• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Ruhul Beyandan Kıssalar ve Hisseler

   Fiyat:
   170,00 TL
   İndirimli Fiyat (%43,5) :
   96,00 TL
   Kazancınız 74,00 TL
   32,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo

     Kitap              Ruhul Beyan’dan Kıssalar ve Hisseler
     Yazar             İsmail Hakkı Bursevi
     Tercüme         Recep Tutar
     Yayınevi         Muallim Neşriyat
     Kağıt - Cilt      Şamua kağıt, Sert Ciltli
     Sayfa - Ebat   704 sayfa,  17x24 cm, 2 RENKLİ
     Yayın Yılı        2017  YENİ BASKI

    
    
   Muallim Neşriyat tarafından hazırlanan Ruhul Beyan dan Kıssalar ve Hisseler kitabını incelemektesiniz.
   Ruhul Beyandan Kıssalar Hisseler kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
     

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

     ruhul beyandan kıssalar hisseler

          Önsöz
    
    Bütün övgüler âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salât-u Selam Muhammed Mustafa'ya, O'nun âline ve ashabına olsun.
    
   İsmail Hakkı Bursevî'nin kuddise simdi "Rûhu'l-Beyan tefsiri", en çok okunan tefsirlerden birisidir. İsmail Hakkı Bursevî tef­sirinde müfessirlerin, âlimlerin ve tasavvuf ehlinin sözlerine yer vermiş, Kâdî Beyzâvî ve Ebu's-Suûd tefsirlerinden nakil­ler yapmıştır.
    
   Rûhu'l-Beyan tefsiri aynı zamanda bir vaaz ve sohbet kitabı­dır. Tefsirini yazmaktaki gayelerinden biri de bu olan müfessir, tefsirinde kıssalara da yer vermiştir. Kıssalarda bizim için büyük ibretler, dersler ve hisseler vardır.
    
   Kıssaların tercümesinde Rûhu'l-Beyan tefsirinin on ciltlik ori­jinal tıpkıbasım esas alınmıştır. Kıssaları yerinde görmek iste­yen kardeşlerimiz için, kıssanın aslına kıssanın geçtiği cilt ve sayfa numarası verilmiştir.
    
   Kıssalara koyulan başlıklar Arapça metinde olmayıp, tarafımız­dan ilave edilmiştir.
    
   Ayrıca kıssaların sonundaki hisseler ise yine tercüme olmayıp kıssaya uygun "derleme"dir.    (ruhul beyandan kıssalar ve hisseler kitap, İsmail hakkı bursevi kıssalar al oku, muallim neşriyat , kıssalar hisseler kitabı, ruhul beyan hikayeleri, yazar, tercümesi, ruhul beyan tefsiri kıssalar hikayeler  )
    
    
   Recep TUTAR
    
    
       ruhul beyandan kıssalar hisseler kitabı ndan bölüm
    
    
        Şükür Nimeti Celbeder
    

    
   İsa 'aleyhi's-selâm bir gün bir zenginin yanına gider. Zengini bir fakirin ya­nına götürür ve ona şöyle der:
    
   "Bu fakir senin din kardeşindir. Allah-u Teâlâ zenginlik hususunda seni ondan üstün kılmış. Bundan dolayı Allah'a şükret"
    
   Sonra fakiri bir hastanın yanma götürür ve fakire dönerek şöyle der:
    
   "Bak sen fakirsin ama en azından hasta değilsin. Hem fakir hem de hasta olsaydın ne yapacaktın? Bundan dolayı Allah'a şükret"
    
   Sonra hastayı bir gayri müslimin yanına götürür ve hastaya dönerek şöyle der:
    
   "Bak! Hem hasta hem fakir hem de gayri müslim olsaydın ne yapacak­tın? Sen de bundan dolayı Allah'a şükret" (Rûhu'l Beyan 5/68)
    
    
           HİSSE
    
   Şükür herkes için lazım olan bir şeydir. Çünkü herkesin üzerinde sayısız nimet vardır. Nitekim Yüce Allah celle celâlüh şöyle buyurmuştur:
    
    
   "Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız." (İbrahim Sûresi, 34)
    
   İnsanın üzerindeki en büyük nimet, iman nimetidir. Allah muhafaza eğer insanın imanı olmasa ve bütün dünya onun olsa, hiçbir işine yaramayacaktı. Çünkü bununla geçici dünya hayatını kurtarmakla kalıp ahiretine eli boş gi­decekti. İnsan iman nimeti için başını secdeden kaldırmasa yine de yeterli değildir. Çok şükretmek lazımdır.
    
