Abdülkadir Geylaninin Sohbetleri, Yaman Arıkan

Fiyat:
120,00 TL
İndirimli Fiyat (%44,2) :
67,00 TL
Kazancınız 53,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


Kitap             Abdülkadir Geylani'nin Sohbetleri
Yazar            Abdülkadir Geylani (ra)
Tercüme       Yaman Arıkan
Yayınevi        Uyanış Yayınevi
Kağıt - Cilt     2.Hamur - Ciltli
Sayfa - Ebat  559 Sayfa - 17.5x24.5 cm
Yayın Yılı       2016

 

Uyanış Yayınları,  Abdülkadir Geylani  (ra) tarafından yazılan Abdülkadir Geylani'nin Sohbetler adlı kitabı incelemektesiniz.
Abdülkadir Geylani'nin Sohbetler kitabı hakkında yorumları okuyup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2


 
          ESER VE MÜELLİFİ
 
Âlemlerin Rabbı Allah'a hamdolsun.
 
Allah'ın Resulü ve âlemlere rahmet olan Peygamberimize ve onun temiz soyuna salât selâm olsun.
 
Azîz okuyucularımız,
 
Seneler önce tarafımızdan Türkçe'leştirilmiş olmasına rağmen, neşrine ancak mu­vaffak olabildiğimiz bu eser; sultânül'evliyâ, gavs-ı a'zam Abdülkadir Geylânî (k.s.) Haz­retlerinin EL-FETHURRABBÂNÎ isimli eserinin tercümesidir. Biz, eserin Türkçe'sine, ABDÜLKADİR GEYLÂNÎ'nin SOHBETLERİ adını verdik. Esasen eser, Hazretin, devrinde kendi idaresinde bulunan medresesi ile dergâhında yapdığı sohbet ve hitabe­lerden meydana gelmişdir. Onun, zamanının Bağdat halkına ve müsâfir ve yolcu olarak dergâhına uğrayanlara hitaben yapdığı bu samimiyet ve ihlâs timsâli konuşmaları, dün­yaca da meşhurdur. Hicrî 545-546 (Mîlâdî: 1150-1152) yıllarında yapılan ve herbir cümlesi insanın ruhunun derinliklerinde akisler uyandıran bu konuşmalar, Hazretin ileri gelen bağlılarından AFİF adındaki talebesi tarafından aynen kaydedilmişdir.
 
Altmışiki adet sohbetden meydana gelen bu eserin en çok dikkat çeken hususiyeti, serapa ihlâs ve samimiyet dolu oluşudur. Onu gerek okurken ve gerekse tercüme eder­ken, ruhumun hücrelerine kadar bütün varlığımın, ihlâs bürgüleri ile büründüğünü burada ifâde etmek isterim.
 
Hazret, bu sohbetlerinde, herkesin kolaylıkla anlayabileceği bir ifâde ve üslûp kullanmışdır. Daha önceki eserlerimizde olduğu gibi, aynı ölçüye biz de sâdık kaldık. Ter­cümede, her yaşta ve her seviyede ihvanımızın hiç takılmadan kolaylıkla anlayabileceği bir ifâde ve üslûb kullandık. Ayrıca şu hususu da belirtmek isteriz ki, az da olsa, Arapça bilen kardeşlerimiz, onu Arapça aslı ile karşılaşdırarak kelime kelime ta'kîp edebilir­ler.
 
Silsileden Esad Efendi Hazretleri, bu eser için şunları söylüyor:
 
Vücûdu zarurî olan Cenâb-ı Allah'ın şeriki ve benzeri bulunmadığı gibi, diğer kitap­lara nisbetle O'nun kitabının da benzerinin bulunmayacağı aşikâr, belki de tabiîdir. Bil­diğiniz gibi, Allah'ın kelâmı Kur'an'dan sonra, ikinci olarak da hadîs-i şerifler gelir. Üçüncüsüne gelince, onu da olsa olsa peygamber vârisi gerçek âlimlerin eserlerinde ara­mak gerekir. Zîrâ âyet-i celîlede, "Allah'a itaat edin. Peygambere ve sizden olan ülül'-emre de itaat edin." buyrulmuşdur.
 
Bendeniz, araştırma neticesi, FETHURRABBANI kitabının üçüncü olduğuna ka­nâat getirmiş ve o suretle ifâde ederek faziletli zâtınıza bir nüsha takdîm etmişdim. Şüphesiz, şimdiye kadar, tarafınızdan okunup incelenerek değeri takdir olunmuşdur.
 
