Ayet ve Hadislerle Sahih Dualar, Dua İle Tedavi, Rukye BÜYÜK BOY SAĞLAM

Fiyat:
400,00 TL
İndirimli Fiyat (%42,5) :
230,00 TL
Kazancınız 170,00 TL
Havale / EFT:
223,10 TL
64,40 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap              Ayet ve Hadislerle Sahih Dualar, Dua İle Tedavi, Rukye
Yazar             İmam-ı Buhari, İmam Müslim, İmam Tirmizi, İmam Nesai, İmam Ebu Davud, İbn-i Mace, İmam     Nevevi, İmam Suyuti, İbn Hacer el-Askalani, Said el-Kahtani   
Yayınevi         Sağlam Yayınevi
Tercüme         Harun Yıldırım
Kağıt - Cilt      2.Hamur , Ciltli
Sayfa - Ebat   495 sayfa, 16,5x24,5 cm, büyük boy 
Yararlanılan Kitaplar :
 
Sahihi Buhari, Sahihi Müslim, Süneni Tirmizi, Süneni Nesei, Riyazus Salihin, Süneni ebu Davud, İbnu Mace, Cami’ul Ehadis, Metalibu Aliye, Hisnul Müslim’den dua Rivayetleri.

 
 
Sağlam yayınları Ayet ve Hadislerle Sahih Dualar kitabını incelemektesiniz.
Harun Yıldırım Ayet ve Hadislerle Sahih Dualar, Dua ile Tedavi Rukye kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

 
 Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
  
 
   Ayet ve Hadislerle Sahih Dualar, Dua İle Tedavi Rukye
 
“Dua bir İbadettir, ibadetlerin özüdür. Tüm hayatı içine alıp kucaklayan bir ibadet olarak duanın en belirgin vasfı, tevazudur. Ancak kibirden arınmış insanlar dua etmeye yanaşırlar. Yaratıcıya sunabilecekleri tek geçer akçedir dua. Çünkü O’nun katında malın-mülkün, bir ömrün boş yere harcandığı, uğrunda savaşlar verilen beşeri değerlerin bir kıymeti yoktur. Bizi O’nun katında değerli kılan ve rızasına yaklaştıran tek değerdir dua. Dua, yaradılış gayesi olan ibadetin en önemli unsurlarından birirdir. Ve cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etmeleri için yarattım diyerek varoluş gayemizi beyan eden Rabbimiz, şüphesiz aklı selim sahipleri için en doğru hedefi göstermiştir.
 
Rabbiniz Buyuruyor ki, Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kibirlenerek kulluk etmeye tenezzül etmeyenler, mutlaka aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir.’’ (Mümin suresi, 60)
 
 “Ey iman edenler! Allah’ı Çokça anın ve sabah akşam O’nun Şanını Yüceltin.’’ (Ahzab suresi, 41-42)
 
 “Deki: ‘Sizin dua ve kulluğunuz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin ki?’’ (Furkan suresi 77)
 
 Dua etmenin bazı edepleri ve kabul edilme sebepleri. Duanın Kabul edildiği yerler, Haller ve Vakitler.
 
 
Kitap ve Sünnetten dualar, Kitap ve sünnetten rukye ile tedavi, Kuran ve sünnet ile tedavinin önemi.
 
Sihrin Tedavisi, göz değmesi Nazar tedavisi Kendisine cin musallat olmuş kimsenin tedavisi, nefsi (psikolojik) hastalıkların tedavisi, yara ve çıban tedavisi, başına bir musubet gelenin tedavisi, hastanın kendisini tedavi etmesi, uykusunda korkan ve kabus görenin tedavisi, humma (ateşli hastalıkların), tedavisi, böcek ve yılan sokmasının tedavisi, öfkenin tedavisi, çörekotu ile tedavi, mal ile tedavi, zem zemsuyu ile tedavi, kalp hastalıklarının tedavisi vs. gibi…
 
Kaynak gösterilen Kitaplar:
 
Sahihi Buhari, Sahihi Müslim, Süneni Tirmizi, Süneni Nesei, Riyazus Salihin, Süneni ebu Davud, İbnu Mace, Cami’ul Ehadis, Metalibu Aliye, Hisnul Müslim’den dua Rivayetleri.
 
 
Hamd, ancak Allah içindir. O'na hamdeder, O'ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğün­den O'na sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur, kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur.
Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O, tektir ve ortağı yoktur. Ve şahadet ederim ki, Muhammed O'nun kulu ve Rasülü'dür.
"Ey iman edenler! Allah'tan sakınılması gerektiği şekilde sa­kının ve ancak müslüman olarak ölün." (Al-i îmran:102)
 
"Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bu­lunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir." (Nisa: 1]
"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah ve Rasulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur." (Azab: 70-71)
Bundan sonra;
"Muhakkak ki, sözlerin en doğrusu Allah'ın Kelam'ı, yolların en hayırlısı Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur, işlerin en kötüsü ise sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulup dine soku­lan her amel bid'at, her bid'at sapıklık ve her sapıklık da ateştedir."

'Hutbetü'l-Hace' ismiyle meşhur olan bu duayı, cuma hutbelerin­de vesair konuşmalarında okuyan Rasulullah, bizzat sahabelere öğret­miştir. Müslim (867), Nesei (1387)

Böyle bir eseri arapçadan Türkçeye aktarmayı nasip ettiği için Allah'a hamdu senalar olsun. Rabbim ahiret azığı kılsın. Okuyan kişile­re ise öğrenme, yaşama, hıfz etme ve anlatmayı nasip etsin. Amin.

Bu eser aşağıdaki kitaplardan derlenerek hazırlanmıştır.

