• Tüm Kategoriler

  • DİKKAT : Toplu Ürün Siparişleri için 0535 224 37 24 whatsapp tan bilgi alınız. Yayınevleri nin ZAM İHTİMALİ için tedarik sıkıntısı var.

   Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

   Ayet ve Hadislerle Peygamberler Tarihi

   Fiyat:
   120,00 TL
   İndirimli Fiyat (%44) :
   67,20 TL
   Kazancınız 52,80 TL
   5.0 3
   Aynı Gün Kargo

   Kitap              Ayet ve Hadislerle Peygamberler Tarihi
   Yazar             İbn Kesir
   Yayınevi         Çelik Yayınevi
   Tercüme         Hanifi Akın
   Kağıt - Cilt      2.Hamur kağıt - Karton Cilt, 2 cilt takım
   Sayfa - Ebat   1.416 sayfa - 15x22 cm
   Yayın Yılı        2017   İbn Kesir Ayet ve Hadislerle Peygamberler Tarihi kitabını incelemektesiniz.   
   Çelik yayınları İbni Kesir Peygamberler Tarihi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2     PEYGAMBERLER TARİHİ
    

   Hâfız İbn Kesir, bu kitâbında Kur'ân'ı Kerim âyetleri ve hadisler ışı­ğında peygamberlerin genel ve özel yaşamını, toplumlarına karşı verdik­leri tevhid mücâdelesini, dâvet şeklini, karşılaştıkları sıkıntıları, başlarına gelen olaylar karşısında sergiledikleri dimdik duruşu, sabrı, metaneti, öz­veriyi, bağlılığı, ihlâsı, dürüstlüğü; başta her Müslüman olmak üzere her­kesin bilmesi ve araştırması gereken konulardan, karşılaştığı olaylardan ve ele aldığı işlerden bazen detaylı ve bazen de kısa bir şekilde söz etmiş­tir. Ayrıca kaynak olarak verdiği tarihî olayları ve konuyla ilgili hadisleri sağlamlık bakımından bütün boyutlarıyla kuşatarak ele almıştır.

   Hâfız İbn Kesîr'in tarih, tefsir ve hadis kitaplarını dikkatlice ve titiz­likle okuyan herkes, onun gerek konuyu ele alış tarzı ve gerekse anlayış yönünden Kur'ân, sünnet ve tarih ilimlerini şahsında toplamış ve ihata et­miş bir âlim olduğunu hakkıyla anlar.

   Hâfız İbn Kesîr'in bu kitâbında ortaya koyduğu yöntem, Allah Teâlâ'nın ona bahşetmiş olduğu bir lütfudur. Tarihî olaylara İslâmî yorum getirilme­sinde ve tarihin yorumunda, İslâmî düşüncenin önemli ilkelerine temas ederek, İslâm tarihinin araştırılmasında hadisçilerin metodundan nasıl yararlandığını ortaya koyuyor. Neticede de, tarihî rivâyetlere hadisçilerin ölçülerini uygulayarak elde edilen sonuçlara temas ediyor. Böylece ortaya gerek konu ve gerekse usûl bakımından takdire layık bir çalışma çıkmıştır.

   Müellif İbn Kesîr, İslâm tarihi ve siyer kaynaklarını değerlendirmede, hem bu kaynakların genişliğini ortaya koyuyor ve hem de İslâm'ın ilk dö­nem tarihini yeniden ele almada kuvvetli bağlar kuruyor. Kaynakların de­ğerlendirilmesinde; Kur'ân-ı Kerim, hadis kitapları, delâil ve şemâil kitap­ları, siyer kitapları, genel tarihi ve Ehl-i kitâbın Ahd-i Atik'i olan Tevrât'ı kaynak olarak ele alıyor. Ayrıca bu araştırmada istifade edilebilecek yar­dımcı kaynaklara da yer veriyor.

   Geniş bir konu olmasına rağmen, tarihin İslâmî metotlarla yazılma­sında ve hadisçilerin ölçütlerini kullanmada yazarın gayreti pek üstün­dür. İlk kaynaklara dayanması, muteber yorumları kullanması araştırmayı daha da ilmîleştiriyor. Çelik Yayınevi, bu güzel eseri yayınlamakla oku­yuculara Peygamberler Tarihi'ni sağlam bir gözle inceleyip yorumlamala­rına yardımcı olmaktadır.

   Okuyanlara yeni ufuklar açacağına inandığımız Hâfız İbn Kesîr'in, "el-Kasasu'l-Enbiyâ" adlı bu eserin Türkçeye kazandırılması; insanlığa hidâyet rehberi olarak gönderilen peygamberlerin yolunu izlemek duru­munda olan başta biz Müslümanlar olmak üzere herkesin, onları en doğru ve en güvenilir bir kaynaktan öğrenmeleri kaçınılmaz bir zaruret olmak­tadır. İşte bu eser bu düşünceyle Türkçeye tercüme edilmiştir.

   Okuyucuya kolaylık olması için verilen kaynaklar ile hadislerin nere­lerde geçtiği ile ilgili tahric çalışması ile ilgili kaynak gösterimi tarafım­dan yapılmış, müellifin verdiği kaynakların ve hadislerin nerelerde geç­tiği belirtilmiştir.

