Allahın İsimleri ve Sıfatları OCAK YAYIN

Fiyat:
350,00 TL
İndirimli Fiyat (%48,6) :
180,00 TL
Kazancınız 170,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


Kitap             Allahın İsimleri ve Sıfatları
Yazar            İmam Beyhaki  
Yayınevi       Ocak Yayıncılık
Tercüme       Hasan Yıldız
Kağıt Cilt      Şamua Ivory ( sarımtırak ), Sıvama Kalın Cilt
Sayfa Ebat   1.024 Sayfa - 17x24 cm
Ocak Yayınları Beyhaki Allahın İsimleri ve Sıfatları kitabını incelemektesiniz.   
İmam Beyhaki Allahın İsimleri ve Sıfatları kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2Allahın İsimleri ve Sıfatları
İmam Beyhaki
Hasan Yıldız


Değerli İslâm âlimi İmam Beyhaki’nin tüm eserlerini Türk okuyucusuyla buluşturma projesini öncelikle hacimli olanları neşrederek gerçekleştirdik. Bunları sırasıyla Şuabul iman, es Sünenü’l kebir, Delailun Nübüvve ve Marifetüs sünen vel asr alarak toplam 42 cilt halinde okuyucuların kullanımına sunduk.

Kendinden sonraki ulemanın çalışmalarını kaynak olarak gösterdiği ve İslami ilimlerin hadis, fıkıh ve kelam alanlarında eserler vermiş olan Beyhakî’nin saydıklarımız dışındaki küçük hacimli kitaplarını ise takım halinde neşretmek amacıyla sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde bu büyük külliyatı tam olarak yayınlama imkânına kavuştuk.

7 cilt olarak ortaya çıkan bu çalışma, Beyhakî’nin çeşitli konu ve ilim dallarında kaleme aldığı toplam 16 kitap ve kitapçığını biraraya getirmektedir: İslam inancının temel konuları üzerinde kaleme aldığı biri oldukça hacimli olan altı kitap; İslam’ın ahlâki ve mânevi değerleri konusunda üç kitap; dualar ve faziletler konusunda iki kitap; İmam Şâfiî ve onun mezhebini savunma amacıyla kaleme aldığı biri oldukça hacimli iki kitap; diğer muhtelif konu başlıkları hakkında yazdığı üç kitapçık.


YAYINCI ÖNSÖZÜ

Allah'a hamd eder, ondan bizlere her alanda yol göstermesini dileriz. O'nun risâlet görevini ümmetine tebliğ eden Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)'e, onu âl ve ashâbına da namütenahi salâtü selamlar olsun.

İslam'ı ayakta tutan en önemli konulardan biri kuşkusuz doğru itikad yani akidedir. Cibril hadisinde meşhur olan inanç temelleri başta olmak üzere İslam inancının bazı konuları üzerinde çevresel ve siyasi faktörlerin de desteğiyle tarih içinde bir takım fikri saldırılar olmuş ve sapkın mezhepler ortaya çıkmıştır. Bu ümmetin önde gelen âlimleri de bunlara karşı İslam dinini korumak için çalışıp didinmişler ve bu yolda çeşitli eserler de vermek suretiyle çok önemli görevleri yerine getirmişlerdir.

Sünnete ve onun ışığında şekillenmiş doğru bilgiye erişimin sağlanmasına katkıda bulunmak gayesiyle biz de yayınevi olarak değerli İslam âlimi olan ve tüm eserlerini Türk okuyucusuyla buluşturma projesini gerçekleştirdiğimiz İmam Beyhakî'nin öncelikle hacimli eserlerinin neşrini gerçekleştirdik. Bunları sırasıyla Şuabu'l-îmân, es-Sünenü'l-Kebîr, Delâilu'n-nübüvve ve Ma'rifetü's-Sünen vel-âsâr olarak toplam 42 cilt olarak hadis okuyucularının kullanımına sunduk. Bu sunumda İslam'ın Kur'ân-ı Kerim'den sonra ikinci temel dayanağı olan Sünnetin ilk asılları ile Türk okuyucusunu buluşturmayı amaç edindiğimizden rivayet zincirine sahip her türlü metnin çevirisini Arapçasıyla birlikte okuyucuya aktarmayı düstur edindik.

Beyhakî'nin saydıklarımız dışındaki küçük hacimli eserlerini ise takım halinde neşretmek amacıyla sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde bu büyük külliyatı 7 cilt olarak kâmilen yayınlama imkânına kavuştuk. Bunlar kategorize edilmiş olarak aşağıda listelenmiştir:

İslam inancının temel konuları üzerinde kaleme aldıkları: Allah'ın İsimleri ve Sıfatları (el-Esmâ ves-Sıfât); İtikad Hadisleri (el-İ'tikâd vel-Hidâye ilâ Sebîli'r-Reşâd); Diriliş ve Kıyamet Kitabı (Kitabu'l-Ba's ven-Nuşûr); Hadislerde Kabir Azabı (İsbâtu Azâbi'l-Kabr); Hadislerde Kader (el-Kadâ vel-Kader); Peygamberlerin Mezarlarındaki Hayatı (Hayâtu'l-Enbiyâ fî Kubûrihim)

İslam'ın ahlâki ve mânevi değerleri konusunda: Edeb Hadisleri (el-Âdâb); Zühd Hadisleri (ez-Zühdü'l-Kebîr); Kırk Hadis (el-Erbaûnu's-Suğrâ)

Dualar ve faziletler konusunda: Hadislerde Dualar (ed-Da'vâtu'l-Kebîr); Vakitleri Faziletleri (Fadâilu'l-Evkât)
imam Şâfiî ve onun mezhebini savunma amacıyla kaleme aldıkları:

İmam Şâfiî'nin Menkıbeleri (Menâkıbu'ş-Şâfiî); İmam Şâfiî'nin Rivayette Hatasızlığı (Beyân Hatâ men Ahta'a ale'ş-Şâfiî)
Diğer konu başlıkları hakkında yazdığı diğer kitap ve kitapçıları: İmamın Arkasında Kıraat (el-Kıraat halfe'l-İmâm); Hadislerde Yüzük Kullanma (el-Câmi' fil-Hâtem);

Cuveybârî'nin Uydurduğu 1000 Sual Hadisi (Hadisu'l-Cuveybârî fî Mesâili Abdillah b. Selâm lin-Nebî (sav))
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054659340
MarkaOcak Yayıncılık
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9786054659340
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.