• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Muhteşem Ahlak Seti

   Fiyat:
   100,00 TL
   İndirimli Fiyat (%42) :
   58,00 TL
   Kazancınız 42,00 TL
   Aynı Gün Kargo

   Kitap           Muhteşem Ahlak Seti

   Yazar          Muhammed Emin Yıldırım
   Yayınevi      Siyer Yayınları 
   Kağıt Cilt     2.Hamur - Karton Cilt, 4 Kitap Set takım
   Sayfa Ebat  779 sayfa, 13.5x19 cm.
   Yayın Yılı     2019, 2020   Muhammed Emin Yıldırım Muhteşem Ahlak Serisi kitabı nı incelemektesiniz.  
   Siyer Yayınevi 4 Kitap Muhteşem Ahlak Seti hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2   Aile Ahlâkı

   Muhteşem Ahlak

   Aile: toplumun temel taşı, hayatın dengesi, ayakta kalabilmenin en önemli vesilesi, ağır bir yük olan kulluk vazifesinin paylaşıl­ması, nesillerin devamiyetinin sebebi, huzurun temini, gelen hertürlü saldırılara karşı giyilen bir zırh, inanan insanların yüreğindeki en büyük hasret olan cennetin dünyadaki bir yansıması...

   Üzülerek şahit olduğumuz bir hakikat var ki evlilik ve arkasın­dan kurulan en önemli kurum olan aile, her geçen gün biraz daha itibarsızlaştırılmaktadır. Ya evlilik hayatın çok sonralarına itilen bir hale dönüşmekte ya da evlilik gerçekleşip aile kurul­muşsa da bu büyük nimetin şükrü, gereği oranında eda edile­memekte, çok basit ve değersiz şeylere feda edilmektedir.

   Bu çalışmamızda aile ahlâkı ile alakalı konuları bir araya getire­rek bu mühim yaramıza biraz olsun merhem olması için bir gayret sergiledik. Aileyi oluşturan tüm tarafları Kur'ân ve sün­net rehberliğinde yansıtmaya çalıştık. Umuyoruz ki bu çalışma­mız, toplumun temel taşı olan ailenin hem kurulmasına hem de korunmasına küçük de olsa bir katkı sağlamasıdır.

     Takdim

   "Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peydâ etmesi de O'nun (varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır." [Rûm, 30/21]

   Muhteşem Ahlâk serisinin ikinci kitabı olan "Aile Ahlâkı" Kitabı nı siz kıymetli okuyucula­rımıza takdim etme imkânı bahşettiği için Rabbimize sonsuz hamdler ediyoruz.

   Aile, toplumun temel taşı...
   Aile, hayatın dengesi...
   Aile, ayakta kalabilmenin en önemli vesilesi.
   Aile, ağır bir yük olan kulluk vazifesinin pay­laşılması...
   Aile, nesillerin devamiyetinin sebebi..
   Aile, huzurun temini..
   Aile, gelen her türlü saldırılara karşı giyilen bir zırh...
   Ve Aile, inanan insanların yüreğindeki en bü­yük hasret olan cennetin dünyadaki bir yansıması...


   Muhammed Emin Yıldırım
   20 Muharrem 1441
   19 Eylül 2019
   Eyüb Sultan/İstanbul


   Kalem Sûresi 4. âyette buyrulan: Muhak­kak ki sen muhteşem bir ahlak üzeresin!" ilahi beyanından mülhem olarak serlevhasını belirlediğimiz bu seride, Resûlullahın (sas) o muazzez, muhalled, muazzam, muhterem ve muhteşem ahlâkını anlatmaya çalıştık.


