Buhari ve Müslim'in İttifak Ettikleri Hadisler 2. Hamur Büyük Beka

Fiyat:
500,00 TL
İndirimli Fiyat (%56) :
220,00 TL
Kazancınız 280,00 TL
Havale / EFT:
213,40 TL
61,60 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.

Kitap         Buhari ve Müslim'in İttifak Ettikleri Hadisler; Sonradan Tespit Edilen 90 Hadis İlavesiyle
Yazar         Muhammed Fuad Abdülbaki
Yayınevi     Beka Yayınları
Tercüme    Dr. Öğr. Üyesi Faik AKÇAOĞLU
Kağıt Cilt    2. Hamur, Kalın Ciltli
Sayfa Ebat  960 Sayfa - 17x24 Cm.
Yayın Yılı    2021
Not             1996 Hadisi Şerif Arapça Metin ve Türkçe Meal AçıklamasıBeka yayınevi Buhari ve Müslimin ittifak Ettikleri Hadisler kitabını incelemektesiniz.   
Buhari ve Müslim'in İttifak Ettikleri Hadisler kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.


    TAKDİM

Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun.
Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber'e, Ehl-i Beyti'ne ve iyilikle onlara uyanlara salât ve selâm olsun.
Hadis ilminin altın çağı olarak kabul edilen hicri 3. asırda telif edilen hadis kitap­larından özellikle ikisi İslâm dünyasında büyük şöhret bulmuştur ki, bunlar Buhârî'nin el-Câmiu's-Sahîh'i ile Müslim'in el-Müsnedü's-Sahîh'idir. Daha müellifleri hayatta iken meşhur olan bu eserlerin gördüğü ilgi yıllar geçtikçe daha da artmış ve hicri 4. asırdan itibaren bu iki kitaba "Sahîhayn (sahih hadisleri toplayan iki kitap)" denilmeye başlanmıştır. Her iki müellifin de eserlerine aldıkları hadislerde en üstün sıhhat şartını aramaları bu eserlerin İslâm dünyasında şöhret bulmalarını sağlamıştır.

Gerek Buhârî'nin gerekse de Müslim'in Sahih'lerine aldıkları hadislerde en üs­tün sıhhat şartını aramış olmalarından dolayı sonraki yıllarda bu iki kitaptaki hadis­leri bir araya getiren çeşitli çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. İlk defa Cevzakî'nin (ö. 388/998) Kitâbu's-Sahîh mine'l-Ahbâr adlı eseriyle başlayan Buhârî ve Müslim'in Sahîh'lerini bir araya getirme çalışmaları Berkânî'nin (ö. 425/1034) el-Müsned'i, Humeydî'nin (ö. 488/1095) ei-Cem' beyne's-Sahîhayn'ı, Ferrâ el-Begavî'nin (ö. 516/1122 el-Câmi' beyne's-Sahîhayn'ı, Ebû Nuaym Ubeydullah b. Hasan b. Ahmed'in (ö. 517/1123) el-Câmi' beyne's-Sahîhayn'ı, İbnu'l-Harrât'ın (ö. 581/1185) el-Cem' beyne's-Sahîhayn'ı, Ebû Abdullah Muhammed b. Hüseyin b. Ahmed el-Merî'nin (ö. 582/1186) el-Cem' beyne's-Sahîhayn'ı, Ömer b. Bedr el-Mevsılî'nin (ö. 622/1225) el-Cem' beyne's-Sahîhayn'ı ve Radıyyüddîn es-Sâgânî'nin (ö. 650/1252) Meşâriku'l-Envâr'ı ile devam etmiştir. Özellikle Sâgânî'nin eseri bu türün en meşhur çalışmaların­dan biri olmuştur.

Diğer taraftan ilk olarak Hâkim en-Nîsâbûrî (ö. 405/1014), Buhârî ve Müslim'in it­tifakla rivayet ettikleri hadisleri, sahih hadislerin en üstünü olarak, bir başka ifadeyle en sahih hadisler olarak kabul etmiştir. Bu anlayış İbnu's-Salâh'ın (ö. 643/1245) Mukad­dime adlı eserini yazmasından sonra İslâm dünyasında yerleşik bir hâl almıştır. Bun­dan dolayı da hem Buhârî hem de Müslim'in Sadi'lerinde yer aldığı için "müttefekun aleyh" diye anılan hadisleri bir araya getirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır. İbn Bâtîş diye tanınan Ebu'l-Mecd İsmail b. Hibetullah el-Mevsılî'nin (ö. 655/1257) el-Beyân amma İttefeka aleyhi'ş-Şeyhân'ı, Ahmed b. Abdurrahmân b. Muhammed el Makdisî el-Harîrî'nin (ö. 758/1357) Müfîdü's-Sâmi' ve'l-Kârî mimmâ İttefeka aleyhifîmâ İttefeka aleyhi'l-Buhârî ve Müslim'i ve Muhammed Fuâd Abdülbâkî'nin (ö. 1968) el-Lü'lüü ve'l-Mercân fîmâ İttefaka aleyhi'ş-Şeyhân'ı müttefekun aleyh hadis­leri toplayan eserlerdir. Bu eserler arasında en çok şöhret bulan ise Muhammed Fuâd Abdülbâkî'nin el Lülü vel Mercân adlı eseri olmuştur. Diğer müttefekun aleyh mü­elliflerinin aksine Muhammed Fuâd Abdülbâkî tüm müttefekun aleyh hadisleri topla­mak için gayret göstermiş ve bu alandaki en geniş eseri meydana getirmiştir.

