Abdullah Olmak SİYER

Fiyat:
95,00 TL
İndirimli Fiyat (%40) :
57,00 TL
Kazancınız 38,00 TL
Aynı Gün Kargo


Kitap           Abdullah Olmak
Yazar          Muhammed Emin Yıldırım
Yayınevi      Siyer Yayınları 
Kağıt Cilt     2.Hamur - Karton Cilt
Sayfa Ebat  183 sayfa, 11.5x19 cm.
    

 
Muhammed Emin Yıldırım Abdullah Olmak kitabı nı incelemektesiniz.  
Siyer Yayınevi Abdullah Olmak kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2



21 yüzyılda insanlarımızın büyük sıkıntılarının temeline/sebebine baktığımızda sahâbe gibi Allah'a yaraşır bir şekilde kulluk vazifelerini yerine getirememeleri olduğunu görmekteyiz. Halbuki Asr-ı Saâdet'e yönümüzü çevirdiğimizde Abdullah Olmak demenin insanlar için en büyük ödül ve nimet olduğu son derece aşikâr bir hakikattir. Aynı zamanda Abdullah Olmak, Rabbimizin bir projesi olarak insanın yaratılış amacının nihai hedefidir.

---------------

Yıllar önce İstanbul Başakşehir'de seri programlar olarak takdim ettiğimiz bu dersleri okuyucularımızın talepleri üzerine bu şekilde derleyip sohbet dilini bozmadan sizlere takdim ettik.

Bu çalışmamızda sahabe efendilerimiz üzerinden "Bu çağda Rabbimize layıkıyla bir kul nasıl olunabilir?" sorusunun cevaplarını aramamıza yardımcı olabilecek kaynak niteliğinde hazırlanmış bir çalışmadan oluş­maktadır. Sahâbî efendilerimizi hakkıyla tanıyabilmeyi ve onların yollarını yol olarak edinebilmeyi amaçlayan bu eserimiz Allah'a kul olmayı, bu işi en güzel bir şekilde yapan sekiz sahâbe efendilerimizin hayatları üzerinden öğrenmemize yardımcı olacaktır. Bundan dolayı bu çalışmamızın adı Ab­dullah olan sekiz sahâbi efendimiz üzerinden kulluğun kodları sayılabi­lecek sekiz kavramı anlama adına bir gayret ile siz okurlarımıza takdim et­mekteyiz.

Mevlâ insanlık tarihinin en güzel kulları olan o sahâbî efendilerimizi hakkıy­la tanıyabilmeyi ve onların yollarını yol olarak edinebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin.

 

21. Yüzyılda Abdullah Olmak

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah! rabbil alemin. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na'budu ve iyydhe nesta'în. Fâtiha, 1/1-5

"Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz." Sahi günlerce defaatle namazlar­da, başka yerlerde okuduğumuz bu âyet hayatla­rımızla, amellerimizle doğrulanıyor mu? Biz bu­nun muhasebesini yaptık mı yoksa alışageldiği­miz bir cümle olduğu için mi sürekli söylüyoruz? Ya da biz ibadet ve istiâne kavramını eksik mi an­lıyoruz? Mesela "İbadet namazdır, oruçtur, zekât­tır, parası olana hac ve umredir. Bunları da Allah için yapıyoruz." mu diyoruz? İstiâneyi, ellerimizi açıp Rabbimizden hepsi de bizim menfaatimize olan şeyler istemeyle mi sınırlı tutuyoruz? Böyle anlarsak: "İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în" ol­muyor. Çünkü mü'minin her adımı ibadettir, iba­det olmalıdır. İstiâne sadece duada menfaatimiz icâbı istediğimiz şeyler değildir. Dua bir yönüyle tevekkülün inşasıdır.  Allah'tan başkasından
hiçbir şey istememektir. Eğer bizler Kur'ân'ın sa­dece belli başlı âyetlerini anlasaydık halimiz çok daha farklı olurdu.