   Muhteşem Ahlâk serisinin ilk kitabı olan "Evlilik Ahlâkı"; her geçen gün yıpranan, değersizleştirilmeye çalışılan ve farklı imtihanlarla karşı karşıya kalan ailelerimizin gerek inşâ süre­cinde gerek sonraki aşamalarında nelere dikkat edilmesi ger­ektiği konularını işlemektedir. Değer ve sorumlulukları açısından evlilik, nikâh meselesi; nişan, düğün ve evliliğin ilk aylarındaki imtihanlar; gelin-kaynana, damat-kaynana ve kayınbaba münasebetleri; sâlih ve sâliha eş olma özellikleri, çok eşlilik meselesi, evliliğin kader mi irade mi olma konusu ve daha nice konu bu hacmi küçük çalışmanın muhtevasını oluşturdu.

   Allah'tan niyazımız odur ki; bu çalışmamız, başta yeni yuva kurmak için harekete geçecek gençlerimiz olmak üzere tüm kardeşlerimize küçükte olsa bir katkı sağlamasıdır.


       Takdim

   1994 yılından bugüne dek uzanan Cumar­tesi derslerini İstanbul/Sultangazi'de küçücük bir dernek binasında yapmaya başlamıştık. 6 yıl süren Siyer derslerinin ardından, yine 6 yıl sü­ren Esmâü'l-Hüsna dersleri yaptık. Bu 12 yıl­lık süreci kayıt altına aldırmamış, kendi halin­de ve bizzat kendimize yaptığımız dersler olarak planlamıştık. Sonra bu derslerimizi İstanbul/ Gaziosmanpaşa'da Beşyüzevler'de Hikmet Vakfı/ Derneği çatısı altında devam ettirmiştik.

   2010 yılında Siyer Araştırmaları Merkezi faa­liyetlerine başlayınca derslerimizi, "Nebevi Med­rese" üst başlığında Suffa Mektebi'nin talebelerini işleyerek sürdürmüştük. Bu dersleri yine 2 yıl sü­ren "Ehli Bey t Mektebi" dersleri takip etmişti. Al­lah Resûlü'nün (sas) o güzel ailesini, dinin intikal ve muhafazasında farklı bir konumunu olan o al­tın silsileyi, 47 derste anlatmıştık.

   Bu derslerin ardından da "Muhteşem Ahlâk" dersleri başlamıştı. Kalem Sûresi 4. ayette buyrulan: " Muhakkak ki sen muhteşem bir ahlâk üzeresin!" ilahî beyanın­dan mülhem olarak serlevhasını belirlediğimiz 
   Bu derslerde, 100 ders boyunca Resûlullah'ın (sas) o muazzez, muhalled, muazzam, muhterem ve muhteşem ahlâkını anlatmaya çalışmıştık.

   Gerek dersleri yaptığımız esnada gerek sonra­ki süreçlerde sürekli olarak kardeşlerimizin "keş­ke bu dersler yazıya dönüştürülse, kitaplaşsa" tekliflerine muhatap olmuştuk. Ancak elimizde olan bazı çalışmalardan ve yoğun programlardan dolayı bir türlü buna imkan bulamamıştık. Bizim yapamadığımız bu işi, gayretli birkaç kardeşim yapmaya muvaffak oldu. Bu güzel niyet için hare­kete geçildi, dersler çözümlenerek yazıya dönüş­türüldü, bazı yerlere eklemeler-çıkarmalar yapıl­dı ve böylece 10 kitap olarak projelendirilen bu serinin ilk kitabı "Evlilik Ahlâkı" adı altında siz­lerle buluşmuş oldu. Allah (cc) hayırlara vesile kılsın.

   Kitabın diline ve üslûbuna gelince; takdir edersiniz ki bu kitap, sohbetlerin çözümlerin­den oluşmaktadır. Konuşma dilinin yazı dilinden elbette farkları vardır. Her ne kadar bazı yerle­re müdahaleler yapılmış olsa bile yine de kitapta sohbet dili hâkimdir. Bunu siz kıymetli okuyucu­larımızın anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz.