   Rasûlüllah'a sallallâhu aleyhi vesellem ümmet olmak da imandan sonraki en büyük nimettir. Nitekim bütün peygamberler, O'na ümmet olmak için dua etmiş fakat sadece İsa 'aleyhi's-selâm'ın duası kabul olmuştur.
    
   Nimetleri düşünürken, günümüz şartlarının insana sağladığı kolaylık­ları da göz önünde bulundurmak lazımdır. Buna en küçük örnek toplu ta­şıma araçları verilebilir.

   Şükür; eldeki nimetin bağı, gelecek olan nimetin avıdır. Şükür; eldeki ni­metin yok olmasına engel olduğu gibi artmasına da vesiledir. Nitekim ayet-i kerimede şöyle buyrulmuştur:
    
   "Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi arttırırım." (İbrahim Sûresi, 7) Şükrün kısımları vardın
    
   Diliyle şükretmek mütevazı bir şekilde mazhar olduğu nimeti itiraf et­mektir.
    
   Bedenin ve organların şükrü vefakar olmak ve hizmet etmektir.
    
   Kalbin şükrü ise saygı ve ihtiramı muhafaza etmek suretiyle şehâdet yaygısının üzerinde kulluk etmektir.
    
   Denilmiştir ki:
    
   "Gözlerin şükrü, arkadaşlarında gördüğün kusurları görmezden gelmek­tir; kulakların şükrü arkadaşlarından duyduğun kusurlu sözleri duymazdan gelmektir."
    
   Sözün özü, şükür, verdiği nimetler sebebiyle Allah'a isyan etmemektir.
    
   Denilir ki:
    
   "Bir şükür var ki âlim olanlara aittir ve bu onların sözlerine yansır. Bir şü­kür var ki âbid olanlara aittir, bu da onların fiillerinden bir türdür. Bir şükür de var ki arif kullara aittir. Bu da her hallerinde onun için istikamet üzere ol­makla ve içinde bulundukları her türlü nimetin ve kendilerinden zahir olan her türlü taat, ubudiyet ve zikrin Allah'ın muvaffak ve mazhar kılması ile olduğunu itiraf etmekle; kendi güç, kuvvet ve iradelerinden büsbütün sıyrılıp fena mer­tebesine erişmekle; kendi acizliklerini, eksikliklerini ve bilgisizliklerini itiraf et­mekle ve her hallerinde Allah'a karşı boyun eğmekle olur."
    
   Ebubekir el-Verrâk (rh.a.) şöyle demiştir:
    
   "Nimete şükretmek, minneti görmek, saygı ve ihtiramı korumaktır." Denilmiştir ki:
   "Nimete şükretmek, nimetler içinde olan nefsini davetsiz misafir olarak gö­rebilmektir."
   Ebû Osman el-Mâzinî (rh.a.) şöyle demiştir: "Şükür, kişinin şükretmekten aciz olduğunu idrak edebilmesidir."
    
    
   Her nimet bir davettir
    
   Nimeti fark etmeyince onu vereni de hatırlamıyorsunuz. Nimeti vereni gözetmemek, o nimetin niçin verildiğini düşünmeyi de engelliyor ve niha­yet Allah'ın bahşettiği nimetleri O'nun rızası hilafına kullanıp nankörlüğün en kötüsüne düşebiliyor insan. Halbuki Cenab-ı Hakkın ihsan ettiği her ni­met bizi hakka ve hayra davettir. O davete icabet şükürle olur. Bu anlamda şükür, kulun nail olduğu nimetleri Allah'ın istediği şekilde kullanıp O'na yö­nelmesi, bütün yeteneklerini, bütün imkânlarını Allah'ın rızasını kazanmak için seferber etmesidir. Dolayısıyla farzları yerine getirmek, ibadetleri ak­satmamak, Sünnet'e uymak, haramlardan ve mekruhlardan kaçınmak, gü­nahları terk etmek şükürdür. Yahut dil ile "Allah'a şükürler olsun" deyip, "Elhamdülillah" deyip günah işlemeye devam etmek, haramlardan sakınma­mak şükür değildir.
    