Hafız Münâvî, büyük bir hadis âlimi, fakîh ve sûfîdir. 1545 ile 1622 yıllarında Mısır'da yaşamış­tır. Yaşadığı dönemde kendisine: "Zamanının İmam Şâfiîsi" dedirtecek kadar ilimde ve irfanda zirvelere çıkmıştır. Bu büyük âlimin talebelerin­den biriyle aralarında geçen bir hatıra bulunmak­tadır. Hafız Münâvî'nin genç bir talebesi varmış. Kur'ân'ı hıfzetmek için sabahlara kadar yatmaz, çalışır ve en az gecede bir hatim edermiş. Sabah olunca rengi solmuş, benzi sararmış bir halde ho­casının karşısına gelir, zorlanarak dersini arz et­meye çalışırmış. Hocası talebesindeki bu hali gö­rünce meraklanmış ve arkadaşlarından bu talebe­sinin halini sormuş. Arkadaşları bu talebenin sa­bahlara kadar Kur'ân hıfzı ile meşgul olduğunu ve her gece bir hatim indirdiğini söylemişler. Hafız Münâvî bu talebesini uyarma ihtiyacı duymuş, onu karşısına oturtarak demiş ki: "Evladım! Kur'ân indiği gibi okunmalıdır. Maharet çok okumak de­ğil, asıl maharet okunan o âyetler üzerinde tefek­kür etmektir. Bundan sonra geceleri Kur'ân okur­ken sanki ben karşındaymışım ve bana okuyor­muş gibi oku." Hocasının bu tavsiyelerini dinleyen talebe o gece sanki rahlesinin önünde hocası var­mış gibi Kur'ân'ı okumuş. Sabah olunca hocasının önüne dersini arz etmeye gelince hocası sormuş:

"Evladım! Bu gece ne kadar Kur'ân okudun?" Talebe hocasına demiş ki: "Hocam! Ancak Kur'ân'ın yarısını okuyabildim. Çünkü sizi önümde hayal edince yanlış yapmamak için daha dikkatli ve yavaşça okudum." Hocası bu başlan­gıca sevinmiş ve talebesine demiş ki: "Bu gece ise sanki rahlenin önünde Efendimiz (sas) varmış gibi Kur'ân'ını oku. Sanki dersini ona arz ediyor­muş gibi oku." Talebe hocasının dediği gibi, o gece Efendimiz'in ruhaniyeti ile beraber olmaya çalışmış ve sanki dersini ona okuyormuş gibi bü­yük bir hassasiyet ile okumaya çalışmış ve sabah olunca yeniden hocasının karşısına geçmiş. Ho­cası sormuş; "Ne yaptın bu gece?" Talebe demiş ki: "Ancak Bakara Sûresi'ni okuyabildim." Hoca yine sevinmiş, "Tamam, bu iş kemale erecek." diye içinden geçirmiş ve: "Bu gece de sanki kar­şında vahiy meleği Cibril varmış gibi oku." de­miş. Talebe o gece sanki Cebrâil'e okuyormuş gibi Kur'ân'ı okumaya çalışmış. Sabah olunca ho­cası yine sormuş: "Ne yaptın bu gece?" Talebe de­miş ki: "Hocam! Sadece Fdtiha Sûresi'ni okuya­bildim." Hoca talebesindeki bu olumlu gelişme­den dolayı daha da sevinmiş ve en son merhalede talebesine: "Bu gece sanki karşında âlemlerin Rabbi olan Allah varmış gibi oku. Sanki onunla konuşuyormuş gibi dersini ona arz et." demiş. Ta­lebe, hocasının istediği gibi o gece öyle yapmış. Sabah olunca yeniden hocasının karşısına geç­miş, hocası ne yaptığını sormuş.

Talebe demiş ki:

"Hocam, vallahi, Fâtiha'dan başladım, 'İyyâke na'budu'ya geldim ama bir türlü bu âyeti tamam­layamadım. Bu âyeti her dilime aldığımda kar­şımda duran Rabbime karşı tam anlamıyla kullu­ğumu yerine getirememe utancı ile kendi kendi­me: "Sen gerçekten her halin ile Allah'a kulluk yapıp başka hiçbir şeye yönelmiyor musun?" diye sorguladım. Bu sorgulamayı o kadar çok yapmı­şım ki bir de baktım sabah olmuş ve ben hâlâ İy­yâke na'budu' âyetini geçememişim." [Münâvî, Feyzü'l-Kadîr, 1, 190]

Efendimiz (sas) şöyle buyurmuştur: "Sizden her kim Rabbi ile konuşmak/dertleşmek ister­se hemen Kur'ân okusun." [Deylemî, Müsnedü'l-Firdevs, t, 302]



Diğer Özellikler
Stok Kodu9786057689108
MarkaSiyer Yayınları
Stok DurumuVar
9786057689108
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.