   Muhteşem Ahlâk serisinin ilk kitabı olan "Ev­lilik Ahlâkı" her geçen gün yıpranan, değersizleştirilmeye çalışılan ve farklı imtihanlarla karşı karşıya kalan ailelerimizin gerek inşâ sürecinde gerek sonraki aşamalarında nelere dikkat edil­mesi gerektiği konularını işlemektedir. Değer ve sorumlulukları açısından evlilik, nikâh meselesi; nişan, düğün ve evliliğin ilk aylarındaki imtihan­lar; gelin-kaynana, damat-kaynana ve kayınbaba münasebetleri; sâlih ve sâliha eş olma özellikleri, çok eşlilik meselesi, evliliğin kader mi irade mi olma konusu ve daha nice konu bu hacmi küçük çalışmanın muhtevasını oluşturdu.

   Elden geldiğince kullanılan âyetlerin, hadisle­rin, rivayetlerin veya alıntıların kaynakları veril­meye çalışıldı. Ancak kitabın rahat okunması ve istifade edilmesi için çok fazla teknik ayrıntıla­ra girilmedi.

   Allah'tan niyazımız odur ki; bu çalışmamız, başta yeni yuva kurmak için harekete geçecek gençlerimiz olmak üzere tüm kardeşlerimize küçükte olsa bir katkı sağlamasıdır. Kitabın bu hale gelmesinde emeği geçen tüm dostlara teşek­kür ediyor, en büyük emeği olan talebem Mevlüt Sami Ertem kardeşime dua ediyor, nice güzel hiz­metlere muvaffak olmasını Rabbimden niyaz edi­yor ve sizi kitapla baş başa bırakıyorum.

   Çalışma ve gayret bizden, takdir ve tevfik Al­lah'tandır.

   Muhammed Emin Yıldırım


   5 Şaban 1440 - 10 Nisan 2019
   Eyüb Sultan - İstanbul
   Çocuk Yetiştirme Ahlakı


   Çocuk, varlığıyla büyük bir nimettir ve bir nimet ne kadar değerliyse o derece ağır bir külfete sahiptir. Bundan dolayı başta peygamberler ve sahâbe nesli olmak üzere tüm insanlık, çocuk meselesinde çok ağır imtihanlara tabi tutulmuşlardır. Çocuk, yokluğuyla da ağır bir imtihan olarak onların karşısına çıkmıştır. Bugün bizler de hem varlığıyla hemyokluğuyla bu önemli nimetle her an imtihan edilmekteyiz. 

   Hâl böyle olunca her anne ve babanın en öncelikli meselesi; çocuklarını iyi yetiştirmek, onları iman, ihsan, irfan ve hikmet noktasında bir seviyeye erişebilmelerini sağlamaktır. Ancak her anne ve babanın itiraf edeceği üzere bu iş çok da kolay değildir. Her ne kadar zor olsa da bizlere emanet edilen çocuklarımızın iyi bir şekilde yetiştirilebilmesi bizim en aslî vazifemizdir.

   Bu aslî vazifemizi yerine getirebilmemiz için bize iyi örnekler, ideal numuneler, bu zorlu işin üstesinden nasıl gelebileceğimizi bizlere gösterecek doğru bilgiler gerekir. Rabbimden niyazım odur ki bu kitabınaz da olsa bu sahada insanımıza bir katkı sağlaması, eksiklerin tamamlanmasına, yanlışlıkların giderilmesine, aşırılıkların önlenmesine yardımcı olmasıdır.
    
   Abdullah Olmak
   M Emin Yıldırım
   Siyer Yayınları


   Muhammed Emin Yıldırım hocamızın bu kitabında; 21 yüzyılda insanlarımızın büyük sıkıntılarının temeline/sebebine baktığımızda sahabe gibi Allah'a yaraşır bir şekilde kulluk vazifelerini yerine getirememeleri olduğunu görmekteyiz.

   Halbuki Asrı Saadet'e yönümüzü çevirdiğimizde Abdullah Olmak demenin insanlar için en büyük ödül ve nimet olduğu son derece aşikâr bir hakikattir. Aynı zamanda Abdullah Olmak, Rabbimizin bir projesi olarak insanın yaratış amacının nihai hedefidir.


    
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786057481395
   MarkaSiyer Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786057481395

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.