Buhari ve Müslim'in İttifak Ettikleri Hadisler, Şamua

Fiyat:
900,00 TL
İndirimli Fiyat (%52,2) :
430,00 TL
Kazancınız 470,00 TL
Havale / EFT:
417,10 TL
120,40 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap           Buhari ve Müslim'in İttifak Ettikleri Hadisler
Yazar          Muhammed Fuad Abdulbaki
Yayınevi      Polen Karınca Yayınları
Kağıt Cilt     Sarı Şamua - Kalın Ciltli
Sayfa Ebat  1.016 sayfa  -  17x24 cmPolen Yayın Buhari ve Müslim'in İttifak Ettikleri Hadisler adlı kitabı incelemektesiniz.

Buhari ve Müslimin İttifak Ettikleri Hadisler kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla  oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2Buhari ve Müslim 'in İttifak Ettiği Hadisler
Sonradan Tespit Edilen 90 Hadis İlavesiyle


Muhammed Fuad Abdülbaki


Benîyûsuf vilâyetinin merkezinde yer alan Kımnülarûs'a bağlı Kalyûbiye köyünde doğdu. Küçük yaşta iken, Harp Bakanlığı'ında çalışmakta olan babasının görevi sebebiyle bir buçuk yıl Sudan'de kaldı. Veddünnücûm Savaşı yüzünden tekrar Kahire'ye döndü ve ilk öğrenimine burada devam etti. Daha sonra Özbekiye'de bulu­nan Medresetü Emrîkârîa girdi. Ardından öğrenimini özel olarak sürdürdü. Bu sırada Mısırlı edebiyatçı Sâdık Anber ve dil âlimi Abdullah Emîn ile dostluk kurdu. Bazı resmî okullarda ders verdi ve 1905-1933 yıllarında Ziraat Bankası'nda Fransızca mütercimi sıfatıyla çalıştı.

Bankanın tasfiye edilmesi üzerine Kahire'de Dâru ihyâi'l-kütübi'l-Arabiyye adıyla bir yayınevi açtı; burada Kur'an, sünnet ve indeks (fihrist) alanında eserler neşretti. 1950'li yıllarda Mecmau'l-lugati'l-Arabiyye'de araştırmacı ve danışman olarak görev yaptı. Bu arada klasik Arap edebiyatıyla ilgilendi. Musta­fa Abdürrâzık, Kâsım Emîn, Abdülvehhâb Azzâm ve M. Reşîd Rızâ'nın görüşlerinden etkilendi. Reşîd Rızâ'nın vefatına kadar (1935) on dört yıl onunla birlikte bulundu. Batılı araştırmacılar­la irtibat kurmasında Reşîd Rızâ'nın yardımı oldu. Araştırmaları ve tahkik çalışmaları ile Mısır'da ve İslâm dünyasında tanındı. Kahire'de önce Ravza'da, ardından Cîze'de oturdu. ömrünün sonlarına doğru gözlerinde görme kaybı başladı ve ölümünden önce gözlerini kaybetti. 22 Şubat 1968'de Cîze'de öldü.


Eserleri

el-Mu'cemü'l-müfehres li-elfâzi'l-Kur'âni'l-Kerîm (Kahire-Beyrut 1364/1945, 1378; İstanbul 1982). Alman şarkiyatçısı Gustav Leberecht Flügel'in Concordanticae Corani arabicae adlı eseri esas alınıp büyük ölçüde tashih edilerek meydana getirilmiş­tir. Kitabı Mahmut Çanga Kur'an Kelimelerinin Anahtarı (İstanbul 
1986), Bekir Karlığa Mevzûlarına Göre Âyet-i Kerîmeler ve Meal­leri (İstanbul 1980, 1988) adıyla Türkçe'ye çevirmiştir.
  1. Teysîrü'l-menfa'a bi-kitâbey Miftâhi künûzi's-sünne ve'l-Mu'cemi'l-müfehres li-elfâzi'1-hadîsi'n-nebevî (Kahire 1353-1354, 1409/1988; Beyrut 1404).
 
  1. Câmi'u'l-mesânîd. Buhârî'nin el-Câmi'u's-sahîh'inde yer alan hadislerin 196 sahâbenin ismine göre müsned tarzında tertip edildiği ve her müsnedin kendi arasında konularına göre sıralan­dığı eser 1942'de tamamlanmış, ancak çok sonra yayımlanmıştır (I-VI, Kahire 1412/1991).
 
  1. el-Lü'lü'ü ve'l-mercân fîme'ttefeka 'aleyhi'ş-şeyhân (I—III, Kahire 1368, 1401; Riyad-Beyrut 1400/1980, 1414/1994, 1416/1995). Buhârî ve Müslim'in el-Câmi'u's-sahîh'lerinde bu­lunduğu halde Muhammed Habîbullah eş-Şinkîtî'nin Zâdü'l-müslim fî-me'ttefeka 'aleyhi'l-Buhârî ve Müslim (1348/1967) adlı eserinde yer almayan 500 hadisin ilâvesiyle oluşturulan bu eserde 1906 hadise yer verilmiştir. Aişe Abdurrahman, kitap için Fehârisü'l-Lü'lü'i ve'l-mercân fîme'ttefeka 'aleyhi'ş-şeyhân adıyla bir indeks hazırlamış (Riyad 1408/1988), İsmail Kaya ve İsmail Hakkı Uca eseri İmam Buhârî ve Müslim'in İttifak Ettikleri Hadise ler adıyla Türkçe'ye çevirmişlerdir (I—III, Konya 1979).
  2.  
  3.  
  4. Mu'cemü Garîbi'l-Kur'ân (Kahire 1950,1960; İstanbul 191 Eserde, Kur'ân-ı Kerîm'de geçen anlaşılması zor kelimelerle İ olarak Buhârî'nin el-Câmi'u's-sahîh'inde tesbit edilen mânalara! yer verilmiş olup müellif, İbn Abbas'ın, Hâricî reislerinden Nâfil b. Ezrak'ın Kur'arîda mevcut, anlaşılması güç 200 kadar kelime hakkındaki sorularına verdiği cevapları ihtiva eden Mesâ'ilü Nâfil b. el-Ezrak'ı alfabetik sıraya koyarak Mu'cemü Garîbi'l-Kur'ârîı ile birlikte yayımlamıştır (Kahire 1950, s. 234-292).
 
  1. Kurretü'l-'ayneyn fî etrâfi's-Sahîhayn (I—III, Kahire, ts.; Bey­rut 1993). Müellifin ayrıca Câmi'u's-Sahîhayn adlı bir çalışması ile el-Müslimât el-mü'minât mâ lehünne ve mâ 'aleyhinne adlı bir] telif eserinin bulunduğu kaydedilmektedir.


Diğer Özellikler
Stok Kodu9786257948456
MarkaKarınca Polen Yayınları
Stok DurumuVar
9786257948456
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.