-Sahihi Buhari
-Sahihi Müslim
-Süneni Tirmizi
-Süneni Nesei
-Süneni Ebu Davud
-Süneni İbnu Mace
-Metalibul Aliye
-Camiul Ehadis
-Hısnul Müslim
-vs...
 
Azîz ve çok bağışlayıcı olan, (dünyada) gözlerin O'nu göremediği,
 
Ancak kendisi o gözleri gören, geceyle gündüzü akıl ve basîret sahibi kimselere ibret olsun diye yaratan, Allah'ı çok anan muttakî ve iyilerin önderi Peygamber Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem'i yol göste­rici olarak seçip insanlığa gönderen Allah'a hamdolsun.
Bizlere Allah'ı çok anarak cennette yüce makamlara erişmek için önde olmayı bildiren Allanın Rasulü Hz. Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellemdir. Cenneti isteyen ve cehennemden Allah'a sığınan herkes O'nun çağrısına uyarak Allah'ı gece ve gündüz anmaya devam etmiş­lerdir. Allah azze ve celle, gece ve gündüz devam ettiği sürece O'na, kendisinden önce gönderilen seçkin peygamber kardeşlerine, onların ailelerine, bir ve Kahhâr olan Allah'ı zikreden herkese salât ve selâm eylesin.

Allah azze ve celle'nin üzerimizdeki en büyük hakkı; O'nu birle­mek (tevhîd) ve kendisini çokça anmak, zikretmektir. Bu hakkı yerine getirenlerin karşılığı cennettir. Hiç kimse de Allah'ı çokça anan kimse­yi ecirde geçememiştir.

Ey mü'min kardeş! Bu konuda daha fazla zikir ve duâ öğrenmek istersen, Allah, onu elde etmeyi sana kolay kılsın. Çünkü azıkların en hayırlısı; zikirdir. Allah'ın katında olanlara gelince, O'nun nimetleri sa­yılamayacak kadar pek çoktur ve bundan başka cennette O'nun vechi kerîmini görmek vardır.

Allah azze ve celle buyuruyor ki: "...(dilleri ve kalpleriyle) Allah'ı çokça anan erkekler ve kadınlar; Allah, onlara günahlarının ba­ğışlanmasını ve büyük bir ecir (cenneti) hazırlamıştır." (Ahzâb Sûresi: 35)

"Ey îmân edenler! (Kalpleriniz, dilleriniz ve bütün azaları­nızla) Allah'ı çokça anın. Gece gündüz, (farz namazların akabin­de ve her durumda vakitlerinizi) Allah'ı teşbih etmekle meşgul edin." (Ahzâb Sûresi: 41-42)

"O mü'minler için cennette istedikleri şeyler vardır.Bah-ş ettikleri m izden başka daha nice nimetler vardır. (O da Allah'ın kerîm yüzüne doya doya bakmaktır)." (Kâf Sûresi: 35)

Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem'de bu konuda şöyle buyur­maktadır: "Yürüyün, bu Cümdân dağıdır. Müferridler ecirde başkalarını geçtiler. "Sahabe: Müferridler kimlerdir Ey Allah'ın Râsûlü? dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Onlar, Allah'ı çokça anan er­kekler ve kadınlardır." buyurdu. (Müslim, Hadîs no:(2676)].
 
Bu kitabı okuyup da onunla amel eden her kardeşimden beni ha­yırla yâdetmesini, yine bu kitapçıkta bir kusur ve eksiklik bulduğunda bunu düzelterek hatamı bana göstermesini ve benim için Allah'tan ba­ğışlanmamı dilemesini istirham ederim.
 
"Hidâyetiyle bizleri sâlih amel işleyerek bu nimetlere muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. O bizi bu dosdoğru yola iletmeseydi,biz ken­diliğimizden doğru yolu bulamazdık." (A'râf Sûresi:43)
 
Yaşadığımız toplumun dinî yaşantısının içinde Kur'an ve Sünnet­ten gelen örnek duaların yeterince yer almadığını görüyoruz; tabii sa­hih olanlar yer almayınca, tashihe muhtaç olanlar onların yerini hemen doldurabiliyor. Dua öyle sözle sınırlanacak, kelamın kabuğuna sığacak kadar küçük ve değersiz değildir. 0 eylemdir, hayat tarzıdır. Dua; za­yıflığımızı, acizliğimizi, yoksulluğumuzu bir bir dışa vurarak şehadet etmek, sonsuz yaratma kudretini tespih ederek Yüce Rabbimizden bu şahitliğe şahitlik etmesini beklemektir.
 
Dua yaşamak ister. Hem duamız olmasa nasıl ulaşırız ilahi rızaya ve sonsuzluk yurdu olan cennete?
 
Böyle bir eseri Türkçeye aktarmayı nasip ettiği için Allah'a hamdu senalar olsun. Rabbim ahiret azığı kılsın. Okuyan kişilere ise öğrenme, yaşama, hıfz etme ve anlatmayı nasip etsin. Amin.
 
Allah'ım! Dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım! Dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım! Kusurlarımı gizle ve korkularımdan emin kıl. Allah'ım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solum­dan, üstümden koru. Yere batırılarak altımdan helak edilmekten azametine sığınırım. Allah'ım! Senden; faydalı bir ilim, temiz bir rızık ve makbul bir amel dilerim. ( dua ile tedavi rukye, harun yıldırım dualar, sağlam yayınları, ayet ve hadislerle sahih dualar, dua ile tedavi kitabı, sahih dualar, imamı buhari dualar, imamı müslem dualar, peygamber efendimizden dualar, şifalı dualar )

 HARUN YILDIRIM
 

  


Ayet ve Hadislerle Sahih Dualar Dua İle Tedavi Rukye kitab ını incele diniz. 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789759180744
MarkaSağlam Yayınevi
Stok DurumuVar
9789759180744
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.