    
   Beş Yüz Senelik İbadetin Değeri
    
   Peygamber Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem bir gün sahabeye şöyle bu­yurdu:
    
   "Biraz önce dostum Cebrail aleyhisselam yanımdaydı.
    
   Bana şöyle dedi:
    
   Ey Muhammedi Seni hak ile gönderen Allah 'a yemin ederek söylüyorum ki, (geçmiş ümmetlerde yaşamış olan) bir adam, bir adanın üzerindeki dağın tepe­sinde Allah'a tam 500 sene ibadet etti. Allah-u Teâlâ onun için dağın eteğinde tatlı su pınarı çıkarmış ve bir nar ağacı bitirmişti. Nar ağacı her gün sadece bir tane meyve veriyordu. O kul akşam olduğu zaman dağın eteğine iniyor, abdest alıyor ve narı dalından koparıp yiyordu. Sonra dağın tepesine çıkıyor, namaza duruyor (ve o şekilde ertesi akşama kadar ibadet ediyordu. Ertesi akşam tek­rar aşağı iniyor, abdest alıyor ve narı yiyordu.
    
   O kul Allah'a şöyle dua etti:
    
   'Ya Rabbi ölüm vaktim geldiği zaman, ne olur benim ruhumu secdede al, sen beni diriltinceye kadar toprak cesedimi çürütmesin ve hiçbir şey cesedime zarar vermesin." Allah onun duasını kabul etti ve ruhunu secdede aldı.
    
   Biz göğe inip çıkarken onu görüyoruz; o şu anda secde halinde duruyor. Kıyamet günü olduğu zaman Allah-u Teâlâ onu huzurunda durduracak ve ona şöyle diyecek:
    
   Ey kulum! Seni cennete rahmetimle mi yoksa amelinle mi girdireyim?

   Beni amelimle cennete girdir, Ya Rabbi!
    
   Bunun üzerine Allah-u Teâlâ meleklere şöyle emredecek:
    
   "Kuluma verdiğim nimetlerle, amelini karşılaştırın. (Yani terazinin bir kefe­sine kulumun amelini koyun, bir kefesine de üzerindeki nimetlerimi koyun.)"
    
   500 senelik ibadet sadece bir tane göz nimetini karşılar. Diğer nimetlerle kıyas edecek amel kalmamış olur.
    
   Bunun üzerine Allah-u Teâlâ meleklere:
    
   "Kulumu cehenneme götürün" diye emreder.
    
   Kul:
   "Ya Rabbi! Beni rahmetinle cennete girdir," der. Allah-u Teâlâ kulunun hu­zuruna getirilmesini emreder ve ona şöyle buyurur:
    
   Ey kulum! Seni kim yarattı?
   Sen Ya Rabbi!
   Bu, amelinle mi oldu, yoksa rahmetimle mi?
   Rahmetinle Ya Rabbi!
   Sana 500 sene ibadet etme gücünü kim verdi?
   Sen Ya Rabbi!
   Seni adanın üzerindeki dağdan kim indirdi? Tuzlu suyun içinden senin için kim tatlı su çıkardı? Senin için her gün bir tane nar meyvesini kim bitirdi?
    
   Halbuki nar, senede sadece bir kere meyve verir. Sen benden ruhunu secdede almamı istedin, bunu da yaptım. Sana bütün bunları kim yaptı?
    
   - Sen Ya Rabbi!
    
   - Bütün bunları sana rahmetimle yapmıştım. Şimdi de seni rahmetimle cennete girdiriyorum.4  (Rûhu'l Beyan 9-374)
    
   Şükür sadece nimete yapılır. Örneğin; "sağlığın sıhhatin nasıl?" diye so­rulduğu zaman, eğer hasta değilse, "şükür iyiyim," denilebilir. Ama eğer hasta ise "şükür hastayım," denilmez. Çünkü şükür nimetin artmasına sebep olduğu için, "Ya Rabbi, hastalığımı arttır!" denilmiş gibi olur.
    
