Açıklamalı Şafii İlmihali, Minhac Tercümesi 2. HAMUR KAHRAMAN

Fiyat:
280,00 TL
İndirimli Fiyat (%37,1) :
176,00 TL
Kazancınız 104,00 TL
Havale / EFT:
170,72 TL
Aynı Gün Kargo

Kitap             Şafii İlmihali Minhac Tercümesi
Yazar            İmam Nevevi
Tercüme       Mithat Acat
Yayınevi        Kahraman Yayınları
Kağıt - Cilt     2.Hamur -  Kalın Ciltli
Sayfa - Ebat  560 Sayfa - 17x24 cm
Yayın Yılı       2018

 
 
Kahraman Yayınları, İmam Nevevi tarafından yazılan Şafii İlmihali Minhac Tercümesi adlı kitabı incelemektesiniz.
İmam Nevevi Şafii İlmihali Minhac Tercümesi kitabı hakkında yorumları okuyup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2

 
MÜELLİFİN MUKADDİMESİ

 BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Hamd Allah'a mahsustur. O Allah ki, İhsan ve kerem sahibidir. Nimetleri sayılar ile sayılamayacak kadar çoktur. Lütuf ve irşadı ile nimet veren, dosdoğru yola ileten, lütufta bulunup kulları arasından seçtiği kimseleri dinde fakih olmaya muvaffak kılandır.

Hamdın en yücesi, en üstünü, en mükemmeli, en şümullüsü ve en umumi olanı ile Allah'a hamd ederim. O'ndan başka ilâh ol­madığına, bir ve tek olduğuna ve çok bağışlayıcı olduğuna şehadet ederim.
Seçkin ve tertemiz olan Muhammed (s.a.v.)'in, O'nun kulu ve resûlü olduğuna şehadet ederim. Allah'ın salât ve selâmı O'nun üze­rine olsun. Kendi katında fazilet ve şerefini yüceltsin.

Bu kısa hamd ve salâttan sonra bilmeliyiz ki; en faziletli taat, ilimle meşgul olmaktır. Değerli vakitlerin harcanmasına daha layık olan şey ilimdir.

Arkadaşlarımızdan birçoğu -Allah onlara rahmet eylesin-fıkıhta geniş ve kısa hacimli bir çok eser vermişlerdir. Kısa eserlerin güvenilir olanı; araştırmacı İmam Ebu'l-Kasım er-Rafii'nin (ölm.623/1226) -Allah ona rahmet eylesin- çok faydalı olan "Muhar­rer" adlı eseridir. İmam Şafiî'nin mezhebini incelemede güvenilir; müftü ve ilme rağbet gösteren kişilerin itimat ettikleri bir eserdir.

Eserin müellifi, Şafiî mezhebinin çoğu alimlerinin ihtilâftı me­selelerden sahih gördükleri görüşleri açıklayacağına söz vermiş ve gereğini yapmıştır. Açıklayacağına söz verdiği meseleler, ya en mühim ya da istenen mühim meselelerin en mühim olanlarıdır. An­cak kitabın hacmi büyüktür. Zamanımızda -inayet ehli olanların dışında- birçok kişinin onu hıfzetmekten aciz kaldıklarını gördüm. Durum bu olunca; kitabın hıfzını kolaylaştırmak için onu hacminin yarısı kadar kısaltmak ve ona Allah'ın izni ile hoş karşılanacak bazı değerli yenilikleri eklemek istedim. Bu yenilikler şunlardır.

 
  1. Bazı meselelerde Muharrer'de gerektiği halde ihmal edilen kayıtları koymak;
  2. Sayıca az da olsa, Muharrer'de mezhebin tercih edilen hük­müne muhalif bulunan yerleri belirtmek; bunları Allah'ın izni ile açık bir şekilde göreceksiniz.
  3. Muharrer'in kolayca anlaşılamayan veya yanlış anlaşılabi­len tabir ve ifadelerini daha açık ve kısa olanlarla değiştirmek;
  4. Bütün meselelerde, varsa iki kavl'i (İmam Şafiî'nin mesele hakkındaki görüşleri), iki vech'i (İmam Şafiî'ye tabi alimlerin mese­le hakkındaki görüşleri), iki tarik'i (İmam Şafiî'nin mesele hakkındaki sözünün rivayetleri), nass'ı (İmam Şafiî'nin mesele hakkındaki kesin sözü) ve bu farklı söz ve görüşlerin kuvvet derece­lerini açıklamak.