   Tercümeye, Abdülkâdir el-Arnâût tarafından tahkiki yapılan Dımeşk 1421/2001 baskısı esas alınmıştır. Bununla birlikte bazı kişilerin isimleri, yer isimleri, râvilerin isimleri, meslek isimleri, kelimelerin okunuşu gibi durumlarda karşılaştırma yapmak maksadıyla "Kasasu'l-Enbiyâ" üze­rine Abdurrahîm bin Hasan el-Halîfî'nin Beyrut 1424/2003 tahkikli bas­kısı ile Mustafa Abdulvâhid'in 1388/1968 tahkikli baskısının yanı sıra yine müellifin "el-Bidâye ve'n-Nihâye" adlı eserinin 1407/1986 Dârü'l-Fikr baskısı (15 cilt), Abdullah bin Abdülmuhsin'in 1424/2003 tahkikli baskısı (fihristiyle birlikte 21 cilt) ile 1408/1988 Dâru İhyâi't-Türâs'l-Arabî baskı­sına başvurulduğu da olmuştur.

   Eserin tercümesi esnasında kitâbın Arapça orijinal metnine bağlı ka­lınmıştır. Zaman zaman kastedilen mânânın okuyucu tarafından iyice anlaşılması için "anlaşılabilir" bir dille serbest davranıldığı da olmuştur.

   Bu değerli eserin tercümesi, dipnotlarda yapılan açıklamalar ile ön­sözün hazırlanışı sırasında yer alan eserlerin neler olduğu ile ilgili liste, kitâbın sonunda "Kaynakça" bölümünde verilmiştir.

   Günümüzde hadis kaynaklarının tespitinde Concordance usûlü esas alındığı için, biz de bu çalışmamızda aynı usûlü esas aldık. O sebeple bu çalışmada yer alan hadisler, Concordance usûlüne göre verilmiştir. Con­cordance içerisinde yer almayan hadislerin, hangi kaynakta geçtiği çoğun­lukla tespit edilerek, bazen bu kaynakların cilt ile sayfa numarası göste­rilmiş, bazen de cilt ve sayfa numarası yerine parantez içerisinde hadis numarası verilmiştir.

   Azamî dikkat ve gayretlere rağmen, farkında olunmadan tercüme ha­taları olabilir. Yapıcı eleştiri ve uyarılara her zaman ihtiyaç duyduğumu­zun, okuyucularımız tarafından bilinmesini isteriz. Tarafımıza yapılacak olan tenkit, uyarı ve katkı sahiplerine şimdiden şükranlarımı sunacağımı belirtmek isterim.

   Bu eser, yazıldığı günden günümüze kadar İslâm dünyasının her ye­rinde, âlimlerin, ilim öğrencilerinin, vâizlerin, hatiplerin ve özellikle de peygamberlerin hayatını âyetler ve hadisler ışığında okumak isteyen he­men her Müslümanın adetâ bir el kitâbı ve kendisinden sonra yazılan eser­lere bir kaynak eser olmuştur.

   Bizim, kültürümüzden kopmadan, aslını ve özelliklerini göz ardı et­meden tarihimizi yeniden anlamaya ihtiyacımız var. İslâmî düşüncemizin, geçmişimizin temellerine dayanması hâlinde bu günkü başıboşluktan ve bunun olumsuz sonuçlarından kurtulabiliriz.

   Yaratılıştan günümüze kadar peygamberlerin esas aldıkları "tevhid mücadelesi"ne hayatlarını vakfedenlere, üzerinde yaşadığımız toprakları tevhid ülkesi haline getirenlere, zamanımızda ve gelecekte tevhid uğrunda canlarını feda edeceklere selâm olsun...

   Her zaman yakın ilgi ve desteklerini gördüğüm değerli hocalarım Prof. Dr. Zekeriyya Güler'e, Prof. Dr. Hülya Küçük'e, kıymetli dostlarım Prof. Dr. Bilgehan Pamuk'a, Dr. Ertuğrul İlker Gülşen'e, Uzm. Dr. Selahattin Kınacı'ya, Salih Özbey'e, Cemal Sayğıdar'a, Abdurrahman Yiğit'e, Z. Abi-din Toprak'a, Doç. Dr. Fatih Çetinkaya'ya, Mustafa Derdin'e, Aysun Tekin'e, İjlal Biçer'e, Çelik Yayınevi'nin yöneticilerinden Serdar Çelik'e, Dayzaoğlu Mehmet Çelik'e, tercüme edilen nüshaların bir kısmını okuyarak değer­lendirmelerde bulunan Kevser Çetinkaya'ya ve ismini burada sayamadı­ğım daha birçok kimseye şükranlarımı arz ederim.

   Çaba bizden, başarı elbette Allah'tandır. O, ne güzel Mevla ve ne gü­zel yardımcıdır.

   Hanifi AKIN
   Şehitkâmil / GAZİANTEP
   28 Nisan 2016
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786059495189
   MarkaÇelik Yayınevi
   Stok DurumuVar
   9786059495189
    
    

    

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.