   Böyle bir durumda elhamdülillah demek lazımdır. Çünkü hamd, hem ni­mete, hem de belaya yapılır. Sıkıntı anında hamd edilmesinin hikmeti şudur: "Allah daha büyük bir sıkıntı veya daha büyük bir hastalık da verebilirdi. El­hamdülillah denildiği zaman, "Elhamdülillah başım ağrıyor, ama en azından şuramda ağrımıyor," denilmiş gibi olur.
    
   Nimetleri düşünürken insanın kendisinden daha kötü ve zor durumda olanlara bakması, dünya nimetleri hakkında söz konusudur.
    
   Nitekim Pey­gamber Efendimiz sallallâhu 'aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
    
    "Dünyalık hususunda, sizden daha az imkânı olanlara bakınız; sizden daha iyi durumda olanlara bakmayınız. Zira bu, Allah'ın üzerinizdeki nimetle­rini küçümsememenize sebep olur."5
    
   Salih ameller, yani ahiret hususunda ise; kendisinden daha iyi durumda olanlara, daha çok ibadet edenlere bakmalı, onlar gibi olmaya çalışmalıdır.
    
   Nitekim Peygamber Efendimiz saiiailâhu 'aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
    
   4 Beyhaki, iman: 4620; Hâkim Müstedrek, Tövbe ve İnabe: 7637. s   Müslim, Zühd: 7916.
    
    
    "İki özellik vardır ki her kimde o iki özellik bulunursa, Allah-u Teâlâ o kimseyi, şükredici ve sabredici olarak yazar;
    
   Dünyalık hususunda kendisinden daha az imkânlara sahip olanlara ba­kıp, elindeki nimetlerden dolayı Allah'a hamdeden kimse, Dini hususunda, kendisinden daha çok ibadet edenlere bakıp onlara uyan, onlar gibi olmaya çalışan kimse.'
    
    
   Günün ve Gecenin Şükrünü Eda Ettirecek Bir Dua
    
    
   "Ey Allah'ım! Bu sabah bende veya yarattıklarından herhangi birinde bu­lunan bütün nimetler sadece sendendir. Senin ortağın yoktur. Hamd ve şü­kür sana mahsustur."
    
   Aynı duayı akşamları da yapmalı; fakat "bu sabah"  yerine "bu akşam" demelidir.
    
   Bir Hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur:
    
   "Bu duayı gündüz yapan kimse, o günün şükrünü, gece yapan kimse de o gecenin şükrünü eda etmiş olur."7
    
   Bu dua abdestsizken de yapılabilir.
     
   6 Tirmizi, kıyametin sıfatları: 2512.
   7 Ebu Davut, Edep: 5075.
    
    
   Ruhul Beyandan kıssalar hisseler kitabı nın içeriği
    
   Önsöz
   İsmail Hakkı Bursevi        
   Ruhu'l Beyan Tefsiri       
   Ruhu'l Beyan'dan Kıssalar ve Hisseler
   Şükür Nimeti Celbeder     
   Hata ve Tövbe         
   Ateşin Yakmadığı Adam   
   Misk Kokulu Adam
   İman ve Nefsi Temizlemek          
   Kul Hakkı     
   Yönetici        
   Takvanın Zirvesi     
   Küçük Şey Yoktur  
    
   Meleklerin Methine Mazhar Olmak        
   Selam Vermek        
   Korku ve Ümit Arası          
   Mukaddesata Tazim          
   Azığı Az Kurtuluşu Zor Olan Gün          
   Amel ve Niyet         
    