Mektûbât, 57. mektup
 
ABDÜLKADİR GEYLÂNÎ'nin SOHBETLERİ adiyle neşrine muvaffak olduğumuz bu eser hakkında, onun mütercimi sıfatiyle benim müşahedelerim de şudur:
 
— Bugüne kadar, büyüklerimizin eserlerinden yüzlercesini okudum. Bunlardan elli kadarını da fiilen tercüme ettim. Onların içinde bana en çok tesir eden, Abdülkadir Geylânî Hazretlerinin Sohbetleri oldu. Allah dostlarının büyüklerinden Yûnus Emre, tamâmını daha önceki sayfalarda takdîm etmiş bulunduğumuz uzunca bir deyişinde, Geylânî Hazretleri için şöyle diyor:
 
Abdülkadir gibi bir er bulunmaz.
 
Benim ise, onun eseri Fethurrabbani için şöyle diyesim geliyor.
 
Onun eseri gibisi bulunmaz.
 
Cenâb-ı Hakk'dan, onu okuyanlara feyizler saçmasını niyaz ederiz.
 
Zamanının kutbu, sultânül'evliyâ Abdülkadir Geylânî (k.s.) Hazretleri, Hicrî 470'de (Miladî: 1077) Hazar denizi Cenubundaki Gîylân eyâletinde dünyâya geldi. Nesebi, hem ana, hem de baba tarafından peygamberimize dayanır. On sekiz yaşından sonra, tahsil için Bağdat'a giden Geylânî 'nin masraflarını önceleri annesi karşıladı. Orada bir müddet îmâm-ı A'zam Hazretlerinin türbedarlığını da yapdı. Bir ara, devrinin büyük sûfîlerinden Yûsuf Hemedânî'nin arzusu üzerine va'zlara başladı. Kendisini dinleyen­lerin kısa zamanda artması karşısında, o devirde Bağdat'ın Halba kapısı yanındaki bü­yük camiye geçdi ve konuşmalarına orada devam etdi.
 
Fakat çok geçmeden, kendisini dinleyenlere orası da dar gelmeğe başladı. Bunun üzerine, konuşmalarına açıkta devam etmeğe mecbur oldu. İşte bu sırada, o açık sahaya kendisi için bir dergâh yapıldı. Daha sonraları da, Mübarek el-Muharrimî'nin medresesi genişletilerek başına Abdülkadir Geylânî Hazretleri getirildi ki, işte Hazret, Fethurrabbânî 'yi meydana getiren sohbetleri­ni Hicrî 545-546 (Milâdî: 1150-1152) yıllarında bu dergâhda ve bu medresede yapmışdır. Ekseriyetle, konuşmalar, Cuma günü sabahlan ve Pazartesi akşamları medresede; Pazar günü akşamları da dergâhda geçmişdir.
 
Gavs-ı a'zam Abdülkadir Geylânî (k.s.) Hazretlerinin mürîdlerinden birçoğu evliya­lık mertebesine ermişlerdir. Onun va'z ve sohbetlerini zevkle dinleyen binlerce gayr-i müslim, hidâyete ererek müslüman olmuşlardır. Bu hususu, Fethurrabbânî'yi meydana getiren bu eserindeki konuşmalarından birinde bizzat kendisi anlatmakdadır. Ayrıca, gerek devrinin Bağdâd ve yakın çevresi halkı, gerekse, diğer ülkelerden gelip onun der­gâhında konaklayanlar, kendisinin konuşmalarından çok feyizler almışlardır.
 
Devrinin halîfesi, vezirler ve eşrafın diğer ileri gelenleri de onun mürîdleri arasınday­dı.
 
Muhyiddin Arabi'ye göre, Abdülkadir Geylânî (k.s.) Hazretleri Kutbüzzamandır ve kâmil insandır.
 
Hamd Allah'a, salât-selâm O'nun Resulüne, dünyâ ve âhiret saadeti de müminlere olsun. ( fethurrabani kitap , Abdülkadir Geylani Sohbetleri kitabı , sohbetler oku , abdulkadir geylaninin sohbetleri kitabı fiyat , yaman arıkan tercümesi )

 
Yaman ARIKAN
20 Mayıs 1985 , Erenköy – İstanbulUyanış Yayınları, Abdülkadir Geylani  (ra) tarafından yazılan Abdülkadir Geylani'nin Sohbetleri adlı kitabı incele diniz.  
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789759815311
MarkaUyanış Yayınevi
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9789759815311
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.