El Lü'lüü vel Mercân 'da toplam 1906 hadis mevcuttur. Ancak Muhammed Fuâd Abdülbâkî gerek şartlarından dolayı gerekse de gözden kaçırdığı için eserine bazı hadisleri almamıştır. Daha sonra bir grup araştırmacı tarafından Muhammed Fuâd Abdülbâkî'nin eksik bıraktığı hadisleri tespit etmek için bir çalışma yapılmış ve çalış­ma sonunda eksik olduğu tespit edilen hadis sayısı 90'ı bulmuştur. Bunlar da tarafımız­dan tercüme edilip ilk defa el Lülüü vel Mercan ile birlikte yayınlanmaktadır. Böyle­ce kitaptaki hadis sayısı 1996'yı bulmuştur. Kitabın tertibini bozmamak için sonradan ilave edilen bu hadisler kitabın sonuna, "Tetimme Bölümü"ne konulmuştur.

Tercümede el Lülüü vel Mercan ın Dâru'l Hadis (Kâhire 2007) ve Dâru'l-Âsâr (San'a 2004) baskıları esas alınmıştır. "Tetimme Bölümü"ndeki hadisler ise Beytu'l-Efkâri'd-Devliyye (Riyad 2013) baskısından alınmıştır.
Muhammed Fuâd Abdülbâkî, el-Lü'lüü ve'l-Mercân'da Müslim'in tertibini yani bölüm başlıkları ve bablar ile hadislerin sıralamasında Müslim'in Sahîh'indeki tertibi esas almış, hadisleri ise Buhârî'nin Sahîh'inden aktarmıştır. Hadislerin kaynağı ola­rak ise sadece Buhârî'nin Sahîh'ini göstermiştir. Bu tercümede hadislerin Müslim'in Sahîh'indeki yerleri de gösterilmiştir.

Klasik kaynaklarda, herhangi bir hadisin Buhârî ve/veya Müslim'de yer alması durumunda başka bir kaynağa işaret etmemek bir gelenek hâlini almıştır. Bu çalışma­da da bundan dolayı hadislerin sadece Buhârî ve Müslim'in Salih'lerinde geçtiği yer­ler dipnotlarda gösterilmiş, diğer kaynakları gösterme ihtiyacı duyulmamıştır. Dip­notlarda kaynaklar Concordance usûlüne göre gösterilmiştir. Buna göre Buhârî'nin Sahîh'i için kitap ismi ve bab numarası; Müslim'in Sahîh'i içinse kitap ismi ve kitap içindeki hadis numarası verilmiştir.

Hadisler tercüme edilirken takip edilen yöntem ile ilgili olarak da şunlar zikredi­lebilir:
  • Hadislerin tercümesinde anlaşılır ve güncel bir dil kullanılmaya gayret göste­rilmiş, bununla birlikte hadislerin üslubu muhafaza edilmeye çalışılmıştır. Mümkün olduğunca mana ile tercüme yoluna gidilmemiştir.
  • Okuyucuyu yönlendirmemek için hadislerin şerh edilmesi yöntemi tercih edil­memiştir. Sadece hadislerin anlaşılmasında problem olacağı düşünülen yerlerde zaman zaman parantez içi açıklamalar yapılmış, bunun mümkün olmadığı yerlerde ise dipnot­larda hadise dair açıklamalarda bulunulmuştur.
  • Hadis metinlerindeki Resûlullah sallallahu aleyhive sellem ifadeleri Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem; Nebî sallallahu aleyhi ve sellem İfadeleri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeklinde tercüme edilerek, metne bağlı kalınmaya çalışılmıştır.
  • Metin içinde geçen isimler tercümede olduğu gibi muhafaza edilmiş, bunlara herhangi bir müdahale yapılmamıştır.
  • Hadis metinlerindeki salavâtlar ile radıyallahu anh gibi dua cümleleri tercümede ay­nen korunmuştur.
  • Tercümedeki dipnotların tamamı tarafımızca konulmuştur.
  • Tercümeden önce de Buhârî ve el-Câmiu's-Sahîh'i ile Müslim ve el-Müsnedü's-Sahîh'i ve Muhammed Fuâd Abdülbâkî hakkında tanıtıcı bilgiler verilmiştir.
     Gayret bizden, muvaffakiyet Allah Teâlâ'dandır.


   Dr. Öğr. Üyesi Faik AKCAOĞLU
   AFYONKARAHİSAR 16 EYLÜL 2020

Diğer Özellikler
Stok Kodu9786057828576
MarkaBeka Yayınları
Stok DurumuVar
9786057828576
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.