Buna göre, bir meseledeki hüküm için "Ezherdir/En zahirdir" veya "Meşhurdur" dediğim zaman, bu; o hüküm için İmam Şafiî'nin iki veya daha çok kavilleri (sözleri) için de böyledir demektir. Diğer kaviller de kuvvetli iseler, seçtiğim kavle "Ezher"; kuvvetli değiller­se, "Meşhurdur" derim. Bir hüküm için "Esahtır/En sahihtir" veya "Sahihtir" dediğim zaman bu, o hüküm İmam Şafii'ye tabi alimlerin görüşleri için de böyledir, demektir. Bu görüşler de kuvvetli iseler, seçtiğim görüşe "Esahtır"; kuvvetli değillerse "Sahihtir" derim. Bir hüküm için "Mezheptir" dediğim zaman bu, o hüküm İmam Şa­fiî'nin sözünün rivayet şekilleri içinde mezhep alimlerince kabul edilen rivayettir, derim. Bunda iki veya daha çok "Tarik" vardır de­mektir. Bir hüküm için "Nasstır" dediğim zaman, bu o hüküm İmam Şafiî'nin kesin sözüdür demektir. Bu hüküm karşısında ve ona zıt veya zayıf bir vecih veya Tahric (hakkında imam'm görüşü olan benzer meselenin hükmü) vardır. Bir hüküm için "Cedittir" de­diğim zaman bu, o hüküm imam'ın son ictihâdıdır, demektir. Bu hükmün karşısında ve ona zıt imam'ın ilk ictihâdı vardır. Bir hüküm için "Kadimdir" dediğim zaman bu, hüküm imam'ın ilk ic­tihâdıdır, demektir ve onun karşısında imam'ın son ictihâdı vardır. Bir hüküm için "Kile" dediğim zaman bu, o hüküm "Zayıftır"; "Sa­hih veya Esah" hüküm onun hilâfmadır demektir. Bir hüküm için "Kavil/bir kavle göre" dediğim zaman ise, tercih edilen hüküm onun aksinedir.


İlâve ettiğim şeylerden bir tanesi de, kitapta bulunması gere­ken bazı meselelerdir. Bu meselelerin evveline "Ben diyorum ki", so­nuna da "Allah daha iyi bilir" tabirini koydum.

Muharrer'in metnine muhalif bir ziyadelik veya başka bir lafız görürsen ona itimat et. Keza Muharrer'de veya diğer fıkıh kitap­larında bulunan dualara muhalif bir dua görürsen sözüme itimat et; zira onları sahih hadis kitaplarından araştırdım; fakat kaynaklarını bulamadım.

Muharrer'deki bölümlerin bir kısmını diğer bölümlere olan münasebetinden dolayı öne aldım veya özetledim. Bazen de bölümün tümünü öne aldım. Bu muhtasar kitap tamamlanınca, Mu­harrer için bir şerh olacağını umuyorum. Çünkü ilâve ettiğim yeni meselelere işaret ederek Muharrer'in asıl metninin tümünü aldığım gibi zayıf olsalar bile metindeki ihtilâftı hükümleri de kitabıma aldım.

İlâve ettiğim yenilikleri, -Minhac'ın anlaşılması zor meseleleri­ne şerh olabilecek şekilde küçük hacimli bir ciltte toplamaya baş­ladım.

Bu yeniliklerden kastım, Muharrerin ifadesinden başka bir ifa­de kullandığımı, bir kayıt veya bir kelimeyi eklediğimi veya bir me­sele için koyduğum bir şartın ve açıklamaların hikmetini ikaz et­mektir. Bu meselelerin çoğu, kitapta bulunması gereken zaruri me­selelerdir.

Güvenim kerim olan Allah'adır. İşlerimi O'na havale eder ve dayanağım O'dur. Kitabın, kendim ve sair müslümanlar için faydalı olmasını ve kendim, dostlarım ve bütün müminler için Allah'ın rıza­sını diliyorum.


 

Diğer Özellikler
Stok Kodu9786055284022
MarkaKahraman Yayınları
Stok DurumuVar
9786055284022
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.