   Huzur-u Kalp ile Duanın Kabulü 
   Dua ve Cehennemden Beraat 
   Kulların Görevlerini Yapması 
   Günah ve Tövbe 
   Zayi Olan Dua 
   İsm-i Azam Duası 
   Bir Kerpiç ve Bezin Hesabı 
   Başkasını Kendine Tercih Etmek 
   Nefsi Terbiye Etmek 
   İmansız Gitmeye Sebep Olan Şeyler 1 
   İmansız Gitmeye Sebep Olan Şeyler 2 
   İmansız Gitmeye Sebep Olan Şeyler 3 
   Akıllı Kişi 
   Azrail ve Adamın Eceli 
   Ölüme Engel Var mıdır? 
   Doğru Olanı Almak 
   Kabir, iyilik ve Kötülüklerin Sandukasıdır 
   Hüsn-ü Zan 
   Genç Adam ve Dünya 
   İbadet İçin Vakit Ayırmak 
   Nasihat ve Maneviyat 
   Mevki, Makam ve Tahtın Kıymeti 
   Dünya Malı 
   Hakiki Köle 
   Asıl Yaya Kimdir? 
   Kıyamet Gününün Uzunluğu 
   Bir Bakışın Hesabı 
   Cömertliğin Zirvesi 
   Hz. Ebu Bekir'in Makamı 
   Kalpteki Doğruluğun Zahire Taşması 
    
   Az Sözle Çok Şey Anlamak        
   Hz. İbrahim'in Dostluğu    
   Ana-Babaya İtaat   
   Huzura Çıkmadan Halimizi Hesaba Çekmek
   Hayırlı Amel 
   Uzun Ömrün Sırrı  
   Kalıcı Saltanat        
   En Kötü Şey
   İyilikler Karşılıksız Kalmaz.          
   Dünya Sevgisi        
   Allah'ın Kelâmına verilen Değer
   Yüz Bin Dirheme Cennet Köşkü
   Bilmiyorum Demek İlmin Yansıdır         
   Edep ile Kabul Olan Dua 
   Asıl İnsanlar
   Şeytanın Güç Yetiremediği Topluluk    
   Allah'ın Dinine Hizmeti Becerebilen İnsan      
   Rabiatü'l-Adeviyye'nin İbadeti    
   Hiç Kimsenin Göremediği Bir Yer          
   Asıl Miras     
   Gerçek Kullar          
   Soğuk Suyla Gelen Güzel Cariye          
   Kur'an'la Müslüman Olan Putperest     
   Takvalı Kimsenin Ameli   
   Asıl Vaaz      
   Yanlış İstek  
   Zahid ile Arifin Yürüyüşü 
   Gece Gündüz İbadetin Mükâfatı 
   Sütle Geçen Huy   
   Tartıda Hile  
    
   Herkes Yaşadığı Gibi Ölür 1        
   Herkes Yaşadığı Gibi Ölür 2        
   Allah'ın Kılıcıyla Ölen Genç         
   Evin Sahibi  
   Bir Hurmayla Dolan Kefe 
   Bir Avuç Toprak      
   Öğretilen İlmin Faydası    
   Babamın Azabını Bana Kat         
   Bir Şükür      
   Şeytanın Nasihati  
   Cömert Fasığın Cimri Mü'minden Üstünlüğü 
   Yırtıcı Hayvanların Yanına Gelmek İstediği Adam
   Allah-u Teala İçin Süslenmek    
   İtaat ve Muhalefet  
   El Emeği ile Rızık Temini 
   Söz Vermek 
   Yola Çıkılacak İnsan         
   Zenginliği İstememek       
   Aynâ-i Merziye        
   Şeytanın Hilesi       
   Söz Taşımak           
   Üç Suç         
   Allah Rızası İçin-1  
   Allah Rızası İçin-2  
    
   En Güzel Dost
   Faydasız İlim           
   On Üç Yıl Süren Hesap    
   Altı Tavsiye  
   İki İstek         
   Allah'ın Kitabına Sor         
    
