edeceği Âdâb   
   Sohbetin Fayda ve Te'sirleri        
   Allah İçin Kardeşliğin Sorumlulukları   
   Sohbet ve Kardeşliğin Edebleri  
   Rûh, Kalb, Akıl ve Nefsin Mahiyeti        
   Kalbe Gelen Düşüncelerin Tanınması 
   Hâl-Makâm ve Aralarındaki Fark
   Makamların İzahı   
   Makamlar Hakkında Sûfilerin Görüşleri
   Hallerin Açıklanması         
   Hallere Dâir Bazı Tasavvufî Istılahlar    
   Bidayet ve Nihayet Hallerinin Sıhhati   
   İstifade Edilen Eserler  
   Tasavvufî Konu ve Kavramlar İndeksi   
   Şahıs İsimleri İndeksi    
    
    
    
   Semerkand Yayınevi Şihabuddin Sühreverdi Gerçek Tasavvuf kitabı
   nı incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786054491025
   MarkaSemerkand Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786054491025

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.