   Allah Katından Gelen Yiyecek 
   Başkasının Tarlasına Giren Öküz 
   Kırılmayan Değnek 
   Boşa Giden Ömür 
   Harap Olmayacak Yer 
   Pis Kokan Leşin Beyaz Dişleri 
   Niyete Göre Nar 
   Şeytanın Huyları 
   Sözünde Durmak 
   Senin Neyin Var? 
   Mal ve Mülkle Gelen Düşmanlık 
   Nefis Muhasebesi 
   Rasülüllâh (s.a.v.) Sevinsin Diye Kılınan Namaz 
   Çirkin Huri 
   Kendini Bu Kadar Yormasan
   Aç Gözlülük 
   En İyi ve En Kötü İki Organ 
   Bel'am B. Bur ve Musa (a.s.) Kıssası 
   Nur Dolu El 
   Salavatla Gelen Nur 
   Salavatla Gelen Yardım 
   Kötülüğe iyilik 
   Yâsin Sûresi'yle Kovulan Köpek 
   Söz Taşımak 
   Allah İçin Sevmek 
   Dokuz Akıl Bir Şehvet 
   Edep Yâ Hü! 
   Niye Daha Çok Almadım? 
   Kendini Bilmek 
   Delilin Var mı? 
    
   Hz. Muhammed'in (s.a.v.) İsmine Hürmetinden Dolayı
   Misafire Hizmet      
   Siyah Et       
   Ölümü Sevmemek
   Kibrin Sonu 
   Hangisini Daha Çok Seversin?  
   Sen Hacca Gitmedin mi? 
   Asıl Cihad    
   Şöhretten Korkmak
   İblisin Korkusu       
   O'nu Listenin En Başına Yaz      
   Bu Gülmek Nereden Geliyor?     
   Cennetin Kokusunu Alan Genç 
   Hangisi Daha Akıllı
   Sekiz Şey Yerine Sekiz Şey        
   Azrail (a.s.) ve İki Adam    
   Pislik Böceği           
   Cömertlikle Gelen Zenginlik       
   Kötülük Yapana Kötülüğü Yeter
   Niyetinden Vazgeç
   Şeytandan Allah'a Sığının           
   Allah'a Emanet Etmek      
   Tıp İlminin Kaynağı           
   Padişahın Sevdiği Vezir   
   İlim, Haya ve Akıl   
   Takvanın Böylesi   
   Şükür ve Başkasını Kendine Tercih Etmek     
   Allah'ın Yücelttiği Genç    
   Gerçek Dost 
   Anneye İyi Davranmak     
    
   Tevekkül
   Allah Bizi Terk Etmez        
   Ya Haberin Yoksa! 
   Benim Haccım Budur       
   Uyumaya Utanmıyor musun?    
   Hangisi Daha Üstün?       
   Tevazu Sahibi Olmak       
   Haksız Para 
   Beni de Azlardan Kıl!        
   Uyanık Balıkçı         
   Akıllı Horoz  
   Kimseye Yakışmayan Kötülük    
   Dünyadan Ayrılmak          
   Cennete Bedava Girilir mi?         
   Üç Günlük Orucun Mükâfatı       
   İmtihan         
   Tüm İyilikleri Yapan Adam          
   Sünnet ile Amel Etmek    
   Kabul Olmayan Dua         
   Beni Kabul Eder misin Allah'ım?           
   Sahabeye Dil Uzatmanın Cezası           
   Cennedlik Sahabe
   Ölüme Üzülmeyen Abid   
   Allah-u Teâlâ Mekândan Münezzehtir
   Şükreden Bir Kul Olmayayım mı?         
   Akıllı Kimse 
   Gafletten Uyandırmak
   Bir Gün, Birçok Günah     
   Üzerimizdeki Gözetleyici  
   Zalimin Ta Kendisi
    
   Faiz Olur        
   Faiz Olabilir
   Karun ile Hz. Musa
   Oyun Oynamak İçin Yaratılmadık
   Allah Dostu Olmak
   İblisi Ağlatan Şeyler          
   Kaçış İçin Yol Var mıdır?  
   Hz. Hasan'ın Vaazı
   Sadaka Vermek      
   Allah'ı Zikretmek    
   İnsan Olamayan Katır       
   Amele Göre Kabir  
   Dünyadaki Cennet
   Peygamber Soyundan Olsa Bile
   Keşke Ben Olsaydım        
   Başka Bir Şey Bulamadın mı?    
   Senin Nasibin Dilin Olacaktır      
   Allah'tan Korkan Genç     
   Ölmeyen Genç       
   Kuvvetliye İsyan Eden Zayıf        
   Kurbağanın Teşbihi          
   Şeytanın Ümidi      
   Yanmayan Elbise  
   Üç Kadı        
   Şeytanı Yenen Abid          
   İki Vaiz          
   Elli Senedir Seni Bekliyordum!   
   Bana Lanet Etme!  
   Selam İki Çeşit midir. Üç Çeşit midir?
   Nasıl Şikâyet Edebilirim?  
    
   Saltanatın Kıymeti 
   Utanmıyor musun?           
   Bunda Şaşacak Ne Var?  
   Onları Senden Kabul Etmiyorum!          
   Niye Sürekli Ağlıyorsun? 
   Halifenin Sarayı Nerede?
   Ayağımın Suçu Ne?          
   Sevmediğini Çağırır mısın?         
   Bu Yaptıkları Ona Fayda Sağlamaz!     
   Biz Onun İşini Bitirdik!      
   Kuruyan Şeker Kamışı     
   Hayatı Boyunca Ona Azap Ederdim!     
   Böyle Daha Güzel Olmadı mı?   
   Yüküm Nedir?        
   Benimle Alay Etme!          
   Hz, Ömer'i Ağlatan Şey!   
   Kapının Eşiği!         
   Asıl Cömertlik         
   Havada Oturan Adam       
   Bana Bal Getirin!    
   Sen ise Ağlıyorsun
   Niçin Allah'a Allah için İbadet Etmiyorsun?
   Rüyayla Gelen İkaz           
   Sana Yüz Dinar Versin    
   Köleler Böyle mi Oturur?  
   Dört Dirhem Ver Al!           
   İbadet ve Dünya Malı        
   Hz. İsa Gibi Olmak 
   Üç Şartım Var         
   İkimiz de Cennetliğiz!       
    
   Gezmeye Çıktığınız Zaman Böyle Çıkın!          
   Müslüman Olmanın Vakti Geldi!
   Ben Ondan Razıyım Sen de Ondan Razı ol!   
   Korkma, Gir!
   Öyleyse Bilene Havale Et!           
   Doğruluğun Karşılığı         
   Ben Böyle Hüküm Veririm!          
   Niçin Hz. Ömer Gibi Adil Olmuyorsun?
   İki Günün Eşit Olduğu Zaman Noksansın       
   Üç Şey Olmaksızın Üç Şeyi İddia Eden Yalancıdır    
   Ya Rabbi! Bütün Kulların Bunu Söylüyor        
   Ya da Bildiğin Zata İsyan Ediyorsun     
   Benim Senin Arkadaşlığına İhtiyacım Yok      
   Âlimlerin Ziyaretine Geldiği Kadın         
   Biz Seninle Böyle Anlaşmamıştık          
   Hayırlı Kimse          
   Mahlûkatın Gücü   
   Salih Bir Kimse      
   Senin Gibi Olabilseydim  
   Nasibin Bu mu Olacaktı? 
   Kralın Tövbesi         
   Kul Hidayet Yolunu Ne Zaman Bulur? 
   Behlûl'ün Duvara Yazdıkları       
   Bin Dirhemlik Kuş Yavrusu         
   Bir Gecede Arapçayı Öğrenen Zat         
   Vaat Olunan Burada Değil!         
   Allah'ın Evinde Allah'tan Başkasından Bir Şey İstemem!
   Şeytana Aldırmayan Adam         
   İyilikler Karşılıksız Kalmaz
   Keşke Hiç Hediye Edilmeseydi   
    
   Etme Bulma Dünyası       
   Bir Lokma Ekmek ve Bir Yudum Suya Kanaat           
   Beyaz Eşek Ondan Daha Âlimdir          
   Altı Güzel Şey         
   Doğruyu Dinleyip Kabul Etmek  
   Rasûlüllâh'ın Hicreti                     
   Bana Tokat Atan Herkese Birer Ceviz Vereceğim!
   İblis'in Hz. Nûh ile Karşılaşması 
   Susarsan Kurtulursun      
   Beş Şey        
    
    
    
   Muallim Neşriyat tarafından hazırlanan Ruhul Beyan dan Kıssalar ve Hisseler kitabı nı incele diniz. 
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786054709182
   MarkaMuallim Neşriyat
   Stok DurumuVar
   